MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 597         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 11 iulie 2005

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

211. – Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2005 privind desemnarea Agentiei Nationale pentru Locuinte să realizeze lucrări de construire si/sau de reabilitare a caselor de locuit din zonele calamitate

 

586. – Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2005 privind desemnarea Agentiei Nationale pentru Locuinte să realizeze lucrări de construire si/sau de reabilitare a caselor de locuit din zonele calamitate

 

213. – Lege privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 37/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii

 

588. – Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 37/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii

 

569. – Decret privind rechemarea unui ambasador

 

570. – Decret privind rechemarea unui ambasador

 

571. – Decret pentru eliberarea din functie a unui magistrat

 

572. – Decret pentru eliberarea din functie a unui magistrat

 

573. – Decret pentru eliberarea din functie a unui magistrat

 

574. – Decret pentru eliberarea din functie a unui magistrat

 

575. – Decret pentru eliberarea din functie a unui magistrat

 

576. – Decret pentru eliberarea din functie a unui magistrat

 

577. – Decret pentru eliberarea din functie a unui magistrat

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

620. – Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în concesiunea Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica“ – S.A., Sucursala de Transport Bucuresti

 

630. – Hotărâre pentru stabilirea semnului distinctiv national prin care se identifică personalul si se marchează mijloacele tehnice, adăposturile, alte bunuri de protectie civilă, uniforma si cartea de identitate specifice personalului specializat cu atributii în domeniul protectiei civile

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

31. – Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 1/2005 privind aprobarea tarifelor si a contributiilor bănesti percepute de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2005

 

907. – Ordin al ministrului finantelor publice privind aprobarea categoriilor de persoane juridice care aplică reglementări contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiară, respectiv reglementări contabile conforme cu directivele europene

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

23. – Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna iulie 2005

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2005 privind desemnarea Agentiei Nationale pentru Locuinte să realizeze lucrări de construire si/sau de reabilitare a caselor de locuit din zonele calamitate

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34 din 5 mai 2005 privind desemnarea Agentiei Nationale pentru Locuinte să realizeze lucrări de construire si/sau de reabilitare a caselor de locuit din zonele calamitate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 9 mai 2005, cu următoarele modificări:

1. Titlul ordonantei va avea următorul cuprins:

“ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind desemnarea Agentiei Nationale pentru Locuinte să realizeze lucrări de construire si/sau de reabilitare a caselor de locuit din zonele calamitate în urma inundatiilor din anul 2005“

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art.1. – Construirea si/sau reabilitarea caselor de locuit din zonele calamitate, inclusiv pentru amenajarea terenurilor de constructii si a căilor de acces, în urma inundatiilor din anul 2005, se realizează prin Agentia Natională pentru Locuinte.“

3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art.2. – (1) Sunt scutite de la plata taxelor datorate bugetului de stat sau bugetelor locale toate avizele si autorizatiile necesare desfiintării, construirii si/sau reabilitării caselor de locuit din zonele calamitate, inclusiv pentru amenajarea terenurilor de constructii si a căilor de acces.

(2) Operatiunile de radiere, modificare si înscriere în cărtile funciare vor fi, de asemenea, scutite de orice fel de taxă datorată bugetului de stat sau bugetelor locale.

(3) Alimentarea/realimentarea cu energie electrică a locuintelor mentionate la art. 1 se va face fără perceperea tarifelor de emitere a avizelor de amplasament, avizelor tehnice de racordare si a tarifelor de racordare de către operatorul de distributie din zona calamitată.“

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

DAN RADU RUSANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 5 iulie 2005.

Nr. 211.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2005 privind desemnarea Agentiei Nationale pentru Locuinte să realizeze lucrări de construire si/sau de reabilitare a caselor de locuit din zonele calamitate

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2005 privind desemnarea Agentiei Nationale pentru Locuinte să realizeze lucrări de construire si/sau de reabilitare a caselor de locuit din zonele calamitate si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 4 iulie 2005.

Nr. 586.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 37/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se respinge Ordonanta Guvernului nr. 37 din 30 ianuarie 2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, adoptată în temeiul art. 1 pct. III.9 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 1 februarie 2003.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 5 iulie 2005.

Nr. 213.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 37/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 37/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 4 iulie 2005.

Nr. 588.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind rechemarea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. – Domnul Gabriel Gafita se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Malaezia.

Art. 2. – Domnul Gabriel Gafita îsi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 4 iulie 2005.

Nr. 569.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind rechemarea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. – Domnul Radu Vasile Urzică se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Republica Columbia.

Art. 2. – Domnul Radu Vasile Urzică îsi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 4 iulie 2005.

Nr. 570.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui magistrat

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), ale art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 63 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, precum si ale art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 203 din 8 iunie 2005,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Doamna Robescu Florica, judecător la Înalta Curte de Casatie si Justitie, se eliberează din functia de magistrat ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 4 iulie 2005.

Nr. 571.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui magistrat

 

În temeiul art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), ale art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 63 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, precum si ale art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 203 din 8 iunie 2005,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Domnul Ciubotaru Mihai, judecător la Înalta Curte de Casatie si Justitie, se eliberează din functia de magistrat ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 4 iulie 2005.

Nr. 572.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui magistrat

 

În temeiul art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), ale art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 63 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, precum si ale art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 203 din 8 iunie 2005,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Doamna Pânzaru Cornelia, judecător la Curtea de Apel Pitesti, se eliberează din functia de magistrat ca urmare a pensionării.

 

PRESDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 4 iulie 2005.

Nr. 573.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui magistrat

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), ale art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 63 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, precum si ale art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 203 din 8 iunie 2005,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Doamna Safta Romano Marina Roxana Petronela, judecător la Curtea de Apel Iasi, se eliberează din functia de magistrat ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 4 iulie 2005.

Nr. 574.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui magistrat

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), ale art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 63 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, precum si ale art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 203 din 8 iunie 2005,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Domnul Furtună Constantin, presedintele Sectiei de contencios administrativ si fiscal a Înaltei Curti de Casatie si Justitie, se eliberează din functia de magistrat ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 4 iulie 2005.

Nr. 575.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui magistrat

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), ale art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 63 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, precum si ale art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 203 din 8 iunie 2005,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Domnul Popa Costică, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău, se eliberează din functia de magistrat ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 4 iulie 2005.

Nr. 576.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui magistrat

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), ale art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 63 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, precum si ale art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 203 din 8 iunie 2005,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Doamna Hasegan Mares Maria, procuror sef serviciu la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, se eliberează din functia de magistrat ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 4 iulie 2005.

Nr. 577.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în concesiunea Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica“ – S.A., Sucursala de Transport Bucuresti

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a activelor corporale de natura mijloacelor fixe aflate în concesiunea Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica“ – S.A., amplasate în statiile electrice 400/220/110/10 kV Bucuresti Sud, 400/220/110/10 kV Brazi Vest si 220/110/10 kV Fundeni, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Trecerea în domeniul privat al statului se face în vederea scoaterii din functiune si a valorificării sau, după caz, a casării mijloacelor fixe prevăzute la art. 1, în conditiile legii.

Art. 3. – După scoaterea din functiune si valorificarea/casarea, după caz, a acestora, Compania Natională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica“ – S.A., Sucursala de Transport Bucuresti, îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 23 iunie 2005.

Nr. 620.

 

ANEXĂ*)

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a mijloacelor fixe care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, aflate în concesiunea Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica“ – S.A., Sucursala de Transport Bucuresti

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru stabilirea semnului distinctiv national prin care se identifică personalul si se marchează mijloacele tehnice, adăposturile, alte bunuri de protectie civilă, uniforma si cartea de identitate specifice personalului specializat cu atributii în domeniul protectiei civile

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 81 din Legea nr. 481/2004 privind protectia civilă,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Semnul distinctiv national al protectiei civile este identic celui prevăzut de Protocolul aditional nr. I din 10 iunie 1977 la conventiile de la Geneva din 12 august 1949 privind protectia victimelor conflictelor armate internationale si constă într-un triunghi echilateral albastru pe fond portocaliu.

Art. 2. – (1) Semnul distinctiv national al protectiei civile este destinat identificării organismelor de protectie civilă, a personalului, clădirilor si materialelor apartinând acestora, atunci când, pe timp de război, sunt consacrate în exclusivitate îndeplinirii sarcinilor de protectie civilă.

(2) Adăposturile puse la dispozitia populatiei civile se identifică prin intermediul aceluiasi semn distinctiv.

(3) Atunci când este utilizat, semnul distinctiv trebuie să fie suficient de mare, potrivit împrejurărilor, si să fie vizibil din toate directiile posibile si cât mai de departe.

Art. 3. – În timp de pace semnul descris la art. 1 este utilizat pentru identificarea serviciilor de protectie civilă.

Art. 4. – Semnul distinctiv al protectiei civile va fi marcat în mod vizibil pe clădirile, elementele importante ale materialelor si mijloacele de transport apartinând Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă si unitătilor subordonate acestuia.

Art. 5. – Uniforma si echipamentul de protectie ale personalului specializat cu atributii în domeniul protectiei civile vor fi prevăzute cu semnul distinctiv specific.

Art. 6. – (1) Semnul distinctiv national al protectiei civile va fi marcat si pe cărtile de identitate care atestă statutul personalului civil din cadrul protectiei civile si prin intermediul cărora acesta se face recunoscut în caz de război.

(2) Modelul cărtii de identitate a personalului protectiei civile este prevăzut în anexa care face parte din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul apărării nationale,

Teodor Atanasiu

 

Bucuresti, 29 iunie 2005.

Nr. 630.

 

ANEXĂ*)

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 1/2005 privind aprobarea tarifelor si a contributiilor bănesti percepute de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2005

 

În temeiul art. 8 alin. (2), al art. 9 alin. (6) si (7) din Legea energiei electrice nr. 318/2003, al prevederilor Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale,

având în vedere Referatul de aprobare prezentat de Departamentul infrastructură si autorizare, în conformitate cu prevederile Procesului-verbal al sedintei Comitetului de reglementare al ANRE din data de 1 iulie 2005,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. – Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 1/2005 privind aprobarea tarifelor si a contributiilor bănesti percepute de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 din 17 ianuarie 2005, se completează cu anexele nr. 1A si 2A*), care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Adrian Borotea

 

Bucuresti, 1 iulie 2005.

Nr. 31.

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind aprobarea categoriilor de persoane juridice care aplică reglementări contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiară, respectiv reglementări contabile conforme cu directivele europene

 

În temeiul art. 28 alin. (5) din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată,

în baza art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. – (1) Începând cu exercitiul financiar al anului 2006, persoanele juridice prevăzute la art. 1 alin. (1) din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, aplică reglementările contabile conforme cu directivele europene.

(2) Prevederile de mai sus se aplică si sediilor permanente din România care apartin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul în străinătate. (3) Banca Natională a României, Comisia Natională a Valorilor Mobiliare si Comisia de Supraveghere a Asigurărilor vor elabora reglementări contabile specifice conforme cu directivele europene, aplicabile categoriilor de entităti pe care le reglementează si supraveghează.

Art. 2. – (1) În exercitiul financiar al anului 2006, institutiile de credit întocmesc si un set distinct de situatii financiare conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiară, pentru necesităti proprii de informare ale utilizatorilor, altii decât institutiile statului.

(2) În exercitiul financiar al anului 2006, entitătile de interes public prevăzute la art. 3, cu exceptia institutiilor de credit, pot întocmi si un set distinct de situatii financiare conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiară, pentru necesităti proprii de informare ale utilizatorilor, altii decât institutiile statului, potrivit optiunii acestora si dacă au capacitatea de implementare corespunzătoare.

(3) În scopul întocmirii situatiilor financiare prevăzute la alin. (1) si (2), persoanele juridice prevăzute la aceste alineate retratează situatiile financiare întocmite potrivit reglementărilor contabile specifice, conforme cu directivele europene.

Art. 3. – În întelesul prezentului ordin, prin entităti de interes public se întelege:

a) institutiile de credit;

b) societătile de asigurare, asigurare-reasigurare si de reasigurare;

c) entitătile reglementate si supravegheate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare;

d) societătile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piată reglementată;

e) companiile si societătile nationale;

f) persoanele juridice care apartin unui grup de societăti si intră în perimetrul de consolidare de către o societate-mamă care aplică Standardele Internationale de Raportare Financiară;

g) persoanele juridice, altele decât cele prevăzute la lit. a)–f), care beneficiază de împrumuturi nerambursabile sau cu garantia statului.

Art. 4. – În functie de cerintele reglementărilor Uniunii Europene si de evaluările efectuate de institutiile implicate, Ministerul Finantelor Publice, Banca Natională a României, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor si Comisia Natională a Valorilor Mobiliare vor stabili conditiile de aplicare a Standardelor Internationale de Raportare Financiară începând cu situatiile financiare ale anului 2007.

Art. 5. – Directia de reglementări contabile din Ministerul Finantelor Publice va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 6. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 27 iunie 2005.

Nr. 907.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna iulie 2005

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României si tinând seama de evolutiile macroeconomice si monetare recente,

Banca Natională a României hotărăste:

Pentru luna iulie 2005, nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României este de 8,00% pe an.

 

Guvernatorul Băncii Nationale a României,

Mugur Isărescu

 

Bucuresti, 1 iulie 2005.

Nr. 23.