MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 612         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 14 iulie 2005

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

69. – Lege pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 59/2001 privind modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea si completarea Codului de procedură civilă

 

184. – Decret privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 59/2001 privind modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea si completarea Codului de procedură civilă

 

222. – Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 35/2005 pentru abrogarea Legii nr. 579/2004 privind autorizarea Ministerului Justitiei de a vinde locuintele de serviciu pe care le are în administrare si a Hotărârii Guvernului nr. 2.425/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare de către Ministerul Justitiei a prevederilor Legii nr. 579/2004 privind autorizarea Ministerului Justitiei de a vinde locuintele de serviciu pe care le are în administrare

 

599. – Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 35/2005 pentru abrogarea Legii nr. 579/2004 privind autorizarea Ministerului Justitiei de a vinde locuintele de serviciu pe care le are în administrare si a Hotărârii Guvernului nr. 2.425/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare de către Ministerul Justitiei a prevederilor Legii nr. 579/2004 privind autorizarea Ministerului Justitiei de a vinde locuintele de serviciu pe care le are în administrare

 

223. – Lege pentru modificarea si completarea alin. (3) al art. 104 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic

 

600. – Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea alin. (3) al art. 104 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 245 din 10 mai 2005 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 79 alin. (1) teza întâi din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, precum si a ordonantei în integralitatea sa

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

654. – Hotărâre pentru aprobarea Protocolului dintre Ministerul Apărării Nationale din România si Ministerul Apărării din Republica Croatia privind colaborarea în domeniul pregătirii personalului militar si civil pe bază de reciprocitate, semnat la Bucuresti la 27 aprilie 2005

 

Protocol între Ministerul Apărării Nationale din România si Ministerul Apărării din Republica Croatia privind colaborarea în domeniul pregătirii personalului militar si civil pe bază de reciprocitate

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

315. – Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 623/2004 privind legitimatiile eliberate executorilor fiscali care duc la îndeplinire măsurile asigurătorii si efectuează procedura de executare silită a creantelor fiscale

 

948. – Ordin al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 343/2005 privind organizarea activitătii de administrare a marilor contribuabili

 

4.526. – Ordin al ministrului educatiei si cercetării privind aprobarea listei nominale suplimentare a beneficiarilor Legii nr. 269/2004, pentru anul 2005, rezultată în urma analizării contestatiilor depuse de către solicitanti

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 59/2001 privind modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea si completarea Codului de procedură civilă

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 59 din 25 aprilie 2001 privind modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea si completarea Codului de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 217 din 27 aprilie 2001.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 31 martie 2005.

Nr. 69.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 59/2001 privind modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea si completarea Codului de procedură civilă

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 59/2001 privind modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea si completarea Codului de procedură civilă si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 30 martie 2005.

Nr. 184.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 35/2005 pentru abrogarea Legii nr. 579/2004 privind autorizarea Ministerului Justitiei de a vinde locuintele de serviciu pe care le are în administrare si a Hotărârii Guvernului nr. 2.425/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare de către Ministerul Justitiei a prevederilor Legii nr. 579/2004 privind autorizarea Ministerului Justitiei de a vinde locuintele de serviciu pe care le are în administrare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 35 din 5 mai 2005 pentru abrogarea Legii nr. 579/2004 privind autorizarea Ministerului Justitiei de a vinde locuintele de serviciu pe care le are în administrare si a Hotărârii Guvernului nr. 2.425/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare de către Ministerul Justitiei a prevederilor Legii nr. 579/2004 privind autorizarea Ministerului Justitiei de a vinde locuintele de serviciu pe care le are în administrare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 397 din 11 mai 2005.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

DAN RADU RUSANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 11 iulie 2005.

Nr. 222.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 35/2005 pentru abrogarea Legii nr. 579/2004 privind autorizarea Ministerului Justitiei de a vinde locuintele de serviciu pe care le are în administrare si a Hotărârii Guvernului nr. 2.425/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare de către Ministerul Justitiei a prevederilor Legii nr. 579/2004 privind autorizarea Ministerului Justitiei de a vinde locuintele de serviciu pe care le are în administrare

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 35/2005 pentru abrogarea Legii nr. 579/2004 privind autorizarea Ministerului Justitiei de a vinde locuintele de serviciu pe care le are în administrare si a Hotărârii Guvernului nr. 2.425/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare de către Ministerul Justitiei a prevederilor Legii nr. 579/2004 privind autorizarea Ministerului Justitiei de a vinde locuintele de serviciu pe care le are în administrare si se dispune publicarea aceste legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 8 iulie 2005.

Nr. 599.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea alin. (3) al art. 104 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Alineatul (3) al articolului 104 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 16 iulie 1997, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

1. La articolul 104, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) Personalului didactic din mediul rural, care nu dispune de locuintă si căruia nu i se poate oferi locuintă corespunzătoare în localitatea unde are postul, i se va deconta cheltuielile pe mijloacele de transport în comun, la si de la locul de muncă.

În cazul în care nu există mijloace de transport în comun între localitatea de domiciliu si sediul institutiei de învătământ, urmează a se deconta contravaloarea a 7,5 l benzină Premium la 100 km parcursi, dacă transportul se face cu autoturismul proprietate personală sau cu alte mijloace.

În cazul în care există mijloc de transport în comun, dar personalul didactic preferă să circule cu alte mijloace, urmează a se deconta contravaloarea abonamentului lunar pe respectivul mijloc de transport în comun.

Decontarea sau plata echivalentă costurilor de transport se va efectua de către administratia publică locală.“

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

TEODOR VIOREL MELESCANU

 

Bucuresti, 11 iulie 2005.

Nr. 223.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea alin. (3) al art. 104 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea alin. (3) al art. 104 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 8 iulie 2005.

Nr. 600.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 245

din 10 mai 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 79 alin. (1) teza întâi din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, precum si a ordonantei în integralitatea sa

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Constantin Doldur – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Petre Ninosu – judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Ion Predescu – judecător

Marinela Mincă – procuror

Valentina Bărbăteanu – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 79 alin. (1) teza întâi din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, precum si a ordonantei în integralitatea sa, exceptie ridicată de Iulian Constantin Chirilă în Dosarul nr. 22.415/2004 al Judecătoriei Iasi.

La apelul nominal se constată lipsa autorului exceptiei, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Cauza aflându-se în stare de judecată, Curtea acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public. Acesta pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a exceptiei de neconstitutionalitate. Precizează că art. 79 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 nu este contrar prevederilor art. 115 alin. (6) din Constitutie, potrivit căruia ordonantele de urgentă nu pot afecta, printre altele, drepturile electorale. Aceasta, deoarece interzicerea exercitiului dreptului de a alege si de a fi ales în autoritătile publice sau în functii elective publice nu este o consecintă a dispozitiilor art. 79 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002, ci intervine de drept, prin aplicarea art. 71 alin. 2 din Codul penal, coroborat cu art. 64 alin. 1 lit. a) din acelasi act normativ. În ceea ce priveste critica referitoare la pretinsa absentă a cazului exceptional care să justifice emiterea ordonantei criticate, arată că este neîntemeiată, urgenta reglementării fiind evidentiată în expunerea de motive la proiectul de lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2002.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 17 decembrie 2004, pronuntată în Dosarul nr. 22.415/2004, Judecătoria Iasi a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 79 alin. (1) teza întâi din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, precum si a ordonantei în integralitatea sa.

Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de inculpatul Iulian Constantin Chirilă, trimis în judecată pentru săvârsirea unei infractiuni la regimul circulatiei pe drumurile publice.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că art. 79 alin. (1) teza întâi din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 contravine art. 115 alin. (6) din Constitutie, care prevede că ordonantele de urgentă nu pot afecta regimul institutiilor fundamentale ale statului, drepturile, libertătile si îndatoririle prevăzute de Constitutie si nici drepturile electorale. În acest sens, arată că aplicarea textului de lege criticat va duce la lipsirea sa de drepturile electorale, odată cu rămânerea definitivă a hotărârii judecătoresti de condamnare la pedeapsa închisorii. De asemenea, argumentează neconstitutionalitatea ordonantei în integralitatea sa, pe de o parte, prin faptul că art. 73 alin. (3) lit. h) din Constitutie impune ca infractiunile si pedepsele să fie reglementate prin lege organică, iar pe de altă parte, prin aceea că la data emiterii Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 nu existau “circumstante exceptionale care să justifice urgenta reglementării prin ordonanta criticată“, fiind astfel nesocotite prevederile art. 115 alin. (4) din Constitutie.

Judecătoria Iasi consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În legătură cu dispozitiile art. 79 alin. (1) teza întâi din ordonanta criticată, apreciază că “nu se poate vorbi de interzicerea  drepturilor electorale în baza unui act al puterii executive“. Astfel, în baza Codului penal, care este o lege organică, aplicarea pedepsei închisorii atrage de drept interzicerea tuturor drepturilor prevăzute la art. 64 din Codul penal. Pedeapsa accesorie se aplică de drept si întotdeauna în temeiul dispozitiilor art. 71 din Codul penal. Consideră că în această situatie sunt pe deplin satisfăcute exigentele art. 115 alin. (6) din Constitutie. În ceea ce priveste pretinsa neconstitutionalitate a ordonantei în ansamblul său, precizează că nici Constitutia adoptată în 1991, nici cea revizuită nu interzice adoptarea de ordonante de urgentă în domeniul de reglementare al legilor organice. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Presedintele Camerei Deputatilor apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Arată că nu sunt încălcate prevederile art. 73 alin. (3) lit. h) din Constitutie, întrucât prin ordonante de urgentă pot fi stabilite si sanctionate fapte de natură penală. Aceasta, deoarece “art. 115 alin. (1) din Constitutie interzice numai ordonantelor emise de Guvern în temeiul unei legi speciale de abilitare să reglementeze în domenii rezervate legilor organice, iar nu si ordonantelor de urgentă emise în temeiul art. 115 alin. (4)“. În plus, mentionează că “posibilitatea ca prin ordonante de urgentă să se reglementeze materii rezervate de Constitutie legilor organice rezultă nu numai pe cale de interpretare, ci si textual din prevederile tezei finale a alin. (5) al art. 115 din Constitutie, în care se arată că ordonanta de urgentă cuprinzând norme de natura legii organice se aprobă cu majoritatea prevăzută la art. 76 alin. (1) din Constitutie“.

Precizează că nu sunt încălcate nici prevederile art. 115 alin. (6) din Constitutie, întrucât lipsirea celui condamnat la pedeapsa închisorii de drepturile sale electorale nu operează în temeiul dispozitiilor ordonantei criticate, ci în baza prevederilor art. 71 din Codul penal. În continuare, consideră că este nefondată afirmatia autorului exceptiei conform căreia Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002, în ansamblul său, contravine art. 115 alin. (4) din Constitutie. Precizează în acest sens că, desi adoptarea acestei ordonante a fost impusă de existenta unui caz exceptional, motivele care au stat la baza adoptării sale nu se regăsesc în cuprinsul ordonantei, deoarece la data adoptării acesteia, respectiv 12 decembrie 2002, erau aplicabile prevederile art. 114 alin. (4) din Constitutia României din 1991, care nu obligau Guvernul să motiveze urgenta chiar în cuprinsul ordonantei, asa cum o cer în prezent prevederile art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată.

Guvernul îsi exprimă opinia în sensul respingerii exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată. Referitor la constitutionalitatea ordonantei criticate în întregul său, arată că trebuie analizată în raport cu dispozitiile constitutionale în vigoare la data adoptării ei. Astfel, potrivit prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia din 1991, singura conditie impusă pentru adoptarea ordonantei de urgentă era existenta cazului exceptional, iar caracterizarea unei situatii ca fiind exceptională constituie o chestiune de fapt prin care se urmăreste evitarea unei atingeri aduse interesului public, asupra căreia doar Guvernul poate să aprecieze. Mai arată că în ce priveste domeniile ce pot face obiectul de reglementare al ordonantei de urgentă, dispozitiile constitutionale nu impuneau nici o limitare, existând posibilitatea reglementării si în domenii rezervate legii organice. Pentru acelasi motiv, consideră că nici prevederile art. 79 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 nu sunt contrare dispozitiilor art. 73 alin. (3) lit. h) din Constitutie. De asemenea, acestea nu contravin nici celor ale art. 115 alin. (6) din Constitutie, deoarece interzicerea drepturilor electorale, ca pedeapsă accesorie, se dispune întotdeauna în temeiul art. 71 din Codul penal, care este o lege organică.

Avocatul Poporului consideră că nu poate fi retinută critica de neconstitutionalitate a art. 79 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002, deoarece incriminarea faptei de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care are o îmbibatie alcoolică peste limita stabilită de lege nu afectează drepturile, libertătile si îndatoririle prevăzute de Constitutie. Arată că, “dimpotrivă, dispozitiile legale indicate sanctionează penal simpla nerespectare a unor reguli de circulatie pe drumurile publice, în scopul preîntâmpinării unor grave vătămări ale valorilor angajate în traficul rutier (pierderi de vieti omenesti, vătămări ale integritătii corporale si ale sănătătii, distrugerea de valori materiale)“. Cât priveste critica de neconstitutionalitate a întregii ordonante, mentionează că, în situatia existentei unui caz exceptional,

Guvernul poate, în conditiile art. 115 alin. (4) din Legea fundamentală, să emită ordonante de urgentă. Consideră că numai Curtea Constitutională are posibilitatea să stabilească dacă ordonanta criticată a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 115 alin. (4) din Constitutie.

Presedintele Senatului nu a comunicat punctul său de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale presedintelui Camerei Deputatilor, Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 79 alin. (1) teza întâi din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 958 din 28 decembrie 2002.

Continutul textului de lege criticat este următorul:

Art. 79 alin. (1): “Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai de către o persoană care are o îmbibatie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge ori o concentratie ce depăseste 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat sau care se află sub influenta unor substante ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora se pedepseste cu închisoare de la 1 la 5 ani.“

De asemenea, obiect al exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie si Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002, în integralitatea sa.

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, sunt încălcate dispozitiile constitutionale ale art. 73 alin. (3) lit. h) si art. 115 alin. (4) si (6), al căror continut este următorul:

– Art. 73 alin. (3) lit. h): “(3) Prin lege organică se reglementează:

[...]

h) infractiunile, pedepsele si regimul executării acestora;“;

– Art. 115 alin. (4) si (6): “(4) Guvernul poate adopta ordonante de urgentă numai în situatii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, având obligatia de a motiva urgenta în cuprinsul acestora.

[...]

(6) Ordonantele de urgentă nu pot fi adoptate în domeniul legilor constitutionale, nu pot afecta regimul institutiilor fundamentale ale statului, drepturile, libertătile si îndatoririle prevăzute de Constitutie, drepturile electorale si nu pot viza măsuri de trecere silită a unor bunuri în proprietate publică.“

Din analiza exceptiei de neconstitutionalitate se observă că nu poate fi retinută critica autorului exceptiei, conform căreia art. 79 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 ar fi contrar prevederilor art. 115 alin. (6) din Constitutie. Aceasta, deoarece nu se poate sustine că drepturile electorale ar fi afectate direct prin aplicarea prevederilor criticate din ordonantă, care reglementează continutul normativ al unei infractiuni care se sanctionează cu pedeapsa închisorii. Interzicerea exercitiului dreptului de a alege si de a fi ales în autoritătile publice sau în functii elective publice intervine de drept, fiind consecinta aplicării unor texte cuprinse într-o lege organică, si anume a art. 71 alin. 2 din Codul penal, coroborat cu art. 64 alin. 1 lit. a) din acelasi act normativ.

Este, de asemenea, nefondată sustinerea autorului conform căreia este neconstitutională reglementarea unor infractiuni printr-o ordonantă de urgentă, nesocotindu-se astfel prevederile art. 73 alin. (3) lit. h) din Constitutie. În legătură cu acest aspect, în jurisprudenta sa Curtea Constitutională a statuat în mod constant că interdictia de a emite ordonante în domeniul legilor organice priveste exclusiv ordonantele adoptate în temeiul unei legi speciale de abilitare, nu si ordonantele de urgentă (de exemplu, Decizia nr. 34 din 17 februarie 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 25 februarie 1998).

Autorul exceptiei critică Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 în integralitatea sa, întrucât consideră că nu sunt îndeplinite cerintele constitutionale pentru emiterea ordonantei de urgentă, în sensul că nu a existat la data adoptării un caz exceptional care să o justifice. Analiza acestei sustineri trebuie făcută în lumina textului constitutional în vigoare la data emiterii ordonantei de urgentă. Din continutul expunerii de motive la proiectul de lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 rezultă că dubla conditie a existentei cazului exceptional si a urgentei a fost îndeplinită conform cerintelor constitutionale pentru adoptarea ordonantei de urgentă criticate, prevăzute de art. 114 alin. (4) din Constitutia nerevizuită. Această concluzie se desprinde din precizările făcute de Guvern în documentul mai sus amintit, legate de faptul că “amplificarea continuă a fenomenului infractional, care a căpătat un caracter tot mai dinamic si mai complex, a reclamat solutii viabile de contracarare, concretizate în acest proiect de act normativ, pe de o parte, prin înăsprirea sanctiunilor penale, iar pe de altă parte, prin incriminarea ca infractiuni a unor noi fapte“. Totodată, Guvernul a arătat că promovarea unui proiect de act normativ asupra regimului circulatiei pe drumurile publice sub forma unei ordonante de urgentă “a fost determinată de necesitatea reglementării pe baze noi si în acord cu noile reglementări europene, în cel mai scurt timp, a relatiilor sociale dintr-un domeniu foarte important pentru societatea românească, prelungirea procedurii legislative având consecinte nedorite, uneori dramatice, vizibile pe toate drumurile tării. Promovarea în regim de urgentă este determinată, nu în ultimul rând, si de necesitatea îndeplinirii, la termenele convenite, a angajamentelor asumate de România în procesul de armonizare a legislatiei românesti cu aquis-ul comunitar“.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 79 alin. (1) teza întâi din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, precum si a ordonantei în integralitatea sa, exceptie ridicată de Iulian Constantin Chirilă în Dosarul nr. 22.415/2004 al Judecătoriei Iasi.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 10 mai 2005.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăteanu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Protocolului dintre Ministerul Apărării Nationale din România si Ministerul Apărării din Republica Croatia privind colaborarea în domeniul pregătirii personalului militar si civil pe bază de reciprocitate, semnat la Bucuresti la 27 aprilie 2005

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Se aprobă Protocolul dintre Ministerul Apărării Nationale din România si Ministerul Apărării din Republica Croatia privind colaborarea în domeniul pregătirii personalului militar si civil pe bază de reciprocitate, semnat la Bucuresti la 27 aprilie 2005.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării nationale,

Marius Bălu,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

Lucian Leustean,

secretar de stat

 

Bucuresti, 7 iulie 2005.

Nr. 654.

 

PROTOCOL

între Ministerul Apărării Nationale din România si Ministerul Apărării din Republica Croatia privind colaborarea în domeniul pregătirii personalului militar si civil pe bază de reciprocitate

 

Ministerul Apărării Nationale din România si Ministerul Apărării din Republica Croatia, denumite în continuare părti contractante,

în dorinta de a dezvolta colaborarea în domeniul pregătirii personalului militar si civil,

luând în considerare prevederile Acordului privind cooperarea în domeniul militar dintre Ministerul Apărării Nationale din România si Ministerul Apărării din Republica Croatia, semnat la Bucuresti la 3 noiembrie 1997,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

 

Părtile contractante vor face schimburi de personal militar – ofiteri, subofiteri si studenti militari – si de personal civil, denumite în continuare cursanti, în vederea pregătirii în institutii militare de învătământ ale Ministerului Apărării Nationale din România si Ministerului Apărării din Republica Croatia, potrivit numărului de locuri disponibile, specializărilor si termenelor ce vor fi stabilite de către ambele părti contractante.

 

ARTICOLUL 2

 

(1) Trimiterea la cursuri si alte detalii referitoare la pregătire si procesul de învătământ se fac pe baza unui program de cooperare care se semnează anual. Un model al acestui program de cooperare este prezentat în anexa la prezentul protocol.

(2) Pregătirea se va desfăsura în limba statului părtii contractante care primeste sau într-o altă limbă de circulatie internatională, conform planurilor si programelor din institutiile militare de învătământ. Părtile se vor informa în legătură cu eventualele modificări ale programelor de învătământ. Pentru cursantii primiti la studii în institutiile militare, care nu stăpânesc corespunzător limba statului părtii contractante care primeste, poate fi organizat un curs pregătitor pentru învătarea limbii statului părtii contractante primitoare, cu terminologie generală si de specialitate, cu o durată de până la un an.

(3) Anual, până la data de 31 octombrie a anului premergător anului academic pentru care se semnează programul de cooperare, dacă nu s-a convenit altfel, părtile contractante îsi vor trimite în scris o listă de cursuri la care poate participa personalul militar si civil al celeilalte părti contractante. Lista va cuprinde: specializările, numărul de locuri oferite – pe forme de studii si cursuri –, conditiile de participare care trebuie îndeplinite de participanti si scopul si obiectivele cursurilor.

(4) Anual, până la data de 31 ianuarie, dacă nu s-a convenit altfel, fiecare parte contractantă va trimite în scris solicitarea de cursuri la care doreste să participe, care va cuprinde:

a) specializările, numărul de locuri solicitate (pe forme de studii si cursuri); pentru studii de doctorat – gradul, numele, studiile militare si tema lucrării de doctorat;

b) necesitatea frecventării cursului pregătitor pentru Onsusirea terminologiei generale si de specialitate, în limba română sau croată.

(5) Până la data de 31 august a anului respectiv, părtile contractante vor confirma posibilitatea de primire în propriile institutii a numărului de cursanti solicitat în specialitătile propuse si se vor informa reciproc despre cerintele frecventării cursului.

(6) Până la data de 31 octombrie a aceluiasi an, părtile contractante vor semna un program de cooperare pentru următorul an de învătământ, în conformitate cu modelul prezentat în anexă.

(7) Cu două luni înainte de începerea cursurilor, părtile contractante îsi vor transmite listele cuprinzând cursantii, care vor include gradul, numele, data nasterii, studiile militare si civile si specializarea. Listele se vor întocmi pentru fiecare institutie militară de învătământ.

 

ARTICOLUL 3

 

Partea contractantă care primeste va asigura pe cheltuiala proprie:

a) personalul didactic;

b) echipamentele, materialele si dotările necesare procesului de pregătire, în conformitate cu planurile si programele de învătământ;

c) cazarea si hrănirea pe toată durata studiilor, conform normelor interne stabilite pentru cursantii străini pe durata cursurilor;

d) accesul la biblioteci, săli de lectură, săli de sport si alte spatii necesare pe timpul instruirii;

e) asistenta medicală si stomatologică de urgentă, inclusiv spitalizarea si medicamentele;

f) transportul intern pentru asigurarea procesului de învătământ;

g) echipamentul special pentru lucrul pe instalatii si tinuta corespunzătoare, potrivit normelor adoptate în statul de primire, pe toată durata cursului. Acestea vor fi înapoiate la absolvirea cursului.

 

ARTICOLUL 4

 

(1) Selectia candidatilor în vederea trimiterii la studii si controlul medical al acestora sunt în responsabilitatea părtii contractante care trimite, tinând cont de recomandările părtii contractante care primeste.

(2) Partea contractantă care trimite la studii va asigura:

a) prezenta cursantilor la pregătire în institutiile militare de învătământ, la termenele indicate în programul de cooperare, precum si întoarcerea cursantilor din concediu înainte de începerea cursurilor;

b) transportul international al propriilor cursanti si al bagajelor acestora din tara de origine la locul de pregătire si din locul de pregătire în tara de origine, la începutul si sfârsitul perioadei de pregătire, pe timpul vacantei si pentru motive personale speciale;

c) transportul local de la locul de cazare la institutia de învătământ.

(3) În caz de deces al cursantului, survenit pe timpul pregătirii, partea contractantă care trimite va asigura, pe cheltuiala sa, întocmirea formalitătilor legate de eveniment, precum si transportul corpului neînsufletit în tară.

Reprezentantii împuterniciti ai părtii contractante care trimite au dreptul să cunoască motivul decesului si alte informatii aditionale legate de deces.

În astfel de situatii, partea contractantă care primeste trebuie să acorde părtii contractante care trimite asistenta necesară.

(4) Superiorul direct al studentilor va fi atasatul apărării al părtii contractante care trimite în statul părtii contractante care primeste, care va solutiona si se va coordona cu reprezentantii corespunzători ai institutiei militare de pregătire în toate aspectele legate de pregătirea studentilor si stationarea acestora în statul părtii care primeste.

(5) Reprezentantii părtii contractante care trimite pot vizita institutiile militare de învătământ în care studiază cursantii acestei părti contractante, în scopul cunoasterii rezultatelor cursantilor lor, precum si a conditiilor organizatorice de trai, cu permisiunea părtii contractante care primeste.

 

ARTICOLUL 5

 

(1) Cursantii se vor prezenta la institutiile militare de  învătământ cu următoarele documente:

a) pasaport valabil cel putin 6 luni după data terminării studiilor;

b) copii ale documentelor de studii;

c) certificat de sănătate, eliberat cu cel mult 30 de zile înainte de începerea pregătirii;

d) asigurare medicală eliberată de partea contractantă care trimite, valabilă pentru întreaga perioadă a cursului;

e) certificat medical privind lipsa seropozitivitătii HIV;

f) certificat de vaccinare contra difteriei si febrei tifoide.

Cursantii vor fi dotati cu un set complet de echipament militar pentru uz cotidian.

(2) În cazul în care cursantii nu se prezintă la institutiile militare de învătământ la termenul stabilit pentru începerea cursurilor, acestia pierd dreptul de a le urma.

(3) Pe timpul pregătirii cursantii trebuie să respecte legile, obiceiurile si traditiile statului în care studiază, trebuie să se comporte în conformitate cu regulile si regulamentele disciplinare ale institutiei militare de învătământ a părtii contractante care primeste. Cursantii trebuie de asemenea să respecte regulile de securitate, conform reglementărilor statului părtii contractante care primeste.

(4) Cursantii care vor încălca prevederile alin. (3), cei considerati inapti pentru continuarea studiilor datorită stării de sănătate sau cei care nu îndeplinesc cerintele programei, precum si cei chemati de la studii prin hotărâre a părtii contractante care trimite, înainte de absolvirea cursului, vor fi trimisi în tară pe cheltuiala părtii contractante care trimite.

Partea contractantă care primeste va informa în prealabil partea contractantă care trimite asupra cauzelor care au dus la trimiterea anticipată în tară a cursantului.

(5) Cursantilor care si-au Onsusit programele de învătământ, au sustinut si au promovat examenele si lucrările de diplomă, proiecte si teme scrise li se înmânează documente de studii si insigne. Institutiile de învătământ vor anexa foaia matricolă, precum si rapoarte de curs ale cursantilor.

 

ARTICOLUL 6

 

(1) Cursantii care vor studia în institutiile militare ale părtii contractante care primeste vor beneficia de un concediu anual, cu durata si la termenele stabilite în programele institutiilor respective.

(2) Partea contractantă care primeste nu are obligatii pentru organizarea concediului cursantilor.

(3) În perioada scolarizării în institutiile militare de învătământ, cursantii pot fi vizitati de membrii familiilor lor, costurile fiind suportate de către acestia sau de către cursanti.

(4) Deplasarea cursantilor în interes personal, în afara procesului de învătământ, se va face pe cont propriu.

 

ARTICOLUL 7

 

(1) Suportarea costurilor legate de întretinerea cursantilor pe timpul pregătirii, inclusiv în cazul îmbolnăvirii acestora pe timpul pregătirii, se va face de către partea contractantă care primeste.

(2) În cazul chemării în tară a cursantilor de către partea contractantă care trimite, cheltuielile de întretinere se suspendă pe durata absentei acestora.

(3) Dacă în cazul îmbolnăvirii sau în alte situatii deosebite cursantii absentează mai mult de 20% din numărul orelor alocate prin planul de învătământ, părtile contractante vor face demersuri în scopul trimiterii cursantilor în tara de origine.

(4) În cazul deteriorării ori pierderii, din vina cursantilor, a bunurilor părtii contractante care primeste, partea contractantă care trimite trebuie să plătească părtii contractante care primeste valoarea reparatiilor în conformitate cu preturile practicate în statul părtii contractante care primeste sau să înlocuiască proprietatea deteriorată cu un bun echivalent. Calculul se va face pe baza actelor de constatare semnate de ambele părti contractante.

(5) Plata costurilor reparatiei bunurilor deteriorate sau ale înlocuirii bunurilor pierdute va fi făcută de partea contractantă care trimite, în valută convertibilă, părtii contractante care primeste, într-o perioadă de 45 de zile de la data semnării actului de constatare.

 

ARTICOLUL 8

 

(1) Prezentul protocol va intra în vigoare la data ultimei notificări prin care părtile contractante se Onstiintează reciproc despre îndeplinirea procedurilor legale interne necesare în vederea intrării lui în vigoare.

(2) Amendamente la prezentul protocol pot fi aduse prin acordul scris al ambelor părti contractante. Amendamentele vor intra în vigoare conform dispozitiilor alin. (1).

(3) Prezentul protocol se încheie pentru o perioadă de 5 ani si se va prelungi automat pe noi perioade de câte 5 ani, dacă nici una dintre părtile contractante nu va Onstiinta în scris cealaltă parte contractantă, cu cel putin 6 luni înainte de expirarea perioadei de valabilitate, despre intentia de a-l denunta.

În cazul notificării intentiei de denuntare a prezentului protocol de către una dintre părtile contractante, validitatea acestuia va înceta la sfârsitul perioadei de validitate si activitătile începute vor fi continuate până la sfârsitul perioadei pentru care au fost convenite anterior.

(4) Orice divergente referitoare la interpretarea si aplicarea prezentului protocol vor fi solutionate pe calea consultărilor între reprezentantii autorizati ai părtilor contractante.

Semnat la Bucuresti la 27 aprilie 2005, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, croată si engleză, toate textele fiind egal autentice.

În cazul unor diferente de interpretare, textul în limba engleză va prevala.

 

Pentru Ministerul Apărării Nationale din România,

Ion Mircea Plângu,

secretar de stat si sef al Departamentului integrare

euroatlantică si politică de apărare

Pentru Ministerul Apărării din Republica Croatia,

Zeljko Gorsic,

ministru asistent al apărării, Departamentul resurse

umane

 

 

ANEXĂ

 

PROGRAM DE COOPERARE

între Ministerul Apărării Nationale din România si Ministerul Apărării din Republica Croatia în domeniul pregătirii personalului militar si civil pe bază de reciprocitate pentru anul de învătământ ............

 

Reprezentantii Ministerului Apărării Nationale din România si ai Ministerului Apărării din Republica Croatia aprobă numărul cursantilor Armatei României si ai Armatei Republicii Croatia trimisi la studii în institutii militare din cele două tări, precum si durata studiilor, conform cererilor părtilor contractante.

În România

Nr. crt.

Denumirea institutiei militare de învătământ, forma de studii si denumirea cursului

Data începerii scolarizării

Nr. de locuri

Durata reală a studiilor

(luni, zile)

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

În Republica Croatia

Nr. crt.

Denumirea institutiei militare de învătământ, forma de studii si denumirea cursului

Data începerii scolarizării

Nr. de locuri

Durata reală a studiilor

(luni, zile)

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

Programul de fată a fost semnat în ziua ...... luna ...... anul ......, în câte două exemplare în limbile română, croată si engleză.

 

Pentru Ministerul Apărării Nationale din România, .....................................................

Pentru Ministerul Apărării din Republica Croatia,

................................................

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 623/2004 privind legitimatiile eliberate executorilor fiscali care duc la îndeplinire măsurile asigurătorii si efectuează procedura de executare silită a creantelor fiscale

 

În temeiul dispozitiilor art. 33 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 134 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,

republicată, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. – Anexele nr. 1 si 2 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 623/2004 privind legitimatiile eliberate executorilor fiscali care duc la îndeplinire măsurile asigurătorii si efectuează procedura de executare silită a creantelor fiscale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 896 din 1 octombrie 2004, se înlocuiesc cu anexa la prezentul ordin, care cuprinde modelele legitimatiilor de executor fiscal.

Art. II. – Legitimatiile de executor fiscal vor avea forma tip carnet si vor fi tipărite pe cele 4 fete din interior si pe coperta 1.

Art. III. – Forma si continutul legitimatiei de executor fiscal sunt cele prevăzute în modelul prezentat în anexă.

Art. IV. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Sebastian Bodu

 

Bucuresti, 1 iulie 2005.

Nr. 315.

 

ANEXĂ

 

LEGITIMATIE DE EXECUTOR FISCAL

 

Coperta exterioară legată 1//1 pergamoid

— aplicat folie bronz aur pe coperta 1

Interior: hârtie ofset 80 g/m 2

Fata 1 interior stânga:

— 4 culori

— grafică de securitate

Fata 2 interior dreapta:

— o culoare

Fata 3 interior stânga:

— o culoare

Fata 4 interior dreapta:

— 4 culori

— grafică de securitate

 

MODEL DE LEGITIMATIE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 343/2005 privind organizarea activitătii de administrare a marilor contribuabili

 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare,

pentru cresterea eficientei administrării marilor contribuabili si în scopul îmbunătătirii colectării veniturilor bugetare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. I. – Ordinul ministrului finantelor publice nr. 343/2005 privind organizarea activitătii de administrare a marilor contribuabili, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 262 din 30 martie 2005, se modifică si se completează după cum urmează:

 

1. La anexa nr. 2 se elimină următoarele pozitii:

 

Nr.

crt.

Cod

de identificare

fiscală

Denumire contribuabil

Judetul

569

10895736

AGRANA ROMANIA HOLDING AND TRADING COMPANY – S.R.L.

Bucuresti

661

14623254

COMAUTOCAR 2002 – S.R.L.

Bucuresti

675

15680630

DINAMIC INVEST INTERNATIONAL – S.R.L.

Bucuresti

750

16184007

EQ DATA BANK – S.A.

Bucuresti

751

16476877

ASOCIATIA “UNIUNEA NATIONALĂ A SOCIETĂTILOR DE INTERMEDIERE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR“

Bucuresti

752

16724000

FIDUCIA ASIG – S.A.

Bucuresti

1.272

2487507

CALOR – S.A.

Timis

 

2. La anexa nr. 2, după pozitia 1.323 se introduce pozitia 1.324 cu următorul cuprins:

 

Nr.

crt.

Cod

de identificare

fiscală

Denumire contribuabil

Judetul

“1.324

13180396

PROINVEST 2000 – S.R.L.

Buzău“

 

3. La anexa nr. 3 se elimină pozitia 291 cu următorul cuprins:

 

Nr.

crt.

Cod

de identificare

fiscală

Denumire contribuabil

Judetul

“291

1865620

IMSAT BUCURESTI

Constanta“

 

4. La anexa nr. 3, după pozitia 545 se introduce pozitia 546 cu următorul cuprins:

 

Nr.

crt.

Cod

de identificare

fiscală

Denumire contribuabil

Judetul

“546

11401245

IMPRESA GRASSETTO – S.A. TORTONA Sucursala Bucuresti

Bucuresti“

 

Art. II. – Ordinul ministrului finantelor publice nr. 343/2005 privind organizarea activitătii de administrare a marilor contribuabili, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 262 din 30 martie 2005, va fi republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se o nouă numerotare pozitiilor din anexele nr. 2 si 3.

Art. III. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 4 iulie 2005.

Nr. 948.

 

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII

 

ORDIN

privind aprobarea listei nominale suplimentare a beneficiarilor Legii nr. 269/2004, pentru anul 2005, rezultată în urma analizării contestatiilor depuse de către solicitanti

 

În temeiul alin. (1) al art. 9, alin. (1) al art. 10 si alin. (1) si (2) ale art. 11 din Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achizitionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării,

ministrul educatiei si cercetării emite prezentul ordin.

Art. 1. – (1) Se aprobă lista nominală suplimentară a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achizitionării de calculatoare, pentru anul 2005, rezultată în urma analizării si acceptării de către comisiile de contestatii din inspectoratele scolare judetene si institutiile de învătământ superior a contestatiilor depuse de către solicitanti, cuprinzând un număr de 26 de beneficiari,  potrivit anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Venitul maxim brut lunar pe membru de familie pentru care se acordă ajutorul financiar beneficiarilor prevăzuti în lista suplimentară, conform anexei, este inferior sumei de 406.250 lei prevăzute în Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 4.234/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 567 si nr. 567 bis din 1 iulie 2005.

(3) Potrivit prevederilor art. 4 din Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achizitionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004, la stabilirea venitului maxim brut s-au exceptat veniturile realizate din alocatiile de stat, alocatiile suplimentare pentru familiile cu multi copii, bursele de studii si bursele sociale.

Art. 2. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. – Directia generală învătământ superior, Directia informatizare, statistică si personal, Directia generală învătământ preuniversitar, Directia generală buget-finante, patrimoniu si investitii si Directia juridic si control vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul educatiei si cercetării,

Mircea Miclea

 

Bucuresti, 8 iulie 2005.

Nr. 4.526.

 

ANEXĂ*)

 

Pagina 1

Pagina a 2-a