MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 630         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 19 iulie 2005

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

224. – Lege pentru modificarea art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 133/2000 privind învătământul universitar si postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finantate de la bugetul de stat

 

601. – Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 133/2000 privind învătământul universitar si postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finantate de la bugetul de stat

 

226. – Lege pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 30/2005 privind modificarea alin. (2) si (3) ale art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

603. – Decret privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 30/2005 privind modificarea alin. (2) si (3) ale art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

227. – Lege pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 45/2005 privind abrogarea unor prevederi din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

604. – Decret privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 45/2005 privind abrogarea unor prevederi din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

607. – Decret privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei dintre România si Marele Ducat de Luxemburg în domeniul securitătii sociale, semnată la Bucuresti la 18 noiembrie 2004

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 293 din 9 iunie 2005 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 1 din Codul de procedură penală

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

658. – Hotărâre privind declansarea procedurilor de expropriere a bunurilor imobile proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării “Reabilitare DN 24 între km 46+000 si km 51+000 din cadrul etapei a III-a de reabilitare a drumurilor nationale pe teritoriul comunei Tutova din judetul Vaslui“

 

659. – Hotărâre privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării “Reabilitare DN 17 între km 116+000 si km 183+000 din cadrul etapei a IV-a de reabilitare a drumurilor nationale pe teritoriul localitătilor Poiana Stampei, Vatra Dornei, Iacobeni si Pojorâta din judetul Suceava”

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 133/2000 privind învătământul universitar si postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finantate de la bugetul de stat

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. – Articolul 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 133/2000 privind învătământul universitar si postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finantate de la bugetul de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 din 25 septembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 441/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 411 din 25 iulie 2001, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art.5. – (1) Statutul de student cu taxă se păstrează în conditiile stabilite de senatul universitar. Cuantumul taxei pentru fiecare an de studiu se anuntă cu cel putin 15 zile înainte de începerea anului universitar.

(2) Institutiile de învătământ superior evaluează la începutul fiecărui an universitar locurile finantate de la bugetul de stat rămase disponibile, pentru a fi ocupate de studentii înscrisi cu taxă, în conditiile prezentei ordonante de urgentă.

(3) Locurile finantate de la bugetul de stat rămân disponibile în măsura în care studentii care le ocupă, cu exceptia cazurilor sociale, nu îndeplinesc criteriile si standardele de performantă stabilite de senatul universitar, prevăzute într-un contract individual de finantare a studiilor universitare, încheiat, respectiv prelungit, anual, între institutia de învătământ superior si student.

(4) Criteriile si standardele de performantă au în vedere numărul de credite, media generală sau ponderată la finele anului anterior, precum si alte criterii stabilite de senatul universitar. Fac exceptie studentii care îndeplinesc conditiile pentru a primi burse sociale.

(5) Studentii care au pierdut locurile finantate de la bugetul de stat pot continua studiile cu taxă.

(6) Ocuparea locurilor rămase disponibile se face în baza clasificării studentilor cu taxă, în raport cu gradul de îndeplinire a criteriilor si standardelor de performantă, stipulate în contractul individual de finantare a studiilor universitare.

(7) În cazul transferului unui student care ocupă un loc finantat de la bugetul de stat, acesta va detine acelasi statut dacă Ondeplineste criteriile si standardele de performantă specifice universitătii la care se transferă. Ambele institutii vor comunica ministerului de profil schimbarea intervenită, pentru a se opera transferul resurselor financiare corespunzătoare.

(8) În organizarea formatiunilor de studiu nu se face distinctie între cele două categorii de studenti.“

Art. II. – Prezenta lege intră în vigoare începând cu anul I din anul universitar 2005–2006.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

TEODOR VIOREL MELESCANU

 

Bucuresti, 11 iulie 2005.

Nr. 224.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 133/2000 privind învătământul universitar si postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finantate de la bugetul de stat

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru modificarea art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 133/2000 privind învătământul universitar si postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finantate de la bugetul de stat si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 8 iulie 2005.

Nr. 601.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 30/2005 privind modificarea alin. (2) si (3) ale art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2005

pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30 din 28 aprilie 2005 privind modificarea alin. (2) si (3) ale art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 367 din 29 aprilie 2005.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

DAN RADU RUSANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 11 iulie 2005.

Nr. 226.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 30/2005 privind modificarea alin. (2) si (3) ale art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 30/2005 privind modificarea alin. (2) si (3) ale art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 8 iulie 2005.

Nr. 603.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 45/2005 privind abrogarea unor prevederi din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 45 din 1 iunie 2005 privind abrogarea unor prevederi din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2005 pentru modificarea si completarea legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464 din 1 iunie 2005.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

DAN RADU RUSANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 11 iulie 2005.

Nr. 227.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 45/2005 privind abrogarea unor prevederi din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 45/2005 privind abrogarea unor prevederi din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2005b pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 8 iulie 2005.

Nr. 604.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei dintre România si Marele Ducat de Luxemburg în domeniul securitătii sociale, semnată la Bucuresti la 18 noiembrie 2004

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 166 din 23 iunie 2005,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se supune spre ratificare Parlamentului Conventia dintre România si Marele Ducat de Luxemburg în domeniul securitătii sociale, semnată la Bucuresti la 18 noiembrie 2004, si se dispune  publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 8 iulie 2005.

Nr. 607.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 293

din 9 iunie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 1 din Codul de procedură penală

 

Ioan Vida – presedinte

Aspazia Cojocaru – judecător

Constantin Doldur – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Nicoleta Grigorescu – procuror

Florentina Geangu – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 1 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Viorel Dobra în Dosarul nr. 323/2004 al Judecătoriei Brad.

La apelul nominal răspunde partea Societatea Comercială “Mercur“ – S.A., prin împuternicit Ana Maria Marta, lipsind celelalte părti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea dispune a se face apelul si în Dosarul nr. 128 D/2005, având ca obiect aceeasi exceptie, ridicată de Cosmin Balcăcean în Dosarul nr. 163/2005 al Tribunalului Bucuresti – Sectia I penală. La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea, din oficiu, pune în discutie conexarea dosarelor.

Partea prezentă, precum si reprezentantul Ministerului Public sunt de acord cu conexarea dosarelor. Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, dispune conexarea Dosarului nr. 128 D/2005 la Dosarul nr. 36 D/2005, care a fost primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, se dă cuvântul părtii prezente, care lasă la aprecierea Curtii solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate.

Reprezentantul Ministerului Public, făcând referire la jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie, pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierile din 10 ianuarie 2005 si 31 ianuarie 2005, pronuntate în dosarele nr. 323/2004 al Judecătoriei Brad si nr. 163/2005 al Tribunalului Bucuresti – Sectia I penală, Curtea Constitutională a fost sesizată cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 1 din Codul de procedură penală. Exceptia a fost ridicată de inculpatul Viorel Dobra, trimis în judecată pentru săvârsirea infractiunilor la protectia muncii si distrugere din culpă, si, respectiv, de petentul Cosmin Balcăcean într-o cauză având ca obiect plângerea împotriva rezolutiei parchetului de neîncepere a urmăririi penale.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin că textul de lege criticat încalcă dispozitiile constitutionale ale art. 21 care garantează accesul liber la justitie, deoarece permite atacarea în fata instantelor judecătoresti doar a unui număr limitat de acte ale procurorului. De asemenea, se sustine si încălcarea dispozitiilor art. 51 alin. (4) si art. 52 alin. (1) din Constitutie, prin aceea că “nu prevăd posibilitatea ca persoana vătămată a cărei plângere nu a fost solutionată de procuror să se adreseze cu plângere instantei“. Se apreciază că, pentru reglementarea acestei situatii, ar fi înecesară modificarea art. 2781 alin. 1 din Codul de procedură penală, prin introducerea prevederii exprese ca lipsa unei solutii la oricare din modurile de sesizare a procurorului să poată fi atacată la instantă“.

Judecătoria Brad arată că dispozitiile art. 2781 alin. 1 din Codul de procedură penală “contravin prevederilor art. 51 alin. (4) si art. 52 alin. (1) din Constitutie în măsura în care nu consacră dreptul persoanei ale cărei interese au fost vătămate prin nesolutionarea de către procuror a plângerii formulate conform art. 221 si art. 222 din Codul de procedură penală, de a se adresa cu plângere în fata instantei, în conditiile în care, potrivit art. 337 din Codul de procedură penală, initiativa extinderii procesului penal cu privire la alte persoane apartine în exclusivitate procurorului“.

Tribunalul Bucuresti – Sectia I penală consideră că exceptia de neconstitutionalitate invocată este neîntemeiată.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost communicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În acest sens arată că dispozitiile art. 2781 alin. 1 din Codul de procedură penală, care reglementează tocmai posibilitatea formulării plângerii la instanta de judecată împotriva acelor acte prin care procurorul solutionează cauza penală fără ca aceasta să mai ajungă în fata instantei, respectiv împotriva rezolutiei de clasare, de scoatere de sub urmărire penală sau de încetare a urmăririi penale, date de procuror, nu îngrădesc accesul liber la justitie al petentului si nici drepturile părtii vătămate reglementate de art. 51 si 52 din Legea fundamentală (dreptul de petitionare, respectiv dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică).

Avocatul Poporului, invocând jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie, apreciază că textul de lege criticat nu îngrădeste liberul acces la justitie, ci, dimpotrivă, asigură realizarea acestui drept în acord cu prevederile art. 21 din Constitutie. De asemenea, apreciază că dispozitiile legale criticate nu aduc atingere prevederilor art. 51 alin. (4) din Legea fundamentală, deoarece stabilirea de către legiuitor, în conformitate cu dispozitiile art. 126 alin. (2) din Constitutie, a unor reguli speciale de sesizare a instantelor de judecată pentru atacarea rezolutiilor sau a ordonantelor procurorului de netrimitere în judecată nu este de natură să aducă atingere sub nici un aspect dreptului de petitionare. Se arată, totodată, că nu poate fi retinută nici critica în raport de prevederile constitutionale ale art. 52 alin. (1), întrucât acestea nu au incidentă în cauză.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 2781 alin. 1 din Codul de procedură penală, potrivit cărora, “După respingerea plângerii făcute conform art. 275–278, împotriva rezolutiei de neîncepere a urmăririi penale sau a ordonantei ori, după caz, a rezolutiei de clasare, de scoatere de sub urmărire penală sau de încetare a urmăririi penale, date de procuror, persoana vătămată, precum si orice alte

persoane ale căror interese legitime sunt vătămate pot face plângere în termen de 20 de zile de la data comunicării de către procuror a modului de rezolvare, potrivit art. 277 si 278, la instanta căreia i-ar reveni, potrivit legii, competenta să judece cauza în primă instantă“.

Autorii exceptiei consideră că aceste dispozitii sunt contrare prevederilor constitutionale ale art. 21 alin. (1) si (2), art. 51 alin. (4) si art. 52 alin. (1), având următorul cuprins:

– Art. 21 alin. (1) si (2): “(1) Orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.“;

– Art. 51 alin. (4): “Autoritătile publice au obligatia să răspundă la petitii în termenele si în conditiile stabilite potrivit legii.“;

– Art. 52 alin. (1): “Persoana vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesolutionarea în termenul legal a unei cereri, este îndreptătită să obtină recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim, anularea actului si repararea pagubei.“

Examinând exceptia astfel cum a fost formulată, se constată că, în jurisprudenta sa, Curtea Constitutională s-a mai pronuntat asupra constitutionalitătii art. 2781 alin. 1 din Codul de procedură penală, în acest sens fiind, de exemplu, Decizia nr. 452 din 28 octombrie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.043 din 11 noiembrie 2004, si Decizia nr. 27 din 25 ianuarie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 22 februarie 2005.

Cu acele prilejuri, respingând exceptia de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, Curtea a retinut că dispozitiile alin. 1 al art. 2781 din Codul de procedură penală, care reglementează tocmai posibilitatea formulării plângerii la instanta de judecată împotriva actelor prin care procurorul solutionează cauza penală fără ca aceasta să mai ajungă în fata instantei, respectiv împotriva “rezolutiei de neîncepere a urmăririi penale sau a ordonantei, ori, după caz, a rezolutiei de clasare, de scoatere de sub urmărire penală sau de încetare a urmăririi penale, date de procuror“, asigură exercitarea efectivă a dreptului de acces la justitie, în conformitate cu prevederile art. 8 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului.

Faptul că în sfera actelor împotriva cărora partea poate face plângere în temeiul art. 2781 din Codul de procedură penală nu sunt prevăzute, în mod expres, si alte acte ale procurorului nu reprezintă o problemă de constitutionalitate, de competenta Curtii Constitutionale. Curtea a statuat în acest sens în mod constant în jurisprudenta sa că “nu se poate substitui legiuitorului pentru adăugarea unor noi prevederi celor instituite“ (Decizia nr. 45 din 2 mai 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 12 mai 1995), “ea nu îsi poate asuma rolul de a crea, de a abroga sau de a modifica o normă juridică“, spre a îndeplini rolul de “legislator pozitiv“ (Decizia nr. 27 din 12 martie 1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 85 din 26 aprilie 1996).

De altfel, asa cum a retinut Curtea în jurisprudenta mai sus amintită, prin astfel de critici se vizează extinderea dispozitiilor legale criticate si la alte situatii neprevăzute în text, în sensul de a se permite atacarea la instantele judecătoresti nu doar a rezolutiilor si ordonantelor procurorului de netrimitere în judecată, ci si a altor acte sau măsuri ale procurorului. Acceptarea acestei critici ar echivala cu transformarea instantei de contencios constitutional într-un legislator pozitiv, ceea ce ar contraveni art. 61 din Constitutie, potrivit căruia Parlamentul este unica autoritate legiuitoare a tării.

În ceea ce priveste sustinerea privind încălcarea, prin textul de lege criticat, a dispozitiilor art. 51 alin. (4) din Legea fundamentală, aceasta este nefondată, întrucât instituirea unor reguli speciale de sesizare a instantelor judecătoresti pentru atacarea rezolutiilor sau a ordonantelor procurorului de netrimitere în judecată nu este de natură să aducă atingere sub nici un aspect dreptului de petitionare. De altfel, dreptul de petitionare se concretizează în cereri, reclamatii, sesizări si propuneri în legătură cu rezolvarea unor probleme personale sau de grup ce nu presupun calea justitiei, la care autoritătile publice au obligatia de a răspunde în termenele si conditiile stabilite potrivit legii, în timp ce plângerile împotriva rezolutiilor sau ordonantelor procurorului de netrimitere în judecată se rezolvă după reguli specifice activitătii de judecată, în cadrul procesului penal.

Referitor la criticile de neconstitutionalitate ale art. 2781 alin. 1 din Codul de procedură penală în raport cu prevederile constitutionale ale art. 52 alin. (1), se constată că acestea sunt nerelevante pentru solutionarea exceptiei, textul constitutional invocat neavând incidentă în cauză.

Pentru considerentele arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 1 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Viorel Dobra în Dosarul nr. 323/2004 al Judecătoriei Brad si de Cosmin Balcăcean în Dosarul nr. 163/2005 al Tribunalului Bucuresti – Sectia I penală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 9 iunie 2005.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Florentina Geangu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind declansarea procedurilor de expropriere a bunurilor imobile proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării “Reabilitare DN 24 între km 46+000 si km 51+000 din cadrul etapei a III-a de reabilitare a drumurilor nationale pe teritoriul comunei Tutova din judetul Vaslui“

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de autostrăzi si drumuri nationale,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes national “Reabilitare DN 24 între km 46+000 si km 51+000 din cadrul etapei a III-a de reabilitare a drumurilor nationale pe teritoriul comunei Tutova din judetul Vaslui“, prevăzut în anexa nr. 1*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – (1) Se aprobă declansarea procedurilor de expropriere a bunurilor imobile proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării prevăzute la art. 1, prin Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România – S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în calitatea sa de expropriator în numele statului român.

(2) Imobilele supuse exproprierii sunt mentionate în tabelul prevăzut în anexa nr. 2*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. – Se aprobă suma globală estimată de 144.923.002 lei, finantată din contributia Guvernului României la împrumutul acordat de Banca Europeană de Investitii prin Acordul de împrumut dintre România si Banca Europeană de Investitii si Administratia Natională a Drumurilor din România (AND) pentru finantarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a III-a, semnat la Luxemburg la 21 iulie 1998 si la Bucuresti la 24 iulie 1998, ratificat prin Legea nr. 34/1999, ca justă despăgubire pentru bunurile imobile ce constituie amplasamentul lucrării prevăzut la art. 1, din prevederile anuale aprobate în bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului cu această destinatie.

Art. 4. – Suma prevăzută la art. 3 se virează de către Ministerul Finantelor Publice, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România – S.A., pentru lucrarea de utilitate publică prevăzută la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere.

Art. 5. – Planurile de situatie cu amplasamentul lucrării, delimitarea suprafetelor si a constructiilor supuse exproprierii, precum si tabelul prevăzut în anexa nr. 2 se aduc la cunostintă publică, prin afisare la sediul consiliilor locale implicate din judetul Vaslui.

Art. 6. – Regularizarea documentatiilor cadastrale se va efectua de către expropriator, pe baza proiectului tehnic si a detaliilor de executie, cu respectarea reglementărilor în vigoare si fără a fi necesară modificarea prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 7 iulie 2005.

Nr. 658.


*) Anexele nr. 1 si 2 se comunică Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării “Reabilitare DN 17 între km 116+000 si km 183+000 din cadrul etapei a IV-a de reabilitare a drumurilor nationale pe teritoriul localitătilor Poiana Stampei, Vatra Dornei, Iacobeni si Pojorâta din judetul Suceava“

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de autostrăzi si drumuri nationale,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes national “Reabilitare DN 17 între km 116+000 si km 183+000 din cadrul etapei a IV-a de reabilitare a drumurilor nationale pe teritoriul localitătilor Poiana Stampei, Vatra Dornei, Iacobeni si Pojorâta din judetul Suceava“, prevăzut în anexa nr. 1*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – (1) Se aprobă declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării prevăzut la art. 1, prin Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România – S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în calitatea sa de expropriator în numele statului român.

(2) Imobilele supuse exproprierii sunt mentionate în tabelul prevăzut în anexa nr. 2*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. – Se aprobă suma globală estimată de 5.756.567.040 lei, finantată din contributia Guvernului României la împrumutul acordat de Banca Europeană de Investitii prin Contractul de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii si Administratia Natională a Drumurilor din România (AND) pentru finantarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a IV-a, semnat la Bucuresti la 6 noiembrie 2000, ratificat prin Legea nr. 527/2001, ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării prevăzut la art. 1, din prevederile anuale aprobate în bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului cu această destinatie.

Art. 4. – Suma prevăzută la art. 3 se virează de către Ministerul Finantelor Publice, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România – S.A., pentru lucrarea de utilitate publică prevăzută la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere.

Art. 5. – Planurile de situatie cu amplasamentul lucrării, delimitarea suprafetelor si a constructiilor supuse exproprierii, precum si tabelul prevăzut în anexa nr. 2 se aduc la cunostintă publică, prin afisare la sediul consiliilor locale implicate din judetul Suceava.

Art. 6. – Regularizarea documentatiilor cadastrale se va efectua de către expropriator, pe baza proiectului tehnic si a detaliilor de executie, cu respectarea reglementărilor în vigoare si fără a fi necesară modificarea prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 7 iulie 2005.

Nr. 659.


*) Anexele nr. 1 si 2 se comunică Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.