MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 664       LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 26 iulie 2005

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 418 din 18 iulie 2005 asupra sesizării de neconstitutionalitate a Legii privind sănătatea reproducerii si reproducerea umană asistată medical

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

98. – Ordin al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 014-05 “Aparate pentru reglarea si verificarea geometriei sistemului de directie auto“

 

99. – Ordin al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 078-05 “Traductoare pentru măsurarea continutului de apă din produse petroliere“

 

100. – Ordin al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 048-05 “Dozatoare pentru lichide“

 

101. – Ordin al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 047-05 “Cisterne“

 

102. – Ordin al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 017-05 “Rezervoare de stocare pentru lichide“

 

103. – Ordin al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 032-05 “Mijloace de măsurare a concentratiei alcoolice“

 

104. – Ordin al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 010-05 “Măsuri de volum pentru lichide“

 

105. – Ordin al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 004-05 “Contoare de gaz si dispozitive de conversie a volumului“

 

106. – Ordin al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 001-05 “Cerinte metrologice si tehnice comune mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal“

 

107. – Ordin al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 003-05 “Contoare de apă“

 

113. – Ordin al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 040-05 “Aparate geodezice“

 

114. – Ordin al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 063-05 “Aparate pentru măsurarea presiunii arteriale“

 

115. – Ordin al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 033-05 “Analizoare de gaze, altele decât cele de esapament”

 

116. – Ordin al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 042-05 “Extensometre“

 

117. – Ordin al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 034-05 “Gazcromatografe si lichidcromatografe“

 

118. – Ordin al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 075-05 “Mijloace de măsurare a densitătii“

 

119. – Ordin al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 041-05 “Aparate pentru măsurarea elementelor căii ferate sau de metrou“

 

120. – Ordin al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 012-05 “Etilometre“

 

121. – Ordin al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 013-05 “Analizoare de gaze de esapament“

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

DECIZIA Nr. 418

din 18 iulie 2005

asupra sesizării de neconstitutionalitate a Legii privind sănătatea reproducerii si reproducerea umană asistată medical

 

În temeiul art. 146 lit. a) din Constitutie, republicată, si al art. 15 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, Presedintele României, la data de 15 iunie 2005, a solicitat Curtii Constitutionale să se pronunte asupra constitutionalitătii Legii privind sănătatea reproducerii si reproducerea umană asistată medical, asa cum a fost modificată ca urmare a cererii de reexaminare din data de 14 octombrie 2004.

Sesizarea de neconstitutionalitate a fost înregistrată la Curtea Constitutională sub nr. 3.988 din 17 iunie 2005 si constituie obiectul Dosarului nr. 545A/2005.

În sesizare sunt invocate următoarele aspecte de neconstitutionalitate:

1. Încălcarea dispozitiilor art. 49 alin. (2) din Constitutie, referitoare la protectia copiilor si a tinerilor Prevederile art. 22 din Legea privind sănătatea reproducerii si reproducerea umană asistată medical contravin dispozitiilor art. 49 din Constitutie, referitoare la protectia copiilor si a tinerilor. Astfel, prevederile alin. (2) ale articolului mentionat, care reglementează constatarea prin hotărâre judecătorească a îndeplinirii conditiilor impuse de lege pentru reproducerea umană asistată medical, hotărâre pe baza căreia se întocmeste certificatul de nastere al copilului astfel conceput, stabilesc că această hotărâre devine definitivă si irevocabilă din momentul confirmării sarcinii.

Întrucât hotărârea judecătorească stă la baza întocmirii certificatului de nastere al copilului, în măsura în care, prin ipoteză, se constată că nu sunt îndeplinite conditiile legale pentru reproducerea umană asistată medical, minorul în cauză ar avea de suferit din cauza unei situatii juridice incerte, care i-ar pune în pericol statutul familial.

2. Încălcarea prevederilor constitutionale ale art. 26 privind viata intimă, familială si privată, ale art. 21 privind accesul liber la justitie si ale art. 126 privind instantele judecătoresti

Legea criticată consacră principiul potrivit căruia medicul dispune în mod suveran asupra dreptului unui cuplu de a beneficia de reproducerea umană asistată medical. Astfel, art. 12 alin. (1) prevede că “[...] echipa medicală pluridisciplinară a unitătii medicale care va efectua operatiunile tehnico-medicale trebuie să [...] verifice motivatia cuplului [...]“.

Alineatele acestui articol sunt contradictorii, deoarece alin. (3) prevede că “Reproducerea umană asistată medical acordă medicului un rol fundamental în selectionarea cuplurilor beneficiare [...]“ si în “[...] aprecierea subiectivă a capacitătii cuplurilor de a fi părinti“, iar acest medic nu poate fi decât medicul ginecolog, potrivit alin. (4), care prevede: “Cererea cuplului poate fi confirmată sau infirmată de medicul ginecolog, după o lună de la data solicitării“. Dispozitiile art. 27 prevăd că “Aplicarea fertilizării in vitro este conditionată de existenta unei motivatii terapeutice sau de procreatie [...]. În situatia unor cazuri speciale, medicul sau persoana va solicita avizul Comisiei de Bioetică din cadrul Ministerului Sănătătii“. Se consideră că aceste dispozitii sunt contrare celor ale art. 21 si art. 22 din aceeasi lege, care prevăd modul în care se exprimă consimtământul părtilor prin biroul notarului public, precum si modul în care acesta devine valabil prin intermediul instantei de judecată. Nu există ratiune ca, după parcurgerea acestor proceduri, să se prevadă dreptul medicului de a aprecia capacitatea unei persoane de a deveni părinte, pentru că “astfel se instituie o cenzură medicală asupra unei hotărâri judecătoresti“. În privinta medicului ginecolog, legea criticată prevede atributii pentru îndeplinirea cărora nu are pregătirea necesară, iar împotriva deciziei sale nu este prevăzută nici o cale de atac, aceasta având caracter absolut si inatacabil. De altfel, în opinia autorului sesizării, acest medic nu poate fi considerat că functionează ca o instantă specializată, potrivit art. 126 alin. (1) din Constitutie, deoarece nu s-a reglementat o procedură de judecată. În privinta deciziei mentionate, se prevede că numai “în cazuri speciale“, pe care însă nu le defineste, aceasta poate fi “avizată“ de către Comisia de Bioetică din cadrul Ministerului Sănătătii. Medicul este competent să se pronunte asupra sănătătii reproducerii umane, care, în acceptiunea art. 3 lit. b) din lege, reprezintă “starea de bunăstare fizică, mintală si socială completă“ a cuplurilor, care, potrivit art. 15 alin. (2) lit. d), trebuie să facă dovada – în fata medicului – a unei vieti comune stabile.

3. Încălcarea art. 22 din Constitutie referitor la dreptul la viată si la integritate fizică si psihică

a) Dispozitiile art. 7 din legea criticată sunt contrare dreptului persoanei fizice de a dispune de ea însăsi, “deci dreptului său la integritate fizică si psihică“, pentru că nu reglementează criteriile de care trebuie să se tină seama la consilierea dinaintea întreruperii cursului sarcinii, lăsându-se astfel posibilitatea unor împiedicări abuzive ale exercitării dreptului persoanei la integritate fizică, în conditiile în care vârsta de 14 săptămâni a sarcinii reprezintă un termen absolut pentru întreruperea voluntară a cursului sarcinii, iar consilierea poate să se prelungească peste acest termen.

“Lipsa de claritate si predictibilitate a legii pot duce la imposibilitatea de a efectua întreruperea de sarcină“.

b) Acelasi drept este încălcat si prin dispozitiile art. 21 lit. d), care reglementează obligatia imperativă ce îi revine mamei purtătoare sau surogat de a cere acordul sotului său cu privire la păstrarea sau nu a sarcinii. “Or, o neîntelegere a sotilor într-o astfel de problemă poate, cel mult, dacă ei consideră necesar, să constituie o cauză de divort, fiind excesiv si neconstitutional să conditioneze dreptul unui individ de a dispune de propria sa persoană de acordul altuia“.

c) Astfel cum este redactat textul cuprins la art. 21 alin. (2) din lege contravine dispozitiilor art. 22 din Constitutie, dat fiind că este obligatorie consilierea “în vederea întreruperii terapeutice a sarcinii si nu în vederea luării, de către mamă, a unei decizii informate“.

d) Prevederile alin. (2) si (3) ale art. 32 din Legea privind sănătatea reproducerii si reproducerea umană asistată medical, prin faptul că dispun sanctionarea derizorie a unor fapte antisociale grave, nu mai apără în mod corespunzător valorile ocrotite de Constitutie, contravenind astfel dispozitiilor art. 22 si 26 din Legea fundamentală. Dispozitiile legale amintite prevăd că manipulările genetice pe embrioni si comertul cu embrioni constituie infractiuni si se pedepsesc cu amendă penală, în timp ce noul Cod penal sanctionează comiterea acestor infractiuni cu pedepse privative de libertate. În plus, “legea criticată consideră contraventii si deci dezincriminează fapte precum prelevarea de gameti fără consimtământ, violarea confidentialitătii datelor privind donările, nedepistarea bolilor transmisibile sau infectioase, producerea abuzivă de embrioni, traficul de gameti si efectuarea de proceduri de inseminare fără consimtământ ori fără autorizatiile cerute de lege“. Faptele mentionate, “chiar dacă nu sunt incriminate în prezent, constituie modalităti de săvârsire a unor infractiuni, precum divulgarea secretului profesional, abuzul în serviciu ori vătămarea corporală“.

4. Legea criticată pentru neconstitutionalitate încalcă dispozitiile din Legea fundamentală cuprinse la art. 26 referitor la viata intimă, familială si privată, art. 29 referitor la libertatea constiintei si art. 33 referitor la accesul la cultură, deoarece nu reglementează confidentialitatea sau neconfidentialitatea anumitor caracteristici ale părintilor naturali ai copilului. Si aceasta, deoarece fiecare om are dreptul la păstrarea identitătii spirituale care, în cadrul familiei, se transmite copiilor, în calitate de descendenti ai părintilor. În lipsa acestei reglementări “se poate ajunge si în cealaltă extremă, cea a practicilor eugenice nepermise, fiind interzis doar avortul selectiv al embrionilor în functie de sex“.

5. Dispozitiile art. 16 din Constitutie referitoare la egalitatea în drepturi sunt încălcate, pe de o parte, prin discriminarea nepermisă între indivizi si cupluri, iar pe de altă parte, prin norme contradictorii si inexacte, care împiedică egalitatea cetătenilor în fata legii.

A. Cu referire la prima modalitate de încălcare:

Asa fiind, desi legiuitorul a considerat că prin definitia cuprinsă la art. 3 din lege a fost rezolvată lipsa distinctiei între individ si cuplu în ceea ce priveste accesul la asistentă medicală, în cuprinsul legii se face referire exclusiv la cuplu, si anume în: art. 3 lit. l), n), o) si r), art. 7 alin. (6), art. 10, art. 12 alin. (1), (2), (3) si (4), art. 13 alin. (1), art. 15 alin. (2) lit. d), art. 17 lit. a), b), c) si d), art. 21 alin. (1) lit. a), b), d), e) si f), art. 22 alin. (1), art. 23 alin. (1) si (2), art. 24 alin. (1), art. 25 alin. (1), art. 26 alin. (2), (3) si (4), art. 28 lit. a), art. 29 si art. 30 alin. (2).

Dispozitiile art. 11, 18 si 26 se referă la parteneri, fără a fi mentionat individul, ca titular al dreptului. Art. 11 lit. a) din legea criticată prevede, în plus, că bărbatul si femeia, pentru a beneficia de reproducerea umană asistată medical, trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele conditii: “să fie vii, inseminarea artificială a femeii cu sperma sotului decedat fiind interzisă“, iar dispozitiile art. 15 alin. (2) lit. d) din lege prevăd că sunt interzise tehnicile de reproducere umană asistată medical constând în interventii de care să beneficieze cuplurile care nu pot să facă dovada unei vieti comune stabile. Legea criticată creează un  privilegiu pentru individul aflat într-un cuplu si, totodată, o discriminare pentru individul care, nefiind în cuplu, nu poate beneficia de asistentă medicală în vederea reproducerii umane.

B. În ceea ce priveste cea de-a doua modalitate de încălcare:

a) Prin dispozitiile art. 3 lit. p) din lege se defineste fertilizarea artificială, prevăzându-se că este “adoptat de mama beneficiară“ copilul rezultat în urma acestei proceduri. Sintagma mentionată este utilizată în tot cuprinsul reglementării, or, legea criticată “a încercat să consacre principiul stabilirii filiatiei directe fată de persoanele beneficiare si nu al adoptării de către mama beneficiară“.

b) Este reglementat confuz modul în care se stabilesc filiatia copilului si efectele acesteia, deoarece prin art. 22 alin. (2) din legea criticată se prevede că la baza întocmirii certificatului de nastere al copilului stă o hotărâre judecătorească, iar prin art. 25 din aceeasi lege se prevede că filiatia legitimă se stabileste prin simpla declaratie a cuplului reproductiv, asistat medical. Astfel se aduce atingere art. 26 din Constitutie, referitor la viata intimă, familială si privată.

c) Dispozitiile art. 25 alin. (2) din legea criticată se referă exclusiv la copilul născut în urma inseminării artificiale conjugale, stabilind că acesta are aceleasi drepturi ca si cel născut prin reproducere naturală, cu toate că dispozitiile art. 15 alin. (1) din legea criticată prevăd că tehnicile de reproducere umană asistată medical sunt: inseminarea artificială, fecundarea in vitro si transferul de embrioni.

d) Reglementarea instituită prin dispozitiile art. 8 alin. (3) din lege este confuză, deoarece este incert dacă dispozitiile se referă la imposibilitatea exprimării consimtământului sau a lipsei de validitate a unui asemenea consimtământ. Aceste dispozitii au următorul cuprins: “Femeile gravide care au capacitatea de a-si exprima consimtământul au dreptul la întreruperea voluntară a sarcinii în conditii de sigurantă, după prealabila consiliere si asumare a consecintelor actului medical. În situatii speciale, precum incapacitatea legală sau biologică a gravidei, pentru întreruperea de sarcină este obligatorie înstiintarea apartinătorilor legali sau decizia comisiei medicale“.

De asemenea, faptul că, în cazul femeii gravide incapabile să-si exprime consimtământul, nu se conditionează întreruperea sarcinii de existenta unui pericol în ceea ce priveste viata sau sănătatea sa, creează posibilitatea săvârsirii unor abuzuri. Este, de asemenea, confuză sintagma “apartinători legali“, în raport cu prevederile constitutionale si cu cele ale Codului familiei care se referă la părinti si ca reprezentanti legali ai copilului.

Oricum, părintii, tutorii ori curatorii nu pot să solicite o altă opinie medicală, întrucât ei sunt doar înstiintati despre iminenta întreruperii cursului sarcinii, fără să se precizeze termenul în care urmează să aibă loc.

În final, autorul sesizării sustine că “alăturarea celor două cauze de incapacitate, cea legală si cea biologică, poate conduce la ideea că se poate proceda la întreruperea sarcinii unei persoane fără capacitate de exercitiu chiar împotriva vointei sale expres exprimate, considerându-se că această exprimare nu este valabilă. Nici termenul de incapacitate biologică nu este clar, deoarece principalele cauze ale lipsei capacitătii de exercitiu sunt biologice: imaturitatea vârstei, boala psihică etc.“.

În conformitate cu dispozitiile art. 16 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 16 iulie 2004, sesizarea a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, precum si Guvernului, pentru a prezenta punctele lor de vedere cu privire la obiectia de neconstitutionalitate.

Guvernul României a transmis Curtii Constitutionale, cu Adresa nr. 5/3.805 C.P.T. din 27 iunie 2005, punctul său de vedere, în sensul că sesizarea de neconstitutionalitate este întemeiată, pentru următoarele motive:

Aspectele cuprinse în Legea privind sănătatea reproducerii si reproducerea umană asistată medical sunt atent reglementate si la nivel european si international, deoarece consecintele majore pe care le determină o atare procedură impun o legislatie exigentă si clară.

Legea supusă controlului contine aspecte care nu sunt clar si riguros reglementate si, prin aceasta, sunt susceptibile de rezerve în ceea ce priveste constitutionalitatea lor si pot antrena dificultăti majore în procesul aplicării.

1. În economia legii nu este respectată o succesiune riguroasă a procedurilor reglementate, în functie de criterii logice si functionale.

Astfel, dispozitiile art. 22 din lege, care reglementează constatarea prin hotărâre judecătorească a îndeplinirii conditiilor privind reproducerea umană asistată medical, la alin. (1) prevăd că, înainte de începerea acestor proceduri, cuplul reproductiv asistat medical trebuie să înainteze o cerere instantei de judecată, în vederea obtinerii unei hotărâri judecătoresti prin care să se constate îndeplinirea conditiilor impuse de lege, iar la alin. (2) prevăd că această hotărâre devine definitivă si irevocabilă din momentul confirmării sarcinii si stă la baza întocmirii actului de nastere al copilului.

Guvernul consideră că este necesar ca mentionata hotărâre judecătorească să devină definitivă si irevocabilă înainte de începerea procedurilor de reproducere umană asistată medical. Si aceasta, pentru că actul de confirmare a sarcinii marchează reusita reproducerii umane asistate medical, “or această procedură nu trebuie pornită decât după ce hotărârea judecătorească a rămas definitivă si irevocabilă, deoarece numai din acel moment se constată că sunt îndeplinite conditiile cerute de lege pentru începerea procedurii de reproducere“. Neclaritătile dispozitiilor mentionate pot avea consecinte negative asupra statutului juridic al viitorului copil, încălcându-se astfel dispozitiile prevederilor art. 49 din Constitutia României.

2. Critica referitoare la încălcarea prevederilor art. 26, art. 21 si art. 126 din Constitutie este nefondată, deoarece dispozitiile art. 12 din legea criticată “nu se referă la valabilitatea consimtământului părtilor dat la începerea procedurilor de reproducere, în sens larg, ci la o capacitate specifică acestui caz“.

3. Nu a fost corect evaluat nici gradul de pericol social al unor fapte dintre cele prevăzute în art. 14 din legea criticată pentru neconstitutionalitate, cum ar fi: producerea abuzivă de embrioni, donarea ilicită de embrioni, traficul de gameti, prelevarea de gameti fără consimtământ, amestecul de gameti etc. Aceste fapte pot constitui fie modalităti de săvârsire a unor infractiuni ca divulgarea secretului profesional, abuzul în serviciu ori vătămarea corporală, fie infractiuni distincte, cum ar fi crearea ilegală de embrioni umani si clonarea. Or, “sanctionarea derizorie a unor asemenea fapte grave poate constitui o încălcare a prevederilor art. 22 si art. 26 din Constitutie“.

4. Legea reglementează serviciile de sănătate a reproducerii umane numai din punct de vedere financiar.

Guvernul apreciază ca pe o lacună a legii nereglementarea modalitătilor de înfiintare si desfăsurare a activitătii unitătilor medicale care asigură reproducerea umană, ca si a activitătii acestora.

Presedintele Camerei Deputatilor si cel al Senatului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând sesizarea de neconstitutionalitate, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, dispozitiile criticate din Legea privind sănătatea reproducerii si reproducerea umană asistată medical, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile din Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. a) din Constitutia României, precum si ale art. 15 si art. 18 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, să se pronunte asupra constitutionalitătii prevederilor de lege atacate.

Curtea constată că obiectul sesizării de neconstitutionalitate formulate de Presedintele României îl constituie o serie de dispozitii din Legea privind sănătatea reproducerii si reproducerea umană asistată medical, asa cum a fost modificată ca urmare a cererii de reexaminare din data de 14 octombrie 2004, considerate ca fiind neconstitutionale.

1. Cu privire la critica prevederilor art. 22 alin. (2) din lege, considerate în contradictie cu dispozitiile art. 49 din Constitutie

Curtea constată că această critică este întemeiată.

Potrivit reglementării din alin. (1) al art. 22, începerea procedurilor de reproducere umană asistată medical este conditionată de prealabila sesizare a instantei de judecată, în vederea pronuntării unei hotărâri prin care se constată îndeplinirea conditiilor legale obligatorii pentru antamarea unor asemenea proceduri; alin. (2) al aceluiasi articol prevede că respectiva hotărâre trebuie să devină definitivă si irevocabilă din momentul confirmării sarcinii, în temeiul său întocmindu-se certificatul de nastere al copilului conceput prin reproducere umană asistată medical. În mod corect se retine, în cuprinsul sesizării, cu referire la acest al doilea alineat, că prin modul în care reglementează derularea procedurii judiciare în materie creează posibilitatea ca instanta să constate că nu sunt îndeplinite conditiile legale pentru antamarea procedurii, într-un moment în care existenta sarcinii este confirmată, ceea ce lipseste practic de eficientă o asemenea constatare, în ceea ce priveste continuarea procedurii, fiind însă de natură să antreneze dificultăti majore în definirea statutului juridic al copilului. Întrucât reglementarea cuprinsă în art. 22 alin. (2) din lege creează premisele nasterii unor copii al căror statut juridic este insuficient definit si, deci, incert, Curtea constată că aceasta este contrară prevederilor art. 49 alin. (1) din Constitutie, potrivit cărora:

“Copiii si tinerii se bucură de un regim special de protectie si de asistentă în realizarea drepturilor lor.“

Având în vedere dispozitiile art. 18 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, potrivit cărora dezbaterile Curtii Constitutionale au loc “atât asupra prevederilor mentionate în sesizare, cât si asupra celor care, în mod necesar si evident, nu pot fi disociate“, Curtea consideră că finele de neconstitutionalitate evidentiat priveste în egală măsură ambele alineate ale art. 22 din lege, între care există o strânsă dependentă. Astfel, prevederea din alin. (2), la care se referă sesizarea, nu este decât consecinta prevederii deficitare din alin. (1) al aceluiasi articol, potrivit căreia începerea procedurilor de reproducere umană asistată medical este conditionată numai de sesizarea instantei, ceea ce ar lăsa să se înteleagă că hotărârea în sine are caracter pur formal, instanta neputând decât să constate îndeplinirea conditiilor, în caz contrar consecintele fiind cele evidentiate în sesizare.

2. Referitor la critica ce vizează prevederile art. 12 si cele ale art. 27 din lege, considerate în contradictie cu dispozitiile art. 21, art. 26 si art. 126 din Constitutie

Examinând aceste prevederi de lege, Curtea constată că ele nu contravin dispozitiilor art. 26 alin. (1) din Constitutie deoarece ele nu fac decât să dea expresie acestei prevederi constitutionale, prin instituirea competentei medicilor de a instrumenta în cadrul unei proceduri prealabile începerii activitătii propriu-zise de reproducere umană asistată medical. De altfel, cu acest prilej se urmăreste informarea cuplului solicitant asupra unor realităti de care trebuie să tină seama, în asa fel încât hotărârea lor de a apela la o asemenea modalitate de reproducere să fie luată în deplină cunostintă de cauză.

În ceea ce priveste critica referitoare la dreptul discretionar al medicului de a decide asupra cererii cuplului cu privire la utilizarea unei tehnici de reproducere umană asistată medical si, mai ales, asupra caracterului irevocabil al unei atare decizii, Curtea retine că se impune ca această chestiune să fie transată nuantat. Prevederile criticate nu încalcă dispozitiile art. 21 si art. 26 din Constitutie, deoarece o atare decizie, din punct de vedere formal, nu constituie un act de judecată, iar, pe fond, criteriile cu care operează medicul, luând o decizie, nu sunt sinonime cu cele avute în vedere la “rostirea dreptului“ de către judecător, astfel încât părtile interesate să beneficieze de liber acces la justitie. Mai mult, instituirea controlului judiciar în această materie ar însemna o încălcare a obligatiei autoritătilor publice de a respecta si ocroti viata intimă, familială si privată.

Asa fiind, Curtea constată că dispozitiile art. 12 si cele ale art. 27 din lege sunt neconstitutionale în măsura în care nu instituie un organism de specialitate, cu atributii de control, care să poată fi sesizat de solicitantii a căror cerere a fost respinsă.

3. Referitor la prevederile art. 7, art. 21 alin. (1) lit. d), art. 21 alin. (2) si art. 32 din lege, considerate în contradictie cu art. 22 alin. (1) din Constitutie

a) Curtea Constitutională constată că prevederile alin. (5) al art. 7 din legea criticată sunt constitutionale, deoarece arată cu suficientă claritate care sunt obiectivele informării, iar alin. (4) al aceluiasi articol, cu toată redactarea sa deficitară, indică finalitatea acestei informări, si anume de a asigura premisele unei optiuni în deplină cunostintă de cauză a femeii care solicită întreruperea de sarcină, exigentă în deplin acord cu principiul constitutional al dreptului la viată si la integritate fizică si psihică ale persoanei, prevăzut de dispozitiile art. 22 din Constitutie. În ceea ce priveste posibilitatea ca o atare consiliere să se prelungească dincolo de termenul de 14 săptămâni prevăzut de lege pentru întreruperea voluntară a sarcinii, făcând astfel imposibilă efectuarea acesteia, Curtea retine că o astfel de ipoteză nu se poate converti într-un fine de neconstitutionalitate a reglementării în raport cu prevederile art. 22 din Constitutie. Constitutionalitatea dispozitiilor cuprinse la art. 7 alin. (6) din lege urmează să fie analizată distinct, prin raportare la dispozitiile art. 16 alin. (1) din Constitutie.

b) Curtea constată că dispozitiile art. 21 alin. (1) lit. a), b), d), e) si f) din legea criticată, potrivit cărora înainte de începerea procedurilor de reproducere umană asistată medical se va încheia un contract între mama purtătoare sau mama surogat si cuplul reproductiv asistat medical, cuprinzând “clauze referitoare la avortarea sarcinii în lipsa unei indicatii medicale, supravegherea medicală a mamei purtătoare sau a mamei surogat pe toată perioada sarcinii“, sunt contrare dispozitiilor art. 26 alin. (2) din Constitutia României, care statuează că “Persoana fizică are dreptul să dispună de ea însăsi, dacă nu încalcă drepturile si libertătile altora, ordinea publică sau bunele moravuri“.

Curtea constată că dispozitiile art. 5 din legea criticată sunt, de asemenea, neconstitutionale, întrucât ele garantează secretul informatiilor ce tin de latura intimă a personalitătii umane, fiind astfel contrare dispoziitiilor art. 30 alin. (6) din Legea fundamentală, care consacră “dreptul la propria imagine“.

În acest sens, Curtea Constitutională constată că, prin continutul lor, clauzele prevăzute de textul de lege analizat contravin ordinii morale, altfel spus, bunelor moravuri, în care viata si sănătatea persoanei, precum si a copilului conceput, dar încă nenăscut, nu pot constitui obiectul unei tranzactii, obligatia constitutională a tuturor subiectelor de drept fiind aceea de a ocroti aceste valori.

c) De asemenea, este neîntemeiată si sustinerea potrivit căreia modul în care este formulat art. 21 alin. (2) din lege ar releva neconstitutionalitatea reglementării acolo cuprinse în raport cu acelasi text constitutional de referintă, termenul de consiliere folosit de legiuitor nefiind apt, prin definitie, să impună o anumită conduită conformă, mama – subiect al consilierii – păstrându-si libertatea de optiune, dar în conditiile unei constientizări a riscurilor pe care si le asumă, prin refuzul unei întreruperi terapeutice a sarcinii.

d) Curtea constată că este întemeiată critica de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 32 alin. (2) si (3) din lege. Aceste dispozitii prevăd că manipulările genetice pe embrioni si comertul cu embrioni constituie infractiuni care se pedepsesc cu amendă penală, spre deosebire de noul Cod penal care sanctioneză aceste fapte cu pedepse privative de libertate.

Totodată, legea dezincriminează fapte cum sunt: prelevarea de gameti fără consimtământ, violarea confidentialitătii datelor privind donările, nedepistarea bolilor transmisibile sau infectioase, producerea abuzivă de embrioni, traficul de gameti si efectuarea de proceduri de inseminare fără consimtământ ori fără autorizatiile cerute de lege. Chiar dacă aceste fapte nu sunt incriminate explicit în prezent, ele constituie modalităti de săvârsire a unor infractiuni precum divulgarea secretului profesional, abuzul în serviciu ori vătămarea corporală. În opinia autorului sesizării, “sanctionarea derizorie a unor asemenea fapte grave constituie o încălcare a prevederilor art. 22 si art. 26 din Constitutie, deoarece nu mai apără corespunzător valorile protejate de Legea fundamentală“.

Dispozitiile art. 32 alin. (2) si (3) din legea criticată au următorul cuprins: “(2) Faptele prevăzute la art. 14, cu exceptia lit. d) si f), constituie contraventii si se sanctionează cu amendă cuprinsă între 100.000.000 lei si 300.000.000 lei. Manipulările genetice pe embrion si comertul cu embrioni constituie infractiune si se pedepsesc cu amendă penală cuprinsă între 100.000.000 lei si 300.000.000 lei.

(3) Dacă fapta prevăzută la alin. (2) privind comertul cu embrioni este săvârsită de personalul medical, amenda penală este cuprinsă între 200.000.000 lei si 400.000.000 lei.“

Curtea Constitutională constată că legiuitorul a adoptat Codul penal prin Legea nr. 301/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 575 din 29 iunie 2004, iar la “Capitolul IV – Crime si delicte privind manipularea genetică“ sunt incriminate următoarele fapte:

– crearea ilegală de embrioni umani si clonarea – art. 195: “(1) Crearea de embrioni umani în alte scopuri decât procreatia se pedepseste cu închisoare strictă de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.

(2) Cu aceeasi pedeapsă se sanctionează si crearea, prin clonare, a unei fiinte umane genetic identice unei alte fiinte umane, vii sau moarte.“;

– sanctionarea tentativei – art. 196: “Tentativa la delictele prevăzute la art. 195 se pedepseste.“;

– sanctionarea persoanei juridice – art. 197: “Persoana juridică se sanctionează pentru infractiunile prevăzute în prezentul capitol.“

Curtea constată că dispozitiile criticate nu se încadrează în politica penală a Parlamentului avută în vedere la elaborarea Codului penal, deoarece faptele prevăzute la art. 14, cu exceptia lit. d) si f), sunt dezincriminate, fiind considerate contraventii care se sanctionează cu amendă.

Dispozitiile art. 14 din legea criticată au următorul cuprins:

“În domeniul reproducerii umane asistate medical sunt interzise următoarele activităti:

a) producerea abuzivă de embrioni;

b) lipsa de consimtământ în orice etapă a procedurii, precum si lipsa autorizatiilor necesare;

c) intermedierea întelegerilor pentru maternitatea de substitutie;

d) manipulările genetice pe embrioni;

e) inseminarea post-mortem;

f) comertul cu embrioni;

g) donarea ilicită de embrioni;

h) traficul de gameti;

i) prelevarea de gameti fără consimtământ;

j) amestecul de gameti;

k) violarea confidentialitătii datelor privind donările;

l) nedepistarea eventualelor boli transmisibile sau infectioase;

m) avortul selectiv al embrionilor de un anumit sex, prevăzut în reglementările internationale de bioetică.“

Curtea constată că faptele prevăzute, de exemplu, la art. 14 lit. a) si e) din legea criticată constituie modalităti de săvârsire a infractiunilor citate din Codul penal si, prin urmare, se impune ca legiuitorul să califice în mod obiectiv faptele socialmente periculoase ca fapte penale si prin mentinerea coerentei sanctiunilor penale în cadrul scării pedepselor. Prin urmare dispozitiile art. 32 din lege sunt neconstitutionale în măsura în care acestea dezincriminează anumite fapte care, chiar dacă, de lege lata, nu sunt incriminate ca infractiuni de sine stătătoare, constituie modalităti materiale concrete de săvârsire a altor infractiuni incriminate ca atare, în prezent. Asa fiind, textul mentionat contravine prevederilor art. 22 privind dreptul la viată si la integritate fizică si psihică si celor ale art. 26 din Constitutie, referitoare la viata intimă, familială si privată. În

plus, Curtea retine că legiferarea creării de fiinte umane pe cale asistată medical si prin recurgerea, în parte, la remedii ce nu tin de firescul evolutiei umane trebuie să tină seama nu numai de ocrotirea valorilor mentionate, ci si de cea consacrată de dispozitiile art. 1 alin. (3) din Constitutie, potrivit cărora “România este stat de drept [...] în care demnitatea omului [...] reprezintă valori supreme [...]“.

De asemenea, dispozitiile art. 32 nu se corelează nici cu cele ale art. 19 alin. (5) din lege, care stabilesc că donatorul de gameti răspunde penal în cazul în care disimulează existenta unei boli sau afectiuni ce riscă să compromită integritatea, sănătatea sau viata viitorului copil, însă nu incriminează fapta penală mentionată.

4. Cu referire la critica privind încălcarea dispozitiilor art. 26, art. 29 si art. 33 din Constitutie, prin nereglementarea confidentialitătii sau a neconfidentialitătii unor caracteristici ale părintilor naturali ai copilului

Critica nu poate fi retinută întrucât are în vedere o omisiune a legiuitorului, pe care Curtea nu o poate complini pe calea controlului de constitutionalitate, fiind deci inadmisibilă.

Independent de aceasta, se impune remarcat că, prin obiectul ei declarat, o asemenea critică nu se referă la lege, în ansamblu, ci, în mod necesar, la anumite dispozitii ale acesteia, care se impun a fi identificate. În absenta indicării textelor legale considerate a fi neconstitutionale, sesizarea este, si sub acest aspect, inadmisibilă.

5. În ceea ce priveste critica referitoare la încălcarea dispozitiilor art. 16 din Constitutie, argumentată prin instituirea unei “discriminări nepermise între indivizi si cupluri cu privire la dreptul de a beneficia de asistentă medicală în ceea ce priveste reproducerea, precum si prin existenta unor norme contradictorii si inexacte care împiedică egalitatea cetătenilor în fata legii“

Cu referire la primul aspect, Curtea constată că prin conditionarea dreptului unei persoane de a recurge la reproducerea umană asistată medical, de apartenentă la un cuplu, se încalcă principiul egalitătii în fata legii si a autoritătilor publice.

Caracterul discriminatoriu al reglementării este cu atât mai evident cu cât satisfacerea unei asemenea exigente de care, în viziunea legiuitorului, depinde însăsi existenta dreptului nu dă expresie manifestării unilaterale de vointă a persoanei interesate în reproducere, ci implică si un act de vointă convergent din partea unui potential partener de sex opus. Doar pe calea acordului de vointă dintre parteneri se realizează cuplul. Or, asa fiind, recunoasterea calitătii de titular al dreptului de a beneficia de reproducere asistată medical exclusiv cuplului contravine prevederilor art. 16 alin. (1) din Constitutie.

Pe cale de consecintă, în măsura în care fac referire la cuplu ca entitate juridică având drept la reproducere umană asistată medical, sunt neconstitutionale următoarele dispozitii ale legii criticate, si anume: art. 3 lit. n), o) si r), art. 7 alin. (6), art. 10, art. 12 alin. (1), (2), (3) si (4), art. 13 alin. (1), art. 15 alin. (2) lit. d), art. 17 lit. a), b), c) si d), art. 21 alin. (1) lit. a), b), d), e) si f), art. 22 alin. (1), art. 23 alin. (1) si (2), art. 24 alin. (1), art. 25 alin. (1), art. 26 alin. (2), (3) si (4), art. 28 lit. a), art. 29 si art. 30 alin. (2).

Curtea constată că dispozitiile art. 2 din legea criticată, care stabilesc activitătile Ministerului Sănătătii în domeniul sănătătii reproducerii umane, cum ar fi planificarea familială, sunt neconstitutionale, întrucât reglementarea acestui domeniu este de competenta Parlamentului, care, potrivit art. 61 alin. (1) din Constitutie, este “unica autoritate legiuitoare a tării“. De asemenea, si dispozitiile cuprinse la art. 35 si art. 36 alin. (2) din aceeasi lege sunt neconstitutionale, întrucât domeniile date în competenta de reglementare a Ministerului Sănătătii tin de competenta legiuitorului.

Curtea retine că, asa cum rezultă din sesizare si din examinarea legii criticate, aceasta contine dispozitii contradictorii si inexacte care nu răspund cerintelor de tehnică legislativă impuse prin dispozitiile art. 7 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, care au următorul cuprins: “Textul legislativ trebuie să fie formulat clar, fluent si inteligibil, fără dificultăti sintactice si pasaje obscure sau echivoce.“ Cenzurarea deficientelor de tehnică legislativă este de competenta Parlamentului, care va putea reexamina dispozitiile declarate neconstitutionale tinând seama de cerintele legii mentionate. Aceasta ar implica în mod necesar si adoptarea unor corective pe planul reglementării, ceea ce, însă, excedează competentei constitutionale a Curtii, care nu are calitatea de legiuitor pozitiv.

Având în vedere considerentele expuse în prezenta decizie, dispozitiile art. 16, art. 21, art. 22, art. 26, art. 29, art. 33, art. 49 alin. (1), art. 61 alin. (1), art. 126, art. 146 lit. a) si ale art. 147 alin. (2) din Constitutie, precum si prevederile art. 11 alin. (1) lit. A.a), art. 15 si ale art. 18 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

1. Constată că prevederile art. 2, art. 3 lit. n), o) si r), art. 5, art. 7 alin. (6), art. 10, art. 12 alin. (1), (2), (3) si (4), art. 13 alin. (1), art. 15 alin. (2) lit. d), art. 17 lit. a), b), c) si d), art. 21 alin. (1) lit. a), b), d), e) si f), art. 22, art. 23 alin. (1) si (2), art. 24 alin. (1), art. 25 alin. (1), art. 26 alin. (2), (3) si (4), art. 28 lit. a), art. 29, art. 30 alin. (2), art. 32, art. 35 si art. 36 alin. (2) din Legea privind sănătatea reproducerii si reproducerea umană asistată medical sunt neconstitutionale.

2. Constată că prevederile art. 12 si art. 27 din legea mentionată sunt neconstitutionale în măsura în care nu prevăd un organism de specialitate, cu atributii de control, care să poată fi sesizat de solicitantii a căror cerere a fost respinsă.

Definitivă si general obligatorie.

Decizia se comunică Presedintelui României, presedintelui Camerei Deputatilor, presedintelui Senatului, primului-ministru si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Dezbaterea a avut loc la data de 18 iulie 2005 si la aceasta au participat: Ioan Vida, presedinte, Nicolae Cochinescu, Constantin Doldur, Acsinte Gaspar, Kozsokár Gábor, Petre Ninosu si Ion Predescu, judecători.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Prim-magistrat-asistent,

Claudia Miu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ

 

ORDIN

privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 014-05 “Aparate pentru reglarea si verificarea geometriei sistemului de directie auto“

 

În temeiul Ordonantei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată si modificată prin Legea nr. 11/1994, cu modificările ulterioare,

în baza instructiunilor de metrologie legală I.M.L. 2-04 “Aprobarea de model“ si I.M.L. 3-04 “Trasabilitatea rezultatelor măsurărilor efectuate cu mijloace de măsurare supuse controlului metrologic legal“, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 862/2004 privind aprobarea instructiunilor de metrologie legală, cu modificările ulterioare, si a Hotărârii Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea si functionarea Biroului Român de Metrologie Legală, cu modificările ulterioare,

directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Norma de metrologie legală NML 014-05 “Aparate pentru reglarea si verificarea geometriei sistemului de directie auto“, cuprinsă în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Norma de metrologie legală prevăzută la art. 1 înlocuieste Norma de metrologie legală NML 1-03-96 “Instalatii pentru controlul geometriei sistemului de directie al autovehiculelor“, cu exceptia cazurilor la care se referă art. 3.

Art. 3. – Se admite utilizarea în continuare, în paralel cu norma de metrologie legală prevăzută la art. 1, a Normei de metrologie legală NML 1-03-96 “Instalatii pentru controlul geometriei sistemului de directie al autovehiculelor“ pentru mijloacele de măsurare care au aprobare de model acordată în baza acestei norme, după cum urmează:

– până la expirarea valabilitătii aprobării de model, dar nu mai mult de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru verificare metrologică initială;

– o perioadă de 10 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru verificări metrologice periodice si după reparatii.

Art. 4. – Unitătile din structura si în subordinea Biroului Român de Metrologie Legală, precum si laboratoarele autorizate de acesta vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data publicării lui.

 

Directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală,

Stefan Ocneanu

 

Bucuresti, 1 iunie 2005.

Nr. 98.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 664 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ

 

ORDIN

privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 078-05 “Traductoare pentru măsurarea continutului de apă din produse petroliere“

 

În temeiul Ordonantei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată si modificată prin Legea nr. 11/1994, cu modificările ulterioare,

în baza instructiunilor de metrologie legală I.M.L. 2-04 “Aprobarea de model“ si I.M.L. 3-04 “Trasabilitatea rezultatelor măsurărilor efectuate cu mijloace de măsurare supuse controlului metrologic legal“, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 862/2004 privind aprobarea instructiunilor de metrologie legală, cu modificările ulterioare, si a Hotărârii Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea si functionarea Biroului Român de Metrologie Legală, cu modificările ulterioare,

directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Norma de metrologie legală NML 078-05 “Traductoare pentru măsurarea continutului de apă din produse petroliere“, cuprinsă în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Norma de metrologie legală prevăzută la art. 1 înlocuieste Procedura de încercare/verificare metrologică P90-99 “Traductoare de măsurare a continutului de apă din produse petroliere“, cu exceptia cazurilor la care se referă art. 3.

Art. 3. – Se admite utilizarea în continuare, în paralel cu norma de metrologie legală prevăzută la art. 1, a Procedurii de încercare/verificare metrologică P90-99 “Traductoare de măsurare a continutului de apă din produse petroliere“ pentru mijloacele de măsurare care au aprobare de model acordată în baza acestei norme, după cum urmează:

– până la expirarea valabilitătii aprobării de model, dar nu mai mult de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru verificare metrologică initială;

– o perioadă de 10 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru verificări metrologice periodice si după reparatii.

Art. 4. – Unitătile din structura si în subordinea Biroului Român de Metrologie Legală, precum si laboratoarele autorizate de acesta vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data publicării lui.

 

Directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală,

Stefan Ocneanu

 

Bucuresti, 1 iunie 2005.

Nr. 99.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 664 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ

 

ORDIN

privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 048-05 “Dozatoare pentru lichide“

 

În temeiul Ordonantei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată si modificată prin Legea nr. 11/1994, cu modificările ulterioare,

în baza instructiunilor de metrologie legală I.M.L. 2-04 “Aprobarea de model“ si I.M.L. 3-04 “Trasabilitatea rezultatelor măsurărilor efectuate cu mijloace de măsurare supuse controlului metrologic legal“, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 862/2004 privind aprobarea instructiunilor de metrologie legală, cu modificările ulterioare, si a Hotărârii Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea si functionarea Biroului Român de Metrologie Legală, cu modificările ulterioare,

directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Norma de metrologie legală NML 048-05 “Dozatoare pentru lichide“, cuprinsă în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Norma de metrologie legală prevăzută la art. 1 înlocuieste Norma tehnică de metrologie NTM 1-119/1-83 “Verificarea metrologică a aparatelor de măsurat în mod discontinuu volumul lichidelor“, cu exceptia cazurilor la care se referă art. 3.

Art. 3. – Se admite utilizarea în continuare, în paralel cu norma de metrologie legală prevăzută la art. 1, a Normei tehnice de metrologie NTM 1-119/1-83 “Verificarea metrologică a aparatelor de măsurat în mod discontinuu volumul lichidelor“ pentru mijloacele de măsurare care au aprobare de model acordată în baza acestei norme, după cum urmează:

– până la expirarea valabilitătii aprobării de model, dar nu mai mult de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru verificare metrologică initială;

– o perioadă de 10 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru verificări metrologice periodice si după reparatii.

Art. 4. – Unitătile din structura si în subordinea Biroului Român de Metrologie Legală, precum si laboratoarele autorizate de acesta vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data publicării lui.

 

Directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală,

Stefan Ocneanu

 

Bucuresti, 1 iunie 2005.

Nr. 100.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 664 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ

 

ORDIN

privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 047-05 “Cisterne“

 

În temeiul Ordonantei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată si modificată prin Legea nr. 11/1994, cu modificările ulterioare,

în baza instructiunilor de metrologie legală I.M.L. 2-04 “Aprobarea de model“ si I.M.L. 3-04 “Trasabilitatea rezultatelor măsurărilor efectuate cu mijloace de măsurare supuse controlului metrologic legal“, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 862/2004 privind aprobarea instructiunilor de metrologie legală, cu modificările ulterioare, si a Hotărârii Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea si functionarea Biroului Român de Metrologie Legală, cu modificările ulterioare,

directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Norma de metrologie legală NML 047-05 “Cisterne“, cuprinsă în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Norma de metrologie legală prevăzută la art. 1 înlocuieste Norma de metrologie legală NML 1-05-01 “Cisterne auto“ si Norma tehnică de metrologie NTM 1-124-82 “Verificarea metrologică a vagoanelor cisternă“, cu exceptia cazurilor la care se referă art. 3.

Art. 3. – Se admite utilizarea în continuare, în paralel cu norma de metrologie legală prevăzută la art. 1, a Normei de metrologie legală NML 1-05-01 “Cisterne auto“ si a Normei tehnice de metrologie NTM 1-124-82

“Verificarea metrologică a vagoanelor cisternă“ pentru mijloacele de măsurare care au aprobare de model acordată în baza acestor norme, după cum urmează:

– până la expirarea valabilitătii aprobării de model, dar nu mai mult de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru verificare metrologică initială;

– o perioadă de 10 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru verificări metrologice periodice si după reparatii.

Art. 4. – Unitătile din structura si în subordinea Biroului Român de Metrologie Legală, precum si laboratoarele autorizate de acesta vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data publicării lui.

 

Directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală,

Stefan Ocneanu

 

Bucuresti, 1 iunie 2005.

Nr. 101.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 664 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ

 

ORDIN

privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 017-05 “Rezervoare de stocare pentru lichide“

 

În temeiul Ordonantei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată si modificată prin Legea nr. 11/1994, cu modificările ulterioare, în baza instructiunilor de metrologie legală I.M.L. 3-04 “Trasabilitatea rezultatelor măsurărilor efectuate cu mijloace de măsurare supuse controlului metrologic legal“, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 862/2004 privind aprobarea instructiunilor de metrologie legală, cu modificările ulterioare, si a Hotărârii Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea si functionarea Biroului Român de Metrologie Legală, cu modificările ulterioare,

directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Norma de metrologie legală NML 017-05 “Rezervoare de stocare pentru lichide“, cuprinsă în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Se abrogă următoarele reglementări de metrologie legală: normele de metrologie legală NML 1-06/1-97 “Rezervoare de stocare fixe. Partea 1 – Conditii metrologice si tehnice. Verificări“, NML 1-06/2-01 “Rezervoare de stocare fixe. Metoda volumetrică de calibrare“, NML 1-06/3-01 “Rezervoare de stocare fixe.

Metoda mixtă de calibrare a rezervoarelor cilindrice verticale cu capac fix“, NML 1-06/5-01 “Rezervoare de stocare fixe. Calibrarea rezervoarelor cilindrice verticale prin metoda optică de exterior“ si normele tehnice de metrologie NTM 1-123/4-82 “Calibrarea rezervoarelor cilindrice verticale cu capac flotant“, NTM 1-123/5-83 “Calibrarea rezervoarelor cilindrice orizontale prin metoda geometrică“, NTM 1-123/6-86 “Verificarea metrologică a rezervoarelor. Calibrarea rezervoarelor sferice prin metoda geometrică“, NTM 1-123/8-90 “Calibrarea rezervoarelor cilindrice verticale prin metoda optică de interior“.

Art. 3. – Unitătile din structura si în subordonarea Biroului Român de Metrologie Legală, precum si laboratoarele autorizate de acesta vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data publicării lui.

 

Directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală,

Stefan Ocneanu

 

Bucuresti, 1 iunie 2005.

Nr. 102.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 664 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ

 

ORDIN

privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 032-05 “Mijloace de măsurare a concentratiei alcoolice“

 

În temeiul Ordonantei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată si modificată prin Legea nr. 11/1994, cu modificările ulterioare,

în baza instructiunilor de metrologie legală I.M.L. 2-04 “Aprobarea de model“ si I.M.L. 3-04 “Trasabilitatea rezultatelor măsurărilor efectuate cu mijloace de măsurare supuse controlului metrologic legal“, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 862/2004 privind aprobarea instructiunilor de metrologie legală, cu modificările ulterioare, si a Hotărârii Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea si functionarea Biroului Român de Metrologie Legală, cu modificările ulterioare,

directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Norma de metrologie legală NML 032-05 “Mijloace de măsurare a concentratiei alcoolice“, cuprinsă în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Norma de metrologie legală prevăzută la art. 1 înlocuieste Norma de metrologie legală NML 9-03-94 “Alcoolmetre si areometre pentru alcool“, Norma de metrologie legală NML 9-05-95 “Ebuliometre“ si Procedura de încercare/verificare metrologică P156-01 “Aparat pentru determinarea continutului de alcool din bere si vin“, cu exceptia cazurilor la care se referă art. 3.

Art. 3. – Se admite utilizarea în continuare, în paralel cu norma de metrologie legală prevăzută la art. 1, a reglementărilor prevăzute la art. 2, pentru mijloacele de măsurare care au aprobări de model acordate în baza acestor norme, după cum urmează:

– până la expirarea valabilitătii aprobării de model, dar nu mai mult de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru verificare metrologică initială;

– o perioadă de 10 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru verificări metrologice periodice si după reparatii.

Art. 4. – Unitătile din structura si în subordinea Biroului Român de Metrologie Legală, precum si laboratoarele autorizate de acesta vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data publicării lui.

 

Directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală,

Stefan Ocneanu

 

Bucuresti, 1 iunie 2005.

Nr. 103.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 664 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ

 

ORDIN

privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 010-05 “Măsuri de volum pentru lichide“

 

În temeiul Ordonantei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată si modificată prin Legea nr. 11/1994, cu modificările ulterioare,

în baza instructiunilor de metrologie legală I.M.L. 2-04 “Aprobarea de model“ si I.M.L. 3-04 “Trasabilitatea rezultatelor măsurărilor efectuate cu mijloace de măsurare supuse controlului metrologic legal“, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 862/2004 privind aprobarea instructiunilor de metrologie legală, cu modificările ulterioare, si a Hotărârii Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea si functionarea Biroului Român de Metrologie Legală, cu modificările ulterioare,

directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Norma de metrologie legală NML 010-05 “Măsuri de volum pentru lichide“, cuprinsă în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Norma de metrologie legală prevăzută la art. 1 înlocuieste Norma de metrologie legală NML 1-07-97 “Măsuri de volum din sticlă de uz comercial“ si Norma tehnică de metrologie NTM 1-107-90 “Verificarea metrologică a măsurilor metalice pentru lichide“, cu exceptia cazurilor la care se referă art. 3.

Art. 3. – Se admite utilizarea în continuare, în paralel cu norma de metrologie legală prevăzută la art. 1, a Normei de metrologie legală NML 1-07-97 “Măsuri de volum din sticlă de uz comercial“ si a Normei tehnice de metrologie NTM 1-107-90 “Verificarea metrologică a măsurilor metalice pentru lichide“ pentru mijloacele de măsurare care au aprobare de model acordată în baza acestor norme, după cum urmează:

– până la expirarea valabilitătii aprobării de model, dar nu mai mult de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru verificare metrologică initială;

– o perioadă de 10 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru verificări metrologice periodice si după reparatii.

Art. 4. – Unitătile din structura si în subordinea Biroului Român de Metrologie Legală, precum si laboratoarele autorizate de acesta vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data publicării lui.

 

Directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală,

Stefan Ocneanu

 

Bucuresti, 1 iunie 2005.

Nr. 104.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 664 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ

 

ORDIN

privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 004-05 “Contoare de gaz si dispozitive de conversie a volumului“

 

În temeiul Ordonantei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată si modificată prin Legea nr. 11/1994, cu modificările ulterioare,

în baza instructiunilor de metrologie legală I.M.L. 2-04 “Aprobarea de model“ si I.M.L. 3-04 “Trasabilitatea rezultatelor măsurărilor efectuate cu mijloace de măsurare supuse controlului metrologic legal“, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 862/2004 privind aprobarea instructiunilor de metrologie legală, cu modificările ulterioare, si a Hotărârii Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea si functionarea Biroului Român de Metrologie Legală, cu modificările ulterioare,

directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Norma de metrologie legală NML 004-05 “Contoare de gaz si dispozitive de conversie a volumului“, cuprinsă în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Norma de metrologie legală prevăzută la art. 1 înlocuieste normele de metrologie legală NML 3-04-95 “Contoare de volum de gaz. Conditii tehnice si metrologice“ si NML 3-05-95 “Contoare de volum de gaz. Contoare de gaz cu pereti deformabili“, cu exceptia cazurilor la care se referă art. 3.

Art. 3. – Se admite utilizarea în continuare, în paralel cu norma de metrologie legală prevăzută la art. 1, a normelor de metrologie legală NML 3-04-95 “Contoare de volum de gaz. Conditii tehnice si metrologice“ si NML 3-05-95 “Contoare de volum de gaz. Contoare de gaz cu pereti deformabili“, pentru mijloacele de măsurare care au aprobare de model acordată în baza acestor norme, după cum urmează:

– până la expirarea valabilitătii aprobării de model, dar nu mai mult de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru verificare metrologică initială;

– o perioadă de 10 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru verificări metrologice periodice si după reparatii.

Art. 4. – Unitătile din structura si în subordinea Biroului Român de Metrologie Legală, precum si laboratoarele autorizate de acesta vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data publicării lui.

 

Directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală,

Stefan Ocneanu

 

Bucuresti, 1 iunie 2005.

Nr. 105.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 664 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ

 

ORDIN

privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 001-05 “Cerinte metrologice si tehnice comune mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal“

 

În temeiul Ordonantei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată si modificată prin Legea nr. 11/1994, cu modificările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea si functionarea Biroului Român de Metrologie Legală, cu modificările ulterioare,

directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Norma de metrologie legală NML 001-05 “Cerinte metrologice si tehnice comune mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal“, cuprinsă în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Unitătile din structura si în subordinea Biroului Român de Metrologie Legală, precum si laboratoarele autorizate de acesta vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data publicării lui.

 

Directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală,

Stefan Ocneanu

 

Bucuresti, 1 iunie 2005.

Nr. 106.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 664 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ

 

ORDIN

privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 003-05 “Contoare de apă“

 

În temeiul Ordonantei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată si modificată prin Legea nr. 11/1994, cu modificările ulterioare,

în baza instructiunilor de metrologie legală I.M.L. 2-04 “Aprobarea de model“ si I.M.L. 3-04 “Trasabilitatea rezultatelor măsurărilor efectuate cu mijloace de măsurare supuse controlului metrologic legal“, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 862/2004 privind aprobarea instructiunilor de metrologie legală, cu modificările ulterioare, si a Hotărârii Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea si functionarea Biroului Român de Metrologie Legală, cu modificările ulterioare,

directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Norma de metrologie legală NML 003-05 “Contoare de apă“, cuprinsă în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Norma de metrologie legală prevăzută la art. 1 înlocuieste Norma de metrologie legală NML 3-03/1-94 “Contoare de apă rece. Conditii tehnice si metrologice, cu exceptia cazurilor la care se referă art. 3.

Art. 3. – Se admite utilizarea în continuare, în paralel cu norma de metrologie legală prevăzută la art. 1, a Normei de metrologie legală NML 3-03/1-94 “Contoare de apă rece. Conditii tehnice si metrologice“, pentru mijloacele de măsurare care au aprobare de model acordată în baza acestei norme, după cum urmează:

– până la expirarea valabilitătii aprobării de model, dar nu mai mult de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru verificare metrologică initială;

– o perioadă de 10 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru verificări metrologice periodice si după reparatii.

Art. 4. – Unitătile din structura si în subordinea Biroului Român de Metrologie Legală, precum si laboratoarele autorizate de acesta vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data publicării lui.

 

Directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală,

Stefan Ocneanu

 

Bucuresti, 1 iunie 2005.

Nr. 107.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 664 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ

 

ORDIN

privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 040-05 “Aparate geodezice“

 

În temeiul Ordonantei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată si modificată prin Legea nr. 11/1994, cu modificările ulterioare,

în baza instructiunilor de metrologie legală I.M.L. 2-04 “Aprobarea de model“ si I.M.L. 3-04 “Trasabilitatea rezultatelor măsurărilor efectuate cu mijloace de măsurare supuse controlului metrologic legal“, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 862/2004 privind aprobarea instructiunilor de metrologie legală, cu modificările ulterioare, si a Hotărârii Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea si functionarea Biroului Român de Metrologie Legală, cu modificările ulterioare,

directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Norma de metrologie legală NML 040-05 “Aparate geodezice“, cuprinsă în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Norma de metrologie legală prevăzută la art. 1 înlocuieste Norma tehnică de metrologie NTM 1-305-90 “Verificarea metrologică a teodolitelor“ si procedurile de încercare/verificare metrologică P 209-04 “Aparate de nivelment geometric cu lunetă“, P 144-00 “Statii electronice totale“ si P 173-02 “Sisteme de măsurare geodezice si de cadastru, tip Leica“, cu exceptia cazurilor la care se referă art. 3.

Art. 3. – Se admite utilizarea în continuare, în paralel cu norma de metrologie legală prevăzută la art. 1, a reglementărilor prevăzute la art. 2, pentru mijloacele de măsurare care au aprobări de model acordate în baza acestor norme, după cum urmează:

– până la expirarea valabilitătii aprobărilor de model, dar nu mai mult de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru verificare metrologică initială;

– o perioadă de 10 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru verificări metrologice periodice si după reparatii.

Art. 4. – Unitătile din structura si în subordinea Biroului Român de Metrologie Legală, precum si laboratoarele autorizate de acesta vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data publicării lui.

 

Directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală,

Stefan Ocneanu

 

Bucuresti, 14 iunie 2005.

Nr. 113.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 664 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ

 

ORDIN

privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 063-05 “Aparate pentru măsurarea presiunii arteriale“

 

În temeiul Ordonantei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată si modificată prin Legea nr. 11/1994, cu modificările ulterioare,

în baza instructiunilor de metrologie legală I.M.L. 3-04 “Trasabilitatea rezultatelor măsurărilor efectuate cu mijloace de măsurare supuse controlului metrologic legal“, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 862/2004 privind aprobarea instructiunilor de metrologie legală, cu modificările ulterioare, si a Hotărârii Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea si functionarea Biroului Român de Metrologie Legală, cu modificările ulterioare,

directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Norma de metrologie legală NML 063-05 “Aparate pentru măsurarea presiunii arteriale“, cuprinsă în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Se abrogă Norma de metrologie legală NML 3-07-97 “Aparate pentru măsurat presiunea arterială cu manometre mecanice (Sfigmomanometre mecanice)“, aprobată prin Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 42 din 15 mai 1997.

Art. 3. – Unitătile din structura si în subordinea Biroului Român de Metrologie Legală, precum si laboratoarele autorizate de acesta vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data publicării lui.

 

Directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală,

Stefan Ocneanu

 

Bucuresti, 14 iunie 2005.

Nr. 114.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 664 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ

 

ORDIN

privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 033-05 “Analizoare de gaze, altele decât cele de esapament“

 

În temeiul Ordonantei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată si modificată prin Legea nr. 11/1994, cu modificările ulterioare,

în baza instructiunilor de metrologie legală I.M.L. 2-04 “Aprobarea de model“ si I.M.L. 3-04 “Trasabilitatea rezultatelor măsurărilor efectuate cu mijloace de măsurare supuse controlului metrologic legal“, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 862/2004 privind aprobarea instructiunilor de metrologie legală, cu modificările ulterioare, si a Hotărârii Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea si functionarea Biroului Român de Metrologie Legală, cu modificările ulterioare,

directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Norma de metrologie legală NML 033-05 “Analizoare de gaze, altele decât cele de esapament“, cuprinsă în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Norma de metrologie legală prevăzută la art. 1 înlocuieste normele de metrologie legală: NML 9-09-96 “Gazanalizoare stationare“, NML 8-05-97 “Gazanalizoare portabile“ si NML 8-11-98 “Analizoare pentru gaze de ardere“, cu exceptia cazurilor la care se referă art. 3.

Art. 3. – Se admite utilizarea în continuare, în paralel cu norma de metrologie legală prevăzută la art. 1, a normelor de metrologie legală: NML 9-09-96 “Gazanalizoare stationare“, NML 8-05-97 “Gazanalizoare portabile“ si NML 8-11-98 “Analizoare pentru gaze de ardere“, pentru mijloacele de măsurare care au aprobare de model, acordată în baza acestor norme, după cum urmează:

– până la expirarea valabilitătii aprobării de model, dar nu mai mult de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru verificare metrologică initială;

– o perioadă de 10 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru verificări metrologice periodice si după reparatii.

Art. 4. – Unitătile aflate în structura si în subordinea Biroului Român de Metrologie Legală, precum si laboratoarele autorizate de acesta vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data publicării lui.

 

Directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală,

Stefan Ocneanu

 

Bucuresti, 14 iunie 2005.

Nr. 115.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 664 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ

 

ORDIN

privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 042-05 “Extensometre“

 

În temeiul Ordonantei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată si modificată prin Legea nr. 11/1994, cu modificările ulterioare,

în baza instructiunilor de metrologie legală I.M.L. 2-04 “Aprobarea de model“ si I.M.L. 3-04 “Trasabilitatea rezultatelor măsurărilor efectuate cu mijloace de măsurare supuse controlului metrologic legal“, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 862/2004 privind aprobarea instructiunilor de metrologie legală, cu modificările ulterioare, si a Hotărârii Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea si functionarea Biroului Român de Metrologie Legală, cu modificările ulterioare,

directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Norma de metrologie legală NML 042-05 “Extensometre“, cuprinsă în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Norma de metrologie legală prevăzută la art. 1 înlocuieste Norma tehnică de metrologie NTM 1-76-90 “Verificarea metrologică a extensometrelor electrice si electronice“, cu exceptia cazurilor la care se referă art. 3.

Art. 3. – Se admite utilizarea în continuare, în paralel cu norma de metrologie legală prevăzută la art. 1, a Normei tehnice de metrologie NTM 1-76-90 “Verificarea metrologică a extensometrelor electrice si electronice“ pentru mijloacele de măsurare care au aprobare de model acordată în baza acestei norme, după cum urmează:

– până la expirarea valabilitătii aprobării de model, dar nu mai mult de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru verificare metrologică initială;

– o perioadă de 10 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru verificări metrologice periodice si după reparatii.

Art. 4. – Unitătile din structura si în subordinea Biroului Român de Metrologie Legală, precum si laboratoarele autorizate de acesta vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data publicării lui.

 

Directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală,

Stefan Ocneanu

 

Bucuresti, 14 iunie 2005.

Nr. 116.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 664 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ

 

ORDIN

privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 034-05 “Gazcromatografe si lichidcromatografe“

 

În temeiul Ordonantei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată si modificată prin Legea nr. 11/1994, cu modificările ulterioare,

în baza instructiunilor de metrologie legală I.M.L. 2-04 “Aprobarea de model“ si I.M.L. 3-04 “Trasabilitatea rezultatelor măsurărilor efectuate cu mijloace de măsurare supuse controlului metrologic legal“, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 862/2004 privind aprobarea instructiunilor de metrologie legală, cu modificările ulterioare, si a Hotărârii Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea si functionarea Biroului Român de Metrologie Legală, cu modificările ulterioare,

directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Norma de metrologie Legală NML 034-05 “Gazcromatografe si lichidcromatografe“, cuprinsă în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Norma de metrologie legală prevăzută la art. 1 înlocuieste normele de metrologie legală NML 8-07-98 “Gazcromatografe de laborator pentru măsurarea poluării“, NML 8-12-98 “Lichidcromatografe de înaltă performantă“ si NML 9-10-96 “Gazcromatografe portabile destinate măsurării concentratiei compusilor chimici poluanti“, cu exceptia cazurilor la care se referă art. 3.

Art. 3. – Se admite utilizarea în continuare, în paralel cu norma de metrologie legală prevăzută la art. 1, a normelor de metrologie legală NML 8-07-98 “Gazcromatografe de laborator pentru măsurarea poluării“, NML 8-12-98 “Lichidcromatografe de înaltă performantă“ si NML 9-10-96 “Gazcromatografe portabile destinate măsurării concentratiei compusilor chimici poluanti“, pentru mijloacele de măsurare care au aprobări de model acordate în baza acestor norme, după cum urmează:

– până la expirarea valabilitătii aprobărilor de model, dar nu mai mult de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru verificare metrologică initială;

– timp de 10 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru verificări metrologice periodice si după reparatii.

Art. 4. – Unitătile aflate în structura si în subordinea Biroului Român de Metrologie Legală, precum si laboratoarele autorizate de acesta vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data publicării lui.

 

Directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală,

Stefan Ocneanu

 

Bucuresti, 14 iunie 2005.

Nr. 117.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 664 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ

 

ORDIN

privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 075-05 “Mijloace de măsurare a densitătii“

 

În temeiul Ordonantei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată si modificată prin Legea nr. 11/1994, cu modificările ulterioare,

în baza instructiunilor de metrologie legală I.M.L. 2-04 “Aprobarea de model“ si I.M.L. 3-04 “Trasabilitatea rezultatelor măsurărilor efectuate cu mijloace de măsurare supuse controlului metrologic legal“, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 862/2004 privind aprobarea instructiunilor de metrologie legală, cu modificările ulterioare, si a Hotărârii Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea si functionarea Biroului Român de Metrologie Legală, cu modificările ulterioare,

directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Norma de metrologie Legală NML 075-05 “Mijloace de măsurare a densitătii“, cuprinsă în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Norma de metrologie legală prevăzută la art. 1 înlocuieste Norma tehnică de metrologie NTM 8-09-80 “Verificarea metrologică a areometrelor“, Norma tehnică de metrologie NTM 8-14-86 “Verificarea metrologică a balantelor Mohr-Westphal“ si Procedura de încercare/verificare metrologică P 83-99 “Densimetre electronice de laborator“, cu exceptia cazurilor la care se referă art. 3.

Art. 3. – Se admite utilizarea în continuare, în paralel cu norma de metrologie legală prevăzută la art. 1, a reglementărilor prevăzute la art. 2, pentru mijloacele de măsurare care au aprobări de model acordate în baza acestor norme, după cum urmează:

– până la expirarea valabilitătii aprobărilor de model, dar nu mai mult de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru verificare metrologică initială;

– o perioadă de 10 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru verificări metrologice periodice si după reparatii.

Art. 4. – Unitătile din structura si în subordinea Biroului Român de Metrologie Legală, precum si laboratoarele autorizate de acesta vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data publicării lui.

 

Directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală,

Stefan Ocneanu

 

Bucuresti, 14 iunie 2005.

Nr. 118.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 664 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ

 

ORDIN

privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 041-05 “Aparate pentru măsurarea elementelor căii ferate sau de metrou“

 

În temeiul Ordonantei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată si modificată prin Legea nr. 11/1994, cu modificările ulterioare,

în baza instructiunilor de metrologie legală I.M.L. 2-04 “Aprobarea de model“ si I.M.L. 3-04 “Trasabilitatea rezultatelor măsurărilor efectuate cu mijloace de măsurare supuse controlului metrologic legal“, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 862/2004 privind aprobarea instructiunilor de metrologie legală, cu modificările ulterioare, si a Hotărârii Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea si functionarea Biroului Român de Metrologie Legală, cu modificările ulterioare,

directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Norma de metrologie legală NML 041-05 “Aparate pentru măsurarea elementelor căii ferate sau de metrou“, cuprinsă în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Norma de metrologie legală prevăzută la art. 1 înlocuieste Norma tehnică de metrologie NTM 1-18-94 “Verificarea metrologică a aparatelor pentru măsurarea ecartamentului si supraînăltării căii ferate si a sinei a 3-a de metrou“, cu exceptia cazurilor la care se referă art. 3.

Art. 3. – Se admite utilizarea în continuare, în paralel cu norma de metrologie legală prevăzută la art. 1, a Normei tehnice de metrologie NTM 1-18-94 “Verificarea metrologică a aparatelor pentru măsurarea ecartamentului si supraînăltării căii ferate si a sinei a 3-a de metrou“, pentru mijloacele de măsurare care au aprobare de model acordată în baza acestei norme, după cum urmează:

– până la expirarea valabilitătii aprobării de model, dar nu mai mult de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin;

– o perioadă de 10 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru verificări metrologice periodice si după reparatii.

Art. 4. – Unitătile din structura si în subordinea Biroului Român de Metrologie Legală, precum si laboratoarele autorizate de acesta vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data publicării lui.

 

Directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală,

Stefan Ocneanu

 

Bucuresti, 14 iunie 2005.

Nr. 119.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 664 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ

 

ORDIN

privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 012-05 “Etilometre“

 

În temeiul Ordonantei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată si modificată prin Legea nr. 11/1994, cu modificările ulterioare,

în baza instructiunilor de metrologie legală I.M.L. 2-04 “Aprobarea de model“ si I.M.L. 3-04 “Trasabilitatea rezultatelor măsurărilor efectuate cu mijloace de măsurare supuse controlului metrologic legal“, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 862/2004 privind aprobarea instructiunilor de metrologie legală, cu modificările ulterioare, si a Hotărârii Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea si functionarea Biroului Român de Metrologie Legală, cu modificările ulterioare,

directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Norma de metrologie legală NML 012-05 “Etilometre“, cuprinsă în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Norma de metrologie legală prevăzută la art. 1 înlocuieste Norma de metrologie legală NML 9-01-94 “Etilometre“, cu exceptia cazurilor la care se referă art. 3.

Art. 3. – Se admite utilizarea în continuare, în paralel cu norma de metrologie legală prevăzută la art. 1, a Normei de metrologie legală NML 9-01-94 “Etilometre“, pentru mijloacele de măsurare care au aprobare de model acordată în baza acestei norme, după cum urmează:

– până la expirarea valabilitătii aprobării de model, dar nu mai mult de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru verificare metrologică initială;

– o perioadă de 10 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru verificări metrologice periodice si după reparatii.

Art. 4. – Unitătile aflate în structura ori în subordinea Biroului Român de Metrologie Legală, precum si laboratoarele autorizate de acesta vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data publicării lui.

 

Directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală,

Stefan Ocneanu

 

Bucuresti, 14 iunie 2005.

Nr. 120.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 664 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ

 

ORDIN

privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 013-05 “Analizoare de gaze de esapament“

 

În temeiul Ordonantei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată si modificată prin Legea nr. 11/1994, cu modificările ulterioare,

în baza instructiunilor de metrologie legală I.M.L. 2-04 “Aprobarea de model“ si I.M.L. 3-04 “Trasabilitatea rezultatelor măsurărilor efectuate cu mijloace de măsurare supuse controlului metrologic legal“, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 862/2004 privind aprobarea instructiunilor de metrologie legală, cu modificările ulterioare, si a Hotărârii Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea si functionarea Biroului Român de Metrologie Legală, cu modificările ulterioare,

directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Norma de metrologie legală NML 013-05 “Analizoare de gaze de esapament“, cuprinsă în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin. Art. 2. – Norma de metrologie legală prevăzută la art. 1 înlocuieste Norma de metrologie legală NML 9-07-95 “Analizoare pentru gaze de esapament“, cu exceptia cazurilor la care se referă art. 3.

Art. 3. – Se admite utilizarea în continuare, în paralel cu norma de metrologie legală prevăzută la art. 1, a Normei de metrologie legală NML 9-07-95 “Analizoare pentru gaze de esapament“, pentru mijloacele de măsurare care au aprobare de model acordată în baza acestei norme, după cum urmează:

– până la expirarea valabilitătii aprobării de model, dar nu mai mult de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru verificare metrologică initială;

– o perioadă de 10 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru verificări metrologice periodice si după reparatii.

Art. 4. – Unitătile aflate în structura si în subordinea Biroului Român de Metrologie Legală, precum si laboratoarele autorizate de acesta vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data publicării lui.

 

Directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală,

Stefan Ocneanu

 

Bucuresti, 14 iunie 2005.

Nr. 121.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 664 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.