MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 465         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 1 iunie 2005

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

157. – Lege pentru ratificarea Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Tărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) si Republica Bulgaria si România privind aderarea Republicii Bulgaria si a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005

 

Tratat între Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul fiărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) si Republica Bulgaria si România privind aderarea Republicii Bulgaria si a României la Uniunea Europeană

 

465. – Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Tărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) si Republica Bulgaria si România privind aderarea Republicii Bulgaria si a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Tărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) si Republica Bulgaria si România privind aderarea Republicii Bulgaria si a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. – Se ratifică Tratatul dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Tărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) si Republica Bulgaria si România privind aderarea Republicii Bulgaria si a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005, denumit în continuare Tratatul de aderare*).

Art. 2. – Parlamentul, Presedintele României, Guvernul si autoritatea judecătorească garantează ducerea la îndeplinire a obligatiilor României rezultate din actul aderării si din prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum si din celelalte reglementări comunitare cu caracter obligatoriu.

Art. 3. – În întelesul Tratatului de aderare, al Tratatului de instituire a unei Constitutii pentru Europa, al Tratatului de instituire a Comunitătii Europene, al Tratatului de instituire a Comunitătii Europene a Energiei Atomice si al Tratatului privind Uniunea Europeană, precum si al altor reglementări comunitare cu caracter obligatoriu, următorii termeni se definesc după cum urmează:

a) prin resortisant al unui stat se întelege persoana fizică sau juridică având cetătenia, respectiv nationalitatea acelui stat, în conformitate cu legislatia internă a acestuia;

b) prin resortisant român se întelege persoana fizică sau juridică având cetătenia, respectiv nationalitatea română, potrivit legislatiei române.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 148 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 24 mai 2005.

Nr. 157.


*) Tratatul de aderare este reprodus în facsimil.

 

NEGOCIERILE PENTRU ADERAREA BULGARIEI SI A ROMÂNIEI LA UNIUNEA EUROPEANĂ

 

Bruxelles, 31 martie 2005

AA 1/2/05

REV 2

 

TRATATUL DE ADERARE: CUPRINS

 

PROIECTE DE ACTE LEGISLATIVE SI DE ALTE INSTRUMENTE

 

Delegatiile sunt invitate să găsească alăturat proiectul Tratatului de aderare a Bulgariei si României la Uniunea Europeană: CUPRINS.

 

CUPRINS

 

A. Tratatul între Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Tărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) si Republica Bulgaria si România privind aderarea Republicii

Bulgaria si a României la Uniunea Europeană……………………………………………….

B. Protocolul privind conditiile si aranjamentele referitoare la admiterea Republicii Bulgaria si a României în Uniunea Europeană ………………………………..............................................

Partea întâi: Principii.............................................................................................................

Partea a doua: Adaptări ale Constitutiei ....................................................................................

Titlul I: Dispozitii institutionale.............................................................................

Titlul II: Alte adaptări .............................................................................................

Partea a treia: Dispozitii permanente ........................................................................................

Titlul I: Adaptări ale actelor adoptate de institutii ..................................................

Titlul II: Alte dispozitii ...........................................................................................

Partea a patra: Dispozitii temporare ..........................................................................................

Titlul I: Măsuri tranzitorii ......................................................................................

Titlul II: Dispozitii institutionale.............................................................................

Titlul III: Dispozitii financiare..................................................................................

Titlul IV: Alte dispozitii ...........................................................................................

Partea a cincea: Dispozitii privind punerea în aplicare a prezentului protocol..............................

Titlul I: Compunerea institutiilor si organelor ........................................................

Titlul II: Aplicabilitatea actelor institutiilor .............................................................

Titlul III: Dispozitii finale ........................................................................................

 

Anexe

Anexa I: Lista conventiilor si protocoalelor la care Bulgaria si România devin părti la data aderării [mentionată la articolul 3 alineatul (3) din protocol] ......................................

Anexa II: Lista dispozitiilor acquis-ului Schengen, astfel cum este integrat în cadrul Uniunii Europene, precum si actele adoptate în temeiul acestuia sau conexe acestuia, care urmează să devină obligatorii si aplicabile pe teritoriul noilor state membre de la data aderării [mentionată la articolul 4 alineatul (1) din protocol] ......................................

Anexa III: Lista mentionată la articolul 16 din protocol: adaptări ale actelor adoptate de institutii…

1. Dreptul societătilor comerciale...........................................................................

Drepturile de proprietate industrială..........................................................

I. Marca de comert comunitară............................................................

II. Certificatele suplimentare de protectie .............................................

III. Desenele si modelele industriale comunitare....................................

2. Agricultura ........................................................................................................

3. Politica în domeniul transporturilor....................................................................

4. Impozitarea........................................................................................................

Anexa IV: Lista mentionată la articolul 17 din protocol: adaptări suplimentare ale actelor adoptate de  institutii …………...

Agricultura……………………………………………………………………………...

A. Legislatia agricolă..............................................................................................

B. Legislatia veterinară si fitosanitară.....................................................................

Anexa V: Lista mentionată la articolul 18 din protocol: alte dispozitii permanente……………...

1. Dreptul societătilor comerciale...........................................................................

2. Politica în domeniul concurentei ........................................................................

3. Agricultura ........................................................................................................

4. Uniunea vamală ...............................................................................................

Apendicele la anexa V………………………………………………………………….

Anexa VI: Lista mentionată la articolul 20 din protocol: măsuri tranzitorii privind Bulgaria…….

1. Libera circulatie a persoanelor ...........................................................................

2. Libera circulatie a serviciilor..............................................................................

3. Libera circulatie a capitalurilor ..........................................................................

4. Agricultura ........................................................................................................

A. Legislatia agricolă.....................................................................................

B. Legislatia veterinară si fitosanitară............................................................

5. Politica în domeniul transporturilor....................................................................

6. Impozitarea........................................................................................................

7. Politica socială si ocuparea fortei de muncă .......................................................

8. Energia ........................................................................................................

9. Telecomunicatiile si tehnologia informatiei........................................................

10. Mediul

A. Calitatea aerului........................................................................................

B. Managementul deseurilor..........................................................................

C. Calitatea apei ............................................................................................

D. Poluarea industrială si managementul riscului...........................................

Apendicele la anexa VI ...............................................................................................

Anexa VII: Lista mentionată la articolul 20 din protocol: măsuri tranzitorii privind România…….

1. Libera circulatie a persoanelor ...........................................................................

2. Libera circulatie a serviciilor..............................................................................

3. Libera circulatie a capitalurilor ..........................................................................

4. Politica în domeniul concurentei ........................................................................

A. Ajutoarele fiscale......................................................................................

B. Restructurarea sectorului siderurgic ..........................................................

5. Agricultura ........................................................................................................

A. Legislatia agricolă.....................................................................................

B. Legislatia veterinară si fitosanitară............................................................

I. Legislatia veterinară ........................................................................

II. Legislatia fitosanitară.......................................................................

6. Politica în domeniul transporturilor....................................................................

7. Impozitarea........................................................................................................

8. Energia ........................................................................................................

9. Mediul

A. Calitatea aerului........................................................................................

B. Managementul deseurilor..........................................................................

C. Calitatea apei ............................................................................................

D. Poluarea industrială si managementul riscului...........................................

Apendicele A la anexa VII ..........................................................................................

Apendicele B la anexa VII ..........................................................................................

Anexa VIII:Dezvoltarea rurală (mentionată la articolul 34 din protocol)…………………………..

Anexa IX: Angajamente speciale asumate si cerinte acceptate de România la încheierea negocierilor de aderare la 14 decembrie 2004 (mentionată la articolul 39 din protocol)…………………………………………………………………………………

C. Act privind conditiile de aderare a Republicii Bulgaria si a României si adaptările tratatelor pe care se întemeiază Uniunea Europeană……………………………………………………….

Partea întâi: Principii.............................................................................................................

Partea a doua: Adaptări ale tratatelor .....................................................................................

Titlul I: Dispozitii institutionale.............................................................................

Titlul II: Alte adaptări .............................................................................................

Partea a treia: Dispozitii permanente ........................................................................................

Titlul I: Adaptări ale actelor adoptate de institutii ..................................................

Titlul II: Alte dispozitii ...........................................................................................

Partea a patra: Dispozitii temporare ..........................................................................................

Titlul I: Măsuri tranzitorii ......................................................................................

Titlul II: Dispozitii institutionale.............................................................................

Titlul III: Dispozitii financiare..................................................................................

Titlul IV: Alte dispozitii ...........................................................................................

Partea a cincea: Dispozitii privind punerea în aplicare a prezentului act ......................................

Titlul I: Compunerea institutiilor si organelor ........................................................

Titlul II: Aplicabilitatea actelor institutiilor .............................................................

Titlul III: Dispozitii finale ........................................................................................

Anexe

Anexa I: Lista conventiilor si protocoalelor la care Bulgaria si România devin părti la data aderării [mentionată la articolul 3 alineatul (3) din actul de aderare]………………….

Anexa II: Lista dispozitiilor acquis-ului Schengen, astfel cum este integrat în cadrul Uniunii Europene, precum si actele adoptate în temeiul acestuia sau conexe acestuia, care urmează să devină obligatorii si aplicabile pe teritoriul noilor state membre de la data aderării [mentionată la articolul 4 alineatul (1) din actul de aderare] …………………………………………

Anexa III: Lista mentionată la articolul 19 din actul de aderare: adaptări ale actelor adoptate de institutii …………………

1. Dreptul societătilor comerciale...........................................................................

Drepturile de proprietate industrială..........................................................

I. Marca de comert comunitară............................................................

II. Certificatele suplimentare de protectie .............................................

III. Desenele si modelele industriale comunitare....................................

2. Agricultura ...............................................................................................

3. Politica în domeniul transporturilor....................................................................

4. Impozitarea.........................................................................................................

Anexa IV: Lista mentionată la articolul 20 din actul de aderare: adaptări suplimentare ale actelor adoptate de institutii ………………………………………

Agricultura ……........................................................................................................

A. Legislatia agricolă.....................................................................................

B. Legislatia veterinară si fitosanitară............................................................

Anexa V: Lista mentionată la articolul 21 din actul de aderare: alte dispozitii permanente………

1. Dreptul societătilor comerciale...........................................................................

2. Politica în domeniul concurentei ........................................................................

3. Agricultura ........................................................................................................

4. Uniunea vamală .................................................................................................

Apendicele la anexa V ................................................................................................

Anexa VI: Lista mentionată la articolul 23 din actul de aderare: măsuri tranzitorii privind Bulgaria ………………………...

1. Libera circulatie a persoanelor ...........................................................................

2. Libera circulatie a serviciilor..............................................................................

3. Libera circulatie a capitalurilor ..........................................................................

4. Agricultura ........................................................................................................

A. Legislatia agricolă.....................................................................................

B. Legislatia veterinară si fitosanitară............................................................

5. Politica în domeniul transporturilor....................................................................

6. Impozitarea........................................................................................................

7. Politica socială si ocuparea fortei de muncă .......................................................

8. Energia ..............................................................................................................

9. Telecomunicatiile si tehnologia informatiei........................................................

10. Mediul ...............................................................................................................

A. Calitatea aerului........................................................................................

B. Managementul deseurilor..........................................................................

C. Calitatea apei ............................................................................................

D. Poluarea industrială si managementul riscului...........................................

Apendicele la anexa VI ...............................................................................................

Anexa VII: Lista mentionată la articolul 23 din actul de aderare: măsuri tranzitorii privind România ………………………………………………………………………...

1. Libera circulatie a persoanelor ...........................................................................

2. Libera circulatie a serviciilor..............................................................................

3. Libera circulatie a capitalurilor ..........................................................................

4. Politica în domeniul concurentei ........................................................................

A. Ajutoarele fiscale......................................................................................

B. Restructurarea sectorului siderurgic ..........................................................

5. Agricultura ........................................................................................................

A. Legislatia agricolă.....................................................................................

B. Legislatia veterinară si fitosanitară............................................................

I. Legislatia veterinară ........................................................................

II. Legislatia fitosanitară.......................................................................

6. Politica în domeniul transporturilor....................................................................

7. Impozitarea........................................................................................................

8. Energia ..............................................................................................................

9. Mediul ...............................................................................................................

A. Calitatea aerului........................................................................................

B. Managementul deseurilor..........................................................................

C. Calitatea apei ............................................................................................

D. Poluarea industrială si managementul riscului...........................................

Apendicele A la anexa VII ..........................................................................................

Apendicele B la anexa VII ..........................................................................................

Anexa VIII:Dezvoltarea rurală (mentionată la articolul 34 din actul de aderare)…………………..

Anexa IX: Angajamente speciale asumate si cerinte acceptate de către România la încheierea negocierilor de aderare la 14 decembrie 2004 (mentionată la articolul 39 din actul de aderare) ……………………………………………………

Actul final

I. Textul Actului final.....................................................................................................

II. Declaratii... .................................................................................................................

A. Declaratiile comune ale actualelor state membre ................................................

1. Declaratia comună privind libera circulatie a lucrătorilor: Bulgaria...........

2. Declaratia comună privind leguminoasele pentru boabe: Bulgaria.............

3. Declaratia comună privind libera circulatie a lucrătorilor: România ..........

4. Declaratia comună privind dezvoltarea rurală: Bulgaria si România..........

B. Declaratia comună a actualelor state membre si a Comisiei................................

5. Declaratia comună privind pregătirile Bulgariei si ale României pentru aderare ..........

C. Declaratia comună formulată de diferite state membre actuale ...........................

6. Declaratia comună a Republicii Federale Germania si a Republicii Austria privind libera circulatie a lucrătorilor: Bulgaria si România .................................................................................

D. Declaratia Republicii Bulgaria ...........................................................................

7. Declaratia Republicii Bulgaria privind utilizarea alfabetului chirilic în cadrul Uniunii Europene

III. Schimb de scrisori între Uniunea Europeană si Republica Bulgaria si România privind procedura de informare si consultare pentru adoptarea anumitor hotărâri si a altor măsuri care urmează a fi luate în cursul perioadei premergătoare aderării ..........................................................................................

 

NEGOCIERILE PENTRU ADERAREA BULGARIEI SI A ROMÂNIEI LA UNIUNEA EUROPEANĂ

 

Bruxelles, 31 martie 2005

 

AA 2/2/05

REV 2

 

TRATATUL DE ADERARE: TRATATUL

PROIECTE DE ACTE LEGISLATIVE SI DE ALTE INSTRUMENTE

 

Delegatiile sunt invitate să găsească alăturat proiectul Tratatului de aderare a Bulgariei si României la Uniunea Europeană: TRATATUL.

 

Documente sursă: MD 169/10/04 REV 10 (AC 169/1/05 REV 1)

 

TRATATUL ÎNTRE REGATUL BELGIEI, REPUBLICA CEHĂ, REGATUL DANEMARCEI, REPUBLICA FEDERALĂ GERMANIA, REPUBLICA ESTONIA, REPUBLICA ELENĂ, REGATUL SPANIEI, REPUBLICA FRANCEZĂ, IRLANDA, REPUBLICA ITALIANĂ, REPUBLICA CIPRU, REPUBLICA LETONIA, REPUBLICA LITUANIA, MARELE DUCAT AL LUXEMBURGULUI, REPUBLICA UNGARĂ, REPUBLICA MALTA, REGATUL TĂRILOR DE JOS, REPUBLICA AUSTRIA, REPUBLICA POLONĂ, REPUBLICA PORTUGHEZĂ, REPUBLICA SLOVENIA, REPUBLICA SLOVACĂ, REPUBLICA FINLANDA, REGATUL SUEDIEI, REGATUL UNIT AL MARII BRITANII SI IRLANDEI DE NORD (STATE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE) SI REPUBLICA BULGARIA SI ROMÂNIA PRIVIND ADERAREA REPUBLICII BULGARIA SI A ROMÂNIEI LA UNIUNEA EUROPEANĂ

 

MAIESTATEA SA REGELE BELGIENILOR,

GUVERNUL REPUBLICII BULGARIA,

PRESEDINTELE REPUBLICII CEHE,

MAIESTATEA SA REGINA DANEMARCEI,

PRESEDINTELE REPUBLICII FEDERALE GERMANIA,

PRESEDINTELE REPUBLICII ESTONIA,

PRESEDINTELE REPUBLICII ELENE,

MAIESTATEA SA REGELE SPANIEI,

PRESEDINTELE REPUBLICII FRANCEZE,

PRESEDINTELE IRLANDEI,

PRESEDINTELE REPUBLICII ITALIENE,

PRESEDINTELE REPUBLICII CIPRU,

PRESEDINTELE REPUBLICII LETONIA,

PRESEDINTELE REPUBLICII LITUANIA,

ALTETA SA REGALĂ MARELE DUCE DE LUXEMBURG,

PRESEDINTELE REPUBLICII UNGARE,

PRESEDINTELE MALTEI,

MAIESTATEA SA REGINA TĂRILOR DE JOS,

PRESEDINTELE FEDERAL AL REPUBLICII AUSTRIA,

PRESEDINTELE REPUBLICII POLONE,

PRESEDINTELE REPUBLICII PORTUGHEZE,

PRESEDINTELE ROMÂNIEI,

PRESEDINTELE REPUBLICII SLOVENIA,

PRESEDINTELE REPUBLICII SLOVACE,

PRESEDINTELE REPUBLICII FINLANDA,

GUVERNUL REGATULUI SUEDIEI,

MAIESTATEA SA REGINA REGATULUI UNIT AL MARII BRITANII SI IRLANDEI DE NORD,

UNITI în dorinta lor de a urmări realizarea obiectivelor Uniunii Europene,

HOTĂRÂTI să continue procesul de creare a unei uniuni tot mai strânse între popoarele Europei pe fundamentele deja stabilite,

AVÂND ÎN VEDERE că articolul I-58 din Tratatul de instituire a unei Constitutii pentru Europa, asemenea articolului 49 din Tratatul privind Uniunea Europeană, dă statelor europene sansa de a deveni membre ale Uniunii,

AVÂND ÎN VEDERE că Republica Bulgaria si România au solicitat să devină membre ale Uniunii,

AVÂND ÎN VEDERE că, după ce a obtinut avizul Comisiei si avizul conform al Parlamentului European, Consiliul s-a declarat în favoarea admiterii acestor state,

AVÂND ÎN VEDERE faptul că, la data semnării prezentului tratat, Tratatul de instituire a unei Constitutii pentru Europa a fost semnat dar nu este încă ratificat de toate statele membre ale Uniunii si faptul că Republica Bulgaria si România vor adera la Uniunea Europeană, astfel cum este aceasta constituită la 1 ianuarie 2007,

AU CONVENIT asupra conditiilor si aranjamentelor referitoare la admitere si, în acest sens, au desemnat drept plenipotentiari:

MAIESTATEA SA REGELE BELGIENILOR, pe

[List signatories]

GUVERNUL REPUBLICII BULGARIA, pe

[List signatories]

PRESEDINTELE REPUBLICII CEHE, pe

[List signatories]

MAIESTATEA SA REGINA DANEMARCEI, pe

[List signatories]

PRESEDINTELE REPUBLICII FEDERALE GERMANIA, pe

[List signatories]

PRESEDINTELE REPUBLICII ESTONIA, pe

[List signatories]

PRESEDINTELE REPUBLICII ELENE, pe

[List signatories]

MAIESTATEA SA REGELE SPANIEI, pe

[List signatories]

PRESEDINTELE REPUBLICII FRANCEZE, pe

[List signatories]

PRESEDINTELE IRLANDEI, pe

[List signatories]

PRESEDINTELE REPUBLICII ITALIENE, pe

[List signatories]

PRESEDINTELE REPUBLICII CIPRU, pe

[List signatories]

PRESEDINTELE REPUBLICII LETONIA, pe

[List signatories]

PRESEDINTELE REPUBLICII LITUANIA, pe

[List signatories]

ALTETA SA REGALĂ MARELE DUCE DE LUXEMBURG, pe

[List signatories]

PRESEDINTELE REPUBLICII UNGARE, pe

[List signatories]

PRESEDINTELE MALTEI, pe

[List signatories]

MAIESTATEA SA REGINA TĂRILOR DE JOS, pe

[List signatories]

PRESEDINTELE FEDERAL AL REPUBLICII AUSTRIA, pe

[List signatories]

PRESEDINTELE REPUBLICII POLONE, pe

[List signatories]

PRESEDINTELE REPUBLICII PORTUGHEZE, pe

[List signatories]

PRESEDINTELE ROMÂNIEI, pe

[List signatories]

PRESEDINTELE REPUBLICII SLOVENIA, pe

[List signatories]

PRESEDINTELE REPUBLICII SLOVACE, pe

[List signatories]

PRESEDINTELE REPUBLICII FINLANDA, pe

[List signatories]

GUVERNUL REGATULUI SUEDIEI, pe

[List signatories]

MAIESTATEA SA REGINA REGATULUI UNIT AL MARII BRITANII SI IRLANDEI DE

NORD, pe

[List signatories]

CARE, după ce au făcut schimb de depline puteri, găsite în bună si cuvenită formă,

AU CONVENIT CU PRIVIRE LA DISPOZITIILE CARE URMEAZĂ:

 

ARTICOLUL 1

 

(1) Republica Bulgaria si România devin prin prezentul membre ale Uniunii Europene.

(2) Republica Bulgaria si România devin părti la Tratatul de instituire a unei Constitutii pentru Europa si la Tratatul de instituire a Comunitătii Europene a Energiei Atomice, astfel cum sunt acestea modificate sau completate.

(3) Conditiile si aranjamentele referitoare la admitere sunt stabilite în protocolul anexat la prezentul tratat. Dispozitiile acestui protocol fac parte integrantă din prezentul tratat.

(4) Protocolul, inclusiv anexele si apendicele sale, se anexează la Tratatul de instituire a unei Constitutii pentru Europa si la Tratatul de instituire a Comunitătii Europene a Energiei Atomice, iar dispozitiile sale devin parte integrantă din aceste tratate.

 

ARTICOLUL 2

 

(1) În cazul în care Tratatul de instituire a unei Constitutii pentru Europa nu este în vigoare la data aderării, Republica Bulgaria si România devin părti la tratatele pe care se întemeiază Uniunea, astfel cum sunt acestea modificate sau completate.

În acest caz, articolul 1 alineatele (2) - (4) se aplică de la data intrării în vigoare a Tratatului de instituire a unei Constitutii pentru Europa.

(2) Conditiile referitoare la admitere si adaptările tratatelor pe care se întemeiază Uniunea, care decurg în urma aderării si care se aplică de la data aderării până la data intrării în vigoare a Tratatului de instituire a unei Constitutii pentru Europa, sunt stabilite în actul anexat la prezentul tratat. Dispozitiile respectivului act fac parte integrantă din prezentul tratat.

(3) În cazul în care Tratatul de instituire a unei Constitutii pentru Europa intră în vigoare după aderare, protocolul prevăzut la articolul 1 alineatul (3) înlocuieste actul prevăzut la articolul 2 alineatul (2) de la data intrării în vigoare a tratatului mentionat. În acest caz, dispozitiile protocolului mentionat anterior nu sunt considerate ca producând efecte juridice noi, ci ca mentinând, în conditiile stabilite în Tratatul de instituire a unei Constitutii pentru Europa, în Tratatul de instituire a Comunitătii Europene a Energiei Atomice si în respectivul protocol, efectele juridice deja create de dispozitiile actului prevăzut la articolul 2 alineatul (2).

Actele adoptate înainte de intrarea în vigoare a protocolului prevăzut la articolul 1 alineatul (3) în temeiul prezentului tratat sau a actului prevăzut la alineatul (2) rămân în vigoare si îsi mentin efectele juridice până când aceste acte sunt modificate sau abrogate.

 

ARTICOLUL 3

 

Dispozitiile privind drepturile si obligatiile statelor membre, precum si atributiile si competenta institutiilor Uniunii astfel cum sunt stabilite în tratatele la care Republica Bulgaria si România devin părti se aplică cu privire la prezentul tratat. ARTICOLUL 4

(1) Prezentul tratat se ratifică de Înaltele Părti Contractante în conformitate cu normele lor constitutionale. Instrumentele de ratificare se depun pe lângă guvernul Republicii Italiene cel târziu la 31 decembrie 2006.

(2) Prezentul tratat intră în vigoare la 1 ianuarie 2007, cu conditia ca toate instrumentele de ratificare să fi fost depuse înaintea acestei date.

Cu toate acestea, în cazul în care unul din statele prevăzute la articolul 1 alineatul (1) nu a depus instrumentul său de ratificare în timp util, prezentul tratat intră în vigoare pentru celălalt stat care a depus instrumentul său. În acest caz, Consiliul, hotărând în unanimitate, decide imediat cu privire la adaptările devenite necesare la prezentul tratat, la articolele 10, 11 alineatul (2), 12, 21 alineatul (1), 22, 31, 34 si 46 din protocolul mentionat la articolul 1 alineatul (3) din prezentul tratat, la alineatele (1) litera (b), (2) si (3) ale punctului 2 din anexa III la acelasi protocol si la sectiunea B din anexa IV la acelasi protocol si, după caz, la articolele 9-11, 14 alineatul (3), 15, 24 alineatul (1), 31, 34, 46 si 47 din actul mentionat la articolul 2 alineatul (2), la alineatele (1) litera (b), (2) si (3) ale punctului 2 din anexa III la acelasi act si la sectiunea B a anexei IV la acelasi act; hotărând în unanimitate, Consiliul poate, de asemenea, să declare că aceste dispozitii din protocolul mentionat anterior, inclusiv anexele si apendicele acestuia si, dacă este cazul, din actul mentionat anterior, inclusiv anexele si apendicele acestuia, care se referă explicit la un stat care nu a depus instrumentul său de ratificare, au devenit caduce sau le poate adapta.

Fără a aduce atingere dispozitiilor privind depunerea tuturor instrumentelor de ratificare necesare în conformitate cu alineatul (1), prezentul tratat intră în vigoare la 1 ianuarie 2008, în cazul în care Consiliul adoptă o decizie privind ambele state aderente în conformitate cu articolul 39 din protocolul prevăzut la articolul 1 alineatul (3) sau în conformitate cu articolul 39 din actul prevăzut la articolul 2 alineatul (2) înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de instituire a unei Constitutii pentru Europa.

În cazul în care se adoptă o asemenea decizie cu privire numai la unul dintre statele aderente, prezentul tratat intră în vigoare pentru statul respectiv la 1 ianuarie 2008.

(3) Fără a aduce atingere dispozitiilor alineatului (2), institutiile Uniunii pot adopta înaintea aderării măsurile prevăzute la articolele 3 alineatul (6), 6 alineatul (2) al doilea paragraf, 6 alineatul (4) al doilea paragraf, 6 alineatul (7) paragrafele al doilea si al treilea, 6 alineatul (8) al doilea paragraf, 6 alineatul (9) al treilea paragraf, 17, 19, 27 alineatele (1) si (4), 28 alineatele (4) si (5), 29, 30 alineatul (3), 31 alineatul (4), 32 alineatul (5), 34 alineatele (3) si (4), 37, 38, 39 alineatul (4), 41, 42, 55, 56, 57 din protocolul prevăzut la articolul 1 alineatul (3) si în anexele IV - VIII la acest protocol. Asemenea măsuri se adoptă, înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de instituire a unei Constitutii pentru Europa, în conformitate cu dispozitiile similare ale articolelor 3 alineatul (6), 6 alineatul (2) al doilea paragraf, 6 alineatul (4) al doilea paragraf, 6 alineatul (7) paragrafele al doilea si al treilea, 6 alineatul (8) al doilea paragraf, 6 alineatul (9) al treilea paragraf, 20, 22, 27 alineatele (1) si (4), 28 alineatele (4) si (5), 29, 30 alineatul (3), 31 alineatul (4), 32 alineatul (5), 34 alineatele (3) si (4), 37, 38, 39 alineatul (4), 41, 42, 55, 56, 57 din actul prevăzut la articolul 2 alineatul (2) si ale anexelor IV - VIII la acest protocol.

Aceste măsuri intră în vigoare numai în cazul în care si la data la care intră în vigoare prezentul tratat.

 

ARTICOLUL 5

 

Textul Tratatului de instituire a unei Constitutii pentru Europa redactat în limbile bulgară si română se anexează la prezentul tratat. Aceste texte sunt autentice în aceleasi conditii ca si textele Tratatului de instituire a unei Constitutii pentru Europa redactate în limbile cehă, daneză, olandeză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, maghiară, irlandeză, italiană, letonă, lituaniană, malteză, polonă, portugheză, slovacă, slovenă, spaniolă si suedeză.

Guvernul Republicii Italiene remite guvernelor Republicii Bulgaria si România câte o copie certificată pentru conformitate a Tratatului de instituire a unei Constitutii pentru Europa în toate limbile prevăzute la primul paragraf.

 

ARTICOLUL 6

 

Prezentul tratat, redactat într-un singur original în limbile bulgară, cehă, daneză, olandeză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, maghiară, irlandeză, italiană, letonă, lituaniană, malteză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă si suedeză, textele în fiecare din aceste limbi fiind în mod egal autentice, se depune în arhivele Guvernului Republicii Italiene, care va remite o copie certificată pentru conformitate fiecăruia dintre guvernele celorlalte state

semnatare.

 

NEGOCIERILE PENTRU ADERAREA BULGARIEI SI A ROMÂNIEI LA UNIUNEA EUROPEANĂ

 

Bruxelles, 31 martie 2005

 

AA 3/2/05

REV 2

 

TRATATUL DE ADERARE: PROTOCOLUL

PROIECTE DE ACTE LEGISLATIVE SI DE ALTE INSTRUMENTE

 

Delegatiile sunt invitate să găsească alăturat proiectul Tratatului de aderare a Bulgariei si a României la Uniunea Europeană: PROTOCOLUL.

Documente sursă: MD 132/9/04 REV 9 (AC 132/1/05 REV 1)

MD 168/2/04 REV 2 (AC 168/1/05 REV 1)

MD 172/5/04 REV 5 (AC 172/1/05 REV 1)

MD 173/2/04 REV 2 (AC 173/1/05 REV 1)

MD 174/10/04 REV 10 (AC 174/1/05 REV 1)

MD 175/6/04 REV 6 (AC 175/1/05 REV 1)

 

PROTOCOLUL

PRIVIND CONDITIILE SI ARANJAMENTELE REFERITOARE LA ADMITEREA REPUBLICII BULGARIA SI ROMÂNIEI

ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

 

 

ÎNALTELE PĂRTI CONTRACTANTE,

AVÂND ÎN VEDERE că Republica Bulgaria si România devin membre ale Uniunii Europene la 1 ianuarie 2007;

AVÂND ÎN VEDERE că articolul I-58 din Tratatul de instituire a unei Constitutii pentru Europa prevede că aranjamentele si conditiile referitoare la admitere fac obiectul unui acord între statele membre si statul candidat;

AU CONVENIT CU PRIVIRE LA următoarele dispozitii, care se anexează Tratatului de instituire a unei Constitutii pentru Europa si Tratatului de instituire a Comunitătii Europene a Energiei Atomice:

 

PARTEA ÎNTÂI

PRINCIPII

ARTICOLUL 1

 

(1) În întelesul prezentului protocol:

– termenul “Constitutie” înseamnă Tratatul de instituire a unei Constitutii pentru Europa;

– expresia “Tratatul CEEA” înseamnă Tratatul de instituire a Comunitătii Europene a Energiei Atomice, astfel cum este acesta completat sau modificat de tratate sau de alte acte care au intrat în vigoare înainte de aderare;

– expresia “actualele state membre” înseamnă Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Tărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei si Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord;

– expresia “noile state membre” înseamnă Republica Bulgaria si România;

– termenul “institutii” înseamnă institutiile constituite prin Constitutie.

(2) Trimiterile din prezentul protocol la Constitutie si la Uniune se interpretează, dacă este cazul, ca trimiteri la Tratatul CEEA, respectiv la Comunitatea instituită prin Tratatul CEEA.

 

ARTICOLUL 2

 

De la data aderării, dispozitiile Constitutiei, ale Tratatului CEEA si actele adoptate de institutii înainte de aderare sunt obligatorii pentru Bulgaria si România si se aplică în aceste state în conditiile stabilite prin Constitutie, prin Tratatul CEEA si prin prezentul protocol.

 

ARTICOLUL 3

 

(1) Bulgaria si România aderă la deciziile si acordurile adoptate de reprezentantii guvernelor statelor membre întruniti în cadrul Consiliului.

(2) Bulgaria si România se află în aceeasi situatie ca si actualele state membre în ceea ce priveste declaratiile, rezolutiile sau alte luări de pozitie ale Consiliului European sau ale Consiliului, precum si în ceea ce priveste cele referitoare la Uniune care sunt adoptate de comun acord de statele membre; prin urmare, acestea vor respecta principiile si orientările care rezultă din aceste declaratii, rezolutii sau alte luări de pozitie si vor lua măsurile care se pot dovedi necesare pentru a asigura punerea în aplicare a acestora.

(3) Bulgaria si România aderă la conventiile si protocoalele enumerate în anexa I. Aceste conventii si protocoale intră în vigoare cu privire la Bulgaria si România la data stabilită de Consiliu prin deciziile prevăzute la alineatul (4).

(4) Consiliul, hotărând în unanimitate la recomandarea Comisiei si după consultarea Parlamentului European, adoptă deciziile europene prin care efectuează adaptările necesare întemeiul aderării la conventiile si protocoalele prevăzute la alineatul (3) si publică textele adaptate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(5) Bulgaria si România se angajează să introducă, cu privire la conventiile si protocoalele prevăzute la alineatul (3), măsuri administrative si de altă natură, precum cele adoptate până la data aderării de actualele state membre sau de Consiliu, si să faciliteze cooperarea practică între autoritătile publice si organizatiile statelor membre.

(6) Consiliul, hotărând în unanimitate la propunerea Comisiei, poate adopta decizii europene care să completeze anexa I cu acele conventii, acorduri si protocoale semnate înainte de data aderării.

(7) Instrumentele speciale prevăzute în prezentul articol le includ pe cele prevăzute la articolul IV-438 din Constitutie.

 

ARTICOLUL 4

 

(1) Dispozitiile acquis-ului Schengen, prevăzute de Protocolul nr. 17 la Constitutie privind acquis-ul Schengen, care au fost integrate în cadrul Uniunii Europene, precum si actele care se întemeiază pe acesta sau care sunt conexe acestuia, enumerate de anexa II, precum si orice alte noi acte de acest fel adoptate înainte de data aderării, sunt obligatorii si se aplică în Bulgaria si  omânia

de la data aderării.

(2) Dispozitiile acquis-ului Schengen care au fost integrate în cadrul Uniunii Europene si actele care se întemeiază pe acestea sau care sunt conexe acestuia si care nu sunt prevăzute la alineatul (1), desi sunt obligatorii pentru Bulgaria si România de la data aderării, se aplică pe teritoriul fiecăruia dintre aceste state membre numai în temeiul unei decizii europene adoptate de Consiliu în acest sens, după verificarea, în conformitate cu procedurile de evaluare Schengen aplicabile în materie, a îndeplinirii pe teritoriul respectivului stat a conditiilor necesare aplicării tuturor părtilor în cauză din acquis.

Consiliul adoptă deciziile, după consultarea Parlamentului European, hotărând cu unanimitatea membrilor săi care reprezintă guvernele statelor membre cu privire la care dispozitiile prevăzute în prezentul alineat au fost puse deja în aplicare si a reprezentantului guvernului statului membru cu privire la care aceste dispozitii trebuie să fie puse în aplicare. Membrii Consiliului reprezentând guvernele Irlandei si Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord participă la adoptarea acestei decizii în măsura în care aceasta priveste dispozitiile acquis-ului Schengen si actele întemeiate pe acesta sau care sunt conexe acestuia si la care aceste state membre participă.

 

ARTICOLUL 5

 

Bulgaria si România participă la uniunea economică si monetară de la data aderării în calitate de state membre care beneficiază de derogare în întelesul articolului III-197 din Constitutie.

 

ARTICOLUL 6

 

(1) Acordurile sau conventiile încheiate sau aplicate provizoriu de către Uniune cu unul sau mai multe state terte, cu o organizatie internatională sau cu un resortisant al unui stat tert sunt obligatorii pentru Bulgaria si România în conditiile stabilite prin Constitutie si prin prezentul protocol.

(2) Bulgaria si România se angajează să adere, în conditiile stabilite prin prezentul protocol, la acordurile sau conventiile încheiate sau semnate de Uniune si de actualele state membre, hotărând în comun.

Aderarea Bulgariei si a României la acordurile sau conventiile încheiate sau semnate de Uniune si de actualele state membre, hotărând în comun, cu anumite tări terte sau organizatii internationale se aprobă prin încheierea unui protocol la aceste acorduri sau conventii între Consiliu, hotărând în unanimitate în numele statelor membre, si tara ori tările terte sau organizatia internatională în cauză.

Comisia negociază aceste protocoale în numele statelor membre pe baza directivelor de negociere aprobate de Consiliu,  care hotărăste în unanimitate si cu consultarea unui comitet format din reprezentantii statelor membre. Comisia prezintă Consiliului proiectele protocoalelor care urmează a fi încheiate.

Prezenta procedură nu aduce atingere exercitării de către Uniune a competentelor sale si nici repartizării competentelor între Uniune si statele membre în ceea ce priveste încheierea unor astfel de acorduri în viitor sau orice alte modificări care nu sunt legate de aderare.

(3) Aderând la acordurile si conventiile prevăzute la alineatul (2), Bulgaria si România dobândesc, în temeiul acestor acorduri si conventii, aceleasi drepturi si obligatii ca si actualele state membre.

(4) De la data aderării si până la intrarea în vigoare a protocoalelor necesare prevăzute la alineatul (2), Bulgaria si România aplică dispozitiile acordurilor sau conventiilor încheiate în comun de către Uniune si actualele state membre înaintea aderării, cu exceptia acordului privind libera circulatie a persoanelor încheiat cu Elvetia. Această obligatie este valabilă si în cazul acordurilor

sau conventiilor pe care Uniunea si actualele state membre au convenit să le aplice provizoriu.

Până la intrarea în vigoare a protocoalelor prevăzute la alineatul (2), Uniunea si statele membre iau orice măsură adecvată, hotărând în comun conform competentelor lor respective.

(5) Bulgaria si România aderă la Acordul de parteneriat între membrii grupului statelor din Africa, Caraibe si Pacific, pe de o parte, si Comunitatea Europeană si statele membre ale acesteia, pe de altă parte1, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000.

(6) Bulgaria si România se angajează să adere, în conditiile stabilite prin prezentul protocol, la Acordul privind Spatiul Economic European2, în conformitate cu articolul 128 din acest acord.

(7) De la data aderării, Bulgaria si România aplică acordurile si întelegerile bilaterale în materie de produse textile încheiate de Uniune cu tări terte.


1 JO L 317, 15.12.2000, p. 3.

2 JO L 1, 3.1.1994, p. 3.

 

Restrictiile cantitative aplicate de Uniune importurilor de produse textile si de îmbrăcăminte se adaptează pentru a tine seama de aderarea Bulgariei si a României la Uniune. În acest sens, modificările acordurilor si întelegerilor bilaterale prevăzute mai sus pot fi negociate de Uniune cu tările terte respective înainte de data aderării.

În cazul în care modificările acordurilor si întelegerilor bilaterale privind produsele textile nu intră în vigoare până la data aderării, Uniunea efectuează adaptările necesare regulilor sale care se aplică importului de produse textile si de îmbrăcăminte din tările terte pentru a tine seama de aderarea Bulgariei si a României.

(8) Restrictiile cantitative aplicate de Uniune importurilor de otel si produse siderurgice se adaptează în functie de importurile de produse siderurgice, provenind din tările furnizoare în cauză, efectuate de Bulgaria si România în decursul ultimilor ani.

În acest sens, modificările necesare care trebuie aduse acordurilor si întelegerilor bilaterale privind produsele siderurgice încheiate de Uniune cu tări terte se negociază înainte de data aderării.

În cazul în care modificările acordurilor si întelegerilor bilaterale nu intră în vigoare până la data aderării, se aplică dispozitiile primului paragraf.

(9) Acordurile privind pescuitul încheiate înainte de aderare de Bulgaria sau România cu tări terte sunt gestionate de Uniune.

În decursul perioadei în care dispozitiile acestor acorduri sunt aplicate provizoriu, nu sunt afectate drepturile si obligatiile care revin Bulgariei si României conform acestor acorduri.

De îndată ce este posibil si în orice caz înainte de expirarea acordurilor prevăzute la primul paragraf, Consiliul, la propunerea Comisiei, adoptă în fiecare caz în parte deciziile adecvate pentru continuarea activitătilor de pescuit care fac obiectul acestor acorduri, inclusiv posibilitatea de a prelungi anumite acorduri pentru o perioadă de cel mult un an.

(10) Cu efect de la data aderării, Bulgaria si România se retrag din orice acord de liber schimb încheiat cu tări terte, inclusiv din Acordul central european de comert liber.

În măsura în care acordurile încheiate între Bulgaria, România sau amândouă aceste state, pe de o parte, si una sau mai multe tări terte, pe de altă parte, nu sunt compatibile cu obligatiile care decurg din prezentul protocol, Bulgaria si România iau toate măsurile necesare pentru a elimina incompatibilitătile constatate. În cazul în care Bulgaria sau România întâmpină dificultăti în

adaptarea unui acord încheiat cu una sau mai multe tări terte înainte de aderare, trebuie să se retragă din acordul respectiv, în conformitate cu clauzele acordului.

(11) Bulgaria si România aderă în conditiile stabilite de prezentul protocol la acordurile interne încheiate de actualele state membre pentru punerea în aplicare a acordurilor sau conventiilor prevăzute în alineatele (2), (5) si (6).

(12) Bulgaria si România iau măsurile necesare pentru a-si adapta, dacă este cazul, pozitia fată de organizatiile internationale si fată de acordurile internationale la care Uniunea sau la care alte state membre sunt, de asemenea, parte, la drepturile si obligatiile care decurg din aderarea lor la Uniune.

În special, ele se retrag, la data aderării sau cât mai repede posibil după această dată, din acordurile si organizatiile internationale din domeniul pescuitului la care Uniunea este, de asemenea, parte, cu exceptia cazurilor în care calitatea acestora de membru se referă la alte domenii decât pescuitul.

(13) Trimiterile din prezentul articol la conventiile si acordurile încheiate sau semnate de Uniune le includ pe cele prevăzute la articolul IV-438 din Constitutie.

 

ARTICOLUL 7

 

O lege europeană a Consiliului poate abroga dispozitiile tranzitorii stabilite de prezentul protocol atunci când acestea nu mai sunt aplicabile. Consiliul hotărăste în unanimitate după consultarea Parlamentului European.

 

ARTICOLUL 8

 

(1) Actele adoptate de institutii la care se referă dispozitiile tranzitorii stabilite de prezentul protocol îsi conservă natura juridică; în special, continuă să se aplice procedurile de modificare a acestor acte.

(2) Dispozitiile prezentului protocol care au ca obiect sau efect abrogarea sau modificarea, altfel decât cu titlu tranzitoriu, a actelor adoptate de institutii dobândesc aceeasi natură juridică ca si dispozitiile pe care le abrogă sau pe care le modifică si se supun acelorasi norme ca si acestea din urmă.

 

ARTICOLUL 9

 

Aplicarea Constitutiei si a actelor adoptate de institutii constituie, cu titlu tranzitoriu, obiectul derogărilor prevăzute de prezentul protocol.

 

PARTEA A DOUA

ADAPTĂRI ALE CONSTITUTIEI

TITLUL I

DISPOZITII INSTITUTIONALE

ARTICOLUL 10

 

(1) Primul alineat al articolului 9 din Protocolul nr. 3 privind Statutul Curtii de Justitie a Uniunii Europene, anexat la Constitutie si la Tratatul CEEA, se înlocuieste cu următorul text: “În cazul în care, la fiecare trei ani, judecătorii sunt înlocuiti partial, se înlocuiesc alternativ câte paisprezece, respectiv treisprezece judecători.”.

(2) Articolul 48 din Protocolul nr. 3 privind Statutul Curtii de Justitie a Uniunii Europene, anexat la Constitutie si la Tratatul CEEA, se înlocuieste cu următorul text:

“Articolul 48

Tribunalul este compus din douăzeci si sapte de judecători.”.

 

ARTICOLUL 11

 

Protocolul nr. 5 privind Statutul Băncii Europene de Investitii, anexat la Constitutie, se modifică prin prezentul după cum urmează:

(1) La articolul 4 alineatul (1) primul paragraf

(a) teza introductivă se înlocuieste cu următorul text:

"1. “Capitalul Băncii este de 164 795 737 000 euro, subscris de statele membre după cum urmează*:

(b) următorul text se introduce între dispozitiile referitoare la Irlanda si Slovacia: “România 846 000 000”, iar

(c) următorul text se introduce între dispozitiile referitoare la Slovenia si Lituania: ”Bulgaria 296 000 000”

(2) La articolul 9 alineatul (2), primul, al doilea si al treilea paragraf se înlocuiesc cu următorul text:

"(2) Consiliul de Administratie este format din douăzeci si opt de administratori si optsprezece supleanti.

Administratorii sunt numiti pentru cinci ani de Consiliul Guvernatorilor, fiecare stat membru desemnând câte un administrator. Comisia desemnează, de asemenea, un administrator.

Administratorii supleanti sunt numiti pentru cinci ani de Consiliul Guvernatorilor după cum urmează:

- doi supleanti desemnati de Republica Federală Germania;

- doi supleanti desemnati de Republica Franceză;

- doi supleanti desemnati de Republica Italiană;

- doi supleanti desemnati de Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord;

- un supleant desemnat de comun acord de Regatul Spaniei si Republica Portugheză;

- un supleant desemnat de comun acord de Regatul Belgiei, Marele Ducat al Luxemburgului si Regatul Tărilor de Jos;

- doi supleanti desemnati de comun acord de Regatul Danemarcei, Republica Elenă, Irlanda si România;

- doi supleanti desemnati de comun acord de Republica Estonia, Republica Letonia, Republica Lituania, Republica Austria, Republica Finlanda si Regatul Suediei;

- trei supleanti desemnati de comun acord de Republica Bulgaria, Republica Cehă, Republica Cipru, Republica Ungară, Republica Malta, Republica Polonă, Republica Slovenia si Republica Slovacă;

- un supleant desemnat de Comisie.".


*Cifrele prevăzute pentru Bulgaria si România sunt orientative si se întemeiază pe datele publicate de Eurostat pentru anul 2003.";

 

ARTICOLUL 12

 

Articolul 134 alineatul (2) primul paragraf din Tratatul CEEA privind compunerea Comitetului Stiintific si Tehnic se înlocuieste cu următorul text:

“(2) Comitetul este compus din patruzeci si unu de membri, numiti de către Consiliu după consultarea Comisiei.”

 

TITLUL II

ALTE ADAPTĂRI

 

ARTICOLUL 13

 

Ultima teză din alineatul (1) al articolului III-157 din Constitutie se înlocuieste cu următorul text: “Cu privire la restrictiile existente în conformitate cu legislatia internă în Bulgaria, Estonia si Ungaria, data de referintă este 31 decembrie 1999.”

 

ARTICOLUL 14

 

Alineatul (1) al articolului IV-440 din Constitutie se înlocuieste cu următorul text:

“(1) Prezentul tratat se aplică Regatului Belgiei, Republicii Bulgaria, Republicii Cehe, Regatului Danemarcei, Republicii Federale Germania, Republicii Estonia, Republicii Elene, Regatului Spaniei, Republicii Franceze, Irlandei, Republicii Italiene, Republicii Cipru, Republicii Letonia, Republicii Lituania, Marelui Ducat al Luxemburgului, Republicii Ungare, Republicii Malta, Regatului Tărilor de Jos, Republicii Austria, Republicii Polone, Republicii Portugheze, României, Republicii Slovenia, Republicii Slovace, Republicii Finlanda, Regatului Suediei si Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord.”

 

ARTICOLUL 15

 

(1) La alineatul (1) al articolului IV-448 din Constitutie se adaugă următorul paragraf:

“În conformitate cu tratatul de aderare, versiunile în limbile bulgară si română ale tratatului sunt, de asemenea, autentice.”

(2) Al doilea alineat al articolului 225 din Tratatul CEEA se înlocuieste cu următorul text:

“Versiunile prezentului tratat în limbile bulgară, cehă, daneză, engleză, estonă, finlandeză, greacă, maghiară, irlandeză, letonă, lituaniană, malteză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă si suedeză sunt, de asemenea, autentice.”

 

PARTEA A TREIA

DISPOZITII PERMANENTE

TITLUL I

ADAPTĂRI ALE ACTELOR ADOPTATE DE INSTITUTII

 

ARTICOLUL 16

 

Actele enumerate în anexa III la prezentul protocol se adaptează conform prevederilor din această anexă.

 

ARTICOLUL 17

 

Adaptările actelor enumerate în anexa IV la prezentul protocol, devenite necesare ca efect al aderării, se redactează în conformitate cu orientările stabilite de această anexă.

 

TITLUL II

ALTE DISPOZITII

ARTICOLUL 18

 

Măsurile enumerate în anexa V la prezentul protocol se aplică în conditiile stabilite de această anexă.

 

ARTICOLUL 19

 

Printr-o lege europeană a Consiliului se pot efectua adaptările dispozitiilor prezentului protocol cu privire la politica agricolă comună care se pot dovedi necesare ca urmare a modificării dreptului Uniunii. Consiliul hotărăste în unanimitate, după consultarea Parlamentului European.

 

PARTEA A PATRA

DISPOZITII TEMPORARE

TITLUL I

MĂSURI TRANZITORII

ARTICOLUL 20

 

Măsurile enumerate în anexele VI si VII la prezentul protocol se aplică Bulgariei si României în conditiile prevăzute în anexele mentionate.

 

TITLUL II

DISPOZITII INSTITUTIONALE

ARTICOLUL 21

 

(1) La articolul 1 alineatul (2) din Protocolul nr. 34 privind dispozitiile tranzitorii în legătură cu institutiile si organismele Uniunii, anexat la Constitutie si la Tratatul CEEA, se adaugă următorul paragraf:

“Prin derogare de la numărul maxim de membri ai Parlamentului European, prevăzut la articolul I- 20 din Constitutie, pentru a tine seama de aderarea Bulgariei si României, numărul de membri ai Parlamentului European se majorează cu următorul număr de membri din aceste tări, corespunzător perioadei dintre data aderării si începutul legislaturii 2009-2014 a Parlamentului European:

Bulgaria 18

România 35”.

(2) Înainte de 31 decembrie 2007, Bulgaria si România sunt obligate să organizeze fiecare alegeri pentru Parlamentul European, prin votul universal direct al cetătenilor lor, pentru desemnarea numărului de membri prevăzut la alineatul (1), în conformitate cu dispozitiile Actului privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct1.

(3) Prin derogare de la dispozitiile articolului I-20 alineatul (3) din Constitutie, în cazul în care alegerile sunt organizate după data aderării, membrii Parlamentului European care reprezintă popoarele Bulgariei si României sunt numiti, pentru perioada dintre data aderării si data fiecăreia dintre alegerile prevăzute la alineatul (2), de către parlamentele acestor state din rândurile lor, în conformitate cu procedura stabilită de fiecare stat în parte.


1 JO L 278, 8.10.1976, p. 5, act astfel cum a fost modificat ultima dată prin Decizia 2002/772/CE, Euratom a Consiliului (JO L 283, 21.10.2002, p. 1).

 

ARTICOLUL 22

 

(1) La articolul 2 alineatul (2) paragraful al doilea din Protocolul nr. 34 privind dispozitiile tranzitorii referitoare la institutiile si organismele Uniunii, anexat la Constitutie si la Tratatul CEEA, următoarele dispozitii se introduc între dispozitiile referitoare la Belgia si Republica Cehă: “Bulgaria 10”, si, între dispozitiile referitoare la Portugalia si Slovenia: “România 14”.

(2) Dispozitiile articolului 2 alineatul (2) paragraful al treilea din Protocolul nr. 34 privind dispozitiile tranzitorii referitoare la institutiile si organismele Uniunii, anexat la Constitutie si la Tratatul CEEA se înlocuiesc cu următoarele dispozitii:

“Actele se consideră adoptate în cazul în care primesc cel putin 255 de voturi pentru, reprezentând majoritatea membrilor în cazurile în care, potrivit Constitutiei, acestea trebuie adoptate pe baza unei propuneri a Comisiei. În celelalte cazuri, hotărârile se consideră adoptate dacă primesc cel putin 255 de voturi pentru, reprezentând cel putin două treimi din membri.”.

 

ARTICOLUL 23

 

La articolul 6 din Protocolul nr. 34 privind dispozitiile tranzitorii referitoare la institutiile si organismele Uniunii, anexat la Constitutie si la Tratatul CEEA, următoarele dispozitii se introduc între dispozitiile referitoare la Belgia si Republica Cehă:

“Bulgaria 12”, si, între dispozitiile referitoare la Portugalia si Slovenia: ”România 15”.

 

ARTICOLUL 24

           

La articolul 7 din Protocolul nr. 34 privind dispozitiile tranzitorii referitoare la institutiile si organismele Uniunii, anexat la Constitutie si la Tratatul CEEA, următoarele dispozitii se introduc între dispozitiile referitoare la Belgia si Republica Cehă: “Bulgaria 12”, si, între dispozitiile referitoare la Portugalia si Slovenia: “România 15”.

 

TITLUL III

DISPOZITII FINANCIARE

ARTICOLUL 25

 

(1) De la data aderării, Bulgaria si România plătesc următoarele sume corespunzătoare contributiei lor la capitalul vărsat în contul capitalului subscris, astfel cum sunt acestea definite de dispozitiile articolului 4 din Protocolul nr. 5 la Statutul Băncii Europene de Investitii, anexat Constitutiei1.

Bulgaria 14 800 000 EUR

România 42 300 000 EUR

Aceste contributii se plătesc în opt transe egale scadente la datele de 31 mai 2007, 31 mai 2008, 31 mai 2009, 30 noiembrie 2009, 31 mai 2010, 30 noiembrie 2010, 31 mai 2011 si 30 noiembrie 2011.

(2) Bulgaria si România contribuie, în opt transe egale scadente la datele prevăzute la alineatul (1), la rezervele si provizioanele echivalente rezervelor, precum si la sumele care urmează a fi incluse în cadrul rezervelor si provizioanelor, incluzând balanta contului de profit si pierderi, determinate la sfârsitul lunii anterioare aderării, astfel cum este prevăzut în bilantul Băncii, cu sume corespunzătoare procentelor de rezerve si provizioane prevăzute mai jos2:

Bulgaria 0,181%

România 0,517%.

(3) Capitalul si plătile prevăzute la alineatele (1) si (2) se plătesc de către Bulgaria si România în numerar în moneda euro, cu exceptia cazului în care Consiliul Guvernatorilor adoptă în unanimitate o derogare.

 

ARTICOLUL 26

 

(1) Bulgaria si România plătesc următoarele sume către Fondul de Cercetare pentru Cărbune si Otel prevăzut în Decizia 2002/234/CECO a reprezentantilor guvernelor statelor membre, întruniti în cadrul Consiliului, din 27 februarie 2002 privind implicatiile financiare ale expirării Tratatului CECO si Fondul de Cercetare pentru Cărbune si Otel3:

(MEUR în preturi curente)

Bulgaria 11,95

România 29,88.


1 Cifrele prevăzute sunt orientative si se întemeiază pe datele publicate de Eurostat pentru anul 2003.

2 Cifrele prevăzute sunt orientative si se întemeiază pe datele publicate de Eurostat pentru anul 2003.

3 JO L 79, 22.3.2002, p. 42.

 

(2) Contributiile la Fondul de Cercetare pentru Cărbune si Otel se efectuează în patru transe începând din anul 2009 si se plătesc după cum urmează, în fiecare caz în prima zi lucrătoare a primei luni a fiecărui an:

2009: 15%

2010: 20%

2011: 30%

2012: 35%.

 

ARTICOLUL 27

 

(1) Licitatiile, derularea contractelor si plătile pentru asistenta de preaderare din cadrul programului PHARE1, din cadrul programului PHARE pentru cooperare transfrontalieră2 si pentru asistenta din cadrul Facilitătii de tranzitie prevăzută la articolul 31 urmează a fi gestionate, de la data aderării, de agentiile de implementare din Bulgaria si România.

Comisia renuntă, printr-o decizie adoptată în acest sens, la controlul său prealabil asupra licitatiilor si contractărilor, pe baza unei proceduri de acreditare desfăsurate de aceasta si a unei evaluări favorabile a Sistemului de Implementare Descentralizat Extins (SIDE), în conformitate cu criteriile si conditiile stabilite în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1266/1999 al Consiliului din 21 iunie 1999 privind coordonarea ajutorului acordat tărilor candidate în cadrul strategiei de preaderare si modificarea Regulamentului (CEE) nr. 3906/893, precum si cu dispozitiile articolului 164 din Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunitătilor Europene4.


1 Regulamentul (CEE) nr. 3906/89 al Consiliului din 18.12.1989 privind ajutorul economic acordat anumitor tări din Europa Centrală si de Est (JO L 375, 23.12.1989, p. 11), regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 769/2004 (JO L 123, 27.4.2004, p. 1).

2 Regulamentul (CE) nr. 2760/98 al Comisiei din 18.12.1998 privind implementarea unui program de cooperare transfrontalieră în cadrul programului PHARE (JO L 345, 19.12.1998, p. 49), regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1822/2003 (JO L 267, 17.10.2003, p. 9).

3 JO L 161, 26.6.1999, p. 68.

4 Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25.6.2002 (JO L 248, 16.9.2002, p. 1).

 

În cazul în care decizia Comisiei de renuntare la controlul prealabil nu este adoptată înainte de data aderării, nici un contract semnat în intervalul de timp dintre data aderării si data la care este adoptată decizia Comisiei nu poate fi finantat din asistenta de preaderare.

Cu toate acestea, prin exceptie, în cazul în care adoptarea deciziei Comisiei de renuntare la controlul prealabil este amânată pentru o dată ulterioară datei aderării pentru motive neimputabile autoritătilor din Bulgaria sau România, Comisia poate accepta, în cazuri temeinic motivate, finantarea din asistenta de preaderare a contractelor semnate în intervalul de timp dintre data aderării si data adoptării deciziei Comisiei, precum si continuarea implementării asistentei de preaderare pentru un termen limitat, sub rezerva efectuării de către Comisie a controlului prealabil asupra licitatiilor si contractărilor.

(2) Angajamentele financiare contractate înainte de data aderării în conformitate cu instrumentele financiare de preaderare prevăzute la alineatul (1), precum si cele contractate după aderare în cadrul Facilitătii de tranzitie prevăzute la articolul 31, inclusiv încheierea si înregistrarea, după aderare, a fiecărui angajament si a fiecărei plăti legale continuă să fie reglementate de normele si regulamentele privind instrumentele financiare de preaderare si continuă să fie suportate din capitolele bugetare corespunzătoare, până la închiderea programelor si proiectelor în cauză. Cu toate acestea, procedurile de achizitii publice începute după data aderării urmează să fie îndeplinite în conformitate cu dispozitiile aplicabile ale Uniunii.

(3) Ultimul exercitiu de programare a asistentei de preaderare prevăzute la alineatul (1) are loc în ultimul an anterior datei aderării. Actiunile stabilite prin aceste programe vor trebui contractate în  cei doi ani ulteriori. Nu poate fi acordată nici o prorogare a termenului de contractare. În mod exceptional si în cazuri temeinic motivate, prorogări limitate ca durată pot fi acordate pentru executarea contractelor.

Cu toate acestea, fondurile de preaderare destinate acoperirii cheltuielilor administrative, astfel cum sunt definite la alineatul (4), pot fi alocate în primii doi ani după aderare. Pentru costurile de audit si evaluare pot fi alocate fonduri de preaderare în cursul a până la cinci ani după aderare.

(4) Pentru a asigura încetarea treptată a functionării instrumentelor financiare de preaderare prevăzute la alineatul (1), precum si a programului ISPA1, Comisia poate lua toate măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că personalul necesar din punct de vedere legal este mentinut în Bulgaria si România pentru cel mult nouăsprezece luni după aderare. În cursul acestei perioade, functionarii, angajatii temporari si angajatii contractuali repartizati pe posturi în Bulgaria si în România înainte de aderare, si care trebuie să rămână în activitate în aceste state după aderare, urmează să beneficieze, prin exceptie, de aceleasi conditii financiare si materiale cu cele aplicate de către Comisie înainte de aderare, în conformitate cu Statutul functionarilor Comunitătilor Europene si Regimul aplicabil celorlalti agenti ai Comunitătilor Europene, adoptat prin Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/68 al Consiliului2. Cheltuielile administrative, inclusiv salariile pentru restul personalului necesar, urmează să fie acoperite de titlul ăÎncetarea treptată a asistentei de preaderare pentru noile state membre” sau de echivalentul acestuia în cadrul domeniului corespunzător al bugetului general al Uniunii Europene referitor la extindere.

 

ARTICOLUL 28

 

(1) Măsurile care, la data aderării, au făcut obiectul unor decizii privind asistenta în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1267/1999 de instituire a Instrumentului pentru politici structurale de preaderare si a căror punere în aplicare nu a fost încheiată la data respectivă sunt considerate ca aprobate de către Comisie în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1164/94 al Consiliului din 16 mai 1994 de instituire a Fondului de Coeziune3. Sumele care trebuie încă alocate în scopul punerii în aplicare a unor asemenea măsuri se angajează în temeiul regulamentului privind Fondul de Coeziune în vigoare la data aderării si se alocă pentru capitolul din bugetul general al Uniunii Europene care corespunde acestui regulament. În cazul în care alineatele (2)-(5) nu dispun altfel, dispozitiile care reglementează punerea în aplicare a măsurilor aprobate în conformitate cu acest din urmă regulament se aplică acestor măsuri.


1 Regulamentul (CE) nr. 1267/1999 al Consiliului, din 21.6.1999, de instituire a Instrumentului de politici structurale de preaderare (JO L 161, 26.6.1999, p. 73), regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 769/2004 (JO L 123, 27.4.2004, p. 1).

2 JO L 56, 4.3.1968, p. 1, regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 723/2004 (JO L 124, 27.4.2004, p. 1).

3 JO L 130, 25.5.1994, p. 1, regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Actul de aderare din anul 2003 (JO L 236, 23.9.2003, p. 33).

 

(2) Orice procedură de achizitii publice referitoare la o măsură prevăzută la alineatul (1) care, la data aderării, a făcut deja obiectul unei cereri de oferte publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se aplică în conformitate cu regulile prevăzute în respectiva cerere de oferte. Prin exceptie, nu sunt aplicabile dispozitiile prevăzute la articolul 165 din Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunitătilor Europene. Orice procedură de achizitii referitoare la o măsură prevăzută la alineatul (1) care nu a făcut încă obiectul unei cereri de oferte publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene respectă dispozitiile Constitutiei, ale actelor adoptate în temeiul acesteia si politicile Uniunii, inclusiv cele privind protectia mediului, transporturile, retelele transeuropene, concurenta si acordarea contractelor publice.

(3) Plătile efectuate de Comisie în cadrul uneia dintre măsurile mentionate la alineatul (1) sunt alocate angajamentelor aflate în curs, în ordinea deschiderii acestora în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1267/1999, iar ulterior sunt alocate în temeiul regulamentului privind Fondul de Coeziune în vigoare la acea dată.

(4) Pentru măsurile prevăzute la alineatul (1), normele care reglementează eligibilitatea cheltuielilor în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1267/1999 rămân aplicabile, cu exceptia cazurilor temeinic motivate care urmează să fie hotărâte de Comisie la solicitarea statului membru interesat.

(5) Comisia poate decide, în cazuri exceptionale si temeinic motivate, să autorizeze exceptări specifice de la normele aplicabile în temeiul regulamentului privind Fondul de Coeziune în vigoare la data aderării pentru măsurile prevăzute la alineatul (1).

 

ARTICOLUL 29

 

În cazul în care perioada pentru angajamentele multianuale efectuate în cadrul programului SAPARD1 în legătură cu împădurirea terenurilor agricole, acordarea de sprijin pentru constituirea grupurilor de producători sau pentru programele agroecologice depăseste ultimul termen permis pentru efectuarea plătilor în cadrul SAPARD, angajamentele necheltuite vor fi incluse în programul de dezvoltare rurală pentru anii 2007-2013. În cazul în care sunt necesare măsuri tranzitorii speciale în această privintă, ele urmează a fi adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 50 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1260/1999 al Consiliului din 21 iunie 1999 de adoptare a dispozitiilor generale privind Fondurile Structurale 2.

 

ARTICOLUL 30

 

(1) Având în vedere că Bulgaria a închis definitiv în vederea dezafectării ulterioare – în conformitate cu angajamentele asumate – Unitatea 1 si Unitatea 2 de la Centrala Nucleară Kozlodui înainte de anul 2003, aceasta se angajează să închidă definitiv Unitatea 3 si Unitatea 4 de la această centrală în anul 2006 si să le dezafecteze ulterior.

(2) În perioada 2007-2009, Comunitatea acordă Bulgariei asistentă financiară pentru sustinerea eforturilor sale de dezafectare si pentru compensarea efectelor închiderii si dezafectării unitătilor 1- 4 ale Centralei Nucleare Kozlodui.

Asistenta urmează să acopere, printre altele: măsuri de sustinere a dezafectării unitătilor 1-4 ale Centralei Nucleare Kozlodui, măsuri pentru îmbunătătirea mediului în concordantă cu acquis-ul; măsuri pentru modernizarea sectoarelor de productie, transport si distributie a energiei conventionale din Bulgaria; măsuri pentru îmbunătătirea eficientei energetice, îmbunătătirea utilizării surselor regenerabile de energie si pentru cresterea gradului de sigurantă în alimentarea cu energie.

Pentru perioada 2007-2009, asistenta se ridică la 210 MEUR (preturi la nivelul anului 2004) constând în credite de angajament care urmează să fie angajate în transe anuale egale în valoare de 70 MEUR (preturi la nivelul anului 2004).

Asistenta, sau părti ale acesteia, poate fi mobilizată sub formă de contributie a Comunitătii la Fondul international de sprijin pentru dezafectarea Centralei Kozlodui, administrat de Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare.

(3) Comisia poate adopta norme pentru punerea în aplicare a asistentei prevăzute la alineatul (2). Normele sunt adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a procedurilor pentru exercitarea competentelor de executie delegate Comisiei 3. În acest scop, Comisia este sprijinită de un comitet. Articolele 4 si 7 din Decizia 1999/468/CE sunt aplicabile. Termenul prevăzut la articolul 4 alineatul (3) din Decizia 1999/468/CE este de sase săptămâni. Comitetul îsi adoptă regulamentul de procedură.


1 Regulamentul (CE) nr. 1268/1999 al Consiliului din 21.6.1999 privind asistenta financiară comunitară destinată măsurilor de preaderare ce trebuie luate pentru dezvoltarea agriculturii si a zonelor rurale în tările candidate din Europa Centrală si de Est în perioada premergătoare aderării (JO L 161, 26.6.1999, p. 87), regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2008/2004 (JO L 349, 25.11.2004, p. 12).

2 JO L 161, 26.6.1999, p. 1, regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Actul de aderare din anul 2003 (JO L 236, 23.9.2003, p. 33).

3 JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

 

ARTICOLUL 31

 

(1) În primul an de la aderare, Uniunea acordă Bulgariei si României asistentă financiară provizorie, denumită în continuare “Facilitatea de tranzitie”, în vederea dezvoltării si întăririi capacitătii lor administrative si judiciare de a pune în aplicare si asigura respectarea dreptului Uniunii si pentru a promova schimbul de bune practici între parteneri. Această asistentă trebuie să finanteze proiecte de constructie institutională si un număr limitat de mici investitii dependente de cele dintâi.

(2) Asistenta trebuie să răspundă necesitătii continue de întărire a capacitătii institutionale în anumite domenii prin actiuni care nu pot fi finantate de fondurile structurale sau de Fondul pentru Dezvoltare Rurală.

(3) Pentru proiectele de înfrătire între administratiile publice în scopul constructiei institutionale continuă să se aplice procedura cererii de oferte prin intermediul retelei de puncte de contact din statele membre, astfel cum se prevede prin acordurile-cadru încheiate cu statele membre în vederea derulării asistentei de preaderare.

Creditele de angajament pentru Facilitatea de tranzitie pentru Bulgaria si România, exprimate în preturi la nivelul anului 2004, totalizează 82 MEUR în primul an după aderare si au în vedere priorităti nationale si orizontale. Creditele de angajament se autorizează de către autoritatea bugetară în limitele perspectivei financiare.

(4) Asistenta acordată în temeiul Facilitătii de tranzitie se alocă si se pune în aplicare în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 3906/89 al Consiliului privind asistenta economică acordată anumitor state din Europa Centrală si de Est.

 

ARTICOLUL 32

 

(1) Se constituie prin prezentul Facilitatea Schengen si pentru fluxurile de numerar, ca instrument provizoriu pentru sprijinirea Bulgariei si a României în perioada dintre data aderării si sfârsitul anului 2009 în vederea finantării actiunilor la noile frontiere externe ale Uniunii, pentru punerea în aplicare a acquis-ului Schengen si controlul frontierelor si pentru a sprijini îmbunătătirea fluxurilor de numerar în cadrul bugetelor nationale.

(2) Pentru perioada 2007-2009, se acordă Bulgariei si României următoarele sume (exprimate în preturi la nivelul anului 2004), sub forma plătii unor sume globale în cadrul Facilitătii provizorii Schengen si pentru fluxurile de numerar :

(MEUR, preturi la nivelul anului 2004)

 

2007

2008

2009

Bulgaria

121,8

59,1

58,6

România

297,2

131,8

130,8

 

(3) Cel putin 50% din alocarea pentru fiecare tară în cadrul Facilitătii provizorii Schengen si pentru fluxurile de numerar se utilizează pentru sprijinirea Bulgariei si a României în îndeplinirea obligatiei acestora de a finanta actiuni la noile frontiere externe ale Uniunii pentru punerea în aplicare a acquis-ului Schengen si a controalelor la frontiera externă.

(4) A douăsprezecea parte din fiecare sumă anuală se plăteste Bulgariei si României în prima zi lucrătoare a fiecărei luni din anul respectiv. Sumele globale se utilizează în termen de trei ani de la efectuarea primei plăti. Bulgaria si România prezintă, în cel mult sase luni de la data expirării acestui termen de trei ani, un raport cuprinzător privind utilizarea finală a sumelor globale în temeiul sectiunii Schengen a Facilitătii provizorii Schengen si pentru fluxurile de numerar, incluzând un raport justificativ privind cheltuielile. Orice fonduri neutilizate sau cheltuite nejustificat se recuperează de către Comisie.

(5) Comisia poate adopta orice dispozitii tehnice necesare functionării Facilitătii provizorii Schengen si pentru fluxurile de numerar.

 

ARTICOLUL 33

 

(1) Fără a aduce atingere viitoarelor decizii de politici publice, creditele de angajament globale pentru actiuni structurale care urmează să fie puse la dispozitia Bulgariei si a României pentru perioada de trei ani cuprinsă între anii 2007-2009 sunt următoarele: (MEUR, preturi la nivelul anului 2004)

 

 

2007

2008

2009

Bulgaria

539

759

1002

România

1399

1972

2603

 

(2) În cursul perioadei de trei ani cuprinsă între anii 2007-2009, întinderea si natura interventiilor cuprinse în totalul creditelor fixe pe tări se stabilesc în temeiul dispozitiilor în vigoare la acea dată aplicabile cheltuielilor pentru actiuni structurale.

 

ARTICOLUL 34

 

(1) Suplimentar în raport cu regulamentele privind dezvoltarea rurală în vigoare la data aderării, dispozitiile prevăzute în sectiunile I-III din anexa VIII se aplică Bulgariei si României pentru perioada 2007-2009, iar dispozitiile financiare speciale prevăzute în sectiunea IV din anexa VIII se aplică Bulgariei si României pe parcursul perioadei de programare 2007-2013.

(2) Fără a aduce atingere viitoarelor decizii de politici publice, creditele de angajament pentru dezvoltarea rurală din cadrul FEOGA Sectiunea Garantare pentru Bulgaria si România în cursul perioadei de trei ani 2007-2009 se ridică la suma de 3 041 MEUR (în preturi la nivelul anului 2004).

(3) În cazul în care este necesar, normele pentru punerea în aplicare a dispozitiilor anexei VIII se adoptă în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 50 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1260/1999.

(4) Consiliul, hotărând la propunerea Comisiei, după consultarea Parlamentului European, efectuează orice adaptări ale dispozitiilor anexei VIII în cazurile necesare, în vederea asigurării coerentei cu regulamentele privind dezvoltarea rurală.

 

ARTICOLUL 35

 

Sumele prevăzute la articolele 30, 31, 32, 33 si 34 sunt adaptate de către Comisie în fiecare an în functie de evolutia preturilor, ca parte a adaptărilor tehnice anuale ale perspectivei financiare.

 

TITLUL IV

ALTE DISPOZITII

ARTICOLUL 36

 

(1) În cazul în care, până la împlinirea unui termen de cel mult trei ani de la data aderării, survin dificultăti semnificative si susceptibile să persiste în orice sector al economiei sau care ar putea provoca deteriorarea serioasă a situatiei economice într-un anumit domeniu, Bulgaria si România pot solicita să fie autorizate să adopte măsuri de protectie în vederea remedierii situatiei si a adaptării sectorului în cauză la economia pietei interne.

În aceleasi împrejurări, oricare actual stat membru poate solicita să fie autorizat să adopte măsuri de protectie în raport cu Bulgaria, cu România sau cu ambele state.

(2) La cererea statului interesat, Comisia adoptă, în procedură de urgentă, regulamentele sau deciziile europene pentru stabilirea măsurilor de protectie pe care le consideră necesare, arătând conditiile si modalitătile în care acestea trebuie puse în aplicare.

În caz de dificultăti economice serioase si la cererea expresă a statului membru interesat, Comisia hotărăste în termen de cinci zile lucrătoare de la primirea cererii însotite de datele de fundamentare corespunzătoare. Măsurile astfel hotărâte sunt de imediată aplicare, tin seama de interesele tuturor părtilor interesate si nu pot determina efectuarea de controale la frontiere.

(3) Măsurile autorizate în conformitate cu alineatul (2) pot include derogări de la normele Constitutiei, si în special de la prezentul protocol, în măsura si pentru termenele strict necesare pentru atingerea obiectivelor prevăzute la alineatul (1). Se acordă prioritate măsurilor care afectează cel mai putin functionarea pietei interne.

 

ARTICOLUL 37

 

În cazul în care Bulgaria sau România nu si-a îndeplinit angajamentele asumate în contextul negocierilor de aderare, determinând o perturbare semnificativă a bunei functionări a pietei interne, inclusiv orice angajamente asumate în cadrul politicilor sectoriale care privesc activităti economice cu efecte transfrontaliere, ori pericolul iminent al unei atari perturbări, Comisia poate să adopte, până la împlinirea unui termen de cel mult trei ani de la data aderării, la cererea motivată a unui stat membru sau din proprie initiativă, regulamentele sau deciziile europene prin care sunt stabilite măsurile corespunzătoare.

Măsurile sunt proportionale si se acordă prioritate acelora dintre ele care perturbă cel mai putin functionarea pietei interne si, după caz, aplicării mecanismelor sectoriale de salvgardare în vigoare.

Asemenea măsuri de salvgardare nu pot fi utilizate ca mijloace arbitrare de discriminare sau de restrângere disimulată a comertului dintre statele membre. Clauza de salvgardare poate fi invocată chiar si înainte de aderare în temeiul concluziilor urmăririi îndeplinirii angajamentelor asumate în negocieri, iar măsurile adoptate intră în vigoare la data aderării, cu exceptia cazului în care acestea prevăd o dată ulterioară. Măsurile nu pot fi mentinute mai mult decât este strict necesar si, în orice caz, sunt revocate la data la care angajamentul corespunzător este îndeplinit. Măsurile pot fi totusi aplicate dincolo de termenul prevăzut la alineatul de mai sus atât timp cât angajamentele corespunzătoare nu au fost îndeplinite. Ca răspuns la progresele realizate de noul stat membru în cauză în îndeplinirea angajamentelor sale, Comisia poate adapta în mod corespunzător măsurile luate. Comisia informează Consiliul cu suficient timp înaintea revocării regulamentelor si deciziilor europene prin care sunt stabilite măsurile de salvgardare si tine seama întocmai de orice observatii formulate în acest sens de către Consiliu.

 

ARTICOLUL 38

 

În cazul în care, în Bulgaria sau în România, există deficiente semnificative sau un risc iminent privind aparitia unor asemenea deficiente în transpunerea, stadiul aplicării sau asigurarea respectării deciziilor-cadru sau oricăror altor angajamente, instrumente de cooperare si decizii privind recunoasterea reciprocă în domeniul dreptului penal în conformitate cu titlul VI din Tratatul privind Uniunea Europeană, directive si regulamente privind recunoasterea reciprocă în domeniul dreptului civil în conformitate cu titlul IV din Tratatul de instituire a Comunitătii Europene si legi sau legicadru europene adoptate în temeiul sectiunilor 3 si 4 din capitolul IV al titlului III din partea III a Constitutiei, Comisia poate să adopte, până la împlinirea unui termen de cel mult trei ani de la data aderării, la cererea motivată a unui stat membru sau din proprie initiativă si după consultarea statelor membre, regulamentele sau deciziile europene de stabilire a măsurilor corespunzătoare si să precizeze conditiile si modalitătile în care aceste măsuri intră în vigoare.

Măsurile pot lua forma suspendării provizorii a aplicării dispozitiilor si hotărârilor corespunzătoare în relatiile dintre Bulgaria sau România si oricare alt ori alte state membre, fără să aducă atingere continuării cooperării judiciare strânse. Clauza de salvgardare poate fi invocată chiar înainte de aderare în temeiul concluziilor urmăririi îndeplinirii angajamentelor asumate în negocieri, iar măsurile adoptate intră în vigoare la data aderării, cu exceptia cazului în care acestea prevăd o dată ulterioară. Măsurile nu pot fi mentinute mai mult decât este strict necesar si, în orice caz, sunt revocate la data la care deficientele sunt remediate. Măsurile pot fi totusi aplicate dincolo de termenul prevăzut la alineatul (1) atât timp cât aceste deficiente subzistă. Ca răspuns la progresele realizate de noul stat membru în cauză în remedierea deficientelor identificate, Comisia poate adapta în mod corespunzător măsurile luate, după consultarea statelor membre. Comisia informează Consiliul cu suficient timp înaintea revocării regulamentelor si deciziilor pentru stabilirea măsurilor de salvgardare si tine seama întocmai de orice observatii formulate în acest sens de către Consiliu.

 

ARTICOLUL 39

 

(1) În cazul în care, în temeiul urmăririi continue de către Comisie a îndeplinirii angajamentelor asumate de Bulgaria si România în contextul negocierilor de aderare, si în special în temeiul rapoartelor Comisiei în această privintă, există dovezi clare că stadiul pregătirii pentru adoptarea si aplicarea acquis-ului în Bulgaria sau România este de asemenea natură încât există un risc semnificativ ca, într-un număr important de domenii, oricare dintre aceste state să fie în mod evident nepregătit să îndeplinească obligatiile care decurg din calitatea de membru la data aderării, 1 ianuarie 2007, Consiliul poate să hotărască în unanimitate, la recomandarea Comisiei, ca data aderării statului respectiv să fie amânată cu un an, până la 1 ianuarie 2008.

(2) Fără a aduce atingere alineatului (1), Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, la recomandarea Comisiei, poate să ia decizia prevăzută la alineatul (1) cu privire la România în cazul în care sunt constatate deficiente semnificative în îndeplinirea de către România a unuia sau mai multora dintre angajamentele si cerintele enumerate în anexa IX punctul I.

(3) Fără a aduce atingere alineatului (1) si sub rezerva dispozitiilor articolului 37, Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, la recomandarea Comisiei si după o evaluare amănuntită efectuată în toamna anului 2005 a progreselor realizate de România în domeniul politicii de concurentă, poate să adopte decizia prevăzută la alineatul (1) cu privire la România în cazul în care se constată deficiente semnificative în îndeplinirea de către România a obligatiilor asumate în temeiul Acordului european de asociere1 sau a unuia ori mai multora dintre angajamentele si cerintele enumerate în anexa IX, punctul II.

(4) În cazul unei decizii adoptate în temeiul alineatelor (1), (2) sau (3), Consiliul hotărăste de îndată, cu majoritate calificată, adaptările prezentului protocol, inclusiv ale anexelor si apendicelor acestuia, devenite absolut necesare ca urmare a deciziei de amânare.

 

ARTICOLUL 40

 

Pentru a nu afecta buna functionare a pietei interne, punerea în aplicare a normelor de drept intern ale Bulgariei si României în cursul perioadelor de tranzitie prevăzute în anexele VI si VII nu poate conduce la efectuarea de controale la frontiere între statele membre.

 

ARTICOLUL 41

 

În cazul în care sunt necesare măsuri tranzitorii pentru a sprijini tranzitia de la regimul în vigoare în Bulgaria si România la cel decurgând din aplicarea politicii agricole comune în conditiile prevăzute în prezentul protocol, asemenea măsuri sunt adoptate de către Comisie în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 25 alineatul (2) din Regulamentului (CE) nr. 1784/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 privind organizarea comună a pietei în sectorul cerealelor2 sau, după caz, de dispozitiile corespunzătoare ale celorlalte regulamente privind organizarea comună a pietelor agricole sau ale legilor europene care le abrogă pe acestea ori a procedurii corespunzătoare stabilite prin legislatia incidentă. Măsurile tranzitorii prevăzute în prezentul articol pot fi adoptate într-un termen de trei ani de la data aderării, iar aplicarea lor este limitată la acest termen. Prin lege europeană a Consiliului, acest termen poate fi prorogat. Consiliul hotărăste în unanimitate, după consultarea Parlamentului European.

Măsurile tranzitorii referitoare la punerea în aplicare a instrumentelor privind politica agricolă comună care nu sunt prevăzute în prezentul protocol si care sunt necesare ca urmare a aderării urmează să fie stabilite înainte de data aderării prin regulamente sau decizii europene adoptate de către Consiliu la propunerea Comisiei sau, în cazul în care acestea aduc atingere unor instrumente adoptate initial de către Comisie, prin regulamente sau decizii europene adoptate de către Comisie în conformitate cu procedura necesară pentru adoptarea instrumentelor în cauză.

 

ARTICOLUL 42

 

În cazul în care sunt necesare măsuri tranzitorii pentru a sprijini tranzitia de la regimul în vigoare în Bulgaria si în România la cel decurgând din aplicarea normelor Uniunii în materie veterinară, fitosanitară si a sigurantei alimentelor, asemenea măsuri se adoptă de către Comisie în conformitate cu procedura corespunzătoare prevăzută în legislatia aplicabilă. Aceste măsuri se adoptă în termen de trei ani de la data aderării, iar aplicarea lor este limitată la acest termen.


1 Acordul european de instituire a asocierii între Comunitătile Economice Europene si statele membre ale acestora, pe de o parte, si România, pe de altă parte (JO L 357, 31.12.1994, p. 2).

2 JO L 270, 21.10.2003, p. 78.

 

 

PARTEA A CINCEA

DISPOZITII PRIVIND PUNEREA ÎN APLICARE A PREZENTULUI PROTOCOL

TITLUL I

COMPUNEREA INSTITUTIILOR SI ORGANISMELOR

ARTICOLUL 43

 

Parlamentul European efectuează în regulamentul său de procedură adaptările care se impun ca urmare a aderării.

 

ARTICOLUL 44

 

Consiliul efectuează în regulamentul său de procedură adaptările care se impun ca urmare a aderării.

 

ARTICOLUL 45

 

Un resortisant al fiecărui nou stat membru este numit membru al Comisiei de la data aderării. Noii membri ai Comisiei sunt numiti de către Consiliu, de comun acord cu presedintele Comisiei, după consultarea Parlamentului European si în conformitate cu criteriile prevăzute la articolul I-26 alineatul (4) din Constitutie.

Mandatul membrilor numiti astfel încetează la aceeasi dată cu cel al membrilor aflati în functie la data aderării.

 

ARTICOLUL 46

 

(1) Doi judecători sunt numiti în cadrul Curtii de Justitie si doi judecători sunt numiti în cadrul Tribunalului.

(2) Mandatul unuia dintre judecătorii Curtii de Justitie numiti în conformitate cu alineatul (1) încetează la 6 octombrie 2009. Acest judecător este desemnat prin tragere la sorti. Mandatul celuilalt judecător încetează la 6 octombrie 2012.

Mandatul unuia dintre judecătorii Tribunalului numiti în conformitate cu alineatul (1) încetează la 31 august 2007. Acest judecător este desemnat prin tragere la sorti. Mandatul celuilalt judecător încetează la 31 august 2010.

(3) Curtea de Justitie efectuează în regulamentul său de procedură adaptările care se impun ca urmare a aderării.

Tribunalul, de comun acord cu Curtea de Justitie, efectuează în regulamentul său de procedură adaptările care se impun ca urmare a aderării.

Regulamentele de procedură astfel adaptate necesită acordul Consiliului.

(4) Pentru judecarea cauzelor pendinte la data aderării pe rolul instantelor mentionate, pentru care procedura orală a început înainte de această dată, plenurile instantelor sau camerele se întrunesc în aceeasi compunere ca înainte de aderare si aplică regulamentul de procedură în vigoare în ziua anterioară datei aderării.

 

ARTICOLUL 47

 

Un resortisant al fiecărui nou stat membru este numit în cadrul Curtii de Conturi de la data aderării pentru un mandat de sase ani.

 

ARTICOLUL 48

 

Comitetul Regiunilor se completează prin numirea a 27 de membri reprezentând organismele regionale si locale din Bulgaria si România, care fie detin un mandat ales în cadrul unei autorităti regionale sau locale, fie răspund politic în fata unei adunări alese. Mandatul membrilor astfel numiti încetează simultan cu cel al membrilor aflati în functie la data aderării.

 

ARTICOLUL 49

 

Comitetul Economic si Social se completează prin numirea a 27 de membri reprezentând diferitele componente sociale si economice ale societătii civile organizate din Bulgaria si România. Mandatul membrilor astfel numiti încetează simultan cu cel al membrilor aflati în functie la data aderării.

 

ARTICOLUL 50

 

Adaptările normelor comitetelor stabilite prin Constitutie, precum si ale regulamentelor de procedură ale acestora, impuse de aderare, se efectuează cât mai curând posibil după aderare.

 

ARTICOLUL 51

 

(1) Noii membri ai comitetelor, grupurilor sau ai altor organisme constituite prin Constitutie sau printr-un act al institutiilor sunt numiti în conditiile si în conformitate cu procedurile prevăzute pentru numirea membrilor acestor comitete, grupuri sau altor organisme. Mandatul membrilor nou numiti încetează simultan cu cel al membrilor aflati în functie la data aderării.

(2) Componenta comitetelor sau grupurilor constituite prin Constitutie sau printr-un act al institutiilor, având un număr de membri stabilit indiferent de numărul statelor membre, va fi reînnoită în totalitate după aderare, cu exceptia cazului în care mandatul membrilor actuali expiră în anul ulterior aderării.

 

TITLUL II

APLICABILITATEA ACTELOR INSTITUTIILOR

ARTICOLUL 52

 

De la data aderării, Bulgaria si România sunt considerate destinatare ale legilor-cadru, regulamentelor si deciziilor europene în întelesul articolului I-33 din Constitutie, precum si al directivelor si deciziilor în întelesul articolului 249 din Tratatul de instituire a Comunitătii Europene si al articolului 161 din Tratatul CEEA, cu conditia ca aceste legi-cadru, regulamente si decizii europene, precum si aceste directive si decizii, să fi fost adresate tuturor statelor membre actuale.

Cu exceptia deciziilor europene care intră în vigoare în conformitate cu articolul I-39 alineatul (2) din Constitutie si a directivelor si deciziilor care au intrat în vigoare în conformitate cu articolul 254 alineatele (1) si (2) din Tratatul de instituire a Comunitătii Europene, se consideră că Bulgaria si România au fost notificate cu privire la aceste decizii europene si la aceste directive si decizii la data aderării.

 

ARTICOLUL 53

 

(1) Bulgaria si România pun în aplicare măsurile necesare pentru a se conforma, de la data aderării, dispozitiilor legilor-cadru europene si ale acelor regulamente europene care sunt obligatorii în ce priveste rezultatul care trebuie obtinut, dar lasă la latitudinea autoritătilor nationale alegerea formei si a metodelor, în întelesul articolului I-33 din Constitutie, precum si directivelor si deciziilor în întelesul articolului 249 din Tratatul de instituire a Comunitătii Europene si al articolului 161 din Tratatul CEEA, cu exceptia cazului în care se prevede un alt termen în prezentul protocol. Acestea comunică măsurile respective Comisiei până la data aderării cel târziu sau, după caz, până la termenul prevăzut în prezentul protocol.

(2) În măsura în care modificările directivelor în întelesul articolului 249 din Tratatul de instituire a Comunitătii Europene si al articolului 161 din Tratatul CEEA, introduse prin prezentul protocol, necesită modificarea actelor cu putere de lege si a actelor administrative ale actualelor state membre, actualele state membre aplică măsurile necesare pentru a se conforma directivelor modificate de la data aderării, cu exceptia cazului în care prezentul protocol prevede un alt termen.

Acestea comunică măsurile respective Comisiei până la data aderării sau, după caz, până la termenul prevăzut de prezentul protocol.

 

ARTICOLUL 54

 

Actele cu putere de lege si actele administrative destinate să asigure protectia sănătătii lucrătorilor si a populatiei pe teritoriul Bulgariei si României împotriva pericolelor generate de radiatiile ionizante sunt comunicate Comisiei de către acele state în termen de trei luni de la data aderării, în conformitate cu articolul 33 din Tratatul CEEA.

 

ARTICOLUL 55

 

La cererea motivată a Bulgariei sau a României, adresată Comisiei cel târziu la data aderării, Consiliul, hotărând la propunerea Comisiei, sau Comisia, în cazul în care actul originar a fost adoptat de Comisie, poate adopta regulamente sau decizii europene care stabilesc derogări temporare de la actele institutiilor adoptate între 1 octombrie 2004 si data aderării. Măsurile sunt adoptate în conformitate cu regulile de vot aplicabile adoptării actului fată de care este cerută o derogare temporară. În cazul în care derogările sunt adoptate după aderare, acestea pot fi aplicate de la data aderării.

 

ARTICOLUL 56

 

În cazul în care actele institutiilor adoptate înainte de aderare impun adaptări ca urmare a aderării si adaptările necesare nu au fost prevăzute în prezentul protocol sau în anexele sale, Consiliul, hotărând la propunerea Comisiei, sau Comisia, în cazul în care actul original a fost adoptat de Comisie, adoptă în acest scop actele necesare. În cazul în care adaptările sunt adoptate după aderare, acestea pot fi aplicate de la data aderării.

 

ARTICOLUL 57

 

Cu exceptia cazului în care se prevede altfel, Consiliul adoptă, la propunerea Comisiei, regulamentele sau deciziile europene care stabilesc măsurile necesare punerii în aplicare a dispozitiilor prezentului protocol.

 

ARTICOLUL 58

 

De la data aderării, textele actelor institutiilor, adoptate înainte de aderare si redactate în limbile bulgară si română de către Consiliu, de către Comisie sau de către Banca Centrală Europeană sunt autentice în aceleasi conditii ca si textele redactate în limbile oficiale actuale. Acestea se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în cazul în care textele în limbile actuale au făcut obiectul unei astfel de publicări.

 

TITLUL III

DISPOZITII FINALE

ARTICOLUL 59

 

Anexele I - IX si apendicele anexate la prezentul protocol fac parte integrantă din acesta.

 

ARTICOLUL 60

 

Guvernul Republicii Italiene remite guvernelor Republicii Bulgaria si României o copie certificată pentru conformitate a Tratatului de instituire a Comunitătii Europene a Energiei Atomice, precum si a tratatelor care îl modifică sau îl completează, în limbile cehă, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, irlandeză, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, olandeză, polonă, portugheză, slovenă, slovacă, spaniolă si suedeză.

Textul acestui tratat, redactat în limbile bulgară si română, se anexează la prezentul protocol. Aceste texte sunt autentice în aceleasi conditii ca si textele tratatului la care se face referire în primul paragraf, redactat în limbile actuale.

 

ARTICOLUL 61

 

O copie certificată pentru conformitate a acordurilor internationale depuse în arhivele Secretariatului General al Consiliului Uniunii Europene se remite guvernelor Republicii Bulgaria si României de către Secretarul general.

 

NEGOCIERILE PENTRU ADERAREA BULGARIEI SI A ROMÂNIEI LA UNIUNEA EUROPEANĂ

 

Bruxelles, 31 martie 2005

 

AA 4/2/05

REV 2

 

TRATATUL DE ADERARE: PROTOCOLUL, ANEXA I PROIECTE DE ACTE LEGISLATIVE SI DE ALTE INSTRUMENTE

 

Delegatiile sunt invitate să găsească alăturat proiectul Tratatului de aderare a Bulgariei si României la Uniunea Europeană: PROTOCOLUL, ANEXA I

 

Documente sursă: MD 140/4/04 REV 4 (AC 140/1/05 REV 1)

 

ANEXA I

 

Lista conventiilor si protocoalelor la care Bulgaria si România devin părti la data aderării [mentionată la articolul 3 alineatul (3) din protocol]

(1) Conventia încheiată la 19 iunie 1980 privind legea aplicabilă obligatiilor contractuale, deschisă spre semnare la Roma la 19 iunie 1980 (JO L 266, 9.10.1980, p. 1)

– Conventia încheiată la 10 aprilie 1984 privind aderarea Republicii Elene la Conventia privind legea aplicabilă obligatiilor contractuale, deschisă spre semnare la Roma la 19 iunie 1980 (JO L 146, 31.5.1984, p. 1);

– Primul Protocol încheiat la 19 decembrie 1988 privind interpretarea de către Curtea de Justitie a Comunitătilor Europene a Conventiei privind legea aplicabilă obligatiilor contractuale, deschisă spre semnare la Roma la 19 iunie 1980 (JO L 48, 20.2.1989, p. 1);

– Al doilea Protocol încheiat la 19 decembrie 1988 privind învestirea Curtii de Justitie a Comunitătilor Europene cu anumite competente de interpretare a Conventiei privind legea aplicabilă obligatiilor contractuale, deschisă spre semnare la Roma la 19 iunie 1980 (JO L 48, 20.2.1989, p. 17);

– Conventia încheiată la 18 mai 1992 privind aderarea Regatului Spaniei si a Republicii Portugheze la Conventia privind legea aplicabilă obligatiilor contractuale, deschisă spre semnare la Roma la 19 iunie 1980 (JO L 333, 18.11.1992, p. 1);

– Conventia încheiată la 29 noiembrie 1996 privind aderarea Republicii Austria, a Republicii Finlanda si a Regatului Suediei la Conventia privind legea aplicabilă obligatiilor contractuale, deschisă spre semnare la Roma la 19 iunie 1980, precum si la Primul si Al doilea Protocol privind interpretarea acesteia de către Curtea de Justitie (JO C 15, 15.1.1997, p. 10).

(2) Conventia încheiată la 23 iulie 1990 privind eliminarea dublei impuneri în legătură cu adaptarea profiturilor întreprinderilor asociate (JO L 225, 20.8.1990, p. 10);

– Conventia încheiată la 21 decembrie 1995 privind aderarea Republicii Austria, a Republicii Finlanda si a Regatului Suediei la Conventia privind eliminarea dublei impuneri în legătură cu adaptarea profiturilor întreprinderilor asociate (JO C 26, 31.1.1996, p. 1);

– Protocolul încheiat la 25 mai 1999 de modificare a Conventiei din 23 iulie 1990 privind eliminarea dublei impuneri în legătură cu adaptarea profiturilor întreprinderilor asociate (JO C 202, 16.7.1999, p. 1).

(3) Conventia privind protejarea intereselor financiare ale Comunitătilor Europene, încheiată la 26 iulie 1995 în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană(JO C 316, 27.11.1995, p. 49)

– Protocolul la Conventia privind protejarea intereselor financiare ale Comunitătilor Europene, încheiat la 27 septembrie 1996 în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană (JO C 313, 23.10.1996, p. 2);

– Protocolul privind interpretarea cu titlu preliminar de către Curtea de Justitie a Comunitătilor Europene a Conventiei privind protejarea intereselor financiare ale Comunitătilor Europene, încheiat la 29 noiembrie 1996 în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană (JO C 151, 20.5.1997, p. 2);

– Al doilea Protocol la Conventia privind protejarea intereselor financiare ale Comunitătilor Europene, încheiat la 19 iunie 1997 în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană (JO C 221, 19.7.1997, p. 12).

(4) Conventia privind constituirea Oficiului European de Politie (Conventia Europol), încheiată la 26 iulie 1995 în temeiul dispozitiilor articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană (JO C 316, 27.11.1995, p. 2)

– Protocolul cu privire la interpretarea cu titlu preliminar de către Curtea de Justitie a Comunitătilor Europene a Conventiei privind constituirea Oficiului European de Politie, încheiat la 24 iulie 1996 în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană (JO C 299, 9.10.1996, p. 2);

– Protocolul cu privire la privilegiile si imunitătile Europol, ale membrilor organelor sale, ale directorilor adjuncti si ale angajatilor Europol, încheiat la 19 iunie 1997 în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană si al articolului 41 alineatul (3) din Conventia Europol (JO C 221, 19.7.1997, p. 2);

– Protocolul de modificare a articolului 2 si a anexei la Conventia privind constituirea Oficiului European de Politie (Conventia Europol), încheiat la 30 noiembrie 200 în temeiul articolului 43 alineatul (1) din respectiva conventie (JO C 358, 13.12.2000, p. 2);

– Protocolul de modificare a Conventiei privind constituirea Oficiului European de Politie (Conventia Europol) si a Protocolului cu privire la privilegiile si imunitătile Europol, ale membrilor organelor sale, ale directorilor adjuncti si ale angajatilor Europol, încheiat la 28 noiembrie 2002 (JO C 312, 16.12.2002, p. 2);

– Protocolul de modificare a Conventiei privind constituirea Oficiului European de Politie (Conventia Europol), încheiat la 27 noiembrie 2003 în temeiul articolului 43 alineatul (1) din respectiva conventie (JO C 2, 6.1.2004, p. 3).

(5) Conventia privind utilizarea tehnologiei informatiilor de către serviciile vamale, încheiată la 26 iulie 1995 în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană (JO C 316, 27.11.1995, p. 34)

– Protocolul cu privire la interpretarea cu titlu preliminar de către Curtea de Justitie a Comunitătilor Europene a Conventiei privind utilizarea tehnologiei informatiilor de către serviciile vamale, încheiat la 29 noiembrie 1996 în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană (JO C 151, 20.5.1997, p. 16);

– Protocolul cu privire la domeniul de aplicare al notiunii de spălare a produselor rezultate din săvârsirea de infractiuni în cadrul Conventiei privind utilizarea tehnologiei informatiilor de către serviciile vamale, precum si cu privire la includerea numărului de înmatriculare al mijloacelor de transport în cadrul conventiei, încheiat la 12 martie 1999 în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană (JO C 91, 31.3.1999, p. 2);

– Protocolul de modificare a Conventiei privind utilizarea tehnologiei informatiilor de către serviciile vamale în sensul constituirii unei baze de date pentru identificarea dosarelor vamale, încheiat la 8 mai 2003 în temeiul articolului 34 din Tratatul privind Uniunea Europeană (JO C 139, 13.6.2003, p. 2).

(6) Conventia cu privire la combaterea actelor de coruptie care implică functionari ai Comunitătilor Europene sau functionari ai statelor membre ale Uniunii Europene, încheiată la 26 mai 1997 în temeiul articolului K.3 alineatul (2) litera (c) din Tratatul privind Uniunea Europeană (JO C 195, 25.6.1997, p. 2)

(7) Conventia cu privire la asistenta reciprocă si cooperarea între administratiile vamale, încheiată la 18 decembrie 1997 în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană (JO C 24, 23.1.1998, p. 2)

(8) Conventia cu privire la decăderea din dreptul de a conduce autovehicule, încheiată la 17 iunie 1998 în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană (JO C 216, 10.7.1998, p. 2)

(9) Conventia cu privire la asistenta judiciară reciprocă în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene, adoptată de către Consiliu la 29 mai 2000 în temeiul articolului 34 din Tratatul privind Uniunea Europeană (JO C 197, 12.7.2000, p. 3)

– Protocolul la Conventia cu privire la asistenta judiciară reciprocă în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene, adoptat de către Consiliu la 16 octombrie 2001 în temeiul articolului 34 din Tratatul privind Uniunea Europeană (JO C 326, 21.11.2001, p. 2).

 

NEGOCIERILE PENTRU ADERAREA BULGARIEI SI A ROMÂNIEI LA UNIUNEA EUROPEANĂ

 

Bruxelles, 31 martie 2005

 

AA 5/2/05

REV 2

 

TRATATUL DE ADERARE: PROTOCOLUL, ANEXA II

PROIECTE DE ACTE LEGISLATIVE SI DE ALTE INSTRUMENTE

 

Delegatiile sunt invitate să găsească alăturat proiectul Tratatului de aderare a Bulgariei si României la Uniunea Europeană: PROTOCOLUL, ANEXA II.

Documente sursă: MD 141/6/04 REV 6 (AC 141/1/05 REV 1)

 

ANEXA II

 

Lista dispozitiilor acquis-ului Schengen, astfel cum este acesta integrat în cadrul Uniunii Europene, si ale actelor adoptate în temeiul acestuia sau conexe acestuia, care urmează să devină obligatorii si aplicabile pe teritoriul noilor state membre de la data aderării [mentionată la articolul 4 alineatul (1) din protocol]

(1) Acordul între guvernele statelor Uniunii Economice Benelux, al Republicii Federale Germania si al Republicii Franceze privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune, semnat la Schengen la 14 iunie 19851.

(2) Următoarele dispozitii ale Conventiei semnate la Schengen la 19 iunie 19902 de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune, Actul final al acestei conventii si declaratiile comune care fac trimitere la aceasta, modificate de unele dintre actele enumerate la alineatul (8) de mai jos:

Articolul 1, în măsura în care se referă la dispozitiile prezentului alineat; articolele 3-7, cu exceptia articolul 5 alineatul (1) litera (d); articolul 13; articolele 26 si 27; articolul 39; articolele 44-59; articolele 61-63; articolele 65-69; articolele 71-73; articolele 75 si 76; articolul 82; articolul 91; articolele 126-130, în măsura în care se referă la dispozitiile prezentului alineat si articolul 136; declaratiile comune 1 si 3 din Actul final.


1 JO L 239, 22.9.2000, p. 13.

2 JO L 239, 22.9.2000, p. 19, conventie astfel cum a fost modificată ultima dată prinRegulamentul Consiliului (CE) nr. 871/2004 (JO L 162, 30.4.2004, p. 29).

 

(3) Următoarele dispozitii ale acordurilor de aderare la Conventia semnată la Schengen la 19 iunie 1990 de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune, actele finale ale acestora si declaratiile aferente, astfel cum au fost modificate de unele dintre actele enumerate în alineatul 8 de mai jos:

(a) Acordul privind aderarea Republicii Italiene, semnat la 27 noiembrie 1990:

– articolul 4;

– Declaratia comună 1 din partea II a Actului final;

(b) Acordul privind aderarea Regatului Spaniei, semnat la 25 iunie 1991:

– articolul 4;

– Declaratia comună 1 din partea II a Actului final;

– Declaratia 2 din partea III a Actului final;

(c) Acordul privind aderarea Republicii Portugheze, semnat la 25 iunie 1991:

– articolele 4, 5 si 6;

– Declaratia comună 1 din partea II a Actului final;

(d) Acordul privind aderarea Republicii Elene, semnat la 6 noiembrie 1992:

– articolele 3, 4 si 5;

– Declaratia comună 1 din partea II a Actului final;

– Declaratia 2 din partea III a Actului final;

(e) Acordul privind aderarea Republicii Austria, semnat la 28 aprilie 1995:

– articolul 4;

– Declaratia comună 1 din partea II a Actului final;

(f) Acordul privind aderarea Regatului Danemarcei, semnat la 19 decembrie 1996:

– articolul 4, articolul 5 alineatul (2) si articolul 6;

– Declaratiile comune 1 si 3 din partea II a Actului final;

(g) Acordul privind aderarea Republicii Finlanda, semnat la 19 decembrie 1996:

– articolele 4 si 5;

– Declaratiile comune 1 si 3 din partea II a Actului final;

– Declaratia Guvernului Republicii Finlanda privind Insulele Ĺland din partea III a Actului final;

(h) Acordul privind aderarea Regatului Suediei, semnat la 19 decembrie 1996:

– articolele 4 si 5;

– Declaratiile comune 1 si 3 din partea II a Actului final.

(4) Următoarele acorduri încheiate de către Consiliu în conformitate cu articolul 6 din Protocolul Schengen:

– Acordul încheiat la 18 mai 1999 între Consiliul Uniunii Europene si Republica Islanda si Regatul Norvegiei privind asocierea acestora din urmă la transpunerea, punerea în aplicare si dezvoltarea acquis-ului Schengen, inclusiv a anexelor Actului final, declaratiilor si schimburilor de scrisori alăturate acestuia 1, aprobat prin Decizia Consiliului 1999/439/CE2;

– Acordul încheiat la 30 iunie 1999 între Consiliul Uniunii Europene si Republica Irlanda si Regatul Norvegiei cu privire la definirea drepturilor si obligatiilor în raporturile dintre Irlanda si Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, pe de o parte, si Republica Islanda si Regatul Norvegiei, pe de alta, în materia acquis-ului Schengen care se aplică acestor state3, aprobat prin Decizia Consiliului 2000/29/CE4;

– Acordul semnat la 25 octombrie 2004 între Consiliul Uniunii Europene si Confederatia Elvetiană privind asocierea Confederatiei Elvetiene la transpunerea, punerea în aplicare si dezvoltarea acquis-ului Schengen5.


1 JO L 176, 10.7.1999, p. 36.

2 JO L 176, 10.7.1999, p. 35.

3 JO L 15, 20.1.2000, p. 2.

4 JO L 15, 20.1.2000, p. 1.

5 Atât timp cât acest acord nu este încă încheiat, atât timp cât se aplică provizoriu

 

(5) Dispozitiile următoarelor decizii ale Comitetului Executiv instituit prin Conventia semnată la Schengen la 19 iunie 1990 de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune, modificate de unele dintre actele enumerate la alineatul (8) de mai jos:

SCH/Com-ex (93) 10 Decizia Comitetului Executiv din 14 decembrie 1993 privind declaratiile ministrilor si secretarilor de stat

SCH/Com-ex (93) 14 Decizia Comitetului Executiv din 14 decembrie 1993 privind îmbunătătirea practicii cooperării judiciare în materia combaterii traficului de droguri

SCH/Com-ex (94) 16 rev. Decizia Comitetului Executiv din 21 noiembrie 1994 privind achizitionarea stampilelor comune de intrare si iesire

SCH/Com-ex (94) 28 rev. Decizia Comitetului Executiv din 22 decembrie 1994 privind certificatul de autorizare a transportului de droguri si substante psihotrope, prevăzut la articolul 75

SCH/Com-ex (94) 29 rev. 2 Decizia Comitetului Executiv din 22 decembrie 1994 privind intrarea în vigoare a Conventiei de punere în aplicare a Acordului Schengen din 19 iunie 1990

SCH/Com-ex (95) 21 Decizia Comitetului Executiv din 20 decembrie 1995 privind schimbul rapid, între statele Schengen, de date statistice si concrete privind eventuale disfunctii la frontierele externe

SCH/Com-ex (98) 1 rev. 2 Decizia Comitetului Executiv din 21 aprilie 1998 privind activitătile Grupului Operativ, în măsura în care aceasta se referă la dispozitiile alineatului (2) de mai sus

SCH/ Com-ex (98) 26 def. Decizia Comitetului Executiv din 16 septembrie 1998 privind înfiintarea Comitetului permanent pentru evaluarea si punerea în aplicare a dispozitiilor Schengen

SCH/Com-ex (98) 35 rev. 2 Decizia Comitetului Executiv din 16 septembrie 1998 privind transmiterea Manualului comun statelor candidate la UE

SCH/Com-ex (98) 37 def. 2 Decizia Comitetului Executiv din 27 octombrie 1998 privind adoptarea unor măsuri de combatere a imigrării ilegale, în măsura în care aceasta se referă la dispozitiile alineatului (2) de mai sus

SCH/Com-ex (98) 51 rev. 3 Decizia Comitetului Executiv din 16 decembrie 1998 privind cooperarea politienească transfrontalieră în materia prevenirii si depistării infractiunilor

SCH/Com-ex (98) 52 Decizia Comitetului Executiv din 16 decembrie 1998 privind Brosura cu privire la cooperarea politienească transfrontalieră, în măsura în care aceasta se referă la dispozitiile alineatului (2) de mai sus

SCH/Com-ex (98) 57 Decizia Comitetului Executiv din 16 decembrie 1998 privind introducerea unui formular armonizat pentru invitatii, declaratii de garantie si atestări de cazare

SCH/Com-ex (98) 59 rev. Decizia Comitetului Executiv din 16 decembrie 1998 privind detasarea coordonată a consilierilor în materie de documente

SCH/Com-ex (99) 1 rev. 2 Decizia Comitetului Executiv din 28 aprilie 1999 privind normele în materie de stupefiante

SCH/Com-ex (99) 6 Decizia Comitetului Executiv din 28 aprilie 1999 privind acquis-ul Schengen în materie de telecomunicatii

SCH/Com-ex (99) 7 rev. 2 Decizia Comitetului Executiv din 28 aprilie 1999 privind ofiterii de legătură

SCH/Com-ex (99) 8 rev. 2 Decizia Comitetului Executiv din 28 aprilie 1999 privind principiile generale care reglementează plata informatorilor

SCH/Com-ex (99) 10 Decizia Comitetului Executiv din 28 aprilie 1999 privind traficul ilegal de arme de foc

SCH/Com-ex (99) 13 Decizia Comitetului Executiv din 28 aprilie 1999 privind versiunile definitive ale Manualului comun si ale Instructiunilor consulare comune:

– anexele 1-3, 7, 8 si 15 ale Instructiunilor consulare comune;

– Manualul comun, în măsura în care acesta se referă la dispozitiile alineatului (2) de mai sus, inclusiv anexele 1, 5, 5A, 6, 10 si 13.

SCH/Com-ex (99) 18 Decizia Comitetului Executiv din 28 aprilie 1999 privind îmbunătătirea cooperării politienesti în materie de prevenire si depistare a infractiunilor.

(6) Următoarele declaratii ale Comitetului Executiv instituit prin Conventia semnată la Schengen la 19 iunie 1990 de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune, în măsura în care acestea se referă la dispozitiile alineatului (2) de mai sus:

SCH/Com-ex (96) decl. 6 rev. 2 Declaratia Comitetului Executiv din 26 iunie 1996 privind extrădarea

SCH/Com-ex (97) decl. 13 rev. 2 Declaratia Comitetului Executiv din 9 februarie 1998 privind răpirea de minori.

(7) Următoarele decizii ale Grupului Central instituit prin Conventia semnată la Schengen la 19 iunie 1990 de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune, în măsura în care acestea se referă la dispozitiile alineatului (2) de mai sus:

SCH/C (98) 117 Decizia Grupului Central din 27 octombrie 1998 privind adoptarea unor măsuri de combatere a imigrării ilegale

SCH/C (99) 25 Decizia Grupului Central din 22 martie 1999 privind principiile generale care reglementează plata informatorilor.

(8) Următoarele acte întemeiate pe acquis-ul Schengen sau conexe în alt mod acestuia: Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1683/95 din 29 mai 1995 de instituire a modelului uniform de viză (JO L 164, 14.7.1995, p. 1)

Decizia Consiliului 1999/307/CE din 1 mai 1999 de stabilire a modalitătilor de integrare a Secretariatului Schengen în cadrul Secretariatul General al Consiliului (JO L 119, 7.5.1999, p. 49)

Decizia Consiliului 1999/435/CE din 20 mai 1999 privind definirea acquis-ului Schengen în scopul stabilirii, în conformitate cu dispozitiile relevante din Tratatul de instituire a Comunitătii Europene si din Tratatul privind Uniunea Europeană, a temeiului juridic pentru fiecare din dispozitiile sau deciziile care constituie acquis-ul Schengen (JO L 176, 10.7.1999, p. 1)

Decizia Consiliului 1999/436/CE din 20 mai 1999 de stabilire, în conformitate cu dispozitiile relevante din Tratatul de instituire a Comunitătii Europene si din Tratatul privind Uniunea Europeană, a temeiului juridic pentru fiecare dintre dispozitiile sau deciziile care constituie acquisul Schengen (JO L 176, 10.7.1999, p. 17)

Decizia Consiliului 1999/437/CE din 17 mai 1999 privind anumite modalităti de aplicare a Acordului încheiat între Consiliul Uniunii Europene si Republica Islanda si Regatul Norvegiei în ceea ce priveste asocierea acestor două state la punerea în aplicare, asigurarea respectării si dezvoltarea acquis-ului Schengen (JO L 176, 10.7.1999, p. 31)

Decizia Consiliului 1999/848/CE din 13 decembrie 1999 privind aplicarea integrală a acquis-ului Schengen pe teritoriul Greciei (JO L 327, 21.12.1999, p. 58)

Decizia Consiliului 2000/365/CE din 29 mai 2000 privind cererea Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord de a participa la punerea în aplicare a unora dintre dispozitiile acquis-ului Schengen (JO L 131, 1.6.2000, p. 43)

Decizia Consiliului 2000/586/JAI din 28 septembrie 2000 de instituire a unei proceduri de modificare a articolului 40 alineatele (4) si (5), a articolului 41 alineatul (7) si a articolului 65 alineatul (2) din Conventia de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele externe comune (JO L 248, 3.10.2000, p. 1)

Decizia Consiliului 2000/751/CE din 30 noiembrie 2000 privind declasificarea anumitor părti din Manualul comun adoptat de Comitetul Executiv instituit prin Conventia de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 (JO L 303, 2.12.2000, p. 29)

Decizia Consiliului 2000/777/CE din 1 decembrie 2000 privind punerea în aplicare a acquis-ului Schengen pe teritoriul Danemarcei, Finlandei, Suediei, precum si pe teritoriul Islandei si Norvegiei (JO L 309, 9.10.2000, p. 24)

Regulamentul Consiliului (CE) nr. 539/2001 din 15 martie 2001 de stabilire a listei tărilor terte ai căror resortisanti trebuie să detină viză pentru trecerea frontierelor externe ale statelor membre si a listei tărilor terte ai căror resortisanti sunt scutiti de această obligatie (JO L 81, 21.3.2001, p. 1)

Regulamentul Consiliului nr. 789/2001/CE din 24 aprilie 2001 care rezervă Consiliului competentele de executie în ceea ce priveste anumite norme metodologice si proceduri de examinare a cererilor de viză (JO L 116, 26.4.2001, p. 2)

Regulamentul Consiliului nr. 790/2001/CE din 24 aprilie 2001 care rezervă Consiliului competentele de executie în ceea ce priveste anumite norme metodologice si proceduri de realizare a controlului si supravegherii frontierelor (JO L 116, 26.4.2001, p. 5)

Decizia Consiliului 2001/329/CE din 24 aprilie 2001 de actualizare a părtii VI si a anexelor 3, 6 si 13 la Instructiunile consulare comune si a anexelor 5(a), 6(a) si 8 la Manualul comun (JO L 116, 26.4.2001, p. 32), în măsura în care aceasta se referă la anexa 3 la Instructiunile consulare comune si la anexa 5(a) la Manualul comun

Directiva Consiliului 2001/51/CE din 28 iunie 2001 de completare a dispozitiilor articolului 26 din Conventia de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 (JO L 187, 10.7.2001, p. 45)

Decizia Consiliului 2001/886/JAI din 6 decembrie 2001 privind dezvoltarea Sistemului de Informatii Schengen din a doua generatie (SIS II) (JO L 328, 13.12.2001, p. 1)

Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2414/2001 din 7 decembrie 2001 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei tărilor terte ai căror resortisanti trebuie să detină viză pentru trecerea frontierelor externe ale statelor membre si a listei tărilor terte ai cărorresortisanti sunt scutiti de această obligatie (JO L 327, 12.12.2001, p. 1)

Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2424/2001 din 6 decembrie 2001 privind dezvoltarea Sistemului de Informatii Schengen din a doua generatie (SIS II) (JO L 328, 13.12.2001, p. 4)

Regulamentul Consiliului (CE) nr. 333/2002 din 18 februarie 2002 de stabilire a unui model uniform de formular pentru aplicarea unei vize eliberate de statele membre titularilor unui document de călătorie nerecunoscut de către statul membru care emite formularul respectiv (JO L 53, 23.2.2002, p. 4)

Regulamentul Consiliului (CE) nr. 334/2002 din 18 februarie 2002 de modificare a Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1683/95 de instituire a unui model uniform de viză (JO L 53, 23.2.2002, p. 7)

Decizia Consiliului 2002/192/CE din 28 februarie 2002 privind cererea Irlandei de a participa la punerea în aplicare a unora dintre dispozitiile acquis-ului Schengen (JO L 64, 7.3.2002, p. 20)

Decizia Consiliului 2002/352/CE din 25 aprilie 2002 privind revizuirea Manualului comun (JO L 123, 9.5.2002, p. 47)

Decizia Consiliului 2002/353/CE din 25 aprilie 2002 privind declasificarea părtii II din Manualul comun adoptat de Comitetul Executiv instituit prin Conventia de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 (JO L 123, 9.5.2002, p. 49)

Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1030/2002 din 13 iunie 2002 de instituire a unui model uniform de permis de sedere pentru resortisantii tărilor terte (JO L 157, 15.6.2002, p. 1)

Decizia Consiliului 2002/587/CE din 12 iulie 2002 privind revizuirea Manualului comun (JO L 187, 16.7.2002, p. 50)

Decizia-cadru a Consiliului 2002/946/JAI din 28 noiembrie 2002 privind consolidarea cadrului penal pentru a preveni facilitarea intrării, tranzitului si sederii neautorizate (JO L 328, 5.12.2002, p. 1)

Directiva Consiliului 2002/90/CE din 28 noiembrie 2002 de definire a facilitării intrării, tranzitului si sederii neautorizate (JO L 328, 5.12.2002, p. 17)

Decizia Consiliului 2003/170/JAI din 27 februarie 2003 privind utilizarea în comun a ofiterilor de legătură trimisi în străinătate de institutiile de aplicare a legii ale statelor membre (JO L 67, 12.3.2003, p. 27)

Regulamentul Consiliului (CE) nr. 453/2003 din 6 martie 2003 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei tărilor terte ai căror resortisanti trebuie să detină viză pentru trecerea frontierelor externe ale statelor membre si a listei tărilor terte ai căror resortisanti sunt scutiti de această obligatie (JO L 69, 13.3.2003, p. 10)

Decizia Consiliului 2003/725/JAI din 2 octombrie 2003 de modificare a dispozitiilor articolului 40 alineatele (1) si (7) din Conventia de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune (JO L 260, 11.10.2003, p. 37)

Directiva Consiliului 2003/110/CE din 25 noiembrie 2003 privind sprijinul în cazurile de tranzit în scopul expulzării pe calea aerului (JO L 321, 6.12.2003, p. 26)

Regulamentul Consiliului (CE) nr. 377/2004 din 19 februarie 2004 de constituire a retelei de ofiteri de legătură în materie de imigrare (JO L 64, 2.3.2004, p. 1)

Decizia Consiliului 2004/466/CE din 29 aprilie 2004 de modificare a Manualului comun în sensul prevederii efectuării controalelor de frontieră specializate privind minorii însotiti (JO L 157, 30.4.2004, p. 136)

Directiva Consiliului 2004/82/CE din 29 aprilie 2004 privind obligatia transportatorilor de a comunica date privind pasagerii (JO L 261, 6.8.2004, p. 24)

Decizia Consiliului 2004/573/CE din 29 aprilie 2004 privind organizarea de zboruri comune pentru expulzarea de pe teritoriul a două sau mai multe state membre a resortisantilor tărilor terte care fac obiectul măsurilor individuale de expulzare (JO L 261, 6.8.2004, p. 28)

Decizia Consiliului 2004/574/CE din 29 aprilie 2004 de modificare a Manualului comun (JO L 261, 6.8.2004, p. 36)

Decizia Consiliului 2004/512/CE din 8 iunie 2004 de constituire a Sistemului de Informatii privind Vizele (SIV) (JO L 213, 15.6.2004, p. 5)

Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2007/2004 din 26 octombrie 2004 de constituire a Agentiei europene pentru gestionarea cooperării operative la frontierele externe ale statelor membre ale Uniunii Europene (JO L 349, 25.11.2004, p. 1)

Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2133/2004 din 13 decembrie 2004 privind obligatia autoritătilor competente ale statelor membre de a stampila cu regularitate documentele de călătorie ale resortisantilor tărilor terte în momentul trecerii de către acestia a frontierelor externe ale statelor membre, precum si de modificare a dispozitiilor Conventiei pentru aplicarea Acordului Schengen si a Manualului comun adoptat în acest scop (JO L 369, 16.12.2004, p. 5)

Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2252/2004 din 13 decembrie 2004 privind standardele referitoare la elementele de securitate si datele biometrice cuprinse în pasapoartele si documentele de călătorie eliberate de statele membre (JO L 385, 29.12.2004, p. 1)

 

NEGOCIERILE PENTRU ADERAREA BULGARIEI SI A ROMÂNIEI LA UNIUNEA EUROPEANĂ

 

Bruxelles, 31 martie 2005

 

AA 6/2/05

REV 2

 

TRATATUL DE ADERARE: PROTOCOL, ANEXA III PROIECTE DE ACTE LEGISLATIVE SI DE ALTE INSTRUMENTE

 

Delegatiile sunt invitate să găsească alăturat proiectul Tratatului de aderare a Bulgariei si României la Uniunea Europeană: PROTOCOL, ANEXA III.

 

Documente sursă: MD 42/6/04 REV 6 (AC 42/1/04 REV 1)

MD 77/14/04 REV 14 (AC 77/1/04 REV 1)

MD 24/4/04 REV 4 (AC 24/1/04 REV 1)

MD 28/3/04 REV 3 (AC 28/1/04 REV 1)

MD 32/3/04 REV 3 (AC 32/1/04 REV 1)

MD 15/1/04 REV 1 (AC 15/1/04 REV 1)

MD 16/1/04 REV 1 (AC 16/1/04 REV 1)

MD 18/1/04 REV 1 (AC 18/1/04 REV 1)

MD 19/1/04 REV 1 (AC 19/1/04 REV 1)

 

ANEXA III

 

Lista mentionată la articolul 16 din protocol: adaptări ale actelor adoptate de institutii

1. DREPTUL SOCIETĂTILOR COMERCIALE

DREPTURILE DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ

I. MARCA DE COMERT COMUNITARĂ

31994 R 0040: Regulamentul (CE) nr. 40/94 al Consiliului din 20 decembrie 1993 privind marca de comert comunitară (JO L 11, 14.1.1994, p. 1), modificat prin:

– 31994 R 3288: Regulamentul (CE) nr. 3288/94 al Consiliului din 22.12.1994 (JO L 349, 31.12.1994, p. 83);

– 32003 R 0807: Regulamentul (CE) nr. 807/2003 al Consiliului din 14.4.2003 (JO L 122, 16.5.2003, p. 36);

– 12003 T: Actul privind conditiile de aderare si adaptările tratatelor – Aderarea Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia si a Republicii Slovace (JO L 236, 23.9.2003, p. 33);

– 32003 R 1653: Regulamentul (CE) nr. 1653/2003 al Consiliului din 18.6.2003 (JO L 245, 29.9.2003, p. 36);

– 32003 R 1992: Regulamentul (CE) nr. 1992/2003 al Consiliului din 27.10.2003 (JO L 296, 14.11.2003, p. 1);

– 32004 R 0422: Regulamentul (CE) nr. 422/2004 al Consiliului din 19.2.2004 (JO L 70, 9.3.2004, p. 1).

La articolul 159a, alineatul (1) se înlocuieste cu următorul text:

“(1) De la data aderării Bulgariei, a Republicii Cehe, a Estoniei, a Ciprului, a Letoniei, a Lituaniei, a Ungariei, a Maltei, a Poloniei, a României, a Sloveniei si a Slovaciei (denumite în continuare “noi state membre”), o marcă de comert comunitară înregistrată sau solicitată în conformitate cu prezentul regulament înaintea respectivelor date de aderare se extinde la teritoriul acestor state membre pentru a avea acelasi efect în întreaga Comunitate.”.

II. CERTIFICATELE SUPLIMENTARE DE PROTECTIE

(1) 31992 R 1768: Regulamentul (CEE) nr. 1768/92 al Consiliului din 18 iunie 1992 privind crearea unui certificat suplimentar de protectie pentru medicamente (JO L 182, 2.7.1992, p. 1), modificat prin:

– 11994 N: Actul privind conditiile de aderare si adaptările tratatelor – Aderarea Republicii Austria, a Republicii Finlanda si a Regatului Suediei (JO C 241, 29.8.1994, p. 21);

– 12003 T: Actul privind conditiile de aderare si adaptările tratatelor – Aderarea Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia si a Republicii Slovace (JO L 236, 23.9.2003, p. 33).

(a) La articolul 19a se adaugă următorul text:

“(k) oricărui medicament protejat printr-un brevet valabil si a cărui primă autorizare de introducere pe piată ca medicament a fost obtinută după 1 ianuarie 2000 îi poate fi acordat un certificat în Bulgaria, cu conditia ca, pentru obtinerea acestui certificat, cererea să fie depusă în termen de sase luni de la data aderării;

(l) oricărui medicament protejat printr-un brevet valabil si a cărui primă autorizare de introducere pe piată ca medicament a fost obtinută după 1 ianuarie 2000 îi poate fi acordat un certificat în România. În cazurile în care perioada prevăzută la articolul 7 alineatul (1) a expirat, solicitarea unui certificat este posibilă în termen de sase luni, care începe să curgă cel târziu de la data aderării.”.

(b) La articolul 20, alineatul (2) se înlocuieste cu următorul text:

“(2) Prezentul regulament se aplică certificatelor suplimentare de protectie acordate în conformitate cu legislatia internă a Republicii Cehe, a Estoniei, a Ciprului, a Letoniei, a Lituaniei, a Maltei, a Poloniei, a României, a Sloveniei si a Slovaciei înainte de respectivele date de aderare.”.

(2) 31996 R 1610: Regulamentul (CE) nr. 1610/96 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 iulie 1996 privind crearea unui certificat suplimentar de protectie pentru produsele fitofarmaceutice (JO L 198, 8.8.1996, p. 30), modificat prin:

– 12003 T: Actul privind conditiile de aderare si adaptările tratatelor – Aderarea Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia si a Republicii Slovace (JO L 236, 23.9.2003, p. 33).

(a) La articolul 19a se adaugă următorul text:

“(k) oricărui produs fito-farmaceutic protejat printr-un brevet valabil si a cărui primă autorizare de introducere pe piată ca produs fito-farmaceutic a fost obtinută după 1 ianuarie 2000 îi poate fi acordat un certificat în Bulgaria, cu conditia ca cererea pentru obtinerea certificatului să fie depusă în termen de sase luni de la data aderării;

(l) oricărui produs fito-farmaceutic protejat printr-un brevet valabil si a cărui primă autorizare de introducere pe piată ca produs fito-farmaceutic a fost obtinută după 1 ianuarie 2000 îi poate fi acordat un certificat în România. În cazurile în care perioada prevăzută la articolul 7 alineatul (1) a expirat, solicitarea unui certificat este posibilă în termen de sase luni, care începe să curgă cel târziu de la data aderării.”.

(b) La articolul 20, alineatul (2) se înlocuieste cu următorul text:

“(2) Prezentul regulament se aplică certificatelor suplimentare de protectie acordate în conformitate cu legislatia internă a Republicii Cehe, a Estoniei, a Ciprului, a Letoniei, a Lituaniei, a Maltei, a Poloniei, a României, a Sloveniei si a Slovaciei înainte de respectivele date de aderare.”.

III. DESENELE SI MODELELE INDUSTRIALE COMUNITARE

32002 R 0006: Regulamentul (CE) nr. 6/2002 al Consiliului din 12 decembrie 2001 privind desenele si modelele industriale comunitare (JO L 3, 5.1.2002, p. 1), modificat prin :

– 12003 T: Actul privind conditiile de aderare si adaptările tratatelor – Aderarea Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia si a Republicii Slovace (JO L 236, 23.9.2003, p. 33). La articolul 110a, alineatul (1) se înlocuieste cu următorul text:

“(1) De la data aderării Bulgariei, a Republicii Cehe, a Estoniei, a Ciprului, a Letoniei, a Lituaniei, a Ungariei, a Maltei, a Poloniei, a României, a Sloveniei si a Slovaciei (denumite în continuare “noi  state membre”), un desen sau model industrial comunitar protejat sau solicitat în conformitate cu acest regulament înaintea respectivelor date de aderare se extinde la teritoriul acestor state membre pentru a avea acelasi efect în întreaga Comunitate.”.

2. AGRICULTURA

(1) 31989 R 1576: Regulamentul (CEE) nr. 1576/89 al Consiliului din 29 mai 1989 de stabilire a normelor generale cu privire la definirea, descrierea si prezentarea băuturilor spirtoase (JO L 160, 12.6.1989, p. 1), modificat prin:

– 31992 R 3280: Regulamentul (CEE) nr. 3280/92 al Consiliului din 9.11.1992 (JO L 327, 13.11.1992, p. 3);

– 31994 R 3378: Regulamentul (CE) nr. 3378/94 al Parlamentului European si al Consiliului din 22.12.1994 (JO L 366, 31.12.1994, p. 1);

– 11994 N: Actul privind conditiile de aderare si adaptările tratatelor – Aderarea Republicii Austria, a Republicii Finlanda si a Regatului Suediei (JO C 241, 29.8.1994, p. 21);

– 12003 T: Actul privind conditiile de aderare si adaptările tratatelor – Aderarea Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia si a Republicii Slovace (JO L 236, 23.9.2003, p. 33);

– 32003 R 1882: Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European si al Consiliului din 29.9.2003 (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).

(a) La articolul 1 alineatul (4), punctul (i), se adaugă următoarele dispozitii:

"(5) Denumirea "rachiu din fructe" poate fi înlocuită prin denumirea "Pălincă" numai pentru băutura spirtoasă produsă în România."

(b) La Anexa II, se adaugă următoarele denumiri geografice:

– la punctul (4): "Vinars Târnave", "Vinars Vaslui", "Vinars Murfatlar", "Vinars Vrancea", "Vinars Segarcea";

– la punctul (6): "Сунгурларска гроздова ракия / Гроздова ракия от Сунгурларе / Sungurlarska grozdova rakiya / Grozdova rakiya din Sungurlare", "Сливенска перла (Сливенска гроздова ракия / Гроздова ракия от Сливен) / Slivenska perla (Slivenska grozdova rakiya / Grozdova rakiya din Sliven)", "Стралджанска мускатова ракия / Мускатова ракия от Стралджа / Straldjanska muscatova rakiya / Muscatova rakiya din Stralgea", "Поморийска гроздова ракия / Гроздова ракия от Поморие / Pomoriyska grozdova rakiya / Grozdova rakiya din Pomorie", "Русенска бисерна гроздова ракия / Бисерна гроздова ракия от Русе / Rusenska biserna grozdova rakiya / Biserna grozdova rakiya din Ruse", "Бургаска мускатова ракия / Мускатова ракия от Бургас / Bourgaska muscatova rakiya / Muskatova rakiya din Burgas", "Добруджанска мускатова ракия / Мускатова ракия от Добруджа / Dobrudjanska muscatova rakiya / Muskatova rakiya din Dobrogea", "Сухиндолска гроздова ракия / Гроздова ракия от Сухиндол / Suhindolska grozdova rakiya / Grozdova rakiya din Suhindol", "Карловска гроздова ракия / Гроздова pакия от Карлово / Karlovska grozdova rakiya / Grozdova rakiya din Karlovo";

– la punctul (7): "Троянска сливова ракия / Сливова ракия от Троян / Troyanska slivova rakiya / Slivova rakiya din Troian", "Силистренска кайсиева ракия / Кайсиева ракия от Силистра / Silistrenska kaysieva rakiya / Kaysieva rakiya din Silistra", "Тервелска кайсиева ракия / Кайсиева ракия от Тервел / Tervelska kaysieva rakiya / Kaysieva rakiya din Tervel", "Ловешка сливова ракия / Сливова ракия от Ловеч / Loveshka slivova rakiya / Slivova rakiya din Loveci", "Tuică Zetea de Mediesu Aurit", "Tuică de Valea Milcovului", "Tuică de Buzău", "Tuică de Arges", "Tuică de Zalău", "Tuică ardelenească de Bistrita", "Horincă de Maramures", "Horincă de Cămârzan", "Horincă de Seini", "Horincă de Chioar", "Horincă de Lăpus", "Turt de Oas", "Turt de Maramures".

(2) 31991 R 1601: Regulamentul (CEE) nr. 1601/91 al Consiliului din 10 iunie 1991 de stabilire a normelor generale privind definirea, descrierea si prezentarea vinurilor aromatizate, a băuturilor aromatizate pe bază de vin si a cocteilurilor aromatizate obtinute din produse vitivinicole (JO L 149, 14.6.1991, p. 1), modificat prin:

– 31992 R 3279: Regulamentul (CEE) nr. 3279/92 al Consiliului din 9.11.1992 (JO L 327, 13.11.1992, p. 1);

– 11994 N: Actul privind conditiile de aderare si adaptările tratatelor – Aderarea Republicii Austria, a Republicii Finlanda si a Regatului Suediei (JO C 241, 29.8.1994, p. 21);

– 31994 R 3378: Regulamentul (CE) nr. 3378/94 al Parlamentului European si al Consiliului din 22.12.1994 (OJ L 366, 31.12.1994, p. 1);

– 31996 R 2061: Regulamentul (CE) nr. 2061/96 al Parlamentului European si al Consiliului din 8.10.1996 (OJ L 277, 30.10.1996, p. 1);

– 32003 R 1882: Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European si al Consiliului din 29.9.2003 (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).

La articolul 2 alineatul (3), se adaugă următoarea literă după litera (h):

"(i) Pelin: băutură aromatizată pe bază de vin produsă din vin alb sau rosu, must de struguri concentrat, suc de struguri (sau sfeclă de zahăr) si o tinctură specială din ierburi, având o tărie alcoolică de nu mai putin de 8,5% vol., un continut de zahăr exprimat ca zahăr invertit de 45-50 grame pe litru, si o aciditate totală de nu mai putin de 3 grame pe litru exprimată ca acid tartric."

iar litera (i) se redenumeste ca (j).

(3) 31992 R 2075: Regulamentul (CEE) nr. 2075/92 al Consiliului din 30 iunie 1992 privind organizarea comună a pietei în sectorul tutunului brut (JO L 215, 30.7.1992, p. 70), modificat prin:

− 11994 N: Actul privind conditiile de aderare si adaptările tratatelor – Aderarea Republicii Austria, a Republicii Finlanda si a Regatului Suediei (JO C 241, 29.8.1994, p. 21);

− 31994 R 3290: Regulamentul (CE) nr. 3290/94 al Consiliului din 22.12.1994 (JO L 349, 31.12.1994, p. 105);

− 31995 R 0711: Regulamentul (CE) nr. 711/95 al Consiliului din 27.3.1995 (JO L 73, 1.4.1995, p. 13);

− 31996 R 0415: Regulamentul (CE) nr. 415/96 al Consiliului din 4.3.1996 (JO L 59, 8.3.1996, p. 3);

− 31996 R 2444: Regulamentul (CE) nr. 2444/96 al Consiliului din 17.12.1996 (JO L 333, 21.12.1996, p. 4);

− 31997 R 2595: Regulamentul (CE) nr. 2595/97 al Consiliului din 18.12.1997 (JO L 351, 23.12.1997, p. 11);

− 31998 R 1636: Regulamentul (CE) nr. 1636/98 al Consiliului din 20.7.1998 (JO L 210, 28.7.1998, p. 23);

− 31999 R 0660: Regulamentul (CE) nr. 660/1999 al Consiliului din 22.3.1999 (JO L 83, 27.3.1999, p. 10);

− 32000 R 1336: Regulamentul (CE) nr. 1336/2000 al Consiliului din 19.6.2000 (JO L 154, 27.6.2000, p. 2);

− 32002 R 0546: Regulamentul (CE) nr. 546/2002 al Consiliului din 25.3.2002 (JO L 84, 28.3.2002, p. 4);

− 32003 R 0806: Regulamentul (CE) nr. 806/2003 al Consiliului din 14.4.2003 (JO L 122, 16.5.2003, p. 1);

− 32003 R 2319: Regulamentul (CE) nr. 2319/2003 al Consiliului din 17.12.2003 (JO L 345, 31.12.2003, p. 17);

− 12003 T: Actul privind conditiile de aderare si adaptările tratatelor - Aderarea Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia si a Republicii Slovace (JO L 236, 23.9.2003, p. 33).

(a) În anexă, la punctul V. "Sun-cured", se adaugă următorul text:

"Molovata

Ghimpati

Bărăgan"

(b) În anexă, la punctul VI. "Basmas", se adaugă următorul text:

"Gebel

Nevrokop

Dupnita Melnik

Ustina

Harmanlî

Krumovgrad

Iztocen Balkan

Topolovgrad

Svilengrad

Srednogorska iaka"

(c) În anexă, la punctul VIII. "Kaba Kulak (clasic)", se adaugă următorul text:

"Severna Bulgaria

Tekne"

(4) 31996 R 2201: Regulamentul (CE) nr. 2201/96 al Consiliului din 28 octombrie 1996 privind organizarea comună a pietelor în sectorul produselor prelucrate pe bază de fructe si legume (JO L 297, 21.11.1996, p. 29), modificat prin:

– 31997 R 2199: Regulamentul (CE) nr. 2199/97 al Consiliului din 30.10.1997 (JO L 303, 6.11.1997, p. 1);

– 31999 R 2701: Regulamentul (CE) nr. 2701/1999 al Consiliului din 14.12.1999 (JO L 327, 21.12.1999, p. 5);

– 32000 R 2699: Regulamentul (CE) nr. 2699/2000 al Consiliului din 4.12.2000 (JO L 311, 12.12.2000, p. 9);

– 32001 R 1239: Regulamentul (CE) nr. 1239/2001 al Consiliului din 19.6.2001 (JO L 171, 26.6.2001, p. 1);

– 32002 R 0453: Regulamentul (CE) nr. 453/2002 al Comisiei din 13.3.2002 (JO L 72, 14.3.2002, p. 9);

– 12003 T: Actul privind conditiile de aderare si adaptările tratatelor - Aderarea Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia si a Republicii Slovace (JO L 236, 23.9.2003, p. 33);

        32004 R 0386: Regulamentul (CE) nr. 386/2004 al Comisiei din 1.3.2004 (JO L 64, 2.3.2004, p. 25).

 

Anexa III se înlocuieste cu următorul text:

"ANEXA III

Pragurile de procesare mentionate la articolul 5

 

Greutatea netă a produselor proaspete

(în tone)

 

 

Pragurile comunitare

Rosii

Piersici

Pere

P

R

A

G

U

R

I

 

N

A

T

I

O

N

A

L

E

Bulgaria

8 860 061

560 428

105 659

Republica Cehă

156 343

17 843

f.r.

Grecia

12 000

1 287

11

Spania

1 211 241

300 000

5 155

Franta

1 238 606

180 794

35 199

Italia

401 608

15 685

17 703

Cipru

4 350 000

42 309

45 708

Letonia

7 944

6

f.r.

Ungaria

f.r.

f.r.

f.r.

Malta

130 790

1 616

1 031

Tările de Jos

27 000

f.r.

f.r.

Austria

f.r.

f.r.

243

Polonia

f.r.

f.r.

9

Portugalia

194 639

f.r.

f.r.

România

1 050 000

218

600

Slovacia

50 390

523

f.r.

Bulgaria

29 500

147

f.r.

 

f.r. = fără relevantă

 

 

 

 

(5) 31998 R 2848: Regulamentul (CE) nr. 2848/98 al Comisiei din 22 decembrie 1998 de stabilire a modalitătilor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2075/92 al Consiliului privind schema de prime, cotele de productie si ajutorul specific acordat grupurilor de producători din sectorul tutunului brut (JO L 358, 31.12.1998, p. 17), modificat prin:

− 31999 R 0510: Regulamentul (CE) nr. 510/1999 al Comisiei din 8.3.1999 (JO L 60, 9.3.1999, p. 54);

− 31999 R 0731: Regulamentul (CE) nr. 731/1999 al Comisiei din 7.4.1999 (JO L 93, 8.4.1999, p. 20);

− 31999 R 1373: Regulamentul (CE) nr. 1373/1999 al Comisiei din 25.6.1999 (JO L 162, 26.6.1999, p. 47);

− 31999 R 2162: Regulamentul (CE) nr. 2162/1999 al Comisiei din 12.10.1999 (JO L 265, 13.10.1999, p. 13);

− 31999 R 2637: Regulamentul (CE) nr. 2637/1999 al Comisiei din 14.12.1999 (JO L 323, 15.12.1999, p. 8);

− 32000 R 0531: Regulamentul (CE) nr. 531/2000 al Comisiei din 10.3.2000 (JO L 64, 11.3.2000, p. 13);

− 32000 R 0909: Regulamentul (CE) nr. 909/2000 al Comisiei din 2.5.2000 (JO L 105, 3.5.2000, p. 18);

− 32000 R 1249: Regulamentul (CE) nr. 1249/2000 al Comisiei din 15.6.2000 (JO L 142, 16.6.2000, p. 3);

− 32001 R 0385: Regulamentul (CE) nr. 385/2001 al Comisiei din 26.2.2001 (JO L 57, 27.2.2001, p. 18);

− 32001 R 1441: Regulamentul (CE) nr. 1441/2001 al Comisiei din 16.7.2001 (JO L 193, 17.7.2001, p. 5);

− 32002 R 0486: Regulamentul (CE) nr. 486/2002 al Comisiei din 18.3.2002 (JO L 76, 19.3.2002, p. 9);

− 32002 R 1005: Regulamentul (CE) nr. 1005/2002 al Comisiei din 12.6.2002 (JO L 153 13.6.2002, p. 3);

− 32002 R 1501: Regulamentul (CE) nr. 1501/2002 al Comisiei din 22.8.2002 (JO L 227, 23.8.2002, p. 16);

− 32002 R 1983: Regulamentul (CE) nr. 1983/2002 al Comisiei din 7.11.2002 (JO L 306, 8.11.2002, p. 8);

− 32004 R 1809: Regulamentul (CE) nr. 1809/2004 al Comisiei din 18.10.2004 (JO L 318, 19.10.2004, p. 18).

Anexa I se înlocuieste cu următorul text:

 

"ANEXA I

 

PROCENTELE PRAGURILOR DE GARANTARE PENTRU FIECARE STAT MEMBRU SAU

REGIUNE SPECIFICĂ PENTRU RECUNOASTEREA GRUPURILOR DE PRODUCĂTORI

 

Stat membru sau regiune specifică de origine a grupului de producători

Procent

Germania, Spania (cu exceptia regiunilor Castilia si Leon, Navarra si Campezo din Tara Bascilor), Franta (cu exceptia regiunilor Nord-Pas-de-Calais si Picardia), Italia, Portugalia (cu exceptia Regiunii Autonome Azore), Belgia, Austria, România

2 %

Grecia (cu exceptia regiunii Epir), Regiunea Autonomă Azore (Portugalia), Regiunile Nord-Pas-de-Calais si Picardia (Franta), Bulgaria (cu exceptia municipalitătilor Banite, Zlatograd, Madan si Dospat din zona Gebel si a municipiilor Veliki Preslav, Vărbita, Sumen, Smiadovо, Varna, Dalgopol, General Tоsevо, Dobrici, Kavarna, Krusari, Sabla si Antonovo din regiunea de nord a Bulgariei)

1 %

Regiunile Castilia si Leon (Spania), Navarra (Spania), regiunea Campezo din Tara Bascilor (Spania), Epir (Grecia), municipalitătilor Banite, Zlatograd, Madan si Dospat din zona Gebel si a municipalitătilor Veliki Preslav, Vărbita, Sumen, Smiadovо, Varna, Dalgopol, General Tоsevо, Dobrici, Kavarna, Krusari, Sabla si Antonovo din regiunea de nord a Bulgariei (Bulgaria)

0,3 %

".

 

(6) 31999 R 1493: Regulamentul nr. 1493/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind organizarea comună a pietei în sectorul vitivinicol (JO L 179, 14.7.1999, p. 1), modificat prin:

– 32000 R 1622: Regulamentul (CE) nr. 1622/2000 al Comisiei din 24.7.2000 (JO L 194, 31.7.2000, p. 1);

– 32000 R 2826: Regulamentul (CE) nr. 2826/2000 al Consiliului din 19.12.2000 (JO L 328, 23.12.2000, p. 2);

– 32001 R 2585: Regulamentul (CE) nr. 2585/2001 al Consiliului din 19.12.2001 (JO L 345, 29.12.2001, p. 10);

– 32003 R 0806: Regulamentul (CE) nr. 806/2003 al Consiliului din 14.4. 2003 (JO L 122, 16.5.2003, p. 1);

– 12003 T: Actul privind conditiile de aderare si adaptările tratatelor - Aderarea Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, Republicii Malta, Republicii Polone, Republicii Slovenia si Republicii Slovace (JO L 236, 23.9.2003, p. 33);

– 32003 R 1795: Regulamentul (CE) nr. 1795/2003 al Comisiei din 13.10.2003 (JO L 262,14.10.2003, p. 13).

(a) La articolul 6 se adaugă următoarele dispozitii:

"(5) Pentru Bulgaria si România, se acordă, de la data aderării, drepturi de plantare nou create pentru productia v.c.p.r.d totalizând 1,5% din suprafata viticolă totală, totalizând 2302,5 hectare pentru Bulgaria si 2830,5 hectare pentru România. Aceste drepturi se acordă unei rezerve nationale căreia i se aplică articolul 5."

(b) La anexa III (zonele vitivinicole) punctul (2), se adaugă următorul text:

"(g) în România, în zona Podisul Transilvaniei"

(c) La anexa III (zonele vitivinicole), ultima propozitie de la punctul (3) se înlocuieste cu următorul text:

"(d) în Slovacia, regiunea Tokay.

(e) în România, suprafetele vitivinicole care nu sunt incluse la punctele (2) litera (g) sau (5) litera (f)."

(d) La anexa III (zonele vitivinicole) punctul (5), se adaugă următorul text:

"(e) în Bulgaria, suprafetele viticole din următoarele regiuni: Dunavska Ravnina (Дунавска равнина), Cernomorski Raion (Черноморски район), Rozova Dolina (Розова долина)

(f) în România, suprafetele viticole din următoarele regiuni: Dealurile Buzăului, Dealu Mare, Severinului si Plaiurile Drâncei, Colinele Dobrogei, Terasele Dunării, regiunea vitivinicolă sudică, inclusiv zonele nisipoase si alte regiuni favorabile"

(e) La anexa III (zonele vitivinicole) punctul (6), se adaugă următorul text: "În Bulgaria, zona vitivinicolă C III a) cuprinde suprafetele viticole care nu sunt incluse la punctul (5) litera (e)",

(f) La anexa V partea D.3, se adaugă următorul text: "si în România".

(7) 32000 R 1673: Regulamentul (CE) nr. 1673/2000 al Consiliului din 27 iulie 2000 privind organizarea comună a pietelor în sectorul inului si cânepei pentru fibre (JO L 193, 29.7.2000, p. 16), modificat de:

– 32002 R 0651: Regulamentul (CE) nr. 651/2002 al Comisiei din 16.4.2002 (JO L 101, 17.4.2002, p. 3);

– 12003 T: Actul privind conditiile de aderare si adaptările tratatelor - Aderarea Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia si a Republicii Slovace (JO L 236, 23.9.2003, p. 33);

– 32003 R 1782: Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului din 29.9.2003 (JO L 270, 21.10.2003, p. 1);

– 32004 R 0393: Regulamentul (CE) nr. 393/2004 al Consiliului din 24.2.2004 (JO L 65, 3.3.2004, p. 4).

(a) Articolul 3 alineatul (1) se înlocuieste cu următorul text:

"(1) O cantitate maximă garantată de 80 878 tone pe an de piată este stabilită pentru fibre de in lungi si împărtită între toate statele membre drept cantităti nationale garantate. Această cantitate este distribuită după cum urmează:

– 13 800 tone pentru Belgia;

– 13 tone pentru Bulgaria;

– 1 923 tone pentru Republica Cehă;

– 300 tone pentru Germania;

– 30 tone pentru Estonia;

– 50 tone pentru Spania;

– 55 800 tone pentru Franta;

– 360 tone pentru Letonia;

– 2 263 tone pentru Lituania;

– 4 800 tone pentru Tările de Jos;

– 150 tone pentru Austria;

– 924 tone pentru Polonia;

– 50 tone pentru Portugalia;

– 42 tone pentru România;

– 73 tone pentru Slovacia;

– 200 tone pentru Finlanda;

– 50 tone pentru Suedia;

– 50 tone pentru Regatul Unit."

(b) La articolul 3 alineatul (2), paragraful introductiv si litera (a) se înlocuiesc cu următorul text:

"(2) O cantitate maximă garantată de 147 265 tone pe an de piată este stabilită pentru fibre de in scurte si fibre de cânepă, pentru care se poate acorda sprijin. Această cantitate este repartizată sub forma:

(a) cantitătilor nationale garantate pentru următoarele state membre:

– 10 350 tone pentru Belgia;

– 48 tone pentru Bulgaria;

– 2 866 tone pentru Republica Cehă;

– 12 800 tone pentru Germania;

– 42 tone pentru Estonia;

– 20 000 tone pentru Spania;

– 61 350 tone pentru Franta;

– 1 313 tone pentru Letonia;

– 3 463 tone pentru Lituania;

– 2 061 tone pentru Ungaria;

– 5 550 tone pentru Tările de Jos;

– 2 500 tone pentru Austria;

– 462 tone pentru Polonia;

– 1 750 tone pentru Portugalia;

– 921 tone pentru România;

– 189 tone pentru Slovacia;

– 2 250 tone pentru Finlanda;

– 2 250 tone pentru Suedia;

– 12 100 tone pentru Regatul Unit.

Cu toate acestea, cantitatea natională garantată stabilită pentru Ungaria se referă doar la fibrele de cânepă."

(8) 32003 R 1782: Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct din cadrul politii agricole comune si de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori si de modificare a regulamentelor (CEE) nr. 2019/93, (CE) nr. 1452/2001, (CE) nr. 1453/2001, (CE) nr. 1454/2001, (CE) nr. 1868/94, (CE) nr. 1251/1999, (CE) nr. 1254/1999, (CE) nr. 1673/2000, (CEE) nr. 2358/71 si (CE) nr. 2529/2001 (JO L 270, 21.10.2003, p. 1), modificat prin:

– 32004 R 0021: Regulamentul (CE) nr. 21/2004 al Consiliului din 17.12.2003 (JO L 5, 9.1.2004, p. 8);

– 32004 R 0583: Regulamentul (CE) nr. 583/2004 al Consiliului din 22.3.2004 (JO L 91, 30.3.2004, p. 1);

– 32004 D 0281: Decizia 2004/281/CE a Consiliului din 22.3.2004 (JO L 93, 30.3.2004, p. 1);

32004 R 0864: Regulamentul (CE) nr. 864/2004 al Consiliului din 29.4.2004 (JO L 161, 30.4.2004, p. 48).

(a) Articolul 2 litera (g) se înlocuieste cu următorul text:

"(g) “noi state membre” înseamnă Bulgaria, Republica Cehă, Estonia, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, România, Slovenia si Slovacia."

(b) La articolul 5 alineatul (2), la sfârsitul primului paragraf se adaugă următorul text:

"Cu toate acestea, Bulgaria si România asigură că terenul care a fost utilizat drept păsune permanentă la data de 1 ianuarie 2007 este mentinut ca păsune permanentă."

(c) La articolul 54 alineatul (2), la sfârsitul primului paragraf se adaugă următorul text:

"Cu toate acestea, pentru Bulgaria si România, data prevăzută pentru cererile de sprijin pe suprafată este 30 iunie 2005."

(d) La articolul 71g se adaugă următorul text:

"(9) Pentru Bulgaria si România:

(a) perioada de referintă de trei ani mentionată la alineatul (2) este 2002 - 2004;

(b) anul mentionat la alineatul (3) litera (a) este 2004;

(c) în primul paragraf al alineatului (4), referirea la anii 2004 si 2005 se face la anii 2005 si 2006, iar referirea la anul 2004 se face la anul 2005."

(e) La articolul 71h se adaugă următorul text:

"Cu toate acestea, pentru Bulgaria si România referirea la 30 iunie 2003 se face la 30 iunie 2005."

(f) Articolul 74 alineatul (1) se înlocuieste cu următorul text:

"(1) Sprijinul se acordă pentru suprafetele de bază nationale în zonele de productie traditionale enumerate în anexa X.

Suprafata de bază este după cum urmează:

 

Bulgaria

1 800 ha

Grecia

617 000 ha

Spania

594 000 ha

Franta

208 000 ha

Italia

1 646 000 ha

Cipru

6 183 ha

Ungaria

2 500 ha

Austria

7 000 ha

Portugalia

118 000 ha

"

(g) Articolul 78 alineatul (1) se înlocuieste cu următorul text:

"(1) Se instituie o suprafată maximă garantată de 1 648 000 ha pentru care poate fi acordat sprijin."

(h) Articolul 80 alineatul (2) se înlocuieste cu următorul text:

"(2) Sprijinul este după cum urmează, în functie de productiile din statele membre în cauză:

 

 

Anul de piată 2004/2005 si în cazul

aplicării articolului 71

EUR/ha)

Anul de piată 2005/2006 si

în anii următori

(EUR/ha)

Bulgaria

-

345

Grecia

1 323,96

561

Spania

1 123,95

476

Franta:

 

 

— teritoriul metropolitan

971,73

411,75

— Guyana Franceză

1 329,27

563,25

Italia

1 069,08

453,00

Ungaria

548,70

232,50

Portugalia

1 070,85

453,75

România

-

126,075

"

(i) Articolul 81 se înlocuieste cu următorul text:

"Articolul 81

 

Suprafete

Se stabileste prin prezentul o suprafată natională de bază. Cu toate acestea, pentru Franta se stabilesc două suprafete de bază. Aceste suprafete de bază sunt după cum urmează:

 

Bulgaria

4 166 ha

Grecia

20 333 ha

Spania

104 973 ha

Franta:

 

– teritoriul metropolitan

19 050 ha

– Guyana Franceză

4 190 ha

Italia

219 588 ha

Ungaria

3 222 ha

Portugalia

24 667 ha

România

500 ha

 

Un stat membru poate subîmpărti suprafata sau suprafetele sale de bază în subdiviziuni, pe baza unor criterii obiective."

(j) Articolul 84 se înlocuieste cu următorul text:

"Articolul 84

Suprafete

 

(1) Un stat membru acordă ajutorul comunitar până la limita unui plafon calculat prin înmultirea numărului de hectare ale SNG, stabilită la alineatul (3), cu valoarea medie de 120,75 EUR.

(2) Se instituie prin prezentul o suprafată maximă garantată de 829 229 ha.

(3) Suprafata maximă garantată mentionată la alineatul (2) se împarte în următoarele SNG:

 

Suprafete Nationale Garantate (SNG)

Belgia

100 ha

Bulgaria

11 984 ha

Germania

1 500 ha

Grecia

41 100 ha

Spania

568 200 ha

Franta

17 300 ha

Italia

130 100 ha

Cipru

5 100 ha

Luxemburg

100 ha

Ungaria

2 900 ha

Tările de Jos

100 ha

Austria

100 ha

Polonia

4 200 ha

Portugalia

41 300 ha

România

1 645 ha

Slovenia

300 ha

Slovacia

3 100 ha

Regatul Unit

100 ha

 

(4) Un stat membru îsi poate împărti SNG în subdiviziuni ale suprafetei de bază, pe baza unor criterii obiective, în special la nivel regional sau în functie de productie."

(k) La articolul 95 alineatul (4) se adaugă următoarele paragrafe:

"Pentru Bulgaria si România, cantitătile totale mentionate la primul paragraf sunt stabilite în tabelul (f) din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1788/2003 al Consiliului si sunt revizuite în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) al saselea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1788/2003 al Consiliului.

Pentru Bulgaria si România, perioada de 12 luni mentionată la primul paragraf este cea a anului 2006/2007."

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Tărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) si Republica Bulgaria si România privind aderarea Republicii Bulgaria si a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru ratificarea Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Tărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) si Republica Bulgaria si România privind aderarea Republicii Bulgaria si a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 24 mai 2005.

Nr. 465.