MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 476         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 6 iunie 2005

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

161. – Lege privind stabilirea unor măsuri pentru prevenirea si combaterea coruptiei în cadrul Ministerului Administratiei si Internelor

 

477. – Decret pentru promulgarea Legii privind stabilirea unor măsuri pentru prevenirea si combaterea coruptiei în cadrul Ministerului Administratiei si Internelor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

473. – Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al orasului Chisineu-Cris si în administrarea Consiliului Local al Orasului Chisineu-Cris, judetul Arad

 

474. – Hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al comunei Mica, judetul Cluj, si în administrarea Consiliului Local al Comunei Mica

 

475. – Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al comunei Drăgănesti, judetul Bihor, si în administrarea Consiliului Local al Comunei Drăgănesti

 

476. – Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

 

477. – Hotărâre privind transmiterea, cu titlu gratuit, a obiectivului de investitii în curs de executie “Centrul de diagnostic si tratament cu stationar de 100 paturi – Drăgănesti-Olt, judetul Olt“ din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Sănătătii în domeniul public al orasului Drăgănesti-Olt si în administrarea Consiliului Local al Orasului Drăgănesti-Olt, judetul Olt

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

878. – Ordin al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind aplicarea deciziilor Comitetului Sistemului armonizat referitoare la interpretarea Sistemului armonizat de denumire si codificare a mărfurilor

 

Rectificări la:

 - Hotărârea Guvernului nr. 688/1993

 - Hotărârea Guvernului nr. 1.246/2004

 - Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2004

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind stabilirea unor măsuri pentru prevenirea si combaterea coruptiei în cadrul Ministerului Administratiei si Internelor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. – La articolul 11 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 462 din 28 iunie 2003, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările ulterioare, după alineatul (2) se introduc două alineate noi, alineatele (3) si (4), cu următorul cuprins:

“(3) În cadrul aparatului central al Ministerului Administratiei si Internelor se înfiintează Directia generală anticoruptie, ca structură specializată pentru prevenirea si combaterea coruptiei în rândul personalului propriu.

(4) Directia generală anticoruptie este subordonată direct ministrului administratiei si internelor.“

Art. II. – Articolul 4 din Legea nr. 364/2004 privind organizarea si functionarea politiei judiciare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 869 din 23 septembrie 2004, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art.4. – Organele de cercetare ale politiei judiciare sunt organizate si functionează în structura aparatului central al Ministerului Administratiei si Internelor, în structura Inspectoratului General al Politiei Române, Inspectoratului General al Politiei de Frontieră Române si a unitătilor teritoriale ale acestora.“

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 30 mai 2005.

Nr. 161.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind stabilirea unor măsuri pentru prevenirea si combaterea coruptiei în cadrul Ministerului Administratiei si Internelor

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind stabilirea unor măsuri pentru prevenirea si combaterea coruptiei în cadrul Ministerului Administratiei si Internelor si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 30 mai 2005.

Nr. 477.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al orasului Chisineu-Cris si în administrarea Consiliului Local al Orasului Chisineu-Cris, judetul Arad

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, precum si al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al orasului Chisineu-Cris si în administrarea Consiliului Local al Orasului Chisineu-Cris, judetul Arad.

Art. 2. – Pe data preluării imobilului transmis potrivit art. 1, Consiliul Local al Orasului Chisineu-Cris, judetul Arad, preia si notificarea având ca obiect acest imobil, depusă în baza Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 4 aprilie 2005.

Art. 3. – Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Teodor Atanasiu

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 26 mai 2005.

Nr. 473.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al orasului Chisineu-Cris si în administrarea Consiliului Local al Orasului Chisineu-Cris, judetul Arad

 

Locul unde este situat

Imobilul care se transmite

Persoana juridică

de la care se transmite imobilul

Persoana juridică

la care se transmite imobilul

Codul de clasificare

din inventarul bunurilor

aflate în administrarea

Ministerului Apărării Nationale, care alcătuiesc

domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Orasul Chisineu-Cris, Str. Înfrătirii nr. 58, judetul Arad

Statul român, Ministerul

Apărării Nationale

Orasul Chisineu-Cris,

judetul Arad, Consiliul Local al Orasului Chisineu-Cris, judetul Arad

– cod 8.29.09

– nr. M.F. 104.172

– imobil 3198

– suprafata construită = 900 m2

– suprafata desfăsurată = 1.914 m2

– suprafata totală a terenului, inclusiv

constructiile = 1.130 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al comunei Mica, judetul Cluj, si în administrarea Consiliului Local al Comunei Mica

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, precum si al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă trecerea imobilului având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al comunei Mica, judetul Cluj, si în administrarea Consiliului Local al Comunei Mica.

Art. 2. – Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Teodor Atanasiu

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 26 mai 2005.

Nr. 474.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care trece din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al comunei Mica, judetul Cluj, si în administrarea Consiliului Local al Comunei Mica

 

Locul unde este situat

imobilul

care se transmite

Persoana juridică

de la care

se transmite imobilul

Persoana juridică

la care

se transmite imobilul

Codul de clasificare

din inventarul bunurilor

aflate în administrarea

Ministerului Apărării Nationale, care alcătuiesc

domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Comuna Mica,

judetul Cluj

Statul român,

Ministerul Apărării

Nationale

Comuna Mica, judetul Cluj, Consiliul Local

al Comunei Mica

– imobil 2.883

– cod 8.29.09

– nr. M.F. 106.693

– suprafata construită = 3.581,18 m2

– suprafata desfăsurată = 5.407,18 m2

– suprafata totală a terenului, inclusiv

constructiile = 70.150 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al comunei Drăgănesti, judetul Bihor, si în administrarea Consiliului Local al Comunei Drăgănesti

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, precum si al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al comunei Drăgănesti, judetul Bihor, si în administrarea Consiliului Local al Comunei Drăgănesti.

Art. 2. – Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Teodor Atanasiu

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 26 mai 2005.

Nr. 475.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al comunei Drăgănesti, judetul Bihor, si în administrarea Consiliului Local al Comunei Drăgănesti

 

Locul unde este situat

Imobilul care se transmite

Persoana juridică

de la care se transmite imobilul

Persoana juridică

la care se transmite imobilul

Codul de clasificare

din inventarul bunurilor

aflate în administrarea

Ministerului Apărării Nationale, care alcătuiesc

domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Satul Mizies, comuna Drăgănesti, judetul Bihor

Statul Român, Ministerul

Apărării Nationale

Comuna Drăgănesti,

judetul Bihor, Consiliul Local al Comunei Drăgănesti, judetul Bihor

– cod. 8.29.09

– nr. M.F. 106.643

• imobil 2.619

– suprafata construită = 298 m2

– suprafata desfăsurată = 318 m2

– suprafata totală a terenului, inclusiv

constructiile = 914.305 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, amplasate în incinta imobilelor identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Trecerea în domeniul privat al statului a constructiilor prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din functiune si a demolării acestora.

Art. 3. – După scoaterea din functiune si demolarea constructiilor, Ministerul Administratiei si Internelor îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 26 mai 2005.

Nr. 476.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a constructiilor care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

 

Nr.

crt.

Adresa imobilului

Persoana juridică

care administrează imobilele

Caracteristicile imobilelor care trec

în domeniul privat al statului

1.

Municipiul Roman, str. Stefan cel Mare nr. 261, judetul Neamt

Ministerul Administratiei

si Internelor

• imobil 48-100

– nr. inventar M.F.P. 102.086

– garaj auto-pavilion 04

– suprafată construită = 1.110 m2

– valoarea contabilă = 938.546.651 lei

2.

Orasul Târgu Neamt, Str. Nucilor nr. 12, judetul Neamt

Ministerul Administratiei

si Internelor

• imobil 48-160

 - nr. inventar M.F.P. 102.089 (partial)

– magazii-pavilion 03

– suprafată construită = 159 m2

– valoarea contabilă = 77.473.728 lei

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea, cu titlu gratuit, a obiectivului de investitii în curs de executie “Centrul de diagnostic si tratament cu stationar de 100 paturi – Drăgănesti-Olt, judetul Olt“ din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Sănătătii în domeniul public al orasului Drăgănesti-Olt si în administrarea Consiliului Local al Orasului Drăgănesti-Olt, judetul Olt

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, precum si al art. 8 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă transmiterea, cu titlu gratuit, a obiectivului de investitii în curs de executie “Centrul de diagnostic si tratament cu stationar de 100 paturi – Drăgănesti-Olt, judetul Olt“, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Sănătătii în domeniul public al orasului Drăgănesti-Olt si în administrarea Consiliului Local al Orasului Drăgănesti-Olt, judetul Olt, pentru realizarea de locuinte sociale.

Art. 2. – Predarea-preluarea obiectivului de investitii care se transmite potrivit art. 1 se face pe bază de protocol de predare-preluare încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

p. Ministrul sănătătii,

Ervin-Zoltán Székely,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 26 mai 2005.

Nr. 477.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a obiectivului de investitii în curs de executie “Centrul de diagnostic si tratament cu stationar de 100 paturi – Drăgănesti-Olt, judetul Olt“, care se transmite din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Sănătătii în domeniul public al orasului Drăgănesti-Olt si în administrarea Consiliului Local al Orasului Drăgănesti-Olt, judetul Olt

 

Locul unde este situat

Imobilul care se transmite

Persoana juridică

de la care se transmite imobilul

Persoana juridică

la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Orasul Drăgănesti-Olt,

judetul Olt, str. Nicolae Titulescu nr. 120, bl. D1 si D2

Statul român,

Ministerul Sănătătii

Orasul Drăgănesti-Olt,

Consiliul Local al Orasului Drăgănesti-Olt, judetul Olt

Stadiul fizic: structura de rezistentă, valoarea cheltuielilor

efectuate până la data de 31 decembrie 2003 = = 3.003.117 mii lei, din care: C + M = 1.005.005 mii lei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

Autoritatea Natională a Vămilor

 

ORDIN

privind aplicarea deciziilor Comitetului Sistemului armonizat referitoare la interpretarea Sistemului armonizat de denumire si codificare a mărfurilor

 

În baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 165/2005 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale a Vămilor,

având în vedere prevederile art. 104 alin. (1) din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.114/2001, cu modificările si completările ulterioare,

vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. – Deciziile referitoare la interpretarea Sistemului armonizat, emise de Comitetul Sistemului armonizat la Sesiunea 30 din luna noiembrie 2002, la Sesiunea 31 din luna mai 2003, la Sesiunea 32 din luna noiembrie 2003, la Sesiunea 33 din luna mai 2004 si la Sesiunea 34 din luna octombrie 2004 si aprobate de Consiliul de cooperare vamală, conform Conventiei internationale privind Sistemul armonizat de denumire si codificare a mărfurilor, la care România a aderat prin Legea nr. 98/1996, prevăzute în anexele nr. 1–5*) la prezentul ordin, se aplică de autoritatea vamală în conformitate cu prevederile art. 104 alin. (1) din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.114/2001, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Gelu Stefan Diaconu

 

Bucuresti, 19 mai 2005.

Nr. 878.

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

Pagina a 17-a

Pagina a 18-a

Pagina a 19-a

Pagina a 20-a

Pagina a 21-a

Pagina a 22-a

Pagina a 23-a

Pagina a 24-a

 

 

 

 

 

 

 

RECTIFICĂRI

 

În anexa la Hotărârea Guvernului nr. 688/1993 pentru acordarea cetăteniei române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din 15 decembrie 1993, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei “Monitorul Oficial“, Partea I):

– la nr. 223, în loc de: “Atieh Fayez, cetătean sirian, născut în anul 1960...“ se va citi: “Atieh Fayez, cetătean sirian, născut în anul 1962...“.

 

În anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.246/2004 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 763 din 20 august 2004, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei “Monitorul Oficial“, Partea I):

– la nr. 56, în loc de: “Ilovan Grigore, fiul lui Ilovan Chiril (n. la 18 martie 1928 în localitatea fiîntăreni) si Effimia...“ se va citi: “Ilovan Grigore, fiul lui Ilovan Chiril (n. la 18 martie 1928 în localitatea fiîntăreni) si Efimia...“.

 

În anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2004 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 808 din 1 septembrie 2004, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei “Monitorul Oficial“, Partea I):

– la nr. 49, în loc de: “… – Tcaciuc Iurie, născut la 31 august 1994.“ se va citi: “… –Tcaciuc Nina, născută la 31 august 1994.“