MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 550         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 28 iunie 2005

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

195. – Lege pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 132 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic

 

527. – Decret privind promulgarea Legii pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 132 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic

 

196. – Lege pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 134/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societătii Comerciale Combinatul Siderurgic “Sidex“ – S.A. Galati

 

528. – Decret privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 134/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societătii Comerciale Combinatul Siderurgic “Sidex“ – S.A. Galati

 

197. – Lege privind schimbarea denumirii satului Valea Izvorului din componenta comunei Livezile, judetul Mehedinti

 

529. – Decret pentru promulgarea Legii privind schimbarea denumirii satului Valea Izvorului din componenta comunei Livezile, judetul Mehedinti

 

198. – Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administratiei publice centrale

 

530. – Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administratiei publice centrale

 

200. – Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 22/2005 pentru completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi

 

532. – Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 22/2005 pentru completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 132 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Termenul prevăzut la art. 132 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 16 iulie 1997, cu modificările si completările ulterioare, se prorogă până la data de 1 septembrie 2007.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 23 iunie 2005.

Nr. 195.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 132 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 132 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 21 iunie 2005.

Nr. 527.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 134/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societătii Comerciale Combinatul Siderurgic “Sidex“ – S.A. Galati

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 134 din 14 decembrie 2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societătii Comerciale Combinatul Siderurgic “Sidex“ – S.A. Galati, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.234 din 21 decembrie 2004.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 23 iunie 2005.

Nr. 196.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 134/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societătii Comerciale Combinatul Siderurgic “Sidex“ – S.A. Galati

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 134/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societătii Comerciale Combinatul Siderurgic “Sidex“ – S.A. Galati si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 21 iunie 2005.

Nr. 528.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind schimbarea denumirii satului Valea Izvorului din componenta comunei Livezile, judetul Mehedinti

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. – Denumirea satului Valea Izvorului din componenta comunei Livezile, judetul Mehedinti, se schimbă în Stefan Odobleja.

Art. 2. – Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial al României, Partea I, nr. 54–55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 23 iunie 2005.

Nr. 197.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind schimbarea denumirii satului Valea Izvorului din componenta comunei Livezile, judetul Mehedinti

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind schimbarea denumirii satului Valea Izvorului din componenta comunei Livezile, judetul Mehedinti, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 21 iunie 2005.

Nr. 529.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administratiei publice centrale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 17 din 9 martie 2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administratiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 18 martie 2005, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul 3, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

“(4) Personalul cu statut de functionar public care se preia de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, în conditiile alin. (2), se consideră transferat în interesul serviciului.“

2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. – Numărul total de posturi pentru Garda Natională de Mediu este de 748 de posturi finantate integral de la bugetul de stat, rămase după operatiunile prevăzute la art. 2 si 3.“

3. La articolul 7, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Ministrul de stat pentru coordonarea activitătilor din domeniile mediului de afaceri si întreprinderilor mici si mijlocii preia de la Ministerul Economiei si Comertului activitatea privind mediul de afaceri. Pentru organizarea acestei activităti în cadrul aparatului de lucru al ministrului de stat pentru coordonarea activitătilor din domeniile mediului de afaceri si întreprinderilor mici si mijlocii, Secretariatul General al Guvernului preia 8 posturi, functii publice, împreună cu personalul si cu fondurile aferente, de la Ministerul Economiei si Comertului.“

4. La articolul 9, alineatele (1) si (2) vor avea următorul cuprins:

“Art. 9. – (1) Autoritatea pentru urmărirea aplicării unitare a Legii nr. 10/2001, înfiintată prin Hotărârea Guvernului nr. 950/2001, cu modificările si completările ulterioare, trece din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor în subordinea Guvernului si în coordonarea Cancelariei Primului-Ministru.

(2) Functionarii publici din cadrul Autoritătii pentru urmărirea aplicării unitare a Legii nr. 10/2001 se transferă în interesul serviciului de la Ministerul Administratiei si Internelor la Cancelaria Primului-Ministru, păstrându-si toate drepturile anterior dobândite. Numărul maxim de posturi al Ministerului Administratiei si Internelor se diminuează cu 26, iar numărul maxim de posturi al Cancelariei Primului-Ministru se suplimentează, în mod corespunzător, cu acelasi număr de posturi. Activitătile privind evidenta contabilă, raportările periodice, precum si de resurse umane se realizează prin compartimentele de specialitate ale Cancelariei Primului-Ministru.“

5. La articolul 13 punctul 1, articolul 1 din Ordonanta Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administratia publică centrală va avea următorul cuprins:

“Art. 1. – În sensul prezentei ordonante, prin demnitar din administratia publică centrală, denumit în continuare demnitar, se întelege: primul-ministru, ministrul de stat, ministrul, ministrul delegat, seful Cancelariei Primului-Ministru, secretarul de stat si asimilatul acestuia din cadrul ministerelor, Cancelariei Primului-Ministru, Secretariatului General al Guvernului si Departamentului pentru Relatia cu Parlamentul, conducătorul organelor de specialitate ale administratiei publice centrale, cu rang de secretar de stat, prefectul ca reprezentant al Guvernului, precum si subprefectul.“

6. La articolul 13, punctul 2 va avea următorul cuprins:

“2. Anexa nr. 1 «Numărul maxim de posturi din cabinetul demnitarului, pe functii si niveluri de demnitari»:

 

Nr.

crt.

Demnitar

Functii în cabinetul demnitarului

Director

de cabinet

Asistent

de cabinet

Consilier

personal

Secretar

personal

 

Curier

personal

1.

Prim-ministru

1

3

14

3

2

2.

Ministru de stat

1

3

11

2

2

3.

Ministru, ministru delegat, seful Cancelariei Primului-Ministru

1

3

8

2

2

4.

Secretar de stat si asimilatul acestuia din cadrul ministerelor, Cancelariei Primului-Ministru, Secretariatului General al Guvernului si Departamentului pentru Relatia cu Parlamentul

1

1

2

1

1

5.

Conducător de organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu rang de secretar de stat

1

1

1

1

1

6.

Prefect

1

1

1

1

1

7.

Subprefect

1

1

 

NOTĂ :

1. Pentru pct. 4 si 5 organizarea cabinetelor se realizează cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat în conditiile legii.

2. Dispozitiile pct. 6 si 7 se aplică până la data de 31 decembrie 2005 inclusiv.“

 

7. La articolul 17 punctul 2, litera h) a alineatului (3) al articolului 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale va avea următorul cuprins:

“h) controlul modului de implementare a programelor cu finantare rambursabilă si nerambursabilă, inclusiv de la Uniunea Europeană, în conditiile legii;“.

8. La articolul 17 punctul 2, litera i) a alineatului (3) al articolului 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale se abrogă.

9. La articolul 17 punctul 2, litera j) a alineatului (3) al articolului 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale va avea următorul cuprins:

“j) formularea de propuneri în vederea eliminării blocajelor care produc întârzieri în procesul de implementare, în vederea cresterii gradului de absorbtie a fondurilor atrase de România, atât rambursabile, cât si nerambursabile, inclusiv a celor de preaderare;“.

10. La articolul 17 punctul 2, literele k) si l) ale alineatului (3) al articolului 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale se abrogă.

11. La articolul 18, alineatul (3) al articolului 10 din Legea nr. 274/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Oficiului Român pentru Adoptii va avea următorul cuprins:

“(3) Personalul prevăzut la art. 7 beneficiază de un spor de confidentialitate de până la 15% din salariul de bază, cuantumul acestuia urmând a se stabili prin ordin al secretarului de stat, cu avizul ministrului delegat pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului.“

12. După articolul 21 se introduce un articol nou, articolul 211, cu următorul cuprins:

“Art. 211. – (1) Secretariatul General al Guvernului preia atributiile, posturile si fondurile aferente activitătii Unitătii de Implementare a Programului PHARE nr. RO/2002/000-586.01.02 «Sprijin pentru Strategia natională de îmbunătătire a situatiei romilor», organizată în structura Agentiei Nationale pentru Romi.

(2) Personalul unitătii de implementare a programului prevăzute la alin. (1) se numeste prin ordin al ministrului delegat pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului.

(3) Unitatea de implementare a programului prevăzută la alin. (1) este condusă de un secretar de stat, desemnat prin ordin al ministrului delegat pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului.“

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 23 iunie 2005.

Nr. 198.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administratiei publice centrale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administratiei publice centrale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 21 iunie 2005.

Nr. 530.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 22/2005 pentru completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 22 din 17 martie 2005 pentru completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 din 25 martie 2005, cu următoarele modificări si completări:

Articolul unic va avea următorul cuprins:

“Articol unic. – După articolul 14 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 16 martie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se introduc sapte articole noi, articolele 141–147, cu următorul cuprins:

«Art. 141. – (1) În vederea îndeplinirii unor obligatii ce revin României în procesul de integrare europeană, pe lângă Curtea de Conturi se constituie Autoritatea de audit pentru fondurile acordate României de Uniunea Europeană prin programele ISPA si SAPARD si pentru fondurile ce vor fi acordate în perioada postaderare, denumită în continuare Autoritatea de audit, care are atributii, respectiv proceduri de lucru proprii.

(2) Autoritatea de audit este un organism fără personalitate juridică, independent din punct de vedere operational fată de Curtea de Conturi, si are sediul în municipiul Bucuresti.

Art. 142. – (1) În conformitate cu prevederile legislatiei comunitare si nationale aplicabile programelor ISPA si SAPARD, precum si fondurilor aferente asistentei financiare acordate României de Uniunea Europeană în perioada postaderare, atributiile Autoritătii de audit sunt, în principal, următoarele:

a) audit de sistem, verificarea pe bază de esantion si audit final;

b) verificări si audit extern asupra fondurilor structurale de care va beneficia România începând cu anul 2007;

c) verificarea anuală a modului de functionare a sistemelor de management si control stabilite pentru derularea programelor ISPA si SAPARD;

d) verificarea cheltuielilor eligibile declarate, pe bază de esantion reprezentativ;

e) efectuarea unor verificări adecvate în vederea emiterii declaratiilor la finalizarea măsurilor si programelor;

f) certificarea conturilor anuale SAPARD în ceea ce priveste integralitatea, acuratetea si veridicitatea acestora;

g) verificarea existentei si corectitudinii elementului de cofinantare national.

(2) Pentru realizarea atributiilor ce îi revin, Autoritatea de audit încheie acorduri cu structurile responsabile pentru coordonarea fondurilor aferente programelor ISPA si SAPARD, respectiv cu autoritătile de management pentru fondurile aferente asistentei financiare acordate României de către Uniunea Europeană în perioada postaderare.

Art. 143. – (1) Autoritatea de audit este condusă de un presedinte si un vicepresedinte, numiti de plenul Curtii de Conturi dintre consilierii de conturi în functie, pentru un mandat cu o durată de 3 ani. Acest mandat poate fi reînnoit o singură dată. Durata primului mandat începe la data numirii de către plenul Curtii de Conturi.

(2) În exercitarea atributiilor sale, presedintele Autoritătii de audit emite decizii si instructiuni.

(3) Atributiile presedintelui si vicepresedintelui se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare.

(4) Autoritatea de audit prezintă anual sau ori de câte ori este nevoie rapoarte de activitate plenului Curtii de Conturi.

Art. 144. – (1) Structura organizatorică a Autoritătii de audit se aprobă de către plenul Curtii de Conturi, la propunerea presedintelui Autoritătii de audit. Coordonarea si atributiile structurilor din aparatul propriu al Autoritătii de audit si ale personalului se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, parte integrantă a Regulamentului de organizare si functionare a Curtii de Conturi.

(2) Numărul maxim de posturi al Autoritătii de audit este de 110. În anul 2005, de la data intrării în vigoare a prezentei legi*), Autoritatea de audit va functiona cu un număr de 53 de posturi, din care: 18 posturi, inclusiv personalul cu atributii privind realizarea auditului aferent fondurilor ISPA si SAPARD, se asigură din cadrul schemei de personal a Curtii de Conturi, iar diferenta de 35 de posturi va fi asigurată prin suplimentarea schemei de personal. În anul 2006 schema de personal a Autoritătii de audit va fi suplimentată cu 57 de posturi. Toate posturile aferente Autoritătii de audit vor fi incluse în schema de personal a Curtii de Conturi.

(3) În scopul realizării atributiilor, Autoritatea de audit va putea angaja si personal de altă specialitate decât cel economic.

Art. 145. – (1) Salarizarea personalului din cadrul Autoritătii de audit se face în conformitate cu legislatia privind salarizarea personalului din cadrul Curtii de Conturi si cu prevederile Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare.

(2) Presedintele si vicepresedintele Autoritătii de audit au dreptul la o indemnizatie de conducere care, împreună cu indemnizatia de bază, nu poate depăsi salariul lunar maxim ce se acordă personalului de specialitate din cadrul Autoritătii de audit.

Art. 146. – Fondurile necesare pentru desfăsurarea activitătii Autoritătii de audit se asigură de la bugetul de stat si vor fi incluse în bugetul de cheltuieli al Curtii de Conturi.

Art. 147. – Pentru desfăsurarea activitătii Autoritătii de audit, Guvernul României si Curtea de Conturi asigură conditiile necesare pregătirii profesionale a personalului, spatiile de lucru, dotările si logistica aferente.»“

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 23 iunie 2005.

Nr. 200.


*) Data intrării în vigoare a prezentei legi reprezintă data intrării în vigoare a Legii nr. 200/2005.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 22/2005 pentru completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 22/2005 pentru completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 21 iunie 2005.

Nr. 532.