MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 385         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 6 mai 2005

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

106. - Lege privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 155/1999 pentru modificarea art. 101 din Legea asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997

 

348. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 155/1999 pentru modificarea art. 101 din Legea asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997

 

107. - Lege privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 30/1998 pentru modificarea si completarea Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997

 

349. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 30/1998 pentru modificarea si completarea Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997

 

108. - Lege privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 180/2000 pentru modificarea si completarea Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997

 

350. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 180/2000 pentru modificarea si completarea Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997

 

355. - Decret privind eliberarea din functie a unui consilier prezidential

 

357. - Decret privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Tărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) si Republica Bulgaria si România privind aderarea Republicii Bulgaria si a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

15. - Hotărâre privind modificarea Hotărârii Camerei Deputatilor nr. 42/2004 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

180. - Ordin al ministrului sănătătii pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei si Stiintelor Biomedicale “Victor Babes” Bucuresti

 

222. - Ordin al ministrului sănătătii pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate Bucuresti

 

379. - Ordin al ministrului mediului si gospodăririi apelor privind stabilirea conditiilor de implementare a proiectelor promovate de România si selectate de Comisia Europeană în cadrul instrumentului financiar comunitar LIFE

 

3.993. - Ordin al ministrului educatiei si cercetării privind constituirea Registrului national al expertilor în învătământul superior si cercetare

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 155/1999 pentru modificarea art. 101 din Legea asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 155 din 19 octombrie 1999 pentru modificarea art. 101 din Legea asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 21 octombrie 1999.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 3 mai 2005.

Nr. 106.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 155/1999 pentru modificarea art. 101 din Legea asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 155/1999 pentru modificarea art. 101 din Legea asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 28 aprilie 2005.

Nr. 348.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 30/1998 pentru modificarea si completarea Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30 din 29 octombrie 1998 pentru modificarea si completarea Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 6 noiembrie 1998.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

DAN RADU RUSANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 3 mai 2005.

Nr. 107.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 30/1998 pentru modificarea si completarea Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 30/1998 pentru modificarea si completarea Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 28 aprilie 2005.

Nr. 349.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 180/2000 pentru modificarea si completarea Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 180 din 26 octombrie 2000 pentru modificarea si completarea Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 537 din 31 octombrie 2000.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 3 mai 2005.

Nr. 108.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 180/2000 pentru modificarea si completarea Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 180/2000 pentru modificarea si completarea Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 28 aprilie 2005.

Nr. 350.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din functie a unui consilier prezidential

 

În temeiul art. 94 lit. c) si al art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată, al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 47/1994 privind serviciile din subordinea Presedintelui României, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 9 alin. (1) cap. IV din Regulamentul de organizare si functionare al Administratiei Prezidentiale,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Începând cu data de 1 mai 2005 domnul Gabriel Plesu se eliberează din functia de consilier prezidential.

Art. 2. - Compartimentul personal-organizare si Departamentul financiar si de logistică vor duce la îndeplinire prevederile prezentului decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 30 aprilie 2005.

Nr. 355.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Tărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) si Republica Bulgaria si România privind aderarea Republicii Bulgaria si a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 104 din 28 aprilie 2005,

Presedintele României decretează:

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Tratatul dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Tărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) si Republica Bulgaria si România privind aderarea Republicii Bulgaria si a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 3 mai 2005.

Nr. 357.

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Camerei Deputatilor nr. 42/2004 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 

În temeiul art. 38, 41 si 59 din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat, cu modificările si completările ulterioare,

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 42/2004 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor, cu  modificările si completările ulterioare, se modifică în sensul că domnul deputat Mircea Grosaru, apartinând Grupului parlamentar al minoritătilor nationale, trece de la Comisia pentru administratie publică, amenajarea teritoriului si echilibru ecologic, în calitate de membru, la Comisia juridică, de disciplină si imunităti.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 3 mai 2005, cu respectarea prevederilor art. 76

alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

DANIELA POPA

 

Bucuresti, 3 mai 2005.

Nr. 15.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei si Stiintelor Biomedicale “Victor Babes” Bucuresti

 

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 292/2002 privind stabilirea modalitătii de aprobare a bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare, ale art. 24 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Referatul de aprobare al Directiei generale buget si achizitii nr. M.C. 2.992/2005,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei si Stiintelor Biomedicale “Victor Babes” Bucuresti, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al institutului, prevăzut la art. 1, reprezintă limita maximă si nu poate fi depăsit decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Ministerului Sănătătii si cu avizul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei si al Ministerului Finantelor Publice.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, institutul va putea efectua cheltuieli în functie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea contraventională în conditiile legii.

Art. 4. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Mircea Cinteză

 

Bucuresti, 9 martie 2005.

Nr. 180.


*) Anexa se transmite institutiilor publice implicate.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate Bucuresti

 

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 292/2002 privind stabilirea modalitătii de aprobare a bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare, ale art. 24 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Referatul de aprobare al Directiei generale buget si achizitii nr. M.C. 3.325/2005,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate Bucuresti, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al institutului, prevăzut la art. 1, reprezintă limita maximă si nu poate fi depăsit decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Ministerului Sănătătii si cu avizul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei si al Ministerului Finantelor Publice.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, institutul va putea efectua cheltuieli în functie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea contraventională în conditiile legii.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Mircea Cinteză

 

Bucuresti, 18 martie 2005.

Nr. 222.


*) Anexa se transmite institutiilor publice implicate.

 

MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODĂRIRII APELOR

 

ORDIN

privind stabilirea conditiilor de implementare a proiectelor promovate de România si selectate de Comisia Europeană în cadrul instrumentului financiar comunitar LIFE

 

În baza art. 65 lit. h) si a art. 67 lit. a) din Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 3 pct. 30 si al art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul mediului si gospodăririi apelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Beneficiarii proiectelor LIFE, selectate si aprobate de Comisia Europeană, vor notifica Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, în perioada imediat premergătoare semnării contractului cu Comisia Europeană,  faptul că detin capacitătile financiare si administrative mentionate în formularele standard ale instrumentului financiar comunitar LIFE.

Art. 2. - Beneficiarii proiectelor LIFE aflate în faza de implementare vor transmite la Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor copiile contractelor încheiate cu Comisia Europeană (Grant Agreement) si ale anexelor acestora, precum si ale tuturor actelor aditionale încheiate ce privesc modificările legate de perioada de implementare si cele de ordin tehnic si financiar, în termen de maximum 10 zile de la încheierea acestora.

Art. 3. - Beneficiarii proiectelor LIFE aflate în faza de implementare vor transmite la Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor copiile rapoartelor intermediare si finale în termen de maximum 5 zile de la transmiterea acestora la Comisia Europeană.

Art. 4. - Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor va sprijini, în limita responsabilitătilor procedurale si legale, implementarea eficientă a proiectelor LIFE.

Art. 5. - Directia conservarea diversitătii biologice si biosecuritate din cadrul Departamentului mediului si Directia generală pentru implementarea fondurilor europene din cadrul Departamentului pentru integrare europeană vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

 

Bucuresti, 29 aprilie 2005.

Nr. 379.

 

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII

 

ORDIN

privind constituirea Registrului national al expertilor în învătământul superior si cercetare

 

În vederea îmbunătătirii calitătii învătământului superior si cercetării,

în baza art. 140 alin. (2) din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării,

ministrul educatiei si cercetării emite următorul ordin:

Art. 1. - Se constituie în cadrul Ministerului Educatiei si Cercetării Registrul national al expertilor în învătământul superior si cercetare, care cuprinde specialisti de prestigiu din tară si din străinătate.

Art. 2. - Înscrierea în Registrul national al expertilor în învătământul superior si cercetare este o conditie obligatorie pentru a fi selectat ca membru în comisiile, consiliile si organismele consultative ale Ministerului Educatiei si Cercetării.

Art. 3. - Persoanele care vor fi cuprinse în Registrul national al expertilor în învătământul superior si cercetare trebuie să satisfacă următoarele criterii de eligibilitate:

(1) să fie doctor în stiinte sau arte;

(2) să fie cadru didactic sau cercetător într-o institutie de învătământ superior sau de cercetare-dezvoltare-inovare din tară sau din străinătate;

(3) să aibă gradul didactic minim de lector sau echivalent în institutele de cercetare;

(4) să aibă reputatie stiintifică natională si internatională dovedită prin publicatii, distinctii (premii) stiintifice si granturi de cercetare.

Art. 4. - Înscrierea în Registrul national al expertilor în învătământul superior si cercetare se face în urma unei selectii a candidatilor:

(1) autopropusi;

(2) propusi din partea institutiilor de învătământ superior sau a institutelor de cercetare;

(3) propusi din partea asociatiilor stiintifice sau profesionale.

Art. 5. - Aplicatia pentru înscrierea în Registrul national al expertilor în învătământul superior si cercetare contine următoarele elemente:

(1) cerere de înscriere din partea persoanei sau a institutiei propunătoare;

(2) date de identificare: numele si prenumele, institutia la care este angajat, gradul didactic/cercetare, specializarea si domeniul de expertiză;

(3) informatii despre:

(a) publicatii ISI (publicatii înregistrate de către Institutul pentru Informatia Stiintifică) din ultimii 5 ani, dacă este cazul;

(b) publicatii indexate în baze de date internationale care fac un proces de selectie a revistelor si/sau a lucrărilor (ultimii 5 ani);

(c) cărti publicate la edituri nationale sau internationale de prestigiu (ultimii 5 ani);

(d) informatii despre calitatea de membru în:

(i) colective editoriale ale revistelor indexate ISI, în baze de date internationale care fac un proces de selectie a revistelor si/sau a lucrărilor;

(ii) colective editoriale ale editurilor internationale.

(e) premii nationale si internationale obtinute pe baza unui proces de selectie (ultimii 5 ani);

(f) granturi obtinute (ultimii 5 ani);

(4) curriculum vitae si lista completă a lucrărilor stiintifice din ultimii 5 ani.

Art. 6. - Senatele universitătilor si asociatiile stiintifice si profesionale pot trimite propuneri eligibile, însotite de aplicatia de înscriere pentru fiecare propunere, în variantă tipărită si electronică, pentru Registrul national al expertilor în învătământul superior si cercetare, prin postă, la adresa: Ministerul Educatiei si Cercetării (în atentia domnului Daniel David), str. G-ral H. Berthelot nr. 28-30, cod postal 010168, sectorul 1, Bucuresti.

Art. 7. - Autopropunerile însotite de aplicatia pentru înscriere se fac on line la adresa www.cncsis.ro sau prin e-mail la adresa danieldavid@med.edu.ro.

Art. 8. - Directia generală învătământ superior înfiintează o Comisie de selectie si validare a înscrierilor pentru Registrul national al expertilor în învătământul superior si cercetare.

Art. 9. - Aplicatiile pentru înscriere, selectia si înscrierea în Registrul national al expertilor în învătământul superior si cercetare se vor face în mod continuu.

Art. 10. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 11. - Directia generală învătământ superior va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul educatiei si cercetării,

Mircea Miclea

 

Bucuresti, 28 aprilie 2005.

Nr. 3.993.