MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 391         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 9 mai 2005

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

102. - Lege privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

 

344. - Decret pentru promulgarea Legii privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

770/1.472/317/2004. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, al ministrului sănătătii si al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor pentru aprobarea Normei cu privire la natura, continutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea si transportul caiselor în conservă

 

771/1.473/324/2004. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, al ministrului sănătătii si al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor pentru aprobarea Normei cu privire la natura, continutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea si transportul produsului “Mazăre rehidratată, în conservă”

 

772/1.474/325/2004. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, al ministrului sănătătii si al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor pentru aprobarea Normei cu privire la natura, continutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea si transportul produsului “Mazăre verde în conservă”

 

773/1.492/326/2004. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, al ministrului sănătătii si al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor pentru aprobarea Normei cu privire la natura, continutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea si transportul fasolei păstăi în conservă

 

774/1.475/318/2004. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, al ministrului sănătătii si al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor pentru aprobarea Normei cu privire la natura, continutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea si transportul prunelor în conservă

 

775/1.476/319/2004. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, al ministrului sănătătii si al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor pentru aprobarea Normei cu privire la natura, continutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea si transportul ananasului în conservă

 

776/1.493/320/2004. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, al ministrului sănătătii si al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor pentru aprobarea Normei cu privire la natura, continutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea si transportul produsului “Zmeură în conservă”

 

777/1.494/321/2004. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, al ministrului sănătătii si al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor pentru aprobarea Normei cu privire la natura, continutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea si transportul amestecului de fructe în conservă

 

778/1.495/327/2004. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, al ministrului sănătătii si al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor pentru aprobarea Normei cu privire la natura, continutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea si transportul sparanghelului în conservă

 

779/1.496/322/2004. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, al ministrului sănătătii si al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor pentru aprobarea Normei cu privire la natura, continutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea si transportul căpsunilor în conservă

 

780/1.497/323/2004. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, al ministrului sănătătii si al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor pentru aprobarea Normei cu privire la natura, continutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea si transportul perelor în conservă

 

781/1.477/316/2004. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, al ministrului sănătătii si al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor pentru aprobarea Normei cu privire la natura, continutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea si transportul piersicilor în conservă

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 SENATUL

 

LEGE

privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Se înfiintează Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, denumită în continuare Autoritatea natională de supraveghere, ca autoritate publică cu personalitate juridică, autonomă si independentă fată de orice alte autoritate a administratiei publice, ca si fată de orice persoană fizică sau juridică din domeniul privat, care exercită atributiile ce îi sunt date în competentă prin dispozitiile legale din domeniul prelucrării datelor cu caracter personal si al liberei circulatii a acestor date.

(2) Autoritatea natională de supraveghere are drept obiectiv apărarea drepturilor si libertătilor fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viată intimă, familială si privată, în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal si cu libera circulatie a acestor date.

(3) Atributiile Autoritătii nationale de supraveghere sunt reglementate prin Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

(4) Sediul Autoritătii nationale de supraveghere este în municipiul Bucuresti.

Art. 2. - (1) Autoritatea natională de supraveghere îsi exercită atributiile în mod transparent si impartial.

(2) În exercitarea atributiilor sale Autoritatea natională de supraveghere nu se substituie autoritătilor publice.

(3) Autoritatea natională de supraveghere nu poate fi supusă nici unui mandat imperativ sau reprezentativ si nu poate fi obligată să se supună instructiunilor sau dispozitiilor altei autorităti.

Art. 3. - (1) Autoritatea natională de supraveghere este condusă de un presedinte, a cărui functie este asimilată, din punctul de vedere al functiei de reprezentare, ordinii de precădere, drepturilor salariale si rangului de demnitate, celei de secretar de stat.

(2) Presedintele conduce întreaga activitate a Autoritătii nationale de supraveghere si o reprezintă în fata Senatului si a Camerei Deputatilor, în raporturile cu Guvernul, ministerele, alte autorităti ale administratiei publice, organizatii neguvernamentale, precum si cu persoane fizice si juridice române si străine.

(3) În activitatea de conducere a Autoritătii nationale de supraveghere presedintele este ajutat de un vicepresedinte, a cărui functie este asimilată, din punctul de vedere al functiei de reprezentare, ordinii de precădere, drepturilor salariale si rangului de demnitate, celei de subsecretar de stat.

(4) Presedintele Autoritătii nationale de supraveghere este ordonator principal de credite.

(5) În exercitarea atributiilor sale presedintele Autoritătii nationale de supraveghere emite decizii si instructiuni obligatorii pentru toate institutiile si unitătile la a căror activitate se referă.

(6) Deciziile si instructiunile cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(7) Autoritătile publice sunt obligate să comunice sau, după caz, să pună la dispozitie Autoritătii nationale de supraveghere, în conditiile legii, informatiile, documentele sau actele pe care le detin în legătură cu cererile care au fost adresate acesteia, acordându-i sprijin pentru exercitarea deplină a atributiilor sale.

Art. 4. - (1) Activitatea presedintelui, a vicepresedintelui si a personalului Autoritătii nationale de supraveghere are caracter public.

(2) La cererea persoanelor lezate în drepturile si libertătile lor sau datorită unor motive întemeiate, presedintele Autoritătii nationale de supraveghere poate decide asupra caracterului confidential al activitătii desfăsurate în acest caz.

Art. 5. - (1) Presedintele Autoritătii nationale de supraveghere prezintă anual rapoarte de activitate în sedinta plenară a Senatului. Rapoartele trebuie să cuprindă informatii relevante cu privire la activitatea Autoritătii nationale de supraveghere. Ele pot contine recomandări privind modificarea legislatiei sau măsuri de altă natură pentru ocrotirea drepturilor si libertătilor cetătenilor în legătură cu prelucrarea datelor personale.

(2) Raportul anual se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, după prezentarea acestuia în plenul Senatului.

 

CAPITOLUL II

Numirea si eliberarea din functie a presedintelui si vicepresedintelui Autoritătii nationale de supraveghere

 

Art. 6. - (1) Presedintele si vicepresedintele Autoritătii nationale de supraveghere sunt numiti de Senat, pentru un mandat cu durata de 5 ani. Mandatul presedintelui si al vicepresedintelui poate fi reînnoit o singură dată.

(2) Poate fi numită în functia de presedinte sau de vicepresedinte al Autoritătii nationale de supraveghere orice persoană cu cetătenia română, absolventă a unei institutii de învătământ superior juridic, în conditiile legii. Presedintele si vicepresedintele sunt persoane independente politic, cu o solidă competentă profesională, o vechime de minimum 10 ani în specialitate, o bună reputatie si care se bucură de o înaltă probitate civică.

3) Calitatea de presedinte sau de vicepresedinte al Autoritătii nationale de supraveghere este incompatibilă cu orice altă functie publică sau privată, cu exceptia functiilor didactice.

(4) Pe perioada în care ocupă aceste functii, presedintele si vicepresedintele Autoritătii nationale de supraveghere nu pot face parte din partide sau din alte structuri politice si nu au dreptul să detină, direct ori indirect, actiuni sau părti sociale la societăti comerciale cu obiect de activitate în domenii care se află în competenta Autoritătii nationale de supraveghere.

Art. 7. - (1) Propunerile de candidati pentru functia de presedinte sau de vicepresedinte al Autoritătii nationale de supraveghere se fac de către Biroul permanent al Senatului, la recomandarea grupurilor parlamentare din cele două Camere ale Parlamentului.

(2) Candidatii depun la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităti si validări a Senatului actele prin care dovedesc că îndeplinesc conditiile prevăzute de lege pentru a exercita functia de presedinte sau de vicepresedinte al Autoritătii nationale de supraveghere. Candidatii vor fi audiati de Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităti si validări. Senatul hotărăste asupra numirii acestora, după audierea în plen.

(3) Numirea presedintelui si a vicepresedintelui Autoritătii nationale de supraveghere se face cu votul majoritătii senatorilor. Dacă la primul tur de scrutin nu se obtine această majoritate, se va organiza un nou tur de scrutin la care vor participa numai candidatii situati pe primele două locuri la turul de scrutin anterior.

Art. 8. - (1) Mandatul de presedinte, respectiv de vicepresedinte al Autoritătii nationale de supraveghere începe pe data numirii si durează până la instalarea în functie a noului presedinte, respectiv vicepresedinte.

(2) Înainte de începerea exercitării mandatului, presedintele si vicepresedintele Autoritătii nationale de supraveghere vor depune în fata plenului Senatului următorul jurământ: “Jur să respect Constitutia si legile tării si să apăr drepturile si libertătile cetătenilor, îndeplinindu-mi cu bună-credintă si impartialitate atributiile de presedinte/vicepresedinte al Autoritătii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Asa să-mi ajute Dumnezeu!”

(3) Jurământul poate fi depus, după caz, si fără formula religioasă.

(4) Refuzul depunerii jurământului conduce la infirmarea numirii în functie a presedintelui, respectiv a vicepresedintelui Autoritătii nationale de supraveghere si deschide procedura pentru o nouă numire în functie.

Art. 9. - (1) Mandatul presedintelui, respectiv al vicepresedintelui Autoritătii nationale de supraveghere, încetează înainte de termen în caz de demisie, revocare din functie, incompatibilitate cu alte functii publice sau private, imposibilitate de a-si îndeplini atributiile mai mult de 90 de zile, constatată prin examen medical de specialitate, ori în caz de deces.

(2) Revocarea din functie a presedintelui, respectiv a vicepresedintelui Autoritătii nationale de supraveghere intervine ca urmare a încălcării Constitutiei si a legilor sau în cazul neîndeplinirii corespunzătoare a atributiilor si se face la propunerea Biroului permanent al Senatului, pe baza raportului Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităti si validări, cu votul majoritătii senatorilor.

(3) Demisia, incompatibilitatea, imposibilitatea de îndeplinire a functiei sau decesul se constată de către Biroul permanent al Senatului, în cel mult 10 zile de la aparitia cauzei care determină încetarea mandatului.

 

CAPITOLUL III

Atributiile presedintelui si ale vicepresedintelui Autoritătii nationale de supraveghere

 

Art. 10. - Presedintele Autoritătii nationale de supraveghere are următoarele atributii: a) organizează si coordonează activitatea Autoritătii nationale de supraveghere;

b) asigură informarea operatorilor si a persoanelor vizate de operatiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal despre drepturile si obligatiile ce le revin si urmăreste modul de aplicare a legislatiei privind prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestora;

c) asigură informarea operatorilor cu privire la obligatiile ce le revin si a persoanelor vizate cu privire la drepturile de care beneficiază în contextul prelucrării datelor cu caracter personal;

d) urmăreste modul de aplicare a legislatiei privind prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;

e) primeste si repartizează cererile adresate de persoanele lezate prin încălcarea drepturilor sau libertătilor cetătenesti în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si decide asupra acestor cereri;

f) urmăreste rezolvarea, în conditiile legii, a cererilor primite si solicită persoanelor juridice sau fizice în cauză încetarea încălcării drepturilor si libertătilor cetătenesti, repunerea în drepturi a petitionarului si repararea pagubelor;

g) încadrează, în conditiile legii, functionarii publici si personalul angajat cu contract de muncă si exercită dreptul de autoritate administrativă si disciplinară asupra acestora;

h) exercită functia de ordonator principal de credite;

i) asigură cooperarea cu institutii similare din străinătate;

j) îndeplineste si alte atributii prevăzute de prezenta lege, de legile speciale care reglementează activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si de Regulamentul de organizare si functionare.

Art. 11. - (1) Atributiile vicepresedintelui Autoritătii nationale de supraveghere sunt prevăzute în regulamentul de organizare si functionare a acesteia.

(2) Vicepresedintele Autoritătii nationale de supraveghere îndeplineste atributiile presedintelui în caz de imposibilitate temporară de exercitare a functiei de către acesta.

Art. 12. - (1) Presedintele Autoritătii nationale de supraveghere îsi exercită atributiile din oficiu sau la cererea persoanelor lezate prevăzute la art. 10 lit. e) si f).

(2) Cererile pot fi adresate de orice persoană fizică, fără deosebire de cetătenie, vârstă, sex, apartenentă politică sau convingeri religioase, precum si de persoane juridice.

Art. 13. - (1) Autoritatea natională de supraveghere are dreptul să facă investigatii si controale prealabile, să ceară autoritătilor administratiei publice orice informatii sau documente necesare investigatiei, să audieze si să ia declaratii de la conducătorii autoritătilor administratiei publice si de la orice functionar public sau personal contractual care poate da informatiile necesare solutionării unei cereri adresate Autoritătii nationale de supraveghere în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

(2) Dispozitiile alin. (1) se aplică si celorlalte autorităti si institutii publice, oricăror servicii publice aflate sub coordonarea autoritătilor administratiei publice, precum si persoanelor juridice sau fizice din sectorul privat care intră sub incidenta legislatiei privind prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Art. 14. - (1) Presedintele si vicepresedintele Autoritătii nationale de supraveghere, precum si personalul acesteia au acces, în conditiile legii, la documentele clasificate detinute de autoritătile publice sau de alte persoane juridice, în măsura în care acestea sunt necesare pentru exercitarea atributiilor prevăzute de lege.

(2) Presedintele si vicepresedintele Autoritătii nationale de supraveghere, precum si personalul acesteia au obligatia de a nu divulga sau de a nu face publice informatiile sau documentele clasificate la care au avut acces. Această obligatie se mentine si după încetarea activitătii persoanelor respective în cadrul Autoritătii nationale de supraveghere, sub sanctiunea prevăzută de legea penală.

 

CAPITOLUL IV

Organizarea si functionarea Autoritătii nationale de supraveghere

 

Art. 15. - (1) Structura organizatorică a Autoritătii nationale de supraveghere se aprobă de presedintele acesteia, cu avizul Biroului permanent al Senatului.

(2) Numărul maxim de posturi, exclusiv demnitarii, este de 50. Până la rectificarea bugetară din cursul anului 2005, Autoritatea natională de supraveghere va avea un număr de 37 de posturi, exclusiv demnitarii.

(3) Regulamentul de organizare si functionare se întocmeste de Autoritatea natională de supraveghere si se aprobă de Biroul permanent al Senatului.

(4) Statul de functii si structura posturilor pe compartimente se aprobă de presedintele Autoritătii nationale de supraveghere.

Art. 16. - (1) Personalul Autoritătii nationale de supraveghere este format din functionari publici sau, după caz, personal contractual si se încadrează prin examen sau concurs, în conditiile legii.

(2) Atributiile, sarcinile si răspunderile individuale ale personalului Autoritătii nationale de supraveghere se stabilesc prin fisa postului, pe baza regulamentului de organizare si functionare.

(3) Angajarea, avansarea, precum si modificarea si încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, de muncă ale personalului contractual din aparatul Autoritătii nationale de supraveghere se fac prin decizie a presedintelui acesteia, în conditiile legii.

(4) Personalul Autoritătii nationale de supraveghere nu poate detine actiuni sau părti sociale la societătile comerciale cu obiect de activitate în domenii care se află în competenta acesteia si nu poate avea calitatea de membru în organele de conducere ale unor asemenea societăti.

(5) Încălcarea prevederilor prezentei legi, a legilor speciale care reglementează domeniul de activitate al Autoritătii nationale de supraveghere sau a regulamentului de organizare si functionare atrage răspunderea penală, contraventională sau disciplinară, după caz.

Art. 17. - (1) Autoritatea natională de supraveghere are un buget propriu, care face parte integrantă din bugetul de stat.

(2) Autoritatea natională de supraveghere, cu consultarea Guvernului, îsi aprobă bugetul propriu si îl înaintează Guvernului în vederea includerii în bugetul de stat. Obiectiile presedintelui la proiectul de buget întocmit de Guvern se prezintă Parlamentului pentru solutionare.

Art. 18. - Salarizarea personalului Autoritătii nationale de supraveghere se realizează corespunzător functiilor similare din aparatul celor două Camere ale Parlamentului, în conditiile legii.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale si tranzitorii

           

Art. 19. - (1) Baza de date si evidentele, inclusiv arhiva si celelalte documente detinute si gestionate de Avocatul Poporului, referitoare la activitatea de protectie a persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, se preiau de către Autoritatea natională de supraveghere, pe bază de protocol de predare-primire, încheiat în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(2) La împlinirea termenului prevăzut la alin. (1), Autoritatea natională de supraveghere preia activitatea de protectie a persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si personalul aferent acestei activităti de la institutia Avocatul Poporului.

(3) Până la împlinirea termenului prevăzut la alin. (1), Guvernul va pune la dispozitie Autoritătii nationale de supraveghere spatiul si dotările necesare desfăsurării activitătii acesteia.

(4) După adoptarea regulamentului prevăzut la art. 15 alin. (3), dar nu mai târziu de termenul prevăzut la alin. (1), Autoritatea natională de supraveghere va încadra personalul necesar pentru îndeplinirea atributiilor prevăzute de lege.

Art. 20. - (1) Numărul de 37 de posturi si fondurile aferente functionării Autoritătii nationale de supraveghere se asigură prin diminuarea corespunzătoare a numărului de posturi si a fondurilor aprobate pentru Avocatul Poporului.

(2) Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările prevăzute la alin. (1) în structura bugetului de stat, în structura si volumul bugetelor celor două institutii - Avocatul Poporului si Autoritatea natională de supraveghere -, precum si în anexele la acestea.

Art. 21. - Până la împlinirea termenului prevăzut la art. 19 alin. (1), Avocatul Poporului va îndeplini în continuare atributiile prevăzute de lege în domeniul protectiei persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Art. 22. - Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 790 din 12 decembrie 2001, se modifică si se completează după

cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 21 va avea următorul cuprins:

“Art. 21. - (1) Autoritatea de supraveghere, în sensul prezentei legi, este Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.”

2. La articolul 21 alineatul (3), după litera d) se introduce o literă nouă, litera d1), cu următorul cuprins:

“d1) informează persoanele fizice sau/si juridice care activează în aceste domenii, în mod direct sau prin intermediul structurilor asociative ale acestora, asupra necesitătii respectării obligatiilor si îndeplinirii procedurilor prevăzute de prezenta lege;”

3. La articolul 21 alineatul (3), după litera l) se introduce o literă nouă, litera m), cu următorul cuprins:

“m) modul de organizare si functionare a Autoritătii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal se stabileste prin lege.”

4. Alineatul (5) al articolului 27 se abrogă.

Art. 23. - Declaratia formulată la art. 2 pct. 3 din Legea nr. 682/2001 privind ratificarea Conventiei pentru protejarea persoanelor fată de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 830 din 21 decembrie 2001, se modifică si va avea următorul cuprins:

“3. La art. 3 pct. 2 lit. c):

Prezenta conventie se aplică si prelucrărilor de date cu caracter personal efectuate prin alte mijloace decât cele automate, care fac parte dintr-un sistem de evidentă sau care sunt destinate a fi incluse într-un asemenea sistem. Autoritatea natională competentă este Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.”

Art. 24. - Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, Biroul permanent al Senatului va transmite, în termen de 10 zile, Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităti si validări propunerile de candidati pentru functia de presedinte si de vicepresedinte al Autoritătii nationale de supraveghere, în conformitate cu prevederile art. 7.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

DRIAN NĂSTASE

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

TEODOR MELESCANU

 

Bucuresti, 3 mai 2005.

Nr. 102.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 28 aprilie 2005.

Nr. 344.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

Nr. 770 din 22 octombrie 2004

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 1.472 din 10 noiembrie 2004

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

Nr. 317 din 6 decembrie 2004

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei cu privire la natura, continutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea si transportul caiselor în conservă

 

Având în vedere prevederile art. 34 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializării alimentelor, aprobată si modificată prin Legea nr. 57/2002,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Hotărârii Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, ministrul sănătătii si presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma cu privire la natura, continutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea si transportul caiselor în conservă, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, Ministerul Sănătătii si Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor, prin directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti, prin directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti si prin oficiile pentru protectia consumatorilor judetene si al municipiului Bucuresti, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în termen de 12 luni de la data publicării.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor

si dezvoltării rurale,

Petre Daea

p. Ministrul sănătătii,

Ion Bazac,

secretar de stat

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

Eduard Gabriel Matei


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 391 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

Nr. 771 din 22 octombrie 2004

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 1.473 din 10 noiembrie 2004

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

Nr. 324 din 6 decembrie 2004

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei cu privire la natura, continutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea si transportul produsului “Mazăre rehidratată, în conservă”

 

Având în vedere prevederile art. 34 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializării alimentelor, aprobată si modificată prin Legea nr. 57/2002,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Hotărârii Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, ministrul sănătătii si presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma cu privire la natura, continutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea si transportul produsului “Mazăre rehidratată, în conservă”, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, Ministerul Sănătătii si Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor,  prin directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiuluiBucuresti, prin directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti si prin oficiile pentru protectia consumatorilor judetene si al municipiului Bucuresti, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în termen de 12 luni de la data publicării.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Petre Daea

p. Ministrul sănătătii,

Ion Bazac,

secretar de stat

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

Eduard Gabriel Matei


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 391 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

Nr. 772 din 22 octombrie 2004

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 1.474 din 10 noiembrie 2004

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

Nr. 325 din 6 decembrie 2004

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei cu privire la natura, continutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea si transportul produsului “Mazăre verde în conservă”

 

Având în vedere prevederile art. 34 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializării alimentelor, aprobată si modificată prin Legea nr. 57/2002,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Hotărârii Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, ministrul sănătătii si presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma cu privire la natura, continutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea si transportul produsului “Mazăre verde în conservă”, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, Ministerul Sănătătii si Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor, prin directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti, prin directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti si prin oficiile pentru protectia consumatorilor judetene si al municipiului Bucuresti, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în termen de 12 luni de la data publicării.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor

si dezvoltării rurale,

Petre Daea

p. Ministrul sănătătii,

Ion Bazac,

secretar de stat

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

Eduard Gabriel Matei


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 391 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

Nr. 773 din 22 octombrie 2004

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 1.492 din 15 noiembrie 2004

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

Nr. 326 din 6 decembrie 2004

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei cu privire la natura, continutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea si transportul fasolei păstăi în conservă

 

Având în vedere prevederile art. 34 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializării alimentelor, aprobată si modificată prin Legea nr. 57/2002,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Hotărârii Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, ministrul sănătătii si presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma cu privire la natura, continutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea si transportul fasolei păstăi în conservă, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, Ministerul Sănătătii si Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor, prin directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti, prin directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti si prin oficiile pentru protectia consumatorilor judetene si al municipiului Bucuresti, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în termen de 12 luni de la data publicării.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor

si dezvoltării rurale,

Petre Daea

p. Ministrul sănătătii,

Ion Bazac,

secretar de stat

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

Eduard Gabriel Matei


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 391 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

Nr. 774 din 22 octombrie 2004

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 1.475 din 10 noiembrie 2004

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

Nr. 318 din 6 decembrie 2004

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei cu privire la natura, continutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea si transportul prunelor în conservă

 

Având în vedere prevederile art. 34 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializării alimentelor, aprobată si modificată prin Legea nr. 57/2002,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Hotărârii Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, ministrul sănătătii si presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma cu privire la natura, continutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea si transportul prunelor în conservă, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, Ministerul Sănătătii si Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor, prin directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti, prin directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti si prin oficiile pentru protectia consumatorilor judetene si al municipiului Bucuresti, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în termen de 12 luni de la data publicării.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor

si dezvoltării rurale,

Petre Daea

p. Ministrul sănătătii,

Ion Bazac,

secretar de stat

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

Eduard Gabriel Matei


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 391 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

Nr. 775 din 22 octombrie 2004

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 1.476 din 10 noiembrie 2004

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

Nr. 319 din 6 decembrie 2004

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei cu privire la natura, continutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea si transportul ananasului în conservă

 

Având în vedere prevederile art. 34 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializării alimentelor, aprobată si modificată prin Legea nr. 57/2002,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Hotărârii Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, ministrul sănătătii si presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma cu privire la natura, continutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea si transportul ananasului în conservă, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, Ministerul Sănătătii si Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor, prin directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti, prin directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti si prin oficiile pentru protectia consumatorilor judetene si al municipiului Bucuresti, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în termen de 12 luni de la data publicării.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor

si dezvoltării rurale,

Petre Daea

p. Ministrul sănătătii,

Ion Bazac,

secretar de stat

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

Eduard Gabriel Matei


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 391 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

Nr. 776 din 22 octombrie 2004

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 1.493 din 15 noiembrie 2004

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

Nr. 320 din 6 decembrie 2004

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei cu privire la natura, continutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea si transportul produsului “Zmeură în conservă”

 

Având în vedere prevederile art. 34 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializării alimentelor, aprobată si modificată prin Legea nr. 57/2002,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Hotărârii Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, ministrul sănătătii si presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma cu privire la natura, continutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea si transportul produsului “Zmeură în conservă”, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, Ministerul Sănătătii si Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor, prin directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti, prin directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti si prin oficiile pentru protectia consumatorilor judetene si al municipiului Bucuresti, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în termen de 12 luni de la data publicării.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor

si dezvoltării rurale,

Petre Daea

p. Ministrul sănătătii,

Ion Bazac,

secretar de stat

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

Eduard Gabriel Matei


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 391 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

Nr. 777 din 22 octombrie 2004

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 1.494 din 15 noiembrie 2004

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

Nr. 321 din 6 decembrie 2004

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei cu privire la natura, continutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea si transportul amestecului de fructe în conservă

 

Având în vedere prevederile art. 34 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializării alimentelor, aprobată si modificată prin Legea nr. 57/2002,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Hotărârii Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, ministrul sănătătii si presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma cu privire la natura, continutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea si transportul amestecului de fructe în conservă, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, Ministerul Sănătătii si Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor, prin directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti, prin directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti si prin oficiile pentru protectia consumatorilor judetene si al municipiului Bucuresti, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în termen de 12 luni de la data publicării.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor

si dezvoltării rurale,

Petre Daea

p. Ministrul sănătătii,

Ion Bazac,

secretar de stat

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

Eduard Gabriel Matei


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 391 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

Nr. 778 din 22 octombrie 2004

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 1.495 din 10 noiembrie 2004

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

Nr. 327 din 6 decembrie 2004

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei cu privire la natura, continutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea si transportul sparanghelului în conservă

 

Având în vedere prevederile art. 34 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializării alimentelor, aprobată si modificată prin Legea nr. 57/2002,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Hotărârii Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, ministrul sănătătii si presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma cu privire la natura, continutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea si transportul sparanghelului în conservă, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, Ministerul Sănătătii si Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor, prin directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti, prin directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti si prin oficiile pentru protectia consumatorilor judetene si al municipiului Bucuresti, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în termen de 12 luni de la data publicării.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor

si dezvoltării rurale,

Petre Daea

p. Ministrul sănătătii,

Ion Bazac,

secretar de stat

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

Eduard Gabriel Matei


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 391 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

Nr. 779 din 22 octombrie 2004

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 1.496 din 15 noiembrie 2004

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

Nr. 322 din 6 decembrie 2004

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei cu privire la natura, continutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea si transportul căpsunilor în conservă

 

Având în vedere prevederile art. 34 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializării alimentelor, aprobată si modificată prin Legea nr. 57/2002,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Hotărârii Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, ministrul sănătătii si presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma cu privire la natura, continutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea si transportul căpsunilor în conservă, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, Ministerul Sănătătii si Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor, prin directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti, prin directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti si prin oficiile pentru protectia consumatorilor judetene si al municipiului Bucuresti, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în termen de 12 luni de la data publicării.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor

si dezvoltării rurale,

Petre Daea

p. Ministrul sănătătii,

Ion Bazac,

secretar de stat

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

Eduard Gabriel Matei


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 391 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

Nr. 780 din 22 octombrie 2004

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 1.497 din 15 noiembrie 2004

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

Nr. 323 din 6 decembrie 2004

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei cu privire la natura, continutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea si transportul perelor în conservă

 

Având în vedere prevederile art. 34 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializării alimentelor, aprobată si modificată prin Legea nr. 57/2002,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Hotărârii Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, ministrul sănătătii si presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma cu privire la natura, continutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea si transportul perelor în conservă, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, Ministerul Sănătătii si Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor, prin directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti, prin directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti si prin oficiile pentru protectia consumatorilor judetene si al municipiului Bucuresti, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în termen de 12 luni de la data publicării.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor

si dezvoltării rurale,

Petre Daea

p. Ministrul sănătătii,

Ion Bazac,

secretar de stat

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

Eduard Gabriel Matei

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

Nr. 781 din 22 octombrie 2004

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 1.477 din 10 noiembrie 2004

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

Nr. 316 din 6 decembrie 2004

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei cu privire la natura, continutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea si transportul piersicilor în conservă

 

Având în vedere prevederile art. 34 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializării alimentelor, aprobată si modificată prin Legea nr. 57/2002,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Hotărârii Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, ministrul sănătătii si presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma cu privire la natura, continutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea si transportul piersicilor în conservă, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, Ministerul Sănătătii si Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor, prin directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti, prin directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti si prin oficiile pentru protectia consumatorilor judetene si al municipiului Bucuresti, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în termen de 12 luni de la data publicării.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor

si dezvoltării rurale,

Petre Daea

p. Ministrul sănătătii,

Ion Bazac,

secretar de stat

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

Eduard Gabriel Matei


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 391 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.