MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 402         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 12 mai 2005

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

116. - Lege privind înfiintarea Universitătii “Andrei Saguna” din municipiul Constanta, judetul Constanta

 

361. - Decret pentru promulgarea Legii privind înfiintarea Universitătii “Andrei Saguna” din municipiul Constanta, judetul Constanta

 

121. - Lege privind modificarea art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 66/1999 pentru aderarea României la Conventia cu privire la suprimarea cerintei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961

 

366. - Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 66/1999 pentru aderarea României la Conventia cu privire la suprimarea cerintei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961

 

372. - Decret privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Cavaler

 

373. - Decret privind înaintarea în gradul următor a unui general-maior cu două stele, în retragere, din Ministerul Apărării Nationale

 

374. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel în retragere din Ministerul Administratiei si Internelor

 

375. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel în retragere din Ministerul Administratiei si Internelor

 

376. - Decret privind acordarea gradului de general de flotilă aeriană cu o stea, în retragere, unui comandor în retragere din Ministerul Apărării Nationale

 

377. - Decret privind acordarea gradului de general de flotilă aeriană cu o stea, în retragere, unui comandor în retragere din Ministerul Apărării Nationale

 

378. - Decret privind acordarea gradului de general de flotilă aeriană cu o stea, în retragere, unui comandor în retragere din Ministerul Apărării Nationale

 

379. - Decret privind acordarea gradului de contraamiral de flotilă cu o stea, în retragere, unui comandor în retragere din Ministerul Apărării Nationale

 

380. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel în retragere din Ministerul Apărării Nationale

 

381. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel în retragere din Ministerul Apărării Nationale

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind înfiintarea Universitătii “Andrei Saguna” din municipiul Constanta, judetul Constanta

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se înfiintează Universitatea “Andrei Saguna” din municipiul Constanta, judetul Constanta, ca institutie de învătământ superior, persoană juridică de drept privat si de utilitate publică, parte a sistemului national de învătământ, cu sediul în municipiul Constanta, bd. Alexandru Lăpusneanu nr. 13, judetul Constanta.

Art. 2. - Universitatea “Andrei Saguna” din municipiul Constanta, judetul Constanta, se înfiintează cu următoarele facultăti si specializări acreditate:

a) Facultatea de Drept si Stiinte Administrative, specializarea Drept, cu predare în limba română;

b) Facultatea de Stiinte Economice, specializarea Finante si bănci, cu predare în limba română.

Art. 3. - După intrarea în vigoare a prezentei legi, în structura Universitătii “Andrei Saguna” intră si facultătile si specializările, altele decât cele mentionate la art. 2, acreditate sau autorizate să functioneze provizoriu prin hotărâre a Guvernului, conform legii.

Art. 4. - Personalul didactic si nedidactic din institutia care a fost autorizată să functioneze provizoriu se preia prin transfer în interesul serviciului la institutia nou-înfiintată, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 5. - (1) Universitatea înfiintată dispune de patrimoniu propriu, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

(2) Patrimoniul prevăzut în anexă este proprietatea Universitătii “Andrei Saguna” din municipiul Constanta, judetul Constanta, prin efectul legii.

Art. 6. - (1) Patrimoniul Universitătii “Andrei Saguna” rămâne si va fi utilizat numai în cadrul sistemului national de învătământ. În cazul nerespectării acestei prevederi, Ministerul Educatiei si Cercetării va propune încetarea activitătii de învătământ si desfiintarea prin lege a universitătii.

(2) În cazul desfiintării institutiei de învătământ superior, destinatia patrimoniului se stabileste prin lege, numai în interesul învătământului.

Art. 7. - Cheltuielile privind functionarea Universitătii “Andrei Saguna” se suportă din veniturile proprii, dobândite în conditiile legii, precum si din alte surse legale.

Art. 8. - Pentru a se asigura respectarea standardelor legale de calitate, specifice învătământului superior, institutia prevăzută la art. 1 este special monitorizată pe o perioadă de 3 ani, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetării si publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

DAN RADU RUSANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

 

Bucuresti, 5 mai 2005.

Nr. 116.

 

 

 

ANEXĂ*)

 

PATRIMONIUL

Universitătii “Andrei Saguna” din Constanta, înfiintată prin lege

 

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind înfiintarea Universitătii “Andrei Saguna” din municipiul Constanta, judetul Constanta

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind înfiintarea Universitătii “Andrei Saguna” din municipiul Constanta, judetul Constanta, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 3 mai 2005.

Nr. 361.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind modificarea art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 66/1999 pentru aderarea României la Conventia cu privire la suprimarea cerintei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Articolul 2 din Ordonanta Guvernului nr. 66/1999 pentru aderarea României la Conventia cu privire la suprimarea cerintei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 26 august 1999, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

“Art. 2. - Autoritătile române competente să aplice apostila prevăzută la art. 3 alin. (1) din Conventie sunt: tribunalele, pentru actele oficiale prevăzute la art. 1 lit. a), c) si d), si prefecturile, pentru actele oficiale prevăzute la art. 1 lit. b).”

Art. II. - Prevederile prezentei legi intră în vigoare la data de 1 septembrie 2005.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 5 mai 2005.

Nr. 121.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind modificarea art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 66/1999 pentru aderarea României la Conventia cu privire la suprimarea cerintei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind modificarea art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 66/1999 pentru aderarea României la Conventia cu privire la suprimarea cerintei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 3 mai 2005.

Nr. 366.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Cavaler

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 3 alin. (2), ale art. 4 alin. (1) si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale, pentru rezultatele obtinute în îndeplinirea cu succes a misiunilor de mare complexitate si răspundere privind pregătirea profesională a specialistilor de transmisiuni din toate categoriile de forte ale armatei,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari, Bazei 14 Instructie Transmisiuni.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 5 mai 2005.

Nr. 372.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind înaintarea în gradul următor a unui general-maior cu două stele, în retragere, din Ministerul Apărării Nationale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum si unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de război, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 4 lit. f) pct. 28 din Legea nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, precum si ale Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 41 din 28 aprilie 2005,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Pe data de 9 mai 2005, domnului general-maior cu două stele, în retragere, Sandru Victor Corneliu, veteran de război, i se acordă gradul de generallocotenent cu trei stele, în retragere.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 5 mai 2005.

Nr. 373.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel în retragere din Ministerul Administratiei si Internelor

 

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum si unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de război, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 4 lit. f) pct. 28 din Legea nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, precum si ale Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 41 din 28 aprilie 2005,

având în vedere propunerea ministrului administratiei si internelor,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Pe data de 9 mai 2005, domnului colonel în retragere Gavriloiu Constantin Ion, veteran de război, i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea, în retragere.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 5 mai 2005.

Nr. 374.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel în retragere din Ministerul Administratiei si Internelor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum si unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de război, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 4 lit. f) pct. 28 din Legea nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, precum si ale Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 41 din 28 aprilie 2005,

având în vedere propunerea ministrului administratiei si internelor,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Pe data de 9 mai 2005, domnului colonel în retragere Dănescu Marin Marin, veteran de război, i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea, în retragere.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 5 mai 2005.

Nr. 375.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general de flotilă aeriană cu o stea, în retragere, unui comandor în retragere din Ministerul Apărării Nationale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum si unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de război, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 4 lit. f) pct. 28 din Legea nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, precum si ale Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 41 din 28 aprilie 2005,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Pe data de 9 mai 2005, domnului comandor în retragere Constantinciu Pavăl Constantin, veteran de război, i se acordă gradul de general de flotilă aeriană cu o stea, în retragere.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 5 mai 2005.

Nr. 376.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general de flotilă aeriană cu o stea, în retragere, unui comandor în retragere din Ministerul Apărării Nationale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum si unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de război, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 4 lit. f) pct. 28 din Legea nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, precum si ale Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 41 din 28 aprilie 2005,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Pe data de 9 mai 2005, domnului comandor în retragere Stoian Stefan Dan, veteran de război, i se acordă gradul de general de flotilă aeriană cu o stea, în retragere.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 5 mai 2005.

Nr. 377.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general de flotilă aeriană cu o stea, în retragere, unui comandor în retragere din Ministerul Apărării Nationale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum si unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de război, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 4 lit. f) pct. 28 din Legea nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, precum si ale Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 41 din 28 aprilie 2005,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Pe data de 9 mai 2005, domnului comandor în retragere Stinghe Ioan Dragos, veteran de război, i se acordă gradul de general de flotilă aeriană cu o stea, în retragere.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 5 mai 2005.

Nr. 378.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de contraamiral de flotilă cu o stea, în retragere, unui comandor în retragere din Ministerul Apărării Nationale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum si unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de război, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 4 lit. f) pct. 28 din Legea nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, precum si ale Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 41 din 28 aprilie 2005,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Pe data de 9 mai 2005, domnului comandor în retragere Bălănescu Grigore Paul, veteran de război, i se acordă gradul de contraamiral de flotilă cu o stea, în retragere.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 5 mai 2005.

Nr. 379.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel în retragere din Ministerul Apărării Nationale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum si unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de război, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 4 lit. f) pct. 28 din Legea nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, precum si ale Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 41 din 28 aprilie 2005,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Pe data de 9 mai 2005, domnului colonel în retragere Staicu Iorgu Neculai, veteran de război, i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea, în retragere.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 5 mai 2005.

Nr. 380.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel în retragere din Ministerul Apărării Nationale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum si unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de război, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 4 lit. f) pct. 28 din Legea nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, precum si ale Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 41 din 28 aprilie 2005,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Pe data de 9 mai 2005, domnului colonel în retragere Bancea Neculai Neculai, veteran de război, i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea, în retragere.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 5 mai 2005.

Nr. 381.