MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 426         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 19 mai 2005

          

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

140. – Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 20/2005 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2001 privind asigurarea unor fonduri pentru finantarea constructiei de locuinte pentru tineret si săli de sport

 

422. – Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 20/2005 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2001 privind asigurarea unor fonduri pentru finantarea constructiei de locuinte pentru tineret si săli de sport

 

142. – Lege pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 108/2004 privind unele măsuri pentru relansarea economică a Societătii Comerciale “Laminorul“ – S.A. Brăila

 

424. – Decret privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 108/2004 privind unele măsuri pentru relansarea economică a Societătii Comerciale “Laminorul“ – S.A. Brăila

 

143. – Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 21/2005 privind sustinerea proiectului ISPA 2000/RO/16/P/PE/001 “Program pentru managementul deseurilor în Piatra-Neamt“

 

425. – Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 21/2005 privind sustinerea proiectului ISPA 2000/RO/16/P/PE/001 “Program pentru managementul deseurilor în Piatra-Neamt“

 

144. – Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 106/2004 privind stabilirea indemnizatiilor unor alesi locali pentru anul 2005

 

426. – Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 106/2004 privind stabilirea indemnizatiilor unor alesi locali pentru anul 2005

 

145. – Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 91/2004 pentru aprobarea unor măsuri financiare privind reglementarea unor obligatii de plată ale societătilor comerciale desprinse din Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica“ – S.A. în urma procesului de restructurare

 

427. – Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 91/2004 pentru aprobarea unor măsuri financiare privind reglementarea unor obligatii de plată ale societătilor comerciale desprinse din Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica“ – S.A. în urma procesului de restructurare

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

436. – Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

180. – Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice “Specificatie tehnică privind produse din otel utilizate ca armături: cerinte si criterii de performantă“, indicativ ST 009-04 (revizuire specificatie tehnică ST 009-96)

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATLOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 20/2005 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2001 privind asigurarea unor fonduri pentru finantarea constructiei de locuinte pentru tineret si săli de sport

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 20 din 17 martie 2005 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2001 privind asigurarea unor fonduri pentru finantarea constructiei de locuinte pentru tineret si săli de sport, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 234 din 21 martie 2005, cu următoarea modificare:

– Articolul II va avea următorul cuprins:

“Art.II. – În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgentă, Guvernul României, la propunerea Ministerului Finantelor Publice si a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, va aproba prin hotărâre precizări privind stabilirea modalitătilor de alocare a sumelor pentru realizarea obiectivelor «Arena Sportivă Polivalentă si Sala Natională Sportivă Polivalent㻓.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

DANIELA POPA

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 17 mai 2005.

Nr. 140.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 20/2005 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2001

privind asigurarea unor fonduri pentru finantarea constructiei de locuinte pentru tineret si săli de sport

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 (alin. 1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 20/2005 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2001 privind asigurarea unor fonduri pentru finantarea constructiei de locuinte pentru tineret si săli de sport si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 13 mai 2005.

Nr. 422.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATLOR

SENATUL

 

LEGE

pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 108/2004 privind unele măsuri pentru relansarea economică a Societătii Comerciale “Laminorul“ – S.A. Brăila

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 108 din 16 noiembrie 2004 privind unele măsuri pentru relansarea economică a Societătii Comerciale “Laminorul“ – S.A. Brăila, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.103 din 25 noiembrie 2004.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

DANIELA POPA

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 17 mai 2005.

Nr. 142.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 108/2004 privind unele măsuri pentru relansarea economică a Societătii Comerciale “Laminorul“ – S.A. Brăila

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 108/2004 privind unele măsuri pentru relansarea economică a Societătii Comerciale “Laminorul“ – S.A. Brăila si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 13 mai 2005.

Nr. 424.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATLOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 21/2005 privind sustinerea proiectului ISPA 2000/RO/16/P/PE/001 “Program pentru managementul deseurilor în Piatra-Neamt“

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 21 din 17 martie 2005 privind sustinerea proiectului ISPA 2000/RO/16/P/PE/001 “Program pentru managementul deseurilor în Piatra-Neamt, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 23 martie 2005.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

DANIELA POPA

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 17 mai 2005.

Nr. 143.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 21/2005 privind sustinerea proiectului ISPA 2000/RO/16/P/PE/001 “Program pentru managementul deseurilor în Piatra-Neamt“

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 21/2005 privind sustinerea proiectului ISPA 2000/RO/16/P/PE/001 “Program pentru managementul deseurilor în Piatra-Neamt“ si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 13 mai 2005.

Nr. 425.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATLOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 106/2004 privind stabilirea indemnizatiilor unor alesi locali pentru anul 2005

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 106 din 16 noiembrie 2004 privind stabilirea indemnizatiilor unor alesi locali pentru anul 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.103 din 25 noiembrie 2004.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

DANIELA POPA

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 17 mai 2005.

Nr. 144.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 106/2004 privind stabilirea indemnizatiilor unor alesi locali pentru anul 2005

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 106/2004 privind stabilirea indemnizatiilor unor alesi locali pentru anul 2005 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 13 mai 2005.

Nr. 426.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATLOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 91/2004 pentru aprobarea unor măsuri financiare privind reglementarea unor obligatii de plată ale societătilor comerciale desprinse din Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica“ – S.A. în urma procesului de restructurare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 91 din 10 noiembrie 2004 pentru aprobarea unor măsuri financiare privind reglementarea unor obligatii de plată ale societătilor comerciale desprinse din Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica“ – S.A. în urma procesului de restructurare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.063 din 16 noiembrie 2004.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

DANIELA POPA

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 17 mai 2005.

Nr. 145.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 91/2004 pentru aprobarea unor măsuri financiare privind reglementarea unor obligatii de plată ale societătilor comerciale desprinse din Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica“ – S.A. în urma procesului de restructurare

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 91/2004 pentru aprobarea unor măsuri financiare privind reglementarea unor obligatii de plată ale societătilor comerciale desprinse din Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica“ – S.A. în urma procesului de restructurare si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 13 mai 2005.

Nr. 427.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Anexa nr. 4 “Agentia Natională de Administrare Fiscală“ la Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 269 din 31 martie 2005, se modifică si se înlocuieste cu anexa la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

p. Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Mihai Constantin Seitan,

secretar de stat

 

Bucuresti, 12 mai 2005.

Nr. 436.

 

ANEXA1)

(Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 208/2005)

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Reglementării tehnice “Specificatie tehnică privind produse din otel utilizate ca armături: cerinte si criterii de performantă“, indicativ ST 009-04

(revizuire specificatie tehnică ST 009-96)

 

În conformitate cu art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 2 pct. 45 si al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Procesul-verbal de avizare nr. 12 din 19 mai 2004 al Comitetului tehnic de coordonare generală,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Reglementarea tehnică “Specificatie tehnică privind produse din otel utilizate ca armături: cerinte si criterii de performantă“, indicativ ST 009-04, elaborată de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii si Economia Constructiilor – INCERC Bucuresti, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.

Art. 3. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului lucrărilor publice si amenajării teritoriului nr. 11 din 3 februarie 1997 pentru aprobarea reglementării tehnice “Specificatie tehnică privind cerinte si criterii de performantă pentru produse din otel utilizate ca armături în structuri din beton“, indicativ ST 009-96, publicat în Buletinul Constructiilor nr. 11/1997, precum si orice alte dispozitii contrare îsi încetează aplicabilitatea.

 

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

 

Bucuresti, 15 februarie 2005.

Nr. 180.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 426 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.