MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 428         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 20 mai 2005

          

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 214 din 14 aprilie 2005 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea functionarilor publici si a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum si a personalului din organele autoritătii judecătoresti, ale art. 12 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, ale art. 10 alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, ale art. 9 alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, precum si ale art. 8 alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

351. - Hotărâre privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor si pierderilor de substante prioritar periculoase

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

194. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice “Ghid de executie privind protectia“mpotriva coroziunii a constructiilor din otel“, indicativ GE 053-04

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 214

din 14 aprilie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea functionarilor publici si a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum si a personalului din organele autoritătii judecătoresti, ale art. 12 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, ale art. 10 alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, ale art. 9 alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, precum si ale art. 8 alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Constantin Doldur - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Florentina Baltă - procuror

Claudia Margareta Nită - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea functionarilor publici si a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum si a personalului din organele autoritătii judecătoresti si ale art. 12 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, exceptie ridicată de Magdalena Muscă, Liliana Chirită si altii în Dosarul nr. 933/C/2004 al Tribunalului Vrancea - Sectia civilă, înregistrată la Curtea Constitutională sub nr. 73D/2005.

La apelul nominal răspunde Ministerul Justitiei, prin consilier juridic Adriana Mehedinti, cu delegatie depusă la dosarul cauzei, lipsind celelalte părti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Curtea dispune a se face apelul si în dosarele nr. 74D/2005, nr. 117D/2005 si nr. 118D/2005, având ca obiect aceeasi exceptie de neconstitutionalitate, ridicată de Niculina Tuchilus, Tudorita Branea si altii în Dosarul nr. 1.006/C/2004 al Tribunalului Vrancea - Sectia civilă, de Ion Lefter, Vasile Castu si altii în Dosarul nr. 974/C/2004 al Tribunalului Vrancea - Sectia civilă, respectiv de Liviu Gătej, Ioana Albitei si altii în Dosarul nr. 990/C/2004 al aceleiasi instante. De asemenea, Curtea dispune a se face apelul si în dosarele nr. 76D/2005, nr. 78D/2005 si nr. 79D/2005, având ca obiect exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea functionarilor publici si a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum si a personalului din organele autoritătii judecătoresti, ale art. 12 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, ale art. 10 alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, precum si ale art. 9 alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, exceptie ridicată de Marcela Comsa, Ioan Busuioc si altii în Dosarul nr. 6/M/2005 al Tribunalului Brasov - Sectia civilă, de Aurica Voinescu, Laura Achten si altii în Dosarul nr. 10/M/2005 al aceleiasi instantei, respectiv de Gheorghe Achim, Lidia Adam si altii în Dosarul nr. 6/2005 al Tribunalului Covasna.

La apelul nominal răspunde Ministerul Justitiei, prin acelasi consilier juridic, care depune delegatie în dosarele nr. 74D/2005, nr. 76D/2005 si nr. 78D/2005, lipsind celelalte părti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Magistratul-asistent referă faptul că, în dosarele nr. 73D/2005, nr. 74D/2005, nr. 76D/2005 si nr. 78D/2005, Ministerul Justitiei, în calitate de parte în proces, a transmis prin Serviciul de registratură al Curtii Constitutionale note scrise prin care apreciază, pe de o parte, că exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 33/2001 este întemeiată si, pe de altă parte, că exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 12 alin. (4) din Legea nr. 743/2001, ale art. 10 alin. (3) din Legea nr. 631/2002 si ale art. 9 alin. (7) din Legea nr. 507/2003 este inadmisibilă.

Curtea, având în vedere că obiectul exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate în dosarele sus-mentionate este, în totalitate sau în parte, identic, pune în discutie, din oficiu, problema conexării cauzelor.

Atât reprezentantul Ministerului Justitiei, cât si cel al Ministerului Public sunt de acord cu conexarea dosarelor. Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea dosarelor nr. 118D/2005, nr. 117D/2005, nr. 79D/2005, nr. 78D/2005, nr. 76D/2005 si nr. 74D/2005 la Dosarul nr. 73D/2005, care a fost primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului Justitiei solicită admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 33/2001, precum si respingerea ca inadmisibilă a exceptiei referitoare la celelalte texte de lege criticate de către autorii acesteia. În acest sens, face referire la argumentatia expusă pe larg în notele depuse de Ministerul Justitiei în dosarele nr. 73D/2005, nr. 74D/2005, nr. 76D/2005 si nr. 78D/2005. Reprezentantul Ministerului Public arată că dispozitiile de lege criticate au mai fost supuse controlului de constitutionalitate, Curtea retinând, de exemplu prin deciziile nr. 38 din 25 ianuarie 2005 si nr. 56 din 1 februarie 2005, că acestea au avut un caracter temporar. Apreciază că nu au intervenit elemente noi de natură să impună schimbarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, astfel că solicită respingerea exceptiei ca inadmisibilă.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierile din 14, 25, 27 si 28 ianuarie 2005, pronuntate în dosarele nr. 933/C/2004, nr. 1.006/C/2004, nr. 6/M/2004, nr. 10/M/2004, nr. 6/2005, nr. 974/C/2004 si nr. 990/C/2004, Tribunalul Vrancea - Sectia civilă, Tribunalul Brasov - Sectia civilă si Tribunalul Covasna au sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea functionarilor publici si a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum si a personalului din organele autoritătii judecătoresti, ale art. 12 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, ale art. 10 alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, precum si ale art. 9 alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003. Exceptia a fost ridicată de Magdalena Muscă si altii, de Niculina Tuchilus si altii, de Marcela Comsa si altii, de Aurica Voinescu si altii, de Gheorghe Achim si altii, de Ion Lefter si altii, respectiv de Liviu Gătej si altii în cadrul unor cauze având ca obiect plata primei de concediu.

În motivarea exceptiei, având un continut asemănător, autorii acesteia arată că prin textele de lege criticate a fost suspendat în mod succesiv, mai întâi până la data de 1 ianuarie 2002, apoi până la data de 31 decembrie 2002, 31 decembrie 2003, respectiv 31 decembrie 2004, exercitiul dreptului la prima de concediu prevăzut de art. 411 alin. (1) din Legea nr. 50/1996, introdus prin Ordonanta Guvernului nr. 83/2000. Autorii consideră că “suspendarea aplicării unei legi prin care se recunoaste un drept echivalează cu restrângerea exercitiului acelui drept“, astfel că textele de lege criticate contravin art. 53 din Constitutie, ale cărui conditii strict si limitativ prevăzute pentru restrângerea exercitiului unui drept prin lege nu sunt respectate.

În plus, în dosarele nr. 76D/2005 si nr. 78D/2005, autorii exceptiei de neconstitutionalitate apreciază că art. 41 alin. (2) din Constitutie, reglementând dreptul la muncă si protectia socială a muncii, se referă si la concediul de odihnă plătit, prin care se întelege cumulul dintre indemnizatia de concediu si prima de vacantă. Se sustine că Legea fundamentală a României nu prevede posibilitatea suspendării unor drepturi constitutionale, ci doar restrângerea prin lege a exercitiului unor drepturi sau libertăti, în conditii stricte care impun o astfel de măsură, astfel că încălcarea art. 53 din Constitutie este cu atât mai evidentă. Se mai arată că prevederile art. III alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 33/2001 încalcă si art. 115 alin. (4) din Constitutie, întrucât măsura dispusă prin ordonanta criticată “nu a fost justificată de o situatie exceptională“, asa cum impune norma constitutională invocată. În acest sens se amintesc decizii ale Curtii Constitutionale prin care texte de lege reglementate cu încălcarea conditiei urgentei au fost declarate neconstitutionale (deciziile nr. 65/1995 si nr. 83/1998). În final, se invocă prevederile art. 1 alin. (3) din Constitutie, referitoare la caracterul de stat de drept, democratic si social al României, precum si la garantarea, ca valori supreme în stat, a drepturilor si libertătilor cetătenilor.

În plus, în Dosarul nr. 79D/2005, autorii exceptiei de neconstitutionalitate solicită ca “în baza principiului egalitătii în drepturi“ să se aibă în vedere “că salarizarea personalului din autoritatea judecătorească se întemeiază pe raporturi de autoritate, nu pe principii contractuale“, ceea ce creează “o inechitate fată de personalul contractual al societătilor comerciale care în baza negocierii beneficiază de asemenea prime de vacante, precum si de primele reglementate de Codul fiscal“.

Tribunalul Vrancea - Sectia civilă, exprimându-si opinia în dosarele nr. 73D/2005, nr. 74D/2005, nr. 117D/2005 si nr. 118D/2005, apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este întemeiată, deoarece suspendarea succesivă a unui drept recunoscut de lege echivalează cu o restrângere a exercitiului acestui drept, care nu se înscrie însă printre situatiile expres si limitativ reglementate de art. 53 din Constitutie. Desi mentionează că revine instantei de judecată competenta de a constata abrogarea art. 411 din Legea nr. 50/1996, aceasta consideră, totusi, necesară interventia Curtii Constitutionale, “ca autoritate publică specializată.“

Tribunalul Brasov - Sectia civilă, exprimându-si opinia în dosarele nr. 76D/2005 si nr. 78D/2005, consideră că “prima de vacantă prevăzută de Ordonanta Guvernului nr. 83/2000 se încadrează în sintagma «alte conditii specifice, stabilite de lege», prevăzută de art. 41 alin. (2) din Constitutie, având în vedere că aceasta este distinctă de concediul de odihnă plătit, însă este specifică categoriei profesionale a magistratilor si a personalului auxiliar din autoritatea judecătorească si este prevăzută prin lege specială“. În consecintă, suspendarea primei de vacantă,“chiar dacă ar fi considerată o restrângere temporară“, nu este justificată din prisma prevederilor art. 53 din Constitutie, deoarece nu se încadrează în nici una dintre situatiile prevăzute limitativ de norma constitutională invocată, nu este necesară într-o societate democratică si are ca efect atingerea dreptului în substanta sa. Se mai mentionează că actele normative ce contin dispozitiile de lege criticate nu cuprind nici o expunere de motive care să justifice luarea acestei măsuri, măsură ce “este de natură a conduce la discriminarea autoritătii judecătoresti fată de celelalte puteri ale statului“.

Tribunalul Covasna, exprimându-si opinia în Dosarul nr. 79D/2005, apreciază că “actele normative invocate de autorii exceptiei ca fiind neconstitutionale nu sunt în contradictie cu prevederile Legii fundamentale, întrucât în cauză nu este vorba de suspendarea unui drept constitutional“ cuprins între drepturile si libertătile fundamentale reglementate de Capitolul II din Constitutie, asa cum este dreptul la un salariu minim brut pe tară. Dreptul la prima de vacantă este un drept instituit printr-o lege specială, astfel că art. 53 din Constitutie nu poate fi invocat.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost communicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul, prin punctul său de vedere transmis în dosarele nr. 73D/2005, nr. 74D/2005, nr. 76D/2005, nr. 78D/2005 si nr. 79D/2005, consideră că exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 33/2001 este întemeiată, pentru următoarele argumente: concediul de odihnă plătit este un drept al salariatilor garantat de art. 41 alin. (2) din Constitutie, referitor la măsurile de protectie socială a muncii; din “interpretarea coroborată a dispozitiilor Codului muncii si ale Legii nr. 188/1999” rezultă că dreptul la concediul de odihnă are două componente, care nu se pot disocia: una nepatrimonială, constând în însăsi efectuarea concediului prin suspendarea obligatiei salariatului de a presta munca, iar cealaltă de natură patrimonială, care acoperă drepturile cuvenite salariatului în perioada concediului de odihnă; “a admite posibilitatea suspendării aplicabilitătii prevederilor legale care consacră dreptul la prima de concediu echivaleză cu recunoasterea implicită a posibilitătii de suspendare a exercitiului oricărei componente a dreptului la concediu plătit, inclusiv sub aspectul laturii nepatrimoniale“; art. 139 alin. (2) din Codul muncii prevede că dreptul la concediu de odihnă anual nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renuntări sau limitări. În consecintă, se apreciază că suspendarea acordării dreptului la prima de concediu reprezintă, în fapt, o suspendare a unui drept constitutional fundamental consacrat de art. 41 alin. (2) din Constitutie“, iar această suspendare “echivalează cu restrângerea nejustificată a acestui drept, fără a fi incidentă vreuna dintre situatiile de exceptie prevăzute de art. 53 din Constitutie, care să permită o astfel de restrângere“. Mai mult, se sustine că îrestrângerea adusă de legiuitor prin măsura suspendării care, în fapt, anulează aplicarea unei componente esentiale a dreptului constitutional în discutie aduce atingere însesi existentei dreptului“, încălcând flagrant, si sub acest aspect, dispozitiile art. 53 din Legea fundamentală.

În ceea ce priveste exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 12 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, ale art. 10 alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002 si ale art. 9 alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, se arată că, potrivit Deciziei Curtii Constitutionale nr. 283/2004, alin. (2) al art. 138 din Constitutie consacră principiul anualitătii bugetului de stat, astfel că, legile criticate nemaifiind în vigoare si aplicându-se dispozitiile art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, exceptia este inadmisibilă.

Totodată, în punctul de vedere transmis în dosarele nr. 117D/2005 si nr. 118D/2005, al căror obiect îl constituie exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 33/2001, precum si ale art. 12 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, Guvernul apreciază că textele de lege criticate au caracter temporar, fiind “norme juridice cuprinse în legi ale bugetului de stat cu aplicare în timp limitată la anii la care se referă“ si, în consecintă, înu pot constitui obiect al controlului constitutional“. Conform art. 147 alin. (1) din Constitutie si art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, Curtea Constitutională decide numai asupra “unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonantă în vigoare“, astfel că exceptia de neconstitutionalitate îurmează a fi respinsă.“

Avocatul Poporului a transmis punctul său de vedere, prin care arată următoarele:

În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 33/2001 fată de prevederile art. 53 din Constitutie, se arată că “aceasta nu poate fi retinută, întrucât textul legal atacat nu pune în discutie restrângeri ale exercitiului unor drepturi sau libertăti fundamentale“. De asemenea, textele de lege criticate nu contravin nici art. 41 alin. (2) din Constitutie, deoarece măsurile de protectie socială - printre care si dreptul la prima ce se acordă cu ocazia plecării în concediu - sunt cele îstabilite prin lege“, asa cum prevede chiar norma constitutională invocată de autorii exceptiei.

În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate a textelor din legile bugetului de stat pe anii 2002, 2003 si 2004, se arată că, potrivit principiului anualitătii bugetului de stat, acestea nu mai sunt în vigoare. În consecintă, sunt incidente prevederile art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, conform cărora Curtea Constitutională se pronuntă numai asupra exceptiilor de neconstitutionalitate având ca obiect dispozitii legale în vigoare.

În concluzie, Avocatul Poporului consideră că prevederile art. III alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 33/2001 sunt constitutionale, iar exceptia de neconstitutionalitate referitoare la dispozitiile art. 12 alin. (4) din Legea nr. 743/2001, ale art. 10 alin. (3) din Legea nr. 631/2002, precum si cele ale art. 9 alin. (7) din Legea nr. 507/2003 este inadmisibilă.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile părtii prezente si ale procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că este legal sesizată si competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2) si ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. III alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea functionarilor publici si a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum si a personalului din organele autoritătii judecătoresti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 108 din 2 martie 2001, aprobată prin Legea nr. 386/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 390 din 17 iulie 2001, ale art. 12 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, ale art. 10 alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, precum si ale art. 9 alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003. Acestea au următorul cuprins:

- Art. III alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea functionarilor publici si a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum si a personalului din organele autoritătii judecătoresti: “De asemenea, se suspendă până la data de 1 ianuarie 2002 aplicarea prevederilor art. 411 alin. (1) care cuprind dispozitii referitoare la acordarea primei pentru concediul de odihnă si ale art. 45 alin. (1) referitoare la cuantumul sporului cu care se plătesc orele lucrate peste durata normală a timpului de muncă din Legea nr. 50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritătii judecătoresti, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 563 din 18 noiembrie 1999, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 83/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritătii judecătoresti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 425 din 1 septembrie 2000, precum si aplicarea prevederilor art. IV referitoare la acordarea primei cu ocazia plecării în concediul de odihnă din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 237/2000 pentru modificarea Legii nr. 21/1999 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 614 din 29 noiembrie 2000.“;

- Art. 12 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001: “Termenele prevăzute la art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea functionarilor publici si a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum si a personalului din organele autoritătii judecătoresti, aprobată si modificată prin Legea nr. 386/2001, se prelungesc până la data de 31 decembrie 2002.“;

- Art. 10 alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002: “Termenele prevăzute la art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea functionarilor publici si a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum si a personalului din organele autoritătii judecătoresti, aprobată cu modificări prin Legea nr. 386/2001, cu modificările ulterioare, se prelungesc până la data de 31 decembrie 2003.“;

- Art. 9 alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003: “Aplicarea prevederilor din actele normative în vigoare referitoare la primele ce se acordă cu ocazia plecării în concediul de odihnă, precum si a celor ale art. 32 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare, se suspendă până la data de 31 decembrie 2004.“

Aplicarea dispozitiilor art. 411 alin. (1) din Legea nr. 50/1996, referitoare la acordarea primei pentru concediul de odihnă, a fost suspendată si prin Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.121 din 29 noiembrie 2004, care la art. 8 alin. (7) prevede că: “Aplicarea prevederilor din actele normative în vigoare referitoare la primele ce se acordă cu ocazia plecării în concediul de odihnă, precum si a celor ale art. 32 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare, se suspendă până la data de 31 decembrie 2005.“ În consecintă, Curtea Constitutională urmează a se pronunta si asupra acestui text de lege, în contextul criticilor formulate cu privire la măsurile de suspendare referitoare la acordarea primelor de concediu în anii 2002, 2003 si 2004, stabilită prin legile bugetare adoptate pentru acesti ani.

În motivarea exceptiei ridicate, autorii invocă încălcarea art. 1 alin. (3), a art. 16 alin. (1), a art. 41 alin. (2), a art. 53, precum si a art. 115 alin. (4) din Constitutie. Aceste prevederi au următorul cuprins:

- Art. 1 alin. (3): “România este stat de drept, democratic si social, în care demnitatea omului, drepturile si libertătile cetătenilor, libera dezvoltare a personalitătii umane, dreptatea si pluralismul politic reprezintă valori supreme, în spiritul traditiilor democratice ale poporului român si idealurilor Revolutiei din decembrie 1989, si sunt garantate.“;

- Art. 16 alin. (1): “Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.“;

- Art. 41 alin. (2): “Salariatii au dreptul la măsuri de protectie socială. Acestea privesc securitatea si sănătatea salariatilor, regimul de muncă al femeilor si al tinerilor, instituirea unui salariu minim brut pe tară, repausul săptămânal, concediul de odihnă plătit, prestarea muncii în conditii deosebite sau speciale, formarea profesională, precum si alte situatii specifice, stabilite prin lege.“;

- Art. 53: “(1) Exercitiul unor drepturi sau al unor libertăti poate fi restrâns numai prin lege si numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securitătii nationale, a ordinii, a sănătătii ori a moralei publice, a drepturilor si a libertătilor cetătenilor; desfăsurarea instructiei penale; prevenirea consecintelor unei calamităti naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.

(2) Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proportională cu situatia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu si fără a aduce atingere existentei dreptului sau a libertătii.“;

- Art. 115 alin. (4): “Guvernul poate adopta ordonante de urgentă numai în situatii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, având obligatia de a motiva urgenta în cuprinsul acestora.“

Examinând dispozitiile de lege criticate, raportate la normele constitutionale invocate, Curtea Constitutională constată că exceptia urmează a fi respinsă pentru următoarele considerente:

Dispozitiile de lege atacate au mai fost supuse, în repetate rânduri, examenului de constitutionalitate, prin raportare la aceleasi prevederi constitutionale, ca si cele invocate de autorii prezentei exceptii de neconstitutionalitate.

De exemplu, prin Decizia nr. 69 din 3 februarie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 211 din 14 martie 2005, sau prin Decizia nr. 96 din 15 februarie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 18 martie 2005, Curtea a retinut că art. III alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 33/2001 prevede suspendarea aplicării dispozitiilor art. 411 alin. (1) si ale art. 45 alin. (1) din Legea nr. 50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritătii judecătoresti, republicată, până la data de 1 ianuarie 2002. Acest termen a fost prelungit prin art. 12 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, precum si prin legile bugetare pentru anii 2003, 2004 si 2005, până la data de 31 decembrie 2005.

În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 33/2001, Curtea constată că si acestea au avut aplicabilitate temporară, ele fiind în vigoare între 2 martie 2001 si 1 ianuarie 2002. Or, potrivit dispozitiilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, Curtea Constitutională decide numai asupra exceptiilor privind neconstitutionalitatea unei legi sau a unei ordonante sau a unei dispozitii dintr-o lege sau ordonantă în vigoare. În consecintă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 33/2001 urmează a fi respinsă ca inadmisibilă. Curtea constată că si exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor din legile bugetului de stat pe anii 2002, 2003 si 2004 urmează a fi respinsă ca inadmisibilă, întrucât, în virtutea principiului anualitătii bugetului de stat, aceste acte normative si-au încetat aplicabilitatea o dată cu încheierea exercitiului anului bugetar corespunzător perioadei de reglementare.

În ceea ce priveste dispozitiile art. 8 alin. (7) din Legea nr. 511/2004, Curtea observă că textul de lege este în vigoare si prevede suspendarea aplicării acelor dispozitii din actele normative care se referă la acordarea primelor pentru concediul de odihnă, până la data de 31 decembrie 2005. În ce priveste dreptul la prima de concediu a magistratilor, prevăzut de art. 411 alin. (1) din Legea nr. 50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din autoritătile judecătoresti, Curtea constată că textul de lege mentionat a fost abrogat prin art. 50 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea si alte drepturi ale magistratilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 924 din 18 decembrie 2002. Aceste dispozitii au următorul continut: “Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă art. 11, precum si celelalte dispozitii referitoare la salarizarea si alte drepturi ale magistratilor si personalului de specialitate juridică asimilat, potrivit legii, acestora, din Legea nr. 50/1996 (...).“ Ca atare, prevederile art. 411 alin. (1) din Legea nr. 50/1996 si-au încetat aplicarea cu privire la aceste categorii de personal de la data intrării în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 177/2002. În consecintă, art. 8 alin. (7) din Legea nr. 511/2004 suspendă dreptul la acordarea primei pentru concediul de odihnă doar în ceea ce priveste personalul auxiliar din organele autoritătii judecătoresti, astfel că, numai sub acest aspect, Curtea va efectua controlul de constitutionalitate prin raportare la normele din Constitutie invocate ca fiind încălcate.

Astfel, în ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate a acestui text de lege fată de art. 53 din Legea fundamentală, Curtea a retinut prin deciziile mentionate că dreptul la prima pentru concediu de odihnă nu este un drept de natură constitutională, ci este un drept suplimentar, instituit de o lege specială. Prin urmare, acest drept excede cadrului instituit de art. 41 alin. (2) din Constitutie si nu poate fi înscris între “drepturile si libertătile fundamentale“ avute în vedere de către aceasta, astfel că, atât prevederile art. 1 alin. (3), cât si cele ale art. 53 din Legea fundamentală, nu sunt aplicabile.

Nu poate fi retinută nici critica referitoare la nesocotirea principiului egalitătii în drepturi, consacrat de art. 16 alin. (1) din Constitutie, întrucât între cele două categorii de salariati pe care autorii exceptiei le amintesc, personalul contractual al societătilor comerciale si personalul din autoritatea judecătorească, există diferente în ceea ce priveste natura raporturilor de muncă si conditiile specifice de încheiere ale contractului de muncă, astfel că si regimul juridic aplicabil fiecărei categorii este diferit. Or, Curtea a statuat în mod constant în jurisprudenta sa că principiul egalitătii impune aplicarea aceluiasi regim juridic unor situatii identice si, per a contrario, presupune ca, în situatii de fapt diferite, să se aplice un regim juridic diferit.

În sfârsit, referitor la critica de neconstitutionalitate a art. III alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 33/2001 fată de art. 115 alin. (4) din Constitutie, care se referă la caracterul exceptional al ordonantei de urgentă, precum si la necesitatea motivării unei astfel de reglementări, Curtea retine că, potrivit expunerii de motive ce însoteste proiectul de lege pentru aprobarea ordonantei criticate, îse suspendă până la data de 1 ianuarie 2002 prevederile referitoare la (...) acordarea primei cu ocazia plecării în concediu de odihnă (...) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, precum si prevederile care reglementează aceleasi drepturi cuprinse în Ordonanta Guvernului nr. 83/2000 (...)“, întrucât “cresterea prevăzută a nivelurilor de salarizare cu până la 80% conduce la influente semnificative asupra bugetului general consolidat si produce un decalaj substantial între salariile diplomatilor, ale functionarilor publici si celorlalte categorii de personal din sectorul bugetar“. În continuare, se mai arată că îpână la finele semestrului I 2001 va fi elaborat un proiect de lege prin care să se asigure revizuirea sistemului de salarizare în sectorul bugetar si care va asigura o politică unitară prin stabilirea salariilor în functie de importanta domeniului de activitate si de performantele profesionale individuale (...)“. Asadar, elaborarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 33/2001 a avut în vedere ratiuni de politică financiară si bugetară a statului, considerate a se constitui într-o urgentă a momentului, ceea ce corespunde art. 114 alin. (4) din Constitutie, în forma nerevizuită. De altfel, planificarea bugetului statului si concretizarea politicilor si măsurilor financiare si bugetare ale statului în plan legislativ sunt aspecte ce nu privesc controlul de constitutionalitate exercitat de Curtea Constitutională, în caz contrar realizându-se o ingerintă a acestei instante în atributele puterilor legislativă si executivă ale statului, ceea ce ar contraveni principiului separatiei si echilibrului puterilor în stat, consfintit de art. 1 alin. (4) din Constitutie.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

I. Respinge, ca inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea functionarilor publici si a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum si a personalului din organele autoritătii judecătoresti, ale art. 12 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, ale art. 10 alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, precum si cele ale art. 9 alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, exceptie ridicată de Magdalena Muscă, Liliana Chirită si altii în Dosarul nr. 933/C/2004 al Tribunalului Vrancea - Sectia civilă, de Niculina Tuchilus, Emil Dediu Borza si altii în Dosarul nr. 1.006/C/2004 al Tribunalului Vrancea - Sectia civilă, de Marcela Comsa, Ioan Busuioc si altii în Dosarul nr. 6/M/2004 al Tribunalului Brasov - Sectia civilă, de Aurica Voinescu, Laura Achten si altii în Dosarul nr. 10/M/2005 al Tribunalului Brasov - Sectia civilă, de Gheorghe Achim, Lidia Adam si altii în Dosarul nr. 6/2005 al Tribunalului Covasna, de Ion Lefter, Vasile Castu si altii în Dosarul nr. 974/C/2004 al Tribunalului Vrancea - Sectia civilă, respectiv de Liviu Gătej, Ioana Albitei si altii în Dosarul nr. 990/C/2004 al Tribunalului Vrancea - Sectia civilă.

II. Respinge, ca neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 14 aprilie 2005.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Claudia Margareta Nită

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor si pierderilor de substante prioritar periculoase

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 17 lit. a1) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Programul de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor si pierderilor de substante prioritar periculoase, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 118/2002 privind aprobarea Programului de actiune pentru reducerea poluării mediului acvatic si a apelor subterane, cauzată de evacuarea unor substante periculoase, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 20 februarie 2002.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

Ministrul integrării europene,

Ene Dinga

 

Bucuresti, 21 aprilie 2005.

Nr. 351.

 

ANEXĂ*)

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

Pagina a 17-a

Pagina a 18-a

Pagina a 19-a

Pagina a 20-a

Pagina a 21-a

Pagina a 22-a

Pagina a 23-a

Pagina a 24-a

 

 

 

 

 

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Reglementării tehnice “Ghid de executie privind protectia împotriva coroziunii a constructiilor din otel“, indicativ GE 053-04

 

În conformitate cu art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 2 pct. 45 si al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Procesul-verbal de avizare nr. 14 din 12 august 2004 al Comitetului tehnic de specialitate - CTS 12 si Procesul-verbal de avizare nr. 48 din 15 octombrie 2004 al Comitetului tehnic de coordonare generală,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Reglementarea tehnică “Ghid de executie privind protectia împotriva coroziunii a constructiilor din otel“, indicativ GE 053-04, elaborată de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii si Economia Constructiilor - INCERC Bucuresti, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice dispozitii contrare îsi încetează aplicabilitatea.

 

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

 

Bucuresti, 15 februarie 2005.

Nr. 194.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. ... bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.