MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 434         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 23 mai 2005

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

136. - Lege privind înfiintarea Universitătii “Dimitrie Cantemir” din municipiul Târgu Mures, judetul Mures

 

418. - Decret pentru promulgarea Legii privind înfiintarea Universitătii “Dimitrie Cantemir” din municipiul Târgu Mures, judetul Mures

 

137. - Lege privind înfiintarea Universitătii “Mihail Kogălniceanu” din municipiul Iasi, judetul Iasi

 

419. - Decret pentru promulgarea Legii privind înfiintarea Universitătii “Mihail Kogălniceanu” din municipiul Iasi, judetul Iasi

 

139. - Lege privind înfiintarea Institutului Teologic Baptist din Bucuresti

 

421. - Decret pentru promulgarea Legii privind înfiintarea Institutului Teologic Baptist din Bucuresti

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

181. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice “Normativ de proiectare pentru lucrările de reparatii si consolidare ale podurilor rutiere în exploatare”, indicativ NP 103-04

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind înfiintarea Universitătii “Dimitrie Cantemir” din municipiul Târgu Mures, judetul Mures

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se înfiintează Universitatea “Dimitrie Cantemir” din municipiul Târgu Mures, judetul Mures, ca institutie de învătământ superior, persoană juridică de drept privat si de utilitate publică, parte a sistemului national de învătământ, cu sediul în municipiul Târgu Mures, str. Bodoni Sándor nr. 3-5, judetul Mures.

Art. 2. - Universitatea “Dimitrie Cantemir” din municipiul Târgu Mures, judetul Mures, se înfiintează cu următoarele facultăti si specializări acreditate:

a) Facultatea de Stiinte Economice, specializarea Finante si bănci, cu predare în limba română;

b) Facultatea de Drept, specializarea Drept, cu predare în limba română;

c) Facultatea de Psihologie, specializarea Psihologie si psihopedagogie specială, cu predare în limba română.

Art. 3. - După intrarea în vigoare a prezentei legi, în structura universitătii înfiintate potrivit art. 1 intră si facultătile si specializările, altele decât cele mentionate la art. 2, acreditate sau autorizate să functioneze provizoriu prin hotărâre a Guvernului, conform legii.

Art. 4. - Personalul didactic si nedidactic din institutia care a fost autorizată să functioneze provizoriu se preia prin transfer în interesul serviciului la institutia nou-înfiintată, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 5. - (1) Universitatea înfiintată potrivit art. 1 dispune de patrimoniu propriu, înscris în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

(2) Patrimoniul prevăzut în anexă este proprietatea Universitătii “Dimitrie Cantemir” din municipiul Târgu Mures, judetul Mures, prin efectul legii.

Art. 6. - (1) Patrimoniul Universitătii “Dimitrie Cantemir” din municipiul Târgu Mures, judetul Mures, rămâne si va fi utilizat numai în cadrul sistemului national de învătământ.

În cazul nerespectării acestei prevederi, Ministerul Educatiei si Cercetării va propune încetarea activitătii de învătământ si desfiintarea prin lege a universitătii.

(2) În cazul desfiintării Universitătii “Dimitrie Cantemir” din municipiul Târgu Mures, judetul Mures, destinatia patrimoniului se stabileste prin lege, numai în interesul învătământului.

Art. 7. - Cheltuielile privind functionarea Universitătii “Dimitrie Cantemir” din municipiul Târgu Mures, judetul Mures, se suportă din veniturile proprii, dobândite în conditiile legii, precum si din alte surse legale.

Art. 8. - Pentru a se asigura respectarea standardelor legale de calitate specifice învătământului superior, institutia prevăzută la art. 1 este special monitorizată pe o perioadă de 3 ani, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetării si publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

DANIELA POPA

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 17 mai 2005.

Nr. 136.

 

ANEXĂ*)

 

PATRIMONIUL

Universitătii “Dimitrie Cantemir” din municipiul Târgu Mures, judetul Mures, înfiintată prin lege

 

Notă: Prezenta anexă are la bază Protocolul de predare-preluare a patrimoniului dintre Fundatia Ecologică “Dimitrie Cantemir” din Târgu Mures si Universitatea “Dimitrie Cantemir” din Târgu Mures, care se înfiintează prin lege.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind înfiintarea Universitătii “Dimitrie Cantemir” din municipiul Târgu Mures, judetul Mures

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind înfiintarea Universitătii “Dimitrie Cantemir” din municipiul Târgu Mures, judetul Mures, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 13 mai 2005.

Nr. 418.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind înfiintarea Universitătii “Mihail Kogălniceanu” din municipiul Iasi, judetul Iasi

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se înfiintează Universitatea “Mihail Kogălniceanu” din municipiul Iasi, judetul Iasi, ca institutie de învătământ superior, persoană juridică de drept privat si de utilitate publică, parte a sistemului national de învătământ, cu sediul în municipiul Iasi, str. Bălusescu nr. 2, judetul Iasi.

Art. 2. - Universitatea “Mihail Kogălniceanu” din municipiul Iasi, judetul Iasi, se înfiintează cu următoarea facultate si specializare acreditate: Facultatea de Drept, specializarea Drept, cu predare în limba română.

Art. 3. - După intrarea în vigoare a prezentei legi, în structura universitătii înfiintate potrivit art. 1 intră si facultătile si specializările, altele decât cele mentionate la art. 2, acreditate sau autorizate să functioneze provizoriu prin hotărâre a Guvernului, conform legii.

Art. 4. - Personalul didactic si nedidactic din institutia care a fost autorizată să functioneze provizoriu se preia prin transfer în interesul serviciului la institutia nou-înfiintată, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 5. - (1) Universitatea înfiintată potrivit art. 1 dispune de patrimoniu propriu, înscris în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

(2) Patrimoniul prevăzut în anexă este proprietatea Universitătii “Mihail Kogălniceanu” din municipiul Iasi, judetul Iasi, prin efectul legii.

Art. 6. - (1) Patrimoniul Universitătii “Mihail Kogălniceanu” din municipiul Iasi, judetul Iasi, rămâne si va fi utilizat numai în cadrul sistemului national de învătământ.

În cazul nerespectării acestei prevederi, Ministerul Educatiei si Cercetării va propune încetarea activitătii de învătământ si desfiintarea prin lege a universitătii.

(2) În cazul desfiintării Universitătii “Mihail Kogălniceanu” din municipiul Iasi, judetul Iasi, destinatia patrimoniului se stabileste prin lege, numai în interesul învătământului.

Art. 7. - Cheltuielile privind functionarea universitătii se suportă din veniturile proprii, dobândite în conditiile legii, precum si din alte surse legale.

Art. 8. - Pentru a se asigura respectarea standardelor legale de calitate, specifice învătământului superior, institutia prevăzută la art. 1 este special monitorizată, pe o perioadă de 3 ani, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetării si publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

DANIELA POPA

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 17 mai 2005.

Nr. 137.

 

ANEXĂ*)

 

PATRIMONIUL

Universitătii “Mihail Kogălniceanu” din municipiul Iasi, judetul Iasi, înfiintată prin lege

 

Notă: Prezenta anexă are la bază Protocolul de predare-preluare a patrimoniului dintre Fundatia de Cultură si Stiintă Moldova” din Iasi si Universitatea “Mihail Kogălniceanu” din Iasi, care se înfiintează prin lege.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind înfiintarea Universitătii “Mihail Kogălniceanu” din municipiul Iasi, judetul Iasi

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind înfiintarea Universitătii “Mihail Kogălniceanu” din municipiul Iasi, judetul Iasi, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 13 mai 2005.

Nr. 419.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind înfiintarea Institutului Teologic Baptist din Bucuresti

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se înfiintează Institutul Teologic Baptist din Bucuresti ca institutie de învătământ superior, persoană juridică de drept privat si de utilitate publică, parte a sistemului national de învătământ, cu sediul în municipiul Bucuresti, Str. Berzei nr. 29, cod 70759, sectorul 1.

Art. 2. - Institutul Teologic Baptist din Bucuresti se înfiintează cu următoarea facultate si specializare acreditate: Facultatea de Teologie, specializarea Teologie baptistă pastorală, cu predare în limba română.

Art. 3. - După intrarea în vigoare a prezentei legi, în structura universitătii înfiintate potrivit art. 1 intră si facultătile si specializările, altele decât cele mentionate la art. 2, acreditate sau autorizate să functioneze provizoriu prin hotărâre a Guvernului, conform legii.

Art. 4. - Personalul didactic si nedidactic din institutia care a fost autorizată să functioneze provizoriu se preia prin transfer în interesul serviciului la institutia nou-înfiintată, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 5. - (1) Institutul înfiintat potrivit art. 1 dispune de patrimoniu propriu, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

(2) Patrimoniul prevăzut în anexă este proprietatea Institutului Teologic Baptist din Bucuresti, prin efectul legii.

Art. 6. - (1) Patrimoniul Institutului Teologic Baptist din Bucuresti rămâne si va fi utilizat numai în cadrul sistemului national de învătământ. În cazul nerespectării acestei prevederi, Ministerul Educatiei si Cercetării va propune încetarea activitătii de învătământ si desfiintarea prin lege a institutului.

(2) În cazul întreruperii sau încetării activitătii, patrimoniul Institutului Teologic Baptist din Bucuresti trece la comunitatea baptistă care a cedat patrimoniul, potrivit autonomiei cultelor religioase.

Art. 7. - Cheltuielile privind functionarea Institutului Teologic Baptist din Bucuresti se suportă din veniturile proprii, dobândite în conditiile legii, precum si din alte surse legale.

Art. 8. - Pentru a se asigura respectarea standardelor legale de calitate, specifice învătământului superior, institutia prevăzută la art. 1 este special monitorizată, pe o perioadă de 3 ani, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetării si publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

DANIELA POPA

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 17 mai 2005.

Nr. 139.

 

ANEXĂ*)

 

PATRIMONIUL

propriu al Institutului Teologic Baptist din Bucuresti, înfiintat prin lege

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind înfiintarea Institutului Teologic Baptist din Bucuresti

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind înfiintarea Institutului Teologic Baptist din Bucuresti si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 13 mai 2005.

Nr. 421.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Reglementării tehnice “Normativ de proiectare pentru lucrările de reparatii si consolidare ale podurilor rutiere în exploatare”, indicativ NP 103-04

 

În conformitate cu art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 2 pct. 45 si al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Procesul-verbal de avizare nr. 1 din 22 martie 2004 al Comitetului tehnic de specialitate - CTS 5 si Procesul-verbal de avizare nr. 55 din 15 octombrie 2004 al Comitetului tehnic de coordonare generală,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Reglementarea tehnică “Normativ de proiectare pentru lucrările de reparatii si consolidare ale podurilor rutiere în exploatare”, indicativ NP 103-04, elaborată de Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice dispozitii contrare îsi încetează aplicabilitatea.

 

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

 

Bucuresti, 15 februarie 2005.

Nr. 181.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.