MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 436         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 24 mai 2005

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

133. – Lege privind înfiintarea Universitătii “Artifex” din municipiul Bucuresti

 

415. – Decret pentru promulgarea Legii privind înfiintarea Universitătii “Artifex” din municipiul Bucuresti

 

134. – Lege privind înfiintarea Universitătii “Mihai Eminescu” din municipiul Timisoara, judetul Timis

 

416. – Decret pentru promulgarea Legii privind înfiintarea Universitătii “Mihai Eminescu” din municipiul Timisoara, judetul Timis

 

135. – Lege privind înfiintarea Universitătii “Athenaeum” din municipiul Bucuresti

 

417. – Decret pentru promulgarea Legii privind înfiintarea Universitătii “Athenaeum” din municipiul Bucuresti

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 128 din 1 martie 2005 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 4 din Codul de procedură civilă

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

424. – Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al comunei Gavojdia si în administrarea Consiliului Local al Comunei Gavojdia, judetul Timis

 

426. – Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al judetului Ialomita si în administrarea Consiliului Judetean Ialomita

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

116/153/358. – Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, al ministrului sănătătii si al ministrului mediului si gospodăririi apelor pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Nationale de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind înfiintarea Universitătii “Artifex” din municipiul Bucuresti

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. – Se înfiintează Universitatea “Artifex” din municipiul Bucuresti ca institutie de învătământ superior, persoană juridică de drept privat si de utilitate publică, parte a sistemului national de învătământ, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Economu Cezărescu nr. 47, sectorul 6.

Art. 2. – Universitatea “Artifex” din municipiul Bucuresti se înfiintează cu următoarele facultăti si specializări acreditate:

a) Facultatea de Finante si Contabilitate, specializarea Finante si bănci, cu predare în limba română;

b) Facultatea de Management-Marketing, specializările Management si Marketing, cu predare în limba română.

Art. 3. – După intrarea în vigoare a prezentei legi, în structura universitătii înfiintate potrivit art. 1 intră si facultătile si specializările, altele decât cele mentionate la art. 2, acreditate sau autorizate să functioneze provizoriu prin hotărâre a Guvernului, conform legii.

Art. 4. – Personalul didactic si nedidactic din institutia care a fost autorizată să functioneze provizoriu se preia prin transfer în interesul serviciului la institutia nou-înfiintată, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 5. – (1) Universitatea înfiintată potrivit art. 1 dispune de patrimoniu propriu, înscris în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

(2) Patrimoniul prevăzut în anexă este proprietatea Universitătii “Artifex” din municipiul Bucuresti, prin efectul legii.

Art. 6. – (1) Patrimoniul Universitătii “Artifex” din municipiul Bucuresti rămâne si va fi utilizat numai în cadrul sistemului national de învătământ. În cazul nerespectării acestei prevederi, Ministerul Educatiei si Cercetării va propune încetarea activitătii de învătământ si desfiintarea prin lege a universitătii.

(2) În cazul desfiintării Universitătii “Artifex” din municipiul Bucuresti, destinatia patrimoniului se stabileste prin lege, numai în interesul învătământului.

Art. 7. – Cheltuielile privind functionarea Universitătii “Artifex” din municipiul Bucuresti se suportă din veniturile proprii, dobândite în conditiile legii, precum si din alte surse legale.

Art. 8. – Pentru a se asigura respectarea standardelor legale de calitate, specifice învătământului superior, institutia prevăzută la art. 1 este special monitorizată, pe o perioadă de 3 ani, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetării si publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

DANIELA POPA

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 17 mai 2005.

Nr. 133.

 

ANEXĂ1)

 

PATRIMONIUL

Universitătii “Artifex” din municipiul Bucuresti, înfiintată prin lege

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind înfiintarea Universitătii “Artifex” din municipiul Bucuresti

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind înfiintarea Universitătii “Artifex” din municipiul Bucuresti si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 13 mai 2005.

Nr. 415.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind înfiintarea Universitătii “Mihai Eminescu” din municipiul Timisoara, judetul Timis

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. – Se înfiintează Universitatea “Mihai Eminescu” din municipiul Timisoara, judetul Timis, ca institutie de învătământ superior, persoană juridică de drept privat si de utilitate publică, parte a sistemului national de învătământ, cu sediul în municipiul Timisoara, str. Aries nr. 19, judetul Timis.

Art. 2. – Universitatea “Mihai Eminescu” din municipiul Timisoara, judetul Timis, se înfiintează cu următoarea facultate si specializare acreditate: Facultatea de Management Turistic, Hotelier si Comercial, specializarea Economia comertului, turismului si serviciilor, cu predare în limba română.

Art. 3. – După intrarea în vigoare a prezentei legi în structura universitătii înfiintate potrivit art. 1 intră si facultătile si specializările, altele decât cele mentionate la art. 2, acreditate sau autorizate să functioneze provizoriu prin hotărâre a Guvernului, conform legii.

Art. 4. – Personalul didactic si nedidactic din institutia care a fost autorizată să functioneze provizoriu se preia prin transfer în interesul serviciului la institutia nou-înfiintată, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 5. – (1) Universitatea înfiintată potrivit art. 1 dispune de patrimoniu propriu, înscris în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

(2) Patrimoniul prevăzut în anexă este proprietatea Universitătii “Mihai Eminescu” din municipiul Timisoara, judetul Timis, prin efectul legii.

Art. 6. – (1) Patrimoniul Universitătii “Mihai Eminescu” din municipiul Timisoara, judetul Timis, rămâne si va fi utilizat numai în cadrul sistemului national de învătământ. În cazul nerespectării acestei prevederi, Ministerul Educatiei si Cercetării va propune încetarea activitătii de învătământ si desfiintarea prin lege a universitătii.

(2) În cazul desfiintării Universitătii “Mihai Eminescu” din municipiul Timisoara, judetul Timis, destinatia patrimoniului

se stabileste prin lege, numai în interesul învătământului.

Art. 7. – Cheltuielile privind functionarea Universitătii “Mihai Eminescu” din municipiul Timisoara, judetul Timis, se suportă din veniturile proprii, dobândite în conditiile legii, precum si din alte surse legale.

Art. 8. – Pentru a se asigura respectarea standardelor legale de calitate, specifice învătământului superior, institutia prevăzută la art. 1 este special monitorizată, pe o perioadă de 3 ani, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetării si publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

DANIELA POPA

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 17 mai 2005.

Nr. 134.

 

ANEXĂ1)

 

PATRIMONIUL

Universitătii “Mihai Eminescu” din municipiul Timisoara, judetul Timis, înfiintată prin lege

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind înfiintarea Universitătii “Mihai Eminescu” din municipiul Timisoara, judetul Timis

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind înfiintarea Universitătii “Mihai Eminescu” din municipiul Timisoara, judetul Timis, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 13 mai 2005.

Nr. 416.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind înfiintarea Universitătii “Athenaeum” din municipiul Bucuresti

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. – Se înfiintează Universitatea “Athenaeum” din municipiul Bucuresti, ca institutie de învătământ superior, persoană juridică de drept privat si de utilitate publică, parte a sistemului national de învătământ, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Giuseppe Garibaldi nr. 2A, sectorul 2.

Art. 2. – Universitatea “Athenaeum” din municipiul Bucuresti se înfiintează cu următoarea facultate si specializare acreditate: Facultatea de Stiinte Economice, specializarea Contabilitate si informatică de gestiune, cu predare în limba română.

Art. 3. – După intrarea în vigoare a prezentei legi, în structura universitătii înfiintate potrivit art. 1 intră si facultătile si specializările, altele decât cele mentionate la art. 2, acreditate sau autorizate să functioneze provizoriu prin hotărâre a Guvernului, conform legii.

Art. 4. – Personalul didactic si nedidactic din institutia care a fost autorizată să functioneze provizoriu se preia prin transfer în interesul serviciului la institutia nou-înfiintată, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 5. – (1) Universitatea înfiintată potrivit art. 1 dispune de patrimoniu propriu, înscris în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

(2) Patrimoniul prevăzut în anexă este proprietatea Universitătii “Athenaeum” din municipiul Bucuresti, prin efectul legii.

Art. 6. – (1) Patrimoniul Universitătii ăAtheneaumă din municipiul Bucuresti rămâne si va fi utilizat numai în cadrul sistemului national de învătământ. În cazul nerespectării acestei prevederi, Ministerul Educatiei si Cercetării va propune încetarea activitătii de învătământ si desfiintarea prin lege a universitătii.

(2) În cazul desfiintării Universitătii “Athenaeum” din municipiul Bucuresti, destinatia patrimoniului se stabileste prin lege, numai în interesul învătământului.

Art. 7. – Cheltuielile privind functionarea Universitătii “Athenaeum” din municipiul Bucuresti se suportă din veniturile proprii, dobândite în conditiile legii, precum si din alte surse legale.

Art. 8. – Pentru a se asigura respectarea standardelor legale de calitate specifice învătământului superior, institutia prevăzută la art. 1 este special monitorizată, pe o perioadă de 3 ani, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetării si publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

DANIELA POPA

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 17 mai 2005.

Nr. 135.

 

ANEXĂ1)

 

PATRIMONIUL

Universitătii “Athenaeum” din municipiul Bucuresti, înfiintată prin lege

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind înfiintarea Universitătii “Athenaeum” din municipiul Bucuresti

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind înfiintarea Universitătii “Athenaeum” din municipiul Bucuresti si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 13 mai 2005.

Nr. 417.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 128

din 1 martie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 4 din Codul de procedură civilă

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Constantin Doldur – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Florentina Baltă – procuror

Patricia Marilena Ionea – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 4 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Mercur” – S.A. din Ploiesti în Dosarul nr. 10.785/2004 al Curtii de Apel Ploiesti – Sectia comercială si de contencios administrativ.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca neîntemeiată, sens în care invocă jurisprudenta constantă în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 22 decembrie 2004, pronuntată în Dosarul nr. 10.785/2004, Curtea de Apel Ploiesti – Sectia comercială si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 4 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Mercur” – S.A. din Ploiesti cu prilejul solutionării cererii de suspendare provizorie, pe calea ordonantei presedintiale, a executării unei decizii a aceleiasi instante.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia sustine, în esentă, că textul de lege criticat contravine dispozitiilor art. 16, 44 si 135 din Constitutie.

Astfel, consideră că art. 403 alin. 4 din Codul de procedură civilă încalcă art. 16 din Constitutie, deoarece “creează o stare de vădită inegalitate între creditori si debitori” si, totodată, “o stare de incertitudine pentru recuperarea creantelor de către creditori”, ceea ce contravine, în opinia sa, principiului economiei de piată. De asemenea, apreciază că sunt înfrânte si prevederile art. 44 din Constitutie, deoarece “prin acest text constitutional se protejează orice drept patrimonial, inclusiv unul de creantă, iar prin textul în cauză se prevede o posibilitate arbitrară de suspendare a procedurii de executare, fără cautiune, fapt de natură a aduce o gravă atingere dreptului de creantă”. Autorul exceptiei insistă în principal asupra neconcordantei textului de lege criticat cu dispozitiile art. 135 din Constitutie, sens în care arată că o economie de piată nu poate subzista în conditiile în care îndeplinirea obligatiilor contractuale poate fi amânată sine die, mai ales în materie comercială, asa cum e cazul în spetă.

Curtea de Apel Ploiesti – Sectia comercială si de contencios administrativ apreciază că exceptia de neconstitutionalitate nu este întemeiată. În acest sens, arată că dispozitiile art. 403 alin. 4 din Codul de procedură civilă se aplică numai în cazuri urgente si permit doar suspendarea provizorie a executării, până la solutionarea pe fond a cererii de suspendare, urmărind prevenirea producerii unei pagube ca urmare a executării hotărârii judecătoresti. Astfel, aceste dispozitii legale asigură garantii suficiente de ocrotire a proprietătii celor ale căror bunuri ar putea forma obiectul urmăririi silite, inclusiv dreptul de creantă, nu instituie diferente de tratament juridic sau privilegii ori discriminări si nu îngrădesc libertatea comertului. Dimpotrivă, textul de lege criticat favorizează circuitul economic prin descurajarea tergiversării executării obligatiilor pe calea exercitării abuzive a contestatiei la executarea silită. În ceea ce priveste sustinerea autorului exceptiei potrivit căreia dispozitiile art. 403 alin. 4 din Codul de procedură civilă prevăd o posibilitate arbitrară de suspendare a procedurii de executare, fără o cautiune, arată că aceasta este o problemă de aplicare a legii, si nu o problemă de constitutionalitate. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că textul de lege criticat nu contravine dispozitiilor constitutionale invocate. În acest sens, arată că suspendarea executării, prevăzută de art. 403 alin. 4 din Codul de procedură civilă, are un caracter provizoriu si se poate dispune numai în cazuri urgente, în scopul evitării prejudicierii unor drepturi si interese legitime. În acelasi timp, observă că aceste prevederi legale reprezintă o normă de procedură a cărei stabilire, potrivit art. 126 alin. (2) din Constitutie, se poate face numai prin lege, astfel că legiuitorul are libertatea de a statua în acest domeniu. De asemenea, arată că prevederile art. 403 alin. 4 din Codul de procedură civilă nu creează discriminări între cetăteni, dat fiind că sunt aplicabile, în egală măsură, în toate cazurile de aceeasi natură si tuturor părtilor aflate în situatii identice. În sprijinul celor arătate invocă jurisprudenta vastă a Curtii Constitutionale în această materie.

Avocatul Poporului apreciază că sustinerile autorului exceptiei privind neconstitutionalitatea dispozitiilor art. 403 alin. 4 din Codul de procedură civilă sunt neîntemeiate. Astfel, arată că textul de lege criticat nu contine dispozitii discriminatorii care ar contraveni principiului egalitătii cetătenilor în fata legii. De asemenea, observă că prevederile art. 403 alin. 4 din Codul de procedură civilă sunt aplicabile în cazuri urgente si au în vedere doar suspendarea provizorie a executării, fără a aduce atingere dreptului de proprietate. În ceea ce priveste prevederile constitutionale ale art. 135, mentionează că acestea nu au relevantă în cauză.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutia României, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei îl constituie dispozitiile art. 403 alin. 4 din Codul de procedură civilă, potrivit cărora, “În cazuri urgente, presedintele instantei poate dispune suspendarea provizorie a executării pe cale de ordonantă presedintială, până la solutionarea de către instantă a cererii de suspendare prevăzută de prezentul articol”.

În sustinerea neconstitutionalitătii acestui text de lege, autorul acesteia invocă dispozitiile art. 16, 44 si 135 din Constitutie. Curtea observă însă că, în realitate, criticile de neconstitutionalitate ale art. 403 alin. 4 din Codul de procedură civilă sunt raportate doar la prevederile art. 16 alin. (1), ale art. 44 alin. (1) si (2) si ale art. 135 alin. (1) din Constitutie, potrivit cărora:

– Art. 16 alin. (1): “Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.ă;

– Art. 44 alin. (1) si (2): “(1) Dreptul de proprietate, precum si creantele asupra statului, sunt garantate. Continutul si limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege.

(2) Proprietatea privată este garantată si ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. Cetătenii străini si apatrizii pot dobândi dreptul de proprietate privată asupra terenurilor numai în conditiile rezultate din aderarea României la Uniunea Europeană si din alte tratate internationale la care România este parte, pe bază de reciprocitate, în conditiile prevăzute prin lege organică, precum si prin mostenire legală.”;

– Art. 135 alin. (1): “Economia României este economie de piată, bazată pe libera initiativă si concurentă.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că prevederile legale criticate au mai constituit obiect al controlului de constitutionalitate în raport cu dispozitiile constitutionale invocate. Astfel, prin numeroase decizii, precum: Decizia nr. 76 din 20 februarie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 3 aprilie 2003, Decizia nr. 112 din 11 martie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 25 martie 2004, si Decizia nr. 47 din 27 ianuarie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 14 martie 2005, Curtea a statuat că art. 403 alin. 4 din Codul de procedură civilă nu contravine prevederilor constitutionale invocate.

Prin aceste decizii, Curtea a retinut că art. 403 din Codul de procedură civilă reglementează regimul general al suspendării executării unei hotărâri judecătoresti până la solutionarea contestatiei la executare sau a unei alte cereri privind executarea silită. Dispozitiile alin. 4 din acelasi articol prevăd posibilitatea ca presedintele instantei să dispună, pe calea ordonantei presedintiale, suspendarea provizorie a executării, până la solutionarea cererii de suspendare, care se judecă potrivit regulilor de procedură din dreptul comun. Asadar, măsura suspendării provizorii a executării are ca premisă obligatorie existenta pe rolul instantei a unei contestatii la executare sau a altei cereri privind executarea silită, precum si o cerere de suspendare a executării, pentru care s-a depus cautiunea în cuantumul fixat de instantă. Suspendarea provizorie se dispune în conditiile ordonantei presedintiale, ca o măsură vremelnică, în scopul păstrării unui drept care s-ar păgubi prin întârziere ori al prevenirii unei pagube iminente care nu s-ar putea repara.

Curtea a observat că art. 403 alin. 4 din Codul de procedură civilă nu contine măsuri discriminatorii care ar contraveni principiului egalitătii în fata legii, întrucât măsura instituită prin acesta se ia în considerarea naturii urgente a cauzelor, iar nu a persoanelor care o solicită, acestea beneficiind de un tratament egal în fata legii. De asemenea, Curtea a considerat că este neîntemeiată critica potrivit căreia textul de lege criticat ar contraveni prevederilor art. 44 alin. (1) si (2) si ale art. 135 alin. (1) din Constitutie. În acest sens, a arătat că măsura provizorie a suspendării executării în cazuri urgente poate fi dispusă până la solutionarea cererii de suspendare prevăzută la alin. 1 al art. 403 din Codul de procedură civilă, procedură conditionată de depunerea unei cautiuni. Această cautiune constituie o garantie în favoarea creditorului pentru prevenirea exercitării abuzive a unor drepturi procesuale si a tergiversării executării unor obligatii stabilite prin titlu executoriu. Asa fiind, Curtea a statuat că măsura instituită la art. 403 alin. 4 din Codul de procedură civilă nu poate fi privită ca fiind contrară principiilor economiei de piată, ci, dimpotrivă, ca asigurând buna functionare a lor. Întrucât nu au intervenit elemente noi de natură să justifice schimbarea jurisprudentei în materie a Curtii Constitutionale, considerentele si solutia din deciziile anterioare îsi mentin valabilitatea si în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 4 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Mercur” S.A. din Ploiesti în Dosarul nr. 10.785/2004 al Curtii de Apel Ploiesti – Sectia comercială si de contencios administrativ.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 1 martie 2005.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena Ionea

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al comunei Gavojdia si în administrarea Consiliului Local al Comunei Gavojdia, judetul Timis

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al comunei Gavojdia si în administrarea Consiliului Local al Comunei Gavojdia, judetul Timis.

Art. 2. – Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit prevederilor art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării nationale,

Marius Bălu,

secretar de stat

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 12 mai 2005.

Nr. 424.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale

în domeniul public al comunei Gavojdia si în administrarea Consiliului Local al Comunei Gavojdia, judetul Timis

 

Locul unde este situat imobilul

care se transmite

 

 

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

 

 

Persoana juridică

la care se transmite imobilul

 

 

Codul de clasificare

din inventarul bunurilor

aflate în administrarea

Ministerului Apărării Nationale, care alcătuiesc domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

 

Comuna Gavojdia, judetul Timis

Statul Român, Ministerul Apărării Nationale

Comuna Gavojdia, Consiliul Local al Comunei

Gavojdia, judetul Timis

– imobil 2.306

– cod 8.29.09

– nr. M.F. 103.531

 

– Suprafata totală a terenului, inclusiv constructiile = 680.000 m2

– Suprafata construită = 609 m2

– Suprafata desfăsurată = 609 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al judetului Ialomita si în administrarea Consiliului Judetean Ialomita

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al judetului Ialomita si în administrarea Consiliului Judetean Ialomita.

Art. 2. – Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit prevederilor art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării nationale,

Marius Bălu,

secretar de stat

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 12 mai 2005.

Nr. 426.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale

în domeniul public al judetului Ialomita si în administrarea Consiliului Judetean Ialomita

 

Locul unde este situat imobilul

care se transmite

 

 

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

 

Persoana juridică

la care se

transmite imobilul

 

Codul de clasificare

din inventarul bunurilor

aflate în administrarea

Ministerului Apărării Nationale, care alcătuiesc domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

 

Municipiul Slobozia, Str. Lacului nr. 6, judetul Ialomita

Statul Român, Ministerul Apărării Nationale

 

Consiliul Judetean

Ialomita

 

– Imobil 3.027

– cod 8.29.09

– nr. M.F. 103.799

 

Suprafata construită = 1.095 m2

Suprafata desfăsurată = 2.826 m2

Suprafata totală a terenului, inclusiv constructiile = 2.860 m2

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII,

PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

Nr. 116 din 17 februarie 2005

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 153 din 3 martie 2005

MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODĂRIRII APELOR

Nr. 358 din 25 aprilie 2005

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Nationale de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor

 

Având în vedere prevederile art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protectie a plantelor în vederea plasării pe piată si a utilizării lor pe teritoriul României,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si al Hotărârii Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, ministrul sănătătii si ministrul mediului si gospodăririi apelor

emit următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei Nationale de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Prezentul ordin va intra în vigoare la data de 1 octombrie 2005 si va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

Ministrul sănătătii,

Mircea Cinteză

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de organizare si functionare a Comisiei Nationale de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. – (1) Conform art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 1.559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protectie a plantelor în vederea plasării pe piată si a utilizării lor pe teritoriul României se înfiintează Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor, denumită în continuare Comisie, organism independent, fără personalitate juridică, care functionează în cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale si care reprezintă autoritatea desemnată pentru omologarea produselor de protectie a plantelor pe teritoriul României.

(2) Răspunderea ministerială se limitează la functionarea generală a Comisiei si nu are nici o legătură cu deciziile individuale pe care le ia Comisia pe baza Hotărârii Guvernului nr. 1.559/2004.

Art. 2. – (1) Comisia are ca organism executiv un secretariat tehnic care functionează în cadrul Serviciului de omologare a produselor de protectie a plantelor din cadrul Directiei fitosanitare din Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale.

(2) Seful Serviciului de omologare a produselor de protectie a plantelor este si secretarul Comisiei.

Art. 3. – (1) Comisia se compune din reprezentanti ai autoritătilor publice centrale cu atributii în domeniul protectiei plantelor, reprezentanti ai institutelor de cercetare si universitătilor, persoane cu pregătire în domeniul produselor de protectie a plantelor pentru specialitătile proprietăti fizico-chimice si metode analitice, toxicologie, reziduuri, ecotoxicologie, comportarea în mediu si eficacitate.

(2) Pentru fiecare specialitate vor fi nominalizati, de către ministerele si institutiile implicate, după caz, câte 2 reprezentanti pentru a face parte din Comisie, respectiv un membru titular si un membru supleant.

(3) Comisia este condusă de către un presedinte si 3 vicepresedinti. Presedintele Comisiei este directorul Directiei fitosanitare din Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, iar vicepresedintii sunt desemnati de Ministerul Sănătătii, Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor si de Academia de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”.

(4) Vicepresedintii si membrii Comisiei sunt desemnati pentru o perioadă de 4 ani, după care pot fi redesemnati.

(5) La începutul fiecărui mandat membrii Comisiei sunt obligati să completeze o declaratie de confidentialitate si obiectivitate conform modelului prezentat în anexa la prezentul regulament.

Art. 4. – (1) Sedintele Comisiei au loc de 6–11 ori pe an.

(2) Sedintele sunt convocate de către Secretariatul Comisiei, care va transmite tuturor membrilor ordinea de zi si propunerea pentru documentul de decizie, cu 10 zile lucrătoare înainte de desfăsurarea acestora.

(3) În cazuri exceptionale presedintele poate convoca o sedintă extraordinară.

(4) Sedintele Comisiei sunt conduse de către presedinte sau vicepresedintele împuternicit de către acesta.

(5) Comisia se consideră legal întrunită dacă presedintele sau unul dintre vicepresedinti este prezent si dacă cel putin 4 dintre specialitătile mentionate la art. 3 alin. (1) sunt acoperite, prin participarea membrilor titulari sau a membrilor supleanti desemnati.

(6) Dacă unul dintre membrii titulari nu poate lua parte la o sedintă, atunci el este obligat să îl anunte din timp pe secretar.

(7) În acest caz, persoana care Onlocuieste membrul titular primeste ordinea de zi si are toate drepturile membrului titular pe care îl înlocuieste.

(8) În cazul în care secretarul nu poate participa la sedintă, va desemna persoana din secretariatul tehnic care să participe în locul său. Participarea persoanei desemnate de către secretar trebuie să fie aprobată de către presedinte.

(9) Pentru a lua parte la sedintă si la luarea deciziilor este obligatoriu ca participantii să semneze lista de prezentă.

(10) Deciziile Comisiei sunt valabile dacă se iau cu majoritate de voturi. În cazuri de egalitate de voturi decizia va fi luată de către presedinte.

(11) Toti membrii supleanti au dreptul să participe la sedintele Comisiei. Ei primesc agenda de lucru, dar nu au drept de vot.

(12) La invitatia presedintelui, la sedintele Comisiei pot participa specialisti din compartimentele de specialitate ale ministerelor implicate în procesul de omologare, din unitătile de cercetare, învătământ si productie agricolă.

(13) Întâlnirile de lucru ale Comisiei se desfăsoară la sediul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, bd. Carol I nr. 24, sectorul 3, Bucuresti. La solicitarea presedintelui, întâlnirile Comisiei pot avea loc si la sediul altor institutii.

Art. 5. – Atributiile Comisiei sunt următoarele:

1. omologarea produselor de protectie a plantelor, reevaluarea omologării, retragerea, modificarea, suspendarea sau anularea acesteia, conform prevederilor art. 10–15 din Hotărârea Guvernului nr. 1.559/2004;

2. eliberarea certificatelor de omologare pentru produsele care au fost omologate, acestea constituind documentul oficial care atestă că produsul a fost omologat pentru utilizare în România. Certificatele de omologare se semnează de către presedintele Comisiei;

3. aprobarea experimentelor si/sau testelor cu produse de protectie a plantelor efectuate în scopuri de cercetare-dezvoltare, conform prevederilor art. 26 din Hotărârea Guvernului nr. 1.559/2004;

4. aprobarea, pe baza unei cereri si a unor documente, a modificării compozitiei unui produs de protectie a plantelor deja omologat;

5. actualizarea si publicarea la fiecare 2 ani, pe măsură ce noi produse sunt omologate, a Codexului produselor de protectie a plantelor omologate pentru utilizare în România;

6. publicarea, după fiecare sedintă de omologare, a listei cu deciziile de omologare sau retragere a produselor de protectie a plantelor, pe site-ul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale.

Art. 6. – Dezbaterile si hotărârile luate în cadrul sedintelor de omologare se consemnează într-un registru de procese-verbale al Comisiei, fiecare proces-verbal fiind contrasemnat de presedinte si secretar.

Art. 7. – Comisia poate delega sarcini administrative secretariatului tehnic.

Art. 8. – Atributiile secretariatului tehnic sunt următoarele:

1. primirea, înregistrarea si verificarea cererilor de omologare, a dosarelor si actelor însotitoare depuse de către solicitanti;

2. coordonarea activitătilor privind evaluarea dosarelor necesare pentru omologarea produselor de protectie a plantelor, pe baza unui protocol elaborat de către secretariat si aprobat de către Comisie;

3. verificarea rapoartelor de evaluare a produselor de protectie a plantelor, elaborarea si înaintarea spre aprobare Comisiei a propunerilor pentru documentele de decizie;

4. convocarea membrilor Comisiei la sedintele acesteia;

5. întocmirea si difuzarea materialelor de lucru pentru fiecare sedintă;

6. redactarea procesului-verbal al fiecărei sedinte;

7. asigurarea legăturii dintre membrii Comisiei, schimbului de informatii si documente necesare pentru îndeplinirea obiectivelor propuse, în perioada dintre două reuniuni ale Comisiei;

8. participarea la sedintele Comisiei;

9. comunicarea, în scris, către solicitantii si detinătorii omologării a informatiilor cu privire la omologarea produselor de protectie a plantelor;

10. primirea dovezilor de achitare a taxelor si tarifelor necesare pentru procedura de omologare a produselor de protectie a plantelor;

11. gestionarea si arhivarea datelor cu privire la activitatea de omologare a produselor de protectie a plantelor;

12. comunicarea si realizarea schimbului de informatii cu Comisia Europeană;

13. participarea la sedintele si activitătile Comisiei Europene referitoare la evaluarea, reevaluarea substantelor active si omologarea produselor de protectie a plantelor;

14. îndeplinirea altor activităti stabilite de către presedinte sau de plenul Comisiei, legate de omologarea produselor de protectie a plantelor.

 

CAPITOLUL II

Procedura de omologare

 

Art. 9. – (1) Cererile de omologare a produselor de protectie a plantelor, cererile pentru reînnoirea omologărilor, pentru schimbarea compozitiei produselor de protectie a plantelor sau pentru extinderea utilizării acestora sunt depuse la Secretariatul Comisiei, utilizându-se modelele de cerere aprobate si eliberate de Comisie.

(2) Toate modelele de cereri sunt aprobate de către Comisie si sunt gestionate de Secretariatul Comisiei.

(3) Solicitantul omologării unui produs de protectie a plantelor va depune la Secretariatul Comisiei următoarele documente:

– formular- tip de cerere de omologare;

– un dosar pentru produsul de protectie a plantelor, care să cuprindă rezultatele tuturor testelor necesare pentru evaluarea în vederea omologării;

– un dosar pentru substanta activă continută în produsul de protectie a plantelor, care să cuprindă rezultatele tuturor testelor necesare pentru evaluarea în vederea omologării;

– o propunere de etichetă privind instructiunile de utilizare a produsului de protectie a plantelor;

– o propunere pentru clasificarea si etichetarea produsului de protectie a plantelor;

– dovada achitării tarifelor pentru depunerea cererilor de omologare.

(4) O cerere de omologare a unui produs de protectie a plantelor care contine o substantă activă nouă trebuie să fie însotită de o cerere pentru includerea substantei active respective în Lista cu substante active autorizate pentru utilizare în Uniunea Europeană. Cererea trebuie depusă la Secretariatul Comisiei, utilizându-se modelul de cerere aprobat de Comisie.

(5) O cerere de reînnoire a omologării trebuie adresată Comisiei cu 12 luni înainte de expirarea termenului de valabilitate a omologării. Cererea de reînnoire a omologării poate fi luată în considerare numai în cazul în care compozitia produsului respectiv de protectie a plantelor nu a suferit modificări, iar domeniul de utilizare este acelasi cu omologarea existentă. În cazul în care cererea de reînnoire a omologării nu este adresată Comisiei cu 12 luni înainte de expirarea termenului de valabilitate a omologării, cererea nu va fi luată în considerare ca o cerere pentru reînnoire.

(6) Dacă decizia privind reînnoirea omologării unui produs de protectie a plantelor nu poate fi luată în termenul prevăzut la alin. (5), Comisia poate prelungi perioada necesară pentru finalizarea deciziei.

(7) Autoritătile sau institutele stiintifice de cercetare care actionează în domeniul agricol, organizatiile agricole si utilizatorii profesionali pot cere o extindere a domeniului de aplicare a unui produs de protectie a plantelor deja omologat în România, în cazul în care utilizarea vizată are un caracter minor în natură.

(8) Solicitantul unei omologări poate modifica cererea de omologare în timpul evaluării acesteia de către Comisie. Dacă este vorba de o schimbare semnificativă în compozitia produsului, în domeniul de utilizare sau în modul de aplicare a acestuia, modificarea respectivă poate fi considerată o nouă omologare.

(9) Comisia poate opri procedura de omologare a unui produs de protectie a plantelor atunci când se asteaptă o decizie a Comisiei Europene referitoare la produsul respectiv. Comisia informează solicitantul omologării despre aceasta, reluând procedura de omologare după ce Comisia Europeană a luat o decizie.

Art. 10. – (1) În termen de două săptămâni de la primirea documentelor si a dovezii de achitare a tarifelor pentru începerea controlului administrativ si stiintific, Secretariatul Comisiei va confirma în scris solicitantului primirea documentelor, precum si numărul cererii de omologare a produsului respectiv.

(2) În termen de 12 săptămâni de la confirmarea primirii documentelor se efectuează controlul administrativ al acestora.

(3) În termenul prevăzut la alin. (2) Secretariatul Comisiei informează în scris solicitantii despre integralitatea dosarelor din punct de vedere administrativ si stiintific.

(4) În cazul în care dosarele nu sunt complete, sunt solicitate în scris toate informatiile care lipsesc. Dacă acestea nu sunt furnizate în termen de 8 săptămâni de la încheierea controlului administrativ si stiintific, cererea de omologare nu va mai fi luată în considerare, iar dosarele vor fi returnate către solicitanti.

(5) În cazul în care dosarele respective sunt complete si se face dovada achitării tarifelor necesare pentru începerea procesului de evaluare, Secretariatul Comisiei va trimite dosarele expertilor, pentru evaluare, pe fiecare domeniu de expertiză: eficacitate, proprietăti fizico-chimice si metode analitice, toxicologie, ecotoxicologie, comportarea în mediu si reziduuri.

(6) În urma evaluărilor efectuate de către experti pe fiecare domeniu de expertiză, rapoartele de evaluare sunt trimise Secretariatului Comisiei.

(7) Secretarul Comisiei are obligatia ca, pe baza acestor rapoarte, să pregătească propunerea pentru documentul de decizie pe baza căruia Comisia va decide, în maximum 40 de săptămâni de la confirmarea integralitătii administrative si stiintifice a dosarelor, omologarea sau neomologarea produsului respectiv de protectie a plantelor.

(8) Dacă pe parcursul evaluării rezultă necesitatea transmiterii de informatii suplimentare, solicitantul omologării va fi informat în scris de către Secretariatul Comisiei. În acest caz se percep tarife suplimentare pentru evaluare.

(9) Comisia va decide asupra perioadei necesare pentru depunerea informatiilor sau studiilor suplimentare prevăzute la alin. (8), perioadă în care procedura de evaluare va fi suspendată.

(10) În termen de două săptămâni de la primirea informatiilor solicitate si a dovezii de achitare a tarifelor necesare continuării procesului de evaluare, Secretariatul Comisiei confirmă reluarea procedurii de evaluare, decizia privind omologarea sau neomologarea produsului respectiv fiind luată în termen de maximum 20 de săptămâni.

(11) Dacă datele solicitate conform alin. (8) nu sunt depuse sau sunt incomplete, Secretariatul Comisiei va informa solicitantul, iar Comisia va lua o decizie, continuând procesul de evaluare pe baza informatiilor disponibile.

(12) Pentru fiecare produs omologat Comisia eliberează certificatul de omologare în două exemplare, unul pentru detinătorul omologării si unul pentru Comisie, care este păstrat în arhiva secretariatului tehnic.

(13) În cazul în care produsul nu este omologat, solicitantul omologării primeste răspunsul motivat, în scris, în termen de maximum o lună de la decizia Comisiei.

 

ANEXĂ

la regulament

 

DECLARATIE DE CONFIDENTIALITATE SI OBIECTIVITATE

 

Numele:

Adresa:

• Declar pe propria răspundere că nu am nici o legătură (personală sau de afaceri) cu industria pesticidelor, calitatea de presedinte, vicepresedinte, secretar si, respectiv, membru al Comisiei Nationale de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor fiind incompatibilă cu calitatea de membru în organele de administratie si de conducere sau de actionar la societăti cu capital de stat, privat ori mixt, care au ca obiect de activitate fabricarea, importul si comercializarea produselor de protectie a plantelor.

• Mă angajez:

- să raportez imediat oricare circumstante care ar putea modifica situatia de mai sus;

- să nu comunic tertilor*) nici un fel de informatii despre continutul dosarelor sau orice fel de relatii în legătură cu activitatea pe care o desfăsor în cadrul Comisiei;

- să păstrez confidentialitatea rapoartelor nepublicate sau a altor informatii necesare evaluării.

• Sunt de acord cu toate cele stipulate si cu tot ceea ce decurge din această declaratie.

Localitatea:

Data:

Semnătura:

 

Presedintele Comisiei,

.....................................

(semnătura)

 


*) Prin terti se întelege orice persoană care nu este membru al Comisiei sau al Secretariatului Comisiei si care nu a semnat o declaratie de confidentialitate.