MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 175         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 1 martie 2005

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

1. - Hotărâre privind alegerea Comisiei comune permanente a Camerei Deputatilor si Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activitătii Serviciului Român de Informatii

 

2. - Hotărâre privind aprobarea componentei nominale a Comisiei Parlamentului României pentru Integrare Europeană

 

3. - Hotărâre pentru aprobarea componentei nominale a Comisiei parlamentare a revolutionarilor din decembrie 1989

 

4. - Hotărâre privind aprobarea componentei nominale a delegatiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei

 

5. - Hotărâre privind aprobarea componentei nominale a delegatiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare în Europa

 

6. - Hotărâre privind aprobarea componentei nominale a delegatiei Parlamentului României la Adunarea Uniunii Europei Occidentale

 

7. - Hotărâre privind aprobarea componentei nominale a delegatiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre

 

8. - Hotărâre pentru aprobarea componentei nominale a Comisiei Interparlamentare Bucuresti-Chisinău

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

8. - Ordonantă de urgentă privind modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale

 

12. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea art. 12 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 113/2002 privind identificarea si înregistrarea bovinelor în România si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 61/2004 privind acordarea în anul agricol 2004-2005 a unui sprijin direct al statului de 2,5 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafete de teren arabil de până la 5 ha inclusiv

 

121. - Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al Regiei Autonome “Editura Didactică si Pedagogică”

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind alegerea Comisiei comune permanente a Camerei Deputatilor si Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activitătii Serviciului Român de Informatii

 

În temeiul art. 1 alin. 2 din Hotărârea Parlamentului nr. 30/1993 privind organizarea si functionarea Comisiei comune permanente a Camerei Deputatilor si Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activitătii Serviciului Român de Informatii,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aleg membri ai Comisiei comune permanente a Camerei Deputatilor si Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activitătii Serviciului Român de Informatii următorii senatori si deputati:

1. Cozmâncă Octav - senator, Grupul parlamentar al P.S.D.

2. Stan Ion - deputat, Grupul parlamentar al P.S.D.

3. Oprea Gabriel - deputat, Grupul parlamentar al P.S.D.

4. Stroe Radu - senator, Grupul parlamentar al Aliantei “Dreptate si Adevăr P.N.L.-P.D.”

5. Rădulescu Cristache - senator, Grupul parlamentar al Aliantei “Dreptate si Adevăr P.N.L.-P.D.”

6. Gheorghiof Titu-Nicolae - deputat, Grupul parlamentar al P.N.L.

7. Eserghep Gelil - deputat, Grupul parlamentar al P.R.M.

8. Verestóy Attila - senator, Grupul parlamentar al U.D.M.R.

9. Faina Constantin - deputat, Grupul parlamentar al P.U.R. (social-liberal).

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 23 februarie 2005.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 23 februarie 2005.

Nr. 1.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea componentei nominale a Comisiei Parlamentului României pentru Integrare Europeană

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă componenta nominală a Comisiei Parlamentului României pentru Integrare Europeană, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Această hotărâre a fost adoptată în sedinta comună a Camerei Deputatilor si Senatului din 23 februarie 2005.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 23 februarie 2005.

Nr. 2.

 

ANEXĂ

 

COMPONENTA NOMINALĂ

a Comisiei Parlamentului României pentru Integrare Europeană

 

1. Athanasiu Alexandru - senator, Grupul parlamentar al P.S.D.

2. Geoană Mircea Dan - senator, Grupul parlamentar al P.S.D.

3. Iorgovan Antonie - senator, Grupul parlamentar al P.S.D.

4. Diaconescu Cristian - senator, Grupul parlamentar al P.S.D.

5. Hrebenciuc Viorel - deputat, Grupul parlamentar al P.S.D.

6. Puscas Vasile - deputat, Grupul parlamentar al P.S.D.

7. Teodorescu George Alin - deputat, Grupul parlamentar al P.S.D.

8. Plumb Rovana - deputat, Grupul parlamentar al P.S.D.

9. Corlătean Titus - deputat, Grupul parlamentar al P.S.D.

10.Niculescu-Duvăz Bogdan Nicolae - deputat, Grupul parlamentar al P.S.D.

11. Dumitrescu Cristian-Sorin - deputat, Grupul parlamentar al P.S.D.

12. Zgonea Valeriu Stefan - deputat, Grupul parlamentar al P.S.D.

13. Iluscă Daniel - senator, Grupul parlamentar al Aliantei “Dreptate si Adevăr P.N.L.-P.D."

14. Popa Nicolae-Vlad - senator, Grupul parlamentar al Aliantei “Dreptate si Adevăr P.N.L.-P.D.”

15. Mortun Alexandru Ioan - senator, Grupul parlamentar al Aliantei “Dreptate si Adevăr P.N.L.-P.D.”

16. Cucuian Cristian - senator, Grupul parlamentar al Aliantei “Dreptate si Adevăr P.N.L.-P.D.”

17. Turcan Raluca - deputat, Grupul parlamentar al P.N.L.

18. Boureanu Cristian Alexandru - deputat, Grupul parlamentar al P.N.L.

19. Cosea Dumitru Gheorghe Mircea - deputat, Grupul parlamentar al P.N.L.

20. Adomnitei Cristian Mihai - deputat, Grupul parlamentar al P.N.L.

21. Boagiu Anca-Daniela - deputat, Grupul parlamentar al P.D.

22. Marinescu Marian-Jean - deputat, Grupul parlamentar al P.D.

23. Iacob-Ridzi Monica-Maria - deputat, Grupul parlamentar al P.D.

24. Anastase Roberta Alma - deputat, Grupul parlamentar al P.D.

25. Moisuc Viorica Georgeta Pompilia - senator, Grupul parlamentar al P.R.M.

26. Duca Viorel Senior - senator, Grupul parlamentar al P.R.M.

27. Popeangă Petre - deputat, Grupul parlamentar al P.R.M.

28. Grigore Dan - deputat, Grupul parlamentar al P.R.M.

29. Hogea Vlad Gabriel - deputat, Grupul parlamentar al P.R.M.

30. Eckstein Kovács Peter - senator, Grupul parlamentar al U.D.M.R.

31. Tamás Sándor - deputat, Grupul parlamentar al U.D.M.R.

32. Máté András Levente - deputat, Grupul parlamentar al U.D.M.R.

33. Ciornei Silvia - senator, Grupul parlamentar al P.U.R. (social-liberal)

34. Becsenescu Dumitru - deputat, Grupul parlamentar al P.U.R. (social-liberal)

35. Gant Ovidiu Victor - deputat, Grupul parlamentar al minoritătilor nationale.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea componentei nominale a Comisiei parlamentare a revolutionarilor din decembrie 1989

 

În temeiul art. 64 alin. (4) din Constitutia României, republicată, si al Legii nr. 341/2004,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se constituie Comisia parlamentară a revolutionarilor din decembrie 1989 alcătuită din 6 deputati si 5 senatori, în componenta nominală prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Această hotărâre a fost adoptată în sedinta comună a Camerei Deputatilor si Senatului din 23 februarie 2005.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 23 februarie 2005.

Nr. 3.

 

ANEXĂ

 

COMPONENTA NOMINALĂ

a Comisiei parlamentare a revolutionarilor din decembrie 1989

 

1. Tărăcilă Doru Ioan - senator, Grupul parlamentar al P.S.D.

2. Cutean Vasile Emilian - deputat, Grupul parlamentar al P.S.D.

3. Dan Iosif - deputat, Grupul parlamentar al P.S.D.

4. Vasile Ion - senator, Grupul parlamentar al P.S.D.

5. Dumitru Constantin - senator, Grupul parlamentar al Aliantei “Dreptate si Adevăr P.N.L.-P.D.”

6. David Gheorghe - senator, Grupul parlamentar al Aliantei “Dreptate si Adevăr P.N.L.-P.D.”

7. Ujeniuc Dragos - deputat, Grupul parlamentar al P.N.L.

8. Racoceanu Viorel - deputat, Grupul parlamentar al P.D.

9. Petrescu Ilie - senator, Grupul parlamentar al P.R.M.

10. Tundrea Ioan - deputat, Grupul parlamentar al P.U.R. (social-liberal)

11. Mircovici Niculae - deputat, Grupul parlamentar al minoritătilor nationale.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea componentei nominale a delegatiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă componenta nominală a delegatiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Această hotărâre a fost adoptată în sedinta comună a Camerei Deputatilor si Senatului din 23 februarie 2005.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 23 februarie 2005.

Nr. 4.

 

ANEXĂ

 

COMPONENTA NOMINALĂ

a delegatiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei

 

I. Membri titulari

1. Stănoiu Mihaela Rodica - senator, Grupul parlamentar al P.S.D.

2. Cliveti Minodora - deputat, Grupul parlamentar al P.S.D.

3. Severin Adrian - deputat, Grupul parlamentar al P.S.D.

4. Varujan Vosganian - senator, Grupul parlamentar al Aliantei “Dreptate si Adevăr P.N.L.-P.D.”

5. Berceanu Radu Mircea - senator, Grupul parlamentar al Aliantei “Dreptate si Adevăr P.N.L.-P.D.”

6. Fenechiu Relu - deputat, Grupul parlamentar al P.N.L.

7. Preda Cezar-Florin - deputat, Grupul parlamentar al P.D.

8. Ilascu Ilie - senator, Grupul parlamentar al P.R.M.

9. Frunda Gyorgy - senator, Grupul parlamentar al U.D.M.R.

10. Glăvan Stefan - deputat, Grupul parlamentar al P.U.R. (social-liberal)

II. Membri supleanti

1. Păunescu Adrian - senator, Grupul parlamentar al P.S.D.

2. Tudose Mihai - deputat, Grupul parlamentar al P.S.D.

3. Toma Florentina Marilena - deputat, Grupul parlamentar al P.S.D.

4. Mereută Mircea - senator, Grupul parlamentar al Aliantei “Dreptate si Adevăr P.N.L.-P.D.”

5. Cazacu Cornelia - senator, Grupul parlamentar al Aliantei “Dreptate si Adevăr P.N.L.-P.D.”

6. Miutescu Gheorghe Adrian - deputat, Grupul parlamentar al P.N.L.

7. Mironescu Laurentiu - deputat, Grupul parlamentar al P.D.

8. Ionescu Daniel - senator, Grupul parlamentar al P.R.M.

9. Kelemen Atilla Bela Ladislau - deputat, Grupul parlamentar al U.D.M.R.

10. Iordache Gratiela Denisa - deputat, Grupul parlamentar al P.U.R. (social-liberal).

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea componentei nominale a delegatiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare în Europa

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă componenta nominală a delegatiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare în Europa, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Această hotărâre a fost adoptată în sedinta comună a Camerei Deputatilor si Senatului din 23 februarie 2005.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 23 februarie 2005.

Nr. 5.

 

ANEXĂ

 

COMPONENTA NOMINALĂ

a delegatiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare în Europa

 

I. Membri titulari

1. Cretu Corina - senator, Grupul parlamentar al P.S.D.

2. Nassar Rodica - deputat, Grupul parlamentar al P.S.D.

3. Hasotti Puiu - senator, Grupul parlamentar al Aliantei  “Dreptate si Adevăr P.N.L.-P.D.”

4. Rădulescu Cristian - deputat, Grupul parlamentar al P.D.

5. Găucan Constantin - senator, Grupul parlamentar al P.R.M.

6. Fîrsirotu Vladimir Mircea - deputat, Grupul parlamentar al P.R.M.

7. Kovács Attila - deputat, Grupul parlamentar al U.D.M.R.

II. Membri supleanti

1. Vlase Petru Gabriel - deputat, Grupul parlamentar al P.S.D.

2. Silistru Doina - senator, Grupul parlamentar al P.S.D.

3. Gheorghiof Titu-Nicolae - deputat, Grupul parlamentar al P.N.L.

4. Gheorghe Valeriu - deputat, Grupul parlamentar al P.N.L.

5. Vedinas Verginia - senator, Grupul parlamentar al P.R.M.

6. Magheru Paul - deputat, Grupul parlamentar al P.R.M.

7. Varga Attila - deputat, Grupul parlamentar al U.D.M.R.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea componentei nominale a delegatiei Parlamentului României la Adunarea Uniunii Europei Occidentale

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă componenta nominală a delegatiei Parlamentului României la Adunarea Uniunii Europei Occidentale, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Această hotărâre a fost adoptată în sedinta comună a Camerei Deputatilor si Senatului din 23 februarie 2005.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 23 februarie 2005.

Nr. 6.

 

ANEXĂ

 

COMPONENTA NOMINALĂ

a delegatiei Parlamentului României la Adunarea Uniunii Europei Occidentale

 

I. Membri titulari

1. Maior George-Cristian - senator, Grupul parlamentar al P.S.D.

2. Timis Ioan - deputat, Grupul parlamentar al P.S.D.

3. Iordache Florin - deputat, Grupul parlamentar al P.S.D.

4. Cioroianu Adrian Mihai - senator, Grupul parlamentar al Aliantei “Dreptate si Adevăr P.N.L.-P.D.”

5. Neagu Nicolae - senator, Grupul parlamentar al Aliantei “Dreptate si Adevăr P.N.L.-P.D.”

6. Busoi Cristian-Silviu - deputat, Grupul parlamentar al P.N.L.

7. Jipa Florina Ruxandra - deputat, Grupul parlamentar al P.R.M.

8. Ciocâlteu Alexandru - deputat, Grupul parlamentar al P.R.M.

9. Karoly-Ferenc Szabo - senator, Grupul parlamentar al U.D.M.R.

10. Popa Nicolae - deputat, Grupul parlamentar al P.U.R. (social-liberal)

II. Membri supleanti

1. Chelaru Ioan - senator, Grupul parlamentar al P.S.D.

2. Bentu Dumitru - deputat, Grupul parlamentar al P.S.D.

3. Mohora Tudor - deputat, Grupul parlamentar al P.S.D.

4. Vraciu Jan - senator, Grupul parlamentar al Aliantei “Dreptate si Adevăr P.N.L.-P.D.”

5. Semcu Adrian-Emanuil - deputat, Grupul parlamentar al P.N.L.

6. Lambrino Radu - deputat, Grupul parlamentar al P.D.

7. Vasilescu-Lia Olguta - deputat, Grupul parlamentar al P.R.M.

8. Mărculet Petrescu Mira Anca Victoria - deputat, Grupul parlamentar al P.R.M.

9. Székely Levente Csaba - deputat, Grupul parlamentar al U.D.M.R.

10. Gheorghe Constantin - senator, Grupul parlamentar al P.U.R. (social-liberal).

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea componentei nominale a delegatiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă componenta nominală a delegatiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Această hotărâre a fost adoptată în sedinta comună a Camerei Deputatilor si Senatului din 23 februarie 2005.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 23 februarie 2005.

Nr. 7.

 

ANEXĂ

 

COMPONENTA NOMINALĂ

a delegatiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre

 

1. Simionescu Aurel Gabriel - senator, Grupul parlamentar al P.S.D.

2. Nitulescu Teodor - deputat, Grupul parlamentar al P.S.D.

3. Petre Maria - senator, Grupul parlamentar al Aliantei “Dreptate si Adevăr P.N.L.-P.D.”

4. Dragomir Gheorghe - deputat, Grupul parlamentar al P.N.L.

5. Onaca Dorel-Constantin - senator, Grupul parlamentar al P.R.M.

6. Kerekes Károly - deputat, Grupul parlamentar al U.D.M.R.

7. Mihei Andrian-Sirojea - deputat, Grupul parlamentar al P.U.R. (social-liberal).

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea componentei nominale a Comisiei Interparlamentare Bucuresti-Chisinău

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă componenta nominală a Comisiei Interparlamentare Bucuresti-Chisinău, având un număr de 50 de membri din partea parlamentelor României si Republicii Moldova.

Art. 2. - Conducerea părtii române în Comisia Interparlamentară Bucuresti-Chisinău va fi asigurată alternativ, anual, de către:

- domnul Adrian Năstase, presedintele Camerei Deputatilor;

- domnul Nicolae Văcăroiu, presedintele Senatului.

Art. 3. - Componenta nominală a părtii române în Comisia Interparlamentară Bucuresti-Chisinău este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Această hotărâre a fost adoptată în sedinta comună a Camerei Deputatilor si Senatului din 23 februarie 2005.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 23 februarie 2005.

Nr. 8.

 

ANEXĂ

 

COMPONENTA NOMINALĂ

a părtii române în Comisia Interparlamentară Bucuresti-Chisinău

 

1. Văcăroiu Nicolae - senator, Grupul parlamentar al P.S.D.

2. Novolan Traian - senator, Grupul parlamentar al P.S.D.

3. Daea Petre - senator, Grupul parlamentar al P.S.D.

4. Năstase Adrian - deputat, Grupul parlamentar al P.S.D.

5. Nicula Vasile-Cosmin - deputat, Grupul parlamentar al P.S.D.

6. Băesu George - deputat, Grupul parlamentar al P.S.D.

7. Adomnicăi Mirela Elena - deputat, Grupul parlamentar al P.S.D.

8. Nechita Aurel - deputat, Grupul parlamentar al P.S.D.

9. Tâbuleac Mihai - senator, Grupul parlamentar al Aliantei “Dreptate si Adevăr P.N.L.-P.D.”

10. Prodan Tiberiu - senator, Grupul parlamentar al Aliantei Aurelian “Dreptate si Adevăr P.N.L.-P.D.”

11. Drăgus Radu-Cătălin - deputat, Grupul parlamentar al P.D.

12. Sandu-Capră Mihai - deputat, Grupul parlamentar al P.N.L.

13. Scutaru Adrian George - deputat, Grupul parlamentar al P.N.L.

14. Crăciunescu Grigore - deputat, Grupul parlamentar al P.N.L.

15. Rogin Marius - deputat, Grupul parlamentar al P.D.

16. Movilă Petru - deputat, Grupul parlamentar al P.D.

17. Olarean Aurel - deputat, Grupul parlamentar al P.D.

18. Ilascu Ilie - senator, Grupul parlamentar al P.R.M.

19. Dinescu Valentin - senator, Grupul parlamentar al P.R.M.

20. Lari-Iorga Leonida - deputat, Grupul parlamentar al P.R.M.

21. Stănescu Cristian - deputat, Grupul parlamentar al P.R.M.

22. Codîrlă Liviu - deputat, Grupul parlamentar al P.R.M.

23. Seres D.nes - deputat, Grupul parlamentar al U.D.M.R.

24. Voinea Florea - deputat, Grupul parlamentar al P.U.R. (social-liberal)

25. Radan Mihai - deputat, Grupul parlamentar al minoritătilor nationale.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale

 

Având în vedere necesitatea organizării în luna aprilie 2005 a alegerilor locale partiale pentru primarul general al municipiului Bucuresti,

pentru a se evita aglomeratia produsă prin centralizarea tuturor proceselor-verbale de constatare a rezultatelor alegerilor la nivelul unui singur birou electoral de circumscriptie, în conditiile în care în municipiul Bucuresti vor fi constituite peste o mie de sectii de votare,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 271 din 29 martie 2004, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 31 va avea următorul cuprins:

“Art. 31. - (1) În judetele în care se organizează alegeri locale partiale în cel putin două circumscriptii electorale comunale, orăsenesti sau municipale se constituie un birou electoral judetean format din 2 dintre judecătorii în exercitiu ai tribunalului, stabiliti prin tragere la sorti efectuată de presedintele tribunalului. Tragerea la sorti se face pe functii: presedinte si loctiitor. Celelalte prevederi ale art. 32 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.

(2) În termen de 24 de ore de la constituirea biroului electoral judetean potrivit alin. (1), acesta se completează cu câte un reprezentant al partidelor politice parlamentare.

(3) Birourile electorale judetene constituite potrivit alin. (1) si (2) îndeplinesc în mod corespunzător atributiile prevăzute în prezenta lege pentru Biroul Electoral Central. Contestatiile asupra modului de organizare si asupra componentei biroului electoral judetean se solutionează de tribunal.

(4) În judetele în care se organizează alegeri partiale într-o singură circumscriptie electorală nu se mai constituie un birou electoral judetean, solutionarea sesizărilor prevăzute la art. 33 alin. (1) lit. h) făcându-se de judecătoria în a cărei rază teritorială se află circumscriptia electorală respectivă. Judecătoria se pronuntă în termen de cel mult 3 zile de la înregistrarea sesizărilor si contestatiilor. Hotărârea este definitivă si irevocabilă.

(5) Prevederile alin. (1)-(4) se aplică în mod corespunzător si în cazul municipiului Bucuresti.

(6) În situatiile prevăzute la alin. (4) atributiile prevăzute la art. 7, art. 33 alin. (2), art. 52 alin. (1) si la art. 123 sunt îndeplinite de biroul electoral de circumscriptie, iar competenta de solutionare a contestatiilor asupra modului de organizare si a componentei biroului electoral de circumscriptie apartine tribunalului.”

2. După articolul 31 se introduc patru articole noi, articolele 311-314, cu următorul cuprins:

“Art. 311. - (1) În cazul în care în aceeasi circumscriptie electorală se organizează alegeri locale partiale atât pentru consiliul local, cât si pentru primar, se constituie birouri electorale de circumscriptie comunală, orăsenească, municipală si de subdiviziune administrativ-teritorială a municipiilor, după caz, potrivit dispozitiilor art. 24, ale cărui prevederi se aplică în mod corespunzător.

(2) Prevederile art. 24 se aplică si în cazul în care se organizează alegeri pentru consiliul judetean, respectiv pentru Consiliul General al Municipiului Bucuresti si/sau pentru primarul general al municipiului Bucuresti.

Art. 312. - În cazul prevăzut la art. 311 alin. (1) birourile electorale ale sectiilor de votare se constituie în conditiile si după distinctiile prevăzute la art. 28.

Art. 313. - (1) În cazurile în care într-o circumscriptie electorală comunală, orăsenească, municipală sau de subdiviziune administrativ-teritorială a unui municipiu se organizează alegeri numai pentru primar, respectiv pentru primarul general al municipiului Bucuresti, birourile electorale de circumscriptie, respectiv birourile electorale ale sectiilor de votare, se constituie potrivit art. 24 alin. (1)-(11), respectiv art. 28 alin. (1)-(6).

(2) Birourile electorale de circumscriptie se completează cu reprezentanti propusi de organizatiile judetene, respectiv de organizatia municipiului Bucuresti, ale partidelor politice parlamentare, care depun candidat la functia de primar, respectiv de primar general, ca membri, în limitele prevăzute de art. 24 alin. (2), (3) si (4). Completarea se face de presedintele biroului electoral de circumscriptie, în termen de 24 de ore de la desemnarea acestuia. Completarea se face în ordinea descrescătoare a numărului cumulat de senatori si deputati ai fiecărui partid.

(3) Dacă numărul de membri prevăzut de lege este mai mare decât numărul de partide parlamentare, operatiunea de completare se repetă până la constituirea biroului cu numărul de membri legal stabilit.

(4) Birourile electorale ale sectiilor de votare se completează cu reprezentanti propusi de organizatiile judetene, respectiv de organizatia municipiului Bucuresti, ale partidelor politice parlamentare, care depun candidat la functia de primar, respectiv de primar general, ca membri, în limitele prevăzute la art. 28 alin. (1). Completarea se face de presedintele biroului electoral al sectiei de votare, în termen de 24 de ore de la desemnarea acestuia, în ordinea descrescătoare a numărului cumulat de senatori si deputati ai fiecărui partid. Prevederile alin. (3) se aplică în mod corespunzător.

Art. 314. - (1) Dacă în municipiul Bucuresti au loc alegeri numai pentru autoritătile administratiei publice de la nivel municipal, se organizează si oficiile electorale de sector prevăzute la art. 35 din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Oficiile electorale prevăzute la alin. (1) se constituie dintr-un presedinte si un loctiitor al acestuia si din 6 membri, desemnati de organizatiile municipale ale partidelor politice parlamentare. Dacă un partid politic parlamentar nu are organizatie în municipiul Bucuresti, desemnarea reprezentantului se face de conducerea centrală a partidului.

(3) Presedintele si loctiitorul acestuia sunt magistrati desemnati de presedintele Tribunalului Bucuresti, cu cel putin 15 zile înainte de data alegerilor, prin tragere la sorti dintre judecătorii în exercitiu ai judecătoriei sectorului. Data sedintei publice de tragere la sorti se anuntă în scris partidelor politice parlamentare, cu două zile înainte de data desfăsurării, de către presedintele Tribunalului Bucuresti. La organizarea si desfăsurarea tragerii la sorti au dreptul să participe reprezentanti ai partidelor politice parlamentare.

(4) Completarea oficiului electoral cu reprezentantii partidelor politice parlamentare se face de către presedintele oficiului, în termen de 24 de ore de la desemnarea acestuia. Completarea se face în ordinea descrescătoare a numărului cumulat de senatori si deputati ai fiecărui partid.

(5) Dacă oficiul electoral nu poate fi completat cu numărul de membri prevăzut de lege, întrucât numărul partidelor parlamentare este mai mic decât al membrilor oficiului, operatiunea de completare se repetă până la organizarea oficiului cu numărul legal de membri.

(6) Oficiile electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti îndeplinesc în mod corespunzător atributiile prevăzute la art. 36 si 89 din Legea nr. 373/2004, cu modificările si completările ulterioare.”

Art. II. - Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 271 din 29 martie 2004, cu modificările si completările aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, va fi republicată după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul justitiei,

Monica Luisa Macovei

 

Bucuresti, 24 februarie 2005.

Nr. 8.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea art. 12 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 113/2002 privind identificarea si înregistrarea bovinelor în România si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 61/2004 privind acordarea în anul agricol 2004-2005 a unui sprijin direct al statului de 2,5 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafete de teren arabil de până la 5 ha inclusiv

 

Având în vedere situatia gravă care poate rezulta din aplicarea art. 12 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 113/2002, în forma sa actuală, pentru producătorii agricoli din sectorul cresterii bovinelor, prevedere care nu le permite acestora să beneficieze de subventii pentru animalele neindividualizate în sistemul national prevăzut de legislatia în vigoare, fără ca situatia creată să se datoreze acestor producători, elemente care vizează interesul public si a căror rezolvare trebuie să se facă în regim de urgentă,

tinând seama de situatia de urgentă determinată de perioada scurtă de timp până la începerea campaniei agricole de primăvară si de necesitatea procurării de sământă, îngrăsăminte chimice si pesticide pentru realizarea de productii agricole eficiente, se impune modificarea modului de acordare a sprijinului de 2,5 milioane lei/ha, prin acordarea, cu titlu gratuit, a unor bonuri valorice.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Articolul 12 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 113/2002 privind identificarea si înregistrarea bovinelor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 708 din 27 septembrie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2003, cu modificările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 12. - (1) Acordarea de premii, subventii sau despăgubiri pentru bovinele neidentificate si neînregistrate în conditiile prezentei ordonante de urgentă se poate face până la data de 31 decembrie 2006.

(2) Pentru întreg anul 2005 si pentru anul 2006, plata premiilor, subventiilor sau despăgubirilor se va putea efectua si pentru bovinele neidentificate si neînregistrate potrivit prezentei ordonante de urgentă.”

Art. II. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 61/2004 privind acordarea în anul agricol 2004-2005 a unui sprijin direct al statului de 2,5 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafete de teren arabil de până la 5 ha inclusiv, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 816 din 3 septembrie 2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 479/2004, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Titlul ordonantei de urgentă va avea următorul cuprins:

,,ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind acordarea în anul agricol 2004-2005 a unui sprijin direct al statului unor categorii de producători agricoli”

2. Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Pentru suprafete de teren arabil de până la 5 ha inclusiv, statul sprijină producătorii agricoli prin acordarea a 2,5 milioane lei/ha pentru suprafetele însământate în toamna anului 2004 si a 1,5 milioane lei/ha pentru suprafetele ce se însământează în primăvara anului 2005.”

3. După alineatul (1) al articolului 1 se introduce un nou alineat, alineatul (11), care va avea următorul cuprins:

“(11) Sprijinul financiar prevăzut la alin. (1) se face prin atribuirea gratuită de bonuri valorice cu finantare de la bugetul de stat, cu valabilitate până la 1 decembrie 2005.”

4. La alineatul (2) al articolului 1, partea introductivă va avea următorul cuprins:

“(2) Beneficiarii sprijinului prevăzut la alin. (1) sunt:”.

5. Alineatul (2) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

“(2) Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, pe baza centralizatoarelor privind sprijinul direct al statului în valoare de 2,5 milioane lei/ha, respectiv de 1,5 milioane lei/ha, acordat producătorilor agricoli pentru suprafete de teren arabil de până la 5 ha inclusiv, va solicita Ministerului Finantelor Publice sumele corespunzătoare contravalorii bonurilor valorice necesare a fi distribuite producătorilor agricoli.”

6. Liniuta a doua de la litera a) a alineatului (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

“- 1.500.000 lei/ha în bonuri valorice pentru procurarea de îngrăsăminte chimice si pesticide, începând cu data de 10 martie 2005.”

7. Litera b) a alineatului (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

“b) pentru culturile care se înfiintează în primăvara anului 2005, cu exceptia culturii de porumb, ovăz, furaje, se acordă bonuri valorice pentru procurarea de sământă, îngrăsăminte chimice, pesticide, în valoare de 1.500.000 lei/ha, începând cu 10 martie 2005.”

8. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 51, cu următorul cuprins:

“Art. 51. - (1) Tipărirea bonurilor valorice se realizează pe bază de contract încheiat între Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale si Compania Natională «Imprimeria Natională» - S.A., în conditiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 199/2000 privind înfiintarea Companiei Nationale «Imprimeria Natională» - S.A., cu modificările si completările ulterioare, pe hârtie care să-I asigure bonului valoric elemente de sigurantă, conform modelului prezentat în anexa nr. I; bonurile valorice care se atribuie în cadrul sprijinului direct al statului au valori de: 25.000 lei/bon, 500.000 lei/bon si 1.000.000 lei/bon.

(2) Fondurile necesare pentru acordarea sprijinului producătorilor agricoli sub formă de bonuri valorice, inclusiv contravaloarea tipăririi acestora, se asigură din prevederile bugetare aprobate Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale pe anul 2005, în limita sumei de 3.453,4 miliarde lei.

(3) Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale va împuternici directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti să ridice bonurile valorice pe bază de proces-verbal de la Compania Natională «Imprimeria Natională» - S.A.

(4) Directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti repartizează bonurile valorice primăriilor locale, pe bază de proces-verbal, pentru a fi distribuite producătorilor agricoli conform listelor întocmite de reprezentantii centrului agricol sau ai centrului comunitar pentru cadastru si agricultură.

(5) Bonurile valorice se acordă astfel:

a) beneficiarilor prevăzuti la art. 1 alin. (2) lit. a), pe baza actului de identitate;

b) celor care exploatează terenurile beneficiarilor prevăzuti la art. 1 alin. (2) lit. b) si c), care fac dovada legală a folosirii terenurilor si prezintă împuternicirea proprietarilor.

(6) În cazul mostenitorilor care detin terenuri agricole în indiviziune, bonurile valorice se pot ridica de mostenitorul care va prezenta împuternicirea celorlalti comostenitori.

(7) Furnizorii de inputuri care primesc bonuri valorice vor emite facturi cu mentiunea «Cu plata pe bază de bonuri valorice pentru producătorii agricoli», incluzând si taxa pe valoarea adăugată, care vor fi completate cu datele de identificare ale bonului.

(8) În cazul în care valoarea facturii este mai mare decât valoarea bonului valoric, diferenta va fi suportată de către producătorii agricoli, iar pe factură furnizorii de inputuri vor face mentiunea «Suma de .... lei, cu plata pe bază de bonuri valorice pentru producătorii agricoli si diferenta cu plata în ..... lei».

(9) Decontarea bonurilor valorice de către furnizorii de inputuri se realizează prin directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti. (10) Furnizorii de inputuri vor depune la directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti centralizatorul facturilor emise pe categorii de inputuri, conform modelului prezentat în anexa nr. II, exemplarul 3 al facturilor emise si bonurile valorice originale prevăzute în facturile emise.

(11) Directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti au obligatia de a verifica autenticitatea bonurilor valorice depuse.

(12) Pe baza documentatiei depuse de furnizorii de inputuri, directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti întocmesc Centralizatorul sumelor solicitate de furnizori, conform modelului prevăzut în anexa nr. III, si transmit la Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale situatia centralizatoare a sumelor necesare decontării bonurilor valorice, al cărei model este prevăzut în anexa nr. IV.

(13) Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale solicită Ministerului Finantelor Publice deschiderea creditelor bugetare, conform modelului prevăzut în anexa nr. V.

(14) După aprobarea de către Ministerul Finantelor Publice a cererii pentru deschiderea creditelor bugetare, Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale alimentează conturile directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti, pentru a dispune operativ de sumele de plată către furnizorii de inputuri.

(15) Directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti virează sumele solicitate conform anexei nr. III.

(16) Directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti primesc spre decontare bonuri valorice până la data de 15 decembrie 2005, după care vor solicita, până la data de 20 decembrie 2005, Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale ultima transă de plăti.

(17) Directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti au obligatia să păstreze timp de cel putin 5 ani facturile decontate si bonurile valorice depuse de furnizori.

(18) Bonurile valorice neutilizate până la data de 1 decembrie 2005 de către furnizori îsi pierd valabilitatea, devenind nule.

(19) Beneficiarii bonurilor valorice si furnizorii de inputuri care primesc bonuri valorice pentru plata acestora au obligatia de a le păstra în stare perfectă. Bonurile valorice deteriorate, a căror autenticitate nu poate fi dovedită, nu sunt valabile si nu pot fi plătite.”

9. Alineatele (2) si (3) ale articolului 6 si anexa nr. 4 se abrogă.

10. Sintagma “în valoare de 2,5 milioane lei/ha” din cuprinsul articolelor 7, 9, al articolului 10 alineatele (1) si (2) si al articolului 12 se înlocuieste cu sintagma “în valoare de 2,5 milioane lei/ha, respectiv 1,5 milioane lei/ha”.

11. Anexele nr. I-V fac parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

Art. III. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 113/2002 privind identificarea si înregistrarea bovinelor în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2003, cu modificările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea prin lege.

Art. IV. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 61/2004 privind acordarea în anul agricol 2004-2005 a unui sprijin direct al statului de 2,5 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafete de teren arabil de până la 5 ha inclusiv, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 816 din 3 septembrie 2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 479/2004, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 28 februarie 2005.

Nr. 12.

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al Regiei Autonome “Editura Didactică si Pedagogică”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al Regiei Autonome “Editura Didactică si Pedagogică”, de interes national, aflată sub autoritatea Ministerului Educatiei si Cercetării, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome “Editura Didactică si Pedagogică” se aprobă de către Ministerul Educatiei si Cercetării în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome “Editura Didactică si Pedagogică”, prevăzut la art. 1, reprezintă limite maxime si nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Educatiei si Cercetării, cu avizul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei si al Ministerului Finantelor Publice.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, Regia Autonomă “Editura Didactică si Pedagogică” poate efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - Fondul de salarii se poate utiliza proportional cu gradul de realizare a productivitătii muncii în anul 2005 fată de anul 2004, calculată valoric în preturi comparabile sau, după caz, în unităti fizice, prevăzută în bugetul de venituri si cheltuieli.

Art. 4. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.

(2) Contraventia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, si amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul educatiei si cercetării,

Dumitru Miron,

secretar de stat

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 24 februarie 2005.

Nr. 121.


*) Anexa se comunică Ministerului Educatiei si Cercetării.