MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 203         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 10 martie 2005

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 547 din 7 decembrie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea functionarilor publici si a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum si a personalului din organele autoritătii judecătoresti, ale art. 12 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, ale art. 10 alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002 si ale art. 9 alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003

 

Decizia nr. 63 din 3 februarie 2005 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 25 alin. (2) din Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001

 

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

112. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 677/2003 privind conditiile de acordare în mod gratuit a asistentei medicale si psihologice, a medicamentelor si protezelor pentru politisti

 

131. - Hotărâre privind trecerea unor constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 547

din 7 decembrie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea functionarilor publici si a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum si a personalului din organele autoritătii judecătoresti, ale art. 12 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, ale art. 10 alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002 si ale art. 9 alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Ion Tiucă - procuror

Daniela Ramona Maritiu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea functionarilor publici si a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum si a personalului din organele autoritătii judecătoresti, ale art. 12 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, ale art. 10 alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002 si ale art. 9 alin. (7) din Legea  bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, exceptie ridicată de Nemoianu Maria, Paraschiv Gavril, Coamesu Nicolae, Luca Mircea, Kiefer Otto, Pomârleanu Nicolae, Fulga Marius, Olteanu Rodica, Dinu Rodica, Micut Ion, Ungureanu Cerasela, Ionescu Alexandru, Paraschiv Emil, Bobei Anisoara, Gogoci Aurel, Vamesu Carmen, Oprea Viorica, Popa Florina, Oltei Iuliana, Popescu Adriana, Călin Nistor, Petcu Dorin, Pelinel Monica, Voinea Amalia, Lupu Daniela, Preoteasa Valentin, Mihai Iustin,  Dumitrascu Lidia, Vălimăreanu Carmen, Smedescu Ion, Mitrache Vasile, Dicu Marioara, Caplea George, Vlăducu Lavinia, Dobrin Alexandru, Zarioiu Dumitru, Popescu Nicolae, Popescu Lucian, Artemie Daniela, Mirea Gheorghe, Crisan Elena, Constantinescu Aurelia, Zamfir Mariana, Paraschiv Alexandrina, Lută Gheorghita, Vlahos Elena, BotezElisabeta, Bălăsel Simona, Dumitru Daniela, Kiefer  Gheorghita, Dutu Elena, Chilian Paulina, Deaconescu Maria, Sandu Marieta, Voicu Amelia, Catrina Valeria, Mitrache Ileana, Stănciugel Daniela, Tălpăsanu Viorica, Drăghici Carmen Iuliana, Schell Anca Cristina, Fringulescu G heorghe, Ardei Vasile, Anghel Stancu, Ghimbăsanu Mariana, Dutu Alexandru, Iana Aurelia, Cocor Corina, Coman Adriana, Danielescu Dorina, Giurgea Gabriela, Ilie Gabriela, Marin Nicolae, Petrosel Nicolae, Mihăilă Adelin, Tohăneanu Geta, Voicu Ecaterina, Drăgănescu Adelaida, Apostul Nida, Ene Anisoara, Popescu Cecilia, Chelaru Cristian, Vasile Gavril, Filip Vasile, Matei Stelian, Filip Mihaela, Sileanu Maria, Safta Elena, Creangă Alina, Olteanu Filofteia, Văsii Valerică, Dumitrache Mariana, Cone Cornel, Rădulescu Dorin, Mocanu Iulian, Bilghiru Mihaela, Dragomir Laura, Dumitru Cornelia, Dutoiu Gheorghe, Iepure  Camelia, Brutaru Elena, Crăciun Liliana, Ralea Elena, Rimniceanu Mariana, Bologeanu Adriana, Tomiuc Dana, Răducanu Lacrămioara, Rosca Caloenescu Costache, Macovei Daniel, Ionescu Georgeta, Lica Ioana, Enache Aurelia, Iacob Constantin, Radu Ion, Lapuste Rada, Pîrvan Petre, Radu Florin Cătălin, Rădulescu Aurelia, Iftimie Daniela, Spinu Gabriela, Vlad Mihaela, Nazîru Carmen, Lesu Niculina, Carila Viorica, Gamureac Maria Luiza, Toth Mariana, Porumboiu Constanta, Popa Mariana, Stanciu Maria, Meirosu Jenica, Ghioca Cătălin si Avramescu Georgeta în Dosarele nr. 2.029/2004, nr. 1.270/2004, respectiv nr. 3.523/2004 ale Tribunalului Vâlcea, Tribunalului Buzău - Sectia civilă, respectiv Tribunalului Brăila - Sectia civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere că exceptiile de neconstitutionalitate ridicate în Dosarele nr. 570D/2004, nr. 571D/2004 si nr. 574D/2004 au continut identic, pune în discutie, din oficiu, problema conexării cauzelor. Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea dosarelor.

Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea Dosarelor nr. 574D/2004 si nr. 571D/2004 la Dosarul nr. 570D/2004, care este primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 33/2001, ale art. 12 alin. (4) din Legea nr. 743/2001 si ale art. 10 alin. (3) din Legea nr. 631/2002, ca inadmisibilă. În acest sens arată că textele criticate s-au aplicat pe o perioadă determinată. În ceea ce priveste exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 alin. (7) din Legea nr. 507/2003, apreciază că aceasta este neîntemeiată, arătând că drepturile reglementate de dispozitiile criticate nu se regăsesc printre drepturile fundamentale reglementate de Constitutie, prevederile art. 53 din Constitutie nefiind incidente în cauza dedusă judecătii.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, retine următoarele:

Prin Încheierile din 6 octombrie 2004, 11 octombrie 2004 si 27 septembrie 2004, pronuntate în Dosarele nr. 2.029/2004, nr. 1.270/2004 si, respectiv, nr. 3.523/2004, Tribunalul Vâlcea, Tribunalul Buzău - Sectia civilă, respectiv Tribunalul Brăila - Sectia civilă au sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea functionarilor publici si a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum si a personalului din organele autoritătii judecătoresti, ale art. 12 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, ale art. 10 alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002 si ale art. 9 alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorii acesteia sustin că dispozitiile de lege criticate sunt neconstitutionale, deoarece suspendarea aplicării unei legi prin care se recunoaste un drept echivalează cu restrângerea exercitiului acelui drept, fără a exista vreuna din situatiile în care art. 53 din Constitutie permite restrângerea exercitiului unor drepturi. De asemenea, sustin că sunt încălcate si prevederile art. 41 alin. (2) din Constitutie, referitoare la concediul de odihnă plătit, care include si dreptul la prima de vacantă.

Tribunalul Vâlcea, Tribunalul Buzău - Sectia civilă si Tribunalul Brăila - Sectia civilă consideră că exceptia de neconstitutionalitate este întemeiată, textele de lege criticate contravenind atât dispozitiilor art. 41 alin. (2), cât si dispozitiilor art. 53 din Constitutie. În acest sens arată că suspendarea aplicării dispozitiilor care prevăd acordarea unei prime de vacantă prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 33/2001 si prelungirea termenului de suspendare echivalează cu restrângerea exercitiului dreptului de a beneficia de prima de vacantă, aducând atingere existentei acestui drept, fără a fi incidente vreuna din situatiile prevăzute de dispozitiile art. 53 din Constitutie. În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia ridicată.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Arată că este atributia legiuitorului să dispună suspendarea aplicării unui act normativ sau a unei dispozitii dintr-un act normativ, acest eveniment legislativ fiind expres reglementat de lege tocmai pentru a nu aduce atingere drepturilor sau libertătilor persoanelor. Dispozitiile criticate nu privesc drepturi fundamentale ale cetătenilor  statuate de Constitutie. De asemenea, arată că prima de concediu este un drept salarial suplimentar, care nu este prevăzut de Constitutie, ci a fost reglementat cu scopul îmbunătătirii calitătii vietii salariatilor, în măsura în care resursele financiare ale bugetului permit aceasta, dispozitiile art. 53 din Constitutie nefiind relevante în cauza dedusă judecătii.

Avocatul Poporului, în ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 33/2001 si a dispozitiilor art. 9 alin. (7) din Legea nr. 507/2003, fată de art. 41 alin. (2) din Constitutie, arată că aceasta este neîntemeiată, iar textele de lege criticate instituie o măsură temporară, motivată de faptul că în bugetul de stat pe anul 2004 nu sunt prevăzute sume cu această destinatie, stabilirea cuantumului si a principalelor destinatii ale alocatiilor bugetare constituind atributul exclusiv al legiuitorului. De asemenea, arată că dispozitiile art. III alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 33/2001 si cele ale art. 9 alin. (7) din Legea  nr. 507/2003 nu pun în discutie restrângeri ale exercitiului unor drepturi sau libertăti fundamentale, neputându-se astfel retine nici încălcarea prevederilor art. 53 din Constitutie. În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 12 alin. (4) din Legea nr. 743/2001 si a celor ale art. 10 alin. (3) din Legea nr. 631/2002, apreciază că, potrivit principiului anualitătii bugetului, aceste legi au fost în vigoare în cursul anului 2002, respectiv

2003. În consecintă, ele nu mai erau în vigoare la data sesizării Curtii Constitutionale, fiind incidente prevederile art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, potrivit cărora Curtea Constitutională se pronuntă numai asupra exceptiilor de neconstitutionalitate ce au ca obiect dispozitii legale în vigoare.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere al Guvernului si al Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din

Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. III alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea functionarilor publici si a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum si a personalului din organele autoritătii judecătoresti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 108 din 2 martie 2001, ale art. 12 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 784 din 11 decembrie 2001, ale art. 10 alin. (3) din Legea bugetului pe stat pe anul 2003 nr. 631/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 863 din 29 noiembrie 2002, precum si ale art. 9 alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 853 din 2 decembrie 2003. Textele de lege criticate au următorul continut:

- Art. III alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 33/2001: “De asemenea, se suspendă până ladata de 1 ianuarie 2002 aplicarea prevederilor art. 411 alin. (1) care cuprind dispozitii referitoare la acordarea primei pentru concediul de odihnă si ale art. 45 alin. (1) referitoare la cuantumul sporului cu care se plătesc orele lucrate peste durata normală a timpului de muncă din Legea nr. 50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritătii judecătoresti, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 563 din 18 noiembrie 1999, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 83/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritătii judecătoresti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 425 din 1 septembrie 2000, precum si aplicarea prevederilor art. IV referitoare la acordarea primei cu ocazia plecării în concediul de odihnă din Ordonanta de

urgentă a Guvernului nr. 237/2000 pentru modificarea Legii nr. 21/1999 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 614 din 29 noiembrie 2000.”;

- Art. 12 alin. (4) din Legea nr. 743/2001: “Termenele prevăzute la art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea functionarilor publici si a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum si a personalului din organele autoritătii judecătoresti, aprobată si modificată prin Legea nr. 386/2001, se prelungesc până la data de 31 decembrie 2002.”;

- Art. 10 alin. (3) din Legea nr. 631/2002: “Termenele prevăzute la art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea functionarilor publici si a altor categorii de personal din sectorul  bugetar, precum si a personalului din organele autoritătii judecătoresti, aprobată cu modificări prin Legea nr. 386/2001, cu modificările ulterioare, se prelungesc până la data de 31 decembrie 2003.”;

- Art. 9 alin. (7) din Legea nr. 507/2003: “(7) Aplicarea prevederilor din actele normative în vigoare referitoare la primele ce se acordă cu ocazia plecării în concediul de odihnă, precum si a celor ale art. 32 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare, se suspendă până la data de 31 decembrie 2004.”

Autorii exceptiei sustin că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile constitutionale cuprinse în art. 41 alin. (2) si art. 53 alin. (1), ce au următorul continut:

- Art. 41 alin. (2): “(2) Salariatii au dreptul la măsuri de protectie socială. Acestea privesc securitatea si sănătatea  salariatilor, regimul de muncă al femeilor si al tinerilor, instituirea unui salariu minim brut pe tară, repausul săptămânal, concediul de odihnă plătit, prestarea muncii în conditii deosebite sau speciale, formarea profesională, precum si alte situatii specifice, stabilite prin lege.”;

- Art. 53 alin. (1): “(1) Exercitiul unor drepturi sau al unor libertăti poate fi restrâns numai prin lege si numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securitătii nationale, a ordinii, a sănătătii ori a moralei publice, a drepturilor si a libertătilor cetătenilor; desfăsurarea instructiei penale; prevenirea consecintelor unei calamităti naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.”

Prin art. I pct. 38 din Ordonanta Guvernului nr. 83/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1996 a fost introdus articolul 411, care dispune că magistratii si celelalte categorii de personal salarizate în baza acestei legi au dreptul pe perioada concediului de odihnă, pe lângă indemnizatia de concediu, la o primă egală cu indemnizatia brută sau, după caz, salariul de bază brut, din luna anterioară plecării în concediu, care se impozitează separat. Prin art. III alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 33/2001 a fost suspendată aplicarea acestor prevederi până la data de 1 ianuarie 2002, acest termen fiind prelungit, succesiv, prin Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001 si Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2002 nr. 744/2001, Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002 si Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003 nr. 632/2002, Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003 si Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004 nr. 519/2003 si prin Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, până la 31 decembrie 2002, 31 decembrie 2003, 31 decembrie 2004, respectiv 31 decembrie 2005. Curtea retine că, potrivit dispozitiilor art. 138 alin. (2) din Constitutie, care consacră principiul anualitătii bugetului de stat, Legile nr. 743/2001 si nr. 631/2002 au fost în vigoare în cursul anului 2002, respectiv 2003, perioade pentru care s-a aprobat bugetul de stat. În consecintă, legile criticate nemaifiind în vigoare, exceptia de neconstitutionalitate este contrară dispozitiilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, potrivit cărora Curtea Constitutională decide numai asupra exceptiilor ridicate în fata instantelor judecătoresti sau de arbitraj comercial privind neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante în vigoare. În acest sens este si jurisprudenta Curtii Constitutionale, care prin Decizia nr. 61 din 26 februarie

2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 269 din 23 aprilie 2002, a retinut că principiul anualitătii bugetului de stat este de natură constitutională. Acest principiu se aplică atât actului legislativ denumit buget, cât si componentelor sale care, subsumându-se întregului, adică bugetului în ansamblul lui, nu pot fi separate de el. De asemenea, Curtea constată că si dispozitiile art. III alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 33/2001 au avut o aplicabilitate temporară, ele fiind în vigoare între 2 martie 2001, data publicării ordonantei în Monitorul Oficial al României, si 1 ianuarie 2002. În consecintă, nemaifiind în vigoare, exceptia de neconstitutionalitate este contrară dispozitiilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, Curtea urmând a respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 33/2001 ca inadmisibilă.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 alin. (7) din Legea nr. 507/2003, Curtea constată că textul art. 53 din Constitutie stabileste conditiile si limitele restrângerii exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti. El are în vedere însă drepturile si libertătile fundamentale înscrise în capitolul II al titlului II din Constitutia României, nu si alte drepturi. Or, cele cuprinse în dispozitiile de lege criticate se referă la beneficiul unor drepturi salariale suplimentare, cum este si prima de concediu, ceea ce nu constituie un drept constitutional fundamental, prevederile art. 53 din Constitutie nefiind incidente în cauză. Astfel, legiuitorul este în drept să acorde aceste drepturi, să le modifice ori să înceteze acordarea lor, precum si să stabilească perioada în care le acordă.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE :

1. Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea functionarilor publici si a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum si a personalului din organele autoritătii judecătoresti, ale  rt. 12 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001 si ale art. 10 alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, exceptie ridicată de Nemoianu Maria, Paraschiv Gavril, Coamesu Nicolae, Luca Mircea, Kiefer Otto, Pomârleanu Nicolae, Fulga Marius, Olteanu Rodica, Dinu Rodica, Micut Ion, Ungureanu  Cerasela, Ionescu Alexandru, Paraschiv Emil, Bobei  Anisoara, Gogoci Aurel, Vamesu Carmen, Oprea Viorica, Popa Florina, Oltei Iuliana, Popescu Adriana, Călin Nistor, Petcu Dorin, Pelinel Monica, Voinea Amalia, Lupu Daniela, Preoteasa Valentin, Mihai Iustin, Dumitrascu Lidia, Vălimăreanu Carmen, Smedescu Ion, Mitrache Vasile, Dicu Marioara, Caplea George, Vlăducu Lavinia, Dobrin Alexandru, Zarioiu Dumitru, Popescu Nicolae, Popescu Lucian, Artemie Daniela, Mirea Gheorghe, Crisan Elena, Constantinescu Aurelia, Zamfir Mariana, Paraschiv Alexandrina, Lută Gheorghita, Vlahos Elena, Botez Elisabeta, Bălăsel Simona, Dumitru Daniela, Kiefer Gheorghita, Dutu Elena, Chilian Paulina, Deaconescu Maria, Sandu Marieta, Voicu Amelia, Catrina Valeria, Mitrache Ileana, Stănciugel Daniela, Tălpăsanu Viorica, Drăghici Carmen Iuliana, Schell Anca Cristina, Fringulescu Gheorghe, Ardei Vasile, Anghel Stancu, Ghimbăsanu Mariana, Dutu Alexandru, Iana Aurelia, Cocor Corina, Coman Adriana,  Danielescu  Dorina, Giurgea Gabriela, Ilie Gabriela, Marin Nicolae, Petrosel Nicolae, Mihăilă Adelin, Tohăneanu Geta, Voicu Ecaterina, Drăgănescu Adelaida, Apostol Nida, Ene Anisoara, Popescu Cecilia, Chelaru Cristian, Vasile Gavril, Filip Vasile, Matei Stelian, Filip Mihaela, Sileanu Maria, Safta Elena, Creangă Alina, Olteanu  Filofteia, Văsii Valerică, Dumitrache Mariana, Cone Cornel, Rădulescu Dorin, Mocanu Iulian, Bilghiru Mihaela, Dragomir Laura, Dumitru Cornelia, Dutoiu Gheorghe, Iepure Camelia, Brutaru Elena, Crăciun Liliana, Ralea Elena, Rimniceanu Mariana, Bologeanu Adriana, Tomiuc Dana, Răducanu Lacrămioara, Rosca Caloenescu Costache, Macovei Daniel, Ionescu Georgeta, Lica Ioana, Enache Aurelia, Iacob Constantin, Radu Ion, Lapuste Rada, Pîrvan Petre, Radu Florin Cătălin, Rădulescu Aurelia, Iftimie  Daniela, Spinu Gabriela, Vlad Mihaela, Nazîru Carmen, Lesu Niculina, Carila Viorica, Gamureac Maria Luiza, Toth Mariana, Porumboiu Constanta, Popa Mariana, Stanciu Maria, Meirosu Jenica, Ghioca Cătălin si Avramescu Georgeta în Dosarele nr. 2.029/2004, nr. 1.270/2004, respectiv nr. 3.523/2004 ale Tribunalului Vâlcea, Tribunalului Buzău - Sectia civilă, respectiv Tribunalului Brăila - Sectia civilă.

2. Respinge, ca fiind neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 alin. (7) din Legea bugetului

de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, exceptie ridicată de aceiasi autori în aceleasi dosare ale acelorasi instante.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 7 decembrie 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Daniela Ramona Maritiu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 63

din 3 februarie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 25 alin. (2) din Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Florentina Baltă - procuror

Mihai Paul Cotta - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitu tionalitate a dispozitiilor art. 25 alin. (2) din Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001, exceptie ridicată de Societatea Comercială “TSP Ecoterm” - S.A. Năvodari în Dosarul nr. 2.030/Com/2004 al Tribunalului Constanta - Sectia comercială.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, ca neîntemeiată. Se apreciază că prevederile criticate sunt constitutionale, deoarece nu creează discriminări între persoanele fizice si cele juridice beneficiare ale serviciilor de termoficare, acestea aflându-se în situatii diferite care impun solutii diferite.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 29 iunie 2004, pronuntată în Dosarul nr. 2.030/Com/2004, Tribunalul Constanta – Sectia comercială a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 25 alin. (2) din Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001, exceptie ridicată de Societatea Comercială “TSP Ecoterm” - S.A. Năvodari într-o cauză având ca obiect judecarea cererii de pretentii, formulată împotriva autorului exceptiei.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că, “în contextul creat de cadrul special de reglementare reprezentat prin dispozitiile art. 4 al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 162/1999 privind instituirea pretului national de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate, precum si pentru acordarea de ajutoare bănesti pentru categoriile defavorizate ale populatiei, dar mai ales de  prevederile art. 1 alin. 1 si 2, ale art. 2 alin. 2 si ale art. 3 al Ordonantei Guvernului nr. 6/2003 privind acordarea unor facilităti populatiei pentru plata energiei termice”, dispozitiile legale criticate creează “un dezechilibru major între drepturile constitutionale recunoscute persoanelor fizice - beneficiare ale serviciilor de termoficare si cele ale operatorilor acestor servicii”, încălcându-se astfel dispozitiile art. 16 alin. (1) din Constitutie.

Tribunalul Constanta - Sectia comercială, formulându-si  opinia asupra exceptiei de neconstitutionalitate, consideră că exceptia este neîntemeiată, întrucât dispozitiile art. 16 din Constitutie nu sunt incidente în cauză, “principiul egalitătii în fata legii si autoritătilor, consacrat de acest text, fiind aplicabil exclusiv în raporturile dintre cetăteni ca subiecte individuale de drept civil”. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În argumentarea acestui punct de vedere se arată că prevederile criticate nu fac nici un fel de diferentiere între diferitele categorii de beneficiari sau între acestia si operatorii de servicii publice de gospodărie comunală.

În opinia Guvernului, dispozitiile art. 16 alin. (1) din Constitutie nu sunt incidente în cauză.

Avocatul Poporului consideră că prevederile criticate sunt constitutionale.

În motivarea acestui punct de vedere se arată că sustinerile autorului exceptiei, “potrivit cărora dispozitiile legale criticate ar institui o inegalitate între persoanele fizice si juridice beneficiare ale serviciilor de gospodărie comunală, pe de o parte, si prestatorii acestor servicii publice (persoane juridice), pe de altă parte, nu pot fi primite, întrucât principiul fundamental consacrat de art. 16 din Constitutie se referă exclusiv la egalitatea în drepturi a cetătenilor, iar nu la raporturile dintre cetăteni si autoritătile publice ori reprezentantii lor”. În acest sens este mentionată Decizia Curtii Constitutionale nr. 286/2001.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 25 alin. (2) din Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 4 iulie 2001.

Aceste dispozitii legale au următorul continut:

- Art. 25 alin. (2) din Legea nr. 326/2001: “Întârzierea în achitarea sumelor datorate, după expirarea termenului prevăzut la alin. (1), atrage majorări de întârziere egale cu cele utilizate pentru neplata obligatiilor fată de bugetul de stat; valoarea penalitătilor nu va depăsi cuantumul debitului si se constituie venit al prestatorului.”

Dispozitiile art. 25 alin. (1) din Legea nr. 326/2001, la  care se face referire în textul de lege criticat, au următorul cuprins: “Persoanele fizice si juridice beneficiare ale serviciilor de gospodărie comunală, precum si persoanele juridice consumatoare de energie electrică si termică, gaze naturale si combustibili sunt obligate să achite contravaloarea facturilor reprezentând serviciile prestate, respectiv utilitătile furnizate, în termen de 30 de zile de la data emiterii facturii.”

Textul constitutional invocat în sustinerea exceptiei are următorul cuprins:

- Art. 16: “(1) Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.” Autorul exceptiei sustine că prevederile legale criticate, care stabilesc, în sarcina persoanelor juridice – operatori ai serviciilor publice de furnizare a agentului termic si a apei calde menajere -, obligatia achitării de penalităti celorlalti prestatori de servicii publice de gospodărie comunală, pentru întârzierea în achitarea sumelor datorate, chiar si atunci când operatorii serviciilor de termoficare nu îsi pot recupera sumele de la debitorii lor, sunt discriminatorii fată de beneficiarii serviciilor de termoficare cărora, prin legi speciale, li se acordă facilităti financiare pentru plata energiei termice.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că textul criticat nu încalcă principiul egalitătii, înscris în art. 16 alin. (1) din Constitutie.

Dispozitiile art. 25 alin. (2) din Legea nr. 326/2001 instituie obligatia pentru persoanele fizice si juridice beneficiare de serviciile de gospodărie comunală prevăzute la alin. (1) al aceluiasi articol de a plăti majorări de întârziere, după expirarea termenului de 30 de zile de la data emiterii facturii pentru serviciile prestate, respectiv utilitătile furnizate.

Prevederile legale criticate nu fac nici un fel de diferentiere ori discriminare între beneficiarii serviciilor publice de gospodărie comunală sau între acestia si operatorii unor astfel de servicii.

Curtea retine, în conformitate cu jurisprudenta sa, că nu constituie o încălcare a principiului constitutional al egalitătii faptul că legiuitorul nu prevede, la alin. (1) si (2) ale art. 25 din Legea nr. 326/2001, aceeasi obligatie si pentru persoanele fizice consumatoare de energie electrică si termică, gaze naturale si combustibili, întrucât cele două  categorii de subiecte de drept consumatoare de energie - persoanele fizice si persoanele juridice - se află în situatii deosebite din punct de vedere al puterii economice si al posibilitătii de plată, ceea ce impune din partea statului un tratament juridic diferit, care se justifică rational si obiectiv, mai ales în acest domeniu cu evidente implicatii sociale. Celelalte probleme ridicate de autorul exceptiei privind dificultătile în încasarea sumelor ce-i sunt datorate sau necorelarea textului criticat cu dispozitii cuprinse în alte acte normative nu intră sub incidenta controlului de constitutionalitate exercitat de Curte, ci reprezintă, eventual, probleme de modificare si completare a legislatiei, de coordonare legislativă, de resortul exclusiv al autoritătii legiuitoare. În acest sens, dispozitiile art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 stabilesc unele limite ale controlului exercitat de Curtea Constitutională, precizând că instanta de contencios constitutional nu poate “modifica sau completa prevederile supuse controlului”.

Potrivit considerentelor expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 25 alin. (2) din Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001, exceptie ridicată de Societatea Comercială “TSP Ecoterm” - S.A. Năvodari în Dosarul nr. 2.030/Com/2004 al Tribunalului Constanta - Sectia comercială.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 3 februarie 2005.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihai Paul Cotta

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 677/2003 privind conditiile de acordare în mod gratuit a asistentei medicale si psihologice, a medicamentelor si protezelor pentru politisti

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 677/2003 privind conditiile de acordare în mod gratuit a asistentei medicale si psihologice, a medicamentelor si protezelor pentru politisti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 432 din 19 iunie 2003, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 5, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:

“(51) În cazul unor boli speciale, durata concediilor medicale de recuperare este mai mare si se diferentiază astfel:

a) un an, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoza pulmonară si unele boli cardiovasculare, stabilite de Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale, cu acordul Ministerului Sănătătii si al Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei;

b) un an, cu drept de prelungire, la propunerea comisiilor de expertiză medicală si evaluare a capacitătii de muncă, până la un an si jumătate în intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoza meningeală, peritoneală si urogenitală, inclusiv a glandelor suprarenale, precum si pentru SIDA si cancer de orice tip, în functie de stadiul bolii;

c) un an si jumătate, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoza pulmonară operată si osteoarticulară;

d) 6 luni, cu posibilitatea de prelungire până la maximum un an, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru alte forme de tuberculoză extrapulmonară, la propunerea comisiilor de expertiză medicală si evaluare a capacitătii de muncă.”

2. Alineatul (6) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

“(6). Acordarea concediilor medicale de recuperare si plata în continuare a drepturilor bănesti, conform reglementărilor în vigoare privind salarizarea politistilor, penru cazurile prevăzute la alin. (5) si (51), se fac numai cu aprobarea ministrului administratiei si internelor.”

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul sănătătii,

Mircea Cinteză

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 24 februarie 2005.

Nr. 112.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare, si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a două constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, situate în municipiul Medgidia, str. Mihai Bravu nr. 13, judetul Constanta, identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului a constructiilor mentionate la art. 1 se face în vederea scoaterii din functiune si demolării acestora.

Art. 3. - După scoaterea din functiune si demolarea constructiilor mentionate la art. 1, Ministerul Administratiei si Internelor îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 24 februarie 2005.

Nr. 131.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a constructiilor aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 

Adresa imobilului

Persoana juridică care administrează imobilul

Caracteristicile bunurilor care trec în domeniul privat al statului

Numărul de inventar atribuit de Ministerul Finantelor Publice

Municipiul Medgidia, str. Mihai Bravu,  nr. 13 judetul Constanta

Ministerul Administratiei si Internelor

Pavilion 07- “dormitor” (constructie parter)

 - Suprafata construită = 100 m2

- Valoarea contabilă recalculată = 262.031.074 lei

Pavilion 10 - “beci, padoc” (constructie parter)

- Suprafata construită = 300 m2

- Valoarea contabilă recalculată = 185.937.698 lei

101.122 (partial)

 

 

101.122 (partial)