MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 210         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 11 martie 2005

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

9. - Hotărâre privind aprobarea componentei nominale a delegatiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei

 

10. - Hotărâre privind aprobarea componentei nominale a delegatiei Parlamentului României la Initiativa Central-Europeană – Dimensiunea Parlamentară

 

11. - Hotărâre privind aprobarea componentei nominale a Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare

 

12. - Hotărâre privind aprobarea componentei nominale a delegatiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO

 

13. - Hotărâre privind modificarea componentei nominale a delegatiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare în Europa

 

14. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 2/2005 privind aprobarea componentei nominale a Comisiei Parlamentului României pentru Integrare Europeană

 

15. - Hotărâre privind modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 3/2005 pentru aprobarea componentei nominale a Comisiei parlamentare a revolutionarilor din decembrie 1989

 

16. - Hotărâre privind instituirea Comisiei comune speciale a Camerei Deputatilor si Senatului pentru controlul executiei bugetului Curtii de Conturi pe anul 2003

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 98 din 15 februarie 2005 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 174 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea componentei nominale a delegatiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă componenta nominală a delegatiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Această hotărâre a fost adoptată în sedinta comună a Camerei Deputatilor si Senatului din 23 februarie 2005, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 23 februarie 2005.

Nr. 9.

 

ANEXĂ

 

COMPONENTA NOMINALĂ

a delegatiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei

 

1. Theodorescu Răzvan Emil - senator, Grupul parlamentar al P.S.D.

2. Soporan Vasile-Filip - deputat, Grupul parlamentar al P.S.D.

3. Gubandru Aurel - deputat, Grupul parlamentar al P.S.D.

4. Câmpeanu Radu-Anton - senator, Grupul parlamentar al Aliantei “Dreptate si Adevăr P.N.L.-P.D.”

5. Nistoran Dorin-Liviu - deputat, Grupul parlamentar al P.D.

6. Ardelean Aurel - senator, Grupul parlamentar al P.R.M.

7. Manolescu Oana - deputat, Grupul parlamentar al minoritătilor nationale

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea componentei nominale a delegatiei Parlamentului României la Initiativa Central-Europeană - Dimensiunea Parlamentară

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă componenta nominală a delegatiei Parlamentului României la Initiativa Central-Europeană - Dimensiunea Parlamentară, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Această hotărâre a fost adoptată în sedinta comună a Camerei Deputatilor si Senatului din 9 martie 2005, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 9 martie 2005.

Nr. 10.

 

ANEXĂ

 

COMPONENTA NOMINALĂ

a delegatiei Parlamentului României la Initiativa Central-Europeană - Dimensiunea Parlamentară

 

1. Oprescu Sorin Mircea - senator, Grupul parlamentar al P.S.D.

2. Iancu Iulian - deputat, Grupul parlamentar al P.S.D.

3. Popa Dan Gabriel - senator, Grupul parlamentar al Aliantei “Dreptate si Adevăr P.N.L.-P.D.”

4. Câmpanu Liviu - deputat, Grupul parlamentar al P.N.L.

5. Brînză Wiliam-Gabriel - deputat, Grupul parlamentar al P.R.M.

6. Pascu Bogdan - deputat, Grupul parlamentar al P.U.R. (social-liberal)

7. Merka Adrian-Miroslav - deputat, Grupul parlamentar al minoritătilor nationale

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea componentei nominale a Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă componenta nominală a Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Această hotărâre a fost adoptată în sedinta comună a Camerei Deputatilor si Senatului din 9 martie 2005, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 9 martie 2005.

Nr. 11.

 

ANEXĂ

 

COMPONENTA NOMINALĂ

a Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare

 

1. Solcanu Ion - senator, Grupul parlamentar al P.S.D.

2. Ion Vasile - senator, Grupul parlamentar al P.S.D.

3. Podgorean Radu - deputat, Grupul parlamentar al P.S.D.

4. Andronescu Ecaterina - deputat, Grupul parlamentar al P.S.D.

5. Mănăstireanu Vladimir Alexandru - deputat, Grupul parlamentar al P.S.D.

6. Dretcanu Doina-Micsunica - deputat, Grupul parlamentar al P.S.D.

7. Mihalache Sorin Dan - deputat, Grupul parlamentar al P.S.D.

8. Sârbu Daciana Octavia - deputat, Grupul parlamentar al P.S.D.

9. Strătilă Serban-Cezar - senator, Grupul parlamentar al Aliantei “Dreptate si Adevăr P.N.L.-P.D.”

10. Serbu Gheorghe Vergil - senator, Grupul parlamentar al Aliantei “Dreptate si Adevăr P.N.L.-P.D.”

11. Ivănescu Paula Maria - senator, Grupul parlamentar al Aliantei “Dreptate si Adevăr P.N.L.-P.D.”

12. Miroseanu Liviu - deputat, Grupul parlamentar al P.D.

13. Mocanu Alexandru - deputat, Grupul parlamentar al P.D.

14. Tabără Valeriu - deputat, Grupul parlamentar al P.D.

15. Palăr Ionel - deputat, Grupul parlamentar al P.N.L.

16. Gheorghiof Titu-Nicolae - deputat, Grupul parlamentar al P.N.L.

17. Gerea Andrei Dominic - deputat, Grupul parlamentar al P.N.L.

18. Bindea Liviu-Doru - senator, Grupul parlamentar al P.R.M.

19. Stanciu Anghel - deputat, Grupul parlamentar al P.R.M.

20. Dumitriu Dragos - deputat, Grupul parlamentar al P.R.M.

21. Călian Petru - deputat, Grupul parlamentar al P.R.M.

22. Sógor Csaba - senator, Grupul parlamentar al U.D.M.R.

23. Király Andrei Gheorghe - deputat, Grupul parlamentar al U.D.M.R.

24. Ciucă Liviu Bogdan - deputat, Grupul parlamentar al P.U.R. (social-liberal)

25. Gvozdenovici Slavomir - deputat, Grupul parlamentar al minoritătilor nationale

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea componentei nominale a delegatiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă componenta nominală a delegatiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Această hotărâre a fost adoptată în sedinta comună a Camerei Deputatilor si Senatului din 9 martie 2005, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 9 martie 2005.

Nr. 12.

 

ANEXĂ

 

COMPONENTA NOMINALĂ

a delegatiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO

 

I. Membri titulari

1. Talpes Ioan - senator, Grupul parlamentar al P.S.D.

2. Pascu Ioan Mircea - deputat, Grupul parlamentar al P.S.D.

3. Nită Constantin - deputat, Grupul parlamentar al P.S.D.

4. Nicolai Norica - senator, Grupul parlamentar al Aliantei “Dreptate si Adevăr P.N.L.-P.D.”

5. Bărbuletiu Tiberiu - deputat, Grupul parlamentar al P.N.L.

6. Stănisoară Mihai - deputat, Grupul parlamentar al P.D.

7. Tudor Marcu - deputat, Grupul parlamentar al P.R.M.

8. Buzea Cristian-Valeriu - deputat, Grupul parlamentar al P.R.M.

9. Verestóy Attila - senator, Grupul parlamentar al U.D.M.R.

10. Hellvig Eduard-Raul - deputat, Grupul parlamentar al P.U.R. (social-liberal)

II. Membri supleanti

1. Dobre Traian - deputat, Grupul parlamentar al P.S.D.

2. Mocioalcă Ion - deputat, Grupul parlamentar al P.S.D.

3. Popescu Mihail - senator, Grupul parlamentar al P.S.D.

4. Calimente Mihăită - deputat, Grupul parlamentar al P.N.L.

5. Raicu Romeo Marius - deputat, Grupul parlamentar al P.D.

6. Târle Radu - senator, Grupul parlamentar al Aliantei “Dreptate si Adevăr P.N.L.-P.D.”

7. Cantaragiu Bogdan - deputat, Grupul parlamentar al P.R.M.

8. Iorga Nicolae - senator, Grupul parlamentar al P.R.M.

9. Márton Árpád Francisc - deputat, Grupul parlamentar al U.D.M.R.

10. Stoica Ilie - senator, Grupul parlamentar al P.U.R. (social-liberal)

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea componentei nominale a delegatiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare în Europa

 

În temeiul art. 67 din Constitutia României, republicată,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2005 privind aprobarea componentei nominale a delegatiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare în Europa se modifică în sensul că domnul deputat Stănisoară Mihai, apartinând Grupului parlamentar al P.D., îl înlocuieste în calitatea de membru supleant al acestei delegatii pe domnul deputat Gheorghiof Titu-Nicolae.

 

Această hotărâre a fost adoptată în sedinta comună a Camerei Deputatilor si Senatului din 9 martie 2005, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 9 martie 2005.

Nr. 13.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 2/2005 privind aprobarea componentei nominale a Comisiei Parlamentului României pentru Integrare Europeană

 

În temeiul art. 64 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă înlocuirea domnului deputat Dan Grigore, Grupul parlamentar al P.R.M., cu domnul senator Eugen Mihăescu, Grupul parlamentar al P.R.M., în componenta nominală a Comisiei Parlamentului României pentru Integrare Europeană.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 9 martie 2005, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 9 martie 2005.

Nr. 14.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 3/2005 pentru aprobarea componentei nominale a Comisiei parlamentare a revolutionarilor din decembrie 1989

 

În temeiul art. 64 alin. (4) din Constitutia României, republicată, si al Legii recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, cu modificările ulterioare,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă înlocuirea domnului deputat Dan Iosif, Grupul parlamentar al P.S.D., cu domnul deputat Tărniceru Petru, Grupul parlamentar al P.S.D., în componenta nominală a Comisiei parlamentare a revolutionarilor din decembrie 1989.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 9 martie 2005, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 9 martie 2005.

Nr. 15.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind instituirea Comisiei comune speciale a Camerei Deputatilor si Senatului pentru controlul executiei bugetului Curtii de Conturi pe anul 2003

 

În temeiul prevederilor art. 20 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 86 din Regulamentul sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului, cu modificările ulterioare,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se instituie Comisia comună specială a Camerei Deputatilor si Senatului pentru controlul executiei bugetului Curtii de Conturi pe anul 2003, cu următoarea componentă:

1. Mihai Tănăsescu - deputat, Grupul parlamentar al P.S.D.

2. Viorel Stefan - senator, Grupul parlamentar al P.S.D.

3. Eugen Nicolăescu - deputat, Grupul parlamentar al P.N.L.

4. Aurel Olărean - deputat, Grupul parlamentar al P.D.

5. Daniel Ionescu - deputat, Grupul parlamentar al P.R.M.

6. Erdei Dolóczki István - deputat, Grupul parlamentar al U.D.M.R.

7. Gratiela Iordache - deputat, Grupul parlamentar al P.U.R.

(2) În prima sa sedintă, comisia prevăzută la alin. (1) îsi alege un birou format din presedinte, vicepresedinte si secretar.

Art. 2. - Raportul comisiei prevăzute la art. 1, întocmit ca urmare a controlului executiei bugetului Curtii de Conturi pe anul 2003, va fi prezentat birourilor permanente ale celor două Camere ale Parlamentului până la data de 26 mai 2005.

 

Această hotărâre a fost adoptată în sedinta comună a Camerei Deputatilor si Senatului din 9 martie 2005, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 9 martie 2005.

Nr. 16.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 98

din 15 februarie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 174 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Aurelia Popa - procuror

Valentina Bărbăteanu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 169 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Ispat Tepro” - S.A. din Iasi în Dosarul nr. 3.720/2004 al Curtii de Apel Iasi - Sectia comercială si de contencios administrativ.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza aflându-se în stare de judecată, Curtea acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public. Acesta solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată. În acest sens, precizează că prevederilor de lege criticate nu le sunt aplicabile dispozitiile art. 21 alin. (4) din Constitutie referitoare la caracterul facultativ al jurisdictiilor speciale administrative, întrucât Codul de procedură fiscală nu instituie asemenea proceduri speciale, ci doar proceduri administrative fără caracter jurisdictional.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 1 noiembrie 2004, pronuntată în Dosarul nr. 3.720/2004, Curtea de Apel Iasi – Sectia comercială si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 169 alin. (1) din Codul de procedură fiscală.

Exceptia de neconstitutionaliate a fost ridicată de Societatea Comercială “Ispat Tepro” - S.A. din Iasi într-o cauză civilă având ca obiect solutionarea recursului împotriva sentintei prin care a fost respinsă contestatia la procesul-verbal de impunere întocmit de reprezentanti ai Directiei Generale a Finantelor Publice Iasi – Directia Control Fiscal.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia sustine că textul de lege criticat contravine prevederilor art. 21 alin. (1) si (4) din Constitutie. În acest sens, consideră că, din perspectiva dispozitiilor art. 21 alin. (4) din Legea fundamentală, care instituie caracterul facultativ al jurisdictiilor administrative, sunt neconstitutionale dispozitiile speciale ale Codului de procedură fiscală privitoare la parcurgerea obligatorie a procedurii administrative prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 13/2001.

Curtea de Apel Iasi - Sectia comercială si de contencios administrativ consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât textul de lege criticat nu încalcă prevederile art. 21 alin. (4) din Constitutie.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât contestatia împotriva titlului de creantă fiscală, precum si împotriva altor acte administrative fiscale nu are natura juridică a unei jurisdictii administrative.

Arată că în sprijinul argumentării naturii juridice de recurs administrativ a căii de atac a contestatiei vin si prevederile art. 187 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, potrivit cărora deciziile emise în solutionarea contestatiilor pot fi atacate la instanta de contencios administrativ competentă. În acest sens invocă si Decizia Curtii Constitutionale nr. 409 din 12 octombrie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.063 din 16 noiembrie 2004. Precizează că, în urma aprobării cu modificări si completări prin Legea nr. 174/2004, Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 560 din 24 iunie 2004, prin renumerotare art. 169 alin. (1) devenind art. 174 alin. (1).

Avocatul Poporului consideră că sesizarea Curtii Constitutionale nu este legală, fiind făcută cu nesocotirea dispozitiilor art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, conform cărora încheierea de sesizare trebuie să cuprindă opinia instantei asupra exceptiei si punctele de vedere ale părtilor, însotite de dovezile depuse de acestea. Or, în cauză, instanta de judecată în fata căreia a fost ridicată exceptia de neconstitutionalitate nu si-a exprimat opinia cu privire la aceasta.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, asa cum a fost ridicată în fata instantei de judecată, îl constituie dispozitiile art. 169 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală. Din notele scrise ale autorului exceptiei rezultă însă că acesta a avut în vedere art. 174 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 174/2004, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 560 din 24 iunie 2004, astfel că, prin prezenta decizie, Curtea Constitutională urmează să se pronunte cu privire la aceste din urmă dispozitii legale. Continutul acestora este următorul:

- Art. 174 alin. (1): “Împotriva titlului de creantă, precum si împotriva altor acte administrative fiscale se poate formula contestatie potrivit legii. Contestatia este o cale administrativă de atac si nu înlătură dreptul la actiune al celui care se consideră lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia, în conditiile legii.”

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, textul de lege criticat contravine art. 21 alin. (1) si (4) din Constitutie, care au următorul cuprins:

- Art. 21 alin. (1) si (4): “(1) Orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime. [...]

(4) Jurisdictiile speciale administrative sunt facultative si gratuite.”

Din examinarea exceptiei de neconstitutionalitate, se observă că dispozitiile ce fac obiectul acesteia au mai fost supuse controlului de constitutionalitate, Curtea pronuntându-se prin Decizia nr. 409 din 12 octombrie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.063 din 16 noiembrie 2004. Prin această decizie, Curtea a respins ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a art. 174 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, solutia pronuntată întemeindu-se pe cele statuate de Curtea Constitutională, cu valoare de principiu, prin Decizia nr. 188 din 27 aprilie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 498 din 2 iunie 2004, referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 din Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990. Prin această decizie s-a retinut că art. 21 alin. (4) din Constitutie, care se referă la caracterul facultativ al jurisdictiilor speciale administrative, a desfiintat numai pentru procedura administrativă jurisdictională conditia prealabilă constând în obligatia persoanei vătămate de a se adresa cu reclamatie organului administrativ emitent mai înainte de sesizarea instantei de judecată cu anularea actului considerat ilegal. S-a arătat, în aceeasi decizie, că “nici o dispozitie constitutională nu interzice ca prin lege să se instituie o procedură administrativă prealabilă, fără caracter jurisdictional, cum este, de exemplu, procedura recursului administrativ gratios sau a celui ierarhic”. Actele de solutionare de către organele administrative a contestatiilor formulate potrivit dispozitiilor din Codul de procedură fiscală nu sunt acte de jurisdictie, ci acte administrative supuse controlului instantei de judecată. De altfel, în cauza de fată, asa cum precizează însusi textul criticat, “Contestatia este o cale administrativă de atac si nu înlătură dreptul la actiune al celui care se consideră lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia, în conditiile legii”. Ca atare, acestui tip de contestatie, prevăzut de Codul de procedură fiscală, nu îi sunt aplicabile prevederile constitutionale ale art. 21 alin. (4) referitoare la caracterul facultativ al jurisdictiilor speciale administrative.

Argumentele care au stat la baza pronuntării deciziilor mentionate îsi păstrează valabilitatea si justifică respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ce constituie obiectul prezentei cauze.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 174 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Ispat Tepro” - S.A. din Iasi în Dosarul nr. 3.720/2004 al Curtii de Apel Iasi - Sectia comercială si de contencios administrativ.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 15 februarie 2005.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăteanu