MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 211         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 14 martie 2005

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 69 din 3 februarie 2005 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea functionarilor publici si a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum si a personalului din organele autoritătii judecătoresti, ale art. 12 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, ale art. 10 alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, ale art. 9 alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, precum si ale art. 8 alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

155. - Hotărâre privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

1. - Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 2/2003 privind aprobarea Modelelor situatiilor financiare periodice si a normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora pentru institutiile de credit care aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva Comunitătilor Economice Europene nr. 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice si al guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1.982/5/2001

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 69

din 3 februarie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea functionarilor publici si a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum si a personalului din organele autoritătii judecătoresti, ale art. 12 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, ale art. 10 alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, ale art. 9 alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, precum si ale art. 8 alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Florentina Baltă - procuror

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea functionarilor publici si a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum si a personalului din organele autoritătii judecătoresti, ale art. 12 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, ale art. 10 alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, precum si ale art. 9 alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, exceptie ridicată de Ropotan Jean, Bobeică Rodica, Nicoară Florin Niculae, Bădescu Nicolae, Mihai Adrian, Vintilescu Gheorghe, Tomsa Ovidiu Lucian, Marin Valentin, Stănescu Dorel, Tănase Felicia Eugenia, Anastasiu Ionel Alexandru, Matei Georgeta Camelia, Veseliu Anca Cristina, Anca Viorica, Ciobanu Doina, Arsene Luiza, Dumitrascu Ioana, Munean Virginia, Badea Luminita Niculina, Popescu Sorina-Alina, Bărăiteanu Ralea Violeta Florentina, Costache Ramona, David Andreea, Mihai Cătălina Maria, Tudose Mihai, Dincă Mihai, Mihăilă Mihai, Canache Păcuretu Ion, Doagă Mihai, Petrescu (Constantin) Mihaela Carmen, Turcu Adrian, Stefan Eudochia, Holban Iulia, David Maria, Stefan Mihaela, Tudor Mihaela, Neacsa Irina, Ciobanu Gheorghe, Vlaicu Lucretia, Pârcălabu Victoria, Stoian Mariana, Gheorghe Mădălina, Casandrescu Gheorghe, Neacsu Gheorghe, Zegheru Gheorghe Crisan, Minulescu Maria, Ancuta Maria, Micu Ion, Gheorghe Florian, Preda Violeta, Dută Rodica, Răileanu Elena Cerasela, Maftei Daniela, Radu Georgian Cosmin, Ionită Gabriela si Dinescu Gabriela în Dosarul nr. 4.991/2004 al Tribunalului Dâmbovita - Sectia civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca inadmisibilă a exceptiei de neconstitutionalitate, arătând că dispozitiile legale criticate au avut aplicabilitate limitată în timp, ele nemafiind în vigoare. În acelasi timp, observă că solutia legală criticată a fost preluată de prevederile art. 8 alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, lege aflată în vigoare, si pune concluzii de respingere ca neîntemeiate a criticilor de neconstitutionalitate formulate de autorii exceptiei în raport cu acest text de lege, arătând că drepturile salariale suplimentare, asa cum este si prima de concediu, nu reprezintă drepturi constitutionale fundamentale. În consecintă, prevederile constitutionale care reglementează restrângerea exercitiului unor drepturi sau libertăti nu sunt incidente în privinta reglementării lor.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Sentinta civilă nr. 738 din 3 noiembrie 2004, pronuntată în Dosarul nr. 4.991/2004, Tribunalul Dâmbovita - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea functionarilor publici si a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum si a personalului din organele autoritătii judecătoresti, ale art. 12 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, ale art. 10 alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, precum si ale art. 9 alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003.

Exceptia a fost ridicată de către Ropotan Jean, Bobeică Rodica, Nicoară Florin Niculae, Bădescu Nicolae, Mihai Adrian, Vintilescu Gheorghe, Tomsa Ovidiu Lucian, Marin Valentin, Stănescu Dorel, Tănase Felicia Eugenia, Anastasiu Ionel Alexandru, Matei Georgeta Camelia, Veseliu Anca Cristina, Anca Viorica, Ciobanu Doina, Arsene Luiza, Dumitrascu Ioana, Munean Virginia, Badea Luminita Niculina, Popescu Sorina-Alina, Bărăiteanu Ralea Violeta Florentina, Costache Ramona, David Andreea, Mihai Cătălina Maria, Tudose Mihai, Dincă Mihai, Mihăilă Mihai, Canache Păcuretu Ion, Doagă Mihai, Petrescu (Constantin) Mihaela Carmen, Turcu Adrian, Stefan Eudochia, Holban Iulia, David Maria, Stefan Mihaela, Tudor Mihaela, Neacsa Irina, Ciobanu Gheorghe, Vlaicu Lucretia, Pârcălabu Victoria, Stoian Mariana, Gheorghe Mădălina, Casandrescu Gheorghe, Neacsu Gheorghe, Zegheru Gheorghe Crisan, Minulescu Maria, Ancuta Maria, Micu Ion, Gheorghe Florian, Preda Violeta, Dută Rodica, Răileanu Elena Cerasela, Maftei Daniela, Radu Georgian Cosmin, Ionită Gabriela si Dinescu Gabriela cu prilejul solutionării unei actiuni civile al cărei obiect îl constituie pretentii privind acordarea sporului de vechime si prima de concediu.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorii acesteia arată că, potrivit art. 411 alin. (2) din Legea nr. 50/1996, introdus prin Ordonanta Guvernului nr. 83/2000, magistratii si celelalte categorii de personal salarizat potrivit acestei legi au dreptul, pe perioada concediului de odihnă, pe lângă indemnizatia de concediu, si la o primă egală cu indemnizatia brută sau cu salariul de bază brut din luna anterioară plecării în concediu. Acest drept legal nu a fost acordat în practică datorită faptului că aplicarea art. 411 din Legea nr. 50/1996 a fost suspendată până la 1 ianuarie 2002 prin art. III alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 33/2001. Prin art. 12 alin. (4) din Legea nr. 743/2001, această suspendare a fost prelungită până la 31 decembrie 2002, iar prin art. 10 alin. (3) din Legea nr. 631/2002 si art. 9 alin. (7) din Legea nr. 507/2003, până la 31 decembrie 2003, respectiv până la 31 decembrie 2004. În consecintă, consideră că prin dispozitiile legale criticate a fost restrâns exercitiul dreptului legal la prima de concediu, fără a exista vreuna dintre situatiile prevăzute de art. 53 din Constitutie, care reglementează posibilitatea restrângerii prin lege a exercitiului unor drepturi sau libertăti. De asemenea, apreciază că sunt încălcate si prevederile art. 41 alin. (2) din Constitutie, referitoare la dreptul la concediul de odihnă plătit, care include, în opinia lor, si dreptul la prima de vacantă.

Tribunalul Dâmbovita - Sectia civilă apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este întemeiată. În acest sens, arată că prima pentru concediul de odihnă, egală în cuantum cu indemnizatia brută, “are un caracter unitar cu indemnizatia de concediu”, iar prin suspendarea acordării acestei prime se încalcă prevederile constitutionale care consacră dreptul la concediul de odihnă plătit.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, sesizarea a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate nu este întemeiată. Astfel, arată că suspendarea aplicării unui act normativ sau a unei dispozitii dintr-un act normativ este atributia legiuitorului, sens în care invocă si dispozitiile art. 54 din Legea nr. 24/2000. În acelasi timp, observă că art. 53 din Constitutie se referă numai la drepturile si libertătile fundamentale. În continuare arată că “acordarea primei de concediu, în plus fată de garantarea concediului de odihnă plătit, este o optiune a legiuitorului, care nu se încadrează în conditiile minime de protectie a muncii, prevăzute de art. 41 din Constitutie”. De altfel, apreciază că, si în cazul unei interpretări contrare, o astfel de restrângere ar fi în acord cu prevederile constitutionale ale art. 53, “nefiind vorba de o desfiintare a dreptului salarial însusi, ci de o suspendare prin lege a acordării unui drept care echivalează cu restrângerea acestuia, ceea ce textul constitutional permite”. Ca un ultim argument în sensul respingerii exceptiei invocă si faptul că prevederile legale criticate au avut un caracter temporar, ele nemaifiind în vigoare.

Avocatul Poporului apreciază că sesizarea Curtii Constitutionale nu a fost făcută în mod legal, întrucât actul de sesizare este o sentintă, iar nu o încheiere, asa cum prevede art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând sesizarea, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. III alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea functionarilor publici si a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum si a personalului din organele autoritătii judecătoresti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 108 din 2 martie 2001, aprobată si modificată prin Legea nr. 386/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 390 din 17 iulie 2001, dispozitii potrivit cărora: “De asemenea, se suspendă până la data de 1 ianuarie 2002 aplicarea prevederilor art. 411 alin. (1) care cuprind dispozitii referitoare la acordarea primei pentru concediul de odihnă si ale art. 45 alin. (1) referitoare la cuantumul sporului cu care se plătesc orele lucrate peste durata normală a timpului de muncă din Legea nr. 50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritătii judecătoresti, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 563 din 18 noiembrie 1999, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 83/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritătii judecătoresti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 425 din 1 septembrie 2000, precum si aplicarea prevederilor art. IV referitoare la acordarea primei cu ocazia plecării în concediul de odihnă din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 237/2000 pentru modificarea Legii nr. 21/1999 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 614 din 29 noiembrie 2000.”

De asemenea, autorii exceptiei critică si dispozitiile art. 12 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 784 din 11 decembrie 2001, dispozitii potrivit cărora: “Termenele prevăzute la art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea functionarilor publici si a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum si a personalului din organele autoritătii judecătoresti, aprobată si modificată prin Legea nr. 386/2001, se prelungesc până la data de 31 decembrie 2002”, precum si prevederile art. 10 alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 863 din 29 noiembrie 2002, si ale art. 9 alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 853 din 2 decembrie 2003, prin care dispozitiile art. 411 alin. (1) din Legea nr. 50/1996 referitoare la acordarea primei pentru concediul de odihnă au fost suspendate în continuare până la data de 31 decembrie 2003, respectiv până la 31 decembrie 2004.

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor texte de lege, autorii exceptiei invocă încălcarea prevederilor art. 41 alin. (2) si ale art. 53 din Constitutie, potrivit cărora:

- Art. 41 alin. (2): “Salariatii au dreptul la măsuri de protectie socială. Acestea privesc securitatea si sănătatea salariatilor, regimul de muncă al femeilor si al tinerilor, instituirea unui salariu minim brut pe tară, repausul săptămânal, concediul de odihnă plătit, prestarea muncii în conditii deosebite sau speciale, formarea profesională, precum si alte situatii specifice, stabilite prin lege.”;

- Art. 53: “(1) Exercitiul unor drepturi sau al unor libertăti poate fi restrâns numai prin lege si numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securitătii nationale a ordinii, a sănătătii ori a moralei publice, a drepturilor si a libertătilor cetătenilor, desfăsurarea instructiei penale; prevenirea consecintelor unei calamităti naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.

(2) Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proportională cu situatia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu si fără a aduce atingere existentei dreptului sau a libertătii.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea observă că textele de lege supuse controlului de constitutionalitate au avut caracter temporar, iar efectele lor au încetat la data prevăzută pentru aplicare. Astfel, dispozitiile art. III alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 33/2001 si-au încetat aplicarea la data de 1 ianuarie 2002, cele ale art. 12 alin. (4) din Legea nr. 743/2001, la 31 decembrie 2002, ale art. 10 alin. (3) din Legea nr. 631/2002 si ale art. 9 alin. (7) din Legea nr. 507/2003, la 31 decembrie 2003, respectiv la 31 decembrie 2004.

Asa fiind, în virtutea prevederilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, potrivit cărora Curtea Constitutională nu se poate pronunta decât asupra constitutionalitătii unui text de lege în vigoare, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 33/2001, ale art. 12 alin. (4) din Legea nr. 743/2001 si ale art. 10 alin. (3) din Legea nr. 631/2002 urmează a fi respinsă ca inadmisibilă.

În ceea ce priveste dispozitiile art. 9 alin. (7) din Legea nr. 507/2003, având în vedere că la data sesizării Curtii acestea mai erau încă în vigoare, exceptia de neconstitutionalitate a acestui text de lege este respinsă ca devenită inadmisibilă.

În acelasi timp însă, Curtea observă că dispozitia referitoare la suspendarea acordării primei pentru concediul de odihnă a fost preluată si în Legea bugetului de stat pe anul 2005, nr. 511/2004, publicată în Monitorul  Oficial al României, Partea I, nr. 1.121 din 29 noiembrie 2004, care, la art. 8 alin. (7), prevede că: “Aplicarea prevederilor din actele normative în vigoare referitoare la primele ce se acordă cu ocazia plecării în concediul de odihnă, precum si a celor ale art. 32 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare, se suspendă până la data de 31 decembrie 2005.”

Aceste dispozitii sunt în vigoare si, în consecintă, urmează a se analiza constitutionalitatea acestora în raport cu prevederile constitutionale invocate.

Astfel, autorii exceptiei sustin că prin dispozitiile legale criticate a fost restrâns exercitiul dreptului legal la prima de concediu, fără a exista vreuna dintre situatiile prevăzute de art. 53 din Constitutie care reglementează posibilitatea restrângerii prin lege a exercitiului unor drepturi sau libertăti. De asemenea, ei consideră că sunt încălcate si prevederile art. 41 alin. (2) din Constitutie, referitoare la dreptul la concediul de odihnă plătit, care include, în opinia lor, si dreptul la prima de vacantă.

Curtea apreciază că premisele de la care pleacă autorii exceptiei sunt gresite. Beneficiul unor drepturi salariale suplimentare, cum este si prima de concediu, nu constituie un drept constitutional fundamental, iar prevederile art. 53 din Constitutie nu sunt incidente în privinta reglementării lor. În consecintă, legiuitorul este în drept să le acorde, să le modifice ori să înceteze acordarea lor, precum si să stabilească perioada în care le acordă. De altfel, aplicând acest principiu, legiuitorul a înteles ca, prin prevederile art. 50 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 177/2002, să abroge toate dispozitiile Legii nr. 50/1996 referitoare la salarizarea si alte drepturi ale magistratilor si personalului de specialitate juridică asimilat, astfel că prevederile art. 411 alin. (1) din Legea nr. 50/1996 si-au încetat aplicarea cu privire la aceste categorii de persoane.

În sfârsit, Curtea observă că dreptul la concediul de odihnă plătit, ca măsură de protectie socială garantată de prevederile constitutionale, nu se confundă cu dreptul la prima de concediu, astfel că nu poate fi retinută încălcarea dispozitiilor art. 41 alin. (2) din Constitutie.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

1. Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea functionarilor publici si  a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum si a personalului din organele autoritătii judecătoresti, ale art. 12 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001 si ale art. 10 alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, exceptie ridicată de Ropotan Jean, Bobeică Rodica, Nicoară Florin Niculae, Bădescu Nicolae, Mihai Adrian, Vintilescu Gheorghe, Tomsa Ovidiu Lucian, Marin Valentin, Stănescu Dorel, Tănase Felicia Eugenia, Anastasiu Ionel Alexandru, Matei Georgeta Camelia, Veseliu Anca Cristina, Anca Viorica, Ciobanu Doina, Arsene Luiza, Dumitrascu Ioana, Munean Virginia, Badea Luminita Niculina, Popescu Sorina-Alina, Bărăiteanu Ralea Violeta Florentina, Costache Ramona, David Andreea, Mihai Cătălina Maria, Tudose Mihai, Dincă Mihai, Mihăilă Mihai, Canache Păcuretu Ion, Doagă Mihai, Petrescu (Constantin) Mihaela Carmen, Turcu Adrian, Stefan Eudochia, Holban Iulia, David Maria, Stefan Mihaela, Tudor Mihaela, Neacsa Irina, Ciobanu Gheorghe, Vlaicu Lucretia, Pârcălabu Victoria, Stoian Mariana, Gheorghe Mădălina, Casandrescu Gheorghe, Neacsu Gheorghe, Zegheru Gheorghe Crisan, Minulescu Maria, Ancuta Maria, Micu Ion, Gheorghe Florian, Preda Violeta, Dută Rodica, Răileanu Elena Cerasela, Maftei Daniela, Radu Georgian Cosmin, Ionită Gabriela si Dinescu Gabriela în Dosarul nr. 4.991/2004 al Tribunalului Dâmbovita - Sectia civilă.

2. Respinge, ca devenită inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, exceptie ridicată de aceiasi autori în acelasi dosar.

3. Respinge, ca fiind neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, exceptie ridicată de aceiasi autori în acelasi dosar.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 3 februarie 2005.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena Ionea

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale este organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului.

(2) Sediul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale este în municipiul Bucuresti, bd. Carol I nr. 24, sectorul 3.

(3) Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale aplică strategia si Programul de guvernare în vederea promovării politicilor în domeniile sale de activitate: agricultură, pescuit, acvacultură, productie alimentară, consolidarea proprietătii funciare, îmbunătătiri funciare, silvicultură, dezvoltare rurală, optimizarea exploatatiilor si conservarea solurilor.

(4) Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale este autoritatea publică centrală care asigură dezvoltarea pe baze moderne a domeniilor sale de activitate.

(5) Obiectivele Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale sunt:

a) finalizarea reformei si consolidarea proprietătii funciare;

b) stimularea transformării gospodăriilor tărănesti în exploatatii agricole moderne cu caracter comercial, formarea si consolidarea clasei de mijloc în spatiul rural;

c) alocarea eficientă a resurselor bugetare pentru sprijinirea producătorilor agricoli;

d) sprijinirea gradului de procesare a produselor agricole si a creării de valoare adăugată în cadrul productiei agricole, prin măsuri de piată liberă;

e) dezvoltarea si modernizarea mediului rural;

f) dezvoltarea pescuitului si acvaculturii;

g) gestionarea eficientă a pădurilor;

h) îmbunătătirea cadrului institutional în domeniile sale de activitate pe principiile eficientei si debirocratizării.

(6) Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale elaborează strategia si reglementările specifice în domeniile sale de activitate, în cadrul politicii generale a Guvernului si în concordantă cu reglementările Uniunii Europene.

Art. 2. - Pentru realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale exercită următoarele functii:

a) de strategie, prin care se elaborează, în conformitate cu politica economică a Guvernului, normele Uniunii Europene si tendintele pe plan mondial, strategia de dezvoltare în domeniile sale de activitate si se proiectează mecanismele financiare necesare;

b) de reglementare, prin care se asigură, în conformitate cu strategia, realizarea cadrului juridic si elaborarea reglementărilor specifice activitătilor din domeniile sale de activitate;

c) de administrare, prin care se asigură administrarea proprietătii publice si private a statului, precum si gestionarea fondurilor si serviciilor pentru care statul este responsabil, în domeniul său de activitate;

d) de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului sau al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern si extern, în domeniul său de activitate si în limitele stabilite prin actele normative în vigoare;

e) de autoritate de stat, prin care se asigură implementarea, urmărirea si controlul aplicării si respectării reglementărilor în domeniile sale de activitate.

 

CAPITOLUL II

Atributiile, structura organizatorică si conducerea ministerului

 

SECTIUNEA 1

Atributiile ministerului

 

Art. 3. - În exercitarea functiilor sale, Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale are următoarele atributii generale:

1. asigură implementarea strategiei si a Programului de guvernare în domeniile sale de activitate, potrivit reglementărilor în vigoare;

2. elaborează strategii si politici specifice în domeniile sale de activitate, pe care le supune Guvernului spre adoptare;

3. coordonează activitatea Agentiei SAPARD si unele programe de finantare si de asistentă internationale pe domeniile sale de activitate;

4. elaborează studii, analize si strategii si fundamentează programe de dezvoltare a zonelor montane si a zonelor rurale, în colaborare cu celelalte institutii ale administratiei publice centrale si cu organismele nternationale în domeniu;

5. coordonează activitatea de elaborare a documentatiilor tehnice, avizare, programare, promovare, realizare si monitorizare a obiectivelor de investitii specifice;

6. elaborează studii si propune strategii de modernizare si retehnologizare a agriculturii, în concordantă cu cerintele de integrare în Uniunea Europeană;

7. coordonează activitatea privind evaluarea si înregistrarea bunurilor din patrimoniul institutiilor publice din subordine si de sub autoritatea sa;

8. coordonează si controlează privatizarea societătilor comerciale agricole la care statul este actionar si concesionarea terenurilor apartinând domeniului public sau privat al statului, aflate în administrarea unitătilor de sub autoritatea sa ori aflate în subordonarea sa, precum si a terenurilor agricole sau a terenurilor cu amenajări piscicole din administrarea societătilor comerciale la care statul este actionar si a celorlalte bunuri si servicii din domeniul său de activitate;

9. coordonează si monitorizează activitătile de fond funciar, de cadastru specializat, de îmbunătătiri funciare, amenajări de torenti si regularizări de ape din domeniul agricol si silvic;

10. coordonează si monitorizează concesionarea terenurilor aferente activelor vândute de Regia Natională a Pădurilor - Romsilva, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, si asigură încasarea redeventei;

11. coordonează constituirea asociatiilor utilizatorilor de apă pentru irigatii, prin Oficiul de reglementare a asociatiilor utilizatorilor de apă pentru irigatii, si monitorizează functionarea acestor asociatii si raporturile dintre ele si firmele autorizate pentru serviciile de aprovizionare cu apă pentru irigatii, potrivit legislatiei în vigoare;

12. elaborează norme si instructiuni pentru atestarea persoanelor care desfăsoară activităti de îmbunătătiri funciare în domeniul agricol si silvic;

13. fundamentează si elaborează strategii si programe de finantare privind fondul funciar, protectia solului, a plantelor, a animalelor si a pădurilor;

14. reprezintă Guvernul în relatiile cu organismele interne si internationale în domeniile sale de activitate;

15. sprijină, direct sau prin institutii publice din subordine, editarea publicatiilor de specialitate si de informare specifice;

16. colaborează, prin structurile sale, cu Institutul National de Statistică pentru a satisface cerintele de date statistice de calitate si comparabile bazate pe acquisul comunitar;

17. initiază, direct sau prin unitătile aflate în subordine ori sub autoritatea sa, proiecte de parteneriat public-privat de interes national, negociază, semnează si realizează contractul de parteneriat public-privat, în conformitate cu prevederile legale în domeniu;

18. initiază, negociază si asigură punerea în aplicare a dispozitiilor conventiilor si acordurilor internationale din sfera sa de competentă, la care România este parte, din împuternicirea Guvernului, reprezintă interesele statului în diferite institutii si organisme internationale si dezvoltă relatii de cooperare cu institutii si organizatii similare din alte state;

19. întreprinde actiuni si initiative, potrivit competentelor stabilite de lege, pentru intensificarea participării României la actiunile de cooperare bilaterală si multilaterală, la nivel subregional, regional si global, pentru valorificarea oportunitătilor si facilitătilor de asistentă financiară, tehnică, tehnologică si stiintifică;

20. coordonează si răspunde de activitătile privind relatiile cu Uniunea Europeană pentru domeniile din sfera sa de competentă;

21. exercită si alte responsabilităti, în conformitate cu dispozitiile legislatiei nationale si ale acordurilor internationale la care România este parte, precum si cu prevederile Programului national de aderare la Uniunea Europeană;

22. asigură relatia cu Parlamentul României, cu sindicatele si patronatele si cu organizatiile nonguvernamentale din sfera sa de activitate, cu populatia, precum si cu mass-media;

23. coordonează actiunile de cooperare cu alte tări în domeniile sale de activitate si asigură aplicarea, în conditiile legislatiei în vigoare, a conventiilor si acordurilor, precum si controlul îndeplinirii obligatiilor ce decurg din acestea;

24. initiază actiuni în domeniul său de activitate privind integrarea europeană; urmăreste si răspunde de aplicarea prevederilor specifice din Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitătile Europene si statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993;

25. asigură în domeniile sale de activitate organizarea activitătilor prevăzute de lege pentru apărarea civilă, pentru rezolvarea situatiilor de urgentă si pentru situatii de mobilizare;

26. desfăsoară activităti de control si inspectii privind respectarea legislatiei în domeniu, colaborând în actiunile sale cu celelalte autorităti publice abilitate;

27. desfăsoară activităti de audit public intern, potrivit reglementărilor legale în vigoare;

28. colaborează cu celelalte ministere si organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autoritătile administratiei publice locale si cu alte organisme interne si internationale;

29. initiază si elaborează, direct sau prin unitătile aflate în subordine, sub autoritate ori în coordonare, proiecte de acte normative în domeniile sale de activitate;

30. avizează proiecte de acte normative care au legătură cu domeniile sale de activitate;

31. elaborează si promovează politici privind reglementarea depozitării semintelor de consum si activitatea de utilizare a acestora în alimentatie si ca furaj pentru nutritia animalelor.

Art. 4. - (1) Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale are următoarele atributii specifice:

I. În domeniul agriculturii, pescuitului si acvaculturii si productiei alimentare si îmbunătătirilor funciare:

1. elaborează strategii si politici sectoriale si de piată, în colaborare cu organizatiile interprofesionale pe produs si cu asociatiile patronale si sindicale din domeniul agrozootehnic si piscicol;

2. promovează programe si proiecte de acte normative, pentru stimularea si consolidarea pietei produselor agroalimentare în vederea cresterii competitivitătii produselor pe piata internă si externă;

3. propune amendarea periodică, în functie de rezultate, a Programului Guvernului pentru agricultură;

4. urmăreste consolidarea proprietătii agricole si sprijină optimizarea exploatatiilor agricole si piscicole;

5. colaborează cu organizatiile patronale, sindicale si profesionale de producători, în vederea sprijinirii producătorilor agricoli si piscicoli, si întreprinde actiuni de asistentă si consultantă pentru sustinerea activitătii acestora;

6. initiază si sprijină actiunile privind dezvoltarea prestării serviciilor specifice pentru producătorii agricoli si piscicoli, inclusiv prin dezvoltarea cooperatiei rurale;

7. acreditează si controlează, în conditiile legii, agentii economici care produc, prelucrează si comercializează produse agroalimentare;

8. acreditează si controlează, în conditiile legii, organismele de inspectie si certificare din agricultura ecologică;

9. asigură, prin intermediul Autoritătii Nationale pentru Produse Ecologice, implementarea, reglementarea si monitorizarea sistemului de agricultură ecologică în România;

10. asigură, prin Autoritatea Natională a Pietelor Produselor Agricole si Alimentare, aplicarea mecanismelor si instrumentelor de politică agricolă si comercială care privesc organizarea pe piată, consolidarea si functionarea eficientă a pietelor produselor agricole si alimentare;

11. eliberează licente de depozit pentru semintele de consum, conform prevederilor legale, si aprobă Manualul de gradare a semintelor de consum alimentar si furajer;

12. elaborează proiecte de standarde pentru produsele agroalimentare, în conformitate cu prevederile standardelor Codex Alimentarius, compatibile cu normele Organizatiei pentru Alimentatie si Agricultură - F.A.O. si Organizatiei Mondiale a Sănătătii - O.M.S.;

13. coordonează si controlează activitatea de pescuit si acvacultură; ia măsuri de protectie a fondului piscicol prin inspectia de specialitate, potrivit legislatiei în vigoare;

14. coordonează, organizează si controlează activitatea de selectie, ameliorare si de reproductie a animalelor de interes zootehnic;

15. asigură implementarea politicilor, strategiilor si programelor de dezvoltare în domeniul sectorului vegetal, al producerii de furaje, cresterii animalelor, pescuitului si acvaculturii, precum si în domeniul produselor agroalimentare;

16. elaborează norme tehnice si metodologice în domeniul cresterii animalelor, pescuitului si acvaculturii, precum si în domeniul produselor agroalimentare;

17. coordonează activitatea productivă de crestere a animalelor si nutritie animală, precum si activitatea de pescuit si acvacultură;

18. elaborează, promovează si implementează cadrul legal privind calitatea produselor agroalimentare, precum si alinierea legislatiei în domeniul cresterii animalelor, pescuitului, acvaculturii si produselor agroalimentare cu legislatia Uniunii Europene;

19. elaborează acte normative care promovează valorificarea productiilor animaliere în sisteme comunitare de clasificare în vederea exportului acestora;

20. stabileste priorităti în domeniul cresterii animalelor, pescuitului si acvaculturii, pentru corelarea productiilor animaliere cu necesarul de produse, în vederea aprovizionării pietei interne si creării de disponibilităti pentru export;

21. elaborează si promovează, împreună cu institutele de specialitate de profil, tehnologii competitive moderne pentru cresterea animalelor, în domeniul pescuitului si acvaculturii si pentru amenajarea pajistilor, diferentiate în functie de conditiile agropedologice;

22. elaborează si întocmeste studii si strategii privind cresterea competitivitătii produselor agroalimentare românesti pe piata internă si externă;

23. initiază si elaborează proiecte de acte normative privind protectia indicatiilor geografice, denumirilor de origine si a atestatelor de specificitate pentru produsele agricole si produsele alimentare;

24. aprobă, în conditiile legii, organismele de inspectie si certificare privind protectia indicatiilor geografice, denumirilor de origine si a atestatelor de specificitate pentru produsele agricole si produsele alimentare;

25. înregistrează, în conditiile legii, indicatiile geografice, rasele de animale, soiurile de plante, tehnologiile si metodele de procesare industrială a produselor agricole, denumirile de origine si atestatele de specificitate pentru produsele agricole si produsele alimentare si solicită protectia acestora în Uniunea Europeană;

26. elaborează si actualizează legislatia privind acreditarea agentilor economici care desfăsoară activităti în domeniul productiei, depozitării, transportului si comercializării produselor alimentare;

27. aprobă si înregistrează simbolurile societătilor comerciale cu activităti în domeniul productiei de conserve alimentare ambalate în recipiente metalice si numerele de ordine ale grupelor si sortimentelor de conserve alimentare;

28. participă la elaborarea standardelor române ale produselor alimentare pentru armonizarea acestora cu cele europene si internationale, precum si cu standardele Codex Alimentarius;

29. coordonează activitatea privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea valorică a calitătii produselor, proceselor tehnologice si serviciilor agricole si industrial alimentare, comercializarea semintelor si a materialului săditor viticol, pomicol, legumicol si horticol, precum si înregistrarea soiurilor de plante;

30. organizează si coordonează activitatea fitosanitară de utilizare a substantelor pesticide si a metodelor de combatere a bolilor si dăunătorilor plantelor de cultură, elaborează strategia în domeniu, inclusiv norme de carantină fitosanitară, avizează omologarea, producerea si utilizarea pesticidelor, precum si autorizarea si utilizarea îngrăsămintelor, controlează modul de implementare a legislatiei în vigoare;

31. promovează si implementează politici si metode biologice de combatere integrată a dăunătorilor în domeniul protectiei plantelor, carantinei fitosanitare si regimului produselor de uz fitosanitar la nivel central si teritorial, dezvoltă baza de date privind activitatea de protectie a plantelor;

32. coordonează activitatea si elaborează strategia si programele de restructurare si privatizare ale societătilor nationale la care statul, prin Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, este actionar majoritar;

33. coordonează elaborarea de măsuri si asigură restructurarea si privatizarea societătilor comerciale pe actiuni, cu capital majoritar de stat, din domeniul său de activitate si exercită, în numele statului, toate drepturile ce decurg din calitatea de actionar la societătile comerciale ce detin în administrare terenuri agricole sau terenuri cu amenajări piscicole;

34. controlează modul în care sunt respectate normele privind evidenta, protectia, folosirea si ameliorarea fondului funciar de către toti detinătorii de terenuri cu destinatie agricolă, indiferent de forma de proprietate;

35. asigură evidenta navelor si ambarcatiunilor de pescuit prin Fisierul navelor si ambarcatiunilor de pescuit, precum si evidenta altor tipuri de dotări tehnice ale ambarcatiunilor de pescuit, înregistrarea datelor tehnice si proiectelor amenajărilor hidrotehnice ale capacitătilor de productie din acvacultură;

36. avizează documentatiile privind scoaterea din circuitul agricol a terenurilor agricole si schimbarea categoriei de folosintă a terenului agricol, potrivit reglementărilor în vigoare;

37. avizează lucrări de scoatere a terenurilor din circuitul agricol, respectând planul urbanistic general si planul urbanistic zonal, în vederea înfiintării de amenajări agrozootehnice, complexuri de sere, ferme multifunctionale, microferme, amenajări piscicole pentru acvacultură intensivă si superintensivă în sistem dirijat-controlat;

38. coordonează programul privind realizarea lucrărilor de îmbunătătiri funciare prioritare, potrivit legislatiei în vigoare;

39. fundamentează si elaborează programele prioritare de amenajare si ameliorare a terenurilor agricole degradate, precum si monitorizarea calitătii solului prin studii pedologice si agrochimice;

40. elaborează si promovează programe de sustinere financiară a producătorilor agricoli si piscicoli si urmăreste derularea acestora;

41. întocmeste si monitorizează studii si strategii privind promovarea produselor agroalimentare românesti pe piete externe;

42. monitorizează prin cercetări specifice organismele modificate genetic, elaborând buletine de analiză anuale cu privire la impactul lor economic, ecologic si asupra stării de sănătate a populatiei, eficienta utilizării lor în sectorul vegetal si animal agricol;

43. coordonează activitatea de cercetare stiintifică si tehnologică agricolă si piscicolă, de consultantă si de perfectionare profesională si a organismelor modificate genetic;

44. coordonează actiunea de implementare a Programului de realizare a Sistemului national antigrindină si de stimulare a precipitatiilor;

45. asigură îndeplinirea, prin intermediul Autoritătii de Management pentru Programul Operational Sectorial pentru Agricultură, Dezvoltare Rurală si Pescuit, a atributiilor stabilite prin actele normative în vigoare;

46. asigură realizarea Proiectului privind reabilitarea si reforma sectorului de irigatii conform prevederilor legale în vigoare;

47. organizează si asigură functionarea sistemului national de supraveghere, evaluare, prognoze si avertizare privind efectele ecologice si economice ale amenajărilor de îmbunătătiri funciare;

48. organizează, execută si actualizează cadastrul amenajărilor de acvacultură si îmbunătătiri funciare cofinantat de la bugetul de stat.

II. În domeniul pădurilor:

1. elaborează strategii si politici de gospodărire si de valorificare ratională a resurselor fondului forestier national si a vegetatiei forestiere din afara acestuia;

2. elaborează regulamente, instructiuni si norme tehnice specifice privind administrarea si gospodărirea durabilă a fondului forestier national, a vegetatiei forestiere din afara acestuia, a fondului cinegetic si a celui piscicol din apele de munte;

3. exercită atributiile prevăzute de lege în vederea asigurării respectării regimului silvic în fondul forestier national;

4. coordonează si controlează activitatea de elaborare si avizare, în conceptie unitară, a amenajamentelor silvice, a studiilor sumare de amenajare a pădurilor, precum si a studiilor de transformare a păsunilor împădurite;

5. propune, pe baza amenajamentelor silvice, volumul maxim de masă lemnoasă care se exploatează anual din păduri si din vegetatia forestieră, din afara fondului forestier national, pe categorii de destinatari si destinatii, în conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice;

6. organizează evidenta sistemului informational pentru silvicultură potrivit art. VIII din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 41/2004 pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 499/2004, organizează si tine evidenta terenurilor cu destinatie forestieră si a celor cu vegetatie forestieră, din afara fondului forestier, indiferent de natura proprietătii, urmăreste furnizarea datelor necesare în vederea realizării sistemului de cadastru, coordonează executarea lucrărilor de geodezie, topografie, fotogrammetrie, cartografie pentru realizarea sistemului informational pentru silvicultură, precum si introducerea si întretinerea acestuia, cantitativ si calitativ, si asigură proiectarea si aplicarea în teren a organizării teritoriului forestier;

7. analizează si, după caz, aprobă, în conditiile prevăzute de lege, solicitările de scoatere definitivă sau temporară din circuitul silvic a unor terenuri, precum si regularizarea perimetrelor pădurii, conform reglementărilor în vigoare, indiferent de natura proprietătii;

8. coordonează, împreună cu factorii responsabili interesati, actiunile de împădurire a terenurilor degradate, inapte pentru folosinta agricolă, înfiintarea perdelelor forestiere de protectie si asigură o conceptie unitară de amenajare a terenurilor degradate si de corectare a torentilor pe bazine hidrografice si perimetre de ameliorare; fundamentează necesitatea asigurării resurselor financiare respective;

9. organizează sistemul national de monitorizare solvegeta tie forestieră pentru silvicultură, ia măsuri pentru ameliorarea stării de sănătate a pădurilor si coordonează gospodărirea ariilor protejate din fondul forestier national;

10. urmăreste si sprijină dezvoltarea retelei de drumuri forestiere, urmărind asigurarea fondurilor necesare, potrivit legii;

11. urmăreste evolutia stării fondului forestier national si prezintă Guvernului rapoarte anuale;

12. colaborează cu institutiile interesate pentru preluarea în fondul forestier al statului, în conditiile legii, a terenurilor degradate, inapte pentru folosinta agricolă, proprietate publică sau privată, pentru ameliorarea cărora detinătorii legali nu dispun de mijloacele necesare;

13. atestă persoanele fizice si juridice pentru efectuarea de studii de teren, elaborarea documentatiilor tehnicoeconomice, precum si pentru executarea lucrărilor de îmbunătătiri funciare în domeniul silvic, autorizează unitătile specializate pentru activitatea de amenajare;

14. atestă persoanele juridice care execută lucrări silvice;

15. organizează si conduce, prin structurile teritoriale de specialitate din subordine, modul de gospodărire a pădurilor proprietate privată si a celor proprietate publică apartinând unitătilor administrativ-teritoriale;

16. organizează si coordonează activitatea de cercetare stiintifică si inginerie tehnologică în domeniul silviculturii, sprijină dezvoltarea acestora si asigură folosirea rezultatelor obtinute la fundamentarea măsurilor de gospodărire durabilă a pădurilor;

17. reglementează si aprobă activitătile de management forestier din pădurile proprietate privată, precum si din pădurile proprietate publică a unitătilor administrativteritoriale;

18. aprobă încadrarea pe categorii functionale a vegetatiei forestiere din afara fondului forestier national;

19. organizează activitătile tehnice silvice, finantate de la bugetul de stat, pentru pădurile proprietate privată a persoanelor fizice, conform competentelor legale;

20. asigură, conform competentelor legale, respectarea reglementărilor privind producerea, comercializarea si utilizarea materialelor forestiere de reproducere;

21. coordonează actiunile de informare, educare, instruire si altele asemenea, finantate de la bugetul de stat, pentru popularizarea legislatiei silvice si educatiei forestiere, în vederea respectării regimului silvic de către proprietari si/sau detinători;

22. autorizează functionarea structurilor silvice proprii de administrare a fondului forestier proprietate publică a unitătilor administrativ-teritoriale si a celui proprietate privată;

23. elaborează si analizează sistemul de informatii statistice în silvicultură;

24. asigură, în conditiile legii, aplicarea măsurilor specifice silviculturii din proiectele si programele internationale;

25. coordonează si promovează documentatii de sinteză referitoare la fondul forestier national, organizează periodic elaborarea inventarului fondului forestier national si elaborează prognoze privind evolutia acestuia;

26. coordonează si implementează programele cu finantare externă cu componente în domeniul silviculturii, scop în care organizează cadrul institutional corespunzător;

27. verifică si aprobă documentatiile întocmite pentru justificarea pierderilor cauzate de calamităti înregistrate la împăduririle efectuate din fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinatie silvică sau din surse bugetare;

28. ia măsuri pentru realizarea inventarului forestier national si coordonează realizarea acestuia;

29. asigură implementarea si monitorizarea măsurii 3.5 - Silvicultura în cadrul Programului SAPARD;

30. elaborează strategii si politici pentru gestionarea durabilă a fondului cinegetic national;

31. atribuie în gestiune, în conditiile legii, fondurile de vânătoare si exercită atributiile prevăzute de lege în domeniul cinegetic;

32. elaborează regulamente, instructiuni si norme tehnice specifice pentru gestionarea durabilă a fondului cinegetic.

III. În domeniul dezvoltării rurale:

1. elaborează si sustine programe de dezvoltare rurală, la nivel national, regional si local;

2. elaborează si implementează programe specifice de dezvoltare în mediul rural, conform politicii de dezvoltare rurală a ministerului;

3. propune modificarea periodică, în functie de rezultate, a Programului Guvernului pentru dezvoltare rurală;

4. propune modificarea periodică, împreună cu ministerele si organismele neguvernamentale implicate, a Planului national pentru agricultură si dezvoltare rurală;

5. răspunde de coordonarea actiunilor de implementare tehnică si financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură si dezvoltare rurală - Agentia SAPARD;

6. colaborează cu toate structurile administrative, profesionale interministeriale în vederea permanentei îmbunătătiri a cadrului legislativ si organizatoric general de dezvoltare rurală;

7. asigură sustinerea strategiilor si a programelor de dezvoltare echilibrată a spatiului rural la nivel national, regional si local, în functie de potentialul resurselor de dezvoltare, în concordantă cu strategia sectorului agroalimentar si nivelul resurselor de finantare destinate si alocate acestei activităti;

8. elaborează programele operationale si programelecomplement, în concordantă cu obiectivele si prioritătile stabilite prin Planul national de dezvoltare;

9. implementează programele operationale, în concordantă cu recomandările comitetelor de monitorizare si ale reglementărilor Uniunii Europene;

10. urmăreste obtinerea rezultatelor generale si a impactului definit prin programele operationale, precum si a celor specifice mentionate prin programele-complement;

11. asigură implementarea programelor operationale în concordantă cu principiile si politicile Uniunii Europene, în special în domeniile concurentei, achizitiilor publice, protectiei mediului si egalitătii de sanse între femei si bărbati;

12. promovează si încurajează participarea sectorului privat la elaborarea si implementarea programelor operationale;

13. asigură consultarea partenerilor sociali si a organizatiilor profesionale în elaborarea si implementarea programelor operationale;

14. elaborează si asigură un sistem functional de colectare, prelucrare si management al informatiilor si datelor statistice si financiare privind implementarea programelor operationale si evaluarea si monitorizarea asistentei financiare comunitare acordate pentru implementarea acestora;

15. analizează si propune modificări ale programelor operationale si ale programelor-complement si înaintează comitetelor de monitorizare corespunzătoare propunerile privind realocările de fonduri între măsurile din cadrul programelor operationale aferente fiecărei autorităti; după aprobarea lor de către Comitetul de monitorizare, transmit modificările si/sau ajustările propuse spre analiză si aprobare Comisiei Europene, precum si Autoritătii de management pentru cadrul de sprijin comunitar si Autoritătii de plată, spre informare; operează modificările după aprobarea lor de către Comisia Europeană si informează corespunzător Autoritatea de management pentru cadrul de sprijin comunitar, precum si Autoritatea de plată;

16. elaborează si prezintă spre aprobare comitetelor de monitorizare rapoartele anuale de implementare si după primirea aprobării acestora le transmit spre aprobare Comisiei Europene;

17. asigură si răspunde pentru corectitudinea operatiunilor finantate prin programele operationale, precum si pentru implementarea măsurilor de control intern, în concordantă cu principiile unui management financiar riguros si transparent;

18. urmăreste si verifică instituirea de către autoritătile de implementare, precum si de către organismele intermediare care implementează măsurile din programele operationale si din proiectele finantate prin instrumentele structurale a unui sistem contabil si de evidentă separat, precum si a unui cod de contabilitate adecvat pentru toate operatiunile finantate;

19. asigură corelarea măsurilor din programele operationale sectoriale cu cele din Programul operational regional;

20. elaborează manuale de implementare si utilizare pentru fondurile structurale care finantează preponderent Programul operational si elaborează manuale de implementare pentru proiectele finantate prin Fondul de coeziune;

21. elaborează criteriile de selectie si evaluare a proiectelor, aprobă proiectele selectate de către organismele intermediare si transmit cererile de finantare Autoritătii de plată;

22. asigură îndeplinirea cerintelor privind informarea si publicitatea privind asistenta financiară a Programului operational;

23. răspunde pentru utilizarea eficientă, efectivă si transparentă a fondurilor care finantează Programul operational, precum si pentru îndeplinirea atributiilor delegate organismelor intermediare;

24. organizează evaluările Programului operational si informează Comitetul de monitorizare asupra rezultatelor acestuia si asupra modalitătilor propuse pentru implementarea recomandărilor si concluziilor primite de la Comisia Europeană ca urmare a evaluărilor;

25. furnizează informatiile privind absorbtia fondurilor, conform datelor cuprinse în tabelele financiare;

26. constituie Comitetul de monitorizare pentru Programul operational si asigură secretariatul si presedintia acestuia;

27. participă la întâlnirile anuale cu Comisia Europeană pentru examinarea rezultatelor anului precedent; implementează recomandările Comisiei Europene si informează corespunzător Comitetul de monitorizare.

IV. În domeniul integrării europene si relatiilor internationale:

1. coordonează si monitorizează actiunile legate de implementarea angajamentelor rezultate în urma negocierilor de aderare a României la Uniunea Europeană, pentru sectoarele agricol, agroalimentar, dezvoltare rurală, forestier si pescuit;

2. asigură pregătirea si derularea misiunilor de monitorizare ale Comisiei Europene, precum si pregătirea si participarea la consultările tehnice cu aceasta;

3. coordonează si monitorizează actiunile legate de pregătirea sectoarelor agroalimentar, dezvoltare rurală, pescuit si forestier pentru aderare: Programul national de aderare a României la Uniunea Europeană, îndeplinirea angajamentelor asumate prin Programul national de aderare si prin documentele programatice de negocieri, rapoartele anuale privind progresele înregistrate în procesul de aderare, Planul de implementare la nivel local a legislatiei armonizate cu acquisul comunitar, Planul de măsuri prioritare pentru pregătirea aderării la Uniunea Europeană;

4. asigură corelarea modului în care legislatia natională transpune prevederile legislatiei comunitare;

5. urmăreste si avizează documentele specifice pentru sectoarele agroalimentar, dezvoltare rurală, pescuit si forestier, în relatia cu alte capitole de negociere pentru care Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale este membru al delegatiilor sectoriale;

6. coordonează si avizează actiunile derulate, suportate prin Programul TAIEX;

7. coordonează, organizează si monitorizează activitatea Corpului de consilieri de integrare din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale;

8. coordonează si avizează actele normative pentru crearea si functionarea RICA conform angajamentelor din documentele de negocieri si asigură pregătirea si implementarea planului constructiei institutionale RICA si a sistemului informational experimental de contabilitate agricolă;

9. coordonează si avizează proiectele de acorduri, conventii, protocoale si alte întelegeri de colaborare economică si tehnico-stiintifică bilaterală în domeniul agroalimentar, pădurilor, dezvoltării rurale si pescuitului cu alte state si urmăreste îndeplinirea procedurilor prevăzute în Legea nr. 590/2003 privind tratatele, pentru negocierea, semnarea si intrarea în vigoare a documentelor respective;

10. sprijină si monitorizează implementarea acordurilor bilaterale de cooperare în domeniul agroalimentar, pădurilor, dezvoltării rurale si pescuitului;

11. avizează materialele pentru comisiile mixte interguvernamentale de cooperare economică si tehnico-stiintifică bilaterală si coordonează activitatea grupurilor mixte de lucru pentru sectoarele agroalimentar, păduri, dezvoltare rurală si pescuit, ca urmare a acordurilor bilaterale încheiate sau a hotărârilor comisiilor mixte interguvernamentale;

12. coordonează activitătile în relatia cu organismele internationale FAO, OECD, FIDA, ICE, OCEMN, Banca Mondială, si alte organisme, precum si proiectele finantate de acestea;

13. asigură reprezentarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale la întâlnirile oficiale externe si interne pe problematica integrării europene si a relatiilor internationale;

14. coordonează activitătile Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale în relatia cu organismele internationale si structurile regionale la care România este membră;

15. coordonează si avizează propunerile si proiectele de finantare din fonduri PHARE, pe baza prioritătilor din Parteneriatul pentru aderare si alte documente programatice;

16. monitorizează si coordonează, pentru proiectele PHARE, îndeplinirea sarcinilor privind organizarea licitatiilor, evaluarea ofertelor, selectarea contractantului, negocierea si încheierea contractului;

17. coordonează si urmăreste derularea în bune conditii a proiectelor cu finantare externă: PHARE, bilaterale, precum si cu organisme internationale, în vederea asigurării absorbtiei fondurilor alocate;

18. coordonează si organizează activitatea privind adoptarea si implementarea Sistemului integrat de administrare si control.

(2) Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale îndeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative pentru domeniile sale de activitate.

 

SECTIUNEA a 2-a

Structura organizatorică si conducerea ministerului

 

Art. 5. - (1) Structura organizatorică a Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale este prevăzută în anexa nr. 1. Prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale se pot organiza servicii, birouri, compartimente si colective temporare, în conditiile legii.

(2) Atributiile si responsabilitătile compartimentelor din aparatul propriu al Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică, prin regulamentul de organizare si functionare a ministerului, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale.

Art. 6. - (1) În structura Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale functionează Directia generală dezvoltare rurală care îndeplineste si atributii de autoritate de management pentru Programul operational sectorial pentru agricultură, dezvoltare rurală si pescuit.

(2) Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial pentru agricultură, dezvoltare rurală si pescuit îndeplineste atributiile stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 497/2004 privind stabilirea cadrului institutional pentru coordonarea, implementarea si gestionarea instrumentelor structurale, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 7. - (1) În conditiile legii, se organizează si functionează în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale unităti de management al proiectului, denumite în continuare UMP, conduse de câte un director, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finantate prin împrumuturi externe.

(2) Structura organizatorică, numărul de personal si regulamentul de organizare si functionare ale UMP vor fi stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale.

(3) Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale numeste, în conditiile legii, personalul UMP si stabileste competentele directorului.

Art. 8. - (1) Unitătile aflate în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Atributiile si responsabilitătile, structura organizatorică, statele de functii si numărul de personal pentru institutiile publice din subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat.

(3) Numirea în functiile de conducere la institutiile din subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale se face prin ordin al ministrului, în conditiile reglementărilor legale aplicabile. În cazul serviciilor econcentrate, numirile în functie se fac potrivit legii.

(4) Unitătile care functionează sub autoritatea si respectiv în coordonarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale sunt prevăzute în anexele nr. 3 si 4.

(5) La unitătile prevăzute la alin. (4) numirea conducătorilor se face potrivit reglementărilor specifice.

Art. 9. - (1) Conducerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale se exercită de către ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale.

(2) Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale îndeplineste în domeniul de activitate al ministerului atributiile generale prevăzute de art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale îndeplineste si alte atributii specifice stabilite prin alte acte normative.

(4) Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorităti publice si organizatii, cu persoane juridice si fizice din tară sau din străinătate, precum si în justitie.

(5) Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale coordonează activitatea unitătilor din subordine, precum si a celor aflate sub autoritatea si în coordonarea ministerului si îndeplineste atributiile prevăzute de Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, în calitate de ordonator principal de credite.

(6) În exercitarea atributiilor sale, ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite ordine si instructiuni, în conditiile legii.

Art. 10. - (1) Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale este sprijinit, în activitatea de conducere a ministerului, de 4 secretari de stat.

(2) Secretarii de stat exercită atributiile delegate de către ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale.

Răspunderile si atributiile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale.

(3) Secretarul de stat care coordonează activitatea pentru integrare europeană este membru al Comitetului interministerial pentru integrare europeană.

Art. 11. - În cazul în care ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nu îsi poate exercita atributiile curente, acesta desemnează un secretar de stat care să exercite aceste atributii, înstiintându-l pe primul-ministru despre aceasta.

Art. 12. - Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale conduce aparatul propriu al ministerului, numeste si eliberează din functie, în conditiile legii, personalul acestuia.

Art. 13. - (1) Secretarul general al Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale este înalt functionar public, numit în conditiile legii. Acesta asigură stabilitatea functionării ministerului, continuitatea conducerii si realizarea legăturilor functionale între structurile ministerului.

(2) Secretarul general este subordonat ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale.

(3) Secretarul general îndeplineste atributiile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările si completările ulterioare.

(4) Secretarul general al Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale poate îndeplini si alte atributii încredintate de ministru, prevăzute în regulamentul de organizare si functionare a ministerului.

Art. 14. - (1) Numărul maxim de posturi în aparatul propriu al Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale este de 402, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului.

(2) Salarizarea personalului din structura ministerului se face potrivit legii.

Art. 15. - (1) În cadrul directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală functionează unitătile pentru ameliorare si reproductie în zootehnie si unitătile fitosanitare, fără personalitate juridică.

(2) Directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală coordonează oficiile de studii pedologice si agrochimice, institutii publice deconcentrate cu personalitate juridică, finantate din venituri proprii.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 16. - (1) Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale are în dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un număr de autoturisme stabilit potrivit actelor normative în vigoare.

(2) Pentru activitătile specifice Corpului de control al ministrului si Directiei de inspectii, Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale are în dotare un număr de 3 autoturisme de interventie cu un consum lunar de 300 litri/lună/vehicul.

(3) Unitătile care functionează în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale cuprinse la cap. I si II din anexa nr. 2 pot utiliza pentru activităti specifice un număr de autoturisme potrivit anexei nr. 5.

Art. 17. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din 1 aprilie 2004, cu modificările si completările ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

Art. 18. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 3 martie 2005.

Nr. 155.

 

ANEXA Nr. 11)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

 

ANEXA Nr. 2

 

UNITĂTILE

care functionează în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

 

 

Nr.

crt.

Denumirea unitătii

I.

Institutii publice finantate integral din bugetul de stat

1.

Directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală - servicii publice deconcentrate

2.

Agentia Natională pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie “Prof. dr. G.K. Constantinescu”

3.

Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară

4.

Banca de Resurse Genetice Vegetale Suceava

5.

Laboratorul Central pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide în Plante si Produse Vegetale

6.

Inspectia Piscicolă

7.

Directiile teritoriale de regim silvic si de vânătoare

8.

Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, Industrie Alimentară si Dezvoltare Rurală

9.

Centrul de Formare si Inovatie pentru Dezvoltare în Carpati

10.

Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultură

 

NOTĂ:

Numărul maxim de posturi finantate de la bugetul de stat pentru institutiile prevăzute la cap. I este de 6.229.

II.

Institutii publice finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

1.

Agentia SAPARD

2.

Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Săditor

3.

Inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor si a materialului săditor – servicii publice deconcentrate

4.

Institutul de Stat pentru Testarea si Înregistrarea Soiurilor

5.

Laboratoarele publice pentru controlul calitătii viei si vinului (cu sediul în judetele Prahova, Alba si Vrancea)

6.

Oficiul National al Viei si Vinului

7.

Agentia Natională de Consultantă Agricolă

 

NOTĂ:

Numărul maxim de posturi pentru institutiile prevăzute la cap. II este de 1.054.

III.

Alte unităti finantate din venituri proprii

1.

Agentia Domeniilor Statului

2.

Institutul de Bioresurse Alimentare

3.

Compania Natională de Administrare a Fondului Piscicol

4.

Oficiul National al Denumirilor de Origine pentru Vinuri si Alte Produse Vitivinicole

5.

Oficiile de studii pedologice si agrochimice judetene din subordinea directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene

6.

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie si Protectia Mediului - ICPA Bucuresti

7.

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură Stefănesti - Arges.

IV.

Unităti cu finantare externă si de la bugetul de stat

 

- Unităti de management al proiectului (UMP)

 

ANEXA Nr. 3

 

UNITĂTILE

care functionează sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

 

 

Nr.

crt.

Denumirea unitătii

1.

Societatea Natională “Îmbunătătiri Funciare” - S.A.

2.

Administratia Natională a Îmbunătătirilor Funciare

3.

Societatea Natională a Produselor Agricole - S.A.

4.

Regia Natională a Pădurilor – Romsilva

 

ANEXA Nr. 4

 

UNITĂTILE

care functionează în coordonarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

 

- Academia de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti” (sursa de finantare: venituri proprii)

 

ANEXA Nr. 5

 

NORMATIV

de autoturisme la unitătile care functionează în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

 

Nr.

crt.

Denumirea unitătii

TOTAL

din care:

Autoturisme pentru

activităti specifice1)

Autospeciale2)

1.

Directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală-servicii publice deconcentrate

10/unitate

4/unitate

6/unitate

2.

Agentia Natională pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie “Prof. dr.  G.K. Constantinescu”

4

3

1

3.

Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară

3

2

1

4.

Banca de Resurse Genetice Vegetale Suceava

3

2

1

5.

Laboratorul Central pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide în Plante si Produse Vegetale

2

1

1

6.

Inspectia Piscicolă

39

30

9

7.

Directiile teritoriale de regim silvic si de vânătoare

58

40

18

8.

Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, Industrie Alimentară si Dezvoltare Rurală

2

2

 

9.

Centrul de Formare si Inovatie pentru Dezvoltare în Carpati (CEFIDEC)

3

2

1

10.

Agentia SAPARD

24

24

 

11.

Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Săditor

6

4

2

12.

Inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor si a materialului săditor - servicii publice deconcentrate

4/unitate

3/unitate

1/unitate

13.

Institutul de Stat pentru Testarea si Înregistrarea Soiurilor

4

4

 

14.

Agentia Natională de Consultantă Agricolă

4

4

 

15.

Agentia Natională de Pescuit si Acvacultură

2

2

 

16.

Oficiul National al Viei si Vinului

1

1

 

17.

Laboratorul central pentru controlul calitătii si igienei vinului Valea Călugărească

1

 

1

18.

Laboratorul regional pentru controlul calitătii si igienei vinului Blaj

1

 

1

19.

Laboratorul regional pentru controlul calitătii si igienei vinului Odobesti

1

 

1


1) Cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 80/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările ulterioare.

2) Nu fac obiectul Ordonantei Guvernului nr. 80/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările ulterioare.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 2/2003 privind aprobarea Modelelor situatiilor financiare periodice si a normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora pentru institutiile de credit care aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva Comunitătilor Economice Europene nr. 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice si al guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1.982/5/2001

 

Având în vedere prevederile art. 58 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 181 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobată cu modificări prin Legea nr. 200/2002, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 4 din Legea nr. 541/2002 privind economisirea si creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 5 din Ordinul guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 2/2003 privind aprobarea Modelelor situatiilor financiare periodice si a normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora pentru institutiile de credit care aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva Comunitătilor Economice Europene nr. 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice si al guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1.982/5/2001,

în temeiul prevederilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările ulterioare,

Banca Natională a României emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 2/2003 privind aprobarea Modelelor situatiilor financiare periodice si a normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora pentru institutiile de credit care aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva Comunitătilor Economice Europene nr. 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice si al guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1.982/5/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 228 si nr. 228 bis din 4 aprilie 2003, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Partea introductivă a alineatului (2) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“(2) Modelele situatiilor financiare periodice si normele metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora, aprobate prin prezentul ordin, privesc întocmirea si prezentarea situatiilor financiare periodice ale nstitutiilor de credit, persoane juridice române, si ale sucursalelor din România ale institutiilor de credit străine, denumite în continuare institutii de credit, care aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva Comunitătilor Economice Europene nr. 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice si al guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1.982/5/2001, astfel:”.

2. Alineatul (2) al articolului 1 se completează cu litera c) cu următorul cuprins:

“c) începând cu situatiile financiare periodice ale anului 2005, prezentele reglementări se aplică de către toate institutiile de credit, persoane juridice române, si sucursalele din România ale institutiilor de credit străine.”

3. Modelele situatiilor financiare periodice si normele metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora pentru institutiile de credit care aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva Comunitătilor Economice Europene nr. 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice si al guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1.982/5/2001 (denumite în continuare Modelele situatiilor financiare periodice pentru institutiile de credit), aprobate prin Ordinul guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 2/2003, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează potrivit prevederilor cuprinse în anexele nr. 1-10*) care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prevederile prezentului ordin intră în vigoare începând cu situatiile financiare periodice ale anului 2005.

Art. III. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage aplicarea sanctiunilor sau instituirea măsurilor prevăzute de art. 69 alin. 2 si, respectiv, art. 70 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, cu modificările si completările ulterioare, de art. 189 si, respectiv, art. 191 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobată cu modificări prin Legea nr. 200/2002, cu modificările si completările ulterioare, precum si a celor prevăzute la art. 34 din Legea nr. 541/2002 privind economisirea si creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2003.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 25 ianuarie 2005.

Nr. 1.


*) Anexele nr. 1-10 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 211 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, sos. Panduri nr. 1.