MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 226         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 17 martie 2005

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

202. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială "Tulcea Gaz" - S.A. Tulcea

 

203. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială "Covi Construct 2000" - S.R.L. Voluntari

 

204. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială "Otto Gaz" - S.R.L. Otopeni

 

205. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială "Congaz" - S.A. Constanta

 

206. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială "Distrigaz Vest" - S.A. Oradea

 

218. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind abrogarea unor acte normative

 

223. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de Societatea Natională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. Medias

 

224. - Odin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială "Depomures" - S.A. Târgu Mures

 

225. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială "Amgaz" - S.A. Medias

 

4.513. - Ordin al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului pentru abrogarea Ordinului nr. 4.450/2005 privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Nitramonia" - S.A. Făgăras

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE

ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială "Tulcea Gaz" - S.A. Tulcea

 

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) si (5) si ale art. 99 din Legea gazelor nr. 351/2004,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se stabilesc venitul reglementat unitar si venitul total unitar, aferente serviciului de distributie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială "Tulcea Gaz" - S.A. Tulcea, si se aprobă coeficientii elementelor generatoare de costuri, conform lit. a) din anexa nr. 1*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se stabilesc venitul reglementat unitar si venitul total unitar, aferente serviciului de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizat de Societatea Comercială "Tulcea Gaz" - S.A. Tulcea, conform lit. b) din anexa nr. 1.

Art. 3. - (1) Se stabileste tariful reglementat pentru prestarea serviciului de distributie a gazelor naturale, prevăzut în anexa nr. 2*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

 (2) Tariful reglementat prevăzut la alin. (1) se aplică tertilor, beneficiari ai serviciului de distributie a gazelor naturale din localitătile în care Societatea Comercială "Tulcea Gaz" - S.A. Tulcea detine licenta de distributie a gazelor naturale.

(3) Tariful reglementat prevăzut la alin. (1) nu contine T.V.A.

Art. 4. - (1) Se aprobă preturile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în anexa nr. 3*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Preturile finale reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică consumatorilor captivi din localitătile în care Societatea Comercială "Tulcea Gaz" - S.A. Tulcea detine licenta de distributie si de furnizare a gazelor naturale.

 (3) Preturile finale reglementate prevăzute la alin. (1) nu contin T.V.A.

Art. 5. - Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si Societatea Comercială "Tulcea Gaz" - S.A. Tulcea vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data de 1 aprilie 2005.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale,
Stefan CosmeanuBucuresti, 10 martie 2005.

Nr. 202.

ANEXA Nr. 1

 

VENITURILE
reglementate unitare, veniturile totale unitare si coeficientii formulei elementelor generatoare de costuri pentru Societatea Comercială "Tulcea Gaz" - S.A. Tulcea

 

a. Activitatea de distributie a gazelor naturale             

Cantitatea de gaze naturale distribuită

Mil. mc

26,4

 

 

Venit reglementat unitar              

ROL/1000 mc

798.768

RON/1000 mc

79,8768

Venit total unitar                    

ROL/1000 mc

924.460

RON/1000 mc

92,4460

Coeficientii formulei elementelor generatoare de costuri pentru:                            

- lungimea conductelor                     

 

792,1417 x 10-6

 

 

- numărul de consumatori                   

 

1,9437 x 10-6

 

 

- volumele distribuite                     

 

1,0383 x 10-6

 

 

Rata de crestere a eficientei economice

%

0

 

 

b. Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat                          

Cantitatea de gaze naturale furnizată 

Mil. mc

26,4

 

 

Venit reglementat unitar              

ROL/1000 mc

110.748

RON/1000 mc

11,0748

Venit total unitar

ROL/1000 mc

119.080

RON/1000 mc

11,9080

Rata de crestere a eficientei economice

%

0

 

 

 

ANEXA Nr. 2

 

TARIFUL
reglementat pentru activitatea de distributie a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială "Tulcea Gaz" - S.A. Tulcea

 

Componenta fixă pentru rezervarea de capacitate

Componentă volumetrică

ROL/zi pentru fiecare  mc/h capacitate rezervată

RON/zi pentru  fiecare mc/h capacitate rezervată

ROL/1000 mc

RON/1000 mc

5.700

0,57

523.700

52,37

 

ANEXA Nr. 3

 

PRETURILE FINALE REGLEMENTATE
pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea Comercială "Tulcea Gaz" - S.A. Tulcea

 

Categoria de consumatori

Abonament

Componentă volumetrică

ROL/zi

RON/zi

ROL/1000 mc

RON/1000 mc

A. Consumatori finali conectati direct la sistemul de transport                                                                    

-

-

-

-

B. Consumatori finali conectati în sistemul de distributie                                                                  

 

 

 

 

B.1 cu un consum anual de până la 2.400 mc

3.600

0,36

5.118.800

511,88

B.2 cu un consum anual între 2.400 mc si 12.400 mc

12.000

1,20

5.118.800

511,88

B.3 cu un consum anual între 12.400 mc si 124.000 mc

56.500

5,65

5.118.800

511,88

B.4 cu un consum anual între 124.000 mc si 1.240.000 mc

750.000

75,00

5.118.800

511,88

 

ROL/zi pentru fiecare mc/h capacitate rezervată

RON/zi pentru fiecare mc/h capacitate rezervată

ROL/1000 mc

RON/1000 mc

B.5 cu un consum anual între 1.240.000 mc si 12.400.000 mc

7.200

0,72

5.118.800

511,88

B.6 cu un consum anual de peste 12.400.000 mc

7.200

0,72

5.118.800

511,88

 

AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE

ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială "Covi Construct 2000" - S.R.L. Voluntari

 

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) si (5) si ale art. 99 din Legea Gazelor nr. 351/2004,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se stabilesc venitul reglementat unitar si venitul total unitar, aferente serviciului de distributie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială "Covi Construct 2000" - S.R.L. Voluntari, si se aprobă coeficientii elementelor generatoare de costuri, conform lit. a) din anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se stabilesc venitul reglementat unitar si venitul total unitar, aferente serviciului de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizat de Societatea Comercială "Covi Construct 2000" - S.R.L. Voluntari, conform lit. b) din anexa nr. 1*).

Art. 3. - (1) Se stabileste tariful reglementat pentru prestarea serviciului de distributie a gazelor naturale, prevăzut în anexa nr. 2*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Tariful reglementat prevăzut la alin. (1) se aplică tertilor, beneficiari ai serviciului de distributie a gazelor naturale din localitătile în care Societatea Comercială "Covi Construct 2000" - S.R.L. Voluntari detine licenta de distributie a gazelor naturale.

(3) Tariful reglementat prevăzut la alin. (1) nu contine T.V.A.

Art. 4. - (1) Se aprobă preturile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în anexa nr. 3*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Preturile finale reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică consumatorilor captivi din localitătile în care Societatea Comercială "Covi Construct 2000" - S.R.L. Voluntari detine licenta de distributie si de furnizare a gazelor naturale.

(3) Preturile finale reglementate prevăzute la alin. (1) nu contin T.V.A.

Art. 5. - Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si Societatea Comercială "Covi Construct 2000" - S.R.L. Voluntari vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data de 1 aprilie 2005.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale,
Stefan Cosmeanu

Bucuresti, 10 martie 2005.

Nr. 203.

 

ANEXA Nr. 1

 

VENITURILE
reglementate unitare, veniturile totale unitare si coeficientii formulei elementelor generatoare de costuri pentru Societatea Comercială "Covi Construct 2000" - S.R.L. Voluntari

 

a. Activitatea de distributie a gazelor naturale             

Cantitatea de gaze naturale distribuită

Mil. mc

7,1

 

Venit reglementat unitar              

ROL/1000 mc

2.452.958

RON/1000 mc

245,2958

Venit total unitar                    

ROL/1000 mc

2.551.737

RON/1000 mc

255,1737

Coeficientii formulei elementelor generatoare de costuri pentru:                            

- lungimea conductelor                     

 

30.593,5036 x 10-6

 

 

- numărul de consumatori                   

 

4,1308 x 10-6

 

 

- volumele distribuite                     

 

2,6701 x 10-6

 

 

Rata de crestere a eficientei economice

%

0

 

 

b. Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat                          

Cantitatea de gaze naturale furnizată 

Mil. mc

7,1

 

 

Venit reglementat unitar              

ROL/1000 mc

154.142

RON/1000 mc

15,4142

Venit total unitar

ROL/1000 mc

157.201

RON/1000 mc

15,7201

Rata de crestere a eficientei economice

%

0

 

 

 

ANEXA Nr. 2

 

TARIFUL
reglementat pentru activitatea de distributie a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială "Covi Construct 2000" - S.R.L. Voluntari

 

Componenta fixă pentru rezervarea de capacitate

Componentă volumetrică

ROL/zi pentru fiecare  mc/h capacitate rezervată

RON/zi pentru  fiecare mc/h capacitate rezervată

ROL/1000 mc

RON/1000 mc

5.100

0,51

1.024.900

102,49

 

ANEXA Nr. 3

 

PRETURILE FINALE REGLEMENTATE
pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea Comercială "Covi Construct 2000" - S.R.L. Voluntari

 

Categoria de consumatori

Abonament

Componentă volumetrică

ROL/zi

RON/zi

ROL/1000 mc

RON/1000 mc

A. Consumatori finali conectati direct la sistemul de transport                                                                     

-

-

-

-

B. Consumatori finali conectati în sistemul de distributie                                                                  

 

 

 

 

B.1 cu un consum anual de până la 2.400 mc

4.500

0,45

5.655.800

565,58

B.2 cu un consum anual între 2.400 mc si 12.400 mc

12.000

1,20

5.655.800

565,58

B.3 cu un consum anual între 12.400 mc si 124.000 mc

75.000

7,50

5.655.800

565,58

B.4 cu un consum anual între 124.000 mc si 1.240.000 mc

995.000

99,50

5.655.800

565,58

 

ROL/zi pentru fiecare mc/h capacitate rezervată

RON/zi pentru fiecare mc/h capacitate rezervată

ROL/1000 mc

RON/1000 mc

B.5 cu un consum anual între 1.240.000 mc si 12.400.000 mc

6.300

0,63

5.655.800

565,58

B.6 cu un consum anual de peste 12.400.000 mc

6.300

0,63

5.655.800

565,58

 

AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE

ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială "Otto Gaz" - S.R.L. Otopeni

 

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) si (5) si ale art. 99 din Legea gazelor nr. 351/2004,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se stabilesc venitul reglementat unitar si venitul total unitar, aferente serviciului de distributie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială "Otto Gaz" - S.R.L. Otopeni, si se aprobă coeficientii elementelor generatoare de costuri, conform lit. a) din anexa nr. 1*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se stabilesc venitul reglementat unitar si venitul total unitar, aferente serviciului de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizat de Societatea Comercială "Otto Gaz" - S.R.L. Otopeni, conform lit. b) din anexa nr. 1.

Art. 3. - (1) Se stabileste tariful reglementat pentru prestarea serviciului de distributie a gazelor naturale, prevăzut în anexa nr. 2*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Tariful reglementat prevăzut la alin. (1) se aplică tertilor, beneficiari ai serviciului de distributie a gazelor naturale din localitătile în care Societatea Comercială "Otto Gaz" - S.R.L. Otopeni detine licenta de distributie a gazelor naturale.

(3) Tariful reglementat prevăzut la alin. (1) nu contine T.V.A.

Art. 4. - (1) Se aprobă preturile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în anexa nr. 3*)care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Preturile finale reglementate prevăzute la alin. 1 se aplică consumatorilor captivi din localitătile în care Societatea Comercială "Otto Gaz" - S.R.L. Otopeni detine licenta de distributie si de furnizare a gazelor naturale.

(3) Preturile finale reglementate prevăzute la alin. (1) nu contin T.V.A.

Art. 5. - Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si Societatea Comercială "Otto Gaz" - S.R.L. Otopeni vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data de 1 aprilie 2005.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale,
Stefan Cosmeanu


Bucuresti, 10 martie 2005.

Nr. 204.

 

ANEXA Nr. 1

 

VENITURILE
reglementate unitare, veniturile totale unitare si coeficientii formulei elementelor generatoare de costuri pentru Societatea Comercială "Otto Gaz" - S.R.L. Otopeni

 

a. Activitatea de distributie a gazelor naturale             

Cantitatea de gaze naturale distribuită

Mil. mc

13,3

 

 

Venit reglementat unitar              

ROL/1000 mc

1.339.359

RON/1000 mc

133,9359

Venit total unitar                     

ROL/1000 mc

1.461.421

RON/1000 mc

146,1421

Coeficientii formulei elementelor generatoare de costuri pentru:

- lungimea conductelor                     

 

5.541,8617 x 10-6

 

 

- numărul de consumatori                   

 

3,3506  x 10-6

 

 

- volumele distribuite                     

 

2,0839  x 10-6

 

 

Rata de crestere a eficientei economice

%

0

 

 

b. Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat

Cantitatea de gaze naturale furnizată 

Mil. mc

13,3

 

 

Venit reglementat unitar               

ROL/1000 mc

401.012

RON/1000 mc

40,1012

Venit total unitar

ROL/1000 mc

465.159

RON/1000 mc

46,5159

Rata de crestere a eficientei economice

%

0

 

 

 

ANEXA Nr. 2

 

TARIFUL
reglementat pentru activitatea de distributie a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială "Otto Gaz" - S.R.L. Otopeni

 

Componenta fixă pentru rezervarea de capacitate

Componentă volumetrică

ROL/zi pentru fiecare  mc/h capacitate rezervată

RON/zi pentru  fiecare mc/h capacitate rezervată

ROL/1000 mc

RON/1000 mc

1.000

0,10

910.300

91,03

 

ANEXA Nr. 3

 

PRETURILE FINALE REGLEMENTATE
pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea Comercială "Otto Gaz" - S.R.L. Otopeni

 

Categoria de consumatori

Abonament

Componentă volumetrică

ROL/zi

RON/zi

ROL/1000 mc

RON/1000 mc

A. Consumatori finali conectati direct la sistemul de transport                                                                    

-

-

-

-

B. Consumatori finali conectati în sistemul de distributie                                                                   

 

 

 

 

B.1 cu un consum anual de până la 2.400 mc

4.500

0,45

5.705.900

570,59

B.2 cu un consum anual între 2.400 mc si 12.400 mc

12.000

1,20

5.705.900

570,59

B.3 cu un consum anual între 12.400 mc si 124.000 mc

70.000

7,00

5.705.900

570,59

B.4 cu un consum anual între 124.000 mc si 1.240.000 mc

225.000

22,50

5.705.900

570,59

 

ROL/zi pentru fiecare mc/h capacitate rezervată

RON/zi pentru fiecare mc/h capacitate rezervată

ROL/1000 mc

RON/1000 mc

B.5 cu un consum anual între 1.240.000 mc si 12.400.000 mc

3.600

0,36

5.705.900

570,59

B.6 cu un consum anual de peste 12.400.000 mc

3.600

0,36

5.705.900

570,59

 

AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE

ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială "Congaz" - S.A. Constanta

 

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) si (5) si ale art. 99 din Legea gazelor nr. 351/2004,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se stabilesc venitul reglementat unitar si venitul total unitar, aferente serviciului de distributie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială "Congaz" - S.A. Constanta, si se aprobă coeficientii elementelor generatoare de costuri, conform lit. a) din anexa nr. 1*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se stabilesc venitul reglementat unitar si venitul total unitar, aferente serviciului de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizat de Societatea Comercială "Congaz" - S.A. Constanta, conform lit. b) din anexa nr. 1.

Art. 3. - (1) Se stabileste tariful reglementat pentru prestarea serviciului de distributie a gazelor naturale, prevăzut în anexa nr. 2*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Tariful reglementat prevăzut la alin. (1) se aplică tertilor, beneficiari ai serviciului de distributie a gazelor naturale din localitătile în care Societatea Comercială "Congaz" - S.A. Constanta detine licenta de distributie a gazelor naturale.

(3) Tariful reglementat prevăzut la alin. (1) nu contine T.V.A.

Art. 4. - (1) Se aprobă preturile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în anexa nr. 3*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Preturile finale reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică consumatorilor captivi din localitătile în care Societatea Comercială "Congaz" - S.A. Constanta detine licenta de distributie si de furnizare a gazelor naturale.

(3) Preturile finale reglementate prevăzute la alin. (1) nu contin T.V.A.

Art. 5. - Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si Societatea Comercială "Congaz" - S.A. Constanta vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data de 1 aprilie 2005.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale,
Stefan Cosmeanu


Bucuresti, 10 martie 2005.

Nr. 205.

 

ANEXA Nr. 1

 

VENITURILE
reglementate unitare, veniturile totale unitare si coeficientii formulei elementelor generatoare de costuri pentru Societatea Comercială "Congaz" - S.A. Constanta

 

a. Activitatea de distributie a gazelor naturale             

Cantitatea de gaze naturale distribuită

Mil. mc

245,298

 

 

Venit reglementat unitar              

ROL/1000 mc

816.912

RON/1000 mc

81,6912

Venit total unitar                    

ROL/1000 mc

906.870

RON/1000 mc

90,6870

Coeficientii formulei elementelor generatoare de costuri pentru:

- lungimea conductelor                     

 

95,6615 x 10-6

 

 

- numărul de consumatori                   

 

0,3368 x 10-6

 

 

- volumele distribuite                     

 

0,1922 x 10-6

 

 

Rata de crestere a eficientei economice

%

0

 

 

b. Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat

Cantitatea de gaze naturale furnizată 

Mil. mc

41,098

 

 

Venit reglementat unitar              

ROL/1000 mc

209.890

RON/1000 mc

20,9890

Venit total unitar

ROL/1000 mc

225.280

RON/1000 mc

22,5280

Rata de crestere a eficientei economice

%

0

 

 

 

ANEXA Nr. 2

 

TARIFUL
reglementat pentru activitatea de distributie a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială "Congaz" - S.A. Constanta

 

Componenta fixă pentru rezervarea de capacitate

Componentă volumetrică

ROL/zi pentru fiecare  mc/h capacitate rezervată

RON/zi pentru  fiecare mc/h capacitate rezervată

ROL/1000 mc

RON/1000 mc

7.200

0,72

317.400

31,74

 

ANEXA Nr. 3

 

PRETURILE FINALE REGLEMENTATE
pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea Comercială "Congaz" - S.A. Constanta

 

Categoria de consumatori

Abonament

Componentă volumetrică

ROL/zi

RON/zi

ROL/1000 mc

RON/1000 mc

A. Consumatori finali conectati direct la sistemul de transport                                                                    

-

-

-

-

B. Consumatori finali conectati în sistemul de distributie                                                                  

 

 

 

 

B.1 cu un consum anual de până la 2.400 mc

4.500

0,45

5.028.200

502,82

B.2 cu un consum anual între 2.400 mc si 12.400 mc

10.000

1,00

5.028.200

502,82

B.3 cu un consum anual între 12.400 mc si 124.000 mc

63.000

6,30

5.028.200

502,82

B.4 cu un consum anual între 124.000 mc si 1.240.000 mc

928.000

92,80

5.028.200

502,82

 

ROL/zi pentru fiecare mc/h capacitate rezervată

RON/zi pentru fiecare mc/h capacitate rezervată

ROL/1000 mc

RON/1000 mc

B.5 cu un consum anual între 1.240.000 mc si 12.400.000 mc

8.300

0,83

5.028.200

502,82

B.6 cu un consum anual de peste 12.400.000 mc

8.300

0,83

5.028.200

502,82

 

AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE

ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială "Distrigaz Vest" - S.A. Oradea

 

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) si (5) si ale art. 99 din Legea gazelor nr. 351/2004,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se stabilesc venitul reglementat unitar si venitul total unitar, aferente serviciului de distributie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială "Distrigaz Vest" - S.A. Oradea, si se aprobă coeficientii elementelor generatoare de costuri, conform lit. a) din anexa nr. 1*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se stabilesc venitul reglementat unitar si venitul total unitar, aferente serviciului de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizat de Societatea Comercială "Distrigaz Vest" - S.A. Oradea, conform lit. b) din anexa nr. 1.

Art. 3. - (1) Se stabileste tariful reglementat pentru prestarea serviciului de distributie a gazelor naturale, prevăzut în anexa nr. 2*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Tariful reglementat prevăzut la alin. (1) se aplică tertilor, beneficiari ai serviciului de distributie a gazelor naturale din localitătile în care Societatea Comercială "Distrigaz Vest" - S.A. Oradea detine licenta de distributie a gazelor naturale.

(3) Tariful reglementat prevăzut la alin. (1) nu contine T.V.A.

Art. 4. - (1) Se aprobă preturile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în anexa nr. 3*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Preturile finale reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică consumatorilor captivi din localitătile în care Societatea Comercială "Distrigaz Vest" - S.A. Oradea detine licenta de distributie si de furnizare a gazelor naturale.

(3) Preturile finale reglementate prevăzute la alin. (1) nu contin T.V.A.

Art. 5. - Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si Societatea Comercială "Distrigaz Vest" - S.A. Oradea vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data de 1 aprilie 2005.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale,
Stefan Cosmeanu


Bucuresti, 10 martie 2005.

Nr. 206.

 

ANEXA Nr. 1

 

VENITURILE
reglementate unitare, veniturile totale unitare si coeficientii formulei elementelor generatoare de costuri pentru Societatea Comercială "Distrigaz Vest" - S.A. Oradea

 

a. Activitatea de distributie a gazelor naturale

Cantitatea de gaze naturale distribuită

Mil. mc

122,062

 

 

Venit reglementat unitar              

ROL/1000 mc

943.046

RON/1000 mc

94,3046

Venit total unitar                    

ROL/1000 mc

1.056.289

RON/1000 mc

105,6289

Coeficientii formulei elementelor generatoare de costuri pentru:

- lungimea conductelor                     

 

8,6875 x 10-6

 

 

- numărul de consumatori                   

 

0,5294 x 10-6

 

 

- volumele distribuite                     

 

0,3244 x 10-6

 

 

Rata de crestere a eficientei economice

%

0

 

 

b. Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat

Cantitatea de gaze naturale furnizată 

Mil. mc

4,2

 

 

Venit reglementat unitar              

ROL/1000 mc

463.297

RON/1000 mc

46,3297

Venit total unitar

ROL/1000 mc

471.050

RON/1000 mc

47,1050

Rata de crestere a eficientei economice

%

0

 

 

 

ANEXA Nr. 2

 

TARIFUL
reglementat pentru activitatea de distributie a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială "Distrigaz Vest" - S.A. Oradea

 

Componenta fixă pentru rezervarea de capacitate

Componentă volumetrică

ROL/zi pentru fiecare  mc/h capacitate rezervată

RON/zi pentru  fiecare mc/h capacitate rezervată

ROL/1000 mc

RON/1000 mc

5.000

0,50

507.800

50,78

 

ANEXA Nr. 3

 

PRETURILE FINALE REGLEMENTATE
pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea Comercială "Distrigaz Vest" - S.A. Oradea

 

Categoria de consumatori

Abonament

Componentă volumetrică

ROL/zi

RON/zi

ROL/1000 mc

RON/1000 mc

A. Consumatori finali conectati direct la sistemul de transport                                                                    

-

-

-

-

A.1 cu un consum anual de până la   124.000 mc                               

5.200

0,52

4.628.000

462,80

B. Consumatori finali conectati în sistemul de distributie                                                                  

 

 

 

 

B.1 cu un consum anual de până la 2.400 mc

4.000

0,40

5.135.800

 

B.2 cu un consum anual între 2.400 mc si 12.400 mc

 

 

5.135.800

 

B.3 cu un consum anual între 12.400 mc si 124.000 mc

 

 

5.135.800

 

 

ROL/zi pentru fiecare mc/h capacitate rezervată

RON/zi pentru fiecare mc/h capacitate rezervată

ROL/1000 mc

RON/1000 mc

B.5 cu un consum anual între 1.240.000 mc si 12.400.000 mc

10.200

1,02

5.135.800

513,58

B.6 cu un consum anual de peste 12.400.000 mc

10.200

1,02

5.135.800

513,58

 

AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE

ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

 

ORDIN

privind abrogarea unor acte normative

 

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) si (5) din Legea gazelor nr. 351/2004,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Începând cu data de 1 aprilie 2005, se abrogă următoarele acte normative:

a) Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 325/2002 privind aprobarea pretului social al gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 152 din 1 martie 2002;

b) Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.452/2004 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie a gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.233 din 21 decembrie 2004;

c) Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.453/2004 privind aprobarea preturilor reglementate în sectorul gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.233 din 21 decembrie 2004.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale,
Stefan Cosmeanu

 

Bucuresti, 11 martie 2005.

Nr. 218.


AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE

ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de Societatea Natională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. Medias

 

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) si (5) si ale art. 99 din Legea gazelor nr. 351/2004,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale pentru ciclul complet de înmagazinare 2005-2006, prevăzute în anexa nr. 1*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale, prevăzute în anexa nr. 1, nu contin T.V.A.

Art. 2. - Se stabilesc veniturile totale si veniturile totale reglementate, aferente celui de-al doilea an al perioadei de reglementare aprilie 2004 - martie 2007, prevăzute în anexa nr. 2*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prin derogare de la prevederile art. 1, până la finalizarea ciclului complet de înmagazinare 2004-2005, tarifele pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană sunt cele prevăzute în Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 354/2004.

Art. 4. - Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si Societatea Natională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. Medias vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data de 1 aprilie 2005.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale,
Stefan Cosmeanu

 

Bucuresti, 15 martie 2005.

Nr. 223.

 

ANEXA Nr. 1


TARIFE REGLEMENTATE
pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale pentru ciclul complet de înmagazinare 2005-2006

 

Denumirea depozitului

U.M.

Sărmăsel

Ghercesti

Urziceni

Bălăceanca

Bilciuresti

Componenta fixă pentru rezervarea capacitătii

ROL/1000 mc/ciclul complet de înmagazinare

443.395

102.302

501.779

623.782

343.873

 

ROL/1000 mc/ciclul complet de înmagazinare

44,34

10,23

50,18

62,38

34,39

Componenta volumetrică pentru injectia gazelor naturale

ROL/1000 mc

47.716

13.043

192.421

195.921

152.266

 

ROL/1000 mc

4,77

1,30

19,24

19,59

15,23

Componenta volumetrică pentru extractia gazelor naturale

ROL/1000 mc

60.874

5.760

95.882

120.829

102.372

 

ROL/1000 mc

6,09

0,58

9,59

12,08

10,24

 

ANEXA Nr. 2

 

VENITURILE TOTALE SI VENITURILE TOTALE REGLEMENTATE,
aferente celui de-al doilea an al perioadei de reglementare
aprilie 2004 - martie 2007

 

Denumirea depozitului

U.M.

Sărmăsel

Ghercesti

Urziceni

Bălăceanca

Bilciuresti

Capacitatea operatională

Mil. mc

700

550

200

50

1.250

Venitul total aferent celui de al doilea an al perioadei de reglementare (VT2)

Mil. ROL

379.232

62.173

148.395

45.067

717.686

 

Mii RON

37.923

6.217

14.840

4.507

71.769

Venitul total reglementat aferent celui de al doilea an al perioadei de reglementare (VB2)

Mil. ROL

370.328

58.679

141.651

42.020

695.467

Rata de crestere a eficientei economice pentru perioada de reglementare

Mii RON

37.033

5.868

14.165

4.202

69.547

 

%

0

0

0

0

0

 

AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE

ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială "Depomures" - S.A. Târgu Mures

 

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) si (5) si ale art. 99 din Legea gazelor nr. 351/2004,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale pentru ciclul complet de înmagazinare 2005-2006, prevăzute în anexa nr. 1*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale, prevăzute în anexa nr. 1, nu contin T.V.A.

Art. 2. - Se stabilesc veniturile totale si veniturile totale reglementate, aferente celui de-al doilea an al perioadei de reglementare aprilie 2004 - martie 2007, prevăzute în anexa nr. 2*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prin derogare de la prevederile art. 1, până la finalizarea ciclului complet de înmagazinare 2004-2005, tarifele pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană sunt cele prevăzute în Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 355/2004.

Art. 4. - Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si operatorii licentiati din sectorul gazelor naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data de 1 aprilie 2005.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale,
Stefan Cosmeanu


Bucuresti, 15 martie 2005.

Nr. 224.

 

ANEXA Nr. 1

 

TARIFE REGLEMENTATE
pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale pentru ciclul complet de înmagazinare 2005-2006

 

Denumirea depozitului

U.M.

Târgu Mures

Componenta fixă pentru rezervarea capacitătii

ROL/1000 mc/ciclul complet de înmagazinare

461.224

 

ROL/1000 mc/ciclul complet de înmagazinare

46,12

Componenta volumetrică pentru injectia gazelor naturale

ROL/1000 mc

92.018

 

ROL/1000 mc

9,20

Componenta volumetrică pentru extractia gazelor naturale

ROL/1000 mc

70.349

 

ROL/1000 mc

7,03

 

ANEXA Nr. 2


VENITURILE TOTALE SI VENITURILE TOTALE REGLEMENTATE,
aferente celui de-al doilea an al perioadei de reglementare
aprilie 2004 - martie 2007

 

Denumirea depozitului

U.M.

Târgu Mures

Capacitatea operatională

Mil. mc

300

Venitul total aferent primului an al perioadei de reglementare (VT1)

Mil. ROL

182.476

 

Mii RON

18.248

Venitul total reglementat aferent primului an al perioadei de reglementare (VB1)

Mil. ROL

136.167

 

Mii RON

13.617

Rata de crestere a eficientei economice pentru perioada de reglementare

%

0

 

AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE

ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială "AMGAZ" - S.A. Medias

 

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) si (5) si ale art. 99 din Legea gazelor nr. 351/2004,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale pentru ciclul complet de înmagazinare 2005-2006, prevăzute în anexa nr. 1*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale, prevăzute în anexa nr. 1, nu contin T.V.A.

Art. 2. - Se stabilesc veniturile totale si veniturile totale reglementate, aferente celui de-al doilea an al perioadei de reglementare, aprilie 2004 - martie 2007, prevăzute în anexa nr. 2*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prin derogare de la prevederile art. 1, până la finalizarea ciclului complet de înmagazinare 2004-2005, tarifele pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană sunt cele prevăzute în Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.083/2004.

Art. 4. - Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si operatorii licentiati din sectorul gazelor naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data de 1 aprilie 2005.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare
în Domeniul Gazelor Naturale,
Stefan Cosmeanu


Bucuresti, 15 martie 2005.

Nr. 225.

ANEXA Nr. 1


TARIFE REGLEMENTATE
pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale pentru ciclul complet de înmagazinare 2005-2006

 

Denumirea depozitului

U.M.

Nades-Prod-Seleus

Componenta fixă pentru rezervarea capacitătii

ROL/1000 mc/ciclul complet de înmagazinare

726.049

 

ROL/1000 mc/ciclul complet de înmagazinare

72,60

Componenta volumetrică pentru injectia gazelor naturale

ROL/1000 mc

0

 

ROL/1000 mc

0

Componenta volumetrică pentru extractia gazelor naturale

ROL/1000 mc

16.210

 

ROL/1000 mc

1.62

 

ANEXA Nr. 2

 

VENITURILE TOTALE SI VENITURILE TOTALE REGLEMENTATE,
aferente celui de al doilea an al perioadei de reglementare
aprilie 2004 - martie 2007

 

Denumirea depozitului

U.M.

Nades-Prod-Seleus

Capacitatea operatională

Mil. mc

40

Venitul total aferent primului an al perioadei de reglementare (VT1)

Mil. ROL

29.831

 

Mii RON

2.983

Venitul total reglementat aferent primului an al perioadei de reglementare (VB1)

Mil. ROL

5.005

 

Mii RON

501

Rata de crestere a eficientei economice pentru perioada de reglementare

%

0

 

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

 

ORDIN

pentru abrogarea Ordinului nr. 4.450/2005 privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Nitramonia" - S.A. Făgăras

 

În temeiul prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 360/2004,

presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului emite prezentul ordin.

Articol unic. - Se abrogă Ordinul nr. 4.450/2005 privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Nitramonia" - S.A. Făgăras, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 167 din 25 februarie 2005, începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, întrucât a fost deschisă procedura prevăzută de Legea privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului nr. 64/1995, republicată.

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,
Gabriel Ionel Zbîrcea

 

Bucuresti, 9 martie 2005.

Nr. 4.513.