MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 230          LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE          Vineri, 18 martie 2005

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 37 din 25 ianuarie 2005 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea functionarilor publici si a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum si a personalului din organele autoritătii judecătoresti, ale art. 12 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, ale art. 10 alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, ale art. 9 alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, ale art. 8 alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, precum si a dispozitiilor art. 50 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea si alte drepturi ale magistratilor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

5.262. – Ordin al ministrului educatiei si cercetării privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfăsurare a concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante din unitătile de învătământ preuniversitar din judetele-pilot

 

13. – Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor ce stabileste regulile pentru prelevare de probe de produse de origine animală pentru examenul de laborator                                                         

 

21. – Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor ce stabileste proceduri pentru efectuarea controalelor sanitare veterinare la posturile de inspectie si controale veterinare de frontieră ale României, pentru produse importate din tări terte

 

24. – Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce mentionează unitătile din reteaua computerizată ANIMO din Comunitate         

 

25. – Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce introduce un document privind declararea si controalele veterinare efectuate asupra animalelor vii provenind din tări terte si care intră pe teritoriul României                                    

 

26. – Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind măsurile generale pentru prevenirea si combaterea bolilor infectocontagioase si parazitare la animale

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

 

DECIZIA Nr. 37 din 25 ianuarie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III alin. (2) din OUG 33/2001, precum si a personalului din organele autoritatii judecatoresti, ale art. 12 alin. (4) din Legea nr. 743/2001, ale art. 10 alin. (3) din Legea nr. 631/2002, ale art. 9 alin. (7) din Legea nr. 507/2003, ale art. 8 alin. (7) din Legea nr. 511/2004, precum si a dispozitiilor art. 50 alin. (2) din OUG 177/2002 privind salarizarea si alte drepturi ale magistratilor

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Constantin Doldur – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Ion Tiucă – procuror

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea functionarilor publici si a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum si a personalului din organele autoritătii judecătoresti si a dispozitiilor art. 50 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea si alte drepturi ale magistratilor, exceptie ridicată de Horodincă Gheorghe, Burceag Maria, Carp Ion, Ciornei Corneliu, Cojocaru Lăcrămioara, Vizitiu Gheorghe, Martin Constantin, Nechita Dumitru, Marchitan Carmen, Arbureanu Liliana, Buzdugan Dorin, Iacob Nicoleta, Stănescu Lucian, Sofian Gheorghi, Andries Gabriel, Bârlescu Cristina, Mandici Vasile, Stănescu Carmen, Chifan Silviu, Budacă Gabriela, Alexandriuc Lioara, Rebenciuc Daniela, Lupăescu Rodica, Herovic Angela Mihaela, Seserman Oltita, Morosanu Elena, Girigan Sorinela, Vizitiu Gabriela Petronela, Chibici Dana, Matcasu Mariana, Mustată Oana, Bauhffof Ruxandra, Vlădeanu Daniela, Paraschi Rodica, Badea Valentina, Sfichi Didina, respectiv de Păvăleanu Vasile, Martin Carmen Gabriela, Vargan Viorica-Lidia, Dîmbu Dumitru, Toma Ionel, Hurjui Luminita, Jescu-Păvăleanu Liliana, Ailoae Luminita, Surdu Adrian-Marius, Gretcan Mariana-Crina, Ghica Paula Simona, Cazac Marius Vasile, Tănasă Doina, Iasinovschi Sorin, Besa Lucian, Nisioi Olivian, Hetriuc Laurentiu, Stavarache Oana, Săuchea-Morosanu Mihaela, Bejan Vasile, Lămăsanu Daniela, Nicută Carmen, Cocârlă Elisabeta, Divisevici Cristi, Divisevici Daniela, Bivol Tudorita, Bivol Viorina, Blănaru Mariana, Boiciuc Rodica, Burduja Carmen, Cristea Cristina, Pojar Nicoleta, spac Nicoleta, Tipa Mariana, Urdoi Vasilica, Cosovan Carmen, Chistrugă Mariana, Catană Corina, Palade Maria, Dan Alina, Cosmovici Irina si Sfichi Didina în dosarele nr. 9.067/2004 si 9.185/2004 ale Tribunalului Suceava - Sectia civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere că exceptiile de neconstitutionalitate ridicate în dosarele nr. 9.067/2004 si 9.185/2004 au continut identic, pune în discutie, din oficiu, problema conexării cauzelor.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea dosarelor.

Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea Dosarului nr. 751D/2004 la Dosarul nr. 750D/2004, care este primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca neîntemeiată, întrucât beneficiul unor drepturi salariale suplimentare, asa cum este si prima de concediu, nu reprezintă un drept constitutional fundamental, astfel că prevederile constitutionale care reglementează restrângerea exercitiului unor drepturi sau libertăti nu sunt incidente în privinta reglementării lor.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierile din 6 decembrie 2004, pronuntate în dosarele nr. 9.067/2004 si 9.185/2004, Tribunalul Suceava - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea functionarilor publici si a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum si a personalului din organele autoritătii judecătoresti si a dispozitiilor art. 50 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea si alte drepturi ale magistratilor. Exceptia a fost ridicată de către Horodincă Gheorghe, Burceag Maria, Carp Ion, Ciornei Corneliu, Cojocaru Lăcrămioara, Vizitiu Gheorghe, Martin Constantin, Nechita Dumitru, Marchitan Carmen, Arbureanu Liliana, Buzdugan Dorin, Iacob Nicoleta, Stănescu Lucian, Sofian Gheorghi, Andries Gabriel, Bârlescu Cristina, Mandici Vasile, Stănescu Carmen, Chifan Silviu, Budacă Gabriela, Alexandriuc Lioara, Rebenciuc Daniela, Lupăescu Rodica, Herovic Angela Mihaela, Seserman Oltita, Morosanu Elena, Girigan Sorinela, Vizitiu Gabriela Petronela, Chibici Dana, Matcasu Mariana, Mustată Oana, Bauhffof Ruxandra, Vlădeanu Daniela, Paraschi Rodica, Badea Valentina, Sfichi Didina, respectiv de Păvăleanu Vasile, Martin Carmen Gabriela, Vargan Viorica-Lidia, Dîmbu Dumitru, Toma Ionel, Hurjui Luminita, Jescu-Păvăleanu Liliana, Ailoae Luminita, Surdu Adrian-Marius, Gretcan Mariana-Crina, Ghica Paula Simona, Cazac Marius Vasile, Tănasă Doina, Iasinovschi Sorin, Besa Lucian, Nisioi Olivian, Hetriuc Laurentiu, Stavarache Oana, Săuchea-Morosanu Mihaela, Bejan Vasile, Lămăsanu Daniela, Nicută Carmen, Cocârlă Elisabeta, Divisevici Cristi, Divisevici Daniela, Bivol Tudorita, Bivol Viorina, Blănaru Mariana, Boiciuc Rodica, Burduja Carmen, Cristea Cristina, Pojar Nicoleta, spac Nicoleta, Tipa Mariana, Urdoi Vasilica, Cosovan Carmen, Chistrugă Mariana, Catană Corina, Palade Maria, Dan Alina, Cosmovici Irina si Sfichi Didina cu prilejul solutionării unor actiuni civile al căror obiect îl constituie pretentii privind drepturi salariale.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia arată că, potrivit art. 411 alin. (2) din Legea nr. 50/1996, introdus prin Ordonanta Guvernului nr. 83/2000, magistratii si celelalte categorii de personal salarizat potrivit acestei legi au dreptul, pe perioada concediului de odihnă, pe lângă indemnizatia de concediu, si la o primă egală cu indemnizatia brută sau cu salariul de bază brut din luna anterioară plecării în concediu. Acest drept legal nu a fost acordat în practică datorită faptului că aplicarea art. 411 din Legea nr. 50/1996 a fost suspendată până la 1 ianuarie 2002 prin art. III alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 33/2001. Prin art. 12 alin. (4) din Legea nr. 743/2001, această suspendare a fost prelungită până la 31 decembrie 2002, iar prin art. 10 alin. (3) din Legea nr. 631/2002 si art. 9 alin. (7) din Legea nr. 507/2003, până la 31 decembrie 2003, respectiv până la 31 decembrie 2004. În continuare, autorii exceptiei arată că prin art. 50 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 177/2002 au fost abrogate toate dispozitiile referitoare la salarizarea si alte drepturi ale magistratilor si ale personalului juridic de specialitate asimilat, fără a mai prevedea vreun drept echivalent celui pretins de ei. În consecintă, consideră că prin dispozitiile legale criticate a fost restrâns exercitiul dreptului legal la prima de concediu, fără a exista vreuna dintre situatiile prevăzute de art. 53 din Constitutie, care reglementează posibilitatea restrângerii prin lege a exercitiului unor drepturi sau libertăti. De asemenea, apreciază că sunt încălcate si prevederile art. 41 alin. (2) din Constitutie, referitoare la dreptul la concediul de odihnă plătit, care include, în opinia lor, si dreptul la prima de vacantă.

Tribunalul Suceava - Sectia civilă apreciază că dispozitiile legale criticate nu contravin principiului protectiei sociale a muncii garantat de Constitutia României, deoarece indemnizatia de concediu, ca o componentă a dreptului la protectia socială, nu trebuie confundată cu prima de concediu.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. III alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea functionarilor publici si a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum si a personalului din organele autoritătii judecătoresti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 108 din 2 martie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 386/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 390 din 17 iulie 2001, dispozitii potrivit cărora: "De asemenea, se suspendă până la data de 1 ianuarie 2002 aplicarea prevederilor art. 411 alin. (1) care cuprind dispozitii referitoare la acordarea primei pentru concediul de odihnă si ale art. 45 alin. (1) referitoare la cuantumul sporului cu care se plătesc orele lucrate peste durata normală a timpului de muncă din Legea nr. 50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritătii judecătoresti, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 563 din 18 noiembrie 1999, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 83/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritătii judecătoresti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 425 din 1 septembrie 2000, precum si aplicarea prevederilor art. IV referitoare la acordarea primei cu ocazia plecării în concediul de odihnă din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 237/2000 pentru modificarea Legii nr. 21/1999 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 614 din 29 noiembrie 2000."

Autorii exceptiei invocă, de asemenea, neconstitutionalitatea prevederilor art. 50 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea si alte drepturi ale magistratilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 924 din 18 decembrie 2002, prevederi al căror continut este următorul: "Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă art. 11, precum si celelalte dispozitii referitoare la salarizarea si alte drepturi ale magistratilor si personalului de specialitate juridică asimilat, potrivit legii, acestora, din Legea nr. 50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritătii judecătoresti, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 563 din 18 noiembrie 1999, cu modificările si completările ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare."

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor texte de lege autorii exceptiei invocă încălcarea prevederilor art. 41 alin. (2) si ale art. 53 din Constitutie, potrivit cărora:

- Art. 41 alin. (2): "Salariatii au dreptul la măsuri de protectie socială. Acestea privesc securitatea si sănătatea salariatilor, regimul de muncă al femeilor si al tinerilor, instituirea unui salariu minim brut pe tară, repausul săptămânal, concediul de odihnă plătit, prestarea muncii în conditii deosebite sau speciale, formarea profesională, precum si alte situatii specifice, stabilite prin lege.";

- Art. 53: "(1) Exercitiul unor drepturi sau al unor libertăti poate fi restrâns numai prin lege si numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securitătii nationale, a ordinii, a sănătătii ori a moralei publice, a drepturilor si a libertătilor cetătenilor; desfăsurarea instructiei penale; prevenirea consecintelor unei calamităti naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.

(2) Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proportională cu situatia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu si fără a aduce atingere existentei dreptului sau a libertătii."

Examinând exceptia de neconstitutionalitate si dispozitiile legale criticate, Curtea constată că termenul de suspendare prevăzut de art. III alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 33/2001 a fost prelungit prin dispozitiile art. 12 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 784 din 11 decembrie 2001, dispozitii potrivit cărora: "Termenele prevăzute la art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea functionarilor publici si a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum si a personalului din organele autoritătii judecătoresti, aprobată si modificată prin Legea nr. 386/2001, se prelungesc până la data de 31 decembrie 2002."

Aplicarea dispozitiilor art. 411 alin. (1) din Legea nr. 50/1996 referitoare la acordarea primei pentru concediul de odihnă a fost suspendată în continuare si prin prevederile art. 10 alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 863 din 29 noiembrie 2002, si ale art. 9 alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 853 din 2 decembrie 2003, până la data de 31 decembrie 2003, respectiv până la 31 decembrie 2004.

În sfârsit, dispozitia referitoare la suspendarea acordării primei pentru concediul de odihnă a fost preluată si în Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.121 din 29 noiembrie 2004, care la art. 8 alin. (7) prevede că: "Aplicarea prevederilor din actele normative în vigoare referitoare la primele ce se acordă cu ocazia plecării în concediul de odihnă, precum si a celor ale art. 32 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare, se suspendă până la data de 31 decembrie 2005."

Curtea retine că textele de lege prin care s-a dispus suspendarea acordării primei pentru concediul de odihnă au avut caracter temporar, iar efectele lor au încetat la data prevăzută pentru aplicare. Astfel, dispozitiile art. III alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 33/2001 si-au încetat aplicarea la data de 1 ianuarie 2002, cele ale art. 12 alin. (4) din Legea nr. 743/2001, la 31 decembrie 2002, ale art. 10 alin. (3) din Legea nr. 631/2002 si ale art. 9 alin. (7) din Legea nr. 507/2003, la 31 decembrie 2003, respectiv la 31 decembrie 2004.

În consecintă, în conformitate cu prevederile art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, potrivit cărora Curtea Constitutională nu se poate pronunta decât asupra constitutionalitătii unui text de lege în vigoare, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 33/2001, ale art. 12 alin. (4) din Legea nr. 743/2001 si ale art. 10 alin. (3) din Legea nr. 631/2002 urmează a fi respinsă ca fiind inadmisibilă.

Cât priveste dispozitiile art. 9 alin. (7) din Legea nr. 507/2003, având în vedere că la data sesizării Curtii acestea mai erau încă în vigoare, exceptia de neconstitutionalitate a acestui text de lege este respinsă ca devenită inadmisibilă.

În ceea ce priveste dispozitiile art. 8 alin. (7) din Legea nr. 511/2004, Curtea observă că acestea sunt în vigoare si, în consecintă, urmează a se analiza constitutionalitatea acestora în raport cu prevederile constitutionale invocate.

Astfel, autorii exceptiei sustin că prin dispozitiile legale criticate a fost restrâns exercitiul dreptului legal la prima de concediu, fără a exista vreuna dintre situatiile prevăzute de art. 53 din Constitutie, care reglementează posibilitatea restrângerii prin lege a exercitiului unor drepturi sau libertăti. De asemenea, ei consideră că au fost încălcate si prevederile art. 41 alin. (2) din Constitutie, referitoare la dreptul la concediul de odihnă plătit, care include, în opinia lor, si dreptul la prima de vacantă.

Curtea apreciază că premisele de la care pleacă autorii exceptiei sunt gresite. Beneficiul unor drepturi salariale suplimentare, cum este si prima de concediu, nu constituie un drept constitutional fundamental, iar prevederile art. 53 din Constitutie nu sunt incidente în privinta reglementării lor. În consecintă, legiuitorul este în drept să le acorde, să le modifice ori să înceteze acordarea lor, precum si să stabilească perioada în care le acordă. De altfel, aplicând acest principiu, legiuitorul a înteles ca prin prevederile art. 50 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 177/2002 să abroge toate dispozitiile Legii nr. 50/1996 referitoare la salarizarea si alte drepturi ale magistratilor si personalului de specialitate juridică asimilat, astfel că prevederile art. 411 alin. (1) din Legea nr. 50/1996 si-au încetat aplicarea cu privire la aceste categorii de persoane.

În sfârsit, Curtea observă că dreptul la concediul de odihnă plătit, ca măsură de protectie socială garantată de prevederile constitutionale, nu se confundă cu dreptul la prima de concediu, astfel că nu poate fi retinută încălcarea dispozitiilor art. 41 alin. (2) din Constitutie.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUtIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

1. Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea functionarilor publici si a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum si a personalului din organele autoritătii judecătoresti, ale art. 12 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001 si ale art. 10 alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, exceptie ridicată de Horodincă Gheorghe, Burceag Maria, Carp Ion, Ciornei Corneliu, Cojocaru Lăcrămioara, Vizitiu Gheorghe, Martin Constantin, Nechita Dumitru, Marchitan Carmen, Arbureanu Liliana, Buzdugan Dorin, Iacob Nicoleta, Stănescu Lucian, Sofian Gheorghi, Andries Gabriel, Bârlescu Cristina, Mandici Vasile, Stănescu Carmen, Chifan Silviu, Budacă Gabriela, Alexandriuc Lioara, Rebenciuc Daniela, Lupăescu Rodica, Herovic Angela Mihaela, Seserman Oltita, Morosanu Elena, Girigan Sorinela, Vizitiu Gabriela Petronela, Chibici Dana, Matcasu Mariana, Mustată Oana, Bauhffof Ruxandra, Vlădeanu Daniela, Paraschi Rodica, Badea Valentina, Sfichi Didina, respectiv de Păvăleanu Vasile, Martin Carmen Gabriela, Vargan Viorica-Lidia, Dîmbu Dumitru, Toma Ionel, Hurjui Luminita, Jescu-Păvăleanu Liliana, Ailoae Luminita, Surdu Adrian-Marius, Gretcan Mariana-Crina, Ghica Paula Simona, Cazac Marius Vasile, Tănasă Doina, Iasinovschi Sorin, Besa Lucian, Nisioi Olivian, Hetriuc Laurentiu, Stavarache Oana, Săuchea-Morosanu Mihaela, Bejan Vasile, Lămăsanu Daniela, Nicută Carmen, Cocârlă Elisabeta, Divisevici Cristi, Divisevici Daniela, Bivol Tudorita, Bivol Viorina, Blănaru Mariana, Boiciuc Rodica, Burduja Carmen, Cristea Cristina, Pojar Nicoleta, spac Nicoleta, Tipa Mariana, Urdoi Vasilica, Cosovan Carmen, Chistrugă Mariana, Catană Corina, Palade Maria, Dan Alina, Cosmovici Irina si Sfichi Didina în dosarele nr. 9.067/2004 si 9.185/2004 ale Tribunalului Suceava - Sectia civilă.

2. Respinge, ca devenită inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, exceptie ridicată de aceiasi autori în aceleasi dosare.

3. Respinge, ca fiind neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004 si a dispozitiilor art. 50 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea si alte drepturi ale magistratilor, exceptie ridicată de aceiasi autori în aceleasi dosare.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 25 ianuarie 2005.


PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Patricia Marilena Ionea

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII

 

ORDIN

privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante din unitatile de învatamânt preuniversitar din judetele-pilot

 

În baza prevederilor art. 141 lit. p), ale art. 142 lit. g) din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 9 alin. (1), (2) si (3) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 410/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării,

ministrul educatiei si cercetării emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de organizare si desfăsurare a concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante din unitătile de învătământ preuniversitar din judetele-pilot, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Pe data intrării în vigoare a acestui ordin se abrogă orice dispozitie contrară prezentei metodologii.

Art. 3. - Directia generală evaluare, prognoze, strategii si programe din învătământul preuniversitar din Ministerul Educatiei si Cercetării si inspectoratele scolare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


p. Ministrul educatiei si cercetării,
Radu Damian
secretar de stat

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2004.

Nr. 5.262.

 

ANEXĂ
 

METODOLOGIE
de organizare si desfăsurare a concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante din unitătile de învătământ preuniversitar din judetele-pilot

 

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) În conformitate cu prevederile Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare, în învătământul preuniversitar de stat posturile didactice se ocupă prin concurs.

(2) Coordonarea metodologică a concursurilor pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante din unitătile de învătământ preuniversitar din judetele-pilot este asigurată de Ministerul Educatiei si Cercetării, iar organizarea si desfăsurarea acestora, de către inspectoratele scolare, precum si de către conducerile unitătilor de învătământ preuniversitar din judetele-pilot, stabilite de Ministerul Educatiei si Cercetării, conform art. 9 alin. (3) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare.

(3) În baza acestor reglementări legale, în scopul descentralizării procesului de încadrare a unitătilor de învătământ cu personal didactic, în scopul consolidării autonomiei institutionale a unitătilor de învătământ si al cresterii răspunderii acestora fată de sarcinile unui învătământ performant, unitătile de învătământ preuniversitar din judetele-pilot vor organiza concursuri în vederea ocupării posturilor didactice vacante.

(4) Ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante din unitătile de învătământ preuniversitar din judetele-pilot se face pe bază de concurs cu probe scrise si practice, cu subiecte elaborate în conformitate cu programele specifice la specialitatea postului didactic. Proba scrisă va cuprinde subiecte mixte din specialitate si din metodica predării specialitătii respective.

(5) Concursul pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante în unitătile de învătământ preuniversitar din judetele-pilot se va organiza înainte de perioada de desfăsurare a concursului national pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante.

Art. 2. - (1) Posturile/catedrele didactice vacante vor fi publicate, până la data de 1 martie a anului scolar respectiv, cu respectarea strictă a Centralizatorului privind disciplinele de învătământ, domeniile si specializările, precum si probele de concurs, valabil pentru încadrarea personalului didactic din învătământul preuniversitar (denumit în continuare Centralizator).

(2) Posturile/catedrele didactice vacante, pentru ocuparea prin concurs, vor fi constituite numai într-o singură unitate scolară si vor avea o viabilitate de cel putin 4 (patru) ani scolari.

(3) La concursul pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice declarate vacante în unitătile de învătământ preuniversitar din judetele-pilot au dreptul să participe persoanele care îndeplinesc conditiile de studii prevăzute de art. 7, raportate la prevederile art. 44 din Legea nr. 128/1997, cu modificările si completările ulterioare, si în conformitate cu Centralizatorul.

(4) Nu au dreptul să participe la concurs persoanele care au fost înlăturate din învătământ printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă si cele care nu au obtinut definitivarea în învătământ, conform art. 34 alin. (4) din Legea nr. 128/1997, cu modificările si completările ulterioare.

(5) Ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante din unitătile de învătământ preuniversitar din judetele-pilot se face numai prin concurs, cu probe scrise si practice.

(6) Candidatii care au obtinut la concurs minimum media 7 (sapte) se pot titulariza în ordinea descrescătoare a mediilor, pe posturi/catedre didactice vacante, în limita numărului de posturi/catedre din lista afisată pentru concurs.

(7) Cadrul didactic titular, prezent la concursul pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice declarate vacante în unitătile de învătământ preuniversitar din judetele-pilot, care nu ocupă post/catedră, îsi păstrează calitatea de titular în unitatea de învătământ din care provine.

Art. 3. - În cazul mediilor egale, obtinute la concursul pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice declarate vacante în unitătile de învătământ preuniversitar din judetele-pilot, departajarea candidatilor, absolventi cu studii superioare, se face pe baza mediei dintre media anilor de studii si media examenului de licentă/examenului de stat. Pentru absolventii liceelor pedagogice/scolilor echivalente, departajarea se face pe baza mediei anilor de studii si a mediei examenului de bacalaureat/de absolvire a scolilor echivalente. Dacă egalitatea se mentine, se aplică în ordine următoarele criterii:

- domiciliul stabil în localitatea unde se află postul vacant;

- sot/sotie în învătământ;

- grad didactic;

- fiu/fiică în învătământ;

- cuprinderea în programul organizat de Banca Mondială - "Proiect pentru învătământul rural".

Art. 4. - Datele de organizare si desfăsurare a concursului sunt stabilite de conducerile unitătilor de învătământ preuniversitar din judetele-pilot după consultarea conducerii inspectoratului scolar si a centrelor de perfectionare pentru specializarea pentru care se organizează concurs. La data publicării postului/catedrei didactic/didactice vacant/vacante, inspectoratul scolar va comunica Ministerului Educatiei si Cercetării (Directia planificare, retea scolară si resurse umane) data programată pentru sustinerea concursului. Concursul va avea loc după cel putin 30 de zile de la publicarea în presa locală si centrală a posturilor/catedrelor didactice vacante pentru care unitătile de învătământ preuniversitar din judetele-pilot organizează concurs.


CAPITOLUL II
Înscrierea candidatilor si disciplinele de concurs

 

Art. 5. - Cererile de înscriere la concursul pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante în unitătile de învătământ preuniversitar din judetele-pilot, însotite de copii de pe documentele solicitate, se înregistrează la secretariatul unitătii scolare care organizează concursul. Candidatii au obligatia de a respecta cu strictete graficul afisat. Actele de studii se depun în copie legalizată, iar celelalte documente sunt certificate pentru conformitate cu originalul de către un membru al comisiei de concurs. Pe cererea de înscriere la concurs candidatul va preciza disciplina de concurs si specialitatea postului didactic pentru care optează (o singură optiune). Comisia de organizare a concursului împreună cu consilierul juridic al inspectoratului scolar au obligatia de a verifica legalitatea documentelor.

Art. 6. - Pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante din învătământul alternativ, candidatii anexează la cererea de înscriere la concurs avizul privind parcurgerea modulului de pedagogie specifică, eliberat de către federatiile, asociatiile, centrele care organizează alternative educationale în România (Waldorf, Step by Step, Montessori, Freinet, Planul Jena etc.).

Art. 7. - Pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante la disciplina religie, disciplinele teologice, precum si pentru posturile didactice de la seminariile/liceele teologice, candidatii anexează la cererea de înscriere la concurs avizul cultului, în baza Protocolului încheiat între Ministerul Educatiei si Cercetării cu nr. 9.484 din 16 martie 1999 si Secretariatul pentru Culte cu nr. 1.859 din 16 martie 1999.

Art. 8. - Pentru ocuparea posturilor didactice de învătători vacante de la liceele cu profil pedagogic, candidatii anexează la cererea de înscriere la concurs avizul directorului liceului pedagogic privind practica pedagogică.

Art. 9. - Pentru ocuparea posturilor de asistentă psihopedagogică de la cabinetele interscolare, se pot înscrie la concurs absolventi ai facultătilor de psihologie, sociologie, pedagogie, psihosociologie, precum si absolventi ai facultătilor de filozofie-istorie, istorie-filozofie, promotiile 1978-1989, care fac dovada că au fost în grupele pentru psihologie, pedagogie, sociologie, conform Centralizatorului.

Art. 10. - (1) Pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante, se pot înscrie la concurs absolventi de învătământ superior de lungă/scurtă durată, care au înscrise pe diplomă specializările corespunzătoare posturilor/catedrelor respective, conform Centralizatorului. Pentru aceste posturi/catedre, proba se sustine în specializarea/specializările postului/catedrei, conform Centralizatorului, după programa specifică pentru concursul national, elaborată de Ministerul Educatiei si Cercetării.

(2) Pentru posturile didactice de educatoare, proba scrisă se sustine la limba si literatura română si la metodica predării activitătilor instructiv-educative în grădinita de copii, după programa specifică pentru concursul national, elaborată de Ministerul Educatiei si Cercetării.

(3) Pentru posturile didactice de învătător/institutor, proba scrisă se sustine la limba si literatura română si la metodica predării acesteia, după programa specifică pentru concursul national, elaborată de Ministerul Educatiei si Cercetării.

(4) a) Pentru posturile didactice de pregătire/instruire practică se pot înscrie la concurs absolventi ai unei scoli postliceale sau absolventi ai învătământului superior de lungă ori scurtă durată în domeniu, conform Centralizatorului.

b) Pentru posturile didactice de pregătire/instruire practică, proba scrisă se sustine la disciplina cuprinsă în Centralizator.

(5) Pentru ocuparea posturilor didactice de educatoare/învătător/institutor din unitătile de învătământ, clase sau grupe cu predare în limbile minoritătilor nationale, concursul se desfăsoară în două zile consecutive si constă în sustinerea următoarelor probe: limba si literatura română (în prima zi), limba si literatura maternă (a doua zi). Nota pentru promovare se obtine din media aritmetică a celor două probe, calculată cu trei zecimale. Notele pentru fiecare probă trebuie să fie minimum 5 (cinci).

Art. 11. - Pentru disciplinele socioumane, deoarece nu se pot constitui catedre dintr-o singură disciplină, profilul acestora se stabileste în functie de numărul dominant de ore, conform Centralizatorului.

Art. 12. - Pentru ocuparea catedrelor didactice vacante, cu exceptia celor de limbă si literatură română, din unităti de învătământ si de la clasele cu predare în limbile minoritătilor nationale, precum si din unitătile/clasele/grupele cu predare partială în limbile minoritătilor nationale (inclusiv pentru limba maternă ori disciplinele predate în limba maternă), concursul se sustine în limba maternă, la solicitarea candidatului prin fisa de înscriere la concurs. Unitatea organizatoare asigură traducerea subiectelor în limbile minoritătilor nationale.

Art. 13. - (1) Pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante, candidatii vor sustine înaintea probei scrise, cu cel putin 48 de ore, o probă practică în profilul postului didactic solicitat.

(2) Pentru ocuparea catedrelor de educatie muzicală si a posturilor didactice de specialitate din unitătile cu profil artistic (specializarea muzică, coregrafie si arta actorului), proba practică se desfăsoară conform anexei nr. 1.

(3) Pentru ocuparea posturilor didactice din unitătile cu clase speciale de limbi străine cu program intensiv si bilingv, proba practică se desfăsoară conform anexei nr. 2.

(4) Pentru ocuparea posturilor didactice de informatică, tehnologia informatiei, informatică-tehnologii asistate de calculator, proba practică se desfăsoară conform anexei nr. 3.

(5) Pentru ocuparea posturilor/catedrelor de specialitate din unitătile de învătământ cu profil sportiv si din cluburile sportive scolare, proba practică se desfăsoară conform anexei nr. 4.

(6) Pentru ocuparea posturilor/catedrelor de specialitate din unitătile de învătământ cu profil de arte plastice, proba practică se desfăsoară conform anexei nr. 5.

(7) Pentru ocuparea catedrelor din palatele si cluburile copiilor, proba practică se desfăsoară conform anexei nr. 6.

(8) Pentru ocuparea catedrelor de instruire practică, proba practică se desfăsoară în specialitatea postului, conform anexei nr. 7.

(9) Pentru ocuparea posturilor didactice cu predare în altă limbă decât aceea în care candidatii si-au făcut studiile, candidatii vor sustine un test de cunoastere a limbii respective.

(10) La toate specialitătile, candidatii vor sustine o probă practică în specialitatea postului, care constă în sustinerea unei ore de curs, conform anexei nr. 8.

(11) Rezultatul probei practice sau al testului se consemnează prin "admis" ori "respins", această probă fiind eliminatorie. Contestatiile la proba practică sau orală nu se admit, hotărârea comisiei de concurs rămânând definitivă.

 

CAPITOLUL III
Comisiile de concurs

Art. 14. - (1) Coordonarea metodologică a concursului, conform prevederilor art. 9 alin. (3) din Legea nr. 128/1997, cu modificările si completările ulterioare, este asigurată de Ministerul Educatiei si Cercetării, iar organizarea concursului se realizează de inspectoratul scolar si unitatea de învătământ preuniversitar din judetele-pilot.

(2) Pentru pregătirea, organizarea si desfăsurarea concursului se constituie comisia de concurs la nivelul inspectoratelor scolare, având următoarea componentă:

- pesedinte - directorul unitătii de învătământ;

- membri - 2 profesori, inspectori de specialitate sau profesori cu gradul didactic I/metodisti ai inspectoratului scolar;

- secretar - un cadru didactic.

(3) a) Proba practică se sustine în fata unei comisii alcătuite din:

- presedinte - un inspector de specialitate;

- membri - directorul unitătii de învătământ; 

- 3 profesori de specialitate, de preferintă metodisti ai inspectoratului scolar;

- secretar- un cadru didactic. 

b) Evaluarea testului pentru ocuparea posturilor didactice cu predare în altă limbă decât aceea în care candidatii si-au făcut studiile se va face de către o comisie formată din:

- presedinte - un inspector de specialitate.

- membri - 2 profesori de specialitate având gradul didactic I/metodisti ai inspectoratului scolar;

- secretar - un cadru didactic.

Art. 15. - Comisia de concurs are următoarele atributii:

1. afisează lista posturilor didactice vacante cu viabilitate de 4 ani, cu cel putin 30 de zile înaintea concursului, conform prevederilor art. 10 alin. (2) din Legea nr. 128/1997, cu modificările si completările ulterioare;

2. înregistrează si verifică cererile si documentele anexate, necesare înscrierii;

3. stabileste si afisează graficul desfăsurării probei practice;

4. repartizează nominal candidatii în sălile de concurs;

5. întocmeste listele cu personalul didactic care va asigura supravegherea candidatilor, verificarea identitătii acestora si sigilarea lucrărilor scrise; numeste, prin tragere la sorti, pentru fiecare sală, 2-3 supraveghetori, care au altă specialitate decât candidatii din sala de concurs si care nu au rude printre candidati (rude sau afini până la gradul IV inclusiv). În acest sens, supraveghetorii vor depune o declaratie scrisă. Unul dintre ei va fi numit responsabil de sală;

6. asigură transcrierea sau multiplicarea subiectelor pentru toate sălile de concurs, dacă este cazul;

7. verifică exactitatea si corectitudinea transcrierii subiectelor;

8. asigură afisarea la loc vizibil a baremului de corectare pentru toate specialitătile la care s-a dat concurs;

9. verifică dacă numărul lucrărilor si numărul paginilor acestora, predate de candidati supraveghetorilor de sală, corespund înscrisurilor din borderoul de predare a lucrărilor;

10. predă, sub semnătură, comisiilor de evaluare lucrările candidatilor, însotite de un borderou pe specialităti, mentionând numărul lucrărilor si al paginilor acestora;

11. întocmeste si afisează, pe specialităti, tabelul nominal cu rezultatele concursului, în ordinea descrescătoare a mediilor;

12. primeste contestatiile si le transmite, sub semnătură, comisiei de rezolvare a contestatiilor;

13. după primirea rezultatelor la contestatii, pe baza rezultatelor concursului, întocmeste clasificarea finală a candidatilor, în functie de postul didactic, si propune inspectoratului scolar lista pentru validarea rezultatelor;

14. răspunde din punct de vedere material si financiar de organizarea si desfăsurarea concursului.

Art. 16. - Membrii comisiei de concurs care au asigurat multiplicarea subiectelor nu vor părăsi încăperea unde a fost asigurată multiplicarea decât după o oră de la începerea efectivă a probei scrise. Toti membrii comisiei de concurs, înainte de începerea concursului, vor depune o declaratie prin care se angajează să păstreze secretul subiectelor de concurs până la afisarea baremului de corectare. Nerespectarea confidentialitătii atrage sanctiuni administrativ-disciplinare, civile sau penale, după caz.

 

CAPITOLUL IV
Comisia de elaborare a subiectelor si a baremelor de evaluare

 

Art. 17. - (1) Subiectele sunt elaborate de Serviciul National de Evaluare si Examinare din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetării.

(2) Coordonatorii comisiilor pentru elaborarea subiectelor si baremelor de corectare sunt numiti prin ordin al ministrului educatiei si cercetării.

 

CAPITOLUL V
Desfăsurarea concursului

 

Art. 18. - (1) Lucrarea scrisă se desfăsoară în ziua stabilită de fiecare unitate de învătământ preuniversitar din judetele-pilot care organizează concurs, începând cu ora 9,00. Candidatii vor fi prezenti în sala de concurs cel mai devreme la ora 7,30 si cel mai târziu la ora 8,30. După primirea subiectelor de concurs de către candidati, durata de redactare a lucrărilor este de 4 ore, timp ce nu poate fi depăsit. Pentru redactarea lucrărilor se foloseste cerneală sau pix de culoare albastră; desenele/graficele se pot executa si cu creionul negru.

(2) Se interzice accesul în sala de concurs al candidatilor care au asupra lor mijloace de comunicare la distantă.

(3) În vederea desfăsurării probelor scrise, va fi asigurată supravegherea fiecărei săli de către 2 supraveghetori, care verifică identitatea candidatilor prin buletin/carte de identitate sau pasaport.

(4) Pe usa fiecărei săli vor fi afisate tabele nominale cu candidatii repartizati în săli si disciplina la care sustin concurs.

(5) Responsabilii de săli primesc, sub semnătură, de la secretariatul comisiei, tabelul nominal cu candidatii repartizati în sala respectivă, precum si colile de examen si ciornele necesare, în functie de numărul concurentilor.

(6) Membrii comisiei de concurs, desemnati pentru multiplicare asigură numărul necesar de exemplare care se introduc în plicuri si se vor secretiza.

(7) Presedintele comisiei de concurs împreună cu secretarul comisiei distribuie la sălile de concurs plicurile cu subiecte, astfel încât la ora 10,00 acestea să se poată desface în prezenta candidatilor.

(8) Din momentul deschiderii plicului cu subiecte nici un candidat nu mai poate intra sau părăsi sala decât dacă predă lucrarea si semnează de predare.

(9) Candidatii care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai sustine proba respectivă.

(10) După înmânarea subiectelor candidatilor, un membru al comisiei de concurs, însotit de un membru al comisiei de elaborare a subiectelor, verifică dacă toti candidatii au primit subiectul corespunzător specializării/probei de concurs.

(11) În timpul desfăsurării probei responsabilul de sală si ceilalti supraveghetori nu vor discuta între ei si nu vor rezolva subiectele.

(12) Înscrierea numelui candidatilor în afara spatiului care se sigilează, precum si orice alte semne distinctive pe colile-tip destinate lucrărilor scrise sau pe ciorne determină anularea lucrărilor scrise.

(13) Candidatii care în timpul desfăsurării probelor de concurs sunt surprinsi copiind sau transmitând solutii cu privire la subiecte sunt eliminati din concurs, încheindu-se un proces-verbal în acest sens.

(14) Cadrele didactice supraveghetoare care furnizează solutii ale subiectelor de concurs, falsifică lucrări sau au manifestări de neglijentă în îndeplinirea atributiilor de supraveghetor (tolerarea unor actiuni sau intentii de fraudă ale candidatilor, părăsirea nejustificată a sălii de concurs etc.) vor fi sanctionate administrativ, civil sau penal.

(15) Sigilarea lucrărilor scrise se efectuează de către candidati în prezenta supraveghetorului de sală, după care se aplică stampila unitătii scolare care organizează concursul si semnătura presedintelui comisiei de concurs.

(16) După ce termină redactarea lucrărilor, candidatii le predau responsabilului de sală, semnează în borderoul de predare a lucrărilor, mentionând numărul de pagini. Spatiile libere ale întregii lucrări se anulează cu linie frântă, în forma literei "Z", de către un supraveghetor în fata candidatului.

(17) Ciornele se predau separat, o dată cu lucrarea, responsabilului de sală, fără să aibă valabilitate în evaluarea lucrării si la eventualele contestatii. Ciornele se păstrează, în arhiva unitătii scolare care organizează concursul, timp de un an.

(18) La iesirea candidatilor din sală, acestia vor putea consulta baremele de corectare, la fiecare disciplină de concurs, afisate la loc vizibil.

(19) După iesirea candidatilor din sala în care s-a desfăsurat proba, supraveghetorii de sală vor preda comisiei de concurs lucrările candidatilor, borderourile de predare a lucrărilor, tipizatele anulate si cele nefolosite.

(20) Lucrările scrise, pe discipline de învătământ, sunt amestecate si numerotate de la 1 la n, după caz, de către comisia de concurs. Apoi acestea sunt depozitate în conditii de securitate maximă, astfel încât o singură persoană, actionând independent, să nu poată avea acces la lucrări, până la predarea acestora cu proces-verbal comisiilor de corectare, dar nu mai târziu de următoarea zi. Rezultatele concursului se afisează la sediul unitătii de învătământ unde s-a desfăsurat concursul, cel mai târziu după 3 zile de la sustinerea acestuia.

(21) Contestatiile se depun la secretariatul comisiei de contestatii în termen de cel mult 48 de ore de la afisarea rezultatelor.

 

CAPITOLUL VI
Comisia de evaluare a lucrărilor

Art. 19. - (1) Comisia de evaluare a lucrărilor se constituie la nivelul inspectoratelor scolare, prin decizie a inspectorului scolar general, având următoarea componentă:

- presedinte - profesor/conferentiar universitar;

- membri - câte 2 profesori pentru fiecare specialitate, inspectori de specialitate sau profesori cu gradul didactic I/metodisti ai inspectoratului scolar;

- secretar - un cadru didactic.

(2) Evaluarea si notarea lucrărilor scrise se desfăsoară în săli prestabilite, în care nu este permis accesul altor persoane, în afara membrilor comisiei de evaluare. Fiecare lucrare scrisă este verificată independent, în săli separate, de cei 2 membri ai comisiei de evaluare si este apreciată separat, cu note de la 10 la 1, incluzând si punctul din oficiu, conform baremului de corectare. Fiecare corector trece punctele acordate pentru fiecare subiect, precum si nota finală, în borderoul de notare, după terminarea evaluării. La evaluare nu se fac însemnări pe lucrare. Un corector nu are acces la borderoul celuilalt.

(3) Presedintele comisiei de evaluare verifică borderourile si semnalează diferentele mai mari de un punct dintre notele acordate de cei 2 corectori, fie la subpuncte, fie la nota lucrării. În această situatie, cei 2 corectori vor reverifica împreună lucrarea si vor acorda o nouă notă care va fi înregistrată într-un alt borderou. Această notă trebuie să fie cuprinsă între notele initiale. În caz de divergente între corectori, lucrarea va fi recorectată de un al treilea corector, numit de inspectorul scolar general, la propunerea presedintelui comisiei de evaluare. Nota acestuia este definitivă si va fi semnată de cei 3 corectori.

(4) Când nu s-au semnalat diferente mai mari de un punct, fiecare corector îsi înscrie propria notă pe lucrare, semnează în dreptul notei, iar presedintele calculează media aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, o trece pe lucrare si semnează.

(5) Lucrările candidatilor, împreună cu borderourile de corectare si procesele-verbale cu mediile obtinute, se vor preda presedintelui comisiei de concurs.

(6) După stabilirea mediei, presedintele comisiei de evaluare deschide lucrările în prezenta corectorilor si consemnează mediile într-un proces-verbal-tip, care cuprinde numele candidatilor, numărul lucrării si media obtinută.

(7) Evaluarea lucrărilor de concurs se va realiza într-un interval ce nu poate depăsi 48 de ore de la încheierea probei scrise.

Art. 20. - Membrii comisiilor de elaborare a subiectelor si a baremelor de evaluare vor declara în scris că vor păstra secretul subiectului. În cazul divulgării subiectelor, vor suporta consecintele legii.

 

CAPITOLUL VII
Comisia de rezolvare a contestatiilor

 

Art. 21. - Lucrările pentru care s-au depus contestatii în termenul prevăzut se resigilează, în vederea reevaluării, secretizându-se si nota/notele acordate la prima evaluare.

Art. 22. - Comisia de rezolvare a contestatiilor va fi formată, în întregime, din alte cadre didactice decât cele din comisia de evaluare si este numită la propunerea conducerii unitătii de învătământ preuniversitar din judetele-pilot, prin decizie a inspectorului scolar general. Comisia de rezolvare a contestatiilor este formată din:

- presedinte - profesor/conferentiar universitar;

- membri - câte 2 profesori pentru fiecare specialitate, inspectori de specialitate sau profesori cu gradul didactic I/metodisti ai inspectoratului scolar;

- secretar - un cadru didactic.

Art. 23. - (1) Recorectarea lucrărilor se face după instructiunile prevăzute la cap. V, în termen de cel mult 24 de ore de la termenul limită de înregistrare a contestatiei. Nota acordată de comisia de rezolvare a contestatiilor se consideră admisă si definitivă, dacă este o diferentă mai mare de cel mult 0,5 puncte între nota initială si cea finală (diferenta poate fi pozitivă sau negativă). Dacă diferenta dintre nota acordată de comisia de rezolvare a contestatiilor si nota stabilită în urma evaluării initiale este mai mică de 0,5 puncte, nota acordată de comisia de evaluare este definitivă. În situatia lucrărilor cu nota initială cuprinsă între 9,50 si 10,00, nota finală este cea atribuită la recorectare.

(2) Hotărârile comisiei de rezolvare a contestatiilor sunt definitive si se afisează cel mai târziu în termen de 48 de ore de la data limită de depunere a contestatiilor.

(3) Dacă diferenta dintre media stabilită de comisia de concurs si de comisia de rezolvare a contestatiilor este mai mare de 1,5 puncte, inspectorul scolar general este autorizat să decidă constituirea unei noi comisii de recorectare, formată din alti membri decât cei din comisiile anterioare. Rezultatul acestei ultime corectări este definitiv. Inspectorul scolar general va dispune aplicarea măsurilor legale asupra celor care nu si-au îndeplinit atributiile în cadrul concursului.

Art. 24. - La toate etapele concursului participă, cu statut de observator, reprezentantul/reprezentantii organizatiei/organizatiilor sindicale reprezentative din unitatea de învătământ preuniversitar din judetele-pilot. Acestia au acces la toate documentele comisiei si vor consemna în procesul-verbal propriile observatii.

 

CAPITOLUL VIII
Repartizarea pe posturi a candidatilor

 

Art. 25. - Imediat după solutionarea tuturor contestatiilor, comisia de concurs afisează la unitătile de învătământ listele finale, în ordinea descrescătoare a mediilor, pentru fiecare post didactic.

Art. 26. - Validarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante în unitătile de învătământ preuniversitar din judetele-pilot se face prin decizie a inspectorului scolar general.

Art. 27. - Angajarea pe post/catedră se face de către directorul unitătii de învătământ, pe baza deciziei de repartizare semnată de inspectorul scolar general, cu data de 1 septembrie.

 

CAPITOLUL IX
Dispozitii finale


Art. 28. - (1) Cheltuielile pentru organizarea si desfăsurarea concursului pentru ocuparea posturilor/ catedrelor didactice vacante în unitătile de învătământ preuniversitar din judetele-pilot, precum si plata cadrelor didactice care fac parte din comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante în unitătile de învătământ preuniversitar din judetele-pilot se fac de către Ministerul Educatiei si Cercetării prin inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti.

(2) Normarea activitătii si salarizarea membrilor comisiilor de concurs se fac în conformitate cu precizările aprobate prin ordin al ministrului educatiei si cercetării.

Art. 29. - La organizarea/desfăsurarea concursului nu pot participa persoanele care concurează sau care au în rândul candidatilor rude ori afini până la gradul IV inclusiv.

Art. 30. - Lucrările de concurs si borderourile de corectare se păstrează în arhiva unitătilor organizatoare, timp de un an, iar celelalte documente, conform normativelor în vigoare.

Art. 31. - Unitătile de învătământ preuniversitar din judetele-pilot, care organizează concursul vor înainta inspectoratelor scolare tabele nominale cu cadrele didactice prezentate la concurs, cu rezultatele concursului si dosarele candidatilor admisi, în termen de 5 zile de la finalizarea acestuia.

Art. 32. - Pentru fiecare cadru didactic care, în urma concursului, ocupă postul/catedra didactic/didactică vacant/vacantă, conducerea unitătii de învătământ preuniversitar din judetele-pilot va mentiona în tabelul care se înaintează la inspectoratul scolar situatia încadrării candidatului.

Art. 33. - Presedintii comisiilor de concurs, de elaborare a subiectelor, a baremelor de corectare, de evaluare a lucrărilor si de rezolvare a contestatiilor poartă răspunderea principală pentru corectitudinea desfăsurării concursului, conform atributiilor specifice.

Art. 34. - Presedintele comisiei de concurs si al celei de rezolvare a contestatiilor sunt direct răspunzători de respectarea prezentei metodologii si de corectitudinea desfăsurării concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante de către candidatii cu studii corespunzătoare, precum si de transmiterea la inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti a documentelor.

Art. 35. - Nerespectarea prevederilor legale de către persoanele implicate în organizarea si desfăsurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante din unitătile de învătământ preuniversitar din judetele-pilot atrage răspunderea administrativ-disciplinară, civilă sau penală, după caz.

Art. 36. - Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul ordin.

 

ANEXA Nr. 1
la metodologie

PROBA PRACTICĂ
din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante

 

A. Disciplina Educatie muzicală

(pentru absolventii învătământului superior de scurtă durată si lungă durată, catedre/posturi din scoli si licee de cultură generală)

a) Elaborarea unei unităti de învătare, în functie de nivelul de învătământ la care urmează să predea candidatul si prezentarea orală a acesteia

b) Analiza unei lucrări muzicale din repertoriul pentru copii si tineret.

Analiza lucrării va consta în:

- descifrarea lucrării din punct de vedere ritmic, ritmico-melodic si intonarea tuturor vocilor cursiv;

- stabilirea liniei dirijorale prin marcarea acesteia pe partitură si intonarea ei;

- analiza formei prin delimitarea unitătilor de însusire după auz (vocal) sau de citire instrumentală (repetate, contrastante etc.) si stabilirea formei în care se încadrează lucrarea;

- probleme de interpretare prin precizarea tehnicii vocale interpretative (respiratie, emisie, dictie) si stabilirea problemelor de frazare si expresivitate a textului muzical (evidentierea unor cuvinte prin accente etc.), tempoul si nuantele potrivite;

- încadrarea lucrării în opera compozitorului si a lucrării în epoca din care face parte.

Unitatea de învătare se alege de către candidat, conform programei, anterior probei.

Precizare: Lucrările muzicale vor face parte din oferta de repertoriu pentru clasele I-XII ale curriculumului de educatie muzicală.

Comisia de concurs va pregăti biletele de examen, fiecare cuprinzând câte o lucrare muzicală din repertoriul pentru copii si tineret. Numărul biletelor de examen va fi egal cu numărul candidatilor plus o pătrime din numărul acestora.

Evaluarea probelor a) si b) se va face pe baza calificativului "admis" sau "respins".

▪ La toate probele candidatii trebuie să obtină calificativul "admis". Dacă la una dintre probe candidatul nu este admis, acesta nu mai participă la probele următoare si este declarat respins.

B. Educatie artistică specializată. Specializările muzică, coregrafie si arta actorului

(pentru absolventii învătământului superior de lungă durată, catedre/posturi din scolile si liceele de artă)

MUZICĂ INSTRUMENTALĂ, ARTĂ VOCALĂ (CANTO), MUZICĂ DE CAMERĂ, COREGRAFIE, STUDII TEORETICE, ARTA ACTORULUI:

1. Muzică instrumentală/artă vocală/muzică de cameră*), coregrafie


*) Proba de recital pentru candidatii care optează pentru postul de profesor de muzică de cameră va fi sustinută la instrumentul absolvit.

a) Elaborarea unui proiect de lectie: comisia de concurs va face public, cu 48 de ore înainte, repertoriul elevului/elevilor si nivelul de învătământ pe baza căruia candidatul va concepe proiectul didactic; proiectul va fi prezentat comisiei de concurs înainte de începerea probei.

b) Sustinerea proiectului de lectie (lectia de instrument/de muzică de cameră/coregrafie/artă vocală); pe baza proiectului didactic prezentat, candidatii vor sustine ora de instrument/muzică de cameră/coregrafie/artă vocală) cu elevul/elevii nominalizati de comisie; asigurarea prezentei elevilor va fi făcută de directorul unitătii de învătământ; proba nu va depăsi 30 de minute.

c) Probă de recital instrumental/vocal, ce va contine 3 lucrări la alegere: un studiu si două lucrări diferite ca stil, caracter, formă, cel putin la nivelul programei de liceu.

Proba de recital pentru coregrafie.

Dans clasic:

▪ 5 variatii clasice, din care comisia de concurs va indica prezentarea a 3 dintre ele.

Dans contemporan/modern:

▪ 3 coregrafii la alegere, din 5 coregrafii consacrate pregătite de candidat.

Proba de recital instrumental, vocal (canto) si coregrafie nu va depăsi 30 de minute.

Evaluarea probelor prevăzute la lit. a), b) si c) se va face pe baza calificativului "admis" sau "respins".

▪ La toate probele candidatii trebuie să obtină calificativul "admis". Dacă la una dintre probe candidatul nu este admis, acesta nu mai participă la probele următoare si este declarat respins.

2. Studii teoretice (teorie-solfegiu-dicteu, armonie, istoria muzicii, forme muzicale)

a) Elaborarea unui proiect de lectie care să vizeze continuturi ale disciplinelor teoria muzicii, armonie, istoria muzicii, forme muzicale si prezentarea orală a acestuia.

b) 1. Citirea, la prima vedere a unui solfegiu de 16 măsuri de 3/4, 4/4, 5/4, 5/8, 6/8, 12/8, până la 4 alteratii constitutive, în cheile Sol si Fa;

b) 2. Citirea, la prima vedere, la pian a unui dicteu melodic si a unui dicteu armonic de 12 măsuri de 3/4, 4/4, 5/4, 5/8, 6/8, 12/8, până la 4 alteratii constitutive, în cheile Sol si Fa.

Comisia de concurs va pregăti biletele de examen, fiecare cuprinzând câte un solfegiu, un dicteu melodic si un dicteu armonic. Numărul biletelor de examen va fi egal cu numărul candidatilor plus o pătrime din numărul lor.

Proiectul de lectie se elaborează de către candidat, conform programei, anterior probei.

b) 3. Armonizarea unei teme de 16 măsuri (8 măsuri sopran si 8 măsuri bas dat, necifrate).

b) 4. Citirea, la prima vedere, la pian, cu analiză armonică a unor fragmente muzicale de 12-16 măsuri, din literatura universală si română.

Comisia de concurs va pregăti biletele de examen, fiecare cuprinzând câte o temă de armonizat si câte un fragment muzical. Numărul biletelor de examen va fi egal cu numărul candidatilor plus o pătrime din numărul lor.

c) Recunoasterea si comentarea unor lucrări din creatia universală si românească; pe baza auditiei, candidatilor li se cere recunoasterea si comentarea a 4 lucrări din epoci stilistice diferite (cel putin una va fi din creatia românească), alese de comisie dintr-o listă de 30-40 de lucrări pusă la dispozitia candidatilor de către directiunea unitătii de învătământ cu cel putin două săptămâni înainte de sustinerea probei; comentariul va cuprinde elemente legate de epocă, stil, compozitor, gen, formă, interpretare etc., precum si aspecte interdisciplinare.

Evaluarea probelor prevăzute la lit. a), b) 1-4 si c) se va face pe baza calificativului "admis" sau "respins".

▪ La toate probele candidatii trebuie să obtină calificativul "admis". Dacă la una dintre probe candidatul nu este admis, acesta nu mai participă la probele următoare si este declarat respins.

3. Arta actorului (pentru absolventii învătământului superior de lungă durată, catedre/posturi din scoli si licee de artă)

a) Candidatul va elabora un set de exercitii de initiere actoricească în cadrul unei lectii cu 3-5 elevi.

b) Lucrul pe text. Textul va fi la alegerea candidatului, din literatura (proză/poezie) universală sau română. Asigurarea prezentei elevilor va fi făcută de directorul unitătii de învătământ.

Proba nu va depăsi 30 de minute.

Evaluarea probelor prevăzute la lit. a) si b) se va face pe baza calificativului "admis" sau "respins".

▪ La toate probele candidatii trebuie să obtină calificativul "admis". Dacă la una dintre probe candidatul nu este admis, acesta nu mai participă la probele următoare si este declarat respins.NOTĂ:

1. Unitătile de învătământ la care candidatii vor sustine proba practică vor fi stabilite de inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti. Pentru sustinerea probei practice inspectoratele scolare si unitătile de învătământ desemnate să asigure desfăsurarea probelor practice vor pregăti si vor asigura toate conditiile necesare desfăsurării optime a acestora.

2. Prezenta anexă este valabilă pentru absolventii care optează pentru un post/catedră din scoli generale, licee de cultură generală, scoli si licee de artă, cu specializările muzică, arta actorului si coregrafie, cu program integrat si suplimentar de artă.

3. Candidatii care optează pentru ocuparea unui/unei post/catedre prevăzut/prevăzute la pct. 2 - Studii teoretice, vor sustine toate probele prevăzute la acest punct, indiferent dacă postul/catedra prevede ore numai pentru una/două dintre cele trei discipline.

4. Candidatii absolventi ai învătământului superior de lungă durată si care au parcurs si absolvit si un modul de folclor pot preda si disciplina muzică vocală traditională românească (canto popular) din liceele de muzică (clasele IX-XII). Acestia vor sustine proba practică prevăzută la Educatie muzicală si o probă de recital vocal ce va consta în interpretarea a trei lucrări diferite, specifice genului, cu sau fără acompaniament, din zona de provenientă a candidatului. Pentru această categorie de candidati, proba scrisă va fi sustinută conform programei de la Educatie muzicală.

5. Pentru posturile/catedrele de Ansambluri muzicale vocale si instrumentale sau orchestrale, respectiv Dirijat ansamblu coral ori Dirijat ansamblu instrumental sau orchestral, sunt valabile probele practice de la Educatie muzicală (adaptate după caz). Pentru ansamblu coral, instrumental sau orchestral, lucrările muzicale vor face parte din oferta de repertoriu pentru clasele a VII-a-a XII-a ale programei pentru ansamblu coral, respectiv ansamblu instrumental sau orchestră - scoli si licee de muzică. Pentru această categorie de candidati proba scrisă va fi sustinută conform programei de la Educatie muzicală.

6. Candidatii absolventi ai învătământului superior de lungă durată, care au studiat si absolvit un instrument sau au studiat si au absolvit un modul de instrument, pot preda si instrumentul respectiv la scolile si liceele de artă. Acestia vor putea sustine probele practice prevăzute la Educatie muzicală specializată - Muzică instrumentală.

Pentru această categorie de candidati proba scrisă va fi sustinută conform programei de la Educatie muzicală specializată - Muzică instrumentală.

7. Prezenta anexă este valabilă si pentru candidatii apartinând minoritătilor nationale.

 

ANEXA Nr. 2
la metodologie


PROBA PRACTICĂ
din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice vacante din liceele cu clasele speciale - limbi străine cu program intensiv si bilingv

 

Proba practică va consta dintr-un interviu prin care comisia de concurs va evalua:

1. competenta de receptare si comunicare a candidatului, în limba străină respectivă;

2. capacitatea de a elabora, pe baza manualelor aprobate de Ministerul Educatiei si Cercetării, un proiect didactic, pe o temă, propusă de comisie, specifică programei scolare a claselor cu program intensiv si bilingv. Candidatul trebuie să sustină/să argumenteze obiectivele propuse, strategiile si tehnicile de predare/învătare abordate, să justifice alegerea materialelor auxiliare pe care le va utiliza în desfăsurarea lectiei.

Evaluarea globală se va face pe baza calificativului "admis" sau "respins".

 

ANEXA Nr. 3
la metodologiePROBA PRACTICĂ
din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice vacante

 

Disciplina Informatică

Proba practică va consta din realizarea practică a subiectelor înscrise pe biletul de examinare.

Biletul de examinare va contine 5 subiecte care tratează:

▪ o aplicatie în mediul de programare Pascal sau C/C++ (cap. 4* al programei):

- se vor testa abilitătile candidatului în utilizarea mediului de programare, depanarea programului/aplicatiei;

▪ o aplicatie de baze de date (cap. 9 al programei):

- se vor verifica abilitătile candidatului în utilizarea mediului FOX PRO;

▪ utilizarea unui sistem de operare (cap. 2* al programei):

- se vor verifica abilitătile candidatului în utilizarea unui SO;

▪ implementarea unei aplicatii de birotică (cap. 10 al programei):

- se vor testa abilitătile candidatului în utilizarea editorului de texte sau editorului de foi de calcul ori a editorului prezentări;

▪ utilizarea serviciilor retelei Internet (cap. 11* al programei):

- se vor testa abilitătile candidatului în utilizarea serviciilor Internet.

Proba practică nu va depăsi 30 de minute pentru fiecare candidat.

Evaluarea se va face pe baza calificativului "admis" sau "respins".

 

NOTĂ:

1. Unitătile de învătământ si numărul acestora, unde candidatii vor sustine proba practică, vor fi stabilite de inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti.

2. Prevederile prezentei anexe sunt valabile si pentru candidatii care vor opta pentru un post/catedră vacant/vacantă din palate si cluburi ale elevilor.


ANEXA Nr. 4
la metodologie


PROBA PRACTICĂ
din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice vacante din unitătile cu învătământ sportiv integrat si suplimentar (licee si clase cu program sportiv/cluburi sportive scolare)Disciplina Educatie fizică si sport

▪ La concurs participă absolventii învătământului superior de specialitate, de lungă si scurtă durată, cu specializare în disciplina sportivă pentru care s-au înscris.

▪ Proba practică se desfăsoară după cum urmează:

1. subiectele pentru proba practică sunt elaborate de comisia de examinare în preziua examenului si sunt avizate de inspectorul scolar de specialitate;

2. explicarea si/sau demonstrarea pasilor metodici de învătare/consolidare/perfectionare a elementelor/procedeelor solicitate în biletul de examen extras.

▪ Durata probei practice nu va depăsi 30 de minute/concurent.

▪ Concurentul nu poate schimba subiectul.

▪ Pe parcursul desfăsurării probei practice, la solicitarea comisiei sau la propunerea lor, concurentii pot repeta unele secvente.

▪ Rezultatul probei practice se apreciază prin calificativul "admis" sau "respins".

▪ Pentru sustinerea probei practice, în mod obligatoriu, candidatii se prezintă în echipament sportiv adecvat.

▪ Candidatii nu sunt primiti în concurs fără adeverinta medicală eliberată de policlinica teritorială, în care se mentionează "apt pentru sustinerea probei practice".


ANEXA Nr. 5
la metodologie

 

PROBA PRACTICĂ
din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice vacante


Disciplina Arte plastice

Proba practică va consta dintr-un interviu prin care comisia va evalua:

▪ pregătirea metodică, pe baza unui proiect didactic, elaborat de candidat în fata comisiei, la alegere, din continuturile disciplinei Studiul compozitiei, disciplină fundamentală din cadrul curriculumului diferentiat, specific învătământului de arte vizuale .......................... 50 de puncte;

▪ activitatea în specialitate, pe baza prezentării unui portofoliu de activitate.

Comisia de concurs va puncta fiecare manifestare artistică sau teoretică publicată, de nivel national, international sau local, precum si premiile anuale acordate de uniunile de creatie artistică sau filialele acestora din România, premiile internationale, initierea/participarea de/la proiecte nationale sau internationale, precum si orice contributie teoretică în domeniu, după cum urmează:

- premii anuale acordate de uniunile de creatie sau filialele acestora, precum si premii internationale acordate de institutii culturale omoloage ................................ 40 de puncte;

- participări la expozitiile anuale, bienale, trienale etc., nationale si internationale, creatii scenografice sau de costum de scenă, lucrări de artă monumentală, proiecte de arhitectură realizate individual sau în colectiv, creatii omologate în diferite domenii ale designului, lucrări de restaurare certificate de comisii de specialitate, literatură de specialitate publicată etc. ..................................... 30 de puncte;

- coordonare de proiecte nationale sau internationale ......... 40 de puncte;

- manifestări expozitionale individuale sau de grup:

▪ în spatii administrate de muzee de artă ..................... 40 de puncte;

▪ în spatii administrate de uniuni de creatie ................. 30 de puncte;

▪ în alte locatii ............................................. 20 de puncte;

- manifestări expozitionale (jurizate) periodice sau ocazionale ....................................................... 30 de puncte;

- alte manifestări expozitionale ocazionale (nejurizate) ...... 20 de puncte;

- participare în cadrul unor proiecte nationale sau internationale ................................................... 20 de puncte;

- contributii teoretice în domeniu (articole publicate în presă, comunicări stiintifice, interventii în cadrul unor seminarii pe teme de specialitate etc.) ............................................................... 10 puncte.

Pentru calificativul "admis" candidatul va trebui să obtină minimum 70 de puncte.

 

ANEXA Nr. 6
la metodologie

 

PROBA PRACTICĂ
din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice vacante

 

Palatele si cluburile elevilor

Proba practică la palate si cluburi ale copiilor se va desfăsura astfel:

a) pentru ocuparea catedrelor vacante în profilul tehnico-aplicativ si stiintific, proba practică va consta din:

▪ construirea unui subansamblu din componenta unui aparat sau model din domeniul cercului;

▪ întocmirea unei schite pentru un anumit model ce urmează să fie construit în domeniul cercului;

▪ asamblarea unor piese distincte în realizarea unui aparat sau diferite circuite;

▪ întocmirea unui proiect de activitate pentru o anumită temă din domeniul cercului;

▪ prezentarea unei oferte didactice cu privire la activitatea cercului (catedrei) pentru care candidează;

b) pentru ocuparea catedrelor vacante în profilul cultural-artistic sunt valabile cerintele prezentate la proba practică din cadrul liceelor vocationale;

c) pentru ocuparea catedrelor vacante în profilul sportiv-turistic, proba practică va consta din:

▪ prezentarea în scris a obiectivelor propuse spre realizare, specifice cercului pentru care concurează;

▪ modalităti de selectie a copiilor la activitatea de cerc si de participare în competitii;

▪ cunoasterea Regulamentului de organizare si desfăsurare a activitătii din palate si cluburi ale copiilor;

▪ descrierea modului de realizare a unei teme sau a unui segment dintr-o activitate specifică cercului (catedrei) vacante.

 

ANEXA Nr. 7
la metodologie


PROBA PRACTICĂ
din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice vacante

 

Disciplina Instruire practică - maistri instructori

1. Proba practică se sustine în cabinete, ateliere, laboratoare de specialitate, săli de demonstratie din unitătile de învătământ, stabilite de comisia de examinare, sub supravegherea permanentă a membrilor acesteia.

2. Proba practică constă în executarea unei lucrări/produs/serviciu/tehnici de îngrijire - conform profilului postului.

3. Subiectele pentru proba practică se elaborează de comisia de examinare, în ziua examenului.

4. Durata probei practice variază între 30-180 de minute pentru fiecare candidat, în functie de complexitatea lucrării.

5. Evaluarea probei practice se realizează pe baza unei fise de observatii, elaborată de comisia de examinare.

6. Fisa de observatii va cuprinde următoarele criterii de evaluare:

- amenajarea ergonomică a locului de muncă;

- respectarea normelor de igienă, de protectia muncii si prevenirea si stingerea incendiilor;

- alegerea materialelor, produselor, instrumentelor si aparatelor necesare executării lucrării;

- respectarea algoritmului de executie;

- respectarea procesului tehnologic (operatiilor, fazelor, trecerilor, mânuirilor, miscărilor);

- finisarea, aspectul lucrării/produsului/serviciului/tehnici de îngrijire;

- atitudinea fată de client/pacient;

- redactarea unui referat pentru probele de laborator.

7. Evaluarea se face pe baza calificativului "admis" sau "respins".


ANEXA Nr. 8
la metodologie

 

PROBA PRACTICĂ
din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice vacante

 

Toate disciplinele

1. Elaborarea unui proiect de lectie

2. Sustinerea unei ore de curs.

 

AUTORITATEA NATIONALA SANITARA

VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor ce stabileste regulile pentru prelevare de probe de produse de origine animala pentru examenul de laborator

 

În temeiul prevederilor art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 308/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia, modificată si completată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.557/2004,

văzând Referatul de aprobare nr. 30.198 din 14 ianuarie 2005, întocmit de Directia generală sanitară veterinară,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor ce stabileste regulile pentru prelevare de probe de produse de origine animală pentru examenul de laborator, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Institutele veterinare de profil si directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor va controla modul de îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.


p. Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,
Gabriel Vasile Drăgan


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 230 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

Bucuresti, 24 ianuarie 2005.

Nr. 13.

 

AUTORITATEA NATIONALA SANITARA

VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor ce stabileste proceduri pentru efectuarea controalelor sanitare veterinare la posturile de inspectie si controale veterinare de frontiera ale României, pentru produse importate din tari terte

 

În temeiul art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. 50.148 din 27 ianuarie 2005, întocmit de Directia generală inspectie, control, inspectie la frontieră si coordonarea institutelor veterinare din structura Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor ce stabileste proceduri pentru efectuarea controalelor sanitare veterinare la posturile de inspectie si controale veterinare de frontieră ale României, pentru produse importate din tări terte, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, institutele veterinare centrale si directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin constituie transpunerea oficială a Regulamentului Comisiei 136/2004/CE ce stabileste proceduri pentru efectuarea controalelor veterinare la posturile de inspectie la frontieră, pentru produse importate din tări terte, publicat în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 21 din 28 ianuarie 2004, p. 11.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la 45 de zile de la publicare.

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,
Răzvan Tîru


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 230 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

Bucuresti, 2 februarie 2005.

Nr. 21.

 

AUTORITATEA NATIONALA SANITARA

VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce mentioneaza unitatile din reteaua computerizata ANIMO din Comunitate

 

În temeiul art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. 50.146 din 27 ianuarie 2005, întocmit de Directia generală inspectie, control, inspectie la frontieră si coordonarea institutelor veterinare din structura Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,
presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară ce mentionează unitătile din reteaua computerizată ANIMO din Comunitate, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, institutele veterinare centrale si directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin constituie transpunerea oficială a Deciziei Comisiei 2002/459/CE ce listează unităti din reteaua computerizată ANIMO si abrogă Decizia 2000/287/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 159 din 17 iunie 2002, p. 27.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la 10 zile de la publicare.


Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,
Răzvan Tîru

 

Bucuresti, 2 februarie 2005.

Nr. 24.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 230 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

AUTORITATEA NATIONALA SANITARA

VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce introduce un document privind declararea si controalele veterinare efectuate asupra animalelor vii provenind din tari terte si care intra pe teritoriul României

 

În temeiul art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. 50.134 din 26 ianuarie 2005, întocmit de Directia generală inspectie, control, inspectie la frontieră si coordonarea institutelor veterinare din structura Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară ce introduce un document privind declararea si controalele veterinare efectuate asupra animalelor vii provenind din tări terte si care intră pe teritoriul României, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, institutele veterinare centrale si directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin constituie transpunerea oficială a Regulamentului Comisiei 282/2004 ce introduce un document pentru declararea si controalele veterinare efectuate asupra animalelor vii provenind din tări terte si care intră în Comunitate, publicat în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 49 din 19 februarie 2004, p. 11.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la 45 de zile de la publicare.

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,
Răzvan Tîru


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 230 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

Bucuresti, 2 februarie 2005.

Nr. 25.

 

AUTORITATEA NATIONALA SANITARA

VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind masurile generale pentru prevenirea si combaterea bolilor infectocontagioase si parazitare la animale

 

În baza prevederilor art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. 30.486 din 31 ianuarie 2005, întocmit de Directia generală sanitară veterinară,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară privind măsurile generale pentru prevenirea si combaterea bolilor infectocontagioase si parazitare la animale, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, institutele centrale de profil, directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si toti cei interesati vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prevederilor prezentului ordin se abrogă partea a II-a "Măsuri generale pentru prevenirea si combaterea bolilor transmisibile la animale" si partea a V-a "Indicatii pentru efectuarea anchetei epizootologice si Instructiuni privind efectuarea dezinfectiei, dezinsectiei si deratizării" din Ordinul ministrului agriculturii si industriei alimentare nr. 114/1975, Norme si măsuri sanitare veterinare, elaborate în baza Legii sanitare veterinare nr. 60/1974, republicată.

Art. 4. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,
Răzvan Tîru

 

Bucuresti, 3 februarie 2005.

Nr. 26.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 230 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.