MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 235         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 21 martie 2005

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

50. – Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 137/2004 referitoare la unele măsuri privind utilizarea profitului Societătii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. pentru finantarea unor obiective majore de investitii

                                                                        

137. – Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 137/2004 referitoare la unele măsuri privind utilizarea profitului Societătii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. pentru finantarea unor obiective majore de investitii

 

51. – Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 93/2004 pentru completarea alin. (1) al art. 79 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat                                                  

 

138. – Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 93/2004 pentru completarea alin. (1) al art. 79 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat

                                                                        

52. – Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 12/2005 pentru completarea art. 15 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 

139. – Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 12/2005 pentru completarea art. 15 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

                                                                        

53. – Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 86/2004 privind unele măsuri financiare în domeniul sănătătii                                       

 

140. – Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 86/2004 privind unele măsuri financiare în domeniul sănătătii                                                                        

 

54. – Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 139/2004 privind modificarea art. 26 alin. (1) din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005 nr. 512/2004

                                                                        

141. – Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 139/2004 privind modificarea art. 26 alin. (1) din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005 nr. 512/2004

                                                                        

115. – Decret pentru eliberarea din functie a unui magistrat

                                                                        

116. – Decret pentru eliberarea din functie a unui magistrat

                                                                        

117. – Decret pentru eliberarea din functie a unui magistrat

                                                                        

118. – Decret pentru eliberarea din functie a unui magistrat

                                                                        

119. – Decret pentru eliberarea din functie a unui magistrat

                                                                        

120. – Decret pentru eliberarea din functie a unui magistrat

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 137/2004 referitoare la unele măsuri privind utilizarea profitului Societătii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. pentru finantarea unor obiective majore de investititii

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 137 din 14 decembrie 2004 referitoare la unele măsuri privind utilizarea profitului Societătii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. pentru finantarea unor obiective majore de investitii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.268 din 29 decembrie 2004, cu următoarele modificări:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"Art. 1. - Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (1) lit. f) din Ordonanta Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societătile nationale, companiile nationale si societătile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările si completările ulterioare, Societatea Natională de Transport Gaze Naturale «Transgaz» - S.A. va retine si va utiliza sumele datorate Oficiului Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie ca dividende pe anul 2004 pentru finantarea investitiilor privind modernizarea, precum si dezvoltarea infrastructurii de transport al gazelor naturale, prevăzute în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 33/2004 privind aprobarea Programului de dezvoltare a sistemului national de transport al gazelor naturale pentru alimentarea cu gaze naturale a unor localităti în perioada mai 2004 - noiembrie 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 322/2004, si în proiectul «Nabuco», care fac parte din domeniul public al statului, după deducerea impozitului pe dividende."

2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

"Art. 3. - Prevederile prezentei Ordonante de urgentă se supun de către Ministerul Economiei si Comertului spre notificare Consiliului Concurentei, în vederea evaluării măsurilor în conditiile legii."

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 17 martie 2005.

Nr. 50.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 137/2004 referitoare la unele măsuri privind utilizarea profitului Societătii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. pentru finanTarea unor obiective majore de investitii

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 137/2004 referitoare la unele măsuri privind utilizarea profitului Societătii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. pentru finantarea unor obiective majore de investitii si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 16 martie 2005.

Nr. 137.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 93/2004 pentru completarea alin. (1) al art. 79 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 93 din 10 noiembrie 2004 pentru completarea alin. (1) al art. 79 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.071 din 18 noiembrie 2004.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 17 martie 2005.

Nr. 51.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 93/2004 pentru completarea alin. (1) al art. 79 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,


Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 93/2004 pentru completarea alin. (1) al art. 79 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.


PRESEDINTELE ROMÂNIEI
TRAIAN BĂSESCU

Bucuresti, 16 martie 2005.

Nr. 138.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 12/2005 pentru completarea art. 15 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 12 din 21 ianuarie 2005 pentru completarea art. 15 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, adoptată în temeiul art. 1 pct. III.1 din Legea nr. 602/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite Ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 28 ianuarie 2005.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 17 martie 2005.

Nr. 52.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 12/2005 pentru completarea art. 15 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 12/2005 pentru completarea art. 15 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
TRAIAN BĂSESCUBucuresti, 16 martie 2005.

Nr. 139.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 86/2004 privind unele măsuri financiare în domeniul sănătătii

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 86 din 28 octombrie 2004 privind unele măsuri financiare în domeniul sănătătii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.011 din 2 noiembrie 2004.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 17 martie 2005.

Nr. 53.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 86/2004 privind unele măsuri financiare în domeniul sănătătii

In temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 86/2004 privind unele măsuri financiare în domeniul sănătătii si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 16 martie 2005.

Nr. 140.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 139/2004 privind modificarea art. 26 alin. (1) din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005 nr. 512/2004

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 139 din 29 decembrie 2004 privind modificarea art. 26 alin. (1) din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005 nr. 512/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.280 din 30 decembrie 2004.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 17 martie 2005.

Nr. 54.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 139/2004 privind modificarea art. 26 alin. (1) din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005 nr. 512/2004

 

În temeiul prevederilor art. 77  alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 139/2004 privind modificarea art. 26 alin. (1) din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005 nr. 512/2004 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
TRAIAN BĂSESCU


Bucuresti, 16 martie 2005.

Nr. 141.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui magistrat

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 63 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, precum si ale art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Suprem al Magistraturii,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 47 din 16 februarie 2005,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Rădoi Rozalina, judecător la Înalta Curte de Casatie si Justitie, se eliberează din functia de magistrat ca urmare a pensionării pentru împlinirea limitei de vârstă.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 16 martie 2005.

Nr. 115.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui magistrat

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 63 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, precum si ale art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Suprem al Magistraturii,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 47 din 16 februarie 2005,


Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Vorobciuc Ecaterina, judecător la Înalta Curte de Casatie si Justitie, se eliberează din functia de magistrat ca urmare a pensionării pentru împlinirea limitei de vârstă.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
TRAIAN BĂSESCUBucuresti, 16 martie 2005.

Nr. 116.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui magistrat

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 63 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, precum si ale art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 47 din 16 februarie 2005,

Presedintele României decretează:

Articol unic. - Domnul Pastor Leonida, judecător la Înalta Curte de Casatie si Justitie, se eliberează din functia de magistrat ca urmare a pensionării pentru împlinirea limitei de vârstă.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
TRAIAN BĂSESCUBucuresti, 16 martie 2005.

Nr. 117.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui magistrat

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 63 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, precum si ale art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 49 din 16 februarie 2005,


Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Căpitănescu Cristian, judecător la Tribunalul Comercial Arges, se eliberează din functia de magistrat ca urmare a demisiei.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
TRAIAN BĂSESCUBucuresti, 16 martie 2005.

Nr. 118.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui magistrat

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100  alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 63 alin. (1) lit. b) si alin (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, precum si ale art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 49 din 16 februarie 2005,


Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Bordei-Ene Gheorghe, judecător la Tribunalul CaraS-Severin, se eliberează din functia de magistrat ca urmare a pensionării.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
TRAIAN BĂSESCUBucuresti, 16 martie 2005.

Nr. 119.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui magistrat

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 63 alin. (1) lit. b) si alin (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, precum si ale art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 49 din 16 februarie 2005,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Cristescu Mihai, procuror inspector la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea, se eliberează din functia de magistrat ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
TRAIAN BĂSESCUBucuresti, 16 martie 2005.

Nr. 120.