MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 251         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 25 martie 2005

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

64. - Lege privind participarea României ca membru cu drepturi depline la Grupul de cooperare pentru combaterea consumului si a traficului ilicit de droguri (Grupul POMPIDOU) din cadrul Consiliului Europei

 

156. - Decret pentru promulgarea Legii privind participarea României ca membru cu drepturi depline la Grupul de cooperare pentru combaterea consumului si a traficului ilicit de droguri (Grupul POMPIDOU) din cadrul Consiliului Europei

 

67. - Lege pentru înfiintarea unor comune

 

159. - Decret privind promulgarea Legii pentru înfiintarea unor comune

 

68. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale

 

160. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

22. - Ordonantă de urgentă pentru completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi

           

210. - Hotărâre privind acordarea unui ajutor

 

211. - Hotărâre privind acordarea unui ajutor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

159. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru stabilirea cuantumului contributiei anticipate ce se plăteste ca procent din tariful anual, din tariful de livrare a apei pentru irigatii si ca procent din costurile cu energia electrică necesară pompării apei pentru irigatii pentru sezonul de irigatii 2005

 

Rectificări la:

 - Decretul nr. 739/2002

 - Decretul nr. 744/2002

 - Decretul nr. 1.022/2002

 - Republicarea Legii nr. 64/1995

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind participarea României ca membru cu drepturi depline la Grupul de cooperare pentru combaterea consumului si a traficului ilicit de droguri (Grupul POMPIDOU) din cadrul Consiliului Europei

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se aprobă participarea României ca membru cu drepturi depline la Grupul de cooperare pentru combaterea consumului si a traficului ilicit de droguri (Grupul POMPIDOU) din cadrul Consiliului Europei.

Art. 2. - Sumele aferente cheltuielilor ocazionate de participarea României ca membru cu drepturi depline la Grupul de cooperare pentru combaterea consumului si a traficului ilicit de droguri (Grupul POMPIDOU) din cadrul Consiliului Europei se asigură din alocatii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administratiei si Internelor pentru Agentia Natională Antidrog.

Art. 3. - Ministerul Afacerilor Externe este autorizat să notifice Secretariatului General al Consiliului Europei, prin Reprezentanta permanentă a României la Strasbourg, hotărârea României de a deveni membru cu drepturi depline la Grupul de cooperare pentru combaterea consumului si a traficului ilicit de droguri (Grupul POMPIDOU) de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

 

Bucuresti, 23 martie 2005.

Nr. 64.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind participarea României ca membru cu drepturi depline la Grupul de cooperare pentru combaterea consumului si a traficului ilicit de droguri (Grupul POMPIDOU) din cadrul Consiliului Europei

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind participarea României ca membru cu drepturi depline la Grupul de cooperare pentru combaterea consumului si a traficului ilicit de droguri (Grupul POMPIDOU) din cadrul Consiliului Europei si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 22 martie 2005.

Nr. 156.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru înfiintarea unor comune

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă înfiintarea unor comune în judetele Bacău, Bistrita-Năsăud, Brasov, Călărasi, Constanta, Galati, Ialomita, Ilfov, Neamt, Satu Mare, Suceava si Timis.

(2) Componenta si satele resedintă ale comunelor înfiintate, precum si componenta si satele resedintă ale comunelor existente, ca urmare a reorganizării acestora, potrivit alin. (1), sunt cele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

Art. 2. - (1) Până la constituirea, potrivit legii, a autoritătilor administratiei publice locale în comunele înfiintate conform art. 1, gestionarea activitătilor curente se asigură de câte 2 delegati, numiti prin ordin al prefectului, cu atributii de primar si viceprimar, precum si de câte un secretar numit de prefect, în conditiile legii.

(2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se face, potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunelor înfiintate.

Art. 3. - (1) Consiliile judetene si delegatii împuterniciti conform prevederilor art. 2 alin. (1), împreună cu directiile generale ale finantelor publice judetene si consiliile locale ale comunelor reorganizate, repartizează veniturile si cheltuielile actualelor bugete ale acestora între comunele nou-înfiintate si cele reorganizate conform art. 1.

(2) Veniturile si cheltuielile care, în conditiile legii, revin de drept comunelor înfiintate se administrează si se gestionează prin autoritătile locale ale acestora, iar echilibrarea bugetelor locale se realizează pe seama sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, în limita creditelor bugetare aprobate, în anul 2005, pentru judetul din care fac parte.

(3) Bugetul pe anul 2005 al fiecărei comune înfiintate se elaborează de către delegatii prevăzuti la art. 2 alin. (1), cu avizul directiei generale a finantelor publice a judetului respectiv.

(4) Operatiunile de predare-primire a patrimoniului comunelor nou-înfiintate se fac pe bază de protocoale încheiate între fiecare dintre primarii comunelor care se reorganizează si delegatul, desemnat prin ordin al prefectului, cu atributii de primar al comunei înfiintate.

Art. 4. - Până la noile alegeri locale, autoritătile administratiei publice locale din comunele care se reorganizează vor functiona în componenta avută la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 5. - Alegerile pentru autoritătile administratiei publice locale în comunele nou-înfiintate, potrivit art. 1, se organizează în termen de cel mult 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 6. - Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 23 martie 2005.

Nr. 67.

 

ANEXĂ

 

COMUNELE ÎNFIINTATE SI COMUNELE REORGANIZATE

 

Judetul

Comuna înfiintată

Comuna reorganizată

Denumirea

Satele componente

Denumirea

Satele componente

BACĂU

Buciumi

1. Buciumi

2. Răcăuti

 

Stefan cel Mare

 

1. Stefan cel Mare

2. Bogdana

3. Gutinas

4. Negoiesti

5. Rădeana

6. Viisoara

 

Gioseni

 

 

1. Gioseni

 

Tamasi

 

1. Tamasi

2. Chetris

3. Furnicari

 

Odobesti

1. Odobesti

2. Bălusa

3. Ciuturesti

4. Tisa-Silvestri

 

Secuieni

 

1. Secuieni

2. Berbinceni

3. Chiticeni

4. Fundeni

5. Glodisoarele

6. Valea Fânatului

7. Văleni

 

Prăjesti

Prăjesti

Traian

1. Traian

2. Bogdănesti

3. Hertioana de Jos

4. Hertioana-Răzesi

5. Zăpodia

BISTRITA-NĂSĂUD

Runcu Salvei

1. Runcu Salvei

Salva

1. Salva

 

Ciceu-Mihăiesti

 

 

1. Ciceu-Mihăiesti

2. Ciceu-Corabia

3. Lelesti

Petru Rares

 

1. Reteag

2. Bata

BRASOV

Augustin

1. Augustin

Ormenis

1. Ormenis

CĂLĂRASI

Gălbinasi

 

1. Gălbinasi

Vasilati

1. Vasilati

2. Nuci

3. Popesti

CONSTANfiA

Fântânele

1. Fântânele

Cogealac

1. Cogealac

2. Gura Dobrogei

3. Râmnicu de Jos

4. Râmnicu de Sus

5. Tariverde

 

GALATI

 

Cuza Vodă

1. Cuza Vodă

Slobozia Conachi

1. Slobozia Conachi

2. Izvoarele

IALOMITA

Colelia

1. Colelia

Cocora

1. Cocora

 

Mărculesti

1. Mărculesti

Cosâmbesti

1. Cosâmbesti

2. Gimbăsani

 

Moldoveni

1. Moldoveni

Dridu

1. Dridu

2. Dridu-Snagov

 

Platonesti

1. Platonesti

2. Lăcusteni

Săveni

1. Săveni

2. Frătilesti

 

Sărăteni

1. Sărăteni

Balaciu

1. Balaciu

2. Copuzu

3. Crăsanii de Jos

4. Crăsanii de Sus

ILFOV

Copăceni

1. Copăceni

1 Decembrie

1. 1 Decembrie

NEAMT

Negresti

1. Negresti

2. Poiana

Dobreni

1. Dobreni

2. Căsăria

3. Sărata

SATU MARE

Porumbesti

1. Porumbesti

2. Cidreag

Halmeu

1. Halmeu

2. Băbesti

3. Dobolt

4. Halmeu-Vii

5. Mesteacăn

SUCEAVA

Berchisesti

1. Berchisesti

2. Corlata

Drăgoiesti

1. Măzănăesti

2. Drăgoiesti

3. Lucăcesti

TIMIS

Vălcani

1. Vălcani

Dudestii Vechi

1. Dudestii Vechi

2. Cheglevici

3. Colonia Bulgară

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru înfiintarea unor comune

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru înfiintarea unor comune si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 22 martie 2005.

Nr. 159.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79 din 7 octombrie 2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 981 din 25 octombrie 2004.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 23 martie 2005.

Nr. 68.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 22 martie 2005.

Nr. 160.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi

 

Având în vedere obligatiile ce revin României, până la data de 31 martie 2005, în conformitate cu memorandumurile si acordurile de finantare încheiate între Guvernul României si Comisia Europeană, precum si în conformitate cu recomandările Raportului de audit pentru programul ISPA emis de Comisia Europeană în data de 11 noiembrie 2004, a fost stabilită necesitatea înfiintării unui organism asociat pe lângă Curtea de Conturi.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - După articolul 14 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 16 martie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 141, cu următorul cuprins:

“Art. 141. - (1) În vederea îndeplinirii unor obligatii ce revin României în procesul de integrare europeană, pe lângă Curtea de Conturi se constituie un organism asociat, care are alte atributii, respectiv proceduri, decât cele prevăzute de prezenta lege. Acest organism va asigura verificările si auditul extern asupra fondurilor aferente programelor ISPA si SAPARD, în conformitate cu prevederile memorandumurilor, respectiv acordurilor de finantare, precum si asupra fondurilor structurale.

(2) Organizarea, functionarea si atributiile acestui organism vor fi reglementate de către Parlamentul României.”

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 17 martie 2005.

Nr. 22.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 28/2003 privind trimiterea bolnavilor pentru tratament în străinătate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 119/2003, al art. 5 alin. (1) lit. h) si alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 366/2001, cu modificările ulterioare, si al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 374/2001, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă acordarea unui ajutor în sumă de 36.000 euro, pentru efectuarea tratamentului în străinătate, domnului Gavrilă Stefănită, în vârstă de 18 ani, domiciliat în municipiul Râmnicu Sărat, str. Topliceni bl. 18, sc. B, ap. 7, judetul Buzău.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se suportă din bugetul de stat după cum urmează:

- Ministerul Sănătătii va aloca suma de 16.000 euro;

- Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei va aloca suma de 20.000 euro.

(3) Ajutorul se acordă în lei si se suportă atât din bugetul Ministerului Sănătătii, prin Directia de Sănătate Publică a Judetului Buzău, cât si din bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, prin Directia de Muncă, Solidaritate Socială si Familie a Judetului Buzău, la cursul de schimb valutar al Băncii Nationale a României din ziua lucrătoare precedentă efectuării deschiderii de credite bugetare.

(4) Suma aprobată din bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei pentru efectuarea tratamentului medical în străinătate va fi transferată de Directia de Muncă, Solidaritate Socială si Familie a Judetului Buzău către Directia de Sănătate Publică a Judetului Buzău, la solicitarea acesteia.

Art. 2. - Fundamentarea sumelor solicitate si justificarea celor utilizate pentru efectuarea tratamentului în străinătate revin Ministerului Sănătătii, prin Directia de Sănătate Publică a Judetului Buzău, care va efectua plătile si va certifica documentele financiar-contabile prezentate de furnizorii de servicii medicale din străinătate.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul sănătătii,

Mircea Cinteză

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 24 martie 2005.

Nr. 210.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 28/2003 privind trimiterea bolnavilor pentru tratament în străinătate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 119/2003, al art. 5 alin. (1) lit. h) si alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 366/2001, cu modificările ulterioare, si al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 374/2001, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă acordarea unui ajutor în sumă de 30.000 euro, pentru achitarea integrală a costului transplantului pulmonar în străinătate, domnului Titu Anghel, în vârstă de 25 de ani, domiciliat în orasul Baia de Aramă, str. Târnita nr. 73, judetul Mehedinti.

(2) Ajutorul prevăzut la alin. (1) se va acorda în lei si va fi suportat din bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, prin Directia de Muncă, Solidaritate Socială si Familie a Judetului Mehedinti, la cursul de schimb valutar al Băncii Nationale a României din ziua lucrătoare precedentă efectuării deschiderii de credite bugetare.

(3) Suma aprobată din bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei pentru achitarea integrală a costului transplantului pulmonar în străinătate va fi transferată de Directia de Muncă, Solidaritate Socială si Familie a Judetului Mehedinti către Directia de Sănătate Publică a Judetului Mehedinti, la solicitarea acesteia.

Art. 2. - Fundamentarea sumei solicitate si justificarea celei utilizate pentru achitarea integrală a costului transplantului pulmonar în străinătate revin Ministerului Sănătătii, prin Directia de Sănătate Publică a Judetului Mehedinti, care va efectua plata si va certifica documentele financiar-contabile prezentate de furnizorul de servicii medicale din străinătate.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul sănătătii,

Mircea Cinteză

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 24 martie 2005.

Nr. 211.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru stabilirea cuantumului contributiei anticipate ce se plăteste ca procent din tariful anual, din tariful de livrare a apei pentru irigatii si ca procent din costurile cu energia electrică necesară pompării apei pentru irigatii pentru sezonul de irigatii 2005

 

În baza art. 68 alin. (3) lit. a) si b) din Legea îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004,

văzând Referatul de aprobare al Directiei fond funciar si îmbunătătiri funciare nr. 101.594 din 17 martie 2005 privind stabilirea procentului minim al contributiei proprii anticipate ce se plăteste pentru sezonul de irigatii 2005, aprobat de conducerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Cuantumul contributiei anticipate ce se plăteste, în cursul anului 2005, de organizatiile de îmbunătătiri funciare si asociatiile utilizatorilor de apă pentru irigatii ca procent din tariful anual, din tariful de livrare a apei pentru irigatii si ca procent din costurile cu energia electrică necesară pompării apei pentru irigatii se stabileste astfel:

a) 20% din tariful anual aferent punctelor de livrare a apei pentru irigatii prevăzute în contractul multianual;

b) 10% din tariful de livrare a apei pentru irigatii aferent punctelor de livrare a apei pentru irigatii prevăzute în contractul multianual;

c) 0% din cheltuielile cu energia electrică necesară pompării apei prin punctele de livrare a apei pentru irigatii prevăzute în contractul multianual.

(2) Pentru sezonul de irigatii 2005 contributia proprie la tariful anual se plăteste în două transe, astfel:

- 5% din tariful anual, până la data încheierii contractului multianual;

- restul de contributie, conform conditiilor stabilite prin contractele multianuale, dar nu mai târziu de 31 iulie 2005.

Art. 3. - Prezentul ordin abrogă Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 921/2004 pentru stabilirea procentului minim al contributiei proprii anticipate la tariful anual, la tariful de livrare a apei pentru irigatii si la costurile cu energia electrică sau termică necesară pompării apei prin punctele de livrare a apei pentru irigatii ce se achită de organizatiile de îmbunătătiri funciare si de federatiile de organizatii de îmbunătătiri funciare, precum si de alti utilizatori de apă pentru irigatii pentru sezonul de irigatii 2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.204 din 16 decembrie 2004.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

 

Bucuresti, 22 martie 2005.

Nr. 159.

 

RECTIFICĂRI

 

În Decretul nr. 739/2002 privind conferirea Crucii Comemorative a celui de-al doilea Război Mondial, 1941-1945, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 676 din 11 septembrie 2002, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei “Monitorul Oficial”, Partea I):

- la judetul Ialomita, la nr. crt. 5.038, în loc de: Stefan I. Lina se va citi: Stefan I. Dumitru.

 

În Decretul nr. 744/2002 privind conferirea Crucii Comemorative a celui de-al doilea Război Mondial, 1941-1945, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 698 din 24 septembrie 2002, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei “Monitorul Oficial”, Partea I):

- la judetul Suceava, la nr. crt. 4.498, în loc de: Cureliuc St. Gheorghe se va citi: Cureliuc St. Georgie.

 

În Decretul nr. 1.022/2002 privind conferirea Crucii Comemorative a celui de-al doilea Război Mondial, 1941-1945, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 923 din 17 decembrie 2002, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei “Monitorul Oficial”, Partea I):

- la judetul Suceava, la nr. crt. 2.077, în loc de: Croduneanu H. Mihai se va citi: Corduneanu H. Mihai.

 

În republicarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, se face următoarea rectificare (care apartine Redactiei “Monitorul Oficial”, Partea I):

- la art. 46 alin. (1), în loc de: “... detinute de debitorul...” se va citi: “... detinute la debitorul...”.