MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 260         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 29 martie 2005

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

11. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

DECRETE

 

161. - Decret privind conferirea unor decoratii

 

162.- Decret privind conferirea unor decoratii de război

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

228. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 100/2005 privind numirea reprezentantilor Guvernului în Consiliul Economic si Social

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

88/110. - Ordin al ministrului mediului si gospodăririi apelor si al ministrului economiei si comertului privind materialele si componentele vehiculelor exceptate de la aplicarea art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz

 

99. - Ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei pentru modificarea Ordinului ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 366/2002 privind calitatea retelelor de distributie prin cablu pentru semnale de televiziune si radiodifuziune

 

336.- Ordin al ministrului finantelor publice privind modificarea Ordinului ministrului finantelor nr. 140/1999 pentru aprobarea criteriilor referitoare la autorizarea functionării unitătilor emitente de tichete de masă potrivit Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă

 

415. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind modificarea Normelor pentru acordarea autorizatiei de gestionare a infrastructurii feroviare neinteroperabile preluate prin închiriere de la Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A., aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 691/2004

 

3.669. - Ordin al ministrului educatiei si cercetării pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului educatiei si cercetării nr. 5.262/2004 privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfăsurare a concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante din unitătile de învătământ preuniversitar din judetele-pilot

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

În temeiul art. 41 alin. (3) si al art. 57 alin. (1) din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.254 din 27 decembrie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. VII - Comisia pentru apărare, ordine publică si securitate natională - domnul senator Iluscă Daniel - Grupul parlamentar al Aliantei “Dreptate si Adevăr” P.N.L.-P.D. - se include în componenta comisiei în locul domnului senator Stroe Radu – Grupul parlamentar al Aliantei “Dreptate si Adevăr” P.N.L.-P.D.

2. La anexa nr. XI - Comisia pentru cultură, artă si mijloace de informare în masă - domnul senator Szabo Karoly Ferenc - Grupul parlamentar al U.D.M.R. – se include în componenta comisiei în locul domnului senator Marko Bela - Grupul parlamentar al U.D.M.R.

3. La anexa nr. XIII - Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea coruptiei si petitii - domnul senator Puskas Valentin Zoltan - Grupul parlamentar al U.D.M.R.

- se include în componenta comisiei în locul domnului senator Verestoy Attila - Grupul parlamentar al U.D.M.R.

4. La anexa nr. XIV - Comisia pentru sănătate, ecologie si sport - domnul senator Popescu Irinel - Grupul parlamentar al P.U.R. (social-liberal) - se include în componenta comisiei în locul domnului senator Copos Gheorghe - Grupul parlamentar al P.U.R. (social-liberal).

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 24 martie 2005, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

RADU MIRCEA BERCEANU

 

Bucuresti, 24 martie 2005.

Nr. 11.

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea unor decoratii

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A, ale art. 8 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare, la propunerea directorului Serviciului Român de Informatii, cu ocazia Zilei Serviciului Român de Informatii, pentru servicii importante în conceperea, organizarea si îndeplinirea activitătilor de informatii cu relevantă în domeniul securitătii nationale,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul national Pentru Merit în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari, persoanelor prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se conferă Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari, persoanelor prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul decret si se comunică institutiilor interesate.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 24 martie 2005.

Nr. 161.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea unor decoratii de război

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1) si ale art. 9 lit. A si B din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare, precum si ale Legii nr. 517/2003 privind conferirea decoratiilor de război,

având în vedere propunerile ministrului apărării nationale,

pentru înalta competentă profesională, curajul, spiritul de sacrificiu, dăruirea si initiativa dovedite în îndeplinirea misiunilor de luptă încredintate pe teatrele de operatiuni desfăsurate sub mandatul unor organisme sau coalitii internationale,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul Virtutea Militară în grad de Comandor, cu însemn de război:

- domnului locotenent-colonel Ganea Gheorghe Sorin;

- domnului locotenent-colonel Voicu Manole Ion.

Art. 2. - Se conferă Ordinul Virtutea Militară în grad de Ofiter, cu însemn de război:

- domnului maior Tudorache Mitică Cornel;

- domnului căpitan Barna Vasile Marius-Dacian;

- domnului căpitan Căpitan Mircea Mihai;

- domnului căpitan Galan Petru Gabriel.

Art. 3. - Se conferă Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler, cu însemn de război:

- domnului locotenent Călin Gheorghe Florian-Alexandru;

- domnului locotenent Cojocaru Ilie Lucian-Cătălin;

- domnului locotenent Manea Nicolae Radu-Mihai.

Art. 4. - Se conferă Medalia Bărbătie si Credintă clasa I, cu însemn de război:

- domnului plutonier adjutant Cojocariu Vasile Florentin;

- domnului plutonier adjutant Gheorghită Ion Marian.

Art. 5. - Se conferă Medalia Bărbătie si Credintă clasa a II-a, cu însemn de război, domnului plutonier major Proti Mihai Marian.

Art. 6. - Se conferă Medalia Bărbătie si Credintă clasa a III-a, cu însemn de război, domnului sergent major Tudor Grigore Valentin.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 24 martie 2005.

Nr. 162.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 100/2005 privind numirea reprezentantilor Guvernului în Consiliul Economic si Social

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa “Lista cuprinzând membrii numiti de Guvern în Consiliul Economic si Social” la Hotărârea Guvernului nr. 100/2005 privind numirea reprezentantilor Guvernului în Consiliul Economic si Social, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 168 din 25 februarie 2005, se modifică după cum urmează:

1. La pozitia 2, doamna Maria Manolescu se înlocuieste cu domnul Nicolae Ivan – Ministerul Finantelor Publice.

2. La pozitia 7, doamna Kibedi Katalin Barbara se înlocuieste cu domnul Mihai Marian Eftimescu – Ministerul Justitiei.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

 

Bucuresti, 24 martie 2005.

Nr. 228.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODĂRIRII APELOR

Nr. 88 din 10 februarie 2005

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

Nr. 110 din 22 martie 2005

 

ORDIN

privind materialele si componentele vehiculelor exceptate de la aplicarea art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz

 

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, cu modificările si completările ulterioare, si în baza Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul mediului si gospodăririi apelor si ministrul economiei si comertului emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Lista materialelor si componentelor exceptate de la aplicarea art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz, precum si conditiile în care se pot utiliza, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Prezentul ordin transpune Decizia Comisiei 2002/525/CE care modifică si completează anexa II a Directivei 2000/53/CE a Parlamentului European si Consiliului privind vehiculele scoase din uz, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) L 170 din 29 iunie 2002, p. 81-84.

 

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

 

 

ANEXĂ

 

LISTA

materialelor si componentelor exceptate de la aplicarea art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz

 

Nr.

crt.

Materiale si componente

Scopul si data expirării exceptării

Se etichetează

sau se identifică

în conformitate

cu art. 5 din Hotărârea

Guvernului

nr. 2.406/2004

 

Plumb în aliaje

1.

Otel pentru prelucrări mecanice si otel galvanizat

cu continut de plumb de până la 0,35% în greutate

 

 

2.

a) Aluminiu pentru prelucrări mecanice cu continut de plumb de până la 2% în greutate

31 decembrie 2006

 

b) Aluminiu pentru prelucrări mecanice cu continut de plumb de până la 1% în greutate

1 iulie 2008

 

3.

Aliaj de cupru cu un continut de plumb de până la 4%

în greutate

 

 

4.

Bucse si carcase de lagăre din aliaj plumb/bronz

 

 

 

Plumb si compusi ai plumbului în componente

5.

Baterii

 

X

6.

Amortizoare de vibratii

 

X

7.

Mase pentru echilibrarea rotilor

Vehiculele pentru care s-a emis omologare de tip înainte de 31 decembrie 2005 si masele pentru echilibrarea rotilor, destinate întretinerii acestor vehicule: 31 decembrie 2006

X

8.

Agenti de vulcanizare si stabilizatori pentru elastomer în manevrarea fluidului si aplicatii pentru grup motopropulsor

31 decembrie 2006

 

9.

Stabilizatori pentru vopseluri de protectie

31 decembrie 2006

 

10.

Perii de grafit pentru motoare electrice

Vehiculele pentru care s-a emis omologare de tip înainte de 31 decembrie 2005 si periile de grafit pentru motoare electrice destinate întretinerii acestor vehicule: 31 decembrie 2006

 

11.

Conectori ai circuitelor electrice si alte aplicatii electrice

 

X1)

12.

Cupru din garniturile de frână cu continut de plumb mai mare de 0,5% în greutate

Vehiculele pentru care s-a emis omologare de tip înainte de 31 decembrie 2005, si cele destinate întretinerii acestor vehicule: 31 decembrie 2006

X

13.

Scaune de supapă

Tipurile de motoare realizate înainte de 31 decembrie 2005: 31 decembrie 2006

 

14.

Componentele electrice care contin plumb, inserate într-o matrice din sticlă sau ceramică,

cu exceptia sticlei pentru baloanele becurilor si a izolatorilor ceramici ai bujiilor

 

X2)

(pentru componente

ale motoarelor,

altele decât cele piezo)

15.

Sticla pentru baloanele becurilor si izolatorii ceramici ai bujiilor

31 decembrie 2006

 

16.

Initiatori pirotehnici

1 iulie 2007

 

 

Crom hexavalent

17.

Acoperiri anticorosive

1 iulie 2007

X

18.

Răcitoare cu absorbtie în rulote

 

 

 

Mercur

19.

Lămpi cu descărcare si panouri de afisare

 

X

 

Cadmiu

20.

Pastă pentru plăcile de acumulator

31 decembrie 2006

 

21.

Baterii pentru vehiculele electrice

După 31 decembrie 2005, introducerea pe piată a bateriilor NiCd va fi permisă numai ca piese de schimb pentru vehiculele introduse pe piată înainte de această dată. Bateriile cu cadmiu

nu vor mai fi puse pe piată după 31 decembrie 2006.

X

 


1) Se dezmembrează dacă, în corelare cu aplicatiile prevăzute la rubrica 14, se depăseste pragul mediu de 60 pe vehicul. Pentru aplicarea acestei prevederi, echipamentele electronice care nu sunt instalate de către fabricant pe linia de productie nu vor fi luate în considerare.

2) Se dezmembrează dacă, în corelare cu aplicatiile prevăzute la rubrica 11, se depăseste pragul mediu de 60 pe vehicul. Pentru aplicarea acestei prevederi, echipamentele electronice care nu sunt instalate de către fabricant pe linia de productie nu vor fi luate în considerare.

 

NOTĂ:

I.1. Se tolerează într-un material omogen plumb, crom hexavalent si mercur în concentratie maximă de 0,1% în greutate si cadmiu în concentratie maximă de 0,01% în greutate, cu conditia ca aceste substante să nu fi fost introduse în mod intentionat.

2. Se tolerează în aluminiu concentratia maximă de plumb de 0,4% în greutate, cu conditia ca această substantă să nu fi fost introdusă în mod intentionat.

3. Până la 1 iulie 2007 se tolerează în cuprul utilizat ca material de frictiune în plăcutele de frână concentratia maximă de plumb de 0,4% în greutate, cu conditia ca această substantă să nu fi fost introdusă în mod intentionat.

4. “Introducerea intentionată”, mentionată la pct. 1, 2, 3, înseamnă utilizarea intentionată în formula unui material sau a unei componente unde prezenta continuă este dorită în produsul final pentru a asigura caracteristici specifice, aspect sau calitate; utilizarea materialelor reciclate ca materie primă pentru producerea unor noi produse, acolo unde unele portiuni ale materialelor reciclate pot contine cantităti din metalele reglementate, nu trebuie considerată ca fiind introdusă intentionat.

II.1. Se admite reutilizarea nelimitată a părtilor de vehicule care erau pe piată la data expirării unei exceptii, întrucât acestea nu sunt sub incidenta art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 2.406/2004.

2. Până la 1 iulie 2007 piesele de schimb noi destinate reparării părtilor de vehicule exceptate de la dispozitiile art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 2.406/2004 beneficiază de exceptare. Această clauză se aplică pieselor de schimb si nu componentelor destinate întretinerii normale a vehiculelor. Nu se va aplica maselor pentru echilibrarea rotilor, periilor de grafit pentru motoare electrice si garniturilor de frână, deoarece aceste componente sunt reglementate prin prevederi specifice.

 

MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 366/2002 privind calitatea retelelor de distributie prin cablu pentru semnale de televiziune si radiodifuziune

 

În temeiul prevederilor art. 73 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 366/2002 privind calitatea retelelor de distributie prin cablu pentru semnale de televiziune si radiodifuziune, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 923 din 17 decembrie 2002, se modifică după cum urmează:

1. Punctul 5.3 din anexa “Specificatia tehnică CS 2.12.2, Versiunea 2” va avea următorul cuprins: “Conditii de alimentare cu energie electrică Modulele componente ale sistemului de distributie prin cablu se alimentează cu energie electrică în două moduri:

A. Direct de la reteaua de distributie a energiei electrice monofazate, cu următoarele conditii tehnice:

- tensiunea: 220 V c.a. ± 10%;

- frecventa: 50 Hz ± 2 Hz.

Toate modulele si instalatiile alimentate de la reteaua de 220 V vor asigura protectia la electrocutare a utilizatorului (conexiune specială de împământare de protectie).

Rezistenta prizei de pământ a retelei de alimentare utilizate trebuie să asigure protectia la electrocutare a utilizatorului.

B. Telealimentarea prin cablu de RF cu tensiune mai mică de 65 V (nepericuloasă în conformitate cu standardele în vigoare). În cazul utilizării tensiunii alternative se prevede izolatia galvanică fată de reteaua de 220 V curent alternativ prin transformator coborâtor termoizolat.”

2. Punctul 5.4 din anexa “Specificatia tehnică CS 2.12.2, Versiunea 2” va avea următorul cuprins:

“Reguli de securitate

Un sistem de distributie prin cablu trebuie conceput, construit si instalat de asemenea manieră încât să nu prezinte nici un pericol în utilizarea normală si în caz de deranjament pentru personalul care îl deserveste sau îl verifică, asigurând în special:

- protectia persoanelor contra descărcărilor electrice;

- protectia persoanelor contra rănirilor;

- protectia contra incendiilor.”

3. Punctul 5.5 din anexa “Specificatia tehnică CS 2.12.2, Versiunea 2” se abrogă.

4. Punctul 5.6 din anexa “Specificatia tehnică CS 2.12.2, Versiunea 2” va avea următorul cuprins:

“Compatibilitate electromagnetică Echipamentele active si pasive utilizate pentru receptia, prelucrarea si distributia semnalelor de televiziune, radiodifuziune sonoră si multimedia interactivă trebuie să îndeplinească cerintele prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 497/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată si de functionare a aparatelor electrice si electronice din punct de vedere al compatibilitătii electromagnetice.”

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Zsolt Nagy

 

Bucuresti, 22 martie 2005.

Nr. 99.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului finantelor nr. 140/1999 pentru aprobarea criteriilor referitoare la autorizarea functionării unitătilor emitente de tichete de masă potrivit Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă

 

În baza prevederilor art. 10 alin. (6) si ale art. 3 alin. (1) pct. 47 din Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu art. 2 alin. (2) din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă si ale art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 5/1999 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului finantelor nr. 140/1999 pentru aprobarea criteriilor referitoare la autorizarea functionării unitătilor emitente de tichete de masă potrivit Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 89 din 2 martie 1999, cu modificările ulterioare, se modifică astfel:

1. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul continut:

“Art. 1. - (1) Se instituie Comisia de autorizare a functionării unitătilor emitente de tichete de masă, formată din 5 membri, în următoarea componentă:

1. presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală sau înlocuitorul acestuia - presedinte;

Din partea Ministerului Finantelor Publice:

1. directorul Directiei de autorizări sau înlocuitorul acestuia - vicepresedinte;

2. directorul general al Directiei generale juridice sau înlocuitorul acestuia - membru;

Din partea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală:

1. vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pe probleme de control sau înlocuitorul acestuia - membru;

2. directorul general al Directiei generale de colectare a creantelor bugetare sau înlocuitorul acestuia - membru.”

Art. II. - Prezentul ordin intră în vigoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 23 martie 2005.

Nr. 336.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

privind modificarea Normelor pentru acordarea autorizatiei de gestionare a infrastructurii feroviare neinteroperabile preluate prin închiriere de la Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A., aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 691/2004

 

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) pct. 6 si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. I. - Normele pentru acordarea autorizatiei de gestionare a infrastructurii feroviare neinteroperabile preluate prin închiriere de la Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A., aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 691/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 360 din 23 aprilie 2004, se modifică după cum urmează:

1. Litera d) a articolului 6 se completează si va avea următorul cuprins:

“d) dispun de structurile organizatorice si de dotările necesare efectuării activitătii de gestionare a infrastructurii feroviare pentru care solicită autorizatia de gestionare, adecvate implementării si mentinerii unui sistem de management al calitătii;”.

2. Litera h) a articolului 9 se completează si va avea următorul cuprins:

“h) organigrama din care să rezulte structura organizatorică necesară pentru efectuarea activitătii de gestionare a infrastructurii feroviare neinteroperabile, copie a documentului privind stadiul implementării sistemului de management al calitătii, eliberat de un organism de certificare notificat de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului;”.

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

 

Bucuresti, 22 martie 2005.

Nr. 415.

 

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului educatiei si cercetării nr. 5.262/2004 privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfăsurare a concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante din unitătile de învătământ preuniversitar din judetele-pilot

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 410/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei si cercetării emite prezentul ordin.

Art. I. - Metodologia de organizare si desfăsurare a concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante din unitătile de învătământ preuniversitar din judetele-pilot, aprobată prin Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 5.262/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 230 din 18 martie 2005, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (3) al articolului 1 se abrogă.

2. Alineatul (5) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“(5) Concursul pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante din unitătile de învătământ preuniversitar din judetele-pilot se va organiza înainte de/după perioada de desfăsurare a concursului national pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante sau în zilele de 18-19 iulie, o dată cu desfăsurarea concursului national pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante.”

3. Alineatul (1) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Posturile/catedrele didactice vacante vor fi publicate, până la data de 25 martie a anului scolar respectiv, cu respectarea strictă a Centralizatorului privind disciplinele de învătământ, domeniile si specializările, precum si probele de concurs, valabil pentru încadrarea personalului didactic din învătământul preuniversitar (denumit în continuare Centralizator).”

4. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - Cererile de înscriere la concursul pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante în unitătile de învătământ preuniversitar din judetele-pilot, însotite de copii de pe documentele solicitate, se înregistrează la secretariatul unitătii scolare care organizează concursul sau într-un centru stabilit de comisia de organizare a concursului. Candidatii au obligatia de a respecta cu strictete graficul afisat. Actele de studii se depun în copie legalizată, iar celelalte documente sunt certificate, pentru conformitate cu originalul de către un membru al comisiei de concurs. Pe cererea de înscriere la concurs candidatul va preciza disciplina de concurs si specialitatea postului didactic pentru care optează (o singură optiune). Comisia de organizare a concursului împreună cu consilierul juridic al inspectoratului scolar au obligatia de a verifica legalitatea documentelor.”

5. Articolul 12 se completează si va avea următorul cuprins:

“Art. 12. - (1) Pentru ocuparea catedrelor didactice vacante, cu exceptia celor de limbă si literatură română, din unităti de învătământ si de la clasele cu predare în limbile minoritătilor nationale, precum si din unitătile/clasele/grupele cu predare partială în limbile minoritătilor nationale (inclusiv pentru limba maternă ori disciplinele predate în limba maternă) concursul se sustine în limba maternă, la solicitarea candidatului prin fisa de înscriere la concurs. Ministerul Educatiei si Cercetării asigură traducerea subiectelor în limbile minoritătilor nationale, iar inspectoratele scolare vor comunica Serviciului National de Evaluare si Examinare, până la 21 iunie 2005, disciplina de concurs la care se solicită traducerea, specializarea si limba maternă pentru care candidatii au optat (de exemplu: matematică, profesor I, limba maghiară).

(2) Unitătile de învătământ care au candidati care sustin probe scrise în data de 19 iulie 2005 vor comunica, prin intermediul inspectoratelor scolare, Serviciului National de Evaluare si Examinare tipul de subiecte si limba maternă în care acestia sustin probele.”

Art. II. - Directia generală evaluare, prognoze, strategii si programe pentru învătământ preuniversitar din Ministerul Educatiei si Cercetării si inspectoratele scolare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei si cercetării,

Mircea Miclea

 

Bucuresti, 22 martie 2005.

Nr. 3.669.