MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 1015         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 16 noiembrie 2005

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

326. – Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 122/2005 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucuresti la 28 iulie 2005 si la Paris la 1 august 2005

 

1.079. – Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 122/2005 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucuresti la 28 iulie 2005 si la Paris la 1 august 2005

 

1.059. – Decret pentru eliberarea din functie a unui magistrat

 

1.060. – Decret pentru eliberarea din functie a unui magistrat

 

1.061. – Decret pentru eliberarea din functie a unui magistrat

 

1.062. – Decret pentru eliberarea din functie a unui magistrat

 

1.063. – Decret pentru eliberarea din functie a unui magistrat

 

1.064. – Decret pentru eliberarea din functie a unui magistrat

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 544 din 18 octombrie 2005 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 21 din Ordonanta Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri pentru monitorizarea postprivatizare a contractelor de vânzarecumpă rare de actiuni detinute de stat la societătile comerciale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.196/G.F./1.135/S.B. – Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale si al ministrului mediului si gospodăririi apelor pentru revocarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale si al ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 1.063/1.004/S.B./2005 privind interzicerea pescuitului recreativ-sportiv

 

4.680. – Ordin al ministrului educatiei si cercetării pentru completarea Ordinului ministrului educatiei si cercetării nr. 4.547/2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfăsurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor de lectori români în străinătate

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 122/2005 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucuresti la 28 iulie 2005 si la Paris la 1 august 2005

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 122 din 1 septembrie 2005 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucuresti la 28 iulie 2005 si la Paris la 1 august 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 844 din 19 septembrie 2005.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2005.

Nr. 326.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 122/2005 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucuresti la 28 iulie 2005 si la Paris la 1 august 2005

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 122/2005 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucuresti la 28 iulie 2005 si la Paris la 1 august 2005, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 9 noiembrie 2005.

Nr. 1.079.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui magistrat

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 378 din 21 septembrie 2005,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Doamna Negulescu Georgeta, procuror sef sectie judiciară la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Pitesti, se eliberează din functia de magistrat ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 9 noiembrie 2005.

Nr. 1.059.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui magistrat

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 378 din 21 septembrie 2005,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Domnul Vlădăscău Cristian, procuror la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, se eliberează din functia de magistrat ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 9 noiembrie 2005.

Nr. 1.060.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui magistrat

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 378 din 21 septembrie 2005,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Domnul Popescu Ion, prim-procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele, se eliberează din functia de magistrat ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 9 noiembrie 2005.

Nr. 1.061.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui magistrat

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 378 din 21 septembrie 2005,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Domnul Chaborski Grigore-Anton, procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucuresti, se eliberează din functia de magistrat ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 9 noiembrie 2005.

Nr. 1.062.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui magistrat

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 378 din 21 septembrie 2005,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Doamna Mesesan Adriana Georgeta, judecător la Curtea de Apel Cluj, se eliberează din functia de magistrat ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 9 noiembrie 2005.

Nr. 1.063.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui magistrat

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 378 din 21 septembrie 2005,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Domnul Brenciu Gheorghe, procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova, se eliberează din functia de magistrat ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 9 noiembrie 2005.

Nr. 1.064.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 544

din 18 octombrie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 21 din Ordonanta Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri pentru monitorizarea postprivatizare a contractelor de vânzare-cumpărare de actiuni detinute de stat la societătile comerciale

 

Ioan Vida – presedinte

Aspazia Cojocaru – judecător

Constantin Doldur – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Ion Tiucă – procuror

Ingrid Alina Tudora – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a art. 21 din Ordonanta Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri pentru monitorizarea postprivatizare a contractelor de vânzare-cumpărare de actiuni detinute de stat la societătile comerciale, exceptie ridicată de Asociatia Partimec PAS din Ciorani în Dosarul nr. 479/2005 al Tribunalului Bucuresti – Sectia a VI-a comercială.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza este în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 25 aprilie 2005, pronuntată în Dosarul nr. 479/2005, Tribunalul Bucuresti – Sectia a VI-a comercială a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 21 din Ordonanta Guvernului nr. 25/2002, cu modificările ulterioare, exceptie ridicată de Asociatia Partimec PAS din Ciorani într-o cauză comercială ce are ca obiect o rezolutiune de contract.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile legale criticate încalcă atât “prevederile art. 16 alin. (2) din Constitutie, cât si principiile esentiale care stau la baza dreptului civil român, si anume retroactivitatea efectelor rezolutiunii contractelor sinalagmatice, cu consecinta repunerii părtilor în situatia anterioară, deoarece ordonanta stipulează faptul că vânzătorul primeste în patrimoniu valoarea transmisă, fără a înapoia însă contravaloarea primită, precum si caracterul reparatoriu al răspunderii contractuale“. Totodată, arată că textul de lege criticat permite AVAS, succesoare a APAPS, să se situeze mai presus de lege, respectiv de dispozitiile imperative ale art. 1019 din Codul civil, potrivit cărora “rezolutiunea obligă pe creditor a restitui ceea ce a primit“.

Tribunalul Bucuresti – Sectia a VI-a comercială apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În acest sens, arată că dispozitiile art. 21 din Ordonanta Guvernului nr. 25/2002 nu contravin prevederilor art. 16 alin. (2) din Constitutie, deoarece acestea derogă de la dreptul comun, si anume de la dispozitiile art. 1019–1021 din Codul civil, astfel încât nu permit AVAS să se situeze mai presus de lege, atâta timp cât cumpărătorul actiunilor are posibilitatea să combată solicitarea privind rezolutiunea contractului de vânzare-cumpărare de actiuni, făcând dovada îndeplinirii obligatiilor asumate prin contract.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul consideră exceptia de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată. În acest sens arată că textul de lege criticat nu contine dispozitii de natură a încălca principiul constitutional al egalitătii în drepturi, întrucât Constitutia garantează egalitatea în drepturi a cetătenilor, deci a persoanelor fizice, iar nu cea a persoanelor colective.

Principiul egalitătii în drepturi a cetătenilor poate fi invocat de o persoană juridică în situatia în care, datorită unui tratament juridic diferentiat promovat fată de aceasta, regimul juridic diferit s-ar răsfrânge asupra cetătenilor, ceea ce nu este cazul în speta de fată. Mai mult, aplicarea unor principii si drepturi constitutionale nu presupune, în nici un caz, limitarea ori înlăturarea răspunderii contractuale a părtilor în situatia neexecutării obligatiilor prevăzute în contractele de privatizare. De altfel, textul criticat, prin reglementarea controlului postprivatizare, contine reguli care au ca finalitate ocrotirea unor valori economice si sociale, în deplin acord cu prevederile constitutionale ale art. 135 alin. (2) lit. b). În sustinerea acestui punct de vedere Guvernul invocă jurisprudenta Curtii Constitutionale, si anume deciziile nr. 165/2003, nr. 175/2003, nr. 465/2003, nr. 189/2004, nr. 294/2004, nr. 443/2004 si nr. 518/2004.

Avocatul Poporului arată că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale. În acest sens apreciază că nu poate fi retinută critica de neconstitutionalitate a art. 21 din Ordonanta Guvernului nr. 25/2002 fată de art. 16 alin. (2) din Constitutie, întrucât principiul egalitătii în drepturi prevăzut de textul constitutional garantează egalitatea în drepturi a cetătenilor, iar nu egalitatea persoanelor juridice.

Mai mult, prin dispozitiile criticate se stabilesc dauneleinterese pe care APAPS este îndreptătită să le pretindă în cazul desfiintării contractelor de vânzare-cumpărare de actiuni în vederea reparării prejudiciilor suferite din cauza neîndeplinirii obligatiilor contractuale de către societătile comerciale cumpărătoare, iar aceste daune-interese sunt pretinse de APAPS în conditiile desfiintării contractelor pe cale conventională sau judiciară si, ca urmare, când părtile nu convin, instanta de judecată va stabili întinderea drepturilor părtilor.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit în cauză de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 21 din Ordonanta Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societătilor comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 89 din 2 februarie 2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 506 din 12 iulie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 26 iulie 2002.

Ordonanta Guvernului nr. 25/2002 a fost modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 40 din 30 ianuarie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 67 din 2 februarie 2003 si aprobată prin Legea nr. 198 din 13 mai 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 334 din 16 mai 2003.

De asemenea, ulterior sesizării Curtii Constitutionale, prin art. I pct. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 27 din 14 iulie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 635 din 19 iulie 2005, titlul Ordonantei Guvernului nr. 25/2002 a fost modificat, actualul titlu fiind:

“Ordonantă privind unele măsuri pentru monitorizarea postprivatizare a contractelor de vânzare-cumpărare de actiuni detinute de stat la societătile comerciale“.

Dispozitiile legale criticate au următorul continut:

– Art. 21 din Ordonanta Guvernului nr. 25/2002: “(1) În cazul desfiintării contractului pe cale conventională sau judiciară Autoritatea va retine de la cumpărător toate sumele achitate de acesta în contul contractului, reprezentând, după caz, avans, rate, dobânzi, penalităti achitate cu orice titlu, până la desfiintarea acestuia.

(11) În cazul desfiintării contractului pe cale conventională sau judiciară, pentru prejudicii cauzate Autoritătii, cumpărătorul este obligat la plata daunelor-interese constituite din:

a) sumele reprezentând dobânzile si penalitătile datorate pentru ratele scadente si neachitate până la data desfiintării contractului, precum si penalitătile datorate ca urmare a neîndeplinirii celorlalte obligatii contractuale;

b) sumele reprezentând dividendele încasate de cumpărător în perioada de valabilitate a contractului;

c) sumele prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2001 privind recuperarea onorariilor de succes plătite consultantilor de către Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului în cadrul Programului pentru Ajustarea Sectorului Privat (PSAL).

(12) Prevederile alin. (1) si (11) se aplică si proceselor în curs de judecată având ca obiect desfiintarea contractului, începute înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonante.

(2) Pentru prejudiciile cauzate societătii de către cumpărător, aceasta poate cere instantei judecătoresti dauneinterese.

(3) Stabilirea prejudiciilor si a întinderii daunelor-interese prevăzute la alin. (2), precum si a celor provocate Autoritătii se va face, la solicitarea societătii/Autoritătii, pe baza unei expertize întocmite de persoane fizice si/sau juridice abilitate prin lege pentru astfel de operatiuni.

(4) Cheltuielile aferente efectuării expertizei prevăzute la alin. (3) vor fi avansate de societate sau, după caz, de Autoritate si vor fi recuperate de la cumpărător.“

Autorul exceptiei sustine că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile art. 16 alin. (2) din Constitutie, potrivit cărora “Nimeni nu este mai presus de lege“.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că încălcarea normei constitutionale de referintă este dedusă din pretinsa încălcare a art. 1019 din Codul civil, potrivit căruia “rezolutiunea obligă pe creditor a restitui ceea ce a primit“. În realitate, dispozitia legală dedusă controlului întelege, pentru ratiuni evidente, să deroge de la dreptul comun în materie, prerogativă recunoscută legiuitorului, inclusiv celui delegat, fără ca exercitarea acesteia să impună si să justifice calificarea reglementării astfel adoptate ca fiind îmai presus de lege“ si, prin aceasta, neconstitutională.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d), precum si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 21 din Ordonanta Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri pentru monitorizarea postprivatizare a contractelor de vânzare-cumpărare de actiuni detinute de stat la societătile comerciale, exceptie ridicată de Asociatia Partimec PAS din Ciorani în Dosarul nr. 479/2005 al Tribunalului Bucuresti – Sectia a VI-a comercială.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 18 octombrie 2005.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Ingrid Alina Tudora

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII,

PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

Nr. 1.196/G.F. din 8 noiembrie 2005

MINISTERUL MEDIULUI

SI GOSPODĂRIRII APELOR

Nr. 1.135/S.B. din 9 noiembrie 2005

 

ORDIN

pentru revocarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale si al ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 1.063/1.004/S.B./2005 privind interzicerea pescuitului recreativ-sportiv

 

Având în vedere situatia epidemiologică actuală a influentei aviare si tinând cont de Decizia Comandamentului Antiepizootic Central din data de 8 noiembrie 2005,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 2 din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale si al ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 1.063/1.004/S.B./2005 privind interzicerea pescuitului recreativ-sportiv,

văzând Referatul de aprobare comun nr. 2.773/9.426/2005, întocmit de Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultură si de Directia conservarea naturii, biodiversitate, biosecuritate,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale si ministrul mediului si gospodăririi apelor emit următorul ordin:

Art. 1. – Se revocă Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale si al ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 1.063/1.004/S.B./2005 privind interzicerea pescuitului recreativ-sportiv, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 942 din 12 octombrie 2005.

Art. 2. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

 

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII

 

ORDIN

pentru completarea Ordinului ministrului educatiei si cercetării nr. 4.547/2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfăsurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor de lectori români în străinătate

 

Conform Hotărârii Guvernului nr. 2.134/2004 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 642/1995 privind acordarea unei indemnizatii lunare cadrelor didactice române care predau limba, literatura si civilizatia românească în străinătate si Metodologiei Institutului Limbii Române de selectare a lectorilor,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării,

ministrul educatiei si cercetării emite prezentul ordin.

Art. I. – Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 4.547/2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfăsurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor de lectori români în străinătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 820 din 6 septembrie 2004, se completează după cum urmează:

– Regulamentul de organizare si desfăsurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor de lectori români în străinătate se completează conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin;

– după anexa la ordin, care devine anexa nr. 1, se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2 – Regulament de organizare si desfăsurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice de predare a limbii române în învătământul preuniversitar în străinătate, al cărui cuprins este prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. – Institutul Limbii Române va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei si cercetării,

Mircea Miclea

 

Bucuresti, 27 iulie 2005.

Nr. 4.680.

 

ANEXA Nr. 1

 

Anexa la Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 4.547/2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfăsurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor de lectori români în străinătate se completează după cum urmează:

La articolul 7 se introduc două noi alineate, alineatele (2) si (3), cu următorul cuprins:

“(2) În cazul în care nu este depusă nici o candidatură din partea cadrelor didactice universitare, la solicitarea expresă a partenerilor străini Institutul Limbii Române va permite participarea la concurs a profesorilor din învătământul preuniversitar. În acest caz Institutul Limbii Române va informa persoanele interesate si prin transmiterea unei circulare inspectoratelor scolare.

(3) Candidatilor din învătământul preuniversitar li se vor aplica prevederile Regulamentului de organizare si desfăsurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice de predare a limbii române în învătământul preuniversitar în străinătate."

 

ANEXA Nr. 2

 

REGULAMENT

de organizare si desfăsurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice de predare a limbii române în învătământul preuniversitar în străinătate

 

Art. 1. – (1) În interesul consolidării actiunilor de diseminare a limbii române si a valorilor culturale în străinătate, Institutul Limbii Române organizează concursuri pentru ocuparea posturilor didactice cu predare în limba română în învătământul preuniversitar în străinătate.

(2) Pentru fiecare post vacant de profesor român în străinătate se organizează un concurs distinct.

Art. 2. – Dispozitiile privind modalitătile de publicitate a posturilor vacante, organizarea concursului, comunicarea rezultatului concursului, depunerea si solutionarea contestatiilor la rezultatul concursului, sunt aceleasi cu cele stabilite în Regulamentul de organizare si desfăsurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor de lectori români în străinătate.

Art. 3. – Comisia de evaluare a candidatilor participanti la concursul pentru ocuparea posturilor didactice române în străinătate, denumită în continuare comisia, este alcătuită din 7 membri cu drept de vot egal:

a) directorul Institutului Limbii Române – presedinte;

b) directorul general al Directiei generale învătământ preuniversitar si directorul general al Directiei relatii internationale din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetării;

c) un reprezentant al Ministerului Afacerilor Externe;

d) doi inspectori scolari;

e) un reprezentant al Centrului “Eudoxiu Hurmuzachi“ pentru Românii de Pretutindeni.

Art. 4. – Comisia analizează dosarele candidatilor si selectează câstigătorul, tinând cont de următoarele cerinte care trebuie îndeplinite:

a) calificare universitară în specialitate;

b) experientă didactică de minimum 8 ani la catedră în specialitatea principală;

c) gradul I didactic;

d) cunoasterea limbii tării respective sau a unei limbi de circulatie internatională;

e) activitate didactică si stiintifică;

f) recomandare de la unitatea de învătământ în care îsi desfăsoară activitatea candidatul si de la inspectoratul scolar teritorial;

g) aprobarea unitătii de învătământ si a inspectoratului scolar teritorial, cu mentiunea rezervării postului pe întreaga durată a desfăsurării activitătii în străinătate;

h) propunerea unui proiect de activitate.

Art. 5. – Mandatul personalului didactic român angajat în străinătate este de 4 ani, cu posibilitatea de prelungire, în cazuri temeinic motivate, cu un an.

Art. 6. – La încetarea mandatului, personalul didactic român este obligat să se prezinte în tară la postul care a fost rezervat pe perioada petrecută în străinătate.