MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 1050         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 25 noiembrie 2005

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI

ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

160. – Ordonantă de urgentă pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 327/2005 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 38/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate

 

161. – Ordonantă de urgentă pentru modificarea art. 22 din Legea nr. 299/2005 privind instituirea sistemului de garantii pentru importul si exportul produselor agricole si a art. 33 din Legea nr. 300/2005 privind instituirea sistemului de certificate de import si de export pentru produse agricole

 

1.403. – Hotărâre privind acceptarea donatiei Guvernului Olandei de către Guvernul României în numele statului român

 

1.405. – Hotărâre privind transmiterea unui teren, proprietate publică a statului, din administrarea Autoritătii Nationale a Vămilor în administrarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor

 

1.406. – Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 276/2005 pentru aprobarea Programului privind sprijinirea producătorilor agricoli pentru achizitionarea de tractoare agricole noi, combine noi de recoltat

cereale si masini agricole noi care lucrează în agregat cu tractoarele, cu finantare de la bugetul de stat, precum si pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.399/2003 pentru aprobarea Programului privind sprijinirea  producătorilor agricoli pentru achizitionarea de tractoare agricole noi, cu puteri cuprinse între 45–75 CP DIN, si echipamente agricole noi, cu finantare de la bugetul de stat

 

1.407. – Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse în unele judete ale tării

 

1.412. – Hotărâre pentru completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.315/2005 privind aprobarea Listei societătilor comerciale din portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, care efectuează concedieri colective în baza prevederilor art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale

 

1.436. – Hotărâre  pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.982/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărtii electronice de identitate, republicată, precum si a formei si continutului cărtii electronice de identitate

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 327/2005 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 38/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate

 

În vederea sustinerii măsurilor de reformare a sistemului de asigurări sociale de sănătate pe baza principiilor prevăzute în Programul de guvernare si având în vedere că prevederile Legii nr. 327/2005 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 38/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate presupun angajamente financiare suplimentare semnificative în bugetul anului 2006 si faptul că bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2005 a fost deja angajat, tinând cont că aceste elemente vizează interesul public si constituie situatii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. – Termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 327/2005 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 38/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.033 din 22 noiembrie 2005, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2007.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2005.

Nr. 160.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea art. 22 din Legea nr. 299/2005 privind instituirea sistemului de garantii pentru importul si exportul produselor agricole si a art. 33 din Legea nr. 300/2005 privind instituirea sistemului de certificate de import si de export pentru produse agricole

 

Având în vedere că la data intrării în vigoare a Legii nr. 300/2005 si a Legii nr. 299/2005, respectiv la data de 27 noiembrie 2005, se creează o situatie extraordinară privind blocarea în vamă a operatiunilor de import si de export cu produse agricole, care ar rezulta din solicitarea de către birourile vamale a certificatului reglementat de Legea nr. 300/2005, ce se eliberează cu conditia constituirii unei garantii, conform prevederilor Legii nr. 299/2005,

luând în considerare că hotărârile Guvernului privind adoptarea normelor metodologice de aplicare a legilor si, respectiv, de stabilire a produselor agricole pentru care se eliberează certificate de import si de export si a cuantumului garantiilor nu au fost adoptate, se impune prelungirea termenului de intrare în vigoare a celor două legi până la data de 1 martie 2006,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. – Articolul 22 din Legea nr. 299/2005 privind instituirea sistemului de garantii pentru importul si exportul produselor agricole, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 956 din 27 octombrie 2005, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art.22. – Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 martie 2006.“

Art. II. – Articolul 33 din Legea nr. 300/2005 privind instituirea sistemului de certificate de import si de export pentru produse agricole, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 955 din 27 octombrie 2005, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art.33. – Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 martie 2006.“

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2005.

Nr. 161.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acceptarea donatiei Guvernului Olandei de către Guvernul României în numele statului român

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 1 si 2 din Decretul nr. 478/1954 privitor la donatiile făcute statului si al art. 813 si următoarele din Codul civil,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – (1) Guvernul României acceptă, în numele statului român, donatia Guvernului Olandei în valoare de 250.000 euro, făcută în vederea cumpărării materialelor de constructie pentru consolidarea si repararea gospodăriilor din judetele Vrancea si Suceava, afectate de inundatiile din acest an.

(2) Administrarea sumei donate de Guvernul Olandei se face de Ministerul Administratiei si Internelor.

(3) Semnarea actului de donatie se va face de Ministerul Administratiei si Internelor si de Ministerul Finantelor Publice.

Art. 2. – Suma primită cu titlu de donatie urmează să fie gestionată de Ministerul Administratiei si Internelor prin Prefectura Judetului Vrancea, respectiv prin Prefectura Judetului Suceava.

Art. 3. – Defalcarea sumei, precum si repartizarea acesteia pe unităti administrativ-teritoriale pentru lucrările de reparatii si constructii care urmează să fie realizate sunt prevăzute în anexele nr. 1 si 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. – Guvernul României recunoaste Guvernului Olandei dreptul de a efectua vizite în teritoriu, împreună cu reprezentantii prefecturilor responsabile, pentru a verifica dacă fondurile donate au fost utilizate în scopul propus.

Art. 5. – Ministerul Administratiei si Internelor este responsabil de gestionarea fondurilor alocate în baza prezentei hotărâri si de realizarea obiectivelor precizate în anexe.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2005.

Nr. 1.403.

 

ANEXA Nr. 1

 

NECESARUL

de fonduri pentru achizitionarea de materiale de constructii destinate consolidării si reparării unor locuinte si anexe gospodăresti afectate de inundatiile din acest an din judetul Vrancea

 

Nr.

crt.

Localitatea

 

 

Locuinte/anexe

gospodăresti

care necesită

repararea

Locuinte/anexe

gospodăresti

care necesită

consolidarea

Total

valoare/

localitate

(mii euro)

Numărul

Valoarea

Numărul

Valoarea

1.

Comuna Măicănesti

69

69.000

69.000

2.

Comuna Milcovul

40

24.000

24.000

3.

Comuna Nănesti

10

6.000

6.000

4.

Comuna Vânători

26

26.000

26.000

 

Total judet:

50

30.000

95

95.000

125.000

 

ANEXA Nr. 2

 

NECESARUL

de fonduri pentru achizitionarea de materiale de constructii destinate consolidării si reparării unor locuinte si anexe gospodăresti afectate de inundatiile din acest an din judetul Suceava

 

Nr.

crt.

Localitatea

 

 

Locuinte/anexe

gospodăresti

care necesită

repararea

Locuinte/anexe

gospodăresti

care necesită

consolidarea

Total

valoare/

localitate

(mii euro)

Numărul

Valoarea

Numărul

Valoarea

1.

Satul Gulia

7

8260

2

7000

15.260

2.

Satul Liteni

7

8260

8.260

3.

Comuna Bălcăuti

8

9440

9.440

4.

Comuna Bosanci

3

3540

3.540

5.

Comuna Ciocănesti

5

5.900

5.900

6.

Comuna Dolhesti

3

3.540

3.540

7.

Comuna Dornesti

5

5.900

5.900

8.

Comuna Mălini

13

15.340

15.340

9.

Comuna Pojorâta

16

18.880

18.880

10.

Comuna Capu Câmpului

1

1.180

1.180

11.

Comuna Păltinoasa

3

3.540

3.540

12.

Comuna Ulma

2

2.360

2.360

13.

Comuna Slatina

10

11.800

11.800

14.

Comuna Baia

1

1.180

1.180

15.

Comuna Boroaia

1

1.180

1.180

16.

Comuna Dărmănesti

2

2.360

2.360

17.

Comuna Dumbrăveni

1

1.180

1.180

18.

Comuna Forăsti

1

1.180

1.180

19.

Comuna Horodnic de Jos

1

1.180

1.180

20.

Comuna Horodnic de Sus

1

1.180

1.180

21.

Satele Plutonita, Bucsoaia si Doroteia

9

10.620

10.620

 

Total judet:

100

118.000

2

7000

125.000

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui teren, proprietate publică a statului, din administrarea Autoritătii Nationale a Vămilor în administrarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 13 din Ordonanta Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspectie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, precum si conditiile de aprobare a posturilor de inspectie la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din tări terte si pentru controalele sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor ale produselor alimentare si hranei pentru animale provenite din tări terte, aprobată cu modificări prin Legea nr. 524/2003, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă transmiterea unui teren aflat în proprietatea publică a statului, situat în satul Râsesti, comuna Drânceni, judetul Vaslui, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Autoritătii Nationale a Vămilor în administrarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

Art. 2. – Predarea-preluarea terenului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Nicolae Flaviu Lazin,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 17 noiembrie 2005.

Nr. 1.405.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenului aflat în proprietatea publică a statului, care se transmite din administrarea Autoritătii Nationale a Vămilor în administrarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor

 

Locul unde este

situat terenul

Persoana juridică

de la care se

transmite terenul

Persoana juridică

la care se

transmite terenul

Caracteristicile terenului

care se transmite

Numărul

de înregistrare

la M.F.P.

Codul

de clasificare

Vama Albita – satul Râsesti,

comuna Drânceni, judetul Vaslui;

terenul se află în vama Albita,

la intrarea dinspre Republica Moldova,

pe partea dreaptă, lângă statia de dezinfectie

Ministerul Finantelor Publice, Agentia

Natională de Administrare Fiscală –

Autoritatea Natională a Vămilor

Autoritatea Natională

Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor

Teren în suprafată de 1.650 m2,

situat în vama Albita

147.199

8.29.06

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 276/2005 pentru aprobarea Programului privind sprijinirea producătorilor agricoli pentru achizitionarea de tractoare agricole noi, combine noi de recoltat cereale si masini agricole noi care lucrează în agregat cu tractoarele, cu finantare de la bugetul de stat, precum si pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.399/2003 pentru aprobarea Programului privind sprijinirea producătorilor agricoli pentru achizitionarea de tractoare agricole noi, cu puteri cuprinse între 45–75 CP DIN, si echipamente agricole noi, cu finantare de la bugetul de stat

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. – Litera b) a punctului 2 “Surse“ din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 276/2005 pentru aprobarea Programului privind sprijinirea producătorilor agricoli pentru achizitionarea de tractoare agricole noi, combine noi de recoltat cereale si masini agricole noi care lucrează în agregat cu tractoarele, cu finantare de la bugetul de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 300 din 11 aprilie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“b) Suma necesară derulării prezentului program este de 50 milioane lei (RON) si se asigură din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale pe anul 2005. Sumele sunt destinate achizitionării în limita a 38,5 milioane lei (RON) de tractoare agricole noi cu puteri până la 77 CP, în limita a 2,9 milioane lei (RON) de tractoare agricole noi cu puteri de peste 77 CP, în limita a 2,9 milioane lei (RON) de combine noi de recoltat cereale si în limita a 5,7 milioane lei (RON) de masini agricole noi care lucrează în agregat cu tractoarele.“

Art. II. – După alineatul (1) al articolului unic din Hotărârea Guvernului nr. 1.399/2003 pentru aprobarea Programului privind sprijinirea producătorilor agricoli pentru achizitionarea de tractoare agricole noi, cu puteri cuprinse între 45–75 CP DIN, si echipamente agricole noi, cu finantare de la bugetul de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 869 din 8 decembrie 2003, cu modificările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

“(2) Sintagma «echipamente agricole noi», prevăzută la alin. (1), include si combine de recoltat.“

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Nicolae Flaviu Lazin,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 17 noiembrie 2005.

Nr. 1.406.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse în unele judete ale tării

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (4) si (5) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, precum si al art. 21 lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – (1) Se aprobă alocarea sumei de 12.500 mii lei (RON) din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, bugetelor proprii ale unor judete, pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse în acest an, în vederea realizării unor lucrări urgente de refacere a infrastructurii grav afectate – drumuri judetene, drumuri comunale, străzi, poduri, podete, retele de canalizare si de colectare a apelor pluviale, alimentări cu apă, lucrări de apărări de maluri si diguri din administrarea autoritătilor administratiei publice locale – la propunerea comitetelor judetene pentru situatii de urgentă, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Pentru asigurarea fondurilor necesare finantării lucrărilor prevăzute la alin. (1) se suplimentează cu suma de 12.500 mii lei (RON) Fondul de interventie la dispozitia Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005.

Art. 2. – (1) Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se face de către ordonatorii principali de credite, potrivit dispozitiilor legale.

(2) Lista lucrărilor prioritare ce se vor executa din sumele alocate conform prevederilor art. 1 va fi avizată de prefectii judetelor, în calitatea lor de presedinti ai comitetelor judetene pentru situatii de urgentă.

(3) Elaborarea documentatiilor tehnico-economice si executarea lucrărilor se vor contracta de către ordonatorii principali de credite, avându-se în vedere prevederile art. 12 lit. h) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 212/2002, cu modificările si completările ulterioare.

(4) Consiliile judetene vor putea încheia contractele de achizitii publice numai după obtinerea avizului presedintelui comitetului judetean pentru situatii de urgentă.

(5) Până la aprobarea documentatiilor tehnicoeconomice, potrivit legii, se aprobă deschiderea finantării si începerea executiei lucrărilor pe bază de liste de lucrări estimate cantitativ si valoric.

(6) Decontarea lucrărilor executate se va face pe baza situatiilor de lucrări executate si însusite de beneficiar.

Art. 3. – Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat pe anul 2005.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 17 noiembrie 2005.

Nr. 1.407.

 

ANEXĂ

 

Repartizarea pe judete a sumelor ce se alocă pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale, în vederea realizării unor lucrări urgente de refacere a infrastructurii grav afectate

 

Nr.

crt.

Judetul

TOTAL sume alocate

– mii lei RON –

1.

Alba

890

2.

Arges

550

3.

Botosani

490

4.

Caras-Severin

1.061

5.

Constanta

850

6.

Covasna

654

7.

Dâmbovita

345

8.

Giurgiu

163

9.

Harghita

282

10.

Ialomita

1.058

11.

Mures

562

12.

Prahova

884

13.

Suceava

840

14.

Timis

1.021

15.

Vrancea

2.850

TOTAL:

 

12.500

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.315/2005 privind aprobarea Listei societătilor comerciale din portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, care efectuează concedieri colective în baza prevederilor art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.315/2005 privind aprobarea Listei societătilor comerciale din portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, care efectuează concedieri colective în baza prevederilor art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 990 din 8 noiembrie 2005, se completează cu un nou punct, punctul 4, cu următorul cuprins:

 

Nr.

crt.

Denumirea societătii comerciale

Numărul personalului existent

la data întocmirii programului

de restructurare

Numărul de persoane

propus pentru disponibilizare

“4.

Societatea Comercială «Tractorul

UTB» – S.A. Brasov

3.255

1.455

Total general:

5.713

2.938

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Presedintele interimar al Autoritătii

pentru Valorificarea Activelor Statului,

Giliola Ciorteanu

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 17 noiembrie 2005.

Nr. 1.412.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.982/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 69/2002

privind regimul juridic al cărtii electronice de identitate, republicată, precum si a formei si continutului cărtii electronice de identitate

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Anexa nr. 2 “Forma si continutul cărtii electronice de identitate“ la Hotărârea Guvernului nr. 1.982/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărtii electronice de identitate, republicată, precum si a formei si continutului cărtii electronice de identitate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.113 din 27 noiembrie 2004, se modifică după cum urmează:

1. Punctul 1.2 va avea următorul cuprins:

“1.2. Dimensiunile cărtii electronice de identitate sunt:

lungimea = 9 mm, lătimea = 5,5 mm.“

2. La punctul 2.3.2., litera d) va avea următorul cuprins:

“d) informatii conforme cu exigentele Uniunii Europene.“

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

p. Ministrul integrării europene,

Adrian Ciocănea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 17 noiembrie 2005.

Nr. 1.436.