MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 1080         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 30 noiembrie 2005

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.464. – Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judetul Harghita

 

1.465. – Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judetul Arges

 

1.466. – Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judetul Teleorman

 

1.467. – Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judetul Dâmbovita

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

494. – Decizie pentru modificarea statului de functii al Secretariatului General al Guvernului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.752. – Ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judetul Harghita

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap, cultură, culte si echilibrarea bugetelor locale pe anul 2005, cu suma de 1.000 mii lei (RON), pentru judetul Harghita, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, si alocarea acesteia bugetului propriu al municipiului Gheorgheni, judetul Harghita, pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei pe anul 2005.

Art. 2. – Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se va face de către ordonatorul principal de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. – Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2005.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2005.

Nr. 1.464.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judetul Arges

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap, cultură, culte si echilibrarea bugetelor locale pe anul 2005, cu suma de 280 mii lei (RON), pentru judetul Arges, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, si alocarea acesteia bugetului propriu al comunei Rucăr, judetul Arges, în vederea finalizării constructiei sediului Primăriei si Consiliului Local al Comunei Rucăr si asigurării utilitătilor publice ale acestora.

Art. 2. – Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se va face de către ordonatorul principal de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. – Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2005.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2005.

Nr. 1.465.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judetul Teleorman

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru ajutor social si ajutor pentru încălzirea locuintei cu lemne, cărbuni si combustibili petrolieri pe anul 2005, cu suma de 1.000 mii lei (RON), pentru judetul Teleorman, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, si alocarea acesteia bugetului propriu al orasului Videle, judetul Teleorman, pentru plata ajutorului social si a ajutorului pentru încălzirea locuintei cu lemne, cărbuni si combustibili petrolieri.

Art. 2. – Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se va face de către ordonatorul principal de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. – Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2005.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2005.

Nr. 1.466.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judetul Dâmbovita

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap, cultură, culte si echilibrarea bugetelor locale pe anul 2005, cu suma de 1.825.090 lei (RON), pentru judetul Dâmbovita, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, si alocarea acesteia bugetelor locale ale unitătilor administrativ-teritoriale, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru realizarea si finalizarea unor obiective de investitii.

Art. 2. – Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se va face de către ordonatorii principali de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. – Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2005.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2005.

Nr. 1.467.

 

ANEXĂ

 

REPARTIZAREA

pe unităti administrativ-teritoriale a sumei alocate din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judetul Dâmbovita

 

Nr.

crt.

Unităti administrativ-teritoriale

Suma alocată

(lei RON)

1.

Comuna Finta

982.500

2.

Comuna Petresti

842.590

 

TOTAL:

1.825.090

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru modificarea statului de functii al Secretariatului General al Guvernului

 

Având în vedere dispozitiile art. 9 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 157/2005 pentru organizarea si functionarea Secretariatului General al Guvernului,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

primul-ministru emite următoarea decizie:

Articol unic. – Anexa nr. 2 la Decizia primului-ministru nr. 473/2005 pentru aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii ale Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 925 din 17 octombrie 2005, astfel cum a fost modificată prin Decizia primului-ministru nr. 487/2005 pentru modificarea statului de functii al Secretariatului General al Guvernului, se modifică si se înlocuieste cu anexa*) care face parte integrantă din prezenta decizie.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

 

Bucuresti, 28 noiembrie 2005.

Nr. 494.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 2 la Decizia primului-ministru nr. 473/2005)

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene

 

În temeiul prevederilor art. 3 alin. (1) pct. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, în baza prevederilor art. 4 alin. (1) din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. – (1) Se aprobă reglementările contabile conforme cu directivele europene, cuprinse în anexa**) care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Reglementările prevăzute la alin. (1) cuprind Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitătilor Economice Europene si Reglementările contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunitătilor Economice Europene.

Art. 2. – (1) Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitătilor Economice Europene se aplică de persoanele juridice prevăzute la art. 1 alin. (1) din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată.

(2) Subunitătile fără personalitate juridică, cu sediul în străinătate, care apartin persoanelor juridice cu sediul sau domiciliul în România, precum si sediile permanente din România care apartin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul în străinătate au obligatia să organizeze si să conducă contabilitatea proprie, potrivit reglementărilor mentionate la alin. (1).

Art. 3. – (1) Persoanele juridice care la data bilantului depăsesc limitele a două dintre următoarele 3 criterii, denumite în continuare criterii de mărime:

– total active: 3.650.000 euro;

– cifra de afaceri netă: 7.300.000 euro;

– număr mediu de salariati în cursul exercitiului financiar: 50

întocmesc situatii financiare anuale care cuprind:

– bilant;

– cont de profit si pierdere;

– situatia modificărilor capitalului propriu;

– situatia fluxurilor de trezorerie;

– note explicative la situatiile financiare anuale.

(2) Persoanele juridice care la data bilantului nu depăsesc limitele a două dintre criteriile de mărime prevăzute la alin. (1) întocmesc situatii financiare anuale simplificate care cuprind:

– bilant prescurtat;

– cont de profit si pierdere;

– note explicative la situatiile financiare anuale simplificate.

Optional, ele pot întocmi situatia modificărilor capitalului propriu si/sau situatia fluxurilor de trezorerie.

(3) Potrivit legii contabilitătii, situatiile financiare anuale trebuie însotite de o declaratie scrisă de asumare a răspunderii conducerii persoanei juridice pentru întocmirea situatiilor financiare anuale în conformitate cu

Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitătilor Economice Europene.

(4) Persoanele juridice care au întocmit situatii financiare anuale simplificate vor întocmi situatiile financiare anuale prevăzute la alin. (1) numai dacă în două exercitii financiare consecutive depăsesc limitele a două dintre cele 3 criterii de mărime prevăzute la alin. (1). Persoanele juridice care au întocmit situatiile financiare anuale prevăzute la alin. (1) vor întocmi situatii financiare anuale simplificate numai dacă în două exercitii financiare consecutive nu depăsesc limitele a două dintre cele 3 criterii de mărime prevăzute la alin. (1).

Art. 4. – Pentru situatiile financiare ale anului 2006, întocmite potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitătilor Economice Europene, încadrarea în criteriile de mărime prevăzute la art. 3 alin. (1) se efectuează la sfârsitul exercitiului financiar al anului 2006, pe baza indicatorilor determinati din situatiile financiare ale anului 2005.

Art. 5. – (1) Situatiile financiare anuale întocmite de persoanele juridice prevăzute la art. 3 alin. (1) sunt auditate potrivit legii.

(2) Fac obiectul auditului financiar si situatiile financiare anuale întocmite de entitătile de interes public, astfel cum sunt definite potrivit legii.

(3) Situatiile financiare anuale simplificate sunt verificate potrivit legii.

Art. 6. – Prevederile art. 3 alin. (2) nu se aplică de către societătile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piată reglementată, astfel cum este definită de legislatia în vigoare privind piata de capital.

Art. 7. – (1) Situatiile financiare anuale consolidate sunt elaborate în conformitate cu Reglementările contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunitătilor Economice Europene.

(2) O societate-mamă trebuie să întocmească situatii financiare anuale consolidate dacă aceasta face parte dintr-un grup de societăti si îndeplineste una dintre următoarele conditii:

a) detine majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau asociatilor într-o altă societate denumită filială;

b) este actionar sau asociat al unei societăti si majoritatea membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere ale societătii în cauză (filială), care au îndeplinit aceste functii în cursul exercitiului financiar, în cursul exercitiului financiar precedent si până în momentul întocmirii situatiilor financiare anuale consolidate, au fost numiti doar ca rezultat al exercitării drepturilor lor de vot;

c) este actionar sau asociat al unei societăti si detine singură controlul asupra majoritătii drepturilor de vot ale actionarilor sau asociatilor societătii, ca urmare a unui acord cu alti actionari sau asociati;

d) este actionar sau asociat si are dreptul de a exercita o influentă dominantă asupra filialei, în temeiul unui contract încheiat cu societatea comercială în cauză sau al unei clauze din actul constitutiv sau statut, dacă legislatia aplicabilă filialei permite astfel de contracte sau clauze;

e) societatea-mamă detine puterea de a exercita sau exercită efectiv o influentă dominantă ori control asupra unei filiale;

f) este actionar sau asociat si are dreptul de a numi ori de a revoca majoritatea membrilor organelor de administratie, conducere sau de supraveghere ale filialei; sau

g) societatea-mamă si filiala sunt conduse pe o bază unificată de către societatea-mamă.

Art. 8. – (1) O societate-mamă este scutită de la întocmirea situatiilor financiare anuale consolidate dacă, la data bilantului consolidat, societătile comerciale care urmează să fie consolidate nu depăsesc împreună, pe baza celor mai recente situatii financiare anuale ale acestora, limitele a două dintre următoarele 3 criterii:

– total active: 17.520.000 euro;

– cifra de afaceri netă: 35.040.000 euro;

– număr mediu de salariati în cursul exercitiului financiar: 250.

(2) Scutirea prevăzută la alin. (1) nu se aplică dacă una dintre filialele care urmează să fie consolidate este o societate comercială ale cărei valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piată reglementată, în conformitate cu legislatia în vigoare privind piata de capital.

(3) Conditiile în care o societate-mamă este scutită de la obligatia întocmirii situatiilor financiare anuale consolidate sunt prevăzute în Reglementările contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunitătilor Economice Europene.

Art. 9. – Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2006.

Art. 10. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:

– Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001 pentru aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitătilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 85 din 20 februarie 2001, cu modificările si completările ulterioare;

– Ordinul ministrului finantelor publice nr. 306/2002 pentru aprobarea Reglementărilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 si nr. 279 bis din 25 aprilie 2002, cu modificările ulterioare;

– Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.827/2003 pentru modificarea si completarea unor reglementări în domeniul contabilitătii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 din 22 ianuarie 2004;

– prevederile art. 2 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.775/2004 privind unele reglementări în domeniul contabilitătii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 27 si nr. 27 bis din 10 ianuarie 2005;

– Ordinul ministrului finantelor nr. 772/2000 de aprobare a Normelor privind consolidarea conturilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 374 din 11 august 2000, cu modificările ulterioare;

– Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.988/2001 privind nivelul cifrei de afaceri de la care există obligatia persoanelor juridice de a încheia contracte pentru întocmirea situatiilor financiare anuale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 662 din 22 octombrie 2001;

– prevederile pct. 44 din Normele privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si pasiv, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.753/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.174 din 13 decembrie 2004;

– orice alte dispozitii contrare prezentului ordin.

Art. 11. – Directia de reglementări contabile va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 12. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 17 noiembrie 2005.

Nr. 1.752.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.080 bis abonament, care se poate achizitiona si de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.