MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 1082         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 30 noiembrie 2005

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

5.441. – Ordin al ministrului educatiei si cercetării pentru aprobarea Metodologiei privind miscarea personalului didactic din învătământul preuniversitar

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei privind miscarea personalului didactic din învătământul preuniversitar

 

În baza prevederilor art. 9, 127, 128 si 141 din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 7, 9, 10, 13, 14, 16, 43, 44 si 45 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării, cu modificările ulterioare,

ministrul educatiei si cercetării emite prezentul ordin.

Art. 1. – Se aprobă Metodologia privind miscarea personalului didactic din învătământul preuniversitar, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice dispozitie contrară metodologiei mentionate la art. 1.

Art. 3. – Directia generală managementul resurselor umane din Ministerul Educatiei si Cercetării si inspectoratele scolare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei si cercetării,

Mircea Miclea

 

Bucuresti, 9 noiembrie 2005.

Nr. 5.441.

 

ANEXĂ*)

 

METODOLOGIE

privind miscarea personalului didactic din învătământul preuniversitar

 

CAPITOLUL I

Constituirea, încadrarea si vacantarea posturilor/catedrelor din învătământul preuniversitar, ca urmare a aplicării planului-cadru

 

Art. 1. – (1) Constituirea posturilor/catedrelor didactice din învătământul preuniversitar se face pe baza planurilorcadru de învătământ aflate în vigoare pentru anul scolar 2006–2007.

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

Pagina a 17-a

Pagina a 18-a

Pagina a 19-a

Pagina a 20-a

Pagina a 21-a

Pagina a 22-a

Pagina a 23-a

Pagina a 24-a

Pagina a 25-a

Pagina a 26-a

Pagina a 27-a

Pagina a 28-a

Pagina a 29-a

Pagina a 30-a

Pagina a 31-a

Pagina a 32-a

Pagina a 33-a

Pagina a 34-a

Pagina a 35-a

Pagina a 36-a

Pagina a 37-a

Pagina a 38-a

Pagina a 39-a

Pagina a 40-a

Pagina a 41-a

Pagina a 42-a

Pagina a 43-a

Pagina a 44-a

Pagina a 45-a

Pagina a 46-a

Pagina a 47-a

Pagina a 48-a