MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 973         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 2 noiembrie 2005

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.272. – Hotărâre pentru aprobarea listei persoanelor fizice si juridice suspecte de săvârsirea sau finantarea actelor de terorism

 

1.288. – Hotărâre privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

 

1.290. – Hotărâre privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

 

1.292. – Hotărâre privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

106. – Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind înfiintarea si functionarea Unitătii epidemiologice centrale în cadrul Institutului de Diagnostic si Sănătate Animală

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea listei persoanelor fizice si juridice suspecte de săvârsirea sau finantarea actelor de terorism

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 24 alin. (1) din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea si combaterea terorismului, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Se aprobă lista persoanelor fizice si juridice suspecte de săvârsirea sau finantarea actelor de terorism, întocmită pe baza informatiilor primite de la Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

p. Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi

 

Bucuresti, 18 octombrie 2005.

Nr. 1.272.

 

ANEXĂ

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

Pagina a 17-a

Pagina a 18-a

Pagina a 19-a

Pagina a 20-a

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 10 si 11 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Se aprobă cererea de redobândire a cetăteniei române persoanelor care au avut această cetătenie si au solicitat redobândirea ei, cu stabilirea domiciliului în România, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Monica Luisa Macovei

p. Ministrul administratiei si internelor,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 27 octombrie 2005.

Nr. 1.288.

 

ANEXĂ

 

LISTA

persoanelor pentru care comisia a avizat pozitiv redobândirea cetăteniei române, cu stabilirea domiciliului în România

 

1. Buium Uri (Aurel), fiul lui Buium Iosef si Ida, născut la 25 septembrie 1946 în localitatea Iasi, judetul Iasi, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Rehovot, str. Hasaron nr. 5. (15579/2003)

2. Chenescu Caius, fiul lui Tănase si Aribasoiu Mariea, născut la 21 august 1951 în localitatea Tulcea, judetul Tulcea, România, cetătean francez, cu domiciliul actual în Franta, 75015 Paris, 3, Henri Duchene. (2643/2004)

3. Foster Georgeta, fiica lui Constantin Vasile si Elena, născută la 26 iulie 1947 în localitatea Buzău, judetul Buzău, România, cetătean britanic, cu domiciliul actual în localitatea Târgu Ocna, str. Costache Negri bl. G3, sc. A, et. 1, ap. 7, judetul Bacău. (74/2005)

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 10 si 11 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Se aprobă cererea de redobândire a cetăteniei române persoanelor care au avut această cetătenie si au solicitat redobândirea ei, cu stabilirea domiciliului în România, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Monica Luisa Macovei

p. Ministrul administratiei si internelor,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 27 octombrie 2005.

Nr. 1.290.

 

ANEXĂ

 

LISTA

persoanelor pentru care comisia a avizat pozitiv redobândirea cetăteniei române, cu stabilirea domiciliului în România

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

Pagina a 17-a

Pagina a 18-a

Pagina a 19-a

Pagina a 20-a

Pagina a 21-a

Pagina a 22-a

Pagina a 23-a

Pagina a 24-a

Pagina a 25-a

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 10 si 11 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Se aprobă cererea de redobândire a cetăteniei române persoanelor care au avut această cetătenie si au solicitat redobândirea ei, cu stabilirea domiciliului în România, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Monica Luisa Macovei

p. Ministrul administratiei si internelor,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 27 octombrie 2005.

Nr. 1.292.

 

ANEXĂ

 

LISTA

persoanelor pentru care comisia a avizat pozitiv redobândirea cetăteniei române, cu stabilirea domiciliului în România

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind înfiintarea si functionarea Unitătii epidemiologice centrale în cadrul Institutului de Diagnostic si Sănătate Animală

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 35.382 din 24 octombrie 2005, întocmit de Directia generală sanitară veterinară din structura Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

în temeiul art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 738/2005 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă înfiintarea si functionarea Unitătii epidemiologice centrale în cadrul Institutului de Diagnostic si Sănătate Animală.

Art. 2. – Unitatea epidemiologică centrală se constituie si are ca bază Serviciul de epidemiologie, statistică, prognoze si analize de risc, existent în cadrul Institutului de Diagnostic si Sănătate Animală.

Art. 3. – Unitatea epidemiologică centrală va functiona cu un număr de 21 de functionari publici, specialisti de profesii diferite, conform necesitătilor acesteia, din care 10 specialisti existenti în cadrul Serviciului de epidemiologie, statistică, prognoze si analize de risc si 11 specialisti detasati de la structurile Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

Art. 4. – Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor va monitoriza îndeplinirea prevederilor prezentului ordin.

Art. 5. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la 5 zile de la publicare.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Ion Agafitei

 

Bucuresti, 24 octombrie 2005.

Nr. 106.