MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 983       LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 4 noiembrie 2005

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.310. – Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investitii “Centru administrativ pentru producerea si valorificarea plăcilor cu numere de înmatriculare, evidenta vehiculelor, permise de conducere si examinare auto“

 

1.335. – Hotărâre pentru alocarea din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, a unei sume în bugetul alocat Ministerului Sănătătii, în vederea acordării unui ajutor

 

ACTE ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

60. – Ordin pentru aprobarea Regulamentului nr. 13/2005 privind autorizarea si functionarea depozitarului central, caselor de compensare si contrapărtilor centrale

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Centru administrativ pentru producerea si valorificarea plăcilor cu numere de înmatriculare, evidenta vehiculelor, permise de conducere si examinare auto“

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Centru administrativ pentru producerea si valorificarea plăcilor cu numere de înmatriculare, evidenta vehiculelor, permise de conducere si examinare auto“, situat în municipiul Bucuresti, sos. Pipera nr. 49, sectorul 2, prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se face integral din venituri proprii ale activitătii de confectionare si valorificare a plăcilor cu numere de înmatriculare, înfiintată pe lângă Ministerul Administratiei si Internelor.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 27 octombrie 2005.

Nr. 1.310.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru alocarea din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, a unei sume în bugetul alocat Ministerului Sănătătii, în vederea acordării unui ajutor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea privind finantele publice nr. 500/2002, cu modificările ulterioare, al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 28/2003 privind trimiterea bolnavilor pentru tratament în străinătate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 119/2003,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă alocarea sumei de 550.000 lei (RON) din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, bugetului Ministerului Sănătătii pentru plata unui ajutor.

Art. 2. – (1) Suma prevăzută la art. 1 se va utiliza pentru acordarea unui ajutor în sumă de 100.000 lire sterline copilului Macovei Eduard Ovidiu în vârstă de 9 ani, din Dorohoi, Aleea Prieteniei nr. 1, bl. A, ap. 10, judetul Botosani, pentru efectuarea transplantului medular în străinătate.

(2) Ajutorul se acordă în lei, la cursul de schimb valutar al Băncii Nationale a României din ziua lucrătoare precedentă efectuării deschiderii de credite bugetare, si se suportă din bugetul Ministerului Sănătătii, prin Directia de Sănătate Publică a Judetului Botosani.

Art. 3. – Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2005.

Art. 4. – Fundamentarea sumei solicitate si justificarea celei utilizate pentru efectuarea transplantului medular în străinătate revin Ministerului Sănătătii, prin Directia de Sănătate Publică a Judetului Botosani, care va efectua plata si va certifica documentele financiar-contabile prezentate de furnizorul de servicii medicale din străinătate.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul sănătătii,

Virgil Păunescu,

secretar de stat

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 3 noiembrie 2005.

Nr. 1.335.

 

ACTE ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

COMISIA NATIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului nr. 13/2005 privind autorizarea si functionarea depozitarului central, caselor de compensare si contrapărtilor centrale

 

În conformitate cu prevederile art. 1, 2 si ale art. 7 alin. (3) si (5) din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2000, aprobată si modificată prin Legea nr. 514/2002, modificat si completat prin Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere art. 290 alin. (2) din Legea nr. 297/2004,

Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, în sedinta din data de 20 octombrie 2005, a hotărât emiterea următorului ordin:

Art. 1. – Se aprobă Regulamentul nr. 13/2005 privind autorizarea si functionarea depozitarului central, caselor de compensare si contrapărtilor centrale, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Regulamentul mentionat la art. 1 intră în vigoare la data publicării acestuia si a prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va fi publicat si în Buletinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si pe site-ul acesteia (www.cnvmr.ro).

Art. 3. – Directia reglementare din cadrul Directiei generale autorizare reglementare împreună cu Secretariatul general si cu directorul general executiv vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare,

Gabriela Anghelache

 

Bucuresti, 24 octombrie 2005.

Nr. 60.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 983 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.