MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

PARTEA  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 907         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 11 octombrie 2005

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

272. – Lege pentru completarea art. 1 din Legea nr. 570/2003 privind interzicerea exploatării de masă lemnoasă din fondul forestier national si din afara acestuia, pentru o perioadă de 3 ani, în judetele Brăila, Călărasi, Constanta, Dolj, Galati, Giurgiu, Ialomita, Olt, Tulcea si Teleorman

 

974. – Decret privind promulgarea Legii pentru completarea art. 1 din Legea nr. 570/2003 privind interzicerea exploatării de masă lemnoasă din fondul forestier national si din afara acestuia, pentru o perioadă de 3 ani, în judetele Brăila, Călărasi, Constanta, Dolj, Galati, Giurgiu, Ialomita, Olt, Tulcea si Teleorman

 

273. – Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 83/2005 pentru modificarea art. 10 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national, republicată

 

975. – Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 83/2005 pentru modificarea art. 10 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national, republicată

 

274. – Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 52/2005 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 28 ianuarie 2005, pentru finantarea Proiectului de restructurare a transporturilor

 

976. – Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 52/2005 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 28 ianuarie 2005, pentru finantarea Proiectului de restructurare a transporturilor

 

279. – Lege privind ucenicia la locul de muncă

 

981. – Decret pentru promulgarea Legii privind ucenicia la locul de muncă

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

687. – Ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei privind stabilirea, începând cu luna octombrie 2005, a costului mediu lunar de întretinere pe baza căruia se calculează contributia de întretinere datorată de persoanele asistate în căminele pentru persoane vârstnice

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru completarea art. 1 din Legea nr. 570/2003 privind interzicerea exploatării de masă lemnoasă din fondul forestier national si din afara acestuia, pentru o perioadă de 3 ani, în judetele Brăila, Călărasi, Constanta, Dolj, Galati, Giurgiu, Ialomita, Olt, Tulcea si Teleorman

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – La articolul 1 din Legea nr. 570/2003 privind interzicerea exploatării de masă lemnoasă din fondul forestier national si din afara acestuia, pentru o perioadă de 3 ani, în judetele Brăila, Călărasi, Constanta, Dolj, Galati, Giurgiu, Ialomita, Olt, Tulcea si Teleorman, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 932 din 23 decembrie 2003, după litera e) se introduce o literă nouă, litera f), cu următorul cuprins:

“f) arborete situate pe terenurile forestiere scoase definitiv sau temporar din circuitul silvic cu defrisarea vegetatiei forestiere, precum si vegetatia forestieră de pe terenurile din afara fondului forestier, a căror defrisare este necesară pentru realizarea obiectivelor de interes national si a celor declarate de utilitate publică, în conditiile legii.“

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 5 octombrie 2005.

Nr. 272.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru completarea art. 1 din Legea nr. 570/2003 privind interzicerea exploatării de masă lemnoasă din fondul forestier national si din afara acestuia, pentru o perioadă de 3 ani, în judetele Brăila, Călărasi, Constanta, Dolj, Galati, Giurgiu, Ialomita, Olt, Tulcea si Teleorman

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru completarea art. 1 din Legea nr. 570/2003 privind interzicerea exploatării de masă lemnoasă din fondul forestier national si din afara acestuia, pentru o perioadă de 3 ani, în judetele Brăila, Călărasi, Constanta, Dolj, Galati, Giurgiu, Ialomita, Olt, Tulcea si Teleorman si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 5 octombrie 2005.

Nr. 974.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 83/2005 pentru modificarea art. 10 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national, republicată

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 83 din 14 iulie 2005 pentru modificarea art. 10 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national, republicată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 627 din 19 iulie 2005.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

MIRON TUDOR MITREA

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 5 octombrie 2005.

Nr. 273.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 83/2005 pentru modificarea art. 10 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national, republicată

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 83/2005 pentru modificarea art. 10 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national, republicată, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 5 octombrie 2005.

Nr. 975.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 52/2005 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 28 ianuarie 2005, pentru finantarea Proiectului de restructurare a transporturilor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 52 din 15 iunie 2005 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 28 ianuarie 2005, pentru finantarea Proiectului de restructurare a transporturilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 514 din 16 iunie 2005.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 5 octombrie 2005.

Nr. 274.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 52/2005 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 28 ianuarie 2005, pentru finantarea Proiectului de restructurare a transporturilor

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 52/2005 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 28 ianuarie 2005, pentru finantarea Proiectului de restructurare a transporturilor si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 5 octombrie 2005.

Nr. 976.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind ucenicia la locul de muncă

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. – Ucenicia la locul de muncă reprezintă formarea profesională realizată în baza unui contract de ucenicie la locul de muncă.

Art. 2. – Ucenicul este persoana fizică încadrată în muncă în baza unui contract de ucenicie la locul de muncă.

Art. 3. – (1) Maistrul de ucenicie este persoana atestată în conditiile prezentei legi, care coordonează formarea profesională a ucenicului.

(2) Maistrul de ucenicie este salariat al angajatorului care organizează ucenicia la locul de muncă.

(3) În cazul în care ucenicia la locul de muncă este organizată de către o persoană fizică autorizată să desfăsoare activităti economice în mod independent sau o asociatie familială, maistrul de ucenicie este chiar persoana fizică autorizată sau un membru al asociatiei familiale.

 

CAPITOLUL II

Contractul de ucenicie la locul de muncă

 

Art. 4. – (1) Contractul de ucenicie la locul de muncă este un contract individual de muncă de tip particular, încheiat pe durată determinată, în temeiul căruia o persoană fizică, denumită ucenic, se obligă să se pregătească profesional si să muncească pentru si sub autoritatea unei persoane juridice sau fizice denumite angajator, care se obligă să-i asigure plata salariului si toate conditiile necesare formării profesionale.

(2) Încheierea, executarea, modificarea, suspendarea si încetarea contractului de ucenicie la locul de muncă se fac în conditiile respectării reglementărilor Legii nr. 53/2003 – Codul muncii referitoare la ucenicie si la contractul individual de muncă.

(3) Contractul de ucenicie la locul de muncă se încheie obligatoriu în formă scrisă, în limba română, si se înregistrează în termen de 20 de zile la inspectoratul teritorial de muncă judetean, respectiv al municipiului Bucuresti. Obligatia de încheiere a contractului de ucenicie la locul de muncă, în formă scrisă, revine angajatorului.

(4) Pe lângă elementele obligatorii ale contractului individual de muncă, contractul de ucenicie la locul de muncă cuprinde si următoarele clauze cu privire la:

a) calificarea, respectiv competentele pe care urmează să le dobândească ucenicul;

b) numele maistrului de ucenicie si calificarea acestuia;

c) locul în care se desfăsoară activitatea de formare profesională;

d) repartizarea programului de pregătire practică si a celui de pregătire teoretică, după caz;

e) durata necesară obtinerii calificării sau competentelor;

f) avantajele în natură acordate ucenicului.

(5) Drepturile si obligatiile angajatorului si ale ucenicului se stabilesc prin contractul de ucenicie la locul de muncă, ce se completează cu prevederile din cuprinsul contractului colectiv de muncă aplicabil si prin regulamentele interne, după caz.

(6) Modelul-cadru al contractului de ucenicie la locul de muncă se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 5. – (1) Poate fi încadrată, ca ucenic în muncă, orice persoană fizică ce a împlinit vârsta de 16 ani, dar nu mai mult de 25 de ani, si nu detine o calificare pentru ocupatia în care se organizează ucenicia la locul de muncă.

(2) Persoana fizică poate încheia un contract de ucenicie la locul de muncă, în calitate de ucenic, si la împlinirea vârstei de 15 ani, cu acordul scris al părintilor sau al reprezentantilor legali, pentru activităti potrivite cu dezvoltarea fizică, aptitudinile si cunostintele sale, dacă astfel nu îi sunt periclitate sănătatea, dezvoltarea si pregătirea profesională. Lipsa acordului părintilor sau al reprezentantilor legali atrage după sine nulitatea absolută a contractului de ucenicie.

(3) Se pot încadra în muncă în calitate de ucenici si următoarele categorii:

a) cetătenii străini, precum si apatrizii care au obtinut permis de muncă în România, conform reglementărilor legale în vigoare;

b) cetătenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor semnatare ale Acordului privind Spatiul Economic European si membrii de familie ai acestora.

(4) Maternitatea nu constituie motiv de discriminare în executarea uceniciei la locul de muncă.

(5) Ucenicii care au împlinit vârsta de 18 ani au dreptul la întretinere, acestora aplicându-li-se prevederile Codului familiei, perioada de ucenicie fiind asimilată cu cea de continuare a studiilor.

Art. 6. – (1) Pot încheia contracte de ucenicie la locul de muncă, în calitate de angajatori, numai persoanele juridice si persoanele fizice autorizate de Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, potrivit prevederilor prezentei legi.

(2) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfăsoară activităti economice în mod independent, pot încadra în muncă ucenici si:

a) persoana fizică autorizată, dacă face dovada că prestează de cel putin un an activitatea pentru care a fost autorizată;

b) asociatia familială, prin reprezentantul acesteia, dacă face dovada că prestează de cel putin un an activitatea pentru care s-a constituit ca asociatie familială.

(3) Persoana fizică autorizată, respectiv asociatia familială, pot organiza ucenicie la locul de muncă pentru maximum trei ucenici care se pregătesc concomitent si numai pentru nivelul I de calificare, potrivit dispozitiilor legale.

(4) Dispozitiile prezentei legi referitoare la încheierea contractului de ucenicie la locul de muncă sunt aplicabile si în cazul raporturilor de muncă ale ucenicilor încadrati de asociatiile cooperatiste, reglementate prin legi speciale.

Art. 7. – (1) Durata contractului de ucenicie la locul de muncă nu poate fi mai mare de 3 ani si mai mică de 6 luni.

(2) Ucenicul poate fi supus unei perioade de probă care nu va depăsi 30 de zile lucrătoare.

(3) Formarea profesională prin ucenicie la locul de muncă cuprinde pregătirea teoretică si pregătirea practică sau numai pregătirea practică.

(4) Timpul necesar pregătirii teoretice a ucenicului este inclus în programul normal de muncă.

(5) Salariul de bază lunar, stabilit prin contractul de ucenicie la locul de muncă, este cel putin egal cu salariul de bază minim brut pe tară, în vigoare pentru un program de 8 ore pe zi, respectiv de 40 de ore în medie pe săptămână.

(6) Programul normal de muncă pentru persoanele încadrate în baza unui contract de ucenicie la locul de muncă este de maximum 8 ore pe zi, în regim de maximum 5 zile pe săptămână.

(7) Pe perioada încadrării în muncă în baza contractului de ucenicie la locul de muncă, angajatorul are obligatia să asigure ucenicului care are domiciliul stabil în altă localitate, fără posibilităti de navetă zilnică, conditii de cazare si de masă în regim de 3 mese pe zi, în unităti de profil autorizat, conform legii.

(8) Conditiile de cazare trebuie să fie asigurate de către angajator si suportate de ucenic, iar contravaloarea acestora nu poate depăsi 50% din venitul net salarial realizat de către ucenic la locul de muncă, conform contractului de ucenicie în vigoare.

 

CAPITOLUL III

Statutul ucenicului

 

Art. 8. – (1) Persoana încadrată în muncă în baza contractului de ucenicie la locul de muncă are statut de ucenic.

(2) La încheierea contractului de ucenicie, angajatorul poate solicita absolventului angajarea obligatiei de a rămâne în unitatea respectivă cu contract de muncă pe o perioadă negociată între părti. În caz contrar, ucenicul va rambursa contravaloarea cheltuielilor făcute de angajator cu formarea sa profesională.

Art. 9. – (1) Statutul de ucenic îi conferă acestuia toate drepturile si obligatiile prevăzute de legislatia muncii, precum si drepturile si obligatiile prevăzute de prezenta lege.

(2) Ucenicul beneficiază de dispozitiile legale aplicabile celorlalti salariati, în măsura în care acestea nu sunt contrare statutului ucenicului.

Art. 10. – (1) În vederea formării profesionale a ucenicului, angajatorul are obligatia să asigure ucenicului accesul la pregătire teoretică si practică, precum si toate conditiile necesare pentru ca maistrul de ucenicie să-si îndeplinească sarcinile în ceea ce priveste formarea ucenicului.

(2) Coordonarea activitătii de formare profesională a ucenicului se realizează de către maistrul de ucenicie, definit conform prevederilor art. 3.

(3) Persoana fizică autorizată si membrul asociatiei familiale pregătesc ucenici în nume propriu, având în acelasi timp si calitatea de maistri de ucenicie.

 

CAPITOLUL IV

Autorizarea angajatorului si atestarea maistrului de ucenicie

 

Art. 11. – Autorizarea angajatorului si atestarea maistrului de ucenicie se realizează de Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, prin directiile de muncă, solidaritate socială si familie judetene si a municipiului Bucuresti, în baza avizului comisiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, constituite potrivit legii.

Art. 12. – Autorizarea angajatorului si atestarea maistrului de ucenicie se fac pentru o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de prelungire.

Art. 13. – (1) Retragerea autorizatiei angajatorului si a atestatului de maistru de ucenicie se face de Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, prin directiile de muncă, solidaritate socială si familie judetene si a municipiului Bucuresti.

(2) Modalitatea de autorizare a angajatorului si de atestare a maistrului de ucenicie, precum si retragerea autorizatiei, respectiv a atestatului, se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

 

CAPITOLUL V

Organizarea uceniciei la locul de muncă

 

Art. 14. – (1) Ucenicia la locul de muncă se organizează pentru nivelurile 1, 2 si 3 de calificare, stabilite prin legislatia în vigoare.

(2) Ucenicia la locul de muncă se organizează pentru calificările stabilite prin legislatia în vigoare si pentru ocupatiile cuprinse în Clasificarea Ocupatiilor din România, pentru care există standarde de pregătire profesională, respectiv standarde ocupationale.

Art. 15. – (1) Pregătirea teoretică se desfăsoară la un furnizor de formare profesională autorizat, conform prevederilor legale în vigoare pentru calificarea sau ocupatia respectivă.

(2) Pregătirea practică se desfăsoară în locuri de muncă care să permită dobândirea tuturor competentelor prevăzute de standardul ocupational, respectiv de standardul de pregătire profesională.

(3) Este interzisă utilizarea ucenicilor la prestarea altor activităti si/sau exercitarea altor atributii în afara celor care au ca obiect pregătirea teoretică si practică conform contractului de ucenicie la locul de muncă.

Art. 16. – (1) Evaluarea finală a pregătirii teoretice si practice a ucenicului este organizată de angajator.

(2) Comisia de autorizare a furnizorilor de formare profesională judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, la solicitarea angajatorului, desemnează o comisie de examinare constituită din specialisti în domeniul de activitate în care s-a realizat formarea profesională a ucenicului.

(3) Evaluarea si certificarea formării profesionale prin ucenicie la locul de muncă se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind formarea profesională a adultilor.

 

CAPITOLUL VI

Sustinerea financiară a uceniciei la locul de muncă

 

Art. 17. – (1) Angajatorii care încadrează în muncă persoane, în baza unui contract de ucenicie la locul de muncă conform prezentei legi, primesc lunar, la cerere, din bugetul asigurărilor pentru somaj, pe perioada derulării contractului de ucenicie, pentru fiecare persoană:

a) o sumă egală cu 50% din salariul de bază minim brut pe tară, în vigoare;

b) o sumă egală cu contravaloarea lunară a serviciilor de instruire teoretică a ucenicului, fără a putea depăsi 20% din salariul de bază minim brut pe tară, în vigoare.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică pe perioada de probă prevăzută în cuprinsul contractului de ucenicie la locul de muncă, precum si pe perioada în care raporturile de muncă sunt suspendate.

(3) Suma lunară prevăzută la alin. (1) lit. a) se acordă angajatorilor proportional cu timpul efectiv lucrat de ucenic, precum si pentru perioada concediului anual de odihnă al ucenicului.

Art. 18. – Nu beneficiază de prevederile art. 17 angajatorii care, anterior încheierii contractului de ucenicie la locul de muncă, au avut cu persoana în cauză încheiat un alt contract de ucenicie la locul de muncă.

Art. 19. – Modul de acordare a sumelor prevăzute la art. 17 alin. (1), din bugetul asigurărilor pentru somaj, se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 20. – (1) Calificările sau competentele profesionale pentru care se acordă sumele prevăzute la art. 17 se stabilesc anual prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă.

(2) Stabilirea anuală a calificărilor sau competentelor profesionale pentru care se acordă sumele prevăzute la art. 17 nu produce efecte asupra finantării contractelor de ucenicie aflate în derulare la data aparitiei ordinului mentionat la alin. (1).

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale

 

Art. 21. – (1) În scopul asigurării formării profesionale a ucenicilor, angajatorii care beneficiază de facilitătile prevăzute la art. 17 sunt obligati să mentină raporturile de muncă ale acestora pe perioada contractului de ucenicie la locul de muncă încheiat.

(2) În situatia în care raporturile de muncă încheiate între angajator si ucenic încetează anterior datei expirării contractului de ucenicie la locul de muncă, angajatorii sunt obligati să restituie, în totalitate, agentiei pentru ocuparea fortei de muncă judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sumele încasate de la bugetul asigurărilor pentru somaj pentru fiecare ucenic, plus dobânda de referintă a Băncii Nationale a României, în vigoare la data încetării raporturilor de muncă, dacă încetarea acestora a avut loc din motivele prevăzute la art. 55 lit. b), art. 56 lit. c), e) si

f) si art. 65 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 22. – Controlul respectării obligatiilor privind mentinerea raporturilor de muncă încheiate între ucenici si angajatorii care beneficiază de sume din bugetul asigurărilor pentru somaj, în temeiul art. 17, se efectuează de organele de control din cadrul agentiilor pentru ocuparea fortei de muncă judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

Art. 23. – (1) Inspectorii de muncă au competenta de a controla modul de încheiere, executare, modificare, suspendare si încetare a contractului de ucenicie la locul de muncă în situatiile si în conditiile prevăzute de normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.

(2) La sesizarea inspectorilor de muncă se poate declansa procedura de retragere a autorizatiei angajatorului sau a atestatului maistrului de ucenicie.

Art. 24. – Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, prin directiile de muncă, solidaritate socială si familie judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, exercită controlul asupra modului în care este organizată si se desfăsoară ucenicia la locul de muncă.

Art. 25. – Conflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea si încetarea contractului de ucenicie la locul de muncă se solutionează conform prevederilor legale privind conflictele de muncă.

Art. 26. – (1) Constituie contraventie si se sanctionează de către persoanele stabilite cu atributii de control conform art. 23, cu amendă de 50.000.000 lei (5.000 lei RON), încălcarea dispozitiilor prevăzute la art. 4 alin. (3), art. 5 alin. (1), (2) si (4), art. 6 alin. (1) si (3), art. 7 alin. (1), (2), (4)–(8), art. 9, art. 10 alin. (1) si (2), art. 15 si art. 17 alin. (3).

(2) În cazul în care se constată că au fost încălcate de 3 ori într-un an dispozitiile sanctionate la alin. (1), se solicită retragerea autorizatiei angajatorului de încadrare a ucenicilor la locul de muncă si a dreptului de a obtine o nouă autorizatie pe o perioadă de 4 ani de la data retragerii acesteia.

Art. 27. – Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei elaborează si supune spre aprobare Guvernului normele metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi, în termen de 90 de zile de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 28. – Măsurile de natura ajutorului de stat, prevăzute la art. 17, vor fi notificate de Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, conform Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările si completările ulterioare, si se vor acorda numai după autorizarea acestora de Consiliul Concurentei.

Art. 29. – Prezenta lege intră în vigoare la 120 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

MIRON TUDOR MITREA

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 5 octombrie 2005.

Nr. 279.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind ucenicia la locul de muncă

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind ucenicia la locul de muncă si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 5 octombrie 2005.

Nr. 981.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂTII SOCIALE SI FAMILIEI

 

ORDIN

privind stabilirea, începând cu luna octombrie 2005, a costului mediu lunar de întretinere pe baza căruia se calculează contributia de întretinere datorată de persoanele asistate în căminele pentru persoane vârstnice

 

Având în vedere:

– art. 1 alin. (1) si (2) din Normele metodologice privind stabilirea costului mediu lunar de întretinere în căminele pentru persoanele vârstnice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.021/2000;

– Avizul Ministerului Finantelor Publice nr. 144.153 din 4 iulie 2005;

– Nota ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei nr. 5.295 din 22 septembrie 2005,

în temeiul art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei emite următorul ordin:

Articol unic. – Începând cu luna octombrie 2005, costul mediu lunar de întretinere pe baza căruia se calculează contributia de întretinere datorată de persoanele asistate în căminele pentru persoane vârstnice este de 290 lei (RON).

 

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

 

Bucuresti, 28 septembrie 2005.

Nr. 687.