MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 830         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 14 septembrie 2005

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

4.873. – Ordin al ministrului educatiei si cercetării privind disciplinele si programele pentru examenul de bacalaureat 2006

 

Rectificări la:

 - Hotărârea Guvernului nr. 557/2005;

 - Hotărârea Guvernului nr. 973/2005

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII

 

ORDIN

privind disciplinele si programele pentru examenul de bacalaureat 2006

 

În baza prevederilor Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării,

ministrul educatiei si cercetării emite prezentul ordin.

Art. 1. – Se aprobă Lista disciplinelor la care se sustine examenul de bacalaureat pentru probele d), e), si f), mentionate în Metodologia de organizare si desfăsurare a examenului de bacalaureat pentru sesiunile anului 2006. Lista este prezentată în anexa nr. 1*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – (1) Programele valabile pentru toate disciplinele care se sustin în cadrul probelor examenului de bacalaureat 2006, cu exceptia celor mentionate la alin. (2), sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 4.596/2004 si publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 130 din 10 februarie 2005.

(2) Se aprobă Programele de bacalaureat pentru disciplinele limba engleză, limba italiană, limba greacă modernă, istorie universală, pedagogie generală, pedagogie, biblioteconomie, discipline tehnice, valabile pentru sesiunile examenului de bacalaureat din anul 2006. Programele sunt prezentate în anexa nr. 2*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. – Directia generală învătământ preuniversitar, Directia generală învătământ în limbile minoritătilor, Serviciul National de Evaluare si Examinare, inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, conducerile unitătilor de învătământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul educatiei si cercetării,

Mircea Miclea

 

Bucuresti, 31 august 2005.

Nr. 4.873.

 

ANEXA Nr. 1

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

 

ANEXA Nr. 2

 

PROGRAME

pentru examenul national de bacalaureat – 2006

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

 

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

Pagina a 17-a

Pagina a 18-a

Pagina a 19-a

Pagina a 20-a

Pagina a 21-a

Pagina a 22-a

Pagina a 23-a

Pagina a 24-a

Pagina a 25-a

Pagina a 26-a

Pagina a 27-a

Pagina a 28-a

Pagina a 29-a

Pagina a 30-a

Pagina a 31-a

Pagina a 32-a

Pagina a 33-a

Pagina a 34-a

Pagina a 35-a

Pagina a 36-a

Pagina a 37-a

Pagina a 38-a

Pagina a 39-a

Pagina a 40-a

Pagina a 41-a

Pagina a 42-a

Pagina a 43-a

Pagina a 44-a

Pagina a 45-a

Pagina a 46-a

Pagina a 47-a

Pagina a 48-a

Pagina a 49-a

Pagina a 50-a

Pagina a 51-a

Pagina a 52-a

Pagina a 53-a

Pagina a 54-a

Pagina a 55-a

Pagina a 56-a

Pagina a 57-a

Pagina a 58-a

Pagina a 59-a

Pagina a 60-a

Pagina a 61-a

Pagina a 62-a

Pagina a 63-a

Pagina a 64-a

Pagina a 65-a

Pagina a 66-a

Pagina a 67-a

Pagina a 68-a

Pagina a 69-a

Pagina a 70-a

Pagina a 71-a

Pagina a 72-a

Pagina a 73-a

 

 

RECTIFICĂRI

 

În anexa la Hotărârea Guvernului nr. 557/2005 privind aprobarea renuntării la cetătenia română unor persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554 din 29 iunie 2005, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei “Monitorul Oficial“, Partea I):

- la nr. 114, în loc de: “Mannsfeld Elena-Magdalena, fiica lui Răileanu Constantin si Elisabeta, născută la 16 iunie 1963…“ se va citi: “Mannsfeld Elena-Magdalena, fiica lui Răileanu Constantin si Elisabeta, născută la

16 iulie 1963…“;

- la nr. 119, în loc de: “Matushenko-Rist Maria, fiica lui Rist Stefan si Maria, născută la 1 iunie 1939…“ se va citi: “Matushenko-Rist Maria, fiica lui Rist Stefan si Maria, născută la 1 ianuarie 1939…“.

 

În Hotărârea Guvernului nr. 973/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judetul Gorj, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 790 din 31 august 2005, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei "Monitorul Oficial“, Partea I):

- la art. 1,  în loc de: “Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru sustinerea sistemului...“ se va citi: “Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru sustinerea sistemului...“.