MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 856         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 22 septembrie 2005

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.058. – Hotărâre privind aprobarea Planului national de actiune pentru implementarea legislatiei în domeniul protectiei drepturilor copilului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

A/2.585. – Ordin al ministrului afacerilor externe privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a rezolutiilor Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 1.612/2005, nr. 1.616/2005 si nr. 1.617/2005

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului national de actiune pentru implementarea legislatiei în domeniul protectiei drepturilor copilului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Se aprobă Planul national de actiune pentru implementarea legislatiei în domeniul protectiei drepturilor copilului, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Secretarul de stat

al Autoritătii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului,

Bogdan Adrian Panait,

Secretarul de stat

al Oficiului Român pentru Adoptii,

Theodora Bertzi,

p. Ministrul administratiei si internelor,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

Ministrul sănătătii,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul educatiei si cercetării,

Mircea Miclea

 

Bucuresti, 8 septembrie 2005.

Nr. 1.058.

 

ANEXĂ

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a rezolutiilor Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 1.612/2005, nr. 1.616/2005 si nr. 1.617/2005

 

În baza art. 3 din Legea nr. 206/2005 privind punerea în aplicare a unor sanctiuni internationale,

în temeiul art. 4 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Articol unic. – Se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a rezolutiilor Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 1.612/2005 privind copiii si conflictele armate, nr. 1.616/2005 privind prelungirea embargoului asupra armelor impus Republicii Democratice Congo si nr. 1.617/2005 privind regimul de sanctiuni împotriva Al-Qaida si talibanilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

Ministrul afacerilor externe,

Mihai Răzvan Ungureanu

 

Bucuresti, 31 august 2005.

Nr. A/2.585.

 

ANEXĂ*)

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a