MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 861         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 23 septembrie 2005

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

255. – Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 46/2005 privind repartizarea sumelor retinute în proportie de 10%, potrivit legii, în bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2005

 

921. – Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 46/2005 privind repartizarea sumelor retinute în proportie de 10%, potrivit legii, în bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2005

 

256. – Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 47/2005 privind unele măsuri care trebuie luate pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale

 

922. – Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 47/2005 privind unele măsuri care trebuie luate pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale

 

258. – Lege pentru ratificarea Acordului dintre România si Comisia Comunitătilor Europene care modifică acordurile anuale de finantare 2000, 2001, 2002, 2003 si Acordul multianual de finantare, semnat la Bruxelles si, respectiv, la Bucuresti la 24 decembrie 2004

 

Acord între România si Comisia Comunitătilor Europene care modifică acordurile anuale de finantare 2000, 2001, 2002, 2003 si Acordul multianual de finantare

 

925.– Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre România si Comisia Comunitătilor Europene care modifică acordurile anuale de finantare 2000, 2001, 2002, 2003 si Acordul multianual de finantare, semnat la Bruxelles si, respectiv, la Bucuresti la 24 decembrie 2004

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

469.– Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor privind stabilirea taxelor pentru vizarea anuală a autorizatiilor pentru efectuarea de operatiuni cu metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase

 

470.– Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor privind stabilirea taxelor de autorizare pentru efectuarea de operatiuni cu metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase

 

1.376. – Ordin al ministrului finantelor publice privind stabilirea ratelor dobânzilor practicate de Trezoreria Statului

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

32. – Circulară privind modificarea ratei dobânzii plătite pentru rezervele minime obligatorii în monedă natională si a ratei dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă natională

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 46/2005 privind repartizarea sumelor retinute în proportie de 10%, potrivit legii, în bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2005

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 46 din 1 iunie 2005 privind repartizarea sumelor retinute în proportie de 10%, potrivit legii, în bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 488 din 9 iunie 2005, cu următoarea modificare:

Articolul unic va avea următorul cuprins:

“Articol unic. – Repartizarea sumelor retinute în proportie de 10%, potrivit legii, în bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2005, la capitolul «Servicii medicale si medicamente», titlul «Cheltuieli materiale si servicii», se face, prin derogare de la art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, începând cu luna iunie 2005.“

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 21 septembrie 2005.

Nr. 255.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 46/2005 privind repartizarea sumelor retinute în proportie de 10%, potrivit legii, în bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2005

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 46/2005 privind repartizarea sumelor retinute în proportie de 10%, potrivit legii, în bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2005 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 19 septembrie 2005.

Nr. 921.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 47/2005 privind unele măsuri care trebuie luate pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 47 din 1 iunie 2005 privind unele măsuri care trebuie luate pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 10 iunie 2005, cu următoarea modificare:

Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art.4. – Prin exceptie de la prevederile art. 3, salariile de bază, pensiile, indiferent de sursa de finantare, si indemnizatiile de somaj vor fi întregite la un leu în favoarea persoanei care beneficiază de dreptul respectiv.“

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 21 septembrie 2005.

Nr. 256.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 47/2005 privind unele măsuri care trebuie luate pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 47/2005 privind unele măsuri care trebuie luate pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 19 septembrie 2005.

Nr. 922.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului dintre România si Comisia Comunitătilor Europene care modifică acordurile anuale de finantare 2000, 2001, 2002, 2003 si Acordul multianual de finantare, semnat la Bruxelles si, respectiv, la Bucuresti la 24 decembrie 2004

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se ratifică Acordul dintre România si Comisia Comunitătilor Europene care modifică acordurile anuale de finantare 2000, 2001, 2002, 2003 si Acordul multianual de finantare, semnat la Bruxelles si, respectiv, la Bucuresti la 24 decembrie 2004.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 21 septembrie 2005.

Nr. 258.

 

ACORD

între România si Comisia Comunitătilor Europene care modifică acordurile anuale de finantare 2000, 2001, 2002, 2003 si Acordul multianual de finantare

 

Guvernul României, actionând în numele si pentru România, denumită în continuare România, pe de o parte, si Comisia Comunitătilor Europene, denumită în continuare Comisia, actionând în numele si pentru Comunitatea Europeană, denumită în continuare Comunitatea, pe de altă parte, denumite în continuare părti contractante,

având în vedere că:

1. un Program special de aderare pentru agricultură si dezvoltare rurală (denumit în continuare SAPARD), care prevede o contributie financiară a Comunitătii, a fost stabilit prin Reglementarea Consiliului (CE) nr. 1.268/1999 privind sprijinul Comunitătii pentru măsuri de preaderare pentru agricultură si dezvoltare rurală în tările candidate din centrul si estul Europei, în perioada de preaderare1), si modificat prin Reglementarea (CE) nr. 696/20032);

2. planul prezentat de România a fost aprobat ca Program pentru agricultură si dezvoltare rurală, prin Decizia din 12 decembrie 2000 luată în conformitate cu art. 4 alin. (5) din Reglementarea Consiliului (CE) nr. 1.268/1999. Programul a fost (ultima dată) modificat printr-o decizie din data de 17 septembrie 2004;

3. Acordul multianual de finantare dintre Guvernul României si Comisie actionând în numele Comunitătii, modificat ultima dată prin Acordul anual de finantare 2003 dintre Guvernul României si Comisie actionând în numele Comunitătii (denumit în continuare Acordul multianual de finantare dintre România si Comunitate), a fost încheiat la 17 ianuarie 2002 si prevede în art. 2 că angajamentul financiar al Comunitătii va fi stabilit în acordurile anuale de finantare;

4. în baza modificărilor aduse Programului, acordurile anuale de finantare pentru anii 2000, 2001, 2002 si 2003 (denumite în continuare acordurile anuale de finantare 2000–2003) au fost încheiate între România si Comisie actionând în numele Comunitătii, la datele de 27 februarie 2001, 30 ianuarie 2002, 1 aprilie 2003 si 31 iulie 2003 si au intrat în vigoare la datele de 17 ianuarie 2002, 11 octombrie 2002, 12 mai 2003 si 22 septembrie 2004;

5. modificări suplimentare au fost aduse Programului. Angajamentul financiar al Comunitătii pentru anul 2003 în vederea executiei Programului pentru agricultură si dezvoltare rurală (denumit în continuare Programul) si alte modificări ulterioare, care au fost stabilite în Acordul anual de finantare 2003, în România, trebuie în consecintă modificate;

6. având în vedere experienta acumulată de la semnarea Acordului multianual de finantare dintre România si Comunitate, este necesar să se aducă si alte modificări la acest acord. În particular, este necesar să se adauge prevederi privind contributiile Comunitătii alocate României în cadrul acordurilor anuale de finantare 2000–2003, precum si dobânda acumulată din fondurile SAPARD, au convenit următoarele:


1) JO nr. L 161 din 26 iunie 1999, p. 87–93.

2) JO nr. L 99 din 17 aprilie 2003, p. 24.

 

ARTICOLUL 1

Obiectiv

 

Prezentul acord modifică acordurile anuale de finantare 2000–2003, precum si Acordul multianual de finantare, cu modificările anterioare.

 

ARTICOLUL 2

Modificarea art. 2 din Acordul anual de finantare 2003

 

Suma prevăzută în art. 2 din Acordul anual de finantare 2003 va fi înlocuită cu 163.339.076 euro.

 

ARTICOLUL 3

Modificarea Acordului multianual de finantare

 

Următorul subparagraf se adaugă la articolul 10(3), sectiunea A din anexa la Acordul multianual de finantare: “Totusi, dobânda acumulată care nu a fost utilizată în cadrul proiectelor finantate prin Program va fi plătită Comisiei în euro.“

 

ARTICOLUL 4

Intrarea în vigoare

 

Prezentul acord va intra în vigoare la data la care ambele părti contractante si-au notificat reciproc îndeplinirea tuturor formalitătilor necesare pentru încheierea lui.

 

ARTICOLUL 5

Semnarea

 

Prezentul acord este redactat în două exemplare, în limbile română si engleză, ambele texte fiind autentice.

Totusi, în cazul unor divergente între cele două texte, textul în limba engleză prevalează.

Încheiat la Bruxelles si, respectiv, la Bucuresti la 24 decembrie 2004.

 

Pentru Comisia Comunitătilor Europene,

Mariann Fischer Boel,

membru al Comisiei

Pentru România,

Petre Daea,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre România si Comisia Comunitătilor Europene care modifică acordurile anuale de finantare 2000, 2001, 2002, 2003 si Acordul multianual de finantare, semnat la Bruxelles si, respectiv, la Bucuresti la 24 decembrie 2004

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului dintre România si Comisia Comunitătilor Europene care modifică acordurile anuale de finantare 2000, 2001, 2002, 2003 si Acordul multianual de finantare, semnat la Bruxelles si, respectiv, la Bucuresti la 24 decembrie 2004, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 19 septembrie 2005.

Nr. 925.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

 

ORDIN

privind stabilirea taxelor pentru vizarea anuală a autorizatiilor pentru efectuarea de operatiuni cu metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase

 

Având în vedere prevederile art. 9 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase în România, cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2003,

în temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, cu modificările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor emite următorul ordin:

Art. 1. – Pentru vizarea anuală a autorizatiilor pentru efectuarea de operatiuni cu metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase, începând cu anul în curs se stabileste o taxă anuală de 25% din valoarea taxei de autorizare în vigoare la data vizării, pentru fiecare operatiune autorizată.

Art. 2. – Viza anuală se aplică pe autorizatii la sediul Directiei pentru metale pretioase si pietre pretioase sau la sediile unde îsi desfăsoară activitatea specialistii Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor în analiza si marcarea metalelor pretioase, a aliajelor acestora si a pietrelor pretioase, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, în baza următoarelor documente:

a) un înscris eliberat de organismul patronal, din care să rezulte că îsi mentine avizul acordat în temeiul art. 11 lit. c), respectiv al art. 12 lit. d) din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de  urgentă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase în România, cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2003;

b) declaratie pe propria răspundere că sunt mentinute toate conditiile care au stat la baza acordării autorizatiei pentru efectuarea de operatiuni cu metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase;

c) dovada achitării taxelor de viză.

Art. 3. – Taxele de viză se vor plăti prin mandat postal sau prin ordin de plată în contul nr. RO58TREZ7005003XXX000093 al Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, deschis la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti.

Art. 4. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

Cătălin Florin Teodorescu

 

Bucuresti, 19 septembrie 2005.

Nr. 469.

 

ANEXĂ

 

LISTA

locatiilor unde pot fi vizate autorizatiile pentru efectuarea de operatiuni cu metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase

 

Nr. crt.

 Judetul

Localitatea

Adresa

1.

Alba

Alba Iulia

Str. Basarabiei nr. 5

2.

Arad

Arad

Bd. Revolutiei nr. 72

3.

Arges

Pitesti

Bd. Republicii nr. 67

4.

Bacău

Bacău

Str. George Bacovia nr. 6

5.

Bihor

Oradea

Str. Parcul Traian nr. 8

6.

Brasov

Brasov

Piata Sfatului nr. 26

7.

Buzău

Buzău

Str. Unirii Vechi nr. 3

8.

Cluj

Cluj-Napoca

Piata Unirii nr. 7

9.

Constanta

Constanta

Str. Traian nr. 51

10.

Dolj

Craiova

Str. Unirii nr. 6

11.

Galati

Galati

Str. Fraternitătii nr. 2

12.

Gorj

Târgu Jiu

Str. Geneva nr. 4

13.

Harghita

Miercurea-Ciuc

Piata Libertătii nr. 14

14.

Hunedoara

Deva

Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 10

15.

Iasi

Iasi

Bd. Stefan cel Mare si Sfânt nr. 17

16.

Maramures

Baia Mare

Str. Gheorghe Sincai nr. 34

17.

Mures

Târgu Mures

Piata Trandafirilor nr. 50

18.

Prahova

 Ploiesti

Piata Victoriei nr. 6

19.

Sibiu

Sibiu

Str. Mitropoliei nr. 16

20.

Suceava

Suceava

Str. Ana Ipătescu nr. 2

21.

Timis

Timisoara

Piata I.C. Brătianu nr. 1

22.

 

Bucuresti

Splaiul Unirii nr. 8 bl. B4 sc. 1, et. 2, ap. 6, sectorul 4

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

 

ORDIN

privind stabilirea taxelor de autorizare pentru efectuarea de operatiuni cu metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase

 

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase, aliajelor acestora si pietrelor pretioase în România, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 9 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase în România, cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2003,

în temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, cu modificările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor emite următorul ordin:

Art. 1. – Se stabilesc taxele de autorizare, în cuantum de 400 lei (RON) pentru fiecare dintre operatiunile cu metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase, prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. a)–i) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase, aliajelor acestora si pietrelor pretioase în România, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. – Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 424/2003 privind stabilirea taxei de autorizare pentru operatiunile cu metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 315 din 9 aprilie 2004, se abrogă.

Art. 3. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

Cătălin Florin Teodorescu

 

Bucuresti, 19 septembrie 2005.

Nr. 470.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind stabilirea ratelor dobânzilor practicate de Trezoreria Statului

 

În baza prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile Legii datoriei publice nr. 313/2004, ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. – Începând cu data de 26 septembrie 2005, ratele dobânzilor practicate de Trezoreria Statului se stabilesc după cum urmează:

a) rata dobânzii la vedere acordată la disponibilitătile păstrate în conturi la Trezoreria Statului si la certificatele de trezorerie răscumpărate înainte de scadentă sau transformate în depozite la vedere se stabileste la 0,5% pe an;

b) rata dobânzii acordată la depozitele pe termen de o lună se stabileste la 6% pe an, iar la depozitele pe termen de 3 luni se stabileste la 7% pe an;

c) rata dobânzii la termen pentru certificatele de trezorerie transformate în depozite la termen la Trezoreria Statului se stabileste la 7% pe an.

Art. 2. – Prevederile prezentului ordin vor fi duse la îndeplinire de Unitatea de Management a Trezoreriei Statului din cadrul Ministerului Finantelor Publice, precum si de directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti.

Art. 3. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 19 septembrie 2005.

Nr. 1.376.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind modificarea ratei dobânzii plătite pentru rezervele minime obligatorii în monedă natională si a ratei dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă natională

 

În baza dispozitiilor art. 5 si 8 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, în aplicarea prevederilor Regulamentului nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,

Banca Natională a României emite prezenta circulară.

Articol unic. – Începând cu perioada de aplicare 24 septembrie – 23 octombrie 2005, următoarele rate ale dobânzilor practicate de Banca Natională a României pentru rezervele minime obligatorii se stabilesc astfel:

a) rata dobânzii plătită pentru rezervele minime obligatorii constituite în monedă natională: 1,50% pe an;

b) rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă natională: 21% pe an.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 21 septembrie 2005.

Nr. 32.