MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 874         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 29 septembrie 2005

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.016. – Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Timis, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Timis

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

88/973. – Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si al ministrului sănătătii privind aprobarea Listei încărcăturilor anterioare autorizate pentru transportul pe mare al uleiurilor si grăsimilor lichide în vrac

 

4.925. – Ordin al ministrului educatiei si cercetării pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a unitătilor de învătământ preuniversitar

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Timis, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Timis

 

În temeiul prevederilor art. 108 din Constitutia României, republicată, si ale art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. – Hotărârea Guvernului nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Timis, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Timis, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 699 si nr. 699 bis din 24 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 1 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al judetului Timis“:

a) se abrogă pozitiile nr. 6 si 7;

b) la sectiunea I “bunuri imobile“ se modifică următoarele pozitii:

– pozitia nr. 2, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Timisoara (Cioca Nouă) CF nr. 137123 – Timisoara, nr. top 25062/2; 25063; 25064/2; 25065; 25067; 25068; 25061/9; 25062/1; 25064/1; 25069/3; 25069/1; 25069/2; 25066/1–7/1/1, în suprafată de 525.591 m2; CF nr. 13 – Timisoara cu nr. top 25152; 25153/1; 25147/1; 25148/1; 25150/1; 25151/1; 25146/1; 25147/2/1; 25148/2/1; 25151/2/1, în suprafată de 380.361 m2; CF nr. 2 – Timisoara cu nr. top 25145; 25147/2/2; 25148/2/2; 25149/2/2; 25150/2/2; 25151/2/2, în suprafată de 64.005 m2“;

– pozitia nr. 3, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “str. 1 Mai nr. 2, CF nr. 15815 Timisoara, nr. top 1090; 1089/1/1/1; suprafată teren 4.836 m2“;

– pozitia nr. 5, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Bl. C.D. Loga nr. 58, CF nr. 292 Timisoara, nr. top 127, spatii cu altă destinatie cu 38,26% părti comune si 282/738 m2 teren, Garaj nr. 2 cu 1,55% părti comune si 11/738 m2 teren“;

– pozitia nr. 26, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “comuna Recas, Str. Uzinei nr. 324, CF nr. 4008 Recas, nr. top 4827/1 si 4827/2, suprafată construită 972 m2, suprafată teren 8.632 m2“;

– pozitia nr. 43, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Bl. C.D. Loga nr. 46–48 CF nr. 857 – Timisoara, nr. top 114–115–116/1; 99/2–101/1/2–113; 101/1/3–112/2 în suprafată de 10.944 m2; CF nr. 193 Timisoara nr. top 112/1 si 116/2 în suprafată de 1.241 m2“;

c) se completează cu pozitiile nr. 91–105, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

2. La anexa nr. 2 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Timisoara“, la sectiunea I “Bunuri imobile“ se introduc pozitiile nr. 1456–3677, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

3. La anexa nr. 4 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Buzias“:

a) se abrogă pozitiile nr. 37 si 46;

b) se modifică pozitia nr. 101 coloana nr. 6, care va avea următorul cuprins: î4.406 m2“;

c) se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 149, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.

4. La anexa nr. 5 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Deta“:

a) se abrogă pozitiile nr. 14, 25, 30, 38 si 41;

b) se modifică următoarele pozitii:

– pozitia nr. 6 – Str. Independentei, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “lungime 364 m, lătime 19 m, macadam“;

– pozitia nr. 18, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Str. 1 Mai nr. 34“;

– pozitia nr. 26, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “aductiune Deta – 1.700 m; aductiune Jebel – 22.000 m; retea distributie Deta – 15.838 m; foraje – 13 buc.; câmp foraj Deta – 11 buc.; câmp foraj Jebel – 2 buc.“; coloana nr. 7 va avea următorul cuprins: “1.348.431.429 lei“;

– pozitia nr. 27, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “12.516 m“; coloana nr. 7 va avea următorul cuprins: “4.801.391.237 lei“;

– pozitia nr. 33, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: “CF nr. 643, nr. top 889–891/c/1/1“, iar coloana nr. 5 “Teren 6.000 m2“;

– pozitia nr. 34, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: “CF nr. 911; nr. top 940/a/2/1/1/1“, iar coloana nr. 5, “suprafată teren 11.080 m2“;

– pozitia nr. 39, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Birouri, magazii si garaje“, coloana nr. 4, “nr. CF 71, nr. top 326–327/1/1/1“, iar coloana nr. 5, “suprafată 148 m2“;

c) se completează cu pozitia nr. 42, conform anexei nr. 4 la prezenta hotărâre.

5. La anexa nr. 6 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Făget“ se modifică următoarele pozitii:

– pozitia nr. 2 va avea următorul cuprins: coloana nr. 2 “Bloc locuinte cu 40 de apartamente, constructie S+P+4 si teren“, coloana nr. 3 “oras Făget, str. Drumul Gladnei nr. 1, CF nr. 2124, nr. top 165/2, suprafată teren 2.760 m2, suprafată construită 588 m2, suprafată construită desfăsurată 3.528 m2, coloana nr. 4 “terenul 1924 si constructia 2001“, coloana nr. 5 “19.011.234.126“, iar coloana nr. 6 “teren si constructii proprietate orasul Făget, sarcini: drept de folosintă gratuită pe durata existentei constructiei asupra 73,5 m2 teren în favoarea Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice «Electrica» – S.A. – S.D.E.C. Timisoara“;

– pozitia nr. 88 va avea următorul cuprins: coloana nr. 2 “sediul Consiliului Local Făget si al Administratiei Finantelor Publice Făget, teren si 47,6 părti din clădirea S+P+2“; coloana nr. 3 ioras Făget, Calea Lugojului nr. 25, CF nr. 17, nr. top 1000/12/1/1; suprafată teren 6.190 m2, suprafată construită 313,7 m2, suprafată construită desfăsurată 1.234,75 m2“, coloana nr. 4 “terenul de la înfiintare, iar constructia din 2002“; coloana nr. 5 “9.364.964.874“, iar coloana nr. 6 “teren proprietate orasul Făget si constructie S+P+2 proprietate: 47,6 părti orasul Făget si 52,4 părti Directia Generală a Finantelor Publice – Administratia Finantelor Publice Făget“.

6. La anexa nr. 8 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Sânnicolau Mare“:

a) se abrogă pozitiile nr. 25 si 35;

b) se modifică următoarele pozitii:

– pozitia nr. 33, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “clădire cu teren, Spitalul orăsenesc si Substatia de ambulantă“;

– pozitia nr. 40, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “str. V. Babes nr. 8–10, CF nr. 1753, nr. top 811–812, CF nr. 445 nr. top 813–814/1, 813–814/2; 813–814/3; 813–814/4, în suprafată de 2.428 m2“.

7. La anexa nr. 9 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Balint“ se introduc două noi pozitii, pozitiile nr. 28 si 29, conform anexei nr. 5 la prezenta hotărâre.

8. La anexa nr. 13 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Becicherecu Mic“ se abrogă pozitiile nr. 3, 10, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 si 83.

9. La anexa nr. 16 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Biled“ se abrogă pozitiile nr. 7, 9, 22, 23, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 si 59.

10. La anexa nr. 21 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Cărpinis“:

a) se abrogă pozitiile nr. 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 175, 181, 182 si 183;

b) se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 184, conform anexei nr. 6 la prezenta hotărâre.

11. La anexa nr. 22 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Cenad“ se abrogă pozitia nr. 20.

12. La anexa nr. 23 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Cenei“:

a) se abrogă pozitiile nr. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 si 114;

b) se completează cu pozitia nr. 141, conform anexei nr. 7 la prezenta hotărâre.

13. La anexa nr. 24 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Cheveresu Mare“ se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 12, conform anexei nr. 8 la prezenta hotărâre.

14. La anexa nr. 25 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Ciacova“:

a) se abrogă pozitiile nr. 26, 27, 33, 34, 35, 36, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 90, 92, 94, 97, 98, 99 si 101;

b) se modifică:

– titlul anexei, care va avea următorul cuprins: “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Ciacova“;

– pozitia nr. 31, coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: “L = 3,5 km modernizat“, si coloana nr. 5 care va avea următorul cuprins: î843.402“.

15. La anexa nr. 27 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Costeiu“ se modifică:

– pozitia nr. 15, coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: “CF 334, nr. top 117/1, S = 9.705 m2“;

– pozitia nr. 34, coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: “CF 26, nr. top 26, S = 1.900 m2“.

16. La anexa nr. 28 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Criciova“ se abrogă pozitia nr. 24.

17. La anexa nr. 30 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Darova“ se modifică pozitia nr. 10, coloana nr. 2, care va avea următorul cuprins: “Casă, curte si grădină si terenul aferent în suprafată de 4.316 m2“.

18. La anexa nr. 33 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Dumbrava“ se abrogă pozitiile nr. 6, 10, 12 si 15.

19. La anexa nr. 35 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Fârdea“:

a) se abrogă pozitiile nr. 18 si 33;

b) se modifică pozitia nr. 7, coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: “Mâtnicu Mic – Drăgsinesti L = 2 km, pietruit“, si coloana nr. 5 care va avea următorul cuprins: “387.274“.

20. La anexa nr. 38 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Gătaia“:

a) se abrogă pozitiile nr. 63, 64, 90, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 si 211;

b) se modifică titlul anexei, care va avea următorul cuprins: “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Gătaia“.

21. La anexa nr. 42 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Giera“ se abrogă pozitiile nr. 5, 7 si 8.

22. La anexa nr. 43 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Giroc“ se abrogă pozitiile nr. 24 si 43.

23. La anexa nr. 44 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Giulvăz“:

a) se modifică pozitia nr. 12 – Giulvăz;

b) se modifică următoarele pozitii:

– pozitia nr. 1, coloana nr. 2, care va avea următorul cuprins: “drum comunal 192 Ivanda-Gad“;

– pozitia nr. 9 – localitatea Rudna, coloana nr. 2, care va avea următorul cuprins: “loc de casă si grădină“;

– pozitia nr. 2 – Crai-Nou, coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: “L = 65 m – lemn“.

24. La anexa nr. 45 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Jamu Mare“:

a) se abrogă pozitiile nr. 6 si 17;

b) se introduc pozitiile nr. 21–40, conform anexei nr. 9 la prezenta hotărâre.

25. La anexa nr. 46 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Jebel“ se abrogă pozitiile nr. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 si 25.

26. La anexa nr. 48 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Liebling“ se abrogă pozitiile nr. 3, 5, 7, 12, 14 si 15.

27. La anexa nr. 49 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Lovrin“:

a) se abrogă pozitiile nr. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 si 67;

b) se modifică următoarele pozitii:

– pozitia nr. 19, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Parc 1 Mai – Lovrin nr. 238 si teren 19.920 m2“, iar coloana nr. 3 “teren împădurit, parcelat cu alei, teren joacă copii, teren sport, 22 lămpi pentru iluminat“;

– pozitia nr. 20, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “CF nr. 1669 Lovrin, nr. top 289–299, CF nr. 1279 Lovrin, nr. top 296–297/a; clădire, teren, retea distributie 2,4 km“;

– pozitia nr. 22 va avea următorul cuprins: coloana nr. 2 “Piata Lovrin, teren 12.500 m2 + 14.400 m2 piată. Piata Tomnatic 500 m2 împrejmuită“, iar coloana nr. 3 “Platformă betonată cu 30 mese din beton la Lovrin si 18 mese din beton la Tomnatic“;

– pozitia nr. 33, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “străzi asfaltate 1.700 m, străzi pietruite 5.100 m, străzi de pământ 1.150 m, trotuare pavate cu cărămidă 18.600 m, trotuare neamenajate 2.500 m, spatii verzi 15.900 m2“.

28. La anexa nr. 51 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Masloc“ se abrogă pozitiile nr. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 si 39.

29. La anexa nr. 56 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Nitchidorf“ se abrogă pozitiile nr. 4 si 7.

30. La anexa nr. 57 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Ohaba Lungă“ se abrogă pozitia nr. 12.

31. La anexa nr. 59 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Peciu Nou“ se abrogă pozitiile nr. 39, 40, 50 si 51.

32. La anexa nr. 63 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Racovita“:

a) se abrogă pozitiile nr. 2, 9, 13, 21, 22, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 46, 47, 48 si 49;

b) se completează cu pozitia nr. 50, conform anexei nr. 10 la prezenta hotărâre.

33. La anexa nr. 64 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Recas“:

a) se abrogă pozitiile nr. 4, 20 si 42;

b) se modifică titlul anexei, care va avea următorul cuprins: “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Recas“.

34. La anexa nr. 65 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Remetea Mare“ se abrogă pozitia nr. 15.

35. La anexa nr. 66 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Sacosu Turcesc“ se abrogă pozitiile nr. 12 si 38.

36. La anexa nr. 69 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Săcălaz“ se abrogă pozitiile nr. 8, 10, 11, 12, 13, 27, 28, 29, 31, 34, 35, 46, 48, 49, 110, 118, 148, 222, 223 si 230.

37. La anexa nr. 70 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Secas“ se abrogă pozitia nr. 3.

38. La anexa nr. 72 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Sânpetru Mare“:

a) se abrogă pozitiile nr. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 si 32;

b) se modifică pozitia nr. 5, coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: “Sânpetru Mare, 19 bucăti“.

39. La anexa nr. 73 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Sag“ se abrogă pozitiile nr. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 si 30.

40. La anexa nr. 74 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Stiuca“ se modifică următoarele pozitii:

– pozitia nr. 3, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: î3+200-8+300“;

– pozitia nr. 11, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Stiuca nr. 112; CF 237, top 150“;

– pozitia nr. 22, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “cămin cultural în localitatea Zgribesti“.

41. La anexa nr. 76 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Tomesti“:

a) se abrogă pozitiile nr. 9 si 10;

b) se modifică pozitia nr. 14, coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: “Colonia Fabricii, CF 108 si 160, top 298 si 299/b, suprafată teren 6.737 m2“.

42. La anexa nr. 77 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Topolovătu Mare“:

a) se abrogă pozitiile nr. 12, 17 si 30;

b) se modifică pozitia nr. 16, coloana nr. 2, care va avea următorul cuprins: “teren statie sortat balast“;

c) se completează cu pozitiile nr. 46–53, conform anexei nr. 11 la prezenta hotărâre.

Art. II. – Se atestă apartenenta la domeniul public al comunelor nou-înfiintate în judetul Timis prin Legea nr. 84/2004, respectiv comunele Birda, Checea, Dudestii Noi, Fibis Ghilad, Gottlob, Iecea Mare, Parta, Pădureni, Saravale, Sandra, Tomnatic, a bunurilor cuprinse în anexele nr. 12–23 la prezenta hotărâre.

Art. III. – Anexele nr. 1–23*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 1 septembrie 2005.

Nr. 1.016.


*) Anexele nr. 1–23 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

Nr. 88 din 6 septembrie 2005

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 973 din 19 septembrie 2005

 

ORDIN

privind aprobarea Listei încărcăturilor anterioare autorizate pentru transportul pe mare al uleiurilor si grăsimilor lichide în vrac

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 40.759 din 16 august 2005, întocmit de Directia generală pentru siguranta alimentelor din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 4 alin. (5) din Legea nr. 150/2004 privind siguranta alimentelor si a hranei pentru animale, cu modificările si completările ulterioare,

tinând cont de prevederile art. 11 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 924/2005 privind regulile generale pentru igiena produselor alimentare,

în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 738/2005 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si ministrul sănătătii emit următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Lista încărcăturilor anterioare autorizate pentru transportul pe mare al uleiurilor si grăsimilor lichide în vrac, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor si Ministerul Sănătătii controlează modul de îndeplinire a prevederilor prezentului ordin si ia măsurile care se impun, conform prevederilor legale.

Art. 3. – (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data de 1 octombrie 2006.

(2) Prezentul ordin preia prevederile Directivei Comisiei Europene nr. 2004/4 ce amendează Directiva nr. 96/3/CE instituind o derogare de la anumite prevederi ale Directivei Consiliului nr. 93/43/CEE privind igiena alimentelor pentru transportul pe mare al uleiurilor si grăsimilor lichide în vrac.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Răzvan Tîru

Ministrul sănătătii,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

ANEXĂ*)

 

LISTA

încărcăturilor anterioare autorizate pentru transportul pe mare al uleiurilor si grăsimilor lichide în vrac

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

 

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a unitătilor de învătământ preuniversitar

 

În conformitate cu prevederile Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării,

ministrul educatiei si cercetării emite prezentul ordin.

Art. 1. – Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare a unitătilor de învătământ preuniversitar, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Directia generală învătământ preuniversitar, Directia generală managementul resurselor umane, Directia generală învătământ în limbile minoritătilor, Serviciul National de Evaluare si Examinare, inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, si unitătile de învătământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. – Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 4.747/2001 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a unitătilor de învătământ preuniversitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 131 din 19 februarie 2002.

Art. 4. – Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei si cercetării,

Mircea Miclea

 

Bucuresti, 8 septembrie 2005.

Nr. 4.925.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de organizare si functionare a unitătilor de învătământ preuniversitar

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1.– Regulamentul de organizare si functionare a unitătilor de învătământ preuniversitar, denumit în continuare regulament, cuprinde norme referitoare la organizarea si functionarea unitătilor de învătământ preuniversitar de stat si particular, în conformitate cu Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si cu Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. – Respectarea regulamentului este obligatorie pentru personalul de conducere, îndrumare si control din Ministerul Educatiei si Cercetării, din inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti, denumite în continuare inspectorate scolare, pentru personalul de conducere, îndrumare, control, didactic de predare si instruire practică, didactic auxiliar, nedidactic, pentru elevii si părintii care vin în contact cu unitatea de învătământ.

Art. 3. – În România cetătenii au drepturi egale de acces la toate nivelurile si formele de învătământ, indiferent de conditia socială si materială, de sex, de rasă, de nationalitate, de apartenentă politică sau religioasă, fără restrictii care ar putea constitui o discriminare ori o segregare.

Art. 4. – Statul coordonează si sprijină organizarea si functionarea unitătilor de învătământ de pe teritoriul tării.

Sprijinul acordat de stat nu afectează, în limitele legii, independenta institutională în organizarea si desfăsurarea activitătilor specifice unitătilor de învătământ.

Art. 5. – Activitatea de instruire si educatie din cadrul unitătilor de învătământ se desfăsoară potrivit principiilor Declaratiei Universale a Drepturilor Omului, ale Conventiei cu privire la drepturile copilului si potrivit actelor normative generale si speciale.

Art. 6. – (1) Unitătile de învătământ sunt organizate si functionează în baza legislatiei generale si speciale, a actelor normative elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetării, a prezentului regulament, a deciziilor inspectoratului scolar si a regulamentului intern al fiecărei unităti.

(2) Regulamentul intern este aprobat de consiliul de administratie, cu participarea reprezentantilor organizatiilor sindicale, recunoscute la nivel de ramură, existente în scoală, si cuprinde reglementări specifice conditiilor concrete de desfăsurare a activitătii, în concordantă cu prevederile legale în vigoare.

(3) Regulamentul intern se propune si se dezbate de consiliul profesoral, la care participă cu drept de vot si personalul didactic auxiliar si nedidactic, reprezentanti ai părintilor si ai elevilor din clasele a IX-a – a XII-a/a XIII-a.

(4) Respectarea regulamentului intern este obligatorie pentru tot personalul salariat al unitătii de învătământ, pentru elevii si părintii/reprezentantii legali ai acestora.

Art. 7. – În incinta unitătilor de învătământ preuniversitar sunt interzise, potrivit legii, crearea si functionarea oricăror formatiuni politice, organizarea si desfăsurarea activitătilor de propagandă politică si prozelitism religios, orice formă de activitate care încalcă normele convietuirii sociale, care pun în pericol sănătatea fizică si psihică a elevilor, a personalului didactic, didactic auxiliar si nedidactic.

Art. 8. – (1) Anul scolar începe la 1 septembrie si se încheie la 31 august din anul calendaristic următor.

(2) Structura anului scolar, respectiv perioadele de desfăsurare a cursurilor, a vacantelor si a sesiunilor de examene, se stabilesc prin ordin al ministrului educatiei si cercetării, după consultarea reprezentantilor federatiilor sindicale reprezentative la nivel de ramură – învătământ.

(3) În situatii obiective, ca de exemplu: epidemii, calamităti naturale etc., cursurile scolare pot fi suspendate pe o perioadă determinată.

(4) Suspendarea cursurilor scolare se poate face, după caz:

a) la nivelul unitătii de învătământ, la cererea directorului, după consultarea sindicatelor si cu aprobarea inspectorului scolar general;

b) la nivelul grupurilor de unităti din acelasi judet/municipiu Bucuresti, la cererea inspectorului scolar general, cu aprobarea Ministerului Educatiei si Cercetării;

c) la nivel regional sau national, prin ordin al ministrului educatiei si cercetării.

(5) Suspendarea cursurilor este urmată de măsuri privind parcurgerea integrală a programei scolare până la sfârsitul semestrului, respectiv al anului scolar. Aceste măsuri se stabilesc prin decizie a directorului unitătii/unitătilor de învătământ.

Art. 9. – Pentru învătământul seral, cu frecventă redusă si pentru învătământul la distantă structura anului scolar, efectivele colectivelor de elevi si modalitătile de evaluare sunt aceleasi cu cele din învătământul de zi, cu adaptările specifice.

 

CAPITOLUL II

Organizarea unitătilor de învătământ

 

Art. 10. – (1) Reteaua unitătilor de învătământ de stat care organizează cursuri de zi, serale, cu frecventă redusă si la distantă, precum si planuri de scolarizare se aprobă potrivit prevederilor legale în vigoare.

(2) Unitătile de învătământ primar si gimnazial sunt obligate să scolarizeze, cu prioritate, în limita planului de scolarizare aprobat, elevii care au domiciliul în aria de cuprindere a unitătii de învătământ respective. Înscrierea se face în urma unei solicitări scrise din partea părintelui/tutorelului legal.

(3) Părintele/tutorele legal are dreptul de a solicita scolarizarea fiului/fiicei sale la o altă unitate scolară de învătământ primar sau gimnazial decât cea la care domiciliul său este arondat. Înscrierea se face în urma unei solicitări scrise din partea părintelui/tutorelui legal si se aprobă de către consiliul de administratie al unitătii de învătământ la care se solicită înscrierea, în limita planului de scolarizare aprobat, după asigurarea scolarizării elevilor aflati în aria de cuprindere a scolii respective.

(4) Inspectoratele scolare stabilesc arondarea străzilor din fiecare localitate la unitătile de învătământ primar/gimnazial cele mai apropiate. Arondarea se face inclusiv pentru unitătile de învătământ liceal sau profesional care organizează clase de învătământ primar/gimnazial.

(5) Unitătile scolare, cu sprijinul autoritătilor locale si al serviciului de evidentă a populatiei, au obligatia de a face anual recensământul copiilor de 6–7 ani din zona arondată.

Art. 11. – (1) În învătământul preuniversitar formatiunile de studiu cuprind grupe, clase sau ani de studiu, conform art. 158 din Legea nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare. Activitatea de învătământ pe grupe de studiu se reglementează prin ordin al ministrului educatiei si cercetării.

(2) Studiul disciplinelor de specialitate din învătământul de artă si sportiv se realizează pe clase, pe grupe sau individual, potrivit criteriilor stabilite de Ministerul Educatiei si Cercetării, prin metodologii specifice.

(3) Ministerul Educatiei si Cercetării poate stabili, prin reglementări specifice, si alte discipline de învătământ la care predarea se face pe grupe sau individual.

Art. 12. – (1) La înscrierea în învătământul gimnazial, liceal si profesional (scoala de arte si meserii si anul de completare) continuitatea studiului limbilor moderne se asigură în functie de oferta educatională a unitătii de învătământ.

(2) La înscrierea în învătământul liceal si profesional (scoala de arte si meserii si anul de completare), pentru a evita împărtirea excesivă a elevilor în grupe de studiu al unor limbi moderne, directorul unitătii de învătământ poate interveni, la solicitarea scrisă a părintilor si a elevilor, pentru inversarea ordinii de studiere a celor două limbi sau chiar pentru schimbarea lor.

Art. 13. – (1) În învătământul liceal, în cadrul aceluiasi profil/specializare, clasele se constituie în functie de oferta educatională a unitătii de învătământ, de limbile moderne care se studiază în unitatea de învătământ, de optiunile elevilor si de alte criterii proprii, cuprinse în regulamentul intern.

(2) Pentru studiul disciplinelor din curriculum la decizia scolii, al limbilor moderne sau pentru situatii speciale clasele pot fi împărtite în grupe. Constituirea de grupe poate fi efectuată numai în situatia în care studiul cu întreaga clasă nu este posibil.

(3) O grupă de studiu contine minimum 10 elevi; în situatii speciale, inspectoratul scolar poate aproba grupe cuprinzând cel putin 7 elevi, cu asumarea consecintelor financiare implicate.

(4) În învătământul preuniversitar, în situatii speciale, grupele, clasele si anii de studiu sub efectiv functionează cu aprobarea Ministerului Educatiei si Cercetării.

Art. 14. – (1) În unitătile de învătământ preuniversitar cursurile se desfăsoară într-un singur schimb, în situatia în care resursele materiale si umane permit acest lucru.

(2) Învătământul primar, precum si clasele terminale din învătământul gimnazial, liceal si din scoala de arte si meserii functionează, de regulă, în această ordine, în programul de dimineată.

(3) În învătământul primar ora de curs este de 45 de minute, cu o pauză de 15 minute după fiecare oră si o pauză de 20 de minute după cea de-a doua oră de curs.

(4) În situatiile în care clasele I–IV functionează împreună cu clasele din alte cicluri de învătământ, ora de curs este de 50 de minute, iar în ultimele 5 minute învătătorii organizează activităti extracurriculare de tip recreativ.

(5) Pentru clasele din învătământul gimnazial, liceal, profesional (scoala de arte si meserii si anul de completare) si din învătământul postliceal, ora de curs este de 50 de minute, cu o pauză de 10 minute după fiecare oră; după a treia oră de curs se poate stabili o pauză de 15 minute.

(6) În situatii speciale si pe o perioadă determinată, durata orelor de curs si durata pauzelor pot fi modificate, cu aprobarea inspectorului scolar general, la propunerea bine fundamentată a consiliului de administratie al unitătii de învătământ.

 

CAPITOLUL III

Conducerea unitătilor de învătământ

 

SECTIUNEA 1

Dispozitii generale

 

Art. 15. – (1) Conducerea unitătilor de învătământ preuniversitar este asigurată în conformitate cu prevederile Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale Legii nr. 128/1997, cu modificările si completările ulterioare.

(2) La nivelul fiecărei unităti de învătământ din România se înfiintează Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitătii în educatie, conform prevederilor legale în vigoare.

 

SECTIUNEA a 2-a

Directorul

 

Art. 16. – (1) Directorul exercită conducerea executivă a unitătii de învătământ, în conformitate cu atributiile conferite de lege, cu hotărârile consiliului de administratie al unitătii de învătământ, precum si cu alte reglementări legale.

(2) Directorul este subordonat inspectoratului scolar, reprezentat prin inspectorul scolar general. Fisa postului si fisa de evaluare ale directorului sunt elaborate de inspectoratul scolar, în baza reperelor stabilite si comunicate în teritoriu de către Ministerul Educatiei si Cercetării.

(3) Directorul reprezintă unitatea de învătământ în relatiile cu terte persoane fizice si juridice, în limitele competentelor prevăzute de lege.

(4) Directorul trebuie să manifeste loialitate fată de unitatea de învătământ, credibilitate si responsabilitate în deciziile sale, încredere în capacitătile angajatilor, să încurajeze si să sustină colegii, în vederea motivării pentru formare continuă si pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăsurării procesului de învătământ.

(5) Directorul unitătii de învătământ cu personalitate juridică, în care functionează compartiment financiar-contabil prin care se realizează evidenta contabilă sintetică si analitică, precum si executia bugetară, coordonează direct acest compartiment. Personalul compartimentului financiarcontabil este subordonat directorului si îsi desfăsoară activitatea conform atributiilor stabilite de acesta prin fisa postului.

(6) Directorul are drept de îndrumare si control asupra activitătii întregului personal salariat al unitătii de învătământ; el colaborează cu personalul cabinetului medical si stomatologic.

(7) Vizitarea unitătii de învătământ si asistenta la orele de curs sau la activităti scolare/extrascolare, efectuate de persoane din afara unitătii de învătământ, se fac numai cu aprobarea directorului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Fac exceptie de la această prevedere reprezentantii institutiilor cu drept de control asupra unitătilor de învătământ.

Art. 17. – (1) Drepturile si obligatiile directorului unitătii scolare sunt cele prevăzute de lege, de prezentul regulament, precum si de regulamentul intern.

(2) Directorul beneficiază de indemnizatie de conducere, conform reglementărilor legale în vigoare.

(3) Norma didactică de predare a directorului si/sau degrevarea de ore a acestuia se stabilesc prin fisa postului, în baza normelor metodologice aprobate de Ministerul Educatiei si Cercetării.

(4) Perioada concediului anual de odihnă al directorului se aprobă de către inspectorul scolar general.

Art. 18. – (1) Directorul este presedintele consiliului profesoral si al consiliului de administratie, în fata cărora prezintă rapoarte semestriale si anuale.

(2) În cazul în care hotărârile acestor organisme încalcă prevederile legale, directorul are dreptul să interzică aplicarea lor si este obligat să îl informeze în acest sens, în termen de 3 zile, pe inspectorul scolar general.

(3) Directorul numeste prin decizie componenta comisiilor pentru examenele de corigente, amânări sau diferente. Presedinte ale acestor comisii este directorul sau directorul adjunct.

Art. 19. – În realizarea functiei de conducere, directorul are următoarele atributii:

a) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare a scolii, prin care se stabileste politica educatională a acesteia;

b) este direct responsabil de calitatea educatiei furnizate de unitatea de învătământ;

c) lansează proiecte de parteneriat cu unităti de învătământ similare din Uniunea Europeană sau din alte zone;

d) emite decizii si note de serviciu care vizează realizarea obiectivelor politicii educationale si de dezvoltare institutională;

e) propune inspectorului scolar general proiectul planului de scolarizare, avizat de consiliul profesoral, de comitetul local de dezvoltare a parteneriatului social în formarea profesională (pentru învătământul profesional, tehnic si postliceal), si aprobat de consiliul de administratie;

f) numeste învătătorii/dirigintii la clase si coordonatorul pentru proiecte si programe educative scolare si extrascolare, care este si seful comisiei dirigintilor, în urma consultării sefilor de catedră/ai comisiilor metodice, cu respectarea principiului continuitătii si al performantei;

g) stabileste componenta formatiunilor de studiu;

h) în baza propunerilor primite, numeste sefii catedrelor si ai comisiilor metodice, comisia pentru curriculum, comisia pentru evaluarea si asigurarea calitătii, sefii compartimentelor functionale, ai comisiilor si colectivelor pe domenii si solicită avizul consiliului profesoral cu privire la programele de activitate ale acestora;

i) numeste, dintre membrii comisiei pentru curriculum, echipa de întocmire a orarului unitătii de învătământ, pe care îl verifică si îl aprobă;

j) poate propune spre aprobare consiliului profesoral cadre didactice care să facă parte din consiliul de administratie si solicită consiliului elevilor, consiliului reprezentativ al părintilor si, după caz, consiliului local, desemnarea reprezentantilor lor în consiliul de administratie al unitătii de învătământ;

k) stabileste atributiile directorului/directorilor adjuncti, ai sefilor catedrelor si ai comisiilor metodice, ai colectivelor pe domenii, precum si responsabilitătile membrilor consiliului de administratie;

l) vizează fisele posturilor pentru personalul din subordine, conform legii si contractului colectiv de muncă;

m) elaborează, după consultarea sefilor de catedre/comisii metodice, proiectele de încadrare pe discipline de învătământ, urmărind respectarea principiului continuitătii;

n) asigură, prin sefii catedrelor si ai comisiilor metodice, aplicarea planului de învătământ, a programelor scolare si a metodologiei privind evaluarea rezultatelor scolare;

o) elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control si evaluare a tuturor activitătilor care se desfăsoară în unitatea de învătământ.

Instrumentele respective se aprobă în consiliul de administratie al unitătii de învătământ, cu avizul consultativ al sindicatelor reprezentate la nivelul unitătii scolare;

p) controlează, cu sprijinul sefilor de catedră, calitatea procesului instructiv-educativ. În cursul unui an scolar directorul efectuează săptămânal 3–4 asistente la orele de curs, astfel încât fiecare cadru didactic să fie asistat cel putin o dată pe semestru. La asistentele efectuate sau la unele activităti ale catedrelor directorul este însotit, de regulă, de seful de catedră;

r) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului didactic, didactic-auxiliar si nedidactic;

s) aprobă graficul serviciului pe scoală al personalului didactic si al elevilor; atributiile acestora sunt precizate în regulamentul intern al unitătii de învătământ;

t) aprobă graficul desfăsurării tezelor semestriale;

u) coordonează activitătile de pregătire organizate de cadrele didactice cu rezultate deosebite, pentru elevii care participă la olimpiade, concursuri, competitii sportive si festivaluri nationale si internationale;

v) aprobă regulamentele de functionare a cercurilor, asociatiilor stiintifice, tehnice, sportive si cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învătământ;

w) îndeplineste atributiile stabilite prin alte metodologii aprobate de Ministerul Educatiei si Cercetării.

Art. 20. – Directorul, în calitate de angajator, are următoarele atributii:

a) încheie contracte individuale de muncă cu personalul angajat si aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic, didactic auxiliar si nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările ulterioare, si contractului colectiv de muncă aplicabil;

b) aprobă concediul fără plată si zilele libere plătite, conform prevederilor legale si ale contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în conditiile asigurării suplinirii activitătii acestora;

c) consemnează zilnic în condica de prezentă absentele si întârzierile de la orele de curs ale personalului didactic de predare si de instruire practică, precum si ale personalului didactic auxiliar si nedidactic de la programul de lucru;

d) atribuie, prin decizie internă, personalului didactic titular, personalului asociat sau cadrelor didactice pensionate, în regim de cumul sau plată cu ora, orele de curs rămase neocupate;

e) numeste si eliberează din functie personalul didactic auxiliar si nedidactic, conform legislatiei în vigoare;

f) coordonează comisia de salarizare si aprobă trecerea personalului salariat al unitătii de învătământ, de la o gradatie salarială la alta, în conditiile prevăzute de legislatia în vigoare.

Art. 21. – Directorul unitătii de învătământ, în calitate de evaluator, are următoarele atributii:

a) informează inspectoratul scolar cu privire la rezultatele de exceptie ale personalului didactic, pe care îl propune pentru conferirea distinctiilor si premiilor, conform prevederilor Legii nr. 128/1997, cu modificările si completările ulterioare;

b) apreciază personalul didactic de predare si de instruire practică la inspectiile pentru obtinerea gradelor didactice, precum si pentru acordarea salariului de merit si a gradatiilor de merit.

Art. 22. – Directorul unitătii de învătământ, în calitate de ordonator de credite, răspunde de:

a) elaborarea proiectului de buget propriu;

b) urmărirea modului de încasare a veniturilor;

c) necesitatea, oportunitatea si legalitatea angajării si utilizării creditelor bugetare, în limita si cu destinatia aprobate prin bugetul propriu;

d) integritatea si buna functionare a bunurilor aflate în administrare;

e) organizarea si tinerea la zi a contabilitătii si prezentarea la termen a bilanturilor contabile si a conturilor de executie bugetară.

Art. 23. – Directorul unitătii de învătământ îndeplineste si următoarele atributii:

a) numeste si controlează personalul care răspunde de sigiliul unitătii de învătământ si de completarea carnetelor de muncă;

b) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea si gestionarea actelor de studii;

c) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, modificarea, rectificarea si gestionarea documentelor de evidentă scolară;

d) răspunde de realizarea, utilizarea, păstrarea, completarea si modernizarea bazei materiale si sportive a unitătii de învătământ, coordonează activitatea din internat si de la cantină;

e) se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale;

f) răspunde de corectitudinea încadrării personalului si de întocmirea la termen a statelor lunare de plată a drepturilor salariale;

g) supune spre aprobare consiliului reprezentativ al părintilor o listă de priorităti care vizează conservarea patrimoniului, completarea si modernizarea bazei materiale si sportive, reparatii, îmbogătirea fondului de carte al bibliotecii, stimularea elevilor capabili de performante scolare, precum si a celor cu situatie materială precară, din fondurile gestionate de consiliul reprezentativ al părintilor;

h) răspunde de asigurarea manualelor scolare pentru elevii din învătământul obligatoriu, conform prevederilor Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare; asigură personalului didactic conditiile necesare pentru studierea si alegerea manualelor pentru elevi;

i) asigură, prin diriginti/învătători, distribuirea carnetelor pentru plata alocatiei de stat pentru copii si răspunde de stabilirea necesarului de burse scolare si a altor facilităti la nivelul unitătii de învătământ, conform legislatiei în vigoare;

j) răspunde de respectarea conditiilor si a exigentelor privind normele de igienă scolară, de protectie a muncii, de protectie civilă si de pază contra incendiilor în unitatea de învătământ;

k) aplică sanctiuni pentru abaterile disciplinare săvârsite de personalul unitătii de învătământ, în limita prevederilor legale în vigoare;

l) aplică sanctiunile prevăzute de prezentul regulament si de regulamentul intern pentru abaterile disciplinare săvârsite de elevi.

Art. 24. – Anual directorul elaborează un raport general privind starea si calitatea învătământului din unitatea scolară pe care o conduce. Raportul general privind starea si calitatea învătământului din unitatea scolară este prezentat în consiliul profesoral si în consiliul reprezentativ al părintilor. Un rezumat al acestuia, continând principalele constatări, va fi făcut public, inclusiv prin afisare clasică sau electronică.

Art. 25. – În comunele si orasele mici, cu mai multe unităti de învătământ directorul uneia dintre acestea poate primi, din partea inspectoratului scolar general, atributii de coordonare a activitătii din cadrul celorlalte scoli, în conditiile stabilite de Ministerul Educatiei si Cercetării.

Art. 26. – (1) Directorul adjunct îsi desfăsoară activitatea în subordinea directorului, care îi elaborează fisa postului în concordantă cu atributiile stabilite prin prezentul regulament si prin regulamentul intern, îi evaluează activitatea si îi acordă calificativul anual; acesta răspunde în fata directorului, a consiliului profesoral, a consiliului de administratie si a organelor de îndrumare, evaluare si control pentru activitatea proprie, conform fisei postului.

(2) Directorul adjunct răspunde de activitatea educativă scolară si extrascolară din unitatea de învătământ si îndeplineste atributiile delegate de director pe perioade determinate, precum si pe cele stabilite prin fisa postului si prin regulamentul intern al unitătii de învătământ si preia toate prerogativele directorului în lipsa acestuia.

(3) În unitătile de învătământ gimnazial, liceal si profesional (scolile de arte si meserii si anul de completare) directorul adjunct avizează activitatea coordonatorului pentru proiecte si programe educative scolare si extrascolare, numit din rândul cadrelor didactice angajate ale scolii.

 

SECTIUNEA a 3-a

Consiliul profesoral

 

Art. 27. – (1) Consiliul profesoral este alcătuit din totalitatea personalului didactic de predare si de instruire practică cu norma de bază în unitatea de învătământ respectivă, titular si suplinitor, si are rol de decizie în domeniul instructiv-educativ. Personalul didactic auxiliar al unitătii de învătământ este obligat să participe la sedintele consiliului profesoral atunci când se discută probleme referitoare la activitatea acestuia si atunci când este invitat, absentele nemotivate constituindu-se în abateri disciplinare.

(2) La sedintele consiliului profesoral directorul invită, în functie de tematica dezbătută, reprezentanti desemnati ai părintilor, ai consiliului elevilor, ai autoritătilor locale si ai partenerilor sociali.

(3) Consiliul profesoral se întruneste la începutul si la sfârsitul fiecărui semestru. De asemenea, acesta se întruneste în următoarele situatii: când directorul consideră necesar, la solicitarea a două treimi din numărul membrilor consiliului elevilor, a jumătate plus unu din numărul membrilor consiliului reprezentativ/asociatiei părintilor sau la solicitarea a două treimi din numărul membrilor consiliului de administratie.

(4) Consiliul profesoral poate fi convocat în sedintă extraordinară si la cererea a minimum o treime din numărul membrilor săi.

(5) Participarea la sedintele consiliului profesoral este obligatorie pentru cadrele didactice; absenta nemotivată de la aceste sedinte se consideră abatere disciplinară.

(6) Directorul unitătii de învătământ numeste prin decizie secretarul consiliului profesoral, care are atributia de a redacta lizibil si inteligibil procesele-verbale ale sedintelor consiliului profesoral.

(7) La sfârsitul fiecărei sedinte a consiliului profesoral toti membrii si invitatii, în functie de situatie, au obligatia să semneze procesul-verbal încheiat cu această ocazie.

Directorul unitătii de învătământ răspunde de acest lucru.

Lipsa cvorumului de semnături anulează valabilitatea punerii în aplicare a hotărârilor sedintei respective.

(8) Procesele-verbale se scriu în Registrul de proceseverbale al consiliului profesoral, care se înregistrează în unitatea de învătământ pentru a deveni document oficial, se leagă si se numerotează. Pe ultima foaie directorul unitătii de învătământ stampilează si semnează pentru autentificarea numărului paginilor si a registrului.

(9) Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral este însotit în mod obligatoriu de dosarul care contine anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, solicitări, memorii, sesizări etc.). Cele două documente oficiale, registrul si dosarul, se păstrează într-un fiset securizat, ale cărui chei se găsesc la secretarul si la directorul unitătii de învătământ.

Art. 28. – Consiliul profesoral are următoarele atributii:

a) analizează si dezbate raportul de evaluare internă privind calitatea educatiei si raportul general privind starea si calitatea învătământului din unitatea scolară;

b) dezbate, avizează si propune spre aprobare consiliului de administratie planul de dezvoltare a scolii;

c) dezbate si aprobă rapoartele de activitate, programele semestriale, planul anual de activitate, precum si eventuale completări sau modificări ale acestora;

d) alege cadrele didactice care fac parte din consiliul de administratie si actualizează, dacă este cazul, componenta acestuia;

e) aprobă componenta nominală a comisiilor/catedrelor metodice din unitatea de învătământ;

f) validează raportul privind situatia scolară semestrială si anuală prezentată de fiecare învătător/diriginte, precum si situatia scolară după încheierea sesiunii de amânări, diferente si corigente;

g) numeste comisiile de cercetare a faptelor care constituie abateri disciplinare, săvârsite de personalul salariat al unitătii de învătământ, conform legislatiei în vigoare;

h) stabileste sanctiuni disciplinare pe baza raportului comisiei de cercetare, conform prevederilor legale în vigoare, ale prezentului regulament si ale regulamentului intern;

i) decide asupra tipului de sanctiune disciplinară aplicată elevilor care săvârsesc abateri;

j) decide asupra acordării recompenselor pentru elevi si pentru personalul salariat al unitătii de învătământ, conform reglementărilor în vigoare;

k) validează notele la purtare mai mici de 7, precum si calificativele la purtare mai mici de “Bine“ pentru clasele I–IV;

l) validează oferta de discipline optionale pentru anul scolar în curs;

m) avizează proiectul planului de scolarizare;

n) formulează aprecieri sintetice privind activitatea personalului de instruire practică si de predare, care solicită acordarea salariului de merit, a gradatiei de merit sau a altor distinctii si premii, potrivit legii, pe baza raportului de autoevaluare a activitătii desfăsurate de acesta;

o) dezbate si avizează regulamentul intern al unitătii de învătământ în sedintă la care participă cel putin două treimi din numărul personalului salariat al unitătii de învătământ;

p) dezbate, la solicitarea Ministerului Educatiei si Cercetării, a inspectoratului scolar sau din proprie initiativă, proiecte de legi sau de acte normative, care reglementează activitatea instructiv-educativă si transmite inspectoratului scolar propuneri de modificare sau de completare;

q) dezbate probleme legate de continutul sau de organizarea activitătii instructiv-educative din unitatea de învătământ.

Art. 29. – (1) Sedintele consiliului profesoral al unitătii de învătământ se constituie legal în prezenta a două treimi din numărul total al membrilor.

(2) Hotărârile se iau prin vot deschis sau secret, în functie de optiunea membrilor, cu cel putin jumătate plus unu din numărul total al acestora si sunt obligatorii pentru întregul personal salariat al unitătii de învătământ.

 

SECTIUNEA a 4-a

Consiliul de administratie

 

Art. 30. – (1) Consiliul de administratie functionează conform prevederilor Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 128/1997, cu modificările si completările ulterioare, si ale prezentului regulament.

(2) Consiliul de administratie are rol de decizie în domeniul organizatoric si administrativ.

Art. 31. – Atributiile consiliului de administratie sunt:

a) asigură respectarea prevederilor legislatiei în vigoare, ale actelor normative emise de Ministerul Educatiei si Cercetării si ale deciziilor inspectorului scolar general;

b) administrează, prin delegare din partea consiliului local, terenurile si clădirile în care îsi desfăsoară activitatea unitătile de învătământ preuniversitar si, prin preluare de la vechiul consiliu de administratie, celelalte componente ale bazei materiale – mijloace fixe, obiecte de inventar, materiale care sunt de drept proprietatea unitătii de învătământ;

c) aprobă planul de dezvoltare a scolii, elaborat de un grup de lucru desemnat de director, după dezbaterea si avizarea sa în consiliul profesoral;

d) aprobă regulamentul intern al unitătii de învătământ, după ce a fost dezbătut în consiliul profesoral si în comisia paritară;

e) elaborează, prin consultare cu sindicatele, fisele si criteriile de evaluare specifice unitătii de învătământ pentru personalul nedidactic, în vederea acordării calificativelor anuale, primelor lunare si salariilor de merit;

f) acordă calificative anuale pentru întregul personal salariat, pe baza propunerilor rezultate din raportul general privind starea si calitatea învătământului din unitatea scolară, a analizei sefilor catedrelor/comisiilor metodice, a celorlalte compartimente functionale;

g) aprobă, la propunerea directorului, acordarea salariului de merit pentru toate categoriile de salariati din unitatea de învătământ. Pentru personalul didactic de predare si de instruire practică aprobarea se acordă pe baza aprecierilor sintetice ale consiliului profesoral si cu respectarea metodologiei specifice;

h) stabileste acordarea primelor lunare pentru personalul unitătii de învătământ;

i) stabileste perioadele concediului de odihnă, pe baza cererilor individuale scrise ale tuturor salariatilor unitătii de învătământ, a propunerilor directorului si în urma consultării sindicatelor;

j) stabileste componenta si atributiile comisiilor de lucru din unitatea de învătământ;

k) controlează periodic parcurgerea materiei si evaluarea ritmică a elevilor, solicitând rapoarte sintetice din partea sefilor de catedre/comisii metodice;

l) aprobă acordarea burselor scolare, conform legislatiei în vigoare;

m) avizează si propune spre aprobare consiliului local proiectul planului anual de venituri si cheltuieli întocmit de director si de contabilul-sef, pe baza solicitărilor sefilor catedrelor/comisiilor metodice si ale compartimentelor functionale;

n) hotărăste strategia de realizare si de gestionare a resurselor financiare extrabugetare, conform legislatiei în vigoare;

o) acordă avizul consultativ pentru ocuparea functiilor de director si de director adjunct;

p) propune nivelul indemnizatiei de conducere a directorului;

q) avizează proiectele de plan anual de scolarizare, de state de functii si de buget ale unitătii de învătământ;

r) stabileste structura si numărul posturilor pentru personalul didactic auxiliar, pe baza criteriilor de normare elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetării, pentru fiecare categorie de personal;

s) aprobă strategia de dezvoltare a resurselor umane la nivelul unitătii scolare;

t) validează raportul general privind starea si calitatea învătământului din unitatea scolară si promovează măsuri ameliorative, conform normelor legale în vigoare.

Art. 32. – Membrii consiliului de administratie coordonează si răspund de domenii de activitate, pe baza delegării de sarcini stabilite de presedintele consiliului, prin decizie.

Art. 33. – (1) Consiliul de administratie al unitătii de învătământ este format, potrivit legii, din 9–15 membri, între care:

a) directorul unitătii de învătământ;

b) directorii adjuncti;

c) 1–5 reprezentanti ai cadrelor didactice, alesi de consiliul profesoral;

d) contabil/contabil-sef, dacă există la nivelul unitătii scolare;

e) reprezentanti ai autoritătii publice locale, ai asociatiei de părinti, ai elevilor din clasele a IX-a – a XII-a/a XIII-a, ai agentilor economici (în mod obligatoriu pentru învătământul profesional si tehnic), precum si ai institutiilor si organizatiilor comunitătii locale;

f) în mediul rural se va avea în vedere ca în consiliile de administratie să fie reprezentate corespunzător structurile scolare din satele care apartin localitătilor respective; reprezentarea poate fi asigurată de cadrul didactic coordonator al structurii scolare.

(2) Personalul didactic de predare si de instruire practică, care face parte din consiliul de administratie, este ales de consiliul profesoral, la propunerea directorului sau a celorlalti membri ai acestuia, dintre cadrele didactice care au calităti manageriale si performante profesionale deosebite.

(3) Presedintele consiliului de administratie este directorul unitătii de învătământ.

(4) La sedintele consiliului de administratie participă fără drept de vot, cu statut de observator/observatori, liderul sindical/liderii sindicali din unitatea de învătământ. Punctul de vedere al liderului sindical se mentionează în procesul-verbal al sedintei.

(5) Presedintele consiliului de administratie invită în scris, cu 48 de ore înainte de data sedintei, membrii consiliului de administratie si observatorii, care nu fac parte din personalul scolii.

(6) Presedintele consiliului de administratie numeste prin decizie secretarul consiliului de administratie, care are atributia de a redacta lizibil si inteligibil procesele-verbale ale sedintelor consiliului de administratie.

(7) La sfârsitul fiecărei sedinte a consiliului de administratie toti membrii si invitatii, dacă există, au obligatia să semneze procesul-verbal, încheiat cu această ocazie. Presedintele consiliului de administratie răspunde de acest lucru. Lipsa cvorumului de semnături anulează valabilitatea punerii în aplicare a hotărârilor sedintei respective.

(8) Procesele-verbale se scriu în Registrul de proceseverbale ale consiliului de administratie, care se înregistrează în unitatea de învătământ pentru a deveni document oficial, se leagă si se numerotează. Pe ultima foaie presedintele stampilează si semnează, pentru autentificarea numărului paginilor si a registrului.

(9) Registrul de procese-verbale ale consiliului de administratie este însotit în mod obligatoriu de dosarul care contine anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, solicitări, memorii, sesizări etc.). Cele două documente oficiale, registrul si dosarul, se păstrează în biroul directorului, într-un fiset securizat, ale cărui chei se găsesc la presedintele si la secretarul consiliului de administratie.

Art. 34. – (1) Consiliul de administratie se întruneste lunar, precum si ori de câte ori consideră necesar directorul sau o treime din numărul membrilor acestuia si este legal constituit în prezenta a cel putin două treimi din numărul membrilor săi. Consiliul de administratie este convocat si la solicitarea a două treimi din numărul membrilor consiliului elevilor sau a jumătate plus unu din numărul membrilor consiliului reprezentativ al părintilor/asociatiei de părinti.

(2) Hotărârile consiliului de administratie se iau prin vot, cu jumătate plus unu din numărul membrilor prezenti.

 

SECTIUNEA a 5-a

Catedrele/comisiile metodice

 

Art. 35. – (1) În cadrul aceleiasi unităti de învătământ catedrele/comisiile metodice se constituie din minimum 4 membri, pe discipline de studiu, pe discipline înrudite sau pe arii curriculare.

(2) În învătământul primar catedrele/comisiile metodice se constituie pe ani de studiu, pe grupe de clase sau pe ciclu de învătământ.

Art. 36. – Atributiile catedrelor/comisiilor metodice sunt următoarele:

a) elaborează propunerile pentru oferta educatională a unitătii de învătământ si strategia acesteia, cuprinzând obiective, finalităti, resurse materiale si umane, curriculum la decizia scolii;

b) elaborează programe de activităti semestriale si anuale;

c) consiliază cadrele didactice în procesul de elaborare a proiectării didactice si a planificărilor semestriale;

d) elaborează instrumentele de evaluare si notare;

e) analizează periodic performantele scolare ale elevilor;

f) monitorizează parcurgerea programei la fiecare clasă si modul în care se realizează evaluarea elevilor;

g) organizează si răspunde de desfăsurarea recapitulărilor finale;

h) organizează activităti de pregătire specială a elevilor pentru examene si concursuri scolare;

i) seful de catedră/comisie metodică stabileste atributiile fiecărui membru al catedrei/comisiei metodice;

j) seful de catedră/comisie metodică evaluează activitatea fiecărui membru al catedrei/comisiei metodice si propune consiliului de administratie calificativele anuale ale acestora, în baza unui raport bine documentat;

k) organizează activităti de formare continuă si de cercetare – actiuni specifice unitătii de învătământ, lectii demonstrative, schimburi de experientă etc.;

l) seful de catedră sau un membru desemnat de acesta efectuează asistente la lectiile personalului didactic de predare si de instruire practică din cadrul catedrei, cu precădere la stagiari si la cadrele didactice nou-venite în unitatea de învătământ;

m) elaborează informări, semestrial si la cererea directorului, asupra activitătii catedrei/comisiei metodice, pe care le prezintă în consiliul profesoral;

n) implementează si ameliorează standardele de calitate specifice.

Art. 37. – (1) Seful catedrei/comisiei metodice răspunde în fata directorului si a inspectorului de specialitate de activitatea profesională a membrilor acesteia.

(2) Seful catedrei/comisiei metodice are obligatia de a participa la toate actiunile initiate de director si de a efectua asistente la orele de curs, în special la profesorii stagiari, la cei nou-veniti sau la cei în activitatea cărora se constată disfunctii în procesul de predare-învătare ori în relatia profesor-elev.

(3) Sedintele catedrei/comisiei metodice se tin lunar, după o tematică aprobată de directorul unitătii de învătământ, sau ori de câte ori directorul ori membrii catedrei/comisiei metodice consideră că este necesar.

 

SECTIUNEA a 6-a

Consiliul clasei

 

Art. 38.– (1) Consiliul clasei este constituit din totalitatea personalului didactic de predare si de instruire practică ce predă la clasa respectivă, din cel putin un părinte delegat al comitetului de părinti al clasei si, pentru toate clasele, cu exceptia celor din învătământul primar, din liderul elevilor clasei respective.

(2) Presedintele consiliului clasei este învătătorul/dirigintele.

Art. 39. – Consiliul clasei îsi desfăsoară activitatea la nivelul fiecărei clase, având ca principale obiective:

a) armonizarea cerintelor educative ale personalului didactic de predare si instruire practică cu solicitările elevilor si ale părintilor;

b) evaluarea progresului scolar al elevilor;

c) stabilirea modalitătilor de sprijinire a elevilor cu un ritm lent de învătare;

d) organizarea de activităti suplimentare pentru elevii capabili de performante scolare.

Art. 40. – Consiliul clasei are următoarele atributii:

a) analizează semestrial progresul scolar si comportamentul fiecărui elev;

b) analizează volumul temelor pentru acasă si ia măsuri de corelare a acestora între diferitele discipline;

c) stabileste măsuri de asistentă educatională atât pentru elevii cu probleme de învătare sau de comportament, cât si pentru elevii cu rezultate deosebite;

d) propune notele la purtare pentru fiecare elev al clasei, în functie de comportarea acestora în unitatea de învătământ si în afara acesteia, si propune consiliului profesoral validarea mediilor mai mici de 7,00;

e) propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite;

f) participă la întâlniri cu părintii si elevii cel putin o dată pe semestru si ori de câte ori este nevoie, la solicitarea dirigintelui/învătătorului, sau cel putin a unei treimi din numărul părintilor elevilor clasei;

g) propune dirigintelui, directorului sau consiliului profesoral, după caz, sanctiunile disciplinare prevăzute pentru elevi de prezentul regulament si de regulamentul intern;

h) elaborează semestrial aprecieri sintetice despre progresul scolar si comportamentul fiecărui elev si informează în scris părintele.

Art. 41. – (1) Coordonarea activitătii claselor de elevi se realizează prin învătători/diriginti, numiti de directorul unitătii de învătământ dintre cadrele didactice de predare si de instruire practică de prestigiu si cu experientă, care predau la clasa respectivă.

(2) Functia de diriginte devine obligatorie pentru personalul didactic învestit de director cu această responsabilitate.

(3) Învătătorul/dirigintele îsi proiectează si îsi desfăsoară activitatea potrivit sarcinilor prevăzute de planul anual al unitătii de învătământ si în acord cu particularitătile educationale ale clasei respective.

(4) Învătătorul/dirigintele întocmeste, după consultarea profesorilor clasei, a părintilor si a elevilor, planificarea semestrială si anuală, care va cuprinde componentele activitătii educative, în acord cu problemele specifice ale colectivului de elevi, precum si cu programa elaborată de Ministerul Educatiei si Cercetării.

Art. 42. – Învătătorul/dirigintele are următoarele atributii:

a) coordonează activitatea consiliului clasei;

b) numeste, prin consultarea elevilor, liderul elevilor clasei; îi repartizează sarcini si organizează împreună cu acesta colectivul de elevi al clasei;

c) colaborează cu toti profesorii clasei si, după caz, cu consilierul scolar, în vederea armonizării influentelor educative si pentru a asigura coeziunea clasei de elevi;

d) preia, pe bază de proces-verbal, sala de clasă în care îsi desfăsoară activitatea elevii cărora le este diriginte si răspunde de păstrarea si modernizarea acesteia;

e) prezintă elevilor si părintilor prevederile prezentului regulament si ale regulamentului intern;

f) organizează, împreună cu consilierul scolar, actiuni de orientare scolară si profesională;

g) informează elevii si pe părintii acestora cu privire la prevederile legale, referitoare la testările nationale, la bacalaureat, la admiterea în licee si în scoli de arte si meserii, precum si la certificarea competentelor profesionale si la metodologia de continuare a studiilor, după finalizarea învătământului obligatoriu;

h) urmăreste frecventa elevilor, cercetează cauzele absentelor unor elevi si informează familia elevului săptămânal;

i) motivează absentele elevilor, pe baza certificatelor avizate de cabinetul medical al scolii sau, după caz, eliberate de medicul de familie, precum si în baza cererilor personale, motivate, ale părintilor, aprobate de director;

j) analizează periodic situatia la învătătură a elevilor, monitorizează îndeplinirea îndatoririlor scolare de către toti elevii, initiază cu consiliul clasei programe de consultatii cu părintii;

k) sprijină organizarea si desfăsurarea activitătilor elevilor în afara clasei si a unitătii de învătământ;

l) informează în scris familiile elevilor în legătură cu situatiile de corigentă, sanctionările disciplinare, neîncheierea situatiei scolare sau repetentia;

m) stabileste, împreună cu consiliul clasei, nota la purtare a fiecărui elev si prezintă în scris consiliului profesoral propunerile de notare mai mici decât 7,00 pentru elevii care au săvârsit abateri grave;

n) felicită în scris părintii sau tutorii elevilor pentru rezultatele exceptionale obtinute de copiii lor la învătătură sau în cadrul activitătilor extrascolare; înmânează elevilor diplome si premii la festivitatea organizată la sfârsitul fiecărui an scolar;

o) organizează întâlniri si discutii cu părintii, care se pot desfăsura pe grupe, individual sau în plen, se consultă cu acestia în legătură cu cauzele si cu măsurile care vizează progresul scolar al copiilor lor si îi informează pe acestia despre absentele si comportamentul elevilor, despre potentialele situatii de corigente, de amânare a încheierii situatiei scolare si de aplicare a unor sanctiuni disciplinare;

p) propune consiliului de administratie acordarea de alocatii si burse elevilor, în conformitate cu legislatia în vigoare;

q) aplică elevilor, pe baza consultării cu directorul, sanctiunile prevăzute în prezentul regulament;

r) recomandă, spre aprobare, directorului participarea organizată a elevilor la activităti în cluburi si asociatii sportive, cultural-artistice si stiintifice, în afara unitătii de învătământ;

s) completează catalogul clasei si răspunde de exactitatea datelor înscrise si de starea fizică a acestuia;

t) calculează media generală semestrială si anuală a fiecărui elev, stabileste clasificarea elevilor la sfârsitul anului scolar, propune acordarea premiilor, a recompenselor si a distinctiilor, potrivit prevederilor prezentului regulament si ale regulamentului intern; consemnează în carnetele de elev mediile semestriale si anuale;

u) proiectează, organizează si desfăsoară activităti educative, de consiliere si de orientare scolară si profesională, în functie de particularitătile colectivului de elevi;

v) prezintă, spre validare, consiliului profesoral raportul scris asupra situatiei scolare si comportamentale a elevilor la sfârsitul semestrului/anului scolar.

 

CAPITOLUL IV

Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitătii

 

Art. 43. – (1) Ministerul Educatiei si Cercetării adoptă standarde, standarde de referintă, indicatori de performantă, precum si metodologia de asigurare a calitătii.

(2) În baza metodologiei elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetării unitatea scolară elaborează si adoptă propria strategie si propriul regulament de functionare a comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitătii.

Art. 44. – (1) Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitătii este formată din 3–9 membri. Conducerea ei operativă este asigurată de conducătorul organizatiei sau de un coordonator desemnat de acesta.

(2) Componenta comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitătii cuprinde în număr relativ egal:

a) reprezentanti ai corpului profesoral;

b) reprezentanti ai părintilor si, în cazul scolii de arte si meserii, al învătământului liceal si postliceal, reprezentanti ai elevilor;

c) reprezentanti ai consiliului local.

(3) Membrii comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitătii nu pot îndeplini functia de director sau de director adjunct în institutia respectivă, cu exceptia persoanei care asigură conducerea ei operativă. Activitatea membrilor comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitătii poate fi remunerată, cu respectarea legislatiei în vigoare.

(4) Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitătii are următoarele atributii:

a) elaborează si coordonează aplicarea procedurilor si activitătilor de evaluare si asigurare a calitătii, aprobate de conducerea unitătii scolare, conform domeniilor si criteriilor prevăzute de legislatia în vigoare;

b) elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educatiei în unitatea scolară respectivă, pe baza căruia directorul elaborează raportul general privind starea si calitatea învătământului din unitatea scolară.

Raportul este adus la cunostinta tuturor beneficiarilor, prin afisare sau publicare, si este pus la dispozitie evaluatorului extern;

c) elaborează propuneri de îmbunătătire a calitătii educatiei;

d) cooperează cu agentia română specializată pentru asigurarea calitătii, cu alte agentii si organisme abilitate sau cu institutii similare din tară ori din străinătate, potrivit legii.

(5) Orice control sau evaluare externă a calitătii din partea Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în Învătământul Preuniversitar sau a Ministerului Educatiei si Cercetării se va baza pe analiza raportului de evaluare internă a activitătii din unitatea scolară.

 

CAPITOLUL V

Părintii

 

SECTIUNEA 1

Dispozitii generale

 

Art. 45. – (1) Părintii/tutorii legali au dreptul si obligatia de a colabora cu unitatea de învătământ, în vederea realizării obiectivelor educationale.

(2) Părintii/tutorii legali au obligatia ca, cel putin o dată pe lună, să ia legătura cu învătătorul/dirigintele pentru a cunoaste evolutia copilului lor.

(3) Părintele, tutorele legal instituit sau sustinătorul legal este obligat, conform legii, să asigure frecventa scolară a elevului în învătământul obligatoriu.

 

SECTIUNEA a 2-a

Comitetul de părinti al clasei

 

Art. 46. – (1) Comitetul de părinti al clasei se alege în fiecare an în adunarea generală a părintilor elevilor clasei, convocată de învătător/diriginte, care prezidează sedinta.

(2) Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinti al clasei are loc în primele 30 de zile de la începerea cursurilor anului scolar.

(3) Comitetul de părinti al clasei se compune din 3 persoane: un presedinte si 2 membri.

(4) Dirigintele/învătătorul clasei convoacă adunarea generală a părintilor la începutul fiecărui semestru si la încheierea anului scolar. De asemenea, dirigintele/învătătorul sau presedintele comitetului de părinti al clasei poate convoca adunarea generală a părintilor ori de câte ori este necesar.

(5) Comitetul de părinti al clasei reprezintă interesele părintilor elevilor clasei în adunarea generală a părintilor la nivelul scolii, în consiliul reprezentativ al părintilor, în consiliul profesoral si în consiliul clasei.

Art. 47. – Comitetul de părinti al clasei are următoarele atributii:

a) ajută învătătorii/dirigintii în activitatea de cuprindere în învătământul obligatoriu a tuturor copiilor de vârstă scolară si de îmbunătătire a frecventei acestora;

b) sprijină unitatea de învătământ si dirigintele în activitatea de consiliere si de orientare socioprofesională sau de integrare socială a absolventilor;

c) sprijină dirigintele/învătătorul în organizarea si desfăsurarea unor activităti extrascolare;

d) are initiative si se implică în îmbunătătirea conditiilor de studiu pentru elevii clasei;

e) atrage persoane fizice sau juridice care, prin contributii financiare sau materiale, sustin programe de modernizare a activitătii educative si a bazei materiale din clasă si din scoală.

f) sprijină conducerea unitătii de învătământ si dirigintele/învătătorul în întretinerea, dezvoltarea si modernizarea bazei materiale a clasei si a unitătii de învătământ.

Art. 48. – (1) Comitetul de părinti al clasei tine legătura cu unitatea de învătământ prin dirigintele/învătătorul clasei.

(2) Comitetul de părinti al clasei poate propune în adunarea generală, dacă se consideră necesar, o sumă minimă prin care părintii elevilor clasei să contribuie la întretinerea, dezvoltarea si modernizarea bazei materiale a clasei ori a unitătii de învătământ.

(3) Contributia prevăzută la alin. (2) nu este obligatorie, iar neachitarea acesteia nu poate limita în nici un caz exercitarea de către elevi a drepturilor prevăzute de prezentul regulament si de prevederile legale în vigoare. Informarea celor implicati cu privire la continutul acestui articol este obligatorie.

(4) Contributia prevăzută la alin. (2) se colectează si se administrează numai de către comitetul de părinti, fără implicarea cadrelor didactice.

(5) Este interzisă implicarea elevilor în strângerea fondurilor.

(6) Dirigintelui/învătătorului îi este interzis să opereze cu aceste fonduri.

(7) Fondurile bănesti ale comitetului de părinti se cheltuiesc la initiativa acestuia sau ca urmare a propunerii dirigintelui/învătătorului ori a directorului, însusită de comitet.

(8) Sponsorizarea clasei sau a unitătii de învătământ nu atrage drepturi în plus pentru anumiti elevi.

(9) Se interzice initierea, de către scoală sau de către părinti, a oricărei discutii cu elevii în vederea colectării si administrării fondurilor comitetului de părinti.

 

SECTIUNEA a 3-a

Consiliul reprezentantiv al părintilor/Asociatia de părinti

 

Art. 49. – La nivelul fiecărei unităti de învătământ functionează consiliul reprezentativ al părintilor.

Art. 50. – (1) Consiliul reprezentativ al părintilor din unitatea de învătământ este compus din presedintii comitetelor de părinti ai fiecărei clase.

(2) Consiliul reprezentativ al părintilor prevăzut la alin. (1) îsi desemnează reprezentantii în organismele de conducere ale scolii.

Art. 51. – (1) Consiliul reprezentativ al părintilor poate decide constituirea sa în asociatie cu personalitate juridică, conform reglementărilor în vigoare.

(2) Consiliul reprezentativ al părintilor/asociatia părintilor se organizează si functionează în conformitate cu propriul regulament de ordine interioară/statutul asociatiei.

Art. 52. – Consiliul reprezentativ al părintilor/asociatia de părinti are următoarele atributii:

a) sustine unitatea de învătământ în activitatea de consiliere si orientare socioprofesională sau de integrare socială a absolventilor;

b) propune măsuri pentru scolarizarea elevilor din învătământul obligatoriu si încadrarea în muncă a absolventilor;

c) propune unitătilor de învătământ discipline si domenii care să se studieze prin curriculumul la decizia scolii;

d) indentifică surse de finantare extrabugetară si propune consiliului de administratie al unitătii, la nivelul căreia se constituie, modul de folosire a acestora;

e) sprijină parteneriatele educationale dintre unitătile de învătământ si institutiile cu rol educativ în plan local;

f) sustine unitătile de învătământ în derularea programelor de prevenire si de combatere a abandonului scolar;

g) se preocupă de conservarea, promovarea si cunoasterea traditiilor culturale specifice minoritătilor în plan local, de dezvoltare a multiculturalitătii si a dialogului cultural;

h) sustine unitatea de învătământ în organizarea si desfăsurarea festivitătilor anuale;

i) sustine conducerea unitătii scolare în organizarea si în desfăsurarea consultatiilor cu părintii pe teme educationale;

j) conlucrează cu comisiile de ocrotire a minorilor, cu organele de autoritate tutelară sau cu organizatiile neguvernamentale cu atributii în acest sens, în vederea solutionării situatiei elevilor care au nevoie de ocrotire;

k) sprijină conducerea unitătii de învătământ în întretinerea si modernizarea bazei materiale;

l) are initiative si se implică în îmbunătătirea calitătii vietii si activitătii elevilor, în internate si în cantine.

Art. 53. – (1) Comitetele de părinti ale claselor/consiliul reprezentativ al părintilor/asociatia de părinti poate atrage resurse financiare extrabugetare, constând în contributii, donatii, sponsorizări etc., venite din partea unor persoane fizice sau juridice din tară si din străinătate, care vor fi utilizate pentru:

a) modernizarea si întretinerea patrimoniului unitătii de învătământ, a bazei materiale si sportive;

b) acordarea de premii si de burse elevilor;

c) sprijinirea financiară a unor activităti extrascolare;

d) acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu o situatie materială precară;

e) alte activităti care privesc bunul mers al unitătii de învătământ sau care sunt aprobate de adunarea generală a părintilor.

(2) Personalul didactic nu operează cu aceste fonduri.

(3) Fondurile colectate în conditiile alin. (1) se cheltuiesc numai prin decizie a organizatiilor părintilor, din proprie initiativă sau în urma consultării consiliului de administratie al unitătii de învătământ.

Art. 54. – (1) Colectarea si administrarea sumelor destinate întretinerii, dezvoltării si modernizării bazei materiale a unitătii de învătământ, reprezentând o cotă-parte din contributia prevăzută la art. 48, se face numai de consiliul reprezentativ al părintilor.

(2) Personalul didactic nu operează cu aceste fonduri.

(3) Fondurile colectate de consiliul reprezentativ al părintilor se cheltuiesc numai prin decizia acestuia, din propria initiativă sau în urma consultării consiliului de administratie al unitătii de învătământ.

(4) Adunarea generală a asociatiei părintilor din unitatea de învătământ stabileste suma de bani care poate să se afle permanent la dispozitia consiliului reprezentativ al părintilor si care să fie folosită pentru situatii urgente, la solicitarea consiliului de administratie al unitătii de învătământ.

 

CAPITOLUL VI

Evaluarea

 

SECTIUNEA 1

Evaluarea rezultatelor elevilor

 

Art. 55. – (1) Evaluarea rezultatelor la învătătură se realizează în mod ritmic, pe parcursul semestrelor sau în vacantele scolare, conform prevederilor Ministerului Educatiei si Cercetării.

(2) Fiecare semestru cuprinde si perioade de consolidare si de evaluare a competentelor dobândite de elevi. În aceste perioade se urmăreste:

a) ameliorarea rezultatelor procesului de predareînvă tare;

b) fixarea si sistematizarea cunostintelor;

c) stimularea elevilor cu ritm lent de învătare sau cu alte dificultăti în dobândirea cunostintelor, deprinderilor si atitudinilor;

d) stimularea pregătirii elevilor capabili de performantă.

Art. 56. – Instrumentele de evaluare se stabilesc în functie de vârsta si de particularitătile psihopedagogice ale elevilor si de specificul fiecărei discipline. Acestea pot fi:

a) lucrări scrise;

b) activităti practice;

c) referate si proiecte;

d) interviuri;

e) portofolii;

f) alte instrumente stabilite de catedrele/comisiile metodice si aprobate de director sau elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetării ori de inspectoratul scolar.

Art. 57. – (1) În învătământul preuniversitar evaluările se concretizează, de regulă, prin note de la 10 la 1.

(2) În clasele din învătământul primar aprecierea rezultatelor elevilor se face prin calificative sau prin alte forme de apreciere, respectându-se reglementările Ministerului Educatiei si Cercetării.

(3) Notele/calificativele acordate se comunică în mod obligatoriu elevilor, se trec în catalog si în carnetul de elev de către profesorul/învătătorul care le acordă si se comentează cu părintii.

(4) Numărul de note acordate fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu, exclusiv nota de la teză, trebuie să fie cel putin egal cu numărul săptămânal de ore de curs prevăzut în planul de învătământ. Fac exceptie disciplinele cu o oră de curs pe săptămână, la care numărul minim de note/calificative este de două.

(5) Elevii aflati în situatie de corigentă vor avea cu cel putin o notă/un calificativ în plus fată de numărul de note/calificative prevăzut la alin. (4), ultima notă/ultimul calificativ fiind acordat, de regulă, în ultimele două săptămâni ale semestrului.

(6) Disciplinele la care se sustin teze se stabilesc de Ministerul Educatiei si Cercetării. În învătământul postliceal, la unele specializări, tezele pot fi înlocuite cu elaborarea unor microproiecte.

(7) Tezele se sustin începând cu a doua jumătate a semestrului.

(8) Notele la teze, cu o pondere de 25% din media semestrială, se analizează cu elevii într-o oră scolară special destinată si se trec în catalog cu cel putin două săptămâni înaintea încheierii semestrului.

(9) Tezele se păstrează în scoală până la sfârsitul anului scolar si pot fi consultate de părintii elevilor, în prezenta profesorului care predă disciplina de studiu respectivă si care a acordat nota.

 

SECTIUNEA a 2-a

Încheierea situatiei scolare

 

Art. 58. – (1) La sfârsitul fiecărui semestru si la încheierea anului scolar, învătătorii si profesorii au obligatia să încheie situatia scolară a elevilor care nu intră sub incidenta art. 64.

(2) La sfârsitul fiecărui semestru învătătorul/dirigintele consultă consiliul clasei pentru elaborarea aprecierii asupra situatiei scolare a fiecărui elev.

Art. 59. – (1) La fiecare disciplină de studiu media semestrială se consideră legal constituită dacă este calculată din numărul de note prevăzut de prezentul regulament.

(2) Media la evaluarea periodică este media aritmetică a notelor înscrise în catalog, cu exceptia notei de la teză, medie calculată cu două zecimale exacte, fără rotunjire.

(3) La disciplinele de studiu la care nu se sustine teză media semestrială se obtine prin rotunjirea mediei de la evaluarea periodică la cel mai apropiat număr întreg. La o diferentă de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului.

(4) La disciplinele de studiu la care se sustine teză media semestrială se calculează astfel: îmedia semestrială = (3M+T)/4“, unde “M“ reprezintă media la evaluarea periodică, iar “T“ reprezintă nota obtinută la teză. Nota astfel obtinută se rotunjeste la cel mai apropiat număr întreg; la o diferentă de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului.

(5) Media anuală la fiecare disciplină este dată de media aritmetică a celor două medii semestriale, calculată cu două zecimale exacte. Aceasta nu se rotunjeste. La disciplina de învătământ Educatie fizică si sport media anuală/calificativul se poate încheia si cu media/calificativul de pe un singur semestru dacă elevul a fost scutit medical pe celălalt semestru.

(6) În cazul în care curriculumul este organizat modular, fiecare modul se dezvoltă ca o unitate autonomă de instruire. Media unui modul se calculează ca medie aritmetică a notelor obtinute pe parcursul desfăsurării modulului, calculată cu două zecimale exacte, fără rotunjire.

Încheierea mediei unui modul care se finalizează pe parcursul anului se face în mod obligatoriu în momentul finalizării acestuia, nefiind conditionată de sfârsitul semestrului. Aceasta este considerată media anuală a modulului. Media unui modul este similară cu media anuală a unei discipline, neîncheindu-se medie semestrială.

(7) Media anuală generală se calculează ca medie aritmetică, fără rotunjire, a mediilor anuale de la toate disciplinele.

(8) La clasele I–IV se stabilesc calificative semestriale si anuale la fiecare disciplină de studiu.

(9) Pentru clasele mentionate la alin. (8) calificativul semestrial la fiecare disciplină se stabileste astfel: se aleg două calificative cu frecventa cea mai mare, acordate în timpul semestrului, după care, în perioadele de recapitulare si de consolidare a materiei, în urma aplicării unor probe de evaluare sumativă, cadrul didactic optează pentru unul dintre cele două calificative.

(10) Pentru clasele mentionate la alin. (8) calificativul anual la fiecare disciplină este dat de unul dintre calificativele semestriale stabilite de cadrul didactic în baza următoarelor criterii:

a) progresul sau regresul performantei elevului;

b) raportul efort-performantă realizată;

c) cresterea sau descresterea motivatiei elevului;

d) realizarea unor sarcini din programul suplimentar de pregătire sau de recuperare, stabilite de cadrul didactic si care au fost aduse la cunostintă părintelui.

Art. 60. – Mediile/calificativele semestriale si anuale la fiecare disciplină de studiu se consemnează în catalog de către cadrul didactic care a predat disciplina respectivă, iar mediile/calificativele la purtare, de către diriginti/învătători.

Art. 61. – (1) Elevii scutiti de efort fizic au obligatia de a fi prezenti la orele de educatie fizică si sport. Acestor elevi nu li se acordă note si nu li se încheie media la această disciplină, în semestrul sau în anul în care sunt scutiti medical.

(2) Pentru elevii scutiti medical profesorul de educatie fizică si sport consemnează în catalog, la rubrica respectivă, “scutit medical în semestrul........“ sau “scutit medical în anul scolar.....“, specificându-se documentul medical, numărul si data eliberării acestuia.

(3) Elevii scutiti medical, semestrial sau anual, nu sunt obligati să vină în echipament sportiv la orele de educatie fizică si sport, având însă încăltăminte adecvată pentru sălile de sport. Absentele lor de la aceste ore se consemnează în catalog si generează efectele prevăzute de legislatia în vigoare.

(4) În timpul orei de educatie fizică si sport elevilor scutiti medical, pentru o firească integrare în colectiv, cadrul didactic le poate atribui sarcini organizatorice: arbitraj, cronometrare, măsurare, supraveghere, înregistrarea unor elemente tehnice, tinerea scorului, distribuirea si recuperarea de material didactic, montarea si demontarea instalatiilor sportive usoare etc.

Art. 62. – (1) Scolarizarea elevilor sportivi nominalizati pentru centrele de pregătire olimpică se realizează în unităti de învătământ situate în apropierea acestor structuri sportive si respectă dinamica selectiei. Elevii sunt nominalizati de federatiile nationale sportive. Situatia scolară, înregistrată în perioadele în care elevii se pregătesc la aceste centre, se transmite unitătilor de învătământ de care apartin acestia. În cazul în care scolarizarea se realizează la unităti de învătământ care nu pot asigura pregătirea elevilor la unele discipline de învătământ, situatia scolară a acestor elevi se poate încheia, la disciplinele respective, la scolile de care elevii apartin, după întoarcere, conform dispozitiilor metodologice prevăzute în prezentul regulament.

(2) Elevii sportivi nominalizati pentru centrele olimpice de excelentă se scolarizează în unitătile de învătământ în care este organizat învătământ sportiv si pe lângă care functionează ca afiliate aceste centre. Scolarizarea elevilor respectă dinamica selectiei si se face ori de câte ori este nevoie.

Art. 63. – (1) Sunt declarati promovati elevii care, la sfârsitul anului scolar, obtin la fiecare disciplină de studiu cel putin media anuală 5,00/calificativul “Suficient“, iar la purtare, media anuală 6,00/calificativul “Suficient“.

(2) Pentru elevii liceelor pedagogice si ai liceelor teologice media anuală minimă de promovare la purtare este 7,00.

Art. 64. – Sunt declarati amânati, semestrial sau anual, elevii cărora nu li se poate definitiva situatia scolară la una sau la mai multe discipline de studiu/module din următoarele motive:

a) au absentat, motivat sau nemotivat, la cel putin 50% din numărul de ore de curs prevăzut într-un semestru la disciplinele respective. Consiliul clasei, cu acordul profesorului care predă disciplina respectivă, poate decide încheierea situatiei scolare a elevilor care absentează motivat, din cauza unor afectiuni grave, mentionate ca atare în documente medicale, sau din alte cauze, pe care consiliul clasei le apreciază ca fiind justificate, cu conditia ca după revenirea la scoală acestia să participe regulat la cursuri si să poată fi evaluati. Deciziile luate în aceste cazuri se mentionează într-un proces-verbal, care rămâne la dosarul care contine anexele proceselor-verbale ale consiliului profesoral;

b) au fost scutiti de frecventă de către directorul unitătii de învătământ, în urma unor solicitări oficiale, pentru perioada participării la festivaluri si concursuri profesionale, cultural-artistice si sportive, cantonamente si pregătire specializată, interne si internationale;

c) au beneficiat de bursă de studiu în străinătate, recunoscută de Ministerul Educatiei si Cercetării; d) au urmat studiile, pentru o perioadă determinată de timp, în alte tări.

Art. 65. – (1) Elevii declarati amânati pe semestrul I îsi vor încheia situatia scolară în primele 4 săptămâni de la revenirea la scoală, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

(2) Încheierea situatiei scolare a elevilor amânati pe semestrul al doilea sau amânati anual se face într-o perioadă stabilită de conducerea unitătii de învătământ, înaintea sesiunii de corigente. Elevii amânati, care nu promovează la una sau două discipline de studiu, în sesiunea de încheiere a situatiei scolare, se pot prezenta la sesiunea de corigente.

Art. 66. – (1) Sunt declarati corigenti elevii care obtin medii anuale sub 5,00/calificativul “Insuficient“ la cel mult două discipline de studiu, precum si elevii amânati care nu promovează examenul de încheiere a situatiei scolare la cel mult două discipline de studiu.

(2) În scolile si în liceele de artă, precum si la clasele cu program sportiv elevii care nu îndeplinesc conditiile de promovare la disciplina principală de specialitate sunt declarati inapti pentru aceste profiluri si îndrumati spre un alt profil; fac exceptie de la această prevedere elevii de la clasele terminale.

(3) Pentru elevii corigenti se organizează anual o singură sesiune de examene, într-o perioadă stabilită de Ministerul Educatiei si Cercetării.

(4) În cazul în care curriculumul este organizat modular, sunt declarati corigenti:

– elevii care obtin medii sub 5,00 la modulele ce se finalizează pe parcursul anului scolar, indiferent de numărul modulelor nepromovate;

– elevii care obtin medii sub 5,00 la modulele ce se finalizează la sfârsitul anului scolar, precum si elevii amânati care nu promovează examenul de încheiere a situatiei scolare.

(5) Pentru elevii declarati corigenti la modulele ce se finalizează pe parcursul anului scolar, indiferent de numărul modulelor nepromovate, se aprobă organizarea unei sesiuni de corigente în ultima săptămână a lunii mai a anului scolar, în conformitate cu reglementările legale în vigoare. Media fiecărui modul, obtinută în urma examenului de corigentă, reprezintă media anuală a modulului.

Art. 67. – (1) Sunt declarati repetenti:

a) elevii care au obtinut medii anuale sub 5,00/calificativul “Insuficient“ la mai mult de două discipline de învătământ;

b) elevii care au obtinut la purtare media anuală mai mică de 6,00/calificativul “Insuficient“, respectiv mai mică de 7,00 în cazul liceelor pedagogice si teologice, indiferent de mediile obtinute la disciplinele de studiu;

c) elevii corigenti, care nu se prezintă la examen sau care nu promovează examenul la cel putin o disciplină;

d) elevii amânati, care nu se prezintă la sesiunea de încheiere a situatiei scolare la cel putin o disciplină;

e) elevii exmatriculati, cu drept de reînscriere; acestora li se înscrie în documentele scolare “Repetent prin exmatriculare, cu drept de reînscriere în aceeasi unitate de învătământ sau în alta“.

(2) În învătământul primar repetentia apare numai după finalizarea ciclului de achizitii fundamentale (clasa a II-a).

Elevii care, la încheierea clasei I, se găsesc în situatia prevăzută la alin. (1) vor rămâne în colectivele în care au învătat în clasa I si vor intra într-un program de remediere/recuperare scolară, realizat de învătătorul clasei, împreună cu un specialist de la centrul judetean/municipal de asistentă psihopedagogică.

Art. 68. – (1) Elevii declarati repetenti se pot înscrie în anul scolar următor în clasa pe care o repetă, la aceeasi unitate de învătământ sau la alta, în limita efectivului de 30 de elevi/clasă. În situatia în care formatiunile de studiu sunt constituite la limita maximă prevăzută de lege si scolarizarea nu se poate realiza cu respectarea limitei de 30 de elevi/clasă, efectivul maxim poate fi depăsit cu 1–2 elevi/clasă.

(2) Pentru elevii din învătământul liceal, profesional (scoala de arte si meserii si anul de completare) si din învătământul postliceal, declarati repetenti la sfârsitul primului an de studii, reînscrierea se poate face si peste cifra de scolarizare aprobată, de regulă în limita efectivului de 30 de elevi/clasă. Exceptiile de la regulă se analizează si se aprobă, în situatii speciale, de către inspectoratele scolare.

(3) În învătământul de stat, în anul de completare si în ciclul superior al liceului elevii se pot afla în situatia de repetentie de cel mult două ori. Anul de studiu se poate repeta o singură dată.

(4) Elevii din anul de completare si din ciclul superior al liceului, care nu îndeplinesc conditiile prevăzute la alin. (3), îsi pot continua studiile numai la învătământul seral sau cu frecventă redusă, cu achitarea unei taxe, stabilită de consiliul de administratie al unitătii de învătământ, cu avizul inspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti.

(5) Elevul care nu frecventează cursurile de zi ale unei clase din învătământul obligatoriu, depăsind cu mai mult de 2 ani vârsta clasei respective, se află în situatia de abandon scolar. Elevul aflat în situatia de abandon scolar poate fi înscris, la cerere, în forme de învătământ seral, cu frecventă redusă sau la distantă, pentru care se constituie formatiuni aparte.

(6) Tinerii care au depăsit vârsta scolară cu mai mult de 4 ani îsi pot completa educatia de bază, prin parcurgerea unor programe de tip “A doua sansă“, conform metodologiei Ministerului Educatiei si Cercetării.

Art. 69. – (1) Elevii care au urmat cursurile într-o unitate de învătământ din altă tară pot dobândi calitatea de elev în România numai după echivalarea de către Ministerul Educatiei si Cercetării a studiilor urmate în străinătate si după sustinerea examenelor de diferente în perioada stabilită de directorul unitătii de învătământ de stat sau particular.

(2) Elevii din învătământul obligatoriu, prevăzuti la alin. (1), care nu au acte de studii, vor fi evaluati la o unitate de învătământ nominalizată de inspectoratul scolar, după care se stabileste clasa în care pot fi înscrisi, potrivit rezultatelor evaluării si vârstei.

(3) Examenele de diferente si clarificarea situatiei scolare au loc în cel mult 60 de zile de la data înapoierii în tară. Până la promovarea examenelor de diferente, elevii mentionati la alin. (1) pot audia cursurile, fără a fi înscrisi în catalog.

(4) După promovarea tuturor examenelor de diferentă elevul este înscris în clasa pentru care a sustinut examenele.

(5) Dacă elevul nu promovează cel putin două examene de diferentă, acesta este evaluat pentru o clasă inferioară.

Dacă elevul nu promovează un singur examen de diferentă, se acordă o singură reexaminare. În cazul în care nu promovează nici la reexaminare, elevul este evaluat pentru o clasă inferioară.

(6) Pentru copiii care nu cunosc limba română, înscrierea în învătământul românesc se face conform reglementărilor Ministerului Educatiei si Cercetării.

(7) Copiilor lucrătorilor migranti li se aplică prevederile legale în vigoare privind accesul la învătământul obligatoriu din România al copiilor lucrătorilor migranti proveniti din statele membre ale Uniunii Europene, precum si cele ale alin. (2).

(8) Elevilor străini (cetăteni străini de origine română, cetăteni români cu domiciliul în străinătate si cetăteni străini care nu sunt de origine română) li se aplică precizările Ministerului Educatiei si Cercetării privind scolarizarea elevilor străini în învătământul preuniversitar din România.

Art. 70. – (1) Elevilor înscrisi într-o unitate de învătământ de stat sau particulară din România, care urmează să continue studiile în alte tări, pentru o perioadă determinată de timp, li se rezervă locul.

(2) Încheierea situatiei scolare a acestei categorii de elevi, declarati amânati, se face, după revenirea în tară, la disciplinele de învătământ neechivalate de Ministerul Educatiei si Cercetării, în conformitate cu prevederile art. 65.

Art. 71. – (1) Consiliile profesorale din unitătile de învătământ de stat sau particular validează situatia scolară a elevilor, pe clase, în sedinta de încheiere a cursurilor semestriale si anuale, iar secretarul consiliului o consemnează în procesul-verbal, mentionându-se numele celor promovati, corigenti, repetenti, amânati, exmatriculati, precum si numele elevilor cu note la purtare mai mici de 7,00.

(2) Situatia scolară a elevilor corigenti, amânati sau repetenti se comunică în scris părintilor/tutorilor legali, de către diriginte/învătător, în cel mult 10 zile de la încheierea fiecărui semestru/an scolar.

(3) Pentru elevii amânati sau corigenti, învătătorul/dirigintele comunică părintilor/tutorilor legali, în scris, programul de desfăsurare a examenelor de corigentă si perioada de încheiere a situatiei scolare.

(4) Situatia scolară anuală a tuturor elevilor, cu specificarea mediei generale, se afisează la avizierul unitătii de învătământ, în termen de 3 zile de la încheierea cursurilor.

(5) În alte situatii decât cele prevăzute în prezentul regulament nici un document scolar nu poate fi făcut public fără acordul elevului/absolventului, dacă este major, sau al părintelui/tutorelui legal, cu respectarea art. 83 din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului.

 

SECTIUNEA a 3-a

Examenele organizate de unitătile de învătământ

 

Art. 72. – (1) Examenele organizate de unitătile de învătământ sunt:

a) examen de corigentă pentru elevii declarati corigenti la încheierea cursurilor anuale si pentru elevii declarati corigenti după sustinerea examenelor din sesiunea pentru elevii amânati;

b) examen de încheiere a situatiei scolare pentru elevii declarati amânati pe semestrul al doilea sau anual;

c) examen de diferente pentru elevii a căror înscriere în unitatea de învătământ este conditionată de promovarea unor astfel de examene.

(2) Se interzice organizarea unor examinări, în vederea înscrierii elevilor în clasa I, respectiv a V-a. Organizarea unor forme de testare este acceptabilă în următoarele situatii particulare:

a) pentru formarea unor clase cu studiul intensiv de limbi străine. În acest caz, testările vor viza verificarea nivelului de stăpânire a limbii străine;

b) pentru unităti de învătământ care au în structura lor clase gimnaziale, dar nu si clase primare, iar numărul candidatilor care solicită înscrierea în clasa a V-a depăseste numărul de locuri;

c) pentru unităti de învătământ care au în structura lor atât clase gimnaziale, cât si clase primare, dar numărul de locuri alocate clasei a V-a este mai mic decât numărul absolventilor clasei a IV-a.

Art. 73. – (1) Ministerul Educatiei si Cercetării stabileste perioadele de desfăsurare a examenelor de corigentă.

(2) Directorul unitătii de învătământ stabileste perioada de desfăsurare a examenelor pentru elevii declarati amânati pe semestrul al doilea sau anual. Aceste examene se desfăsoară înaintea examenelor de corigentă.

(3) Desfăsurarea examenelor de diferentă, în urma transferării de la o unitate de învătământ la alta, are loc, de regulă, în vacantele scolare.

(4) Perioadele pentru celelalte examene de diferentă sunt precizate în art. 69.

Art. 74. – (1) La examenele de diferentă pentru elevii care solicită transferul de la o unitate de învătământ la alta nu se acordă reexaminare.

(2) După încheierea sesiunii de corigentă, elevii care nu au promovat la o singură disciplină de învătământ/un singur modul au dreptul să solicite reexaminarea. Aceasta se acordă de către director, în cazuri justificate, o singură dată, după consultarea învătătorului sau a profesorului si la solicitarea scrisă a elevului sau a părintelui/tutorelui legal. Cererea de reexaminare se depune în termen de 24 de ore de la afisarea rezultatelor examenului de corigentă.

Reexaminarea se desfăsoară în termen de două zile de la data depunerii cererii, dar nu mai târziu de data deschiderii cursurilor noului an scolar. Comisia de reexaminare se numeste de către director.

(3) Beneficiază de reexaminare si elevii migranti care se află într-o situatie identică cu cea prevăzută la art. 69 alin. (6).

Art. 75. – (1) Toate examenele se desfăsoară după aceeasi metodologie.

(2) Pentru elevii declarati corigenti sau amânati anual, examinarea se face din toată materia studiată de elevi în anul scolar, conform programei scolare a clasei sau grupei respective.

(3) Pentru elevii amânati pe un semestru examinarea se face numai din materia acelui semestru.

(4) Pentru elevii care sustin examene de diferente examinarea se face din toată materia studiată în anul scolar sau dintr-o parte a acesteia, în functie de situatie.

(5) Disciplinele la care se dau examene de diferentă sunt cele prevăzute în trunchiul comun al specializării clasei si care nu au fost studiate de candidat. Se dă examen separat pentru fiecare an de studiu.

(6) Nu se sustin examene de diferentă pentru disciplinele din curriculum la decizia scolii.

(7) În cazul elevilor transferati, acestia preiau disciplinele optionale ale clasei în care se transferă. La disciplinele optionale în curs de desfăsurare, părintele/tutorele legal al elevului care nu a împlinit 18 ani îsi asumă responsabilitatea însusirii de către elev a continutului programei scolare parcurse până în momentul transferului.

În foaia matricolă se trec mediile obtinute la optionalele studiate la unitatea de învătământ de la care se transferă.

Art. 76. – (1) Pentru desfăsurarea examenelor există 3 tipuri de probe: scrise, orale si practice. La toate examenele se sustin, de regulă, două din cele trei probe – proba scrisă si proba orală.

(2) Pentru disciplinele de studiu la care, datorită profilului sau/si specializării, este necesară si proba practică, modalitătile de sustinere a acesteia, precum si cea de-a doua probă de examen sunt stabilite de directorul unitătii de învătământ, împreună cu membrii catedrei de specialitate.

(3) Proba practică se sustine la disciplinele care au, preponderent, astfel de activităti.

(4) Directorul unitătii de învătământ stabileste prin decizie internă componenta comisiilor si datele de desfăsurare a examenelor. Fiecare comisie are un presedinte si 2 profesori examinatori.

Art. 77. – (1) La toate examenele evaluarea elevilor se face de către 2 profesori/învătători de aceeasi specialitate sau de specialităti înrudite.

(2) Pentru examinarea elevilor corigenti, unul dintre profesori/învătători este cel care a predat elevului disciplina de învătământ în timpul anului scolar. În absenta temeinic motivată a acestuia examinarea se face de către un alt profesor de specialitate/învătător din scoală, numit de directorul unitătii de învătământ, sau de către un profesor/învătător de la o altă unitate de învătământ, numit de inspectorul scolar general, la solicitarea întemeiată a directorului unitătii de învătământ. Dacă directorul unitătii de învătământ apreciază că între elev si profesor există un conflict care ar putea vicia rezultatul evaluării, examinarea poate fi făcută de o comisie stabilită de director si avizată de inspectorul de specialitate.

Art. 78. – (1) Proba scrisă a examenelor are o durată de 45 de minute pentru învătământul primar si de 90 de minute pentru învătământul secundar si postliceal, din momentul transcrierii subiectelor pe tablă sau al primirii de către elev a foii cu subiecte. Proba scrisă contine două variante de subiecte, dintre care elevul tratează o singură variantă, la alegere.

(2) Proba orală a examenelor se desfăsoară prin dialog profesor-elev, pe bază de bilete de examen. Numărul biletelor de examen este de două ori mai mare decât numărul elevilor care sustin examenul la disciplina respectivă. Fiecare bilet contine două subiecte. Elevul poate schimba de cel mult două ori biletul de examen.

Fiecare schimbare atrage scăderea notei acordate de către fiecare examinator cu câte un punct.

(3) Fiecare profesor examinator acordă elevului câte o notă la fiecare probă sustinută de acesta. Notele de la probele orale sau practice sunt întregi. Notele de la probele scrise pot fi fractionare. Media aritmetică a notelor acordate la cele două probe, rotunjită la nota întreagă cea mai apropiată, reprezintă nota finală la examenul de corigentă, acordată de profesorul/învătătorul examinator; fractiunile de 50 de sutimi rotunjindu-se în favoarea elevului.

(4) Media obtinută de elev la examenul de corigentă este media artimetică, nerotunjită, a notelor finale acordate de cei 2 examinatori. Între notele finale acordate de cei 2 examinatori nu se acceptă o diferentă mai mare de un punct. În caz contrar, medierea o face presedintele comisiei de examen.

(5) La clasele la care evaluarea cunostintelor se face prin calificative se procedează astfel: după corectarea lucrărilor scrise si după sustinerea examenului oral fiecare examinator acordă calificativul său, global; calificativul final al elevului la examenul de corigentă se stabileste de comun acord între cei 2 examinatori. În cazul unei neconcordante, presedintele comisiei de examen are drept de decizie pentru stabilirea calificativului final al elevului la acest examen.

Art. 79. – (1) Elevul corigent este declarat promovat la disciplina de examen dacă obtine cel putin media 5,00/calificativul “Suficient“.

(2) Sunt declarati promovati anual elevii care obtin la fiecare disciplină la care sustin examenul de corigentă cel putin media 5,00/calificativul “Suficient“.

(3) La examenul de corigentă, la cel de încheiere a situatiei scolare pentru elevii amânati anual si la examenul de diferentă care echivalează o disciplină studiată un an scolar complet, media obtinută constituie media anuală a disciplinei respective si intră în calculul mediei generale anuale.

(4) La examenul de încheiere a situatiei scolare pentru elevii amânati pe semestrul al doilea sau la examenul de diferentă care echivalează o disciplină numai pe intervalul unui semestru, media obtinută constituie media semestrială a elevului la disciplina respectivă.

Art. 80. – Elevii corigenti sau amânati, care nu se pot prezenta la examene din motive temeinice, dovedite cu acte, în cel mult 5 zile lucrătoare de la data examenului, sunt examinati la o dată ulterioară, stabilită de director, dar nu mai târziu de începutul noului an scolar. În situatii exceptionale, respectiv internări în spital, imobilizări la pat etc., dovedite cu acte, inspectoratul scolar poate aproba sustinerea examenului si după începerea cursurilor noului an scolar.

Art. 81. – (1) Rezultatele obtinute la examenele de încheiere a situatiei, la examenele pentru elevii amânati si la examenele de corigentă, inclusiv la cele de reexaminare, se consemnează în catalogul de examen de către profesorii/învătătorii examinatori si se trec în catalogul clasei de secretariatul scolii, în termen de maximum 5 zile de la afisarea rezultatelor, dar nu mai târziu de data începerii cursurilor noului an scolar.

(2) Rezultatele obtinute de elevi la examenele de diferentă se consemnează în catalogul de examen, de către examinatori, iar în registrul matricol si în catalogul clasei, de către secretarul scolii.

(3) În catalogul de examen se consemnează notele/calificativele acordate la fiecare probă, nota finală acordată de fiecare profesor examinator sau calificativul global, precum si media obtinută de elev la examen, respectiv calificativul final. Catalogul de examen se semnează de către examinatori si de către presedintele comisiei, imediat după terminarea examenului.

(4) Presedintele comisiei de examen predă secretarului unitătii de învătământ toate documentele specifice acestor examene, cum ar fi: cataloage de examen, lucrările scrise si însemnările elevilor la proba orală/practică etc. Aceste documente se predau imediat după finalizarea examenelor, dar nu mai târziu de data începerii cursurilor anului scolar.

(5) Rezultatul la examenele de corigentă si la examenele de încheiere a situatiei pentru elevii amânati, precum si situatia scolară anuală a elevilor se afisează a doua zi după încheierea sesiunii de examen si se

consemnează în procesul-verbal al consiliului profesoral de la începutul anului scolar.

Art. 82. – (1) După terminarea sesiunii de examen, de încheiere a situatiei, de corigentă sau de reexaminare, învătătorul/dirigintele consemnează în catalog situatia scolară a elevilor care au participat la aceste examene.

(2) Lucrările scrise si foile cu însemnările elevului la proba orală a examenului se păstrează în arhiva unitătii de învătământ, timp de un an.

 

CAPITOLUL VII

Personalul didactic, didactic auxiliar si nedidactic

 

Art. 83. – Legea nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si Legea nr. 128/1997, cu modificările si completările ulterioare, reglementează functiile, competentele, responsabilitătile, drepturile si obligatiile personalului didactic de predare si de instruire practică si ale personalului didactic auxiliar.

Art. 84. – (1) În sistemul national de învătământ functionează personal didactic de predare si de instruire practică, personal didactic auxiliar si nedidactic cu calităti morale, apt din punct de vedere medical, capabil să relationeze corespunzător cu elevii, părintii si colegii.

(2) Personalul din învătământ are obligatia de a participa la programe de formare continuă, în conformitate cu specificul activitătii si cu reglementările în vigoare, pentru fiecare categorie.

(3) Personalul din învătământ trebuie să aibă o tinută morală demnă, în concordantă cu valorile educationale pe care le transmite elevilor, o vestimentatie decentă si un comportament responsabil.

(4) Personalul din învătământ are obligatia să sesizeze, la nevoie, institutiile publice de asistentă socială/ educatională specializată, directia generală de asistentă socială si protectia copilului în legătură cu aspecte care afectează demnitatea, integritatea fizică si psihică a elevului/copilului.

(5) Personalul din învătământ trebuie să dovedească respect si consideratie în relatiile cu elevii si cu părintii/reprezentantii legali ai acestora.

(6) Personalului din învătământ îi este interzis să desfăsoare actiuni de natură să afecteze imaginea publică a elevului, viata intimă, privată si familială a acestuia.

(7) Personalului din învătământ îi este interzis să aplice pedepse corporale, precum si să agreseze verbal sau fizic elevii si/sau colegii.

(8) Se interzice personalului didactic să conditioneze evaluarea elevilor sau calitatea prestatiei didactice la clasă de obtinerea oricărui tip de avantaje de la elevi sau de la părintii/apartinătorii/reprezentantii legali ai acestora. Astfel de practici, dovedite, se sanctionează cu excluderea din învătământ.

(9) Personalul didactic este obligat să prezinte, conform legii, rezultatele analizelor medicale solicitate, efectuate conform Legii nr. 128/1997, cu modificările si completările ulterioare, si Acordului comun, încheiat de Ministerul Educatiei si Cercetării cu Ministerul Sănătătii si Familiei si cu Casa de Asigurări, avizul pentru examenul clinic, eliberat de medicul de familie, examenul pulmonar al cărui cost este suportat de consiliul local, examenul psihologic, realizat de personalul de specialitate din centrele de asistentă psihopedagogică din cadrul sistemului de învătământ judetean.

Art. 85. – Personalul didactic de predare si de instruire practică din învătământul preuniversitar are drepturile si obligatiile prevăzute în Legea nr. 128/1997, cu modificările si completările ulterioare. La nivelul fiecărei unităti de învătământ, prin regulamentul de ordine interioară se pot stabili drepturi si obligatii specifice, cu consultarea reprezentantului/reprezentantilor organizatiei/organizatiilor sindicale din unitate.

Art. 86. – (1) Compartimentul secretariat este subordonat directorului unitătii de învătământ.

(2) Secretariatul functionează pentru elevi, părinti, personalul unitătii de învătământ si pentru alte persoane interesate, potrivit unui program de lucru aprobat de director.

(3) Secretariatul asigură permanenta pe întreaga perioadă de desfăsurare a orelor de curs.

(4) Secretarul aduce condica în cancelarie si o ia la sfârsitul orelor. Secretarul descuie si încuie fisetul în care se păstrează cataloagele, la începutul/terminarea orelor, după ce a verificat, împreună cu profesorul/învătătorul de serviciu, existenta tuturor cataloagelor.

(5) Secretarul completează fisele matricole, cataloagele de corigentă si se ocupă de arhivarea tuturor documentelor scolare.

(6) În perioada vacantelor scolare cataloagele se păstrează la secretariat.

(7) Procurarea, detinerea si folosirea sigiliilor se fac în conformitate cu reglementările stabilite prin ordin al ministrului eductiei si cercetării.

(8) Procurarea, completarea, eliberarea si evidenta actelor de studii se fac în conformitate cu prevederile “Regulamentului privind regimul juridic al actelor de studii si al documentelor de evidentă scolară în învătământul preuniversitar“, aprobat prin ordin al ministrului educatiei si cercetării.

(9) Evidenta, selectionarea, păstrarea si depunerea documentelor scolare la Arhivele Nationale, după expirarea termenelor de păstrare stabilite prin Indicatorul termenelor de păstrare, aprobat prin ordin al ministrului educatiei si cercetării, se fac în conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996, cu modificările ulterioare.

Art. 87. – (1) Serviciul de contabilitate este subordonat directorului unitătii de învătământ.

(2) Serviciul de contabilitate al unitătii de învătământ si cel al centrului de executie bugetară, acolo unde este cazul, subordonat directorului–ordonator tertiar de credite, asigură si răspunde de organizarea si desfăsurarea activitătii financiar-contabile a unitătii de învătământ, în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare.

(3) Contabilitatea îndeplineste orice sarcini financiarcontabile încredintate de director sau stipulate expres în acte normative.

Art. 88. – (1) Serviciul de administratie este subordonat directorului unitătii de învătământ.

(2) Administratorul îsi desfăsoară activitatea sub conducerea directorului, răspunde de gestionarea si de întretinerea bazei materiale a unitătii de învătământ, coordonează activitatea personalului administrativ de întretinere si curătenie (mecanici, paznici, portari, magazineri, muncitori, gestionari, personalul pentru cantină, internat si aprovizionare).

(3) Întregul inventar mobil si imobil al unitătii de învătământ se trece în registrul inventar al acesteia si în evidentele contabile. Schimbarea destinatiei bunurilor ce apartin unitătii de învătământ se poate face numai cu îndeplinirea formelor legale.

(4) Programul personalului de îngrijire se stabileste de administrator, potrivit nevoilor unitătii de învătământ, si se aprobă de director.

(5) Administratorul stabileste sectoarele de lucru ale personalului de îngrijire. În functie de nevoile unitătii de învătământ, directorul poate schimba aceste sectoare.

(6) Administratorul nu poate folosi personalul subordonat în alte activităti decât în cele necesare unitătii de învătământ.

Art. 89. – (1) Bibliotecarul este subordonat directorului unitătii de învătământ.

(2) Bibliotecarul organizează activitatea bibliotecii, asigură functionarea acesteia si este interesat de completarea ratională a fondului de publicatii.

(3) Activitătile de bază ale bibliotecarului sunt:

a) îndrumă lectura si studiul si ajută la elaborarea lucrărilor elevilor, punând la dispozitie acestora instrumente de informare, respectiv fisiere, cataloage, liste bibliografice etc., care să le înlesnească o orientare rapidă în colectiile bibliotecii;

b) sprijină informarea si documentarea rapidă a personalului didactic;

c) participă la toate cursurile specifice de formare continuă.

(4) Bibliotecarul organizează sau participă la organizarea de actiuni specifice: lansare de carte, întâlniri literare, simpozioane, vitrine si expozitii de cărti, standuri de noutăti sau de colectii de cărti, prezentări de manuale optionale etc.

Art. 90. – (1) Laborantul, informaticianul, programatorul, tehnicianul, pedagogul si profesorul documentarist sunt subordonati directorului unitătii de învătământ.

(2) Atributiile fiecărei functii mentionate la alin. (1) sunt prevăzute în fisele de post aprobate de director.

 

CAPITOLUL VIII

Elevii

 

SECTIUNEA 1

Dobândirea calitătii de elev

 

Art. 91. – Orice persoană, indiferent de sex, rasă, nationalitate, apartenentă politică sau religioasă, care este înscrisă în unitatea de învătământ si participă la activitătile organizate de aceasta, are calitatea de elev.

Art. 92. – (1) În învătământul primar (clasele I–IV) si în ciclul gimnazial al învătământului secundar inferior (clasele V–VIII), calitatea de elev se dobândeste în urma solicitării scrise adresate de părinti sau tutori legali către unitatea de învătământ de stat ori particular. Părintele sau tutorele legal are dreptul de a alege forma de învătământ si felul educatiei copilului minor.

(2) În ciclul inferior al liceului si în scoala de arte si meserii (clasele IX–X), în învătământul secundar superior (ciclul superior al liceului), în anul de completare si în învătământul postliceal, înscrierea elevilor se face pe baza regulamentului de admitere sau a criteriilor generale elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetării, în limita numărului de locuri din planul de scolarizare. Înscrierea în ciclul superior al liceului, cursuri de zi, se poate face în primii 2 ani de la absolvirea ciclului inferior al liceului/anului de completare, dacă la data începerii anului scolar elevul nu a depăsit vârsta de 18 ani.

(3) Elevii promovati vor fi înscrisi de drept în anul următor de studiu, dacă nu există prevederi specifice de admitere în anul respectiv.

(4) Elevii repetenti, retrasi sau exmatriculati cu drept de reînscriere, din învătământul de zi, se pot reînmatricula, la cerere, la acelasi nivel, ciclu de învătământ si, după caz, rută de profesionalizare, la învătământul de zi, în următorii 2 ani consecutivi, redobândind calitatea de elev. Înscrierea acestora la alte forme de învătământ se poate face si după mai mult de 2 ani. Elevii de la celelalte forme de învătământ, repetenti, retrasi sau exmatriculati cu drept de reînscriere, se pot reînmatricula, la cerere, la orice formă de învătământ, cu exceptia celui de zi. Reînmatricularea acestora se poate face si după mai mult de 2 ani scolari.

 

SECTIUNEA a 2-a

Exercitarea calitătii de elev

 

Art. 93. – (1) Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor si prin participarea la toate activitătile existente în programul fiecărei unităti de învătământ.

(2) Evidenta prezentei elevilor se face la fiecare oră de curs de către învătător/profesor, care consemnează în mod obligatoriu fiecare absentă.

(3) Elevii din învătământul obligatoriu, înscrisi la cursuri cu frecventă redusă sau la distantă, sunt obligati să se prezinte la fiecare sesiune de examene organizată de unitatea de învătământ.

Art. 94. – (1) Absentele datorate îmbolnăvirii elevilor, bolilor contagioase din familie sau altor cazuri de fortă majoră, dovedite cu acte legale, sunt considerate motivate.

(2) Motivarea absentelor se efectuează pe baza următoarelor acte:

a) adeverintă eliberată de medicul cabinetului scolar sau de medicul de familie si avizată de medicul scolar (dacă există);

b) adeverintă/certificat medical eliberată/eliberat de unitatea sanitară, în cazul în care elevul a fost internat în spital, avizată/avizat de medicul scolar (dacă există);

c) cererea scrisă a părintelui/tutorelui legal al elevului, adresată directorului unitătii de învătământ si aprobată de acesta în urma consultării cu dirigintele/învătătorul clasei.

(3) Motivarea absentelor se face de către învătător sau diriginte, în ziua prezentării actelor justificative.

(4) În cazul elevilor minori, părintele/tutorele legal are obligatia de a prezenta personal dirigintelui actele justificative pentru absentele copilului său.

(5) Actele pe baza cărora se face motivarea absentelor vor fi prezentate în termen de maximum 7 zile de la reluarea activitătii elevului si vor fi păstrate de către învătător/diriginte pe tot parcursul anului scolar.

(6) Toate adeverintele medicale trebuie să aibă viza cabinetului care are în evidentă fisele medicale/carnetele de sănătate ale elevilor.

(7) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (5) atrage, de regulă, declararea absentelor ca nemotivate.

(8) La cererea scrisă a unitătilor de învătământ în care este organizat învătământ sportiv sau a structurilor nationale sportive, directorul poate aproba motivarea absentelor elevilor care participă la cantonamente si la competitii de nivel local, national si international, cu conditia recuperării materiei, în vederea încheierii situatiei scolare.

Art. 95. – Elevii din învătământul obligatoriu, cu handicap fizic, nedeplasabili, cu boli cronice grave, pot fi scutiti partial sau total de frecventă, beneficiind de îndrumarea unitătii de învătământ. Scutirea se acordă, la cerere, de director, pe baza actelor medicale doveditoare si a recomandării exprese a compartimentului de igienă scolară din cadrul directiei de sănătate publică judetene/a municipiului Bucuresti.

Art. 96. – Elevii si elevele aflati în situatii speciale (căsătorie, nasterea unui copil, persoane existente în îngrijirea elevului, detentie etc.) vor fi sprijiniti să finalizeze ciclul de învătământ.

 

SECTIUNEA a 3-a

Drepturile elevilor

 

Art. 97. – (1) Elevii din învătământul de stat si particular se bucură de toate drepturile constitutionale. Elevii din învătământul de stat si particular acreditat se bucură de egalitate în toate drepturile conferite de calitatea de elev.

(2) Nici o activitate organizată în unitatea de învătământ nu poate leza demnitatea sau personalitatea elevilor.

(3) Elevul sau, după caz, reprezentantul său legal are dreptul de a contesta modalitătile si rezultatele evaluării. Contestatia se adresează cadrului didactic respectiv, care are obligatia de a motiva/justifica modalitatea de evaluare si rezultatele acesteia. În situatia în care argumentele nu sunt considerate satisfăcătoare, elevul/reprezentantul său legal se poate adresa directorului unitătii scolare, care, pentru solutionarea contestatiei, va desemna profesori de specialitate care nu predau la clasa respectivă.

Art. 98. – (1) Elevii din învătământul de stat beneficiază de învătământ gratuit.

(2) Elevii pot beneficia de burse sau de alte forme de sprijin material si financiar pentru studii, acordate de bănci, în conditiile legii. Statul îi sprijină material, cu precădere, pe elevii care obtin performante, rezultate foarte bune la învătătură sau la activităti artistice si sportive, precum si pe cei cu situatie materială precară.

(3) Elevii pot beneficia de suport financiar si din sursele extrabugetare ale unitătilor de învătământ de stat.

Art. 99. – (1) Conducerile unitătilor de învătământ sunt obligate să pună gratuit la dispozitia elevilor bazele materiale si bazele sportive pentru pregătirea organizată a acestora.

(2) Elevii pot fi cazati în internate si pot servi masa la cantinele scolare, în conditiile stabilite prin regulamente de organizare si functionare a unitătilor respective.

(3) Copiii personalului didactic de predare si de instruire practică beneficiază de gratuitate la cazare în cămine si internate.

Art. 100. – În timpul scolarizării elevii beneficiază de asistentă psihopedagogică si medicală gratuită. De asemenea, ei au dreptul la bilete cu preturi reduse la spectacole, muzee, manifestări cultural-sportive si la reduceri la transportul în comun, pe baza carnetului de elev vizat la zi.

Art. 101. – Elevii din învătământul de stat si particular au dreptul să fie evidentiati si să primească premii si recompense pentru rezultate deosebite obtinute la activitătile scolare si extrascolare, precum si pentru atitudine civică exemplară.

Art. 102. – Elevii din învătământul obligatoriu primesc gratuit manuale scolare. Beneficiază de aceeasi gratuitate si elevii din învătământul secundar superior ai căror părinti au un venit lunar, pe membru de familie, egal sau mai mic decât salariul minim brut pe economie.

Art. 103. – Elevii apartinând minoritătilor nationale au dreptul să studieze si să se instruiască în limba maternă, la toate nivelurile si formele de învătământ, în conditiile prevăzute de Legea nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 104. – Elevii au dreptul să opteze, conform legii, pentru tipul si forma de învătământ pe care le vor urma si să aleagă parcursul scolar corespunzător intereselor, pregătirii si competentelor lor. Pentru elevii minori acest drept se exercită de către părintii/tutorii legali ai copiilor.

Art. 105. – (1) În fiecare unitate de învătământ de stat sau particular se constituie consiliul elevilor, format din liderii elevilor de la fiecare clasă.

(2) Consiliul elevilor functionează în baza unui regulament propriu, avizat de conducerea unitătii de învătământ si care este anexă la regulamentul intern.

(3) Consiliul elevilor îsi desemnează reprezentantii, elevi din clasele IX–XII/XIII sau din învătământul postliceal, pentru a participa la sedintele consiliului de administratie al unitătii de învătământ.

Art. 106. – Elevii au dreptul să participe la activitătile extrascolare organizate de unitatea de învătământ, precum si la cele care se desfăsoară în palatele si în cluburile elevilor, în bazele sportive si de agrement, în taberele si în unitătile conexe inspectoratelor scolare, în cluburile si în asociatiile sportive, cu respectarea prevederilor regulamentelor de functionare ale acestora.

Art. 107. – (1) Elevilor din învătământul preuniversitar de stat si particular le este garantată, conform legii, libertatea de asociere în cercuri si în asociatii stiintifice, culturale, artistice, sportive sau civice, care se organizează si functionează pe baza unui statut propriu, aprobat de directorul unitătii de învătământ.

(2) Exercitarea dreptului la reuniune, conform art. 15 alin. (2) din Conventia cu privire la drepturile copilului, nu poate fi supusă decât acelor limitări care sunt prevăzute de lege si care sunt necesare într-o societate democratică, în interesul sigurantei nationale, al ordinii publice, pentru a proteja sănătatea si moralitatea publică sau drepturile si libertătile altora.

(3) Dreptul la reuniune se exercită în afara orarului zilnic, iar activitătile pot fi sustinute în unitatea de învătământ, la cererea grupului de initiativă, numai cu aprobarea directorului. Aprobarea pentru desfăsurarea acestor actiuni va fi conditionată de acordarea de garantii scrise, oficiale, privind asigurarea de către organizatori a securitătii persoanelor si a bunurilor.

(4) În cazul în care continutul activitătilor care se desfăsoară în unitatea de învătământ de stat sau particular contravine principiilor sus-mentionate, directorul unitătii de învătământ poate suspenda sau interzice desfăsurarea acestor activităti.

Art. 108. – (1) În unitătile de învătământ de stat si particular, conform legii, libertatea elevilor de a redacta si a difuza reviste/publicatii scolare proprii este garantată.

(2) În cazul în care aceste reviste/publicatii contin elemente care afectează siguranta natională, ordinea publică, sănătatea si moralitatea, drepturile si libertătile cetătenesti sau prevederile prezentului regulament si ale regulamentului de ordine interioară al unitătii de învătământ, directorul va suspenda editarea si difuzarea acestora.

Art. 109. – Elevii din învătământul de stat si particular, cu aptitudini si performante scolare exceptionale, pot promova 2 ani într-un an scolar, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetării.

 

SECTIUNEA a 4-a

Îndatoririle elevilor

 

Art. 110. – Elevii din învătământul de stat si particular au datoria de a frecventa cursurile, de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu si de a-si însusi cunostintele prevăzute de programele scolare.

Art. 111. – (1) Elevii trebuie să aibă o comportare civilizată si o tinută decentă atât în unitatea de învătământ, cât si în afara ei.

(2) Elevii trebuie să cunoască si să respecte:

a) legile statului;

b) prezentul regulament si regulamentul intern;

c) regulile de circulatie si cele cu privire la apărarea sănătătii;

d) normele de tehnica securitătii muncii, de prevenire si de stingere a incendiilor;

e) normele de protectie civilă;

f) normele de protectie a mediului.

Art. 112. – Este interzis elevilor:

a) să distrugă documente scolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole etc.;

b) să deterioreze bunurile din patrimoniul unitătii de învătământ;

c) să aducă si să difuzeze în unitatea de învătământ materiale care, prin continutul lor, atentează la independenta, suveranitatea si integritatea natională a tării, care cultivă violenta si intoleranta;

d) să organizeze si să participe la actiuni de protest care afectează desfăsurarea activitătii de învătământ sau frecventa la cursuri a elevilor;

e) să blocheze căile de acces în spatiile de învătământ;

f) să detină si să consume în perimetrul unitătii de învătământ si în afara acestuia droguri, băuturi alcoolice si tigări si să participe la jocuri de noroc;

g) să introducă în perimetrul unitătii de învătământ orice tipuri de arme sau alte instrumente, precum munitie, petarde, pocnitori etc., care, prin actiunea, lor pot afecta integritatea fizică si psihică a colectivului de elevi si a personalului unitătii de învătământ;

h) să posede si să difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic;

i) să utilizeze telefoanele celulare în timpul orelor de curs, al examenelor si al concursurilor;

j) să lanseze anunturi false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul unitătii de învătământ;

k) să aibă tinută, comportamente si atitudini ostentative si provocatoare;

l) să aducă jigniri si să manifeste agresivitate în limbaj si în comportament fată de colegi si fată de personalul unitătii de învătământ.

Art. 113. – Elevii au obligatia să poarte asupra lor carnetul de elev, să îl prezinte profesorilor/învătătorilor pentru consemnarea notelor, precum si părintilor pentru informare în legătură cu situatia scolară.

Art. 114. – Elevii din învătământul preuniversitar de stat trebuie să utilizeze cu grijă manualele scolare primite gratuit si să le restituie în stare bună la sfârsitul anului scolar.

 

SECTIUNEA a 5-a

Recompensarea elevilor

 

Art. 115. – Elevii care obtin rezultate remarcabile în activitatea scolară si extrascolară si se disting prin comportare exemplară pot primi următoarele recompense:

a) evidentiere în fata colegilor clasei;

b) evidentiere, de către director, în fata colegilor de scoală sau a consiliului profesoral;

c) comunicare verbală sau scrisă adresată părintilor, cu mentionarea faptelor deosebite pentru care elevul este evidentiat;

d) burse de merit, de studiu sau alte recompense materiale acordate de stat, de agenti economici sau de sponsori;

e) premii, diplome, medalii;

f) recomandare pentru trimiterea, cu prioritate, în excursii sau în tabere de profil din tară si din străinătate;

g) premiul de onoare al unitătii de învătământ.

Art. 116. – (1) Acordarea premiilor elevilor la sfârsitul anului scolar se face la nivelul unitătii de învătământ, la propunerea dirigintelui, a consiliului clasei, a directorului scolii.

(2) Se pot acorda premii elevilor care:

a) au obtinut primele 3 medii generale pe clasă, cu conditia ca acestea să nu fie mai mici de 9,00; pentru următoarele 3 medii se pot acorda mentiuni;

b) s-au distins la una sau mai multe discipline de studiu;

c) au obtinut performante la concursuri, festivaluri, expozitii si la alte activităti extrascolare desfăsurate la nivel local, judetean, national ori international;

d) s-au remarcat prin fapte de înaltă tinută morală si civică;

e) au avut la nivelul clasei cea mai bună frecventă pe parcursul anului scolar.

(3) Se pot acorda premii si pentru alte situatii prevăzute de regulamentul intern al unitătii de învătământ.

Art. 117. – Unitatea de învătământ si alti factori pot stimula activitătile de performantă ale elevilor la nivel local, national si international, prin alocarea unor premii sau burse din partea consiliului reprezentativ al părintilor, a agentilor economici, a fundatiilor stiintifice si culturale, a comunitătii locale etc.

 

SECTIUNEA a 6-a

Sanctiunile aplicate elevilor

 

Art. 118. – (1) Elevii care săvârsesc fapte prin care se încalcă dispozitiile legale în vigoare, inclusiv regulamentele scolare, vor fi sanctionati în functie de gravitatea acestora.

(2) Sanctiunile care se pot aplica elevilor sunt următoarele:

a) observatia individuală;

b) mustrare în fata clasei si/sau în fata consiliului clasei/consiliului profesoral;

c) mustrare scrisă;

d) retragerea temporară sau definitivă a bursei;

e) eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3–5 zile;

f) mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeasi scoală;

g) mutarea disciplinară la o altă unitate de învătământ, cu acceptul conducerii unitătii primitoare;

h) preavizul de exmatriculare;

i) exmatricularea.

(3) Toate sanctiunile aplicate elevilor sunt comunicate în scris părintilor/reprezentantului legal.

Art. 119. – (1) Observatia individuală constă în dojenirea elevului.

(2) Sanctiunea se aplică de diriginte/învătător sau de director.

(3) Sanctiunea nu atrage si alte măsuri disciplinare.

Art. 120. – (1) Mustrarea în fata clasei si/sau în fata consiliului clasei/consiliului profesoral constă în dojenirea elevului si sfătuirea acestuia să se poarte în asa fel încât să dea dovadă de îndreptare, atrăgându-i-se totodată atentia că dacă nu îsi schimbă comportamentul i se va aplica o sanctiune mai severă.

(2) Sanctiunea se aplică de către diriginte/învătător sau director.

(3) Sanctiunea este însotită de scăderea notei la purtare.

Art. 121. – (1) Mustrarea scrisă constă în dojenirea elevului în scris, la propunerea consiliului clasei sau a directorului, de către diriginte/învătător si director si înmânarea documentului părintilor/tutorilor legali, personal, sub semnătură.

(2) Sanctiunea se înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numărul documentului.

(3) Sanctiunea se consemnează în raportul consiliului clasei, prezentat consiliului profesoral la sfârsitul semestrului sau al anului scolar.

(4) Sanctiunea este însotită de scăderea notei la purtare.

Art. 122. – (1) Retragerea temporară sau definitivă a bursei se aplică de director, la propunerea consiliului clasei.

(2) Sanctiunea este însotită de scăderea notei la purtare.

Art. 123. – (1) Eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3–5 zile constă în înlocuirea activitătii obisnuite a elevului, pentru perioada aplicării sanctiunii, cu un alt tip de activitate, desfăsurată de regulă în cadrul unitătii de învătământ, în conformitate cu prevederile regulamentului intern, si stabilită de către director, la propunerea consiliului clasei.

(2) Dacă elevul refuză să participe la aceste activităti, absentele sunt considerate nemotivate si se consemnează în catalogul clasei.

(3) Sanctiunea se consemnează în catalogul clasei, precizându-se numărul si data documentului, si în raportul consiliului clasei la sfârsitul semestrului sau al anului scolar.

(4) Această sanctiune nu se aplică elevilor din clasele I–IV. (5) Sanctiunea este însotită de scăderea notei la purtare.

Art. 124. – (1) Mutarea disciplinară la o clasă paralelă se aplică prin înmânarea în scris a sanctiunii, sub semnătură, de către diriginte/învătător si director părintelui/tutorelui legal sau elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani.

(2) Sanctiunea se consemnează în registrul de evidentă a elevilor, în catalogul clasei si în registrul matricol.

(3) Sanctiunea se consemnează în raportul consiliului clasei, la sfârsitul semestrului sau al anului scolar.

(4) Sanctiunea este însotită de scăderea notei la purtare.

Art. 125. – (1) Preavizul de exmatriculare se întocmeste în scris de diriginte si director, pentru elevii care absentează nejustificat 20 de ore la diferite discipline de studiu sau 15% din totalul orelor de la o singură disciplină/un singur modul, cumulate pe un an scolar, si se înmânează sub semnătură părintelui/tutorelui legal sau elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani.

(2) Sanctiunea se aplică elevilor din sistemul de învătământ liceal, postliceal si profesional, cu exceptia elevilor din învătământul obligatoriu.

(3) Sanctiunea se consemnează în registrul de evidentă a elevilor si în catalogul clasei si se mentionează în raportul consiliului clasei la sfârsit de semestru sau de an scolar.

(4) Sanctiunea este însotită de scăderea notei la purtare.

Art. 126. – (1) Exmatricularea constă în eliminarea, până la sfârsitul anului scolar, a elevului din unitatea de învătământ în care acesta a fost înscris.

(2) Exmatricularea poate fi:

a) exmatriculare cu drept de reînscriere în anul următor în aceeasi unitate de învătământ si în acelasi an de studiu;

b) exmatriculare fără drept de reînscriere în aceeasi unitate de învătământ;

c) exmatriculare din toate unitătile de învătământ, fără drept de reînscriere, pentru o perioadă de timp.

Art. 127. – (1) Exmatricularea cu drept de reînscriere în anul următor în aceeasi unitate de învătământ si în acelasi an de studiu se aplică elevilor din învătământul secundar superior, din anul de completare si din învătământul postliceal, pentru abateri grave, prevăzute de prezentul regulament sau apreciate ca atare de către consiliul profesoral al unitătii de învătământ.

(2) Sanctiunea se aplică si pentru un număr de cel putin 40 de absente nejustificate din totalul orelor de studiu sau cel putin 30% din totalul orelor la o singură disciplină de studiu/un singur modul, cumulate pe un an scolar.

(3) Sanctiunea se aprobă în consiliul profesoral, la propunerea dirigintelui, prin consultarea directorului. Dacă motivul sanctionării îl reprezintă absentele nejustificate, aprobarea este conditionată de emiterea preavizului de exmatriculare.

(4) Sanctiunea se consemnează în registrul de proceseverbale ale consiliului profesoral, în catalogul clasei, în registrul de evidentă a elevilor si în registrul matricol.

(5) Sanctiunea se comunică părintelui/tutorelui legal si elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani, în scris, sub semnătură, de către dirigintele clasei.

(6) Sanctiunea este însotită de scăderea notei la purtare sub 6,00.

Art. 128. – (1) Exmatricularea fără drept de reînscriere în aceeasi unitate de învătământ se aplică elevilor din învătământul secundar superior si din anul de completare, pentru abateri deosebit de grave, apreciate ca atare de către consiliul profesoral.

(2) Aplicarea sanctiunii se aprobă de către consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei sau a directorului.

(3) Sanctiunea se consemnează în registrul de proceseverbale ale consiliului profesoral, în catalogul clasei, în registrul de evidentă a elevilor si în registrul matricol.

(4) Sanctiunea se comunică părintelui/tutorelui legal si elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani, în scris, sub semnătură, de către dirigintele clasei.

(5) Sanctiunea este însotită de scăderea notei la purtare sub 6,00.

Art. 129. – (1) Exmatricularea din toate unitătile de învătământ, fără drept de reînscriere pentru o perioadă de timp, se aplică elevilor din învătământul secundar superior, din anul de completare si din învătământul postliceal pentru abateri deosebit de grave.

(2) Aplicarea sanctiunii si stabilirea duratei se fac de către Ministerul Educatiei si Cercetării, la propunerea motivată a consiliului profesoral.

(3) Sanctiunea se consemnează în registrul de proceseverbale al consiliului profesoral, în catalogul clasei, în registrul de evidentă al elevilor si în registrul matricol.

(4) Sanctiunea se comunică de Ministerul Educatiei si Cercetării în scris, sub semnătură, părintelui/tutorelui legal si elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani.

(5) Sanctiunea este însotită de scăderea notei la purtare sub 6,00.

Art. 130. – (1) Dacă elevul căruia i s-a aplicat o sanctiune mentionată la art. 120–123 dă dovadă de un comportament ireprosabil pe o perioadă de cel putin 8 săptămâni de scoală până la încheierea semestrului/anului scolar, prevederea privind scăderea notei la purtare, asociată sanctiunii, se poate anula.

(2) Anularea este decisă de cel care a aplicat sanctiunea.

Art. 131. – Pentru toti elevii din învătământul preuniversitar, la fiecare 10 absente nejustificate pe semestru din totalul orelor de studiu sau la 10% absente nejustificate din numărul de ore pe semestru la o disciplină/modul, va fi scăzută nota la purtare cu câte un punct.

Art. 132. – (1) Elevii vinovati de deteriorarea bunurilor unitătii de învătământ plătesc toate lucrările necesare reparatiilor sau suportă toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate.

(2) În cazul în care vinovatul nu se cunoaste, răspunderea materială devine colectivă, revenind întregii clase.

(3) În cazul distrugerii/deteriorării manualelor scolare primite gratuit, elevii vinovati înlocuiesc manualul deteriorat cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei, anului de studiu si tipului de manual deteriorat, iar în caz de imposibilitate achită contravaloarea acestuia.

(4) Pentru faptele prevăzute la alin. (1) si (3) elevii pot fi sanctionati în conformitate cu dispozitiile art. 119–129.

Art. 133. – (1) Contestatiile împotriva sanctiunilor prevăzute la art. 119–128 se adresează în scris consiliului de administratie al unitătii de învătământ, în termen de 5 zile de la aplicarea sanctiunii.

(2) Contestatia se solutionează în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia la secretariatul unitătii de învătământ.

(3) Hotărârea consiliului de administratie este definitivă.

Art. 134. – Sanctiunea prevăzută la art. 129 este definitivă si poate fi contestată în conformitate cu dispozitiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.

 

SECTIUNEA a 7-a

Transferul elevilor

 

Art. 135. – Elevii au dreptul să se transfere de la o unitate la alta, de la o filieră la alta, de la un profil la altul, de la o specializare/calificare profesională la alta, de la o formă de învătământ la alta, în conformitate cu prevederile prezentului regulament si ale regulamentului intern al unitătii de învătământ de la si la care se face transferul. Aprobările pentru transfer se dau de către consiliile de administratie ale celor două unităti de învătământ.

Art. 136. – (1) Elevii din clasa a IX-a se pot transfera numai după primul semestru, dacă media lor de admitere este cel putin egală cu media ultimului admis la specializarea la care se solicită transferul. În situatii medicale deosebite, elevii de clasa a IX-a pot fi transferati si în cursul primului semestru sau înainte de începerea acestuia, pe baza avizului comisiei medicale judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, cu respectarea conditiei de medie mentionate anterior.

(2) Elevii din clasele X–XII/XIII se pot transfera de regulă la clasele la care media lor din ultimul an este cel putin egală cu media ultimului promovat din clasa la care se solicită transferul. Exceptiile de la această prevedere se aprobă de către consiliul profesoral.

Art. 137. – În învătământul primar (clasele I–IV) si în ciclul gimnazial al învătământului secundar inferior (clasele V–VIII) elevii se pot transfera după cum urmează:

a) în aceeasi unitate de învătământ, de la o clasă la alta, în limita efectivelor de 30 de elevi/clasă;

b) de la o unitate de învătământ la alta, în limita efectivelor de 30 de elevi/clasă.

Art. 138. – În învătământul profesional (scoală de arte si meserii si anul de completare) elevii se pot transfera după cum urmează:

a) în aceeasi unitate de învătământ, de la o clasă la alta, în limita efectivelor de 30 de elevi/clasă;

b) de la o unitate de învătământ la alta, în limita efectivelor de 30 de elevi/clasă.

În cazul schimbării domeniului de pregătire/calificării profesionale, se sustin examene de diferentă.

Art. 139. – Gemenii se pot transfera în clasa celui cu media mai mare sau invers, la cererea acestora.

Art. 140. – În învătământul postliceal elevii se pot transfera de la o calificare profesională la alta, în cadrul aceluiasi profil, în limita efectivelor de 30 de elevi/clasă. În cazul schimbării calificării profesionale se sustin examene de diferentă.

Art. 141. – (1) Elevii din învătământul liceal se pot transfera, păstrând forma de învătământ, astfel:

a) în aceeasi unitate de învătământ, de la o clasă la alta, cu aceeasi specializare/calificare profesională, în limita efectivelor de 30 de elevi/clasă;

b) în aceeasi unitate de învătământ, de la o filieră la alta, de la un profil la altul, de la o specializare la alta, de la o calificare profesională la alta, în limita efectivelor de 30 de elevi/clasă, după promovarea examenelor de diferentă;

c) de la un liceu la altul, respectând filiera, profilul, specializarea, respectiv calificarea profesională, în limita efectivelor de 30 de elevi/clasă, în baza criteriilor prevăzute în prezentul regulament si în regulamentul intern al liceului la care se solicită transferul;

d) de la un liceu la altul, schimbând filiera, profilul, specializarea, respectiv calificarea profesională, în limita efectivelor de 30 de elevi/clasă, după promovarea examenelor de diferentă, în baza criteriilor prevăzute în regulamentul intern al unitătii de învătământ la care se solicită transferul.

(2) Elevii din învătământul liceal se pot transfera la scoala de arte si meserii, în limita efectivelor de 30 de elevi/clasă, după recuperarea practicii, în baza criteriilor prevăzute de regulamentul intern al unitătii de învătământ la care se solicită transferul.

Art. 142. – (1) Elevii de la scoala de arte si meserii, care au promovat testele nationale, se pot transfera, după promovarea clasei a IX-a, în clasa a X-a de liceu, după promovarea examenelor de diferente, în limita efectivului de 30 de elevi/clasă.

(2) Obiectele de studiu, precum si materia din care se sustin examene de diferentă se stabilesc de conducerile liceelor, prin compararea curriculumului liceal cu cel al scolii de arte si meserii.

(3) La disciplinele care se află în planul-cadru al specializării liceale la care se solicită transferul, dar nu sunt prevăzute în planul-cadru al scolii de arte si meserii, la clasa a IX-a, examenele de diferente se sustin din toată materia prevăzută în programele de liceu la clasa a IX-a, la disciplinele respective.

(4) La disciplinele care se regăsesc atât în planul-cadru al specializării liceale la care se solicită transferul, cât si în planul-cadru al scolii de arte si meserii, la clasa a IX-a, examenele de diferente se sustin numai din materia necuprinsă în programele scolare pentru scoala de arte si meserii.

Art. 143. – Elevii din învătământul liceal, din scoala de arte si meserii, din anul de completare si din învătământul postliceal se pot transfera de la o formă de învătământ la alta astfel:

a) elevii de la învătământul seral, cu frecventă redusă sau la distantă se pot transfera la forma de învătământ de zi, cu sustinerea si promovarea examenelor de diferentă, dacă au media anuală cel putin 7,00 la fiecare obiect de studiu, în limita efectivelor de 30 de elevi/clasă si potrivit criteriilor prevăzute în regulamentul intern;

b) elevii de la învătământul cu frecventă redusă sau la distantă se pot transfera la învătământul seral în conditiile precizate la lit. a);

c) elevii de la cursurile de zi se pot transfera la forma de învătământ seral, cu frecventă redusă sau la distantă, în limita efectivelor de 30 de elevi/clasă.

Art. 144. – (1) Elevii din învătământul preuniversitar particular autorizat se pot transfera la unităti de învătământ de stat, la sfârsitul anului scolar, în conditiile prezentului regulament.

(2) Elevii din învătământul preuniversitar de stat se pot transfera în învătământul particular, cu acordul unitătii primitoare.

Art. 145. – Nepromovarea unuia dintre examenele de diferentă anulează dreptul la transfer. Scoala de la care elevul a solicitat transferul este obligată să îl reprimească.

Art. 146. – Transferurile în care se păstrează forma de învătământ se pot efectua numai în perioada intersemestrială sau a vacantei de vară; regulamentul intern al unitătii de învătământ poate prevedea si conditii speciale de transfer.

Art. 147. – Transferurile în care se schimbă forma de învătământ se efectuează în următoarele perioade:

a) de la învătământul de zi la altă formă de învătământ sau de la învătământul seral la cel cu frecventă redusă ori la distantă, în perioada intersemestrială sau a vacantei de vară;

b) de la învătământul cu frecventă redusă sau la distantă la cel seral ori de la alte forme de învătământ la cel de zi, numai în perioada vacantei de vară;

c) elevii din clasa a XII-a, învătământ de zi, se pot transfera în clasa a XIII-a, învătământ seral, după absolvirea semestrului I al clasei a XII-a si după sustinerea, dacă este cazul, a examenelor de diferentă. În această situatie pe diploma de absolvire si în registrul matricol se mentionează anul scolar, semestrul I/zi, clasa a XII-a si semestrul II/seral, clasa a XIII-a. Mediile anuale pe discipline se calculează din mediile celor două semestre.

Art. 148. – Transferul elevilor în timpul anului scolar se poate efectua în mod exceptional cu respectarea prevederilor art. 136–145, în următoarele situatii:

a) la schimbarea domiciliului părintilor într-o altă localitate;

b) la recomandarea de transfer, eliberată pe baza unei expertize medicale efectuate de directia de sănătate publică;

c) la/de la învătământul de artă sau sportiv;

d) de la liceu la scoala de arte si meserii;

e) de la învătământul intensiv sau bilingv la celelalte profiluri.

Art. 149. – După aprobarea transferului, scoala primitoare este obligată să solicite situatia scolară a elevului în termen de 5 zile. Scoala de la care se transferă elevul este obligată să trimită la scoala primitoare situatia scolară a celui transferat, în termen de 10 zile.

Elevul nu este înscris în catalog până la primirea situatiei scolare de către scoala la care s-a transferat.

 

SECTIUNEA a 8-a

Încetarea calitătii de elev

 

Art. 150. – (1) Calitatea de elev încetează în următoarele situatii:

a) la absolvirea studiilor învătământului obligatoriu, liceal, postliceal sau profesional;

b) în cazul exmatriculării;

c) în cazul abandonului scolar;

d) la cererea scrisă a elevului major sau a părintelui/tutorelui legal, caz în care elevii se consideră retrasi;

e) în cazul în care elevul înscris/admis la învătământul secundar superior si postliceal nu se prezintă la cursuri în termen de 20 de zile de la începerea lor fără să justifice absentele.

(2) Prevederile alin. (1) lit. b) si d) nu se aplică în învătământul obligatoriu.

 

CAPITOLUL IX

Învătământul special

 

Art. 151. – Organizarea si functionarea unitătilor de învătământ special sunt reglementate prin regulament specific, aprobat prin ordin al ministrului.

Art. 152. – (1) Copiii cu deficiente mentale usoare si medii pot fi înscrisi în clasa I în scoala de masă cea mai apropiată de domiciliul acestora sau la o altă scoală, la solicitarea părintilor.

(2) Elevii cu deficiente mentale usoare si medii, înscrisi în unitătile de învătământ special, sunt integrati în scolile de masă prin următoarele forme:

a) integrare individuală sau de grup, pentru elevii cu deficiente usoare;

b) integrare prin clase speciale compacte, pentru elevii cu deficiente medii.

(3) Elevii cu alte tipuri sau grade de deficientă pot fi înscrisi în clasa I sau integrati în scoala de masă, la cererea părintilor.

(4) Toti elevii cu deficiente, care frecventează învătământul de masă, beneficiază de:

a) asistentă psihopedagogică si de specialitate, acordată de cadre didactice itinerante si de sprijin;

b) toate drepturile privind ocrotirea si asistenta socială, stipulate de prevederile legislatiei în vigoare.

Art. 153. – Personalul didactic care se ocupă de instructia, educatia, reabilitarea, recuperarea si integrarea scolară si socială a copiilor cu cerinte educative speciale este considerat personal care activează în sfera educatiei speciale si beneficiază de prevederile legislatiei referitoare la învătământul special.

Art. 154. – Întrucât dispun de dotări corespunzătoare si de personal specializat, unitătile de învătământ special pot oferi scolilor de masă următoarele tipuri de servicii:

a) activităti de învătare individualizată;

b) activităti de adaptare curriculară si de evaluare;

c) activităti individualizate de interventie;

d) terapii specifice pentru: dificultăti de învătare, tulburări de limbaj, dificultăti de dezvoltare, dificultăti de adaptare;

e) psihodiagnoză, proiectare, prognoză psihologică;

f) consiliere pentru elevi si părinti;

g) orientare scolară si profesională;

h) asistentă la domiciliu pentru persoanele nedeplasabile;

i) consiliere psihopedagogică pentru profesorii care predau în scolile de masă.

Art. 155. – Elevii cu cerinte educative speciale, integrati în învătământul de masă, beneficiază de planuri de învătământ modificate, de programe scolare adaptate, precum si de programe de interventie personalizate.

Art. 156. – (1) În unitătile de învătământ special pot să functioneze grupe de prescolari si clase din scolile de masă, urmând ca ambele categorii de elevi să beneficieze de servicii de specialitate competente si eficiente.

(2) Scolile speciale care primesc asemenea clase îsi vor schimba structura, organizarea, componenta, continutul si obiectivele de realizat si vor înceta să se numească scoli speciale.

Art. 157. – Tipul si forma de scolarizare a copiilor cu deficiente sunt dependente numai de tipul si de gradul deficientei acestora.

Art. 158. – Elevii cu deficiente, integrati în învătământul de masă, au aceleasi drepturi si obligatii ca si ceilalti elevi.

Art. 159. – Transferul elevilor cu deficiente, integrati în învătământul de masă, de la o scoală la alta se realizează la sfârsitul fiecărui an scolar, cu conditia obtinerii mediei de trecere la toate obiectele de învătământ.

Art. 160. – Elevilor cu deficiente, scolarizati în unităti de învătământ special din alte judete decât din judetul de domiciliu, li se asigură finantarea deplasării, a mesei si a cazării de către consiliul judetean al judetului de domiciliu al acestora.

 

CAPITOLUL X

Transportul elevilor

 

Art. 161. – Transportul elevilor cu microbuzele oferite de Ministerul Educatiei si Cercetării si de administratia locală este gratuit. Cu aceste mijloace de transport pot călători, fără plată, si cadrele didactice către scoală si către localitatea de domiciliu.

Art. 162. – (1) Directorul scolii de centru desemnează un cadru didactic pentru însotirea elevilor în fiecare mijloc de transport. Acesta are obligatia să supravegheze elevii în timpul transportului.

(2) Directorul scolii de centru creează conditii pentru instruirea periodică a elevilor în legătură cu securitatea transportului.

Art. 163. – (1) Elevii sunt obligati să ocupe locurile stabilite în timpul deplasării si să nu distrugă bunurile din mijlocul de transport. În caz contrar, răspund disciplinar si material pentru prejudiciile create.

(2) Elevilor care distrug sistematic componente ale mijlocului de transport li se poate interzice deplasarea cu acest mijloc pe o perioadă determinată de timp.

 

CAPITOLUL XI

Dispozitii finale

 

Art. 164. – În unitătile de învătământ preuniversitar fumatul este interzis, conform legii.

Art. 165. – (1) În cazul învătământului prescolar, prezentul regulament va fi completat cu prevederi specifice, aprobate prin ordin al ministrului educatiei si cercetării.

(2) Prezentul regulament se completează cu dispozitiile legale prevăzute de regulamente specifice.

Art. 166. – Se interzice constituirea de fonduri de protocol sau a oricărui alt fond destinat derulării evaluărilor nationale (teste nationale, examen de bacalaureat, examene de absolvire).

Art. 167. – (1) Prezentul regulament va fi adus la cunostinta elevilor si a părintilor sau a reprezentantilor legali ai acestora.

(2) În baza prezentului regulament si a regulamentului intern al unitătii scolare, directorul va încheia cu părintele/elevul de clasa IX–XII/XIII un acord de parteneriat pentru educatie, potrivit modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.

Art. 168. – Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 169. – În termen de 30 de zile de la data publicării prezentului regulament în Monitorul Oficial al României, Partea I, unitătile de învătământ sunt obligate ca, pe baza acestuia si a dispozitiilor legale în vigoare, să elaboreze regulamentul intern.

 

ANEXĂ

la regulament

 

ANTETUL SCOLII

 

Având în vedere prevederile Constitutiei României, republicată, ale Legii învătământului nr. 84/1995, republicată,

cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare, ale Regulamentului de organizare si functionare a unitătilor de învătământ preuniversitar, ale Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, se încheie prezentul

 

ACORD DE PARTENERIAT PENTRU EDUCATIE

I. Părtile semnatare:

1. Unitatea de învătământ ...................................., cu sediul în ............................, reprezentată prin director, doamna/domnul ..........................................................................

2. Beneficiarul indirect, doamna/domnul ............................................, părinte/reprezentantul legal al elevului, cu domiciliul în ................................................................................

3. Beneficiarul direct, ..........................................., elev.

II. Obiectul acordului: asigurarea conditiilor optime de derulare a procesului de învătământ prin implicarea si responsabilizarea părtilor în educatia copiilor/elevilor.

III. Drepturile părtilor: drepturile părtilor semnatare ale prezentului acord sunt cele prevăzute în Regulamentul de organizare si functionare a unitătilor de învătământ preuniversitar si în regulamentul intern al scolii.

IV. Obligatiile părtilor: se vor formula cel putin responsabilităti minime în domeniile: învătământ, educatie, securitate si sănătate a elevilor, norme de conduită si sistem de comunicare scoală–familie.

1. Scoala se obligă: .....................................................................................................................................................

2. Beneficiarul indirect – părintele/reprezentantul legal al elevului se obligă: ............................................................

3. Beneficiarul direct – elevul se obligă: ..................................................................................................................

V. Durata acordului: prezentul acord se încheie, de regulă, pe durata învătământului obligatoriu.

VI. Alte clauze: vor fi înscrise prevederi legale, conform Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare, ale Regulamentului de organizare si functionare a unitătilor de învătământ preuniversitar, ale Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului.

Încheiat astăzi, ...... 2005, în 3 exemplare, în original, pentru fiecare parte.

 

Unitatea scolară,

............................

Beneficiarul indirect,

.................................

Beneficiarul direct,

elevul (în vârstă de cel putin 14 ani),

.........................................................