MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 304         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 4 aprilie 2006

 

SUMAR

 

DECRETE

 

373. – Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor

 

374. – Decret privind conferirea unor decoratii

 

375. – Decret privind conferirea unor decoratii

 

ACTE ALE SECRETARULUI GENERAL AL CAMEREI DEPUTATILOR

 

128. – Ordin al secretarului general al Camerei Deputatilor privind revocarea si, respectiv, numirea Consiliului de administratie al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului culturii si cultelor,

în semn de înaltă apreciere pentru remarcabilele interpretări artistice sustinute pe cele mai importante scene din tară si străinătate, pentru energia si abnegatia de care a dat dovadă în promovarea si impunerea unui nou gen de spectacol teatral,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Comandor, categoria D – “Arta spectacolului“, domnului Alexander Ternovits, Republica Federală Germania.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 31 martie 2006.

Nr. 373.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea unor decoratii

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A, art. 7 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea presedintelui Academiei Române,

în semn de înaltă apreciere pentru îndelungata si prestigioasa activitate pusă în slujba promovării valorilor academice, contribuind în acest fel la îmbogătirea patrimoniului spiritual al umanitătii,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. – Se conferă Ordinul national Steaua României în grad de Mare Ofiter domnului profesor Gabriel de Broglie, cancelarul Institutului Frantei.

Art. 2. – Se conferă Ordinul national Steaua României în grad de Comandor:

– doamnei profesor Hélčne Carrčre d’Encausse, secretar permanent al Academiei Franceze;

– domnului profesor Herbert Mang, presedintele Academiei Austriece de Stiinte;

– domnului profesor Sylvester Vizi, presedintele Academiei Ungare de Stiinte, membru de onoare al Academiei Române.

Art. 3. – Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Mare Ofiter:

– categoria C – “Artele plastice“, domnului profesor Arnaud d’Hauterives, secretar permanent al Academiei de Arte Frumoase, Republica Franceză;

– categoria H – “Cercetarea stiintifică“, domnului profesor Jean Dercourt, secretar permanent al Academiei de Stiinte, Republica Franceză.

Art. 4. – Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Comandor:

 – categoria F – “Promovarea culturii“, domnului ambasador Alain Plantey, membru al Academiei de Stiinte Morale si Politice, Republica Franceză;

– categoria H – “Cercetarea stiintifică“:

– domnului profesor Gheorghe Duca, presedintele Academiei de Stiinte din Republica Moldova;

– domnului profesor Jean Montreuil, Universitatea de Stiintă si Tehnică, Republica Franceză, membru de onoare al Academiei Române;

– domnului profesor Jaime Gil-Aluja, presedintele Academiei Regale Spaniole de Stiinte Economice si Financiare din Barcelona, membru de onoare al Academiei Române.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 31 martie 2006.

Nr. 374.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea unor decoratii

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A si B si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea presedintelui Academiei Române,

cu ocazia aniversării a 140 de ani de la fondarea Academiei Române, pentru profesionalismul si devotamentul de care au dat dovadă,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. – Se conferă Ordinul national Pentru Merit în grad de Cavaler:

– doamnei Maria T. Greblescu, director economic adjunct, Academia Română;

– domnului Dumitru T. Paica, seful Cancelariei, Academia Română;

– doamnei Isadora C. Precup, sef serviciu relatii externe, Academia Română.

Art. 2. – Se conferă Medalia natională Pentru Merit clasa a III-a doamnei Alina Bianca Gh. Istrate, referent, Academia Română.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 31 martie 2006.

Nr. 375.

 

ACTE ALE SECRETARULUI GENERAL

AL CAMEREI DEPUTATILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

Secretariatul general al Camerei Deputatilor

 

ORDIN

privind revocarea si, respectiv, numirea Consiliului de administratie al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“

 

Având în vedere prevederile art. 6 din Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 30/2001 privind structura organizatorică a Secretariatului general al Camerei Deputatilor, cu modificările si completările ulterioare,

tinând seama de prevederile art. 8 si 9 din Hotărârea Guvernului nr. 358/1991 privind înfiintarea si organizarea Regiei Autonome “Monitorul Oficial“, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 12 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unitătilor economice de stat ca regii autonome si societăti comerciale, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 223 alin. (4) din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 16 ianuarie 2006, cu modificările si completările ulterioare,

secretarul general al Camerei Deputatilor emite prezentul ordin.

Art. 1. – Pe data prezentului ordin se revocă Consiliul de administratie al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“.

Art. 2. – Pe aceeasi dată se numeste Consiliul de administratie al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“, în următoarea componentă:

Georgică Tobă – reprezentant al secretarului general al Camerei Deputatilor;

Doina-Elena Dascălu – reprezentant al Ministerului Finantelor Publice;

Nicolae Sfăcăreanu – membru;

Mihai Unghianu – membru;

Alexandra Oprea – membru;

Violeta Basulescu – membru;

Crisanda Goga – membru;

Liviu Alexandru Moraru – membru;

Viorel Lixăndroiu – membru.

Art. 3. – Până la numirea directorului general al regiei, doamna Violeta Basulescu va exercita functia de director general.

Art. 4. – Directorul general va fi numit în prima sedintă după constituirea consiliului de administratie, dintre membrii săi, care vor prezenta un program privind obiectivele în conducerea, organizarea, modernizarea si gestionarea activitătii regiei.

 

Secretarul general al Camerei Deputatilor,

GEORGETA ELISABETA IONESCU

 

Bucuresti, 3 aprilie 2006.

Nr. 128.