MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 353         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 19 aprilie 2006

 

SUMAR

 

DECRETE

 

421. – Decret pentru numirea unui judecător

 

422. – Decret pentru numirea unui judecător

 

423. – Decret pentru numirea unui judecător

 

424. – Decret pentru numirea unui judecător

 

425. – Decret pentru numirea unui judecător

 

426. – Decret pentru numirea unui judecător

 

427. – Decret pentru numirea unui judecător

 

428. – Decret pentru numirea unui procuror

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 267 din 16 martie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 lit. g) din anexa nr. 2 (Regulamentul-cadru al asociatiilor de proprietari) la Legea locuintei nr. 114/1996, precum si ale art. 1 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 85/2001 privind organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

484. – Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Societătii Nationale “Îmbunătătiri Funciare“ – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

66/300/9.112. – Ordin al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare, al ministrului sănătătii si al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Cercetare Stiintifică pentru aprobarea Reglementărilor specifice privind expunerile medicale la radiatii ionizante pentru cercetarea medicală si/sau biomedicală

 

384. – Ordin al ministrului sănătătii pentru aprobarea modalitătii de retragere/suspendare de către Agentia Natională a Medicamentului a anumitor autorizatii de punere pe piată înainte de momentul aderării României la Uniunea Europeană

 

Rectificări la:

 - Hotărârea Guvernului nr. 939/2005;

 - Hotărârea Guvernului nr. 1.105/2005;

 - Hotărârea Guvernului nr. 1.287/2005;

 - Hotărârea Guvernului nr. 1.290/2005;

 - Hotărârea Guvernului nr. 4/2006

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 149 din 1 martie 2006,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Domnul Dasu Gheorghe se numeste în functia de judecător la Judecătoria Corabia.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 13 aprilie 2006.

Nr. 421.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 149 din 1 martie 2006,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Doamna Firu Marga se numeste în functia de judecător la Judecătoria Băilesti.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 13 aprilie 2006.

Nr. 422.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 149 din 1 martie 2006,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Domnul Pîrvu Mircea se numeste în functia de judecător la Judecătoria Novaci.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 13 aprilie 2006.

Nr. 423.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 149 din 1 martie 2006,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Doamna Sorbală Ruslana se numeste în functia de judecător la Judecătoria Corabia.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 13 aprilie 2006.

Nr. 424.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 149 din 1 martie 2006,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Domnul Lazăr Marius se numeste în functia de judecător la Judecătoria Galati.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 13 aprilie 2006.

Nr. 425.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 149 din 1 martie 2006,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Doamna Esanu Lilica se numeste în functia de judecător la Judecătoria Galati.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 13 aprilie 2006.

Nr. 426.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 149 din 1 martie 2006,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Domnul Lazăr Marin, judecător cu grad de curte de apel, se numeste în functia de judecător la Judecătoria Galati.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 13 aprilie 2006.

Nr. 427.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 150 din 1 martie 2006,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Domnul Coporan Dan se numeste în functia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 13 aprilie 2006.

Nr. 428.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 267

din 16 martie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 lit. g) din anexa nr. 2 (Regulamentul-cadru al asociatiilor de proprietari) la Legea locuintei nr. 114/1996, precum si ale art. 1 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 85/2001 privind organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Constantin Doldur – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Mihaela Cristea – procuror

Maria Bratu – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 lit. g) din anexa nr. 2 (Regulamentul-cadru al asociatiilor de proprietari) la Legea locuintei nr. 114/1996, precum si ale art. 1 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 85/2001 privind organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, exceptie ridicată de Asociatia de locatari “Vatra Luminoasă“ din Bucuresti în Dosarul nr. 3.525/2005 al Tribunalului Bucuresti – Sectia a V-a civilă.

La apelul nominal este prezent autorul exceptiei, prin consilier juridic Georgeta Stancu.

Reprezentantul autorului exceptiei solicită admiterea acesteia, considerând că textele de lege criticate contravin dispozitiilor art. 40 alin. (1) din Constitutie, iar faptul că instanta de judecată a respins cererea de transformare a asociatiei de locatari (organizată pe mai multe condominii) în asociatie de proprietari contravine si prevederilor art. 53 din Legea fundamentală.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei, arătând că din modul de redactare a motivelor de neconstitutionalitate rezultă că este vorba de fapt de o problemă de aplicare a legii.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 15 noiembrie 2005, pronuntată în Dosarul nr. 3.525/2005, Tribunalul Bucuresti – Sectia a V-a civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 lit. g) din anexa nr. 2 (Regulamentul-cadru al asociatiilor de proprietari) la Legea locuintei nr. 114/1996, precum si ale art. 1 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 85/2001 privind organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari.

Exceptia a fost ridicată de Asociatia de locatari “Vatra Luminoasă“ din Bucuresti într-un recurs civil formulat împotriva încheierii instantei de judecată, prin care a fost respinsă cererea de transformare a acesteia în asociatie de proprietari.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că respingerea cererii de transformare a asociatiei de locatari – organizată pe mai multe condominii – în asociatie de proprietari constituie o restrângere a exercitiului unor drepturi sau libertăti fundamentale si o încălcare a dreptului de asociere.

Tribunalul Bucuresti – Sectia a V-a civilă apreciază că prevederile de lege criticate, ce definesc asociatia de proprietari si precizează conditiile care trebuie îndeplinite pentru constituirea acesteia, nu aduc atingere dispozitiilor constitutionale invocate.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că textele legale criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2) si ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei îl constituie prevederile art. 3 lit. g) din anexa nr. 2 (Regulamentul-cadru al asociatiilor de proprietari) la Legea locuintei nr. 114/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 31 decembrie 1997, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 1 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 85/2001 privind organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 1 septembrie 2001, aprobată prin Legea nr. 234/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 296 din 30 aprilie 2002.

Textele criticate au următoarea redactare:

– Art. 3 lit. g) din Regulamentul-cadru al asociatiilor de proprietari: “g) Prin asociatie de proprietari se întelege organizatia proprietarilor tuturor apartamentelor dintr-o clădire cu mai multe apartamente proprietate privată sau mixtă.“

– Art. 1 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 85/2001:

“Asociatia de proprietari reprezintă forma de asociere autonomă si nonprofit a proprietarilor unui condominiu, care se constituie si are personalitate juridică potrivit prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996, cu modificările si completările ulterioare.“

Textele constitutionale invocate sunt cele ale art. 40 alin. (1) privind dreptul de asociere si ale art. 53 privind restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată pentru considerentele ce urmează.

În jurisprudenta sa, ca de exemplu Decizia nr. 168 din 28 octombrie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 85 din 24 februarie 2000, referindu-se la dreptul de asociere, Curtea a statuat că în anumite situatii legiuitorul poate institui forme speciale de asociere, ce urmăresc apărarea unor interese de ordin general si care nu reprezintă, în realitate, modalităti cuprinse în conceptul de liberă asociere, astfel cum acesta este conturat prin prevederile art. 40 din Constitutie. Asociatia de proprietari se află într-o asemenea situatie juridică.

Această categorie de asociatii a fost creată prin lege în vederea realizării unui scop de interes general, si anume administrarea în bune conditii a clădirilor cu mai multe apartamente, luându-se în seamă totodată si interesele locatarilor, legate de realizarea unei bune convietuiri, inclusiv pentru stabilirea cheltuielilor comune, a repartizării lor pe fiecare locatar, a reparatiilor si amenajărilor necesare etc.

De altfel, asupra constitutionalitătii prevederilor art. 3 lit. g) din anexa nr. 2 (Regulamentul-cadru al asociatiilor de proprietari) la Legea locuintei nr. 114/1996, prin raportare la art. 40 din Constitutie, Curtea s-a pronuntat prin Decizia nr. 653 din 8 decembrie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 77 din 27 ianuarie 2006.

Cele statuate în deciziile mentionate sunt valabile si în cauza de fată, neintervenind elemente noi de natură a determina o reconsiderare a jurisprudentei Curtii în materie.

Pe de altă parte, pentru aceleasi considerente expuse mai sus, Curtea constată că nu poate fi primită nici critica de neconstitutionalitate referitoare la încălcarea dispozitiilor constitutionale privind restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti.

Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 lit. g) din anexa nr. 2 (Regulamentul-cadru al asociatiilor de proprietari) la Legea locuintei nr. 114/1996, precum si ale art. 1 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 85/2001 privind organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, exceptie ridicată de Asociatia de locatari “Vatra Luminoasă“ din Bucuresti în Dosarul nr. 3.525/2005 al Tribunalului Bucuresti – Sectia a V-a civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 16 martie 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Maria Bratu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Societătii Nationale “Îmbunătătiri Funciare“ – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 23 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005 si având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Societătii Nationale “Îmbunătătiri Funciare“ – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în bugetul de venituri si cheltuieli prevăzut la alin. (1) se aprobă de Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 2. – (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli prevăzut la art. 1 alin. (1) reprezintă limită maximă si nu poate fi depăsit decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu avizul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei si al Ministerului Finantelor Publice.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Natională “Îmbunătătiri Funciare“ – S.A. poate efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. – (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 1.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON).

(2) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. – Contraventia prevăzută la art. 3 se constată si amenda se aplică de organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 12 aprilie 2006.

Nr. 484.

 

ANEXĂ

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

COMISIA NATIONALĂ PENTRU CONTROLUL

ACTIVITĂTILOR NUCLEARE

Nr. 66 din 20 martie 2006

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 300 din 27 martie 2006

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU

CERCETARE STIINTIFICĂ

Nr. 9.112 din 29 martie 2006

 

ORDIN

pentru aprobarea Reglementărilor specifice privind expunerile medicale la radiatii ionizante pentru cercetarea medicală si/sau biomedicală

 

Având în vedere prevederile:

– art. 12 din Legea nr. 100/1998 privind asistenta de sănătate publică;

– art. 6 alin. (1) lit. j) din Hotărârea Guvernului nr. 1.449/2005 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Cercetare Stiintifică;

– art. 5 din Legea nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă a activitătilor nucleare, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

– art. 3 pct. 1 lit. c) din Normele privind radioprotectia persoanelor în cazul expunerilor medicale la radiatii ionizante, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare nr. 285/79/2002,

în temeiul:

– Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

– Hotărârii Guvernului nr. 1.449/2005 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Cercetare Stiintifică;

– Hotărârii Guvernului nr. 1.627/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare, cu modificările ulterioare,

văzând Referatul comun de aprobare nr. E.N. 8.544/2006 al Directiei generale de asistentă medicală, structuri sanitare si salarizare din cadrul Ministerului Sănătătii, nr. 567/2006 al Directiei generale programe din cadrul Autoritătii Nationale pentru Cercetare Stiintifică si nr. 87.396/2006 al Directiei radiatii ionizante din cadrul Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare,

presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare, ministrul sănătătii si presedintele Autoritătii Nationale pentru Cercetare Stiintifică emit următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Reglementările specifice privind expunerile medicale la radiatii ionizante pentru cercetarea medicală si/sau biomedicală, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. – Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării.

Art. 4. – Ministerul Sănătătii prin Directia generală de asistentă medicală, structuri sanitare si salarizare, Autoritatea Natională pentru Cercetare Stiintifică prin Directia generală programe si Comisia Natională pentru

Controlul Activitătilor Nucleare prin Directia radiatii ionizante vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei Nationale pentru

Controlul Activitătilor Nucleare,

Vilmos Zsombori

Ministrul sănătătii,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Presedintele Autoritătii Nationale

pentru Cercetare Stiintifică,

Anton Anton

 

ANEXĂ

 

REGLEMENTĂRI SPECIFICE

privind expunerile medicale la radiatii ionizante pentru cercetarea medicală si/sau biomedicală

 

Domeniu si scop

1. Prezentele reglementări specifice privind expunerile medicale la radiatii ionizante pentru cercetarea medicală si/sau biomedicală sunt în conformitate cu recomandările Comisiei Europene, seria Radioprotectie 99/1998.

2. În contextul prezentelor reglementări specifice cercetarea medicală si biomedicală include toate situatiile în care radiatia este administrată voluntarilor sănătosi sau situatiile când pacientilor li se administrează radiatie suplimentară peste si sub aceea necesară îngrijirii clinice a acestora.

3. Persoanele care acceptă voluntar să se supună unei expuneri experimentale de diagnostic sau terapeutice la radiatii ionizante se pot clasifica în 3 grupe:

a) pacienti care pot beneficia din această procedură;

b) pacienti care pot accepta să ia parte la aceste proceduri atunci când ei însisi nu vor avea nici un beneficiu direct;

c) persoane voluntare sănătoase.

4. Cercetarea medicală si biomedicală include studii medicale în care se utilizează proceduri cu radiatii X, inclusiv CT, radiofarmaceutice noi, sau instalatii ori proceduri noi sau modificate, de radiodiagnostic ori radioterapie.

5. Cercetarea medicală si biomedicală include si studiile fiziologice. Trebuie să se ia în considerare în afară de riscurile si beneficiile radiatiei orice alte riscuri sau beneficii care pot apărea din procedură.

6. Acest protocol se adresează atât ordonatorilor si practicienilor, asistentilor medicali, cât si celuilalt personal profesional care este implicat în cercetarea medicală sau biomedicală. Protocolul se adresează comisiilor de etică si autoritătilor competente.

Cerinte etice

7. Scopul cercetării medicale si biomedicale trebuie să fie acela de a îmbunătăti procedurile de diagnostic sau de terapie, precum si întelegerea etiologiei si a patogenezei bolii, dereglărilor sau conditiilor de sănătate care afectează fiintele umane.

8. Pentru toate expunerile la radiatii ale fiintelor umane trebuie să existe un beneficiu net. Pentru pacienti, beneficiul individual de la procedurile de diagnostic sau terapeutice trebuie să depăsească detrimentul individual.

9. În cazul cercetării medicale si biomedicale, beneficiul societătii, prin cresterea cunoasterii, trebuie să cântărească mai greu decât detrimentul potential al individului.

10. Cercetarea medicală si biomedicală trebuie să se realizeze pe bază voluntară, asa cum s-a stabilit în Declaratia de la Helsinki.

11. În cazul pacientilor care pot beneficia din cercetarea în scop de diagnostic sau de tratament, nivelurile de doză sau de activitate trebuie să fie planificate pe bază individuală de către practician si/sau ordonator.

12. Pacientii care pot accepta să ia parte la aceste proceduri de cercetare atunci când ei însisi nu vor avea nici un beneficiu direct si persoanele voluntare sănătoase care participă la cercetarea medicală sau biomedicală trebuie să fie supuse la o constrângere de doză.

13. Când potentialul subiect este capabil să consimtă, el trebuie să fie adecvat informat asupra cercetării.

14. Institutiile în care se desfăsoară astfel de activităti au obligatia să afiseze la sediul lor informatii privind:

– calificarea personalului;

– dotarea tehnică (calitatea aparaturii);

– competenta institutiei.

15. Orice investigatie se realizează numai cu consimtământul pacientului informat adecvat, obtinut în forma prevăzută de Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003. Pacientul va fi informat adecvat cu privire la scopurile, metodele, beneficiile si detrimentul potential al studiului de cercetare medicală si biomedicală si al oricărei neplăceri pe care o poate suferi. Informarea va fi făcută într-un limbaj accesibil pacientului. Pacientul nu va fi influentat în luarea deciziei prin informatii incomplete sau nereale.

16. În situatia pacientilor minori sau incapabili să-si exprime vointa, consimtământul, obtinut în forma prevăzută de Legea nr. 46/2003, va apartine reprezentantilor legali.

Dacă medicul curant apreciază că decizia reprezentantului legal nu este în interesul pacientului, se va constitui o comisie de arbitraj de specialitate pentru a evalua cazul si a lua decizia.

17. În situatii de urgentă, când este pusă în pericol viata pacientului, iar acesta nu-si poate exprima vointa si rudele si reprezentantii legali nu pot fi contactati, consimtământul este implicit, iar medicul va face tot ce este posibil pentru salvarea pacientului, urmând ca informarea acestuia să se facă ulterior.

18. Se interzice orice activitate terapeutică sau experimentală pe om din simplu orgoliu profesional sau stiintific, de al cărei rezultat nu pot beneficia majoritatea indivizilor ori care lezează principiile culturale sau morale ale comunitătii.

19. Rezultatele investigatiilor vor fi comunicate între institutiile semnatare, în asa fel încât pacientul să nu fie expus inutil radiatiilor. La cererea pacientului, i se vor elibera, în original si/sau în copie, documente în care vor fi consemnate rezultatele investigatiilor.

20. Toate informatiile sunt confidentiale si nu pot fi difuzate decât în conditiile legii si/sau cu acceptul pacientului. Confidentialitatea se extinde si după decesul pacientului.

21. În cercetare se vor respecta următoarele criterii:

– protectia populatiei vulnerabile;

– binele individului primează asupra binelui societătii si al stiintei.

Cercetarea se va efectua numai dacă sunt întrunite următoarele conditii:

a) nu există nici o altă metodă alternativă la cercetare de eficacitate comparabilă;

b) riscurile nu sunt disproportionate în comparatie cu beneficiile potentiale ale cercetării;

c) proiectul de cercetare a fost avizat de comisia de etică;

d) persoana pe care se fac cercetări este informată asupra drepturilor sale si asupra garantiei privind protectia sa;

e) consimtământul pacientului;

f) refuzul unui pacient de a participa într-o cercetare nu va prejudicia niciodată îngrijirea sănătătii pacientului si nici relatia medic-pacient;

g) se recomandă ca minorii si femeile gravide să nu facă obiectul cercetării în acest domeniu.

22. Nici o persoană nu trebuie supusă cercetării medicale si biomedicale fără ca persoana sau reprezentantul legal al acesteia să-si dea consimtământul informat si liber. Consimtământul se exprimă în scris, în termen de cel putin o zi după informare si numai după ce au fost obtinute răspunsuri la întrebările formulate. Informarea furnizată în scris si formularul de consimtire trebuie să cuprindă termeni uzuali, usor de înteles de către pacient sau de reprezentantul acestuia, si cât mai putine date tehnice.

23. Cercetarea medicală sau biomedicală care implică expunerea la radiatii ionizante trebuie să fie întreprinsă numai de către practicieni după aprobarea de către comisia de etică. Avizarea trebuie să se dea numai atunci când detrimentul implicat este socotit previzibil. Dacă se constată că detrimentul cântăreste mai mult decât beneficiul potential, investigatia trebuie să înceteze imediat. În radiologia interventională si în radioterapie trebuie să fie luate în considerare posibilitatea efectelor deterministice neintentionate si măsurile luate pentru a evita aceste efecte.

În alte expuneri efectele probabilistice sunt putin probabile.

24. Cercetarea medicală în radioterapie pe pacienti trebuie să se efectueze numai dacă practicianul si ordonatorul consideră că aceasta este cea mai bună metodă de tratament pentru acesti pacienti particulari.

25. Pentru a asigura impartialitatea si independenta oricărei evaluări a oportunitătii cercetării medicale si biomedicale, cât si cântărirea dintre beneficiile si riscurile probabile, toate propunerile de cercetare trebuie să fie examinate îndeaproape si critic de către comisia de etică compusă din persoane care nu sunt angajate în proiectul de cercetare si care sunt independente de investigatori.

Comisia de etică trebuie să ia în consideratie propunerea de cercetare si când este necesar să o comenteze si să îndrume activitatea echipei de cercetare. Dacă comisiei de etică îi lipseste expertiza tehnică necesară pentru a evalua corespunzător proiectul de cercetare, pentru avizare, va consulta un expert extern potrivit.

26. Comisia de etică trebuie să aibă grijă în mod deosebit la examinarea procedurilor de obtinere a consimtământului atunci când subiectul ar putea fi într-o relatie dependentă de investigator sau în situatia în care există orice îndoială privind consimtământul dat sub presiune sau după plată. Investigatorul trebuie să clarifice orice astfel de relatie.

27. Datorită posibilitătilor efectelor genetice ale iradierii si datorită perioadei de latentă lungă, asociată cu efecte somatice, subiectii trebuie să aibă, dacă este posibil, vârsta de peste 50 de ani.

28. Numărul de indivizi care participă la un proiect de cercetare va fi redus la minimum necesar în vederea obtinerii unor informatii adecvate.

29. Activitatea administrată sau expunerea individuală la radiatii ionizante trebuie să fie minimă consecventă cu obtinerea unei informatii adecvate. Întotdeauna trebuie să fie luate în considerare tehnicile alternative care nu implică radiatiile ionizante.

30. Femeilor gravide nu trebuie să li se ceară să participe la nici un proiect de cercetare care implică iradierea copilului nenăscut, numai dacă sarcina însăsi este importantă în cercetare sau cercetarea terapeutică poate salva viata mamei. Atunci când este sau ar putea fi excretie în lapte, femeile care alăptează nu trebuie să fie implicate în cercetarea cu radiofarmaceutice, cu exceptia cazului când problemele cu alăptarea trebuie examinate si nu există alte tehnici. În ambele situatii, beneficiul propus trebuie să depăsească substantial detrimentul posibil al copilului.

31. Investigatorii trebuie să caute informatii relevante privind dozele precedente de radiatii pentru a identifica indivizii care au luat parte în mod repetat la proiectele de cercetare în care acestia au fost supusi la riscurile radiatiilor ionizante. Ambele riscuri, cele preexistente si cele propuse, trebuie explicate.

32. Înainte ca investigatorii să realizeze examinările implicând radiatia ionizantă, în scopul de a depista dacă un voluntar îndeplineste criteriile de includere, acestia trebuie să obtină informatiile precedente de diagnostic sau înregistrările medicale relevante pentru examinarea planificată.

33. Practicianul medical trebuie să mentină o listă confidentială a subiectilor implicati în fiecare proiect de cercetare astfel încât orice întrebare despre doza de radiatie primită de un individ să poată fi rezolvată.

Evaluarea riscului

34. Riscurile în cercetarea medicală si biomedicală se clasifică în riscuri datorate radiatiei si alte riscuri, de exemplu complicatii asociate cu procedurile în radiologia interventională si actiunea farmacologică a medicamentelor sau a efectelor lor laterale.

35. Trebuie să fie făcute evaluări de încredere a dozelor probabile care se administrează în cercetarea medicală si biomedicală. Trebuie să fie evaluată doza absorbită sau doza medie absorbită în organele specifice ori doza efectivă. Doza efectivă poate fi utilizată ca un indicator general al detrimentului probabil al radiatiei la o medie individuală din populatie si ca un comparator al riscului la radiatie cu alte proiecte de cercetare. Dozele efective în cazul procedurilor de diagnostic pot fi substantiale, de exemplu la tomografia computerizată sau fluoroscopia extinsă, si trebuie evaluate corespunzător.

36. În procedurile radioterapeutice si în radiologia interventională, unde se pot produce efecte deterministice, trebuie să fie estimate dozele în tesuturile cele mai sever iradiate aflate în exteriorul volumului – tintei – de tratament, deoarece doza efectivă este o mărime nepotrivită pentru evaluarea riscului efectelor deterministice. În aceste situatii, se apelează la serviciile unui expert în fizică medicală pentru calculul dozelor.

37. Atunci când se utilizează radiofarmaceutice, este necesară dozimetria internă. Pentru anumite radiofarmaceutice s-au stabilit modele biocinetice si există date publicate care permit obtinerea dozelor efective si a dozelor medii în organe cunoscând activitatea administrată (ICRP 53 si ICRP 62). Totusi, trebuie luate în consideratie functiile deranjate ale organelor în cazul bolii. În cazul radiofarmaceuticelor noi, dozimetria trebuie să se bazeze pe experimente pe animale, dar trebuie să fie testată într-o cercetare-pilot pe oameni înainte ca o investigatie extinsă să fie planificată. Chiar dacă se folosesc substante radioactive în cantităti infime doza absorbită trebuie evaluată. Calculul dozimetric trebuie întotdeauna realizat si luat în considerare, astfel încât riscurile să fie cunoscute si nu respinse nejustificat.

Proiectarea cercetării

38. În timpul stadiului de proiectare trebuie făcută justificarea utilizării radiatiei ionizante de către echipa de cercetare, sub îndrumarea principalului investigator. Această echipă de cercetare trebuie să cuprindă profesionisti cu nivel academic potrivit, cu experientă clinică si de cercetare si cunoasterea securitătii radiologice. Trebuie să se asigure responsabilitatea clinică pentru subiecti, precum si metodele si procedurile consecvente cu o practică medicală corectă.

39. Fiecare proiect trebuie să fie precedat de o evaluare a riscului previzibil comparat cu beneficiile previzibile pentru subiect sau pentru alte persoane. În ceea ce priveste interesul pacientului, acesta trebuie să prevaleze interesele stiintei si societătii.

40. Toate instalatiile radiologice si procedurile folosite în proiectele de cercetare medicală si biomedicală trebuie să fie supuse cerintelor riguroase de asigurare a calitătii.

Evaluarea proiectului

41. Comisia de etică va evalua scopurile, metodele, justificarea, optimizarea si planurile detaliate înainte ca proiectul de cercetare să se desfăsoare.

42. Toate rezultatele cercetării medicale si biomedicale trebuie să fie publicate pentru a se asigura că informatia este difuzată. Această cerintă este foarte importantă pentru cercetarea care implică expunerea la radiatii ionizante, deoarece previne iradierea voluntarilor ulteriori în studii similare. De asemenea, studiile cu rezultat negativ trebuie să fie publicate pe cât este posibil. Publicatiile trebuie să păstreze exactitatea rezultatelor. Cercetarea care nu respectă recomandările stabilite în Declaratia de la Helsinki nu trebuie să se efectueze si nici nu trebuie acceptată pentru publicare. Trebuie păstrat anonimatul subiectilor de cercetare.

Clasificarea riscului

43. În scopul de a ajuta această cercetare planificată, precum si comisia de etică si autoritătile competente, este utilă clasificarea proiectelor de cercetare depinzând de doza de radiatie primită de fiecare subiect.

44. Clasificarea proiectelor de cercetare este următoarea:

Categoria I: Doze efective mai mici de 0,1 mSv (adulti)

Această categorie implică un risc (detrimentul total al expunerii la radiatie) pentru subiectii normali de ordinul unu la un milion sau mai putin. Acest nivel de risc este considerat minor; nivelul beneficiului necesar ca bază pentru aprobarea unei astfel de investigatii va fi minor si va include acele investigatii de la care se asteaptă “numai să crească cunoasterea“.

Categoria II a: Doze efective în domeniul 0,1–1 mSv (adulti)

Această categorie implică riscuri de ordinul unu la o sută de mii. În scopul de a justifica astfel de riscuri beneficiul unui proiect de cercetare trebuie să fie probabil legat de “cresterea cunoasterii care conduce la beneficiul sănătătii“.

Categoria II b: Doze efective în domeniul 1–10 mSv (adulti)

Această categorie implică riscuri la indivizi iradiati de ordinul unu la zece mii. Gradul beneficiului adus societătii din studiile din această categorie trebuie să fie “moderat“; se asteaptă ca beneficiul să fie “îndreptat direct pe diagnostic, vindecare sau prevenirea bolii“.

Categoria III: Doze efective mai mari de 10 mSv (adulti)

În acest caz riscurile indivizilor iradiati sunt estimate să fie mai mari de unu la o mie. Acesta este un risc moderat pentru o singură expunere, dar poate fi considerat ca apropiindu-se de inacceptabil dacă se continuă sau se repetă expunerea. Pentru a justifica investigatiile în această categorie, beneficiul ar trebui să fie “substantial si de obicei legat de salvarea vietii sau prevenirea sau atenuarea severitătii bolii“. Dozele trebuie să fie mentinute sub pragul de aparitie a efectelor deterministice, în afară de situatia în care acestea sunt necesare pentru efectele terapeutice.

45. Tabelul 1 se aplică adultilor sub vârsta de 50 de ani. Pentru fiecare din categoriile descrise mai sus doza poate creste cu un factor de 5 până la 10 pentru persoanele de 50 de ani sau peste. În eventualitatea putin probabilă de aprobare a cercetării pe copii, doza corespunzătoare poate fi redusă cu un factor de 2 sau 3.

 

TABELUL 1

 

Niveluri de beneficiu si nivelurile corespunzătoare de risc pentru adultii sănătosi sub 50 de ani

(conform ICRP 62)

 

Nivelul

de beneficiu

social

Nivelul de risc

corespunzător

beneficiului

Categoria

de risc

(Risc total)

Domeniul dozei efective

corespunzătoare (adulti)

(mSv)b)

Minor

Obisnuit

Categoria I

~ 10-6 sau mai putin

< 0,1

Intermediar până

Minor până

Categoria II

 

 

la moderat

la intermediar

Categoria IIa

~ 10-5

0,1–1

 

 

Categoria IIb

~ 10-4

1–10

Substantial

Moderat

Categoria III

~ 10-3 sau mai mult

> 10a)

 

a) Trebuie mentinut sub pragurile efectelor deterministice, cu exceptia experimentelor terapeutice.

b) Aceste cifre pot fi crescute cu un factor de 5–10 pentru cei peste 50 de ani. În cazul copiilor dozele trebuie reduse cu un factor de 2 sau 3.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru aprobarea modalitătii de retragere/suspendare de către Agentia Natională a Medicamentului a anumitor autorizatii de punere pe piată înainte de momentul aderării României la Uniunea Europeană

 

Având în vedere Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 336/2002, cu modificările si completările ulterioare, Ordonanta Guvernului nr. 125/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Medicamentului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 594/2002, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare al Directiei generale farmaceutică si aparatură medicală nr. EN 9200/2006,

n temeiul Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. – În cazul medicamentelor pentru care nu a fost urmată procedura de actualizare a documentatiei descrisă în Ghidul privind actualizarea si modificarea documentatiei de autorizare a medicamentelor de uz uman autorizate în România, pentru a fi conformă cu cerintele Uniunii Europene, aprobat prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 1.451/2005, cu modificările ulterioare, precum si al medicamentelor care au fost autorizate de Agentia Natională a Medicamentului în baza procedurii simplificate CADREAC sau nCADREAC pentru medicamente autorizate în Uniunea Europeană prin procedura centralizată, autorizatiile de punere pe piată ale acestora vor fi retrase de Agentia Natională a Medicamentului în ultima zi dinaintea aderării.

Art. 2. – În cazul medicamentelor pentru care a fost depusă la Agentia Natională a Medicamentului documentatia în vederea actualizării, conform ghidului prevăzut la art. 1 si pentru care Agentia Natională a Medicamentului a solicitat completări, iar acestea nu au fost transmise de detinătorul autorizatiei de punere pe piată până la sfârsitul anului 2006, autorizatiile de punere pe piată vor fi suspendate de Agentia Natională a Medicamentului în ultima zi dinaintea aderării.

Art. 3. – Dacă după transmiterea si evaluarea de către Agentia Natională a Medicamentului a completărilor respective, documentatia se dovedeste a fi conformă cu legislatia europeană, se ridică suspendarea autorizatiei de punere pe piată.

Art. 4. – Seriile de medicamente fabricate în România sau importate în România anterior retragerii/suspendării autorizatiilor de punere pe piată conform prevederilor art. 1, respectiv art. 2, vor mai putea fi mentinute în circuitul terapeutic încă un an de la retragerea/suspendarea autorizatiei de punere pe piată, în situatia în care nu este depăsită perioada de valabilitate, după care detinătorul autorizatiei de punere pe piată are obligatia de a le retrage si distruge.

Art. 5. – Agentia Natională a Medicamentului va duce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

Art. 6. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 10 aprilie 2006.

Nr. 384.

 

RECTIFICĂRI

 

1. În cuprinsul anexei la Hotărârea Guvernului nr. 939/2005 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 769 din 24 august 2005, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei “Monitorul Oficial“, Partea I):

– la nr. 94, în loc de: “Popov Maria, fiica lui Boghin Vasile (n. 03.03.1930 în Milestii Mici) si Nadejda (n. 20.09.1934 în Milestii Mici), născută la data de 15 decembrie 1957 în localitatea Milesti Mici,...“ se va citi:

“Popov Maria, fiica lui Boghin Vasile (n. 03.03.1930 în Milestii Mici) si Nadejda (n. 20.09.1934 în Milestii Mici), născută la data de 15 decembrie 1957 în localitatea Milestii Mici,...“.

 

2. În cuprinsul anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.105/2005 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 888 din 4 octombrie 2005, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei “Monitorul Oficial“, Partea I):

– la nr. 16, în loc de: “Buldumac Aliona, fiica lui Roscovanu Ion si Ana (fiica lui Balaur Sava născut la 06.05.1910 în Rusesti Noii), născută la data de 8 august 1975 în localitatea Ilincesti,...“ se va citi: “Buldumac Aliona, fiica lui Roscovanu Ion si Ana (fiica lui Balaur Sava născut la 06.05.1910 în Rusesti Noii), născută la data de 8 august 1975 în localitatea Hîncesti,...“;

– la nr. 54, în loc de: “Gratii Vladimir, fiul lui Grigore (născut la 24.01.1928 în Cracmaz) si Matroana, născut la data de 10 decembrie 1949 în localitatea Cracmaz,...“ se va citi: “Gratii Vladimir, fiul lui Grigore (născut la 24.01.1928 în Crocmaz) si Matroana, născut la data de 10 decembrie 1949 în localitatea Crocmaz,...“.

 

3. În cuprinsul anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.287/2005 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 975 din 2 noiembrie 2005, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei “Monitorul Oficial“, Partea I):

– la nr. 27, în loc de: “Cerchez Cristina, fiica lui Todita Serghei si Cerchez Serafina...“ se va citi: “Cerchez Cristina, fiica lui Todita Serghei si Cerchez Serafima...“;

– la nr. 64, în loc de: iGavrilas Serghei, fiul lui Gavrilas Stefan...“ se va citi: iGavrilas Serghei, fiul lui Gavrilas Stepan...“.

 

4. În cuprinsul anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.290/2005 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 973 din 2 noiembrie 2005, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei “Monitorul Oficial“, Partea I):

– la nr. 9, în loc de: “Brînzan Valeriu, fiul lui Gherghe...“ se va citi: “Brînzan Valeriu, fiul lui Gheorghe...“;

– la nr. 125, în loc de: “Puscasu Vasile, fiul lui Andrei si Agrepina (fiica lui Tărus Tudor n. la 02.05.1911 în localitatea Hanscă si Maria), născut la data de 13 ianuarie 1978 în localitatea Hanscă, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Ialoveni, Hanscă“ se va citi: “Puscasu Vasile, fiul lui Andrei si Agrepina (fiica lui Tărus Tudor n. la 02.05.1911 în localitatea Hansca si Maria), născut la data de 13 ianuarie 1978 în localitatea Hansca, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Ialoveni, Hansca“;

– la nr. 146, în loc de: “Stelea Zinovia, fiica lui Cibotaru Vladimir (n. la 19.07.1916 în localitatea Hîncesti) si Iulita, născută la data de 8 martie 1952 în localitatea Hîncesti,...“ se va citi: “Stelea Zinovia, fiica lui Cibotaru Vladimir (n. la 19.07.1916 în localitatea Hîrcesti) si Iulita, născută la data de 8 martie 1952 în localitatea Hîrcesti,...“.

 

5. În cuprinsul anexei la Hotărârea Guvernului nr. 4/2006 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 27 din 12 ianuarie 2006, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei “Monitorul Oficial“, Partea I):

– la nr. 199, în loc de: “Storoja Serghei, fiul lui Mihail (n. la 15.09.1938 în fiarenca) si Tatiana, născut la data de 28 iulie 1961 în localitatea fiarenca,...“ se va citi: “Storoja Serghei, fiul lui Mihail (n. la 15.09.1938 în fiareuca) si Tatiana, născut la data de 28 iulie 1961 în localitatea Treuca,...“.