MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 360         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 21 aprilie 2006

 

SUMAR

 

DECRETE

 

429. – Decret privind acordarea unor gratieri individuale

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

503. – Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investitii “Fluidizarea traficului pe DN 1 între km 8+100 si km 17+100 si centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucuresti – Obiect 7 – Completarea centurii rutiere a municipiului Bucuresti prin constructia sectorului cuprins între DN 7 – DN 1A“

 

504. – Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investitii “Fluidizarea traficului pe DN 1 între km 8+100 si km 17+100 si centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucuresti – Obiectul 6:  Continuizarea centurii rutiere existente a municipiului Bucuresti cu pasaj superior peste calea ferată la Otopeni“

 

505. – Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investitii “Reabilitare DN 2D Focsani–Ojdula între km 0+000 – km 118+873“

 

506. – Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investitii “Varianta de ocolire Cluj Est”

 

507. – Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investitii “Autostrada Bucuresti–Brasov km 0+000 – 173+300“

 

508. – Hotărâre pentru aprobarea finantării proiectului cu tema “Organizarea unei expozitii tematice despre România la Bruxelles în cadrul Directiei Generale Ocuparea Fortei de Muncă, Afaceri Sociale si Egalitate de Sanse a Comisiei Europene în mai 2006“

 

510. – Hotărâre privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, pentru Agentia pentru Strategii Guvernamentale

 

511. – Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 235/2005 privind aprobarea pentru anul 2005 a listei cuprinzând denumirile comune internationale ale medicamentelor din Nomenclatorul medicamentelor de uz uman, de care beneficiază asiguratii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală

 

513. – Hotărâre pentru aprobarea Listei obiectivelor de investitii privind infrastructura de transport, care se vor executa în perioada 2006–2008

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea unor gratieri individuale

 

În temeiul art. 94 lit. d) si al art. 100 din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se gratiază restul de pedeapsă rămasă neexecutată pentru următoarele persoane:

1. Dănilă (fostă Stefan) Mihaela, născută la 24 iulie 1973 în localitatea Dorohoi, judetul Botosani, fiica lui Vasile si Virginia, condamnată la 1 an si 10 luni închisoare, pedeapsă aplicată prin Sentinta penală nr. 547 din 19 decembrie 2002 a Judecătoriei Dorohoi, definitivă prin Decizia penală nr. 787 din 15 octombrie 2003 a Curtii de Apel Suceava, pentru săvârsirea infractiunii de furt calificat;

2. Clipa Petru, născut la 20 iunie 1937 în comuna Lucăcesti, judetul Bacău, fiul lui Ion si Elena, condamnat la o pedeapsă rezultantă de 2 ani si 4 luni închisoare, aplicată prin Sentinta penală nr. 2.130 din 2 decembrie 2004 a Judecătoriei Moinesti, definitivă prin neapelare, pentru săvârsirea infractiunii de furt de arbori;

3. Scorus Marian, născut la 26 august 1983 în localitatea Onesti, judetul Bacău, fiul lui Giorgel si Rodica, condamnat la 3 ani închisoare prin Sentinta penală nr. 367 din 17 mai 2005 a Judecătoriei Panciu, definitivă prin neapelare la 30 mai 2005, pentru săvârsirea infractiunilor de distrugere si de furt calificat;

4. Colăcel Adriana, născută la 13 iunie 1975 în localitatea Comănesti, judetul Bacău, fiica lui Gheorghe si a Silviei, condamnată la 2 ani si 6 luni închisoare, prin Sentinta penală nr. 442/D/2003 a Tribunalului Bacău, modificată si definitivă prin Decizia penală nr. 4.770/2004 pronuntată de Înalta Curte de Casatie si Justitie, pentru tentativă la infractiunea de omor calificat;

5. Stîngă Valeria, născută la 17 septembrie 1973 în comuna Baia de Fier, judetul Gorj, fiica lui Nicolae si Ileana, condamnată la 3 ani închisoare, prin Sentinta penală nr. 909 din 30 decembrie 1997 a Judecătoriei Novaci, definitivă prin neapelare, pentru săvârsirea infractiunii de complicitate la furt calificat;

6. Gagiu Vasile, născut la 27 octombrie 1946 în comuna Vălari, judetul Gorj, fiul lui Ion si Maria, condamnat la 2 ani si 6 luni închisoare, prin Sentinta nr. 1.098 din 26 martie 1999 a Judecătoriei Târgu Jiu, definitivă prin Decizia penală nr. 505 din 21 iunie 1999 a Tribunalului Gorj, pentru săvârsirea infractiunii de nerespectare a hotărârilor judecătoresti.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 20 aprilie 2006.

Nr. 429.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Fluidizarea traficului pe DN 1 între km 8+100 si km 17+100 si centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucuresti – Obiect 7 – Completarea centurii rutiere a municipiului Bucuresti prin constructia sectorului cuprins între DN 7 – DN 1A“

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Fluidizarea traficului pe DN 1 între km 8+100 si km 17+100 si centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucuresti – Obiect 7 – Completarea centurii rutiere a municipiului Bucuresti prin constructia sectorului cuprins între DN 7 – DN 1A“, prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Finantarea obiectivului de investitii ai cărui indicatori tehnico-economici sunt prevăzuti la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în limita sumelor aprobate cu această destinatie.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 aprilie 2006.

Nr. 503.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Fluidizarea traficului pe DN 1 între km 8+100 si km 17+100 si centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucuresti – Obiectul 6: Continuizarea centurii rutiere existente a municipiului Bucuresti cu pasaj superior peste calea ferată la Otopeni“

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Fluidizarea traficului pe DN 1 între km 8+100 si km 17+100 si centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucuresti – Obiectul 6:

Continuizarea centurii rutiere existente a municipiului Bucuresti cu pasaj superior peste calea ferată la Otopeni“, prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Finantarea obiectivului de investitii ai cărui indicatori tehnico-economici sunt prevăzuti la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în limita sumelor aprobate cu această destinatie.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 aprilie 2006.

Nr. 504.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Reabilitare DN 2D Focsani–Ojdula între km 0+000 – km 118+873“

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Reabilitare DN 2D Focsani–Ojdula între km 0+000 – km 118+873“, prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Finantarea obiectivului de investitii ai cărui indicatori tehnico-economici sunt prevăzuti la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în limita sumelor aprobate cu această destinatie.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 aprilie 2006.

Nr. 505.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Varianta de ocolire Cluj Est“

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Varianta de ocolire Cluj Est“, prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Finantarea obiectivului de investitii ai cărui indicatori tehnico-economici sunt prevăzuti la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în limita sumelor aprobate cu această destinatie.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 aprilie 2006.

Nr. 506.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Autostrada Bucuresti–Brasov km 0+000 – 173+300“

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Autostrada Bucuresti–Brasov km 0+000 – 173+300“, prevăzuti în anexele nr. 1–5*), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Finantarea obiectivului de investitii ai cărui indicatori tehnico-economici sunt prevăzuti la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în limita sumelor aprobate cu această destinatie.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 aprilie 2006.

Nr. 507.


*) Anexele nu se publică, fiind clasificate potrivit legii.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea finantării proiectului cu tema “Organizarea unei expozitii tematice despre România la Bruxelles în cadrul Directiei Generale Ocuparea Fortei de Muncă, Afaceri Sociale si Egalitate de Sanse a Comisiei Europene în mai 2006“

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă finantarea proiectului cu tema “Organizarea unei expozitii tematice despre România la Bruxelles în cadrul Directiei Generale Ocuparea Fortei de Muncă, Afaceri Sociale si Egalitate de Sanse a Comisiei Europene în mai 2006“.

Art. 2. – Finantarea proiectului prevăzut la art. 1 se asigură în limita a 85 mii lei (RON) din bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, de la capitolul 6801 “Asigurări si asistentă socială“, titlul 20 “Bunuri si servicii“.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 aprilie 2006.

Nr. 508.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, pentru Agentia pentru Strategii Guvernamentale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2006, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, cu suma de 4.000 mii lei (RON) la capitolul 67.01 “Cultură, recreere si religie“, titlul 59 “Alte cheltuieli“, articolul 16 “Promovarea imaginii si intereselor românesti peste hotare“, pentru Agentia pentru Strategii Guvernamentale.

Art. 2. – Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Mihai Alexandru Voicu

Presedintele Agentiei Nationale pentru Strategii

Guvernamentale,

Alfred Bulai

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 aprilie 2006.

Nr. 510.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 235/2005 privind aprobarea pentru anul 2005 a listei cuprinzând denumirile comune internationale ale medicamentelor din Nomenclatorul medicamentelor de uz uman, de care beneficiază asiguratii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 235/2005 privind aprobarea pentru anul 2005 a listei cuprinzând denumirile comune internationale ale medicamentelor din Nomenclatorul medicamentelor de uz uman, de care beneficiază asiguratii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 278 din 4 aprilie 2005, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Pozitia 15 din Sublista B “Medicamente cu nivel de compensare 50% din pretul de referintă“ va avea următorul cuprins:

“15. B01A CLOPIDOGRELUM – pentru pacientii cu intolerantă la aspirină* si pentru bolnavii cu accident vascular cerebral ischemic**“.

2. Nota din Sublista B “Medicamente cu nivel de compensare 50% din pretul de referintă“ se completează cu un nou paragraf, cu următorul cuprins:

“Tratamentul cu medicamentul notat cu (**) va fi prescris la indicatia specialistului neurolog bolnavilor cu AVC ischemic sau AIT, bolnavilor cu ateroscleroză a arterelor cervico-cerebrale dovedită, care nu au indicatie de tratament anticoagulant oral, aflati în una dintre următoarele conditii:

– stenoze semnificative simptomatice (AIT sau AVC în teritoriul vascularizat) pe arterele cervico-cerebrale, demonstrate printr-o modalitate obiectivă de investigatie (examen echo-Dopler, angiografie etc.);

– AVC ischemic la pacientii cu cel putin un alt factor major de risc vascular (sindrom coronarian acut în antecedente, diabet zaharat, boala arterială ocluzivă a arterelor membrelor inferioare);

– AVC repetat sub tratament cu aspirină; – risc hemoragic crescut la aspirină (afectiuni digestive demonstrate);

– interventii de revascularizare pe arterele cervicocerebrale (angioplastie cu implantare de stent, endarterectomie).“

3. Sectiunea G.4 “Accident vascular cerebral ischemic (inclusiv atacul vascular cerebral tranzitoriu)“ din Sublista C “Medicamente cu nivel de compensare 100% din pretul de referintă“ se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Cristian Vlădescu

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 aprilie 2006.

Nr. 511.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii pentru infrastructura de transport, care se vor executa în perioada 2006–2008

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

având în vedere prevederile art. 4 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si ale art. 23 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 461/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – (1) Se aprobă Lista obiectivelor de investitii pentru infrastructura de transport, care se vor executa în perioada 2006–2008 si a căror finantare este asigurată pentru anul 2006, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Pentru anul 2006 finantarea obiectivelor de investitii multianuale prevăzute în anexă se asigură în transe de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

Art. 2. – Se mandatează unitătile aflate în subordinea, sub autoritatea si în coordonarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului să întreprindă toate măsurile necesare demarării realizării lucrărilor pentru obiectivele de investitii prevăzute la art. 1.

Art. 3. – Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumelor alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 aprilie 2006.

Nr. 513.

 

ANEXĂ

 

LISTA

obiectivelor de investitii pentru infrastructura de transport, care se vor executa în perioada 2006–2008

 

Nr.

crt.

Obiectivul

1.

Autostrada Bucuresti–Ploiesti

2.

Autostrada Ploiesti–Comarnic

3.

Autostrada Comarnic–Brasov (Cristian)

4.

Drum de legătură Cristian–Ghimbav

5.

Autostrada Bucuresti–Pitesti – reabilitare C1 km 23–46, C2 km 23–29 si km 36–42

6.

Finantare Autostrada Transilvania

7.

Centura Ploiesti Vest

8.

Centura Bucuresti – obiect 5 (DN1A–DN1–DN2)

9.

Centura Bucuresti – obiect 6 (pasaj)

10.

Centura Bucuresti – obiect 7 (DN1A–DN7)

11.

Centuri ocolitoare fără studii de fezabilitate (27 de centuri)

12.

Buftea–Săcele (DN1A)

13.

Petea–Satu Mare (lărgire la 4 benzi)

14.

Lugoj–Ilia

15.

Buzău–Brasov

16.

DN73D km 0+000–6+800 (Mioveni)

17.

Focsani–Ojdula–Târgu Secuiesc – reabilitare DN2D

18.

Câmpul lui Neag – intersectie DN67D – reabilitare + drum nou

19.

Cernavodă–Basarabi–Constanta – reabilitare DN3

20.

Poduri rutiere

21.

Accelerare finalizare sector autostradă IV Drajna–Fetesti si sector V Fetesti–Cernavodă

22.

Pregătire proiecte fonduri structurale + IFI, inclusiv elaborare studii de fezabilitate, proiecte tehnice pe sectoarele rutiere ale Coridorului IX si alte sectoare rutiere în zona Moldova

23.

Fluidizare trafic pe DN1 km 8+100–km 17+100 si centura rutieră zona de nord a municipiului Bucuresti

24.

Poduri feroviare

25.

Achizitie vagoane de călători noi si de rame electrice noi

26.

Reconstructie vagoane de călători

27.

Program de modernizare de pasaje la nivel cu cale ferată

28.

Modernizare si remotorizare de spărgătoare de gheată

29.

Dezvoltarea capacitătii feroviare a portului Constanta Sud

30.

Prelungirea cheului postului de acostare–gabare