MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 681         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 8 august 2006

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.001. – Hotărâre privind aprobarea finantării din bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării pe anul 2006 a unor obiective de investitii, consolidări, reabilitări imobile, reparatii capitale, de lucrări ce vizează asigurarea cu utilităti, precum si edificarea de campusuri scolare pentru unităti din învătământul preuniversitar si pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 615/2006 privind aprobarea finantării din bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării pe anul 2006 a lucrărilor de executie pentru unele obiective de investitii, consolidări, reparatii capitale si reabilitări la imobile din învătământul preuniversitar

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

527. – Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind recunoasterea Consiliului pe produs “Alcool si distilate, băuturi spirtoase, tuică, rachiu si vinars“

 

549. – Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 219/2006 pentru aprobarea sumelor pe speciile de animale pentru care se acordă subventii în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.853/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii, în anul 2006, producătorilor agricoli din sectorul animalier si din sectorul piscicol

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea finantării din bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării pe anul 2006 a unor obiective de investitii, consolidări, reabilitări imobile, reparatii capitale, de lucrări ce vizează asigurarea cu utilităti, precum si edificarea de campusuri scolare pentru unităti din învătământul preuniversitar si pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 615/2006 privind aprobarea finantării din bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării pe anul 2006 a lucrărilor de executie pentru unele obiective de investitii, consolidări, reparatii capitale si reabilitări la imobile din învătământul preuniversitar

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 167 alin. (17) lit. f) din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, al Legii bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 7 alin. (3) si al anexei nr. 3/25/21 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 52/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă finantarea în anul 2006, din bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării, a unor obiective de investitii, consolidări, reabilitări imobile si reparatii capitale la unitătile din învătământul preuniversitar prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. – Se aprobă finantarea în anul 2006, din bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării, a lucrărilor pentru asigurarea utilitătilor la unitătile scolare din mediul rural prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. – Se aprobă finantarea în anul 2006, din bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării, a lucrărilor pentru edificarea de campusuri scolare la unitătile din învătământul preuniversitar prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 4. – (1) Se aprobă finantarea în anul 2006, din bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării, pentru amenajarea si dotarea centrelor de informare si documentare din unitătile de învătământ preuniversitar rezultate din transformarea si extinderea bibliotecilor scolare sau modificarea unor spatii din unitătile scolare.

(2) Fondurile vor fi repartizate prin ordin al ministrului educatiei si cercetării.

Art. 5. – Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 615/2006 privind aprobarea finantării din bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării pe anul 2006 a lucrărilor de executie pentru unele obiective de investitii, consolidări, reparatii capitale si reabilitări la imobile din învătământul preuniversitar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 426 din 17 mai 2006, se modifică la pozitiile prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 6. – Anexele nr. 1–4*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Mihail Hărdău

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mircea Nicu Toader,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 2 august 2006.

Nr. 1.001.

 

ANEXE

 

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII

 

OBIECTIVE DE INVESTITII, CONSOLIDĂRI, REABILITĂRI IMOBILE SI REPARATII CAPITALE

la unităti din învătământul preuniversitar, finantate în anul 2006 din bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

Pagina a 17-a

Pagina a 18-a

Pagina a 19-a

Pagina a 20-a

Pagina a 21-a

Pagina a 22-a

Pagina a 23-a

Pagina a 24-a

Pagina a 25-a

Pagina a 26-a

Pagina a 27-a

Pagina a 28-a

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind recunoasterea Consiliului pe produs “Alcool si distilate, băuturi spirtoase, tuică, rachiu si vinars“

 

Având în vedere prevederile art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 45/2005 privind organizarea pietei produselor agricole si agroalimentare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 307/2005,

văzând Referatul de aprobare nr. 79.685 din 2 iunie 2006 al Directiei generale de strategii agroalimentare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. – Se recunoaste Consiliul pe produs “Alcool si distilate, băuturi spirtoase, tuică, rachiu si vinars“, structură organizatorică la nivel national, fără personalitate juridică, în componenta prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Consiliul pe produs “Alcool si distilate, băuturi spirtoase, tuică, rachiu si vinars“ îsi desfăsoară activitatea în baza propriului regulament de organizare si functionare, aprobat conform art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 45/2005 privind organizarea pietei produselor agricole si agroalimentare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 307/2005.

Art. 3. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

 

Bucuresti, 26 iulie 2006.

Nr. 527.

 

ANEXĂ

 

COMPONENTA

Consiliului pe produs “Alcool si distilate, băuturi spirtoase, tuică, rachiu si vinars“

 

Producători:

1. Romulus Dascălu – Organizatia Patronală a Industriei Alcoolului si Băuturilor Alcoolice GARANT, Bucuresti;

2. Roxana Polihronaki – Organizatia Patronală a Industriei Alcoolului si Băuturilor Alcoolice GARANT, Bucuresti;

3. Emanuela Mocanu – Organizatia Patronală a Industriei Alcoolului si Băuturilor Alcoolice GARANT, Bucuresti;

4. Lăcrămioara Loghin – Organizatia Patronală a Industriei Alcoolului si Băuturilor Alcoolice GARANT, Bucuresti;

5. Mircia Dorin Todea – Organizatia Patronală a Industriei Alcoolului si Băuturilor Alcoolice GARANT, Bucuresti;

6. Ion Klencsar – Organizatia Patronală a Industriei Alcoolului si Băuturilor Alcoolice GARANT, Bucuresti;

7. Mihail Aurelian Bogdan – Organizatia Patronală a Industriei Alcoolului si Băuturilor Alcoolice GARANT, Bucuresti;

8. Marin Moraru – Organizatia Patronală a Industriei Alcoolului si Băuturilor Alcoolice GARANT, Bucuresti;

9. Sorin Emil Baciu – Organizatia Patronală a Industriei Alcoolului si Băuturilor Alcoolice GARANT, Bucuresti;

10. Ovidiu Gheorghe – Patronatul National al Viei si Vinului PNVV, Bucuresti;

11. Ion Serban Dobronăuteanu – Patronatul National al Viei si Vinului PNVV, Bucuresti;

12. Claudiu Necsulescu – Patronatul National al Viei si Vinului PNVV, Bucuresti;

13. Elena Pătrascu – Patronatul National al Viei si Vinului PNVV, Bucuresti;

14. Mihai Sîmpetru – Organizatia Patronală a Producătorilor de Vin, Produse pe Bază de Vin si Băuturi Alcoolice Distilate VINROM, Bucuresti;

15. Mihai Schita – Organizatia Patronală a Producătorilor de Vin, Produse pe Bază de Vin si Băuturi Alcoolice Distilate VINROM, Bucuresti;

16. Marin Drăgan – Organizatia Patronală a Producătorilor de Vin, Produse pe Bază de Vin si Băuturi Alcoolice Distilate VINROM, Bucuresti;

17. Emil Popescu – Organizatia Natională Interprofesională Vitivinicolă ONIV, Bucuresti;

18. Alexandru Cazacu – Organizatia Natională Interprofesională Vitivinicolă ONIV, Bucuresti;

19. Vasile-Cristian Rus – Asociatia Producătorilor de Pălincă “Codreanca“, Satu Mare, judetul Satu Mare;

20. Petre Doros – Asociatia Producătorilor de Pălincă “fiara Oasului“, comuna Bixad, judetul Satu Mare;

 

Furnizori de materii prime:

21. Petre Călin Mocanu – Organizatia Natională Interprofesională Vitivinicolă ONIV, Bucuresti;

22. Adrian Toma – Organizatia Natională Interprofesională Vitivinicolă ONIV, Bucuresti;

23. Constantin Dulute – Organizatia Patronală a Industriei Alcoolului si Băuturilor Alcoolice GARANT, Bucuresti;

24. Eugen Cain – Organizatia Patronală a Industriei Alcoolului si Băuturilor Alcoolice GARANT, Bucuresti;

25. Vladimir Condrea – Organizatia Patronală a Industriei Alcoolului si Băuturilor Alcoolice GARANT, Bucuresti;

26. Ilie Bălana – Liga Producătorilor Agricoli din România, Bucuresti;

27. Irimia Petre – Societatea Română a Horticultorilor, Bucuresti;

28. Vlădut Alexandru Mircea – Societatea Română a Horticultorilor, Bucuresti;

29. Aurel Rizea – Asociatia Patronală a Angrosistilor de Cereale din România ANCER, Bucuresti;

30. Gheorghe Bejan – Patronatul Zahărului din România, Bucuresti;

 

Comercianti si importatori:

31. Radu Mihail Morariu – Organizatia Distribuitorilor, Comerciantilor si Procesatorilor de Servicii ANTRECOM, Bucuresti;

32. Corneliu Vîlsan – Organizatia Distribuitorilor, Comerciantilor si Procesatorilor de Servicii ANTRECOM, Bucuresti;

33. Călin Micula – Organizatia Distribuitorilor, Comerciantilor si Procesatorilor de Servicii ANTRECOM, Bucuresti;

34. Daniel Ion Ursu – Patronatul National al Viei si Vinului PNVV, Bucuresti;

35. Tudor Vasile Furir – Patronatul National al Viei si Vinului PNVV, Bucuresti;

 

Alti membri pe filieră:

36. George Badea – Asociatia Producătorilor si Importatorilor de Echipamente, Ambalaje si alte Materiale pentru Productia de Vin si Băuturi Alcoolice, Bucuresti;

37. Romulus Câmpeanu – Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură si Vinificatie, Valea Călugărească, judetul Prahova;

38. Vasile Oancea – Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură si Vinificatie Odobesti, judetul Vrancea;

39. Arina Oana Antoce – Asociatia Degustătorilor Autorizati din România, Bucuresti;

40. Dan Boboc – Academia de Studii Economice, Bucuresti;

 

Autorităti:

41. un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale;

42. un reprezentant al Ministerului Economiei si Comertului;

43. un reprezentant al Consiliului Concurentei.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 219/2006 pentru aprobarea sumelor pe speciile de animale pentru care se acordă subventii în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.853/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii, în anul 2006, producătorilor agricoli din sectorul animalier si din sectorul piscicol

 

Având în vedere prevederile art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.853/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii, în anul 2006, producătorilor agricoli din sectorul animalier si din sectorul piscicol, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Referatului Directiei de crestere a animalelor si produse animaliere nr. 100.973/2006,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. – Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 219/2006 pentru aprobarea sumelor pe speciile de animale pentru care se acordă subventii în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.853/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii, în anul 2006, producătorilor agricoli din sectorul animalier si din sectorul piscicol, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 292 din 29 martie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art.2. – Valoarea totală a subventiilor pentru producătorii agricoli, crescători de vaci de lapte si/sau bivolite, prevăzute la art. 2, 21 si 22 din Hotărârea Guvernului nr. 1.853/2005, cu modificările si completările ulterioare, este de 139.200 mii lei.“

2. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art.5. – Valoarea totală a subventiilor pentru producătorii agricoli, crescători de păsări, prevăzute la art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.853/2005, cu modificările si completările ulterioare, este de 141.000 mii lei.“

3. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

“Art.8. – Valoarea totală a subventiilor pentru producătorii din acvacultură, prevăzute la art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 1.853/2005, cu modificările si completările ulterioare, este de 1.500 mii lei.“

Art. II. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Vasile Lupu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 4 august 2006.

Nr. 549.