MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 697         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 15 august 2006

 

SUMAR

 

DECRETE

 

1.029. – Decret privind conferirea Ordinului Virtutea Maritimă

 

1.030. – Decret privind conferirea Medaliei Virtutea Maritimă

 

1.034. – Decret privind trecerea în rezervă a unui general din Ministerul Apărării

 

1.035. – Decret privind acordarea gradului de general unui colonel din Ministerul Apărării

 

1.036. – Decret privind trecerea în rezervă a unui general din Ministerul Apărării

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            1.034. – Hotărâre privind trecerea unor drumuri forestiere si a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al comunei Mărisel si în administrarea Consiliului Local al Comunei Mărisel, judetul Cluj

 

            1.035. – Hotărâre privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale în domeniul privat al comunei Adămus, judetul Mures, si în administrarea Consiliului Local al Comunei Adămus

 

            1.041. – Hotărâre privind trecerea unei constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 

            1.042. – Hotărâre pentru completarea anexei nr. 89 la Hotărârea Guvernului nr. 970/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Bihor, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Bihor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

881. – Ordin al ministrului afacerilor externe privind publicarea Pozitiei comune a Consiliului Uniunii Europene 2005/440/PESC prin care se instituie măsuri restrictive împotriva Republicii Democrate Congo, în conformitate cu Rezolutia 1596/2005 a Consiliului de Securitate al ONU, si se abrogă Pozitia comună 2002/829/PESC si a Deciziei Consiliului Uniunii Europene 2005/846/PESC care o modifică

 

991. – Ordin al ministrului afacerilor externe privind publicarea Pozitiei comune a Consiliului Uniunii Europene 2005/888/PESC prin care se instituie măsuri restrictive specifice împotriva persoanelor suspectate de implicare în asasinarea fostului prim-ministru libanez Rafiq Hariri

 

992. – Ordin al ministrului afacerilor externe privind publicarea Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr. 3541/92 prin care se interzice satisfacerea cererilor irakiene privind contractele si tranzactiile a căror executare a fost afectată de Rezolutia nr. 661 (1990) a Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite si de rezolutiile conexe

 

993. – Ordin al ministrului afacerilor externe privind publicarea Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr. 305/2006 prin care se instituie măsuri restrictive specifice împotriva persoanelor suspectate de implicare în asasinarea fostului prim-ministru libanez Rafiq Hariri

 

994. – Ordin al ministrului afacerilor externe privind publicarea Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr. 1264/94 prin care se interzice aprobarea cererilor autoritătilor haitiene privind contractele si operatiunile a căror executare a fost afectată de măsurile impuse conform rezolutiilor Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite nr. 917 (1994), 841 (1993), 873 (1993) si 875 (1993)

 

995. – Ordin al ministrului afacerilor externe privind publicarea Deciziei Consiliului Uniunii Europene 94/315/PESC prin care este decisă reducerea relatiilor economice cu Haiti în conformitate cu dispozitiile Rezolutiei Consiliului de Securitate al ONU 917 (1994)

 

996. – Ordin al ministrului afacerilor externe privind publicarea Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr. 1210/2003 prin care se instituie anumite restrictii specifice în relatiile economice si financiare cu Irakul si se abrogă Regulamentul (CE) nr. 2465/96, modificat prin Regulamentul Consiliului nr. 1799/2003 si prin regulamentele Comisiei 2119/2003, 2204/2003, 924/2004, 979/2004, 1086/2004, 1412/2004, 1566/2004, 1087/2005, 1286/2005 si 1450/2005

 

1.151. – Ordin al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 619/2005 privind aprobarea Normelor metodologice pentru înregistrarea si raportarea datoriei publice

 

Rectificări la:

 - Hotărârea Guvernului nr. 1.290/2005;

 - Hotărârea Guvernului nr. 4/2006;

 - Hotărârea Guvernului nr. 316/2006;

 - Hotărârea Guvernului nr. 348/2006

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Virtutea Maritimă

 

            În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 8 lit. A din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare, precum si ale Legii nr. 461/2002 privind Ordinul Virtutea Maritimă si Medalia Virtutea Maritimă,

            având în vedere propunerea ministrului apărării,

            cu prilejul Zilei Marinei Române, în semn de apreciere a serviciilor aduse marinei militare, a rezultatelor remarcabile obtinute în procesul de restructurare si operationalizare a fortelor navale, a înaltului profesionalism si a spiritului de cooperare dovedite în executarea misiunilor încredintate în cadrul unor exercitii si aplicatii multinationale,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. – Se conferă Ordinul Virtutea Maritimă în grad de Cavaler, pentru militari, cu însemn de pace:

– domnului comandor Dospinescu Z. Virgil;

– domnului comandor Filip I. Adrian-Gheorghe;

– domnului comandor Hâldan R. Romulus;

– domnului comandor Iordache C. Adrian-Dorel;

– domnului comandor Learschi A. Sorin;

– domnului căpitan-comandor Lepădatu V. Adrian;

– domnului locotenent-comandor Jianu S. Constantin;

– domnului locotenent-comandor Tatarici P. Ion.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 7 august 2006.

Nr. 1.029.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Medaliei Virtutea Maritimă

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 8 lit. B din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare, precum si ale Legii nr. 461/2002 privind Ordinul Virtutea Maritimă si Medalia Virtutea Maritimă,

având în vedere propunerea ministrului apărării,

cu prilejul Zilei Marinei Române, pentru merite deosebite în organizarea si conducerea activitătilor specifice la bordul navelor în cadrul misiunilor internationale,

 

Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. – Se conferă Medalia Virtutea Maritimă clasa a III-a, pentru militari, cu însemn de pace:

            – domnului maistru militar principal Cosor V. Nicolae;

            – domnului maistru militar principal Pruteanu D. Ionel;

            – domnului maistru militar principal Stoiean M Ion;

            – domnului maistru militar clasa I Crăciun V. Costel;

            – domnului maistru militar clasa I Frangeti A. Eugen;

            – domnului maistru militar clasa I Sibiceanu D. Stefan;

            – domnului maistru militar clasa I Taman N. Viorel.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 7 august 2006.

Nr. 1.030.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind trecerea în rezervă a unui general din Ministerul Apărării

 

            În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare,

            având în vedere propunerea ministrului apărării,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. – Pe data de 10 august 2006, domnul general de brigadă cu o stea Serbu Costică Dumitru trece în rezervă.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 9 august 2006.

Nr. 1.034.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general unui colonel din Ministerul Apărării

 

            În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, ale Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 122 din 3 august 2006,

            având în vedere propunerea ministrului apărării,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. – Domnului colonel Jilavu Constantin Gheorghe i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 9 august 2006.

Nr. 1.035.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind trecerea în rezervă a unui general din Ministerul Apărării

 

            În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. – Pe data de 10 august 2006, domnul general de brigadă cu o stea Jilavu Constantin Gheorghe trece în rezervă.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 9 august 2006.

Nr. 1.036.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor drumuri forestiere si a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al comunei Mărisel si în administrarea Consiliului Local al Comunei Mărisel, judetul Cluj

 

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 4 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national, republicată, cu modificările si completările ulterioare, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. – Se aprobă trecerea drumurilor forestiere Ghiduri–Dobrus si Captare Răcătău, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al comunei Mărisel si în administrarea Consiliului Local al Comunei Mărisel, judetul Cluj.

            Art. 2. – (1) Se aprobă trecerea terenurilor aferente drumurilor forestiere prevăzute la art. 1, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al comunei Mărisel si în administrarea Consiliului Local al Comunei Mărisel, judetul Cluj.

            (2) Pentru terenurile forestiere prevăzute la alin. (1) Consiliul Local al Comunei Mărisel, judetul Cluj, asigură respectarea regimului silvic.

            Art. 3. – Predarea-preluarea drumurilor prevăzute la art. 1 si a terenurilor aferente acestora, prevăzute la art. 2, se va face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

            Art. 4. – Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 9 august 2006.

Nr. 1.034.

 

ANEXA Nr. 1

 

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a drumurilor forestiere care trec din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor -

Romsilva în domeniul public al comunei Mărisel si în administrarea Consiliului Local al Comunei Mărisel, judetul Cluj

 

Nr. crt.

Denumirea bunului imobil

Persoana juridică de la care se transmite bunul imobil

Persoana juridică la care se transmite bunul imobil

Numărul de inventar la Regia Natională a Pădurilor - Romsilva

Indicativul drumului în amenajament

Lungimea (km)

Valoarea de inventar (lei)

Amplasamentul drumului forestier

Numărul de inventar la Ministerul Finantelor Publice

1.

Drumul forestier Ghiduri-Dobru. (Ocolul Sllvic Beli.)

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva, Directia Silvică Cluj-Napoca

Comuna Mărisel, în administrarea Consiliului Local al Comunei Mărisel

20046

FE001

3,75

114.530

U.P. I - Unitatea de productie forestieră I - Ghiduri (u.a.) 79 D

4092

 

Drumul forestier Ghiduri-Dobru. (Ocolul Silvic Somesul Rece)

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva, Directia Silvică Cluj-Napoca

Comuna Mărisel, în administrarea Consiliului Local al Comunei Mărisel

23682

-

3,75

139.352

U.P. V - Valea Răcătăului

3972

2.

Drumul forestier Captare Răcătău

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva, Directia Silvică Cluj-Napoca

Comuna Mărisel, în administrarea Consiliului Local al Comunei Mărisel

23729

-

3,6

220.978

U.P. V - Valea Răcătăului

4019

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenurilor aferente drumurilor forestiere care trec din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Mărisel si în administrarea Consiliului Local al Comunei Mărisel, judetul Cluj

 

Nr.  crt.

Amplasamentul terenului

Persoana juridică de la care se transmite terenul

Persoana juridică la care se transmite terenul

Suprafata (ha)

Localizarea terenului în cadastrul forestier

Numărul de inventar la Ministerul Finantelor Publice

1. 

Comuna Mărisel, judetul Cluj

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva, Directia Silvică Cluj-Napoca

Comuna Mărisel, în administrarea Consiliului Local al Comunei Mărisel

3,6  

- Ocolul Silvic Beli. U.P. I - Unitatea de productie forestieră I - Ghiduri (u.a.) 79 - Ocolul Silvic Somesul Rece U.P. V - Valea Răcătăului

1364 partial

2.  

Comuna Mărisel, judetul Cluj

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva, Directia Silvică Cluj-Napoca

Comuna Mărisel, în administrarea Consiliului Local al Comunei Mărisel

1,8

U.P. V - Valea Răcătăului

1364 partial

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale în domeniul privat al comunei Adămus, judetul Mures, si în administrarea Consiliului Local al Comunei Adămus

 

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă transmiterea unor imobile, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Judetului Mures în domeniul privat al comunei Adămus, judetul Mures, si în administrarea Consiliului Local al Comunei Adămus.

            Art. 2. - Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 9 august 2006.

Nr. 1.035.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor care se transmit din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Agriculturii,

Pădurilor si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Judetului Mures în domeniul privat

al comunei Adămus, judetul Mures, si în administrarea Consiliului Local al Comunei Adămus

 

Nr.crt.

Adresa imobilului care se transmite

Numărul de identificare atribuit de Ministerul Finantelor Publice

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice

1.

Grajd pentru cai de muncă

Comuna Adămus, Str. Principală nr. 2, judetul Mures

40259

Statul român, Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Judetului Mures

Comuna Adămus Consiliul Local al Comunei Adămus

Suprafata construită = 192 m2

Valoarea de inventar = 7,08 lei

2.

Grajd pentru tauri Comuna Adămus, Str. Principală nr. 2, judetul Mures

40260

Statul român, Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Judetului Mures

Comuna Adămus Consiliul Local al Comunei Adămus

Suprafata construită = 217 m2

Valoarea de inventar = 19,07 lei

3.

Magazie pentru cereale

Comuna Adămus, Str. Principală nr. 2, judetul Mures

40261

Statul român, Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Judetului Mures

Comuna Adămus Consiliul Local al Comunei Adămus

Suprafata construită = 64 m2

Valoarea de inventar = 2,13 lei

4.

Fânar Comuna Adămus, Str. Principală nr. 2, judetul Mures

40258

Statul român, Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Judetului Mures

Comuna Adămus Consiliul Local al Comunei Adămus

Suprafata construită = 272 m2

Valoarea de inventar = 4,62 lei

5.

Cosar pentru porumb Comuna Adămus, Str. Principală nr. 2, judetul Mures

40256

Statul român, Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Judetului Mures

Comuna Adămus Consiliul Local al Comunei Adămus

Suprafata construită = 15 m2

Valoarea de inventar = 0 lei

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unei constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, situată în comuna Dumbrava, judetul Mehedinti, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului a constructiei prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din functiune si casării acesteia.

            Art. 3. - După scoaterea din functiune si casarea constructiei, Ministerul Administratiei si Internelor îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 9 august 2006.

Nr. 1.041.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a constructiei aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, care trece din domeniul public al statului

în domeniul privat al acestuia

 

Adresa imobilului

Persoana juridică în a cărei administrare se află imobilul

Caracteristicile tehnice ale constructiei

Numărul de înregistrare la Ministerul Finantelor Publice

Comuna Dumbrava, judetul Mehedinti, DJ 606A

Ministerul Administratiei si Internelor

Pavilion 01 - birouri post politie si locuintă

Suprafata construită = 104 m2

Suprafata desfăsurată = 104 m2

Valoarea contabilă = 25.166,96 lei

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea anexei nr. 89 la Hotărârea Guvernului nr. 970/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Bihor, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Bihor

 

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Articol unic. - Anexa nr. 89 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Tileagd“ la Hotărârea Guvernului nr. 970/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Bihor, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Bihor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 si 671 bis din 10 septembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se completează la sectiunea “Bunuri imobile“ cu pozitiile nr. 174 si 175, conform anexei care face parte

integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 9 august 2006.

Nr. 1.042.

 

ANEXĂ

 

JUDETUL BIHOR

COMUNA TILEAGD

 

COMPLETĂRI

la Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Tileagd

 

Nr. crt.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

Valoarea de inventar

Situatia juridică

174.

Teren

Suprafata = 158.083 m2, CF nr. 2292, nr. topo 935, Tileagd

2006

 

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tileagd nr. 30/2006

175.

Teren

Suprafata = 43.328 m2, CF nr. 894, nr. topo 595/6, 595/7, Tileagd

2006

 

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tileagd nr. 40/2006

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

privind publicarea Pozitiei comune a Consiliului Uniunii Europene 2005/440/PESC prin care se instituie măsuri restrictive împotriva Republicii Democrate Congo, în conformitate cu Rezolutia 1596/2005 a Consiliului de Securitate al ONU, si se abrogă Pozitia comună 2002/829/PESC si a Deciziei Consiliului Uniunii Europene 2005/846/PESC care o modifică

           

            În baza art. 3 din Legea nr. 206/2005 privind punerea în aplicare a unor sanctiuni internationale,

            în temeiul art. 4 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările si completările ulterioare,

            ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

            Articol unic. – Se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Pozitiei comune a Consiliului Uniunii Europene 2005/440/PESC*) prin care se instituie măsuri restrictive împotriva Republicii Democrate Congo, în conformitate cu Rezolutia 1596/2005 a Consiliului de Securitate al ONU si se abrogă Pozitia comună 2002/829/PESC si a Deciziei Consiliului Uniunii Europene 2005/846/PESC*) care o modifică.

 

Ministrul afacerilor externe,

Mihai Răzvan Ungureanu

 

Bucuresti, 9 iunie 2006.

Nr. 881.


*) Pozitia comună si decizia se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 697 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

privind publicarea Pozitiei comune a Consiliului Uniunii Europene 2005/888/PESC prin care se instituie măsuri restrictive specifice împotriva persoanelor suspectate de implicare în asasinarea fostului prim-ministru libanez Rafiq Hariri

 

            În baza art. 3 din Legea nr. 206/2005 privind punerea în aplicare a unor sanctiuni internationale,

            în temeiul art. 4 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările si completările ulterioare,

            ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

            Articol unic. – Se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Pozitiei comune a Consiliului Uniunii Europene 2005/888/PESC*) prin care se instituie măsuri restrictive specifice împotriva persoanelor suspectate de implicare în asasinarea fostului prim-ministru libanez Rafiq Hariri.

 

Ministrul afacerilor externe,

Mihai Răzvan Ungureanu

 

Bucuresti, 7 iulie 2006.

Nr. 991.


*) Pozitia comună se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 697 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

privind publicarea Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr. 3541/92 prin care se interzice satisfacerea cererilor irakiene privind contractele si tranzactiile a căror executare a fost afectată de Rezolutia nr. 661 (1990) a Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite si de rezolutiile conexe

 

            În baza art. 3 din Legea nr. 206/2005 privind punerea în aplicare a unor sanctiuni internationale,

            în temeiul art. 4 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările si completările ulterioare,

            ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

            Articol unic. – Se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr. 3541/92*) prin care se interzice satisfacerea cererilor irakiene privind contractele si tranzactiile a căror executare a fost afectată de Rezolutia nr. 661 (1990) a Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite si de rezolutiile conexe.

 

Ministrul afacerilor externe,

Mihai Răzvan Ungureanu

 

Bucuresti, 7 iulie 2006.

Nr. 992.


*) Regulamentul se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 697 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

privind publicarea Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr. 305/2006 prin care se instituie măsuri restrictive specifice împotriva persoanelor suspectate de implicare în asasinarea fostului prim-ministru libanez Rafiq Hariri

 

            În baza art. 3 din Legea nr. 206/2005 privind punerea în aplicare a unor sanctiuni internationale,

            în temeiul art. 4 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările si completările ulterioare,

            ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

            Articol unic. – Se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr. 305/2006*) prin care se instituie măsuri restrictive specifice împotriva persoanelor suspectate de implicare în asasinarea fostului prim-ministru libanez Rafiq Hariri.

 

Ministrul afacerilor externe,

Mihai Răzvan Ungureanu

 

Bucuresti, 7 iulie 2006.

Nr. 993.


*) Regulamentul se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 697 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

privind publicarea Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr. 1264/94 prin care se interzice aprobarea cererilor autoritătilor haitiene privind contractele si operatiunile a căror executare a fost afectată de măsurile impuse conform rezolutiilor Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite nr. 917 (1994), 841 (1993), 873 (1993) si 875 (1993)

 

            În baza art. 3 din Legea nr. 206/2005 privind punerea în aplicare a unor sanctiuni internationale,

            în temeiul art. 4 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările si completările ulterioare,

            ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

            Articol unic. – Se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr. 1264/94*) prin care se interzice aprobarea cererilor autoritătilor haitiene privind contractele si operatiunile a căror executare a fost afectată de măsurile impuse conform rezolutiilor Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite nr. 917 (1994), 841 (1993), 873 (1993) si 875 (1993).

 

Ministrul afacerilor externe,

Mihai Răzvan Ungureanu

 

Bucuresti, 7 iulie 2006.

Nr. 994.


*) Regulamentul se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 697 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

privind publicarea Deciziei Consiliului Uniunii Europene 94/315/PESC prin care este decisă reducerea relatiilor economice cu Haiti în conformitate cu dispozitiile Rezolutiei Consiliului de Securitate al ONU 917(1994)

 

            În baza art. 3 din Legea nr. 206/2005 privind punerea în aplicare a unor sanctiuni internationale,

            în temeiul art. 4 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările si completările ulterioare,

            ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

            Articol unic. – Se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei Consiliului Uniunii Europene 94/315/PESC*) prin care este decisă reducerea relatiilor economice cu Haiti în conformitate cu dispozitiile Rezolutiei Consiliului de Securitate al ONU 917(1994).

 

Ministrul afacerilor externe,

Mihai Răzvan Ungureanu

 

Bucuresti, 7 iulie 2006.

Nr. 995.


*) Decizia se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 697 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

privind publicarea Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr. 1210/2003 prin care se instituie anumite restrictii specifice în relatiile economice si financiare cu Irakul si se abrogă Regulamentul (CE) nr. 2465/96, modificat prin Regulamentul Consiliului nr. 1799/2003 si prin regulamentele Comisiei 2119/2003, 2204/2003, 924/2004, 979/2004, 1086/2004, 1412/2004, 1566/2004, 1087/2005, 1286/2005 si 1450/2005

 

            În baza art. 3 din Legea nr. 206/2005 privind punerea în aplicare a unor sanctiuni internationale,

în temeiul art. 4 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările si completările ulterioare,

            ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

            Articol unic. – Se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr. 1210/2003*) prin care se instituie anumite restrictii specifice în relatiile economice si financiare cu Irakul si se abrogă Regulamentul (CE) nr. 2465/96, modificat prin Regulamentul Consiliului nr. 1799/2003 si prin regulamentele Comisiei 2119/2003, 2204/2004, 924/2004, 979/2004, 1086/2004, 1412/2004, 1566/2004, 1087/2005, 1286/2005 si 1450/2005.*)

 

Ministrul afacerilor externe,

Mihai Răzvan Ungureanu

 

Bucuresti, 7 iulie 2006.

Nr. 996.


*) Regulamentul si actele care îl modifică se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 697 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 619/2005 privind aprobarea Normelor metodologice pentru înregistrarea si raportarea datoriei publice

 

            În baza prevederilor art. 2, 3, 19 si 24 din Legea datoriei publice nr. 313/2004,

            având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 2.415/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii datoriei publice nr. 313/2004, cu modificările si completările ulterioare,

            ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

            Art. I. – Capitolul III “Structura contului general al datoriei publice“ din Normele metodologice pentru înregistrarea si raportarea datoriei publice, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 619/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 480 din 7 iunie 2005,se modifică si se completează după cum urmează:

            1. La punctul 4 pozitia I.3:

            – în coloana 6 se înregistrează valoarea garantiei executate, iar după coloana 6 se adaugă o nouă coloană, coloana 7, în care se raportează plătile efectuate în cursul anului de raportare, în lei sau în valuta tranzactiilor, de către Ministerul Finantelor Publice, în calitate de garant.

            Coloana 7 îsi păstrează continutul si se renumerotează devenind coloana 8. Anexa nr. 5 la normele metodologice se modifică în mod corespunzător.

            2. La punctul 7 paragraful al doilea, litera a) va avea următorul cuprins:

            “a) Contul datoriei publice locale interne directe:

            – coloana 1 se completează cu denumirea judetului, tipul instrumentului de datorie (obligatiuni municipale si

împrumuturi de la bănci comerciale), valutele în care se contractează împrumuturile;

            – în coloana 2 se înscrie valuta în care s-au efectuat tranzactiile;

            – coloanele 3 si 4 cuprind soldul împrumutului la începutul anului, în valuta tranzactiilor si, respectiv, în lei.

            Aceste date trebuie să corespundă cu cele raportate la finele anului precedent;

            – în coloana 5 se înscriu tragerile din împrumuturile interne, respectiv sumele primite efectiv, în valuta tranzactiilor;

            – în coloana 6 se raportează rambursările de capital din împrumuturile interne contractate si primite, în valuta tranzactiilor;

            – în coloana 7 se stabileste soldul la sfârsitul anului în valuta tranzactiilor, pentru fiecare împrumut, ca diferentă între suma soldului de la începutul anului (coloana 3) cu tragerile (coloana 5) si rambursările (coloana 6);

            – în coloana 9 se înscrie contravaloarea în lei a soldului împrumutului intern la sfârsitul anului, stabilită la cursul valutar comunicat de Banca Natională a României, valabil în ultima zi din perioada pentru care se face raportarea, sau a soldului pentru împrumuturile contractate în lei ca diferentă între suma soldului de la începutul anului (coloana 4) cu tragerile (coloana 5) si rambursările (coloana 6);

            – la pozitia «Total împrumuturi» coloanele 4 si 8 se completează cu sumele cumulate în lei;

            – la pozitia «În lei» coloanele 4,5,6 si 8 se completează cu sumele în lei pentru împrumuturile contractate în lei;

            – la pozitiile «În valută» se completează pentru fiecare valută totalul, atât pentru valută, cât si pentru lei, prin cumularea datelor centralizate pentru fiecare judet;

            – pentru totalurile pe instrumente de datorie se completează cu informatii corespunzător pozitiilor «Total

împrumuturi», «În lei» si «În valută»;

            – în mod corespunzător, totalurile pe judet se completează cu informatiile centralizate, aferente fiecărui judet“.

            Anexa nr. 6 la normele metodologice se modifică în mod corespunzător.

            3. La punctul 8 paragraful al doilea, litera a) va avea următorul cuprins:

            “a) Situatia garantiilor locale pentru împrumuturile interne se completează astfel:

            – coloana 1 se completează cu numărul garantiei în ordinea acordării;

            – coloana 2 se completează cu baza legală pentru acordarea garantiei (hotărârea consiliului judetean sau local, după caz, si hotărârea de autorizare), cu denumirea beneficiarului garantiei si a împrumutătorului;

            – coloana 3 se completează cu termenul de valabilitate a garantiei;

            – în coloana 4 se înscrie valuta de contract sau a tranzactiei;

            – coloanele 5 si 6 cuprind valoarea garantiei emise în valuta contractului si, respectiv, în lei. Echivalentul în lei se

va calcula la cursul valutar comunicat de Banca Natională a României, valabil în ultima zi din perioada pentru care se face raportarea;

            – coloanele 7–12 se completează cu informatii referitoare la împrumut:

            (1) coloanele 7 si 8 cuprind soldul împrumutului la începutul anului, în valuta tranzactiilor sau în lei. Aceste date trebuie să corespundă cu cele raportate la finele anului precedent;

            (2) în coloana 9 se înscriu tragerile efectuate în cursul anului de raportare, în valuta tranzactiilor;

            (3) în coloana 10 se raportează rambursările de rate de capital efectuate în cursul anului de raportare, în valuta tranzactiilor;

            (4) în coloana 11 se stabileste soldul împrumutului la sfârsitul anului, în valuta tranzactiilor, pentru fiecare împrumut, ca diferentă între suma soldului de la începutul anului (coloana 7) cu tragerile efectuate (coloana 9) si rambursările de rate de capital (coloana 10);

            (5) în coloana 12 se înscrie contravaloarea în lei a soldului împrumutului la sfârsitul anului, calculată la cursul valutar comunicat de Banca Natională a României, valabil în ultima zi din perioada pentru care se face raportarea, sau soldul împrumutului în lei ca diferentă între suma soldului de la începutul anului (coloana 8) cu tragerile efectuate (coloana 9) si rambursările de rate de capital (coloana 10);

            – la litera A «Total în lei», în coloanele 6, 8 si 12 se înscrie totalul în lei, rezultat din adunarea valorilor respective;

            – la litera B «Total în valută», coloanele 5, 7 si 11 se completează cu valoarea împrumuturilor, totalizată pe feluri de valute, si anume: dolari S.U.A., euro etc.;

            – la litera C «Total», coloanele 8 si 12 se completează cu totalul în lei rezultat din adunarea totalurilor de la litera A si litera B;“.

            4. La punctul 8, paragraful al doilea, litera b), punctul (1) al ultimei liniute va avea următorul cuprins:

            “(1) totalul în euro se stabileste astfel: valutele, cu exceptia euro, se transformă în euro la cursul valutar comunicat de Banca Natională a României, valabil în ultima zi a anului de raportare, reprezentând raporturile de schimb dintre valutele respective si euro, iar pentru împrumuturile în lei se va converti valoarea în lei în echivalent euro, utilizându-se cursul valutar comunicat de

Banca Natională a României pentru euro.“

            5. Anexele nr. 4–7 la normele metodologice se înlocuiesc cu anexele nr. 1–4*), care fac parte integrantă din prezentul ordin:

            Art. II. – Ordinul ministrului finantelor publice nr. 619/2005, cu modificările si completările aduse prin prezentul ordin, va fi republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă renumerotare.

 

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 7 iulie 2006.

Nr. 1.151.

 

ANEXE

(Anexa nr. 4 la normele metodologice)

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

 

RECTIFICĂRI

 

            În anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.290/2005 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 973 din 2 noiembrie 2005, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei “Monitorul Oficial“ Partea I):

            – la nr. 119, în loc de: “...Copii minori: Pisică Ecaterina născută la data 17.07.1989, Pisică Maxim născut la data 11.04.1994.“ se va citi: “...Copii minori: Pisică Ecaterina născută la data de 17.07.1989, Pisică Maxim născut la data de 11.07.1994.“

           

            În anexa la Hotărârea Guvernului nr. 4/2006 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 27 din 12 ianuarie 2006, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei “Monitorul Oficial“, Partea I):

            – la nr. 28, în loc de: “...Copii minori: Botnari-Grigorciuc Alexandru Alexandru născut la data 03.08.1989.“ se va citi: “...– Copii minori: Botnari-Grigorciuc Alexandru născut la data de 03.08.1989.“

 

            În anexa la Hotărârea Guvernului nr. 316/2006 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 17 martie 2006, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei “Monitorul Oficial“ Partea I):

            – la nr. 11, în loc de: “Caraus Svetlana, fiica lui Grisenco Sergiu...“ se va citi: “Caraus Svetlana, fiica lui Griscenco Sergiu...“;

            – la nr. 40, în loc de: “Moraru Iraida, fiica lui Iurie (fiul lui Vasile n. la 14.02.1925 în Chetrosii si Maria) si Galina, născută la data de 8 februarie 1977 în localitatea Chetrosii, judetul Drochia,...“ se va citi: “Moraru Iraida, fiica lui Iurie (fiul lui Vasile n. la 14.02.1925 în Chetrosu si Maria) si Galina, născută la data de 8 februarie 1977 în localitatea Chetrosu, judetul Drochia, ...“.

 

            În anexa la Hotărârea Guvernului nr. 348/2006 privind acordarea cetăteniei române unor persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 23 martie 2006, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei “Monitorul Oficial“, Partea I):

            – la nr. 26, în loc de: “Stanojevic Alexandar, fiul lui Dragan si Katica,...“ se va citi: “Stanojevic Aleksandar, fiul lui Dragan si Katica,...“.