MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 722         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 23 august 2006

 

SUMAR

 

DECRETE

 

1.061. – Decret pentru numirea unui procuror

 

1.062. – Decret pentru numirea unui procuror

 

1.063. – Decret pentru numirea unui procuror

 

1.064. – Decret pentru numirea unui procuror

 

1.065. – Decret pentru numirea unui procuror

 

1.066. – Decret pentru numirea unui procuror

 

1.067. – Decret pentru numirea unui judecător

 

1.068. – Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător si numirea acestuia în functia de procuror

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

39. – Ordonantă privind prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii tinerilor nr. 350/2006

 

43. – Ordonantă pentru modificarea art. 199 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

1.048. – Hotărâre privind cerintele minime de securitate si sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protectie la locul de muncă

 

1.062. – Hotărâre privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru unele consilii judetene

 

1.080. – Hotărâre privind constituirea Comisiei pentru solutionarea întâmpinărilor persoanelor propuse pentru expropriere în vederea realizării lucrării de interes national “Mentinerea si dezvoltarea capacitătii de productie în câmpul minier Amaradia-Tărâia, etapa a II-a, carierele Berbesti si Oltet“, judetul Vâlcea

 

1.084. – Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 765/2006 privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru Agentia Natională pentru Sport

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

561.– Ordin al ministrului finantelor publice pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a unor memorandumuri de finantare ISPA.

 

1.342. – Ordin al ministrului finantelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.186/2006 privind deschiderea procedurii de reorganizare judiciară si faliment de către organele fiscale competente si propunerile de numire a lichidatorilor

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

113.125. – Ordin privind abrogarea Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 8/2002 pentru punerea în aplicare a Normelor privind măsurile prudentiale pentru practicarea asigurării de răspundere civilă pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule în afara teritoriului României (Carte Verde)

 

113.126. – Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind cota procentuală pentru contributia asigurătorilor la Fondul de protectie a victimelor străzii pentru anul 2006

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 462 din data de 28 iunie 2006,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Domnul Vasilescu Liviu se numeste în functia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Resita.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 17 august 2006.

Nr. 1.061.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor,  republicată, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 462 din data de 28 iunie 2006,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Doamna Tufan Ramona Bianca se numeste în functia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Turda.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 17 august 2006.

Nr. 1.062.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 462 din data de 28 iunie 2006,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Domnul Tomoiu Răzvan Petre se numeste în functia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Răcari.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 17 august 2006.

Nr. 1.063.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 462 din data de 28 iunie 2006,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Doamna Stăncioiu Adriana Emanuela se numeste în functia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Baia de Aramă.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 17 august 2006.

Nr. 1.064.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 462 din data de 28 iunie 2006,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Doamna Simion Nicoleta Minodora se numeste în functia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Găesti.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 17 august 2006.

Nr. 1.065.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 462 din data de 28 iunie 2006,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Doamna Cunicel Olimpia Elisabeta se numeste în functia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Moldova Nouă.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 17 august 2006.

Nr. 1.066.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 474 din data de 28 iunie 2006,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Doamna Vamvu Angelica Vali se numeste în functia de judecător la Judecătoria Medgidia.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 17 august 2006.

Nr. 1.067.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător si numirea acestuia în functia de procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 61 si art. 65 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 473 din data de 28 iunie 2006,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Doamna Borda Lucia Elena, judecător la Judecătoria Reghin, se eliberează din functie si se numeste în functia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Reghin.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 17 august 2006.

Nr. 1.068.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii tinerilor nr. 350/2006

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. IX din Legea nr. 288/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. 1. – Termenul prevăzut la art. 32 alin. (1) din Legea tinerilor nr. 350/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 27 iulie 2006, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2007.

Art. 2. – Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul delegat

pentru relatia cu Parlamentul,

Mihai Alexandru Voicu

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Constantin Gheorghe

Presedintele Autoritătii Nationale

pentru Tineret,

Károly Borbély

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 9 august 2006.

Nr. 39.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru modificarea art. 199 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

În temeiul art. 108 alin. (3) din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. I.16 din Legea nr. 288/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. I. – Articolul 199 alineatul (1) litera d), în vigoare la data prezentei ordonante, din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 297 din 23 decembrie 2003, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“d) rezerva de stat si rezerva de mobilizare, pe perioada în care au acest regim, precum si operatiunile de împrospătare si preschimbare sortimentală a stocurilor rezerve de stat, realizate pe bază de contracte de schimb cu producătorii interni.“

Art. II. – Prin exceptie de la prevederile art. 4 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, prevederile prezentei ordonante intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, si se aplică până la data de 31 decembrie 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Presedintele Administratiei Nationale

a Rezervelor de Stat,

Adrian Gurău

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 16 august 2006.

Nr. 43.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind cerintele minime de securitate si sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protectie la locul de muncă

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea securitătii si sănătătii în muncă nr. 319/2006,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. – Prezenta hotărâre stabileste cerintele minime referitoare la echipamentul individual de protectie utilizat de lucrători la locul de muncă.

Art. 2. – Prevederile Legii securitătii si sănătătii în muncă nr. 319/2006 se aplică în totalitate domeniului mentionat la art. 1, fără a aduce atingere dispozitiilor mai restrictive si/sau specifice cuprinse în prezenta hotărâre.

Art. 3. – (1) În sensul prezentei hotărâri, prin echipament individual de protectie se întelege orice echipament destinat să fie purtat sau tinut de lucrător pentru a-l proteja împotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea să îi pună în pericol securitatea si sănătatea la locul de muncă, precum si orice element suplimentar sau accesoriu proiectat în acest scop.

(2) Sunt excluse din definitia cuprinsă la alin. (1):

a) îmbrăcămintea de lucru si uniformele obisnuite care nu sunt proiectate în mod special pentru a proteja securitatea si sănătatea lucrătorului;

b) echipamentul folosit de serviciile de urgentă si salvare;

c) echipamentul individual de protectie purtat sau folosit de armată, politie ori de alte institutii de ordine publică;

d) echipamentul individual de protectie pentru mijloace de transport rutier;

e) echipamentul sportiv;

f) echipamentul de autoapărare sau de descurajare;

g) dispozitivele purtabile pentru detectarea si semnalizarea riscurilor si factorilor nocivi.

Art. 4. – Echipamentul individual de protectie trebuie utilizat atunci când riscurile nu pot fi evitate sau limitate suficient prin mijloacele tehnice de protectie colectivă ori prin măsurile, metodele sau procedurile de organizare a muncii.

 

CAPITOLUL II

Obligatiile angajatorilor

 

SECTIUNEA 1

Prevederi generale

 

Art. 5. – (1) Echipamentul individual de protectie trebuie să respecte prevederile Hotărârii Guvernului nr. 115/2004 privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale echipamentelor individuale de protectie si a conditiilor pentru introducerea lor pe piată, cu modificările ulterioare.

(2) Orice echipament individual de protectie trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) să fie corespunzător pentru riscurile implicate, fără să conducă el însusi la un risc mărit;

b) să corespundă conditiilor existente la locul de muncă;

c) să ia în considerare cerintele ergonomice si starea sănătătii lucrătorului;

d) să se potrivească în mod corect persoanei care îl poartă, după toate ajustările necesare.

Art. 6. – În cazul în care prezenta unor riscuri multiple impune purtarea simultană a mai multor echipamente individuale de protectie, aceste echipamente trebuie să fie compatibile si să îsi păstreze eficacitatea în raport cu riscul/riscurile respectiv/respective.

Art. 7. – Conditiile de utilizare a echipamentului individual de protectie, în special durata purtării, sunt determinate în functie de gravitatea riscului, frecventa expunerii la risc, caracteristicile postului de lucru al fiecărui lucrător si de performanta echipamentului individual de protectie.

Art. 8. – (1) Echipamentul individual de protectie este, în principiu, destinat purtării de către o singură persoană.

(2) Dacă împrejurările impun purtarea echipamentului individual de protectie de către mai multe persoane, se iau măsuri corespunzătoare pentru a se asigura că această utilizare nu creează diferitilor utilizatori nicio problemă de sănătate sau de igienă.

Art. 9. – În cadrul întreprinderii si/sau unitătii trebuie să se furnizeze si să fie disponibile informatii adecvate privind fiecare echipament individual de protectie impus în conformitate cu art. 5 si 6.

Art. 10. – (1) Echipamentul individual de protectie se distribuie gratuit de angajator, care asigură buna sa functionare si o stare de igienă satisfăcătoare prin intermediul întretinerii, reparării si înlocuirilor necesare.

(2) Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei poate stabili dispozitii pe baza cărora să se impună ca lucrătorul să contribuie la costul unui anumit echipament individual de protectie, în situatiile în care utilizarea echipamentului nu este exclusiv pentru locul de muncă.

Art. 11. – Angajatorul informează mai întâi lucrătorul despre riscurile împotriva cărora îl protejează purtarea echipamentului individual de protectie.

Art. 12. – Angajatorul asigură instruirea lucrătorului si, dacă este cazul, organizează antrenamente pentru modul de purtare a echipamentului individual de protectie.

Art. 13. – (1) Echipamentul individual de protectie poate fi utilizat numai în scopurile specificate si în conformitate cu fisa de instructiuni, cu exceptia împrejurărilor specifice si exceptionale.

(2) Instructiunile trebuie să fie pe întelesul lucrătorilor.

 

SECTIUNEA a 2-a

Evaluarea echipamentului individual de protectie

 

Art. 14. – (1) Înainte de a alege echipamentul individual de protectie, angajatorul trebuie să evalueze dacă echipamentul individual de protectie pe care intentionează să îl folosească îndeplineste cerintele prevăzute la art. 5 si 6.

(2) Această evaluare cuprinde:

a) analiza si evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate prin alte mijloace;

b) definirea caracteristicilor pe care trebuie să le posede echipamentul individual de protectie pentru a fi eficace împotriva riscurilor prevăzute la lit. a), luându-se în considerare orice riscuri pe care le poate crea echipamentul în sine;

c) compararea caracteristicilor echipamentului individual de protectie disponibil cu caracteristicile prevăzute la lit. b).

Art. 15. – Evaluarea prevăzută la art. 14 este revizuită în functie de modificările aduse oricărui element al echipamentului individual de protectie.

 

SECTIUNEA a 3-a

Reguli de utilizare

 

Art. 16. – (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 4–15, Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei stabileste reguli generale pentru utilizarea echipamentului individual de protectie si/sau reguli care reglementează cazurile si situatiile în care angajatorul trebuie să furnizeze echipamentul individual de protectie, luând în considerare reglementările tehnice române care transpun legislatia comunitară privind libera circulatie a acestui echipament.

(2) Aceste reguli indică, în special, împrejurările sau situatiile de risc în care este necesară utilizarea echipamentului individual de protectie, fără a aduce atingere prioritătii care trebuie să se acorde mijloacelor de protectie colectivă.

(3) Anexele nr. 1–3 au un caracter orientativ, contin informatii utile pentru stabilirea acestor reguli si fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 17. – Atunci când Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei adaptează regulile prevăzute la art. 16, acesta ia în considerare orice modificări semnificative ale riscului, mijloacelor de protectie colectivă si echipamentelor individuale de protectie, determinate de evolutiile tehnologice.

Art. 18. – Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei consultă organizatiile angajatorilor si lucrătorilor cu privire la regulile prevăzute la art. 16 si 17.

 

SECTIUNEA a 4-a

Informarea, consultarea si participarea lucrătorilor

 

Art. 19. – Fără a aduce atingere prevederilor art. 16 din Legea securitătii si sănătătii în muncă nr. 319/2006, lucrătorii si/sau reprezentantii acestora sunt informati cu privire la toate măsurile ce trebuie luate în domeniul securitătii si sănătătii lucrătorilor, atunci când acestia utilizează echipamente individuale de protectie la locul de muncă.

Art. 20. – Consultarea si participarea lucrătorilor si/sau a reprezentantilor acestora cu privire la problemele la care se face referire în prezenta hotărâre, inclusiv în anexele la aceasta, se desfăsoară în conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 319/2006.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii finale

 

Art. 21. – Adaptările de natură strict tehnică ale anexelor nr. 1–3 se efectuează de Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, în functie de:

a) adoptarea reglementărilor de armonizare tehnică si de standardizare cu privire la echipamentele individuale de protectie; si/sau

b) progresele tehnice, evolutia reglementărilor sau specificatiilor internationale ori a cunostintelor din domeniul echipamentelor individuale de protectie.

Art. 22. – Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei raportează Comisiei Europene la fiecare 5 ani cu privire la aplicarea prevederilor prezentei hotărâri, indicând punctele de vedere ale partenerilor sociali.

Art. 23. – Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 octombrie 2006.

*

Prezenta hotărâre transpune Directiva 89/656/CEE privind cerintele minime de securitate si sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentului individual de protectie la locul de muncă [a 3-a directivă specifică în sensul art. 16 alin. (1) din Directiva 89/391/CEE], publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L393/1989.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

p. Ministrul integrării europene,

Adrian Ciocănea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 9 august 2006.

Nr. 1.048.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

TABEL

pentru evaluarea riscurilor în vederea selectionării echipamentelor individuale de protectie

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

orientativă si neexhaustivă a echipamentelor individuale de protectie

 

Protectia capului:

– căsti de protectie pentru utilizare în industrie (mine, santiere de lucrări publice, alte ramuri industriale);

– acoperământ usor pentru protectia scalpului (caschete, bonete, plase de păr, cu sau fără cozoroc);

– acoperământ pentru cap (bonete, caschete, pălării etc. din material textil, material textil tratat etc.).

Protectia împotriva zgomotului:

– antifoane interne si alte dispozitive similare;

– căsti antifonice (care acoperă tot capul);

– antifoane externe care pot fi montate pe căsti de protectie industriale;

– antifoane externe cu receptor de joasă frecventă încorporat;

– antifoane cu comunicare audio.

Protectia ochilor si a fetei:

– ochelari cu brate;

– ochelari-mască;

– ochelari-mască împotriva radiatiilor X, ochelari-mască mpotriva radiatiilor laser, ochelari-mască împotriva radiatiilor ultraviolete, infrarosii, vizibile;

– ecrane faciale (viziere);

– măsti si căsti pentru sudura cu arc (măsti de mână, măsti cu fixare pe cap sau măsti care pot fi montate pe căsti de protectie).

Protectia respiratorie:

– aparate filtrante împotriva pulberilor, gazelor si pulberilor radioactive;

– aparate de protectie respiratorie izolante cu aductie de aer;

– aparate de protectie respiratorie cu mască de sudură detasabilă;

– aparate si dispozitive pentru scufundare;

– costume pentru scufundare.

Protectia mâinii si bratului:

– mănusi care asigură protectie:

• împotriva agresiunilor mecanice (întepături, tăieturi, vibratii etc.);

• împotriva substantelor chimice;

• pentru electricieni si împotriva căldurii;

– mănusi cu un deget;

– degetare;

– mânecute;

– mansetă de protectie a încheieturii mâinii pentru munci grele;

– mitene (mănusi fără degete);

– mănusi de protectie.

Protectia picioarelor si a gambelor:

– pantofi, bocanci, cizme semiînalte si cizme de securitate;

– încăltăminte la care se pot scoate rapid sireturile sau cârligele;

– încăltăminte cu bombeu suplimentar de protectie;

– încăltăminte si supraîncăltări cu tălpi rezistente de căldură;

– încăltăminte, cizme si supraîncăltări rezistente la căldură;

– încăltăminte, cizme si supraîncăltări termoizolante;

– încăltăminte, cizme si supraîncăltări împotriva vibratiilor;

– încăltăminte, cizme si supraîncăltări antistatice;

– încăltăminte, cizme si supraîncăltări electroizolante;

– cizme pentru lucrătorii cu ferăstraie cu lant;

– saboti;

– genunchiere;

– glezniere detasabile;

– ghetre;

– tălpi detasabile (rezistente la căldură, perforare sau transpiratie);

– crampoane detasabile pentru gheată, zăpadă sau podele alunecoase.

Protectia pielii:

– creme de protectie/unguente.

Protectia trunchiului si a abdomenului:

– veste, jachete si sorturi de protectie împotriva agresiunilor mecanice (întepare, tăiere, stropi de metal topit etc.);

– veste, jachete si sorturi de protectie împotriva substantelor chimice;

– veste cu sistem de încălzire;

– veste de salvare;

– sorturi de protectie împotriva radiatiilor X;

– centuri lomboabdominale.

Protectia întregului corp

Echipament proiectat pentru a preveni căderile:

– echipament de prevenire a căderilor (echipament complet cu toate accesoriile necesare);

– echipament de frânare cu absorbire a energiei cinetice (echipament complet cu toate accesoriile necesare);

– dispozitive de sustinere a corpului (centuri de securitate).

Îmbrăcăminte de protectie:

– îmbrăcăminte pentru lucru îde securitate“ (două piese si combinezoane);

– îmbrăcăminte de protectie împotriva agresiunilor mecanice (întepare, tăiere etc.);

– îmbrăcăminte de protectie împotriva substantelor chimice;

– îmbrăcăminte de protectie împotriva proiectiilor de metal topit si a radiatiilor infrarosii;

– îmbrăcăminte de protectie rezistentă la căldură;

– îmbrăcăminte termoizolantă;

– îmbrăcăminte de protectie împotriva contaminării radioactive;

– îmbrăcăminte de protectie împotriva pulberilor;

– îmbrăcăminte de protectie împotriva gazelor;

– îmbrăcăminte si accesorii (banderole, mănusi etc.) de semnalizare fluorescente, reflectorizante;

– pături de protectie.

 

ANEXA Nr. 3

 

LISTA

orientativă si neexhaustivă a activitătilor si sectoarelor de activitate care pot necesita utilizarea de echipament individual de protectie

 

1. Protectia capului (protectia craniului)

Căsti de protectie:

– lucrări de constructii, în special activitate pe, sub sau în apropierea schelelor si locurilor de muncă la înăltime, la operatii de montare si demontare a cofrajelor, de asamblare si instalare, activitate desfăsurată pe schele si de demolări;

– lucrări de poduri metalice, constructii metalice înalte, stâlpi, turnuri, structuri hidraulice de metal, furnale, otelării si laminoare, containere mari, conducte mari, cazane si centrale electrice;

– lucrări în fose, santuri, puturi si galerii;

– terasamente si lucrări în piatră;

– lucrări în subteran, cariere, excavări la suprafată, halde;

– lucrări cu unelte de Ompuscat bolturi;

– lucrări cu explozivi;

– lucrări în vecinătatea lifturilor, dispozitivelor de ridicare, macaralelor si a transportoarelor;

– lucrări la furnale, instalatii de concasare fină, otelării, laminoare, ateliere metalurgice, forjare, matritare la cald si turnare;

– lucrări la cuptoare industriale, containere, masini, silozuri, buncăre si conducte;

– lucrări de constructii navale;

– lucrări de manevră feroviare;

– lucrări în abatoare.

2. Protectia picioarelor

Încăltăminte de securitate cu talpă antiperforatie:

– lucrări de constructii, civile si rutiere;

– lucrări pe schele;

– lucrări de demolare;

– lucrări de constructii în beton si plăci prefabricate, care presupun montarea si demontarea cofrajelor;

– lucrări pe santiere si în spatii de depozitare;

– lucrări pe acoperisuri.

Încăltăminte de securitate fără talpă antiperforatie:

– lucrări pe poduri metalice, constructii metalice înalte, stâlpi, turnuri, structuri hidraulice de metal, furnale, otelării si laminoare, containere mari, conducte mari, cazane si centrale electrice;

– constructia de cuptoare, instalatii de încălzire si ventilare si lucrări de asamblare de metale;

– lucrări de transformare si întretinere;

– lucrări cu furnale, instalatii de concasare fină, otelării, laminoare, ateliere metalurgice, forjare, matritare la cald, presări la cald si trefilare;

– lucrări în cariere si în exploatări de suprafată si halde;

– extractia si prelucrarea pietrei;

– productia, tratarea si prelucrarea produselor din sticlă plată si a recipientelor din sticlă;

– lucrări de manipulare a formelor în industria ceramicii;

– căptusirea cuptoarelor din industria ceramicii;

– lucrări de turnare în industria produselor ceramice si a materialelor de constructii;

– transport si depozitare;

– lucrări cu blocuri de carne congelată si ambalaje metalice de conserve alimentare;

– lucrări de constructii navale;

– lucrări de manevră feroviare.

Încăltăminte de securitate cu toc sau talpă ortopedică si insertie antiperforatie:

– lucrări pe acoperisuri.

Încăltăminte de securitate cu tălpi termoizolante:

– lucrări cu si pe materiale foarte fierbinti sau foarte reci.

Încăltăminte de securitate care se poate dezechipa usor:

– acolo unde există riscul penetrării de substante incandescente.

3. Protectia ochilor sau a fetei

Ochelari de protectie, viziere si ecrane faciale:

– lucrări de sudură, polizare si debitare;

– lucrări de găurire si gravare;

– lucrări de tăiere si prelucrare a pietrei;

– lucrări cu unelte de Ompuscat bolturi;

– utilizarea de masini a căror functionare se bazează pe îndepărtarea spanului în cazul prelucrării de materiale care produc span;

– matritarea la cald;

– îndepărtarea si măruntirea cioburilor;

– pulverizarea de substante abrazive;

– lucrări cu solutii acide si alcaline, dezinfectanti si produse de curătare corozive;

– utilizarea de dispozitive cu jet lichid;

– lucrări cu si în apropierea materialelor incandescente;

– lucrări cu căldură radiantă;

– lucrări cu laser.

4. Protectia respiratorie

Semimăsti/Aparate de protectie respiratorie:

– lucrări în containere, spatii înguste si cuptoare industriale alimentate cu gaz, în cazul în care poate exista riscul intoxicării cu gaz sau cantitatea de oxigen este insuficientă;

– lucrări la gura de încărcare a furnalelor;

– lucrări în apropierea convertizoarelor si a conductelor de gaz ale furnalelor;

– lucrări în apropierea oalelor de turnare, în cazul în care se pot degaja vapori de metale grele;

– lucrări pe căptuseala furnalelor si a oalelor de turnare, în cazul în care se pot degaja pulberi;

– vopsirea prin pulverizare fără ventilatie corespunzătoare;

– lucrări în puturi, canale si alte spatii subterane ale sistemului de canalizare;

– lucrări în instalatii de răcire în care există riscul scurgerii agentului de refrigerare.

5. Protectia auzului

Antifoane:

– lucrări la prese de metale;

– lucrări cu dispozitive pneumatice;

– lucrări ale personalului de la sol în aeroporturi;

– lucrări de treierat;

– lucrări în industria lemnului si textilă.

6. Protectia corpului, bratelor si mâinilor

Îmbrăcăminte de protectie:

– lucrări cu acizi si solutii caustice, dezinfectanti si substante de curătare corozive;

– lucrări cu sau în apropierea materialelor fierbinti si

acolo unde se simt efectele căldurii;

– lucrări cu produse din sticlă plată;

– lucrări de sablare;

– lucrări în camere frigorifice.

Îmbrăcămite de protectie greu inflamabilă:

– lucrări de sudură în spatii înguste.

Sorturi rezistente la perforatie:

– lucrări de dezosare si transare;

– lucrări cu cutite de mână care implică îndreptarea cutitului spre corp.

Sorturi din piele:

– lucrări de sudură;

– lucrări de forjare;

– lucrări de turnare.

Protectia antebratului:

– lucrări de dezosare si transare.

Mănusi:

– lucrări de sudură;

– manipularea de obiecte cu muchii ascutite, dar nu la utilizarea masinilor care prezintă riscul ca mănusa să fie prinsă;

– lucrări neprotejate cu acizi si solutii caustice.

Mănusi din împletitură metalică:

– lucrări de dezosare si transare;

– utilizarea obisnuită a cutitelor de mână în productie si abatoare;

– schimbarea cutitelor la masinile de tăiat.

7. Îmbrăcăminte de protectie împotriva intemperiilor:

– lucrări în aer liber pe ploaie si vreme rece.

8. Îmbrăcăminte reflectorizantă:

– lucrări în locuri în care lucrătorii trebuie să poată fi observati la timp.

9. Centuri de securitate:

– lucrări pe schele;

– asamblarea de piese prefabricate;

– lucrări pe stâlpi.

10. Frânghii de securitate:

– lucrări în cabine de macarale amplasate la mare înăltime;

– lucrări în cabine de stivuitoare si elevatoare amplasate la mare înăltime în depozite;

– lucrări în partea superioară a turnurilor de sondă;

– lucrări în puturi si canalizări.

11. Protectia pielii:

– prelucrarea materialelor de acoperire;

– lucrări de tăbăcărie.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru unele consilii judetene

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, precum si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – (1) Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si al municipiului Bucuresti pe anul 2006, pentru bugetele proprii ale unor judete, cu suma de 10.233 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru executarea lucrărilor de reparatii capitale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Economiile la cheltuielile de proiectare înregistrate de unitătile rezidentiale prevăzute în anexă, fată de sumele aprobate prin anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 183/2006 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru unele consilii judetene si pentru Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti, vor fi folosite pentru executarea lucrărilor de reparatii capitale prevăzute la alin. (1).

Art. 2. – Utilizarea sumelor prevăzute la art. 1 se va face de către ordonatorii principali de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. – Autoritatea Natională pentru Persoanele cu Handicap va verifica modul de utilizare a sumelor prevăzute la art. 1.

Art. 4. – Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Presedintele Autoritătii Nationale

pentru Persoanele cu Handicap,

Silviu George Didilescu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 16 august 2006.

Nr. 1.062.

 

ANEXĂ

 

SITUATIA

sumelor repartizate pentru bugetele proprii ale judetelor pentru executia lucrărilor de reparatii capitale

 

– mii lei –

Nr.

crt.

Consiliul

Judetean

Unitatea rezidentială pentru care este alocată suma

Suma

1.

Arges

Centrul de integrare prin terapie ocupatională Tigveni

1.719

2.

Bacău

Centrul de îngrijire si asistentă Răchitoasa

989

3.

Hunedoara

Centrul de recuperare si reabilitare pentru persoane cu handicap Păclisa

2.384

4.

Satu Mare

Centrul de îngrijire si asistentă Satu Mare

1.769

5.

Tulcea

Centrul de recuperare si reabilitare neuropsihiatrică Babadag

3.372

 

TOTAL:

 

10.233

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind constituirea Comisiei pentru solutionarea întâmpinărilor persoanelor propuse pentru expropriere în vederea realizării lucrării de interes national “Mentinerea si dezvoltarea capacitătii de productie în câmpul minier Amaradia-Tărâia, etapa a II-a, carierele Berbesti si Oltet“, judetul Vâlcea

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 15 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Se constituie Comisia pentru solutionarea întâmpinărilor persoanelor propuse pentru expropriere în vederea realizării lucrării de interes national “Mentinerea si dezvoltarea capacitătii de productie în câmpul minier Amaradia-Tărâia, etapa a II-a, carierele Berbesti si Oltet“, judetul Vâlcea, în componenta prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei si comertului,

Mihai Cosmin Popescu,

secretar de stat

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 16 august 2006.

Nr. 1.080.

 

ANEXĂ

 

COMPONENTA

Comisiei pentru solutionarea întâmpinărilor persoanelor propuse pentru expropriere în vederea realizării lucrării de interes national “Mentinerea si dezvoltarea capacitătii de productie în câmpul minier Amaradia-Tărâia, etapa a II-a, carierele Berbesti si Oltet“, judetul Vâlcea

 

Presedinte: Stanciu Ion – director general adjunct, Ministerul Economiei si Comertului

Membri: Bucsă Mircea – consilier, Ministerul Economiei si Comertului

Cotoi Iosif – consilier, Ministerul Economiei si Comertului

Boeangiu Vasile-Pîrvu – primarul comunei Alunu

Palea Ion – proprietar

Alb Vasile – proprietar

Rada Grigore – proprietar

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 765/2006 privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru Agentia Natională pentru Sport

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Hotărârea Guvernului nr. 765/2006 privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru Agentia Natională pentru Sport, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 532 din 20 iunie 2006, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art.1. – Se aprobă suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru, pentru Agentia Natională pentru Sport, cu suma de 700 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, la capitolul 67.01 “Cultură, recreere si religie“, titlul “Alte cheltuieli“, în vederea finantării cheltuielilor de organizare si desfăsurare a actiunilor de pregătire si participare în competitii sportive internationale ale Federatiei Române de Volei, prevăzute în programul de activitate pe semestrul II al anului 2006.“

2. Anexa se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Constantin Gheorghe

Presedintele Agentiei Nationale pentru Sport,

Florian Gheorghe

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 16 august 2006.

Nr. 1.084.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a unor memorandumuri de finantare ISPA

 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (2) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a următoarelor memorandumuri de finantare ISPA*):

1. ISPA 2005/RO/16/P/PT/002 – “Reconstructia sectiunilor de infrastructură feroviară si rutieră distruse de inundatii în lunile iulie si august 2005 în judetele Giurgiu, Vrancea si Bacău, România“, semnat de partea comunitară la data de 28 octombrie 2005 si de partea română la data de 2 februarie 2006;

2. ISPA 2004/RO/16/P/PT/009 – “Constructia infrastructurii rutiere si feroviare de acces la cel de-al doilea pod peste Dunăre la Calafat–Vidin (teritoriul românesc)“, semnat de partea comunitară la data de 25 noiembrie 2005 si de partea română la data de 10 martie 2006;

3. ISPA 2005/RO/16/P/PT/001 – “Varianta de ocolire Lugoj, localizată în judetul Timis, România“, semnat de partea comunitară la data de 29 noiembrie 2005 si de partea română la data de 10 martie 2006;

4. ISPA 2004/RO/16/P/PA/001 – “Asistentă tehnică pentru suport institutional si pentru elaborarea unui plan general de transport în România“, semnat de partea comunitară la data de 25 noiembrie 2005 si de partea română la data de 10 martie 2006;

5. ISPA 2004/RO/16/P/PA/002 – “Asistentă tehnică privind elaborarea portofoliului de proiecte pentru Fondul de coeziune în sectorul rutier, în România“, semnat de partea comunitară la data de 25 noiembrie 2005 si de partea română la data de 10 martie 2006;

6. ISPA 2004/RO/16/P/PA/003 – “Asistentă tehnică privind elaborarea portofoliului de proiecte pentru Fondul de coeziune în sectorul feroviar, în România“, semnat de partea comunitară la data de 29 noiembrie 2005 si de partea română la data de 10 martie 2006;

7. ISPA 2005/RO/16/P/PA/002 – “Asistentă tehnică pentru îmbunătătirea conditiilor de navigatie pe sectorul comun româno-bulgar al Dunării si studiile aferente“, semnat de partea comunitară la data de 29 noiembrie 2005 si de partea română la data de 10 martie 2006;

8. ISPA 2005/RO/16/P/PA/003 – “Asistentă tehnică privind elaborarea portofoliului de proiecte pentru fondurile structurale în sectorul rutier, localizate în regiunile de nordvest, nord-est, est, sud-est, sud si în centrul României“, semnat de partea comunitară la data de 6 decembrie 2005 si de partea română la data de 10 martie 2006;

9. ISPA 2004/RO/16/P/PE/005 – “Modernizarea sistemelor de apă potabilă si canalizare si construirea unei noi statii de epurare a apelor uzate în Galati, România“, semnat de partea comunitară la data de 17 octombrie 2005 si de partea română la data de 2 februarie 2006;

10. ISPA 2004/RO/16/P/PE/007 – “Managementul integrat al deseurilor în municipiul Bacău si în zonele învecinate, judetul Bacău, România“, semnat de partea comunitară la data de 22 noiembrie 2005 si de partea română la data de 10 martie 2006;

11. ISPA 2005/RO/16/P/PE/001 – “Managementul integrat al deseurilor solide în judetul Arges, România“, semnat de partea comunitară la data de 29 noiembrie 2005 si de partea română la data de 10 martie 2006;

12. ISPA 2005/RO/16/P/PE/002 – “Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apă si apă uzată în orasele Deva si Hunedoara, judetul Hunedoara, România“, semnat de partea comunitară la data de 29 noiembrie 2005 si de partea română la data de 10 martie 2006;

13. ISPA 2005/RO/16/P/PE/004 – “Reabilitarea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apă si de apă uzată din orasul Suceava, localizat în judetul Suceava, România“, semnat de partea comunitară la data de 29 noiembrie 2005 si de partea română la data de 10 martie 2006;

14. ISPA 2005/RO/16/P/PA/001 – “Asistentă tehnică pentru pregătirea proiectelor în sectorul de mediu în România“, semnat de partea comunitară la data de 29 noiembrie 2005 si de partea română la data de 10 martie 2006.

Art. 2. – Autoritatea de Management pentru Infrastructură din cadrul Ministerului Finantelor Publice va urmări punerea în aplicare a prezentului ordin.

Art. 3. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Sebastian Bodu

 

Bucuresti, 7 aprilie 2006.

Nr. 561.


*) Memorandumurile se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 722 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.186/2006 privind deschiderea procedurii de reorganizare judiciară si faliment de către organele fiscale competente si propunerile de numire a lichidatorilor

 

Având în vedere dispozitiile Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei,

în temeiul art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. I. – Articolul 7 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.186/2006 privind deschiderea procedurii de reorganizare judiciară si faliment de către organele fiscale competente si propunerile de numire a lichidatorilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 632 din 21 iulie 2006, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art.7. – (1) Organele fiscale nu vor accepta ca în cadrul procedurii insolventei onorariul lunar al administratorului sau al lichidatorului să fie mai mare de 2.000 lei pe lună.

Acordarea onorariului lunar este conditionată de desfăsurarea unor activităti în respectivul dosar de lichidare, activităti reflectate în raportul prevăzut la art. 21 din Legea nr. 85/2006.

(2) Organele fiscale nu vor accepta ca în cadrul procedurii insolventei onorariul de succes al administratorului sau al lichidatorului să fie mai mare de 7% din sumele obtinute prin valorificarea bunurilor, exclusiv TVA.

(3) Onorariul de succes urmează a fi stabilit astfel:

a) 7% din sumele obtinute prin valorificarea bunurilor, exclusiv TVA, în situatia în care creanta fiscală este acoperită în integralitate, într-un termen de 12 luni de la data deschiderii procedurii;

b) 6% din sumele obtinute prin valorificarea bunurilor, exclusiv TVA, în situatia în care creanta fiscală este acoperită într-un procent mai mare de 80% inclusiv, în termen de 18 luni de la deschiderea procedurii;

c) 5% din sumele obtinute prin valorificarea bunurilor, exclusiv TVA, în situatia în care creanta fiscală este acoperită într-un procent mai mare de 50% inclusiv, în termen de 24 de luni de la deschiderea procedurii.

(4) Organele fiscale nu vor accepta să fie acordat onorariul de succes în situatia în care creanta fiscală se recuperează într-un procent mai mic de 50%.

(5) Organele fiscale nu vor accepta ca valoarea onorariului să fie mai mare decât valoarea creantei fiscale stinse prin aplicarea prevederilor Legii nr. 85/2006.“

Art. II. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 11 august 2006.

Nr. 1.342.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

ORDIN

privind abrogarea Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 8/2002 pentru punerea în aplicare a Normelor privind măsurile prudentiale pentru practicarea asigurării de răspundere civilă pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule în afara teritoriului României (Carte Verde)

 

Tinând seama de dispozitiile art. 25 alin. (3) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (26)–(28) si ale art. 47 pct. 2 lit. k) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare,

potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 8 august 2006, prin care s-a aprobat abrogarea Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 8/2002 pentru punerea în aplicare a Normelor privind măsurile prudentiale pentru practicarea asigurării de răspundere civilă pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule în afara teritoriului României (Carte Verde), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 740 din 10 octombrie 2002,

presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:

Art. 1. – Pe data de 1 octombrie 2006 se abrogă Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 8/2002 pentru punerea în aplicare a Normelor privind măsurile prudentiale pentru practicarea asigurării de răspundere civilă pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule în afara teritoriului României (Carte Verde), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 740 din 10 octombrie 2002.

Art. 2. – Secretarul general si Directia generală asigurări obligatorii din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 16 august 2006.

Nr. 113.125.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

ORDIN

pentru punerea în aplicare a Normelor privind cota procentuală pentru contributia asigurătorilor la Fondul de protectie a victimelor străzii pentru anul 2006

 

Tinând seama de dispozitiile art. 61 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările si reasigurările în România, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 251 alin. (7) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (26) si (27) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 8 august 2006, prin care s-au adoptat Normele privind cota procentuală pentru contributia asigurătorilor la Fondul de protectie a victimelor străzii pentru anul 2006,

presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Normele privind cota procentuală pentru contributia asigurătorilor la Fondul de protectie a victimelor străzii pentru anul 2006, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Secretarul general si Directia generală asigurări obligatorii din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 16 august 2006.

Nr. 113.126.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind cota procentuală pentru contributia asigurătorilor la Fondul de protectie a victimelor străzii pentru anul 2006

 

Art. 1. – (1) Începând cu data de 1 octombrie 2006, contributia asigurătorilor care practică asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule, denumită asigurarea RCA, la Fondul de protectie a victimelor străzii, denumit în continuare Fond, este stabilită la cota procentuală de 2,5% din volumul primelor brute încasate pentru această asigurare.

(2) Sumele ce reprezintă contributia asigurătorilor RCA la Fond se virează până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului expirat sau următoarea zi lucrătoare, în cazul în care această dată este zi nelucrătoare. În documentele de plată a contributiilor la fond trebuie să se precizeze perioada pentru care se efectuează virarea acestora.

Art. 2. – (1) Pentru nevirarea la termen a contributiilor la Fond se datorează majorări de întârziere, calculate potrivit reglementărilor legale, aplicabile în materia colectării creantelor bugetare.

(2) Majorările de întârziere se evidentiază distinct pe ordinul de plată si se virează în contul Fondului.

Art. 3. – Modul de constituire, de utilizare si de plasament al sumelor bănesti la dispozitia Fondului este stabilit prin normele emise prin ordin al presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 4. – (1) Fondul are obligatia urmăririi încasării contributiei, respectării prevederilor legale privind calculul contributiei datorate, precum si a majorărilor de întârziere datorate pentru neplata la termen a acesteia.

(2) Fondul va prezenta Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, până la sfârsitul lunii următoare trimestrului expirat, raportarea cu privire la contributia la Fond, precum si a majorărilor de întârziere datorate.

Art. 5. – (1) Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 octombrie 2006.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.101/2006 pentru punerea în aplicare a Normelor privind cota procentuală pentru contributia asigurătorilor la Fondul de protectie a victimelor străzii pentru anul 2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 188 din 28 februarie 2006.