MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 744         LEGI, DECRETE, HOTĆRĀRI SI ALTE ACTE         Joi, 31 august 2006

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

968. - Decizie a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Gazelor Naturale privind aprobarea Codului tehnic al gazelor petroliere lichefiate (GPL)

 

1.034. - Ordin al ministrului sănătătii publice privind completarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 86/2006 pentru aprobarea derulării programelor si subprogramelor de sănătate finantate din bugetul de stat īn anul 2006

 

1.346. - Ordin al ministrului finantelor publice privind aprobarea Procedurii de atribuire a codului de īnregistrare fiscală pentru persoanele fizice care desfăsoară activităti economice īn mod independent sau exercită profesii libere, a Procedurii de modificare a domiciliului fiscal pentru asocierile si alte entităti fără personalitate juridică, precum si a modelului unor formulare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ĪN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

 

DECIZIE

privind aprobarea Codului tehnic al gazelor petroliere lichefiate (GPL)

 

Avānd īn vedere prevederile art. 8 lit. d) si ale art. 75 alin. (2) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare,

īn temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) si (5) din Legea nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Gazelor Naturale emite prezenta decizie.

Art. 1. - Se aprobă Codul tehnic al gazelor petroliere lichefiate (GPL), prevăzut īn anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Compartimentele de resort din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Gazelor Naturale, Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, Regia Autonom㠄Registrul Auto Romān", institutiile si agentii economici care desfăsoară activităti de proiectare, executie, productie, depozitare si distributie a gazelor petroliere lichefiate (GPL), precum si persoanele fizice autorizate care desfăsoară activităti īn acest domeniu vor duce la īndeplinire prevederile prezentei decizii.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Gazelor Naturale,

Stefan Cosmeanu

 

Bucuresti, 21 august 2006.

Nr. 968.

 

ANEXA

 

CODUL TEHNIC AL GAZELOR PETROLIERE LICHEFIATE

(GPL)

 


MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

privind completarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 86/2006 pentru aprobarea derulării programelor si subprogramelor de sănătate finantate din bugetul de stat īn anul 2006

 

Avānd īn vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma īn sistemul sanitar, ale Legii bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005 si ale Hotărārii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, văzānd Referatul de aprobare al Autoritătii de Sănătate Publică nr. E.N. 3.406/2006,

ministrul sănătătii publice emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătătii nr. 86/2006 pentru aprobarea derulării programelor si subprogramelor de sănătate finantate din bugetul de stat īn anul 2006, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 174 si nr. 174 bis din 23 februarie 2006, se completează după cum urmează:

 - La anexa nr. I „Norme metodologice de organizare, finantare si monitorizare a programelor, subprogramelor si interventiilor de sănătate finantate din bugetul de stat, raportarea si controlul indicatorilor specifici īn anul 2006", punctul I „Organizarea, finantarea si monitorizarea programelor, subprogramelor si interventiilor de sănătate," subpunctul 11, după litera a1) a alineatului (1) se introduce o nouă literă, litera a2), cu următorul cuprins:

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă următoarele proceduri:

a) Procedura de atribuire a codului de īnregistrare fiscală pentru persoanele fizice care desfăsoară activităti economice īn mod independent sau exercită profesii libere, prevăzută īn anexa nr. 1;

b) Procedura de modificare a domiciliului fiscal pentru asocierile si alte entităti fără personalitate juridică, prevăzută īn anexa nr. 2.

Art. 2. - Se aprobă modelul si continutul următoarelor formulare:

a) Declaratie de īnregistrare fiscală/Declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice care desfăsoară activităti economice īn mod independent sau exercită profesii libere (070), cod MFP 14.13.01.10.11/5, prevăzută īn anexa nr. 3;

,,a2) Autoritătile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti pot achizitiona pe plan local cantitătile de vaccin diftero-tetanic-pertussis adsorbit, necesare desfăsurării campaniilor de vaccinare, pentru perioada 1 septembrie - 30 noiembrie 2006, a copiilor īn vārstă de 2 si 6 luni, conform Programului national de imunizări pentru anul 2006. Sumele aferente procurării lor majorează bugetul alocat autoritătilor de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, īn cadrul subprogramului 1.1 «Supravegherea si controlul bolilor transmisibile», titlul 20 «Bunuri si servicii»;".

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

b) Declaratie de modificare a domiciliului fiscal pentru asocierile si alte entităti fără personalitate juridică (080), cod MFP 14.13.01.10.11/6, prevăzută īn anexa nr. 4;

c) Īnstiintare privind obligatia de īnregistrare fiscală sau de modificare a domiciliului fiscal, prevăzută īn anexa nr. 5;

d) Notificare, prevăzută īn anexa nr. 6.

Art. 3. - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare si de păstrare ale formularelor prevăzute la art. 2 sunt stabilite īn anexa nr. 7.

Art. 4. - Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Directia generală de gestiune a impozitelor si contributiilor, Directia generală a tehnologiei informatiei, Directia economică si administrativă, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti si administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti vor duce la īndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin va fi publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

Art. 7. - Se abrogă Ordinul ministrului finantelor publice privind procedura de īnregistrare īn scopuri de TVA a persoanelor fizice.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 24 august 2006.

Nr. 1.034.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind aprobarea Procedurii de atribuire a codului de īnregistrare fiscală pentru persoanele fizice care desfăsoară activităti economice īn mod independent sau exercită profesii libere, a Procedurii de modificare a domiciliului fiscal pentru asocierile si alte entităti fără personalitate juridică, precum si a modelului unor formulare

 

Īn temeiul art. 11 alin. (5) din Hotărārea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

avānd īn vedere prevederile art. 121 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, precum si dispozitiile art. 31 si ale art. 69 alin. (1) lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

CAPITOLUL I

Prevederi generale

 

1.1. Prevederile prezentei proceduri se aplică persoanelor fizice care desfăsoară īn mod independent activităti economice autorizate sau exercită profesii libere, denumite īn continuare contribuabili.

1.2. Sunt exceptati contribuabilii care desfăsoară exclusiv activităti īntr-o formă de asociere.

2.1. Īncepānd cu data de 1 ianuarie 2007, codul de identificare fiscală atribuit contribuabililor este codul de īnregistrare fiscală atribuit de organul fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, potrivit prevederilor art. 69 alin. (1) lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

2.2. Īn cazul īn care contribuabilul desfăsoară mai multe activităti autorizate sau activitatea se desfăsoară īn mai multe locatii, atribuirea codului de īnregistrare fiscală se face numai pentru activitatea principală, la sediul principal de desfăsurare a acesteia, celelalte locatii reprezentānd sedii secundare si le sunt aplicabile dispozitiile art. 72 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

3. Cu aceeasi dată, pentru contribuabilii care se īnregistrează ca persoană impozabilă īn scopuri de TVA, codul de identificare fiscală este alcătuit din codul de īnregistrare fiscală mentionat la pct. 2 si din prefixul „RO", conform ISO Standard 3166 - alpha 2.

4.1. Codul de īnregistrare fiscală este utilizat de contribuabilii definiti potrivit pct. 1, īn relatia cu organul fiscal competent si cu ceilalti contribuabili, numai īn legătură cu activitatea economică autorizată desfăsurată sau cu profesia liberă exercitată.

4.2. Organul fiscal competent pentru administrarea impozitelor, taxelor si a contributiilor datorate bugetului general consolidat īn legătură cu activitatea economică autorizată desfăsurată sau cu profesia liberă exercitată, cu exceptia impozitului pe venit datorat pentru veniturile proprii, este organul fiscal īn a cărui rază teritorială īsi au sediul activitătii sau locul unde se desfăsoară efectiv activitatea principală, potrivit art. 31 alin. (1) lit. a1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

5.1. Pentru īndeplinirea obligatiilor fiscale potrivit reglementărilor īn domeniul impozitului pe venit datorat pentru veniturile proprii, codul de identificare fiscală utilizat de persoanele fizice este codul numeric personal, potrivit art. 69 alin. (1) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

5.2. Organul fiscal competent pentru administrarea impozitului pe venit datorat pentru veniturile proprii este organul fiscal īn a cărui rază teritorială persoana fizică are adresa unde īsi are domiciliul potrivit legii sau adresa unde locuieste efectiv, īn cazul īn care aceasta este diferită de domiciliu, potrivit art. 31 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

6. Evidenta acestor contribuabili se organizează electronic, īn cadrul registrului contribuabililor, de către Agentia Natională de Administrare Fiscală.

7. Data luării īn evidentă ca persoană impozabilă īn scopuri de TVA va rămāne neschimbată ori de cāte ori contribuabilul īsi schimbă certificatul de īnregistrare īn scopuri de TVA, cu exceptia situatiei cānd este scos din evidentă ca persoană impozabilă īnregistrată īn scopuri de TVA.

 

CAPITOLUL II

Procedura de solicitare si atribuire a codului de īnregistrare fiscală pentru contribuabilii īnregistrati fiscal pānă la data de 1 septembrie 2006

 

1. Contribuabilii definiti la cap. I pct. 1 din prezenta procedură, īnregistrati īn evidentele fiscale la data de 1 septembrie 2006, au obligatia să solicite atribuirea codului de īnregistrare fiscală.

2. Pānă la data de 30 septembrie 2006, administratiile finantelor publice vor īnstiinta toti contribuabilii care īsi au domiciliul fiscal īn raza lor teritorială de competentă asupra obligatiei īnscrise la pct. 1 din prezentul capitol.

3. Īnstiintarea se īntocmeste si se emite prin intermediul mijloacelor informatice, fără să poarte semnătura persoanelor īmputernicite ale organului fiscal si stampila organului fiscal, īn două exemplare, din care un exemplar se comunică contribuabilului, iar cel de-al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al acestuia.

 

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 14 august 2006.

Nr. 1.346.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROCEDURĂ

de atribuire a codului de īnregistrare fiscală pentru persoanele fizice care desfăsoară activităti economice īn mod independent sau exercită profesii libere

 

Modelul si continutul formularului de īnstiintare sunt prevăzute īn anexa nr. 5.

4. Pentru atribuirea codului de īnregistrare fiscală si eliberarea noului certificat de īnregistrare fiscală, contribuabilii depun la organul fiscal īn a cărui rază teritorială īsi au sediul activitătii sau locul unde se desfăsoară efectiv activitatea principală, denumit īn continuare organ fiscal competent, „Declaratie de īnregistrare fiscală/Declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice care desfăsoară activităti economice īn mod independent sau exercită profesii libere" (070), īnsotită de o copie de pe certificatul de īnregistrare fiscală emis anterior si de actele doveditoare ale informatiilor cuprinse īn aceasta.

Modelul si continutul formularului sunt prevăzute īn anexa nr. 3.

5. La primirea declaratiei de īnregistrare fiscală/ declaratiei de mentiuni, organul fiscal competent verifică modul de completare a acesteia si actele doveditoare ale informatiilor.

6. Dacă, īn urma verificărilor efectuate, se constată că nu există neconcordante, organul fiscal competent atribuie codul de īnregistrare fiscală si emite certificatul de īnregistrare fiscală.

6.1. Certificatul de īnregistrare fiscală contine la sectiunea „Date de identificare" următoarele:

a) - īn cazul persoanei fizice autorizate - mentiunea „Persoană fizică autorizată";

 - īn cazul persoanei fizice care exercită profesii libere - denumirea, potrivit legii speciale (de exemplu: „ION IONESCU - Cabinet de avocat") sau altele asemenea;

b) numele si prenumele persoanei fizice;

c) codul numeric personal;

d) adresa sediului activitătii sau a locului unde se desfăsoară efectiv activitatea principală.

7. Dacă, īn urma verificărilor efectuate, se constată neconcordante, organul fiscal competent va solicita prezenta contribuabilului la sediul său, īn vederea clarificării situatiei fiscale, prin transmiterea notificării prevăzute īn anexa nr. 6.

7.1. Notificarea se īntocmeste īn două exemplare, din care un exemplar se comunică contribuabilului, iar cel de-al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al acestuia. Cu ocazia transmiterii notificării, organul fiscal competent va deschide dosarul fiscal al contribuabilului.

7.2. Dacă respectivul contribuabil nu se prezintă īn termen de 15 zile de la data comunicării notificării, pentru clarificarea situatiei fiscale, solicitarea de eliberare a noului certificat de īnregistrare se respinge.

7.3. Īn vederea respingerii solicitării de īnregistrare a contribuabilului, se īntocmeste o notă care va cuprinde motivatia respingerii si la care se vor anexa atāt declaratia de īnregistrare depusă de contribuabil, cāt si notificarea transmisă acestuia de către organul fiscal competent. Nota se aprobă de conducătorul organului fiscal competent.

7.4. Motivatia respingerii solicitării de īnregistrare se comunică īn scris contribuabilului.

8. Īn cazul īn care contribuabilul va reveni cu o nouă declaratie de īnregistrare, se va relua procedura prevăzută īn acest capitol.

9. Termenul de eliberare a certificatului de īnregistrare este de 15 zile. īn cazul solicitării prezentei contribuabilului pentru solutionarea neconcordantelor, termenul se prelungeste conform prevederilor art. 681 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL III

Īnregistrarea fiscală īn perioada 1 septembrie 2006 - 31 decembrie 2006

 

1. Īnregistrarea fiscală se realizează potrivit prevederilor legale īn vigoare la data solicitării īnregistrării.

2. Īn cazul contribuabililor care nu au calitatea de comerciant, odată cu procedura aplicabilă potrivit prevederilor legale īn vigoare, se va aplica si procedura de īnregistrare, prevăzută la cap. II.

3. Contribuabilii care au calitatea de comerciant au obligatia ca, īn termen de 15 zile de la data comunicării certificatului de īnregistrare de la oficiile registrului comertului de pe lāngă tribunale, să se prezinte la organul fiscal competent si să solicite eliberarea codului de īnregistrare fiscală, conform procedurii prevăzute la cap. II.

 

CAPITOLUL IV

 

Īn cazul īn care, după data de 1 ianuarie 2007, contribuabilii solicită īnregistrarea fiscală la organul fiscal īn a cărui rază teritorială īsi au domiciliul, acest organ fiscal va īndruma contribuabilii să se prezinte la organul fiscal īn a cărui rază teritorială īsi au sediul activitătii sau locul de desfăsurare efectivă a activitătii principale, īn vederea īndeplinirii acestei obligatii.

 

CAPITOLUL V

Obligatia īnscrierii codului de persoană impozabilă īnregistrată īn scopuri de TVA pe documente

 

Contribuabilii īnregistrati potrivit prezentei proceduri au obligatia ca, īncepānd cu data de 1 ianuarie 2007, să īnscrie codul de īnregistrare īn scopuri de TVA pe documentele prevăzute la art. 71 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii privind preschimbarea certificatelor de īnregistrare ale contribuabililor care au calitatea de comerciant

 

1. După data de 1 ianuarie 2007, pe măsură ce contribuabilii solicită preschimbarea certificatelor de īnregistrare ca urmare a unor modificări ce tin de datele īnscrise īn certificatul de īnregistrare, oficiile registrului comertului de pe lāngă tribunale vor elibera, conform prevederilor legale, un alt certificat de īnregistrare ce va contine si noul cod de īnregistrare fiscală.

2. După data de 1 ianuarie 2007, certificatul de īnregistrare rămāne valabil pānă la preschimbarea acestuia potrivit pct. 1 din prezentul capitol.

 

ANEXA Nr. 2

 

PROCEDURĂ de modificare a domiciliului fiscal pentru asocierile si alte entităti fără personalitate juridică

 

CAPITOLUL I

Prevederi generale

 

1. Prevederile prezentei proceduri se aplică asocierilor si altor entităti fără personalitate juridică, denumite īn continuare contribuabili.

2. Īncepānd cu data de 1 ianuarie 2007, domiciliul fiscal al contribuabililor este sediul acestora sau locul unde se desfăsoară efectiv activitatea principală.

3. Cu aceeasi dată, pentru contribuabilii care se īnregistrează ca persoană impozabilă īn scopuri de TVA codul de identificare fiscală este alcătuit din codul de īnregistrare fiscală si din prefixul „RO", conform ISO Standard 3166 - alpha 2.

4. Data luării īn evidentă ca persoană impozabilă īn scopuri de TVA va rămāne neschimbată ori de cāte ori contribuabilul īsi schimbă certificatul de īnregistrare īn scopuri de TVA, cu exceptia situatiei cānd este scos din evidentă ca persoană impozabilă īnregistrată īn scopuri de TVA.

 

CAPITOLUL II

Procedura de modificare a domiciliului fiscal pentru asocierile si alte entităti fără personalitate juridică īnregistrate fiscal pānă la data de 1 septembrie 2006

 

1. Contribuabilii definiti la cap. I pct. 1 din prezenta procedură, īnregistrati īn evidentele fiscale la data de 1 septembrie 2006, au obligatia să solicite modificarea domiciliului fiscal, īn vederea eliberării certificatului de īnregistrare continānd adresa noului domiciliu fiscal.

2. Pānă la data de 30 septembrie 2006, administratiile finantelor publice vor īnstiinta toti contribuabilii care īsi au domiciliul fiscal īn raza lor teritorială de competentă asupra obligatiei īnscrise la pct. 1 din prezentul capitol.

3. Īnstiintarea se īntocmeste si se emite prin intermediul mijloacelor informatice, fără să poarte semnătura persoanelor īmputernicite ale organului fiscal si stampila organului fiscal, īn două exemplare, dintre care un exemplar se comunică contribuabilului, iar cel de-al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al acestuia.

Modelul si continutul formularului de īnstiintare sunt prevăzute īn anexa nr. 5.

4. Pentru eliberarea noului certificat de īnregistrare fiscală, contribuabilii depun la organul fiscal īn a cărui rază teritorială īsi au sediul sau locul unde se desfăsoară efectiv activitatea principală, denumit īn continuare organ fiscal competent, „Declaratia de modificare a domiciliului fiscal pentru asocierile si alte entităti fără personalitate juridică" (080), īnsotită de o copie de pe certificatul de īnregistrare fiscală emis anterior si de actele doveditoare ale informatiilor cuprinse īn aceasta.

Modelul si continutul formularului sunt prevăzute īn anexa nr. 4.

5. La primirea declaratiei de modificare a domiciliului fiscal, organul fiscal competent verifică modul de completare a acesteia si actele doveditoare ale informatiilor.

6. Dacă īn urma verificărilor efectuate se constată că nu există neconcordante, organul fiscal competent emite certificatul de īnregistrare fiscală, continānd codul de identificare fiscală atribuit anterior preschimbării si noul domiciliu fiscal.

6.1. Dacă īn urma verificărilor efectuate se constată neconcordante, organul fiscal competent va solicita prezenta contribuabilului la sediul său, īn vederea clarificării situatiei fiscale, prin transmiterea notificării prevăzute īn anexa nr. 6.

6.2. Notificarea se īntocmeste īn două exemplare, dintre care un exemplar se comunică contribuabilului, iar cel de-al doilea exemplar se păstrează la dosarul fiscal al acestuia. Cu ocazia transmiterii notificării, organul fiscal competent va deschide dosarul fiscal al contribuabilului.

6.3. Dacă respectivul contribuabil nu se prezintă īn termen de 15 zile de la data comunicării notificării pentru clarificarea situatiei fiscale, solicitarea de modificare a domiciliujui fiscal se respinge.

6.4. Īn vederea respingerii solicitării de modificare a domiciliului fiscal al contribuabilului, se īntocmeste o notă care va cuprinde motivatia respingerii si la care se vor anexa atāt declaratia de modificare a domiciliului fiscal depusă de contribuabil, cāt si notificarea transmisă acestuia de către organul fiscal competent. Nota se aprobă de conducătorul organului fiscal competent.

6.5. Motivatia respingerii solicitării de īnregistrare se comunjcă īn scris contribuabilului.

7. Īn cazul īn care contribuabilul revine cu o nouă declaratie de modificare a domiciliului fiscal, se reia procedura prevăzută īn acest capitol.

8. Termenul de eliberare a certificatului de īnregistrare este de 15 zile. īn cazul solicitării prezentei contribuabilului pentru solutionarea neconcordantelor, termenul se prelungeste conform prevederilor art. 681 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL III

Īnregistrarea fiscală īn perioada 1 septembrie 2006 - 31 decembrie 2006

 

1. Īnregistrarea fiscală se realizează potrivit prevederilor legale jn vigoare la data solicitării īnregistrării.

2. Īn cazul contribuabililor care nu au calitatea de comerciant, odată cu procedura aplicabilă potrivit prevederilor legale īn vigoare se va aplica si procedura de modificare a domiciliului fiscal, prevăzută la cap. II.

 

CAPITOLUL IV

 

1. Īn cazul īn care, după data de 1 ianuarie 2007, contribuabilii solicită īnregistrarea fiscală la organul fiscal īn a cărui rază teritorială īsi au domiciliul persoanele care reprezintă contribuabilul, acest organ fiscal va īndruma contribuabilii să se prezinte la organul fiscal īn a cărui rază teritorială īsi au sediul sau locul de desfăsurare efectivă a activitătii principale, īn vederea īndeplinirii acestei obligatii.

2. Concomitent, organul fiscal īn a cărui rază teritorială īsi au domiciliul persoanele care reprezintă asocierea va īnstiinta organul fiscal competent cu privire la sediul sau locul de desfăsurare efectivă a activitătii principale a contribuabililor.

 

CAPITOLUL V

Obligatia īnscrierii codului de persoană impozabilă īnregistrată īn scopuri de TVA pe documente

 

Contribuabilii īnregistrati ca persoane impozabile īn scopuri de TVA, conform prezentei proceduri, au obligatia ca, īncepānd cu data de 1 ianuarie 2007, să īnscrie codul de īnregistrare īn scopuri de TVA pe documentele prevăzute la art. 71 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

 

Formulare

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

 

ANEXA Nr. 7

 

CARACTERISTICILE

de tipărire si modul de difuzare, de utilizare si de păstrare ale formularelor

 

I. Declaratie de īnregistrare fiscală/Declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice care desfăsoară activităti economice īn mod independent sau exercită profesii libere

1. Denumire: Declaratie de īnregistrare fiscală/Declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice care desfăsoară activităti economice īn mod independent sau exercită profesii libere

2. Cod: 14.13.01.10.11/5

3. Format: A4/t1

4. Se tipăreste: - īntr-o singură culoare;

                        - se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

5. U.M.: set (2 file)

6. Se difuzează: gratuit.

7. Se utilizează: la atribuirea codului de īnregistrare fiscală si eliberarea certificatului de īnregistrare fiscală.

8. Se īntocmeste īn: 2 exemplare; de: contribuabil sau de către reprezentantul fiscal/īmputernicitul.

9. Circulă: - originalul la organul fiscal;

                  - copia la contribuabil.

10. Se păstrează: la dosarul fiscal al contribuabilului

 

11. Declaratie de modificare a domiciliului fiscal pentru asocierile si alte entităti fără personalitate juridică

1. Denumire: Declaratie de modificare a domiciliului fiscal pentru asocierile si alte entităti fără personalitate juridică

2. Cod: 14.13.01.10.11/6

3. Format: A4/t1

4. Se tipăreste:  - īntr-o singură culoare;

                        - se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

5. U.M.: set (2 file)

6. Se difuzează: gratuit.

7. Se utilizează: la modificarea domiciliului fiscal al contribuabilului.

8. Se īntocmeste īn: 2 exemplare;

de: contribuabil sau de către reprezentantul fiscal/īmputernicitul.

9. Circulă:  - originalul la organul fiscal;

       - copia la contribuabil.

10. Se păstrează: la dosarul fiscal al contribuabilului.