Pagina a 2-a

 

Art 59. În cazul în care costul real al capitalului împrumutat depăseste nivelul dobânzii curente pe o piată internă sau externă de capital, autoritatea competentă va solicita informatii suplimentare asupra motivelor aparitiei acestei diferente. Dacă operatorul de transport si de sistem furnizează documente incomplete sau insuficiente, autoritatea competentă consideră costul capitalului la nivelul minim- de pe pietele de capital nationale sau internationale relevante.

Art 60. Autoritatea competentă poate decide calcularea costului capitalului împrumutat însumând rata investitiilor fără risc cu prima de risc specifică companiei (prima de risc a împrumuturilor sau întinderea creditelor).

Art 61. (1) Structura capitalului împrumutat folosit în activitatea de transport se raportează la autoritatea competentă.

(2) Autoritatea competentă îsi rezervă dreptul de a defini o structură standard a capitalului utilizat care va fi aplicată de operatorul de transport si de sistem.

(3) În prima perioadă de reglementare, autoritatea competentă va permite utilizarea structurii de capital asa cum a fost raportată în bilantul contabil din ultimul an înainte de prima perioadă de reglementare.

Art 62. Valoarea RRR este corelată cu prevederile din planul de afaceri al C.N. Transelectrica S.A si avizat de autoritatea competentă.

 

10. PROFILAREA VENITURILOR - DETERMINAREA FACTORULUI DE LINIARIZARE Xmtl ,inhr SI A VENITURILOR LINIARIZATE

Art 63. Între perioadele tarifare t ale unei perioade de reglementare p este posibil să apară diferente mari între valorile venitului tintă initial, datorită unor diferente mari între planurile anuale de investitii. Aceste diferente se diminuează utilizând o metodă de liniarizare a venitului prin considerarea unui singur factor (Xfinal,,liniar) pe întreaga perioadă de reglementare, aplicabil venitului de referintă.

Art. 64. Valoarea unică a factorului (Xfinal,,liniar) se determină astfel încât valoarea actualizată a fluxului de venituri de referintă (Vreferinta) pe întreaga perioadă de reglementare să fie egală cu valoarea actualizată a veniturilor tintă, initiale (Vtinta, initial,t)  pe aceeasi perioadă de reglementare (formula (8)).

Calculul valorii actualizate a fluxului de venituri liniarizate utilizează rata reglementată a rentabilitătii (RRR) ca factor de actualizare:

 

Σ

t = 1,2,3

[1/1+RRR)t x (1 – X final, liniar)t x V referinta]

=

Σ

t = 1,2,3

[1/1+RRR)t x Vtinta, initial,t]

 

(mii lei) (8)

 

Art 65. Factorul (X final, liniar) determinat pe baza formulei (8), se utilizează la calculul veniturilor liniarizate, în termeni reali conform formulei:

 

V liniarizat, t= V referinta x (1 – X final, liniar)t (mii lei) (9)

 

 

11. VENITUL REGLEMENTAT

Art. 66. Venitul reglementat (Vreglementat) al operatorului de transport si de sistem pentru perioada de tarifare t a perioadei de reglementare p se calculează cu formula:

 

 

t

 

V reglementat, t = V liniarizat, t x

Π (1 + Ipck)

(mii lei) (10)

 

k=1

 

 

unde:

V reglementat, t reprezintă valoarea limită a pretului utilizării RET pentru o perioadă tarifară t, în termeni nominali;

V liniarizat, t - valoarea venitului reglementat în termeni reali;

k - numărul de perioade tarifare t al perioadei de reglementare p.

Ipck - coeficientul de crestere a indicelui preturilor de consum aferent perioadei tarifare t;

Art 67. Venitul reglementat pentru o anumită perioada tarifară t, a perioadei de reglementare p se recalculează tinând seama de factorii de corectie mentionati la Art. 18.

Art 68. Corectia venitului aferent perioadei tarifare t, datorată modificării cantitătii de energie electrică transportată ΔVt(Qt-1) în perioada tarifară t-1, se efectuează conform formulei (11).

a) Diferentele de cantităti (ΔQt-1) sunt transformate în diferente de venituri (ΔVt(Qt-1)) luând în calcul tarifele TTt-1 corespunzătoare perioadei tarifare t-1, în care aceste diferente s-au realizat. Aceste diferente sunt corectate cu rata (RTS) aferentă perioadei tarifare t-1, conform formulei:

 

ΔVt(Qt-1)= (ΔQt-1  x TT t-1 - ΔCPTt-1) x (1+ RTSt-1) (mii lei) (11)

unde:

 

ΔQt-1 = Q realizat, t-1/K RET realizat, t-1 – Q prognozat, t-1/KRET prognozat, t-1

 

 

RTS reprezintă rata dobânzii titlurilor de stat cu scadentă la un an, la prima emisiune a acestora din cadrul fiecărui an; ACPTui - modificarea costului cu achizitia energiei electrice pentru acoperirea CPT. Această modificare este determinată de modificarea cantitătii de energie electrică transportată conform Art. 39, CPT reprezentând o cotă din aceasta;

b) Diferentele de venituri obtinute conform prevederilor anterioare se utilizează pentru modificarea venitului reglementat aferent anului t, astfel:

- Q prognozat, t-1 < Q realizat, t-1, determină o ajustare în minus a venitului reglementat aferent perioadei tarifare t;

 

- Q prognozat, t-1 > Q realizat, t-1, determină o ajustare în plus a venitului reglementat aferent perioadei tarifare t.

 

Art. 69. Variatia cantitătii anuale de energie electrică transportată cu ±10% fată de cantitatea prognozată trebuie raportată la autoritatea competentă de către operatorul de transport si de sistem în termen de 30 de zile de la constatare. Autoritatea competentă va determina impactul justificat asupra venitului reglementat datorat modificării cantitătilor si va decide nivelul factorului de corectie în perioada de aplicare.

Art. 70. (1) Începând cu cea de a doua perioadă de reglementare, venitul suplimentar datorat cresterii cantitătii anuale de energie electrică transportată cu până la +3% fată de cantitatea prognozată, rămâne la operatorul de transport si de sistem.

(2) Începând cu cea de a doua perioadă de reglementare, deficitul de venit datorat reducerii cantitătii anuale de energie electrică transportată cu până la -2% fată de cantitatea prognozată, nu se recuperează.

Art. 71. Componenta corectiei de venit (ΔVt / CPTt-1)) datorată erorilor de prognoză a costului CPT respectiv a pretului de achizitie a energiei electrice pentru acoperirea CPT din perioada tarifară M, se aplică în perioada tarifară t si se calculează cu formula:

 

ΔVt(CPTt-1)= (ΔCPTt-1) x (1+ RTSt-1) (mii lei) (12)

unde:

 

ΔtCPTt-1 = (CPTprognozat, t-1 – CPTrealizat, t-1) reprezintă diferenta între costul prognozat si cel realizat al CPT în perioada tarifară t-1.

Art. 72. Componenta corectiei de venit (AV^CON,.])) datorată erorilor de prognoză a costului necesar eliminării congestiilor din perioada tarifară M, se aplică în perioada tarifară / si se calculează cu formula:

 

ΔVt(CONt-1)= (ΔCONt-1) x (1+ RTSt-1) (mii lei) (13)

unde:

ΔCONt-1 = (CONprognozat, t-1 – CONrealizat, t-1) reprezintă diferenta între costul prognozat si cel realizat al congestiilor, corespunzător înregistrărilor pe piata de echilibrare în perioada tarifară M.

Acest factor de corectie se aplică numai pentru congestiile de retea apărute ca o consecintă a functionării pietei de energie electrică. Congestiile de retea apărute pe perioada de realizare a retehnologizării elementelor retelei electrice de transport, nu se iau în considerare ca factor de corectie a venitului, acestea fiind incluse în costurile de capital, în conformitate cu programul de investitii aprobat de ANRE.

Art 73. Componenta corectiei de venit ΔVt(CTEt-1) datorată erorilor de prognoză a costului datorat schimburilor transfrontaliere de energie electrică în perioada tarifară t-1, se aplică în perioada tarifară t si se calculează cu formula:

 

ΔVt(CTEt-1)= (ΔCTEt-1) x (1+ RTSt-1) (mii lei) (14)

 

unde:

ΔCTEt-1 = (CTEprognozat, t-1 – CTErealizat, t-1reprezintă diferenta între costul prognozat si cel realizat datorat schimburilor transfrontaliere de energie electrică în perioada tarifară t-1.

Art 74. Corectia venitului datorată modificării cantitătii de energie electrică transportată, a costului aferent consumului propriu tehnologic, a costului necesar eliminării congestiilor si a costului datorat schimburilor transfrontaliere de energie electrică se aplică anual venitului reglementat determinat conform formulei de la Art. 66.

Art. 75. Diferenta de venituri (ΔVp(Ip-1)) rezultate din nerealizarea în perioada de reglementare p-1 a investitiilor aprobate de autoritatea competentă, este scăzută din veniturile reglementate ale perioadei de reglementare următoare p.

 

Valoarea corectiei de venit (ΔVp(Ip-1)) se calculează conform formulei:

 

 

Σ

 

k

 

k

 

k

 

ΔVp(Ip-1) =

t = 1,2,3

RRRp-1 x BAR realiz, p – 1,t BAR prognoz, p – 1,t x

Π

(1+ RTSp-1,t)

Σ

(AMrealizat,p-1,t – AM prognozat, p-1,t) x

Π

(1+ RTSp-1,t)

 

 

 

t=1

 

t = 1

 

t=1

 

 

(mii lei) (15) unde:

 

k reprezintă numărul de ani ai perioadei de reglementare p-l;

RRRp-1 - rata reglementată a rentabilitătii;

BAR realiz, p – 1,t BAR prognoz, p – 1,t x diferenta valorică dintre baza reglementată a activelor prognozată, ce contine investitiile prognozate a fi realizate în anul t si baza reglementata a activelor realizată ce contine investitiile realizate în anul / al perioadei de reglementare p-1;

Amprog,p-1,t – AMrealiz, p-1,t - dferenta dintre valoarea reglementată a amortizări prognozate pentru anul t si valoarea reglementată a amortizării realizate în anul t, al perioadei de reglementare p-1;

Art 76. (1) În prima perioadă de reglementare, câstigurile datorate realizării programului de investitii cu costuri mai reduse, rămân integral la dispozitia operatorului de transport si de sistem.

(2) Începând cu a doua perioadă de reglementare, câstigurile de eficientă datorate realizării programului de investitii cu costuri mai reduse, se alocă consumatorilor 50% (mecanism de împărtire a câstigurilor).

Art 77. (1) Autoritatea competentă poate invalida tarifele reglementate, numai dacă constată că:

a) determinarea venitului reglementat s-a efectuat pe baza unor informatii false sau eronate furnizate de operatorul de transport si de sistem;

b) există o eroare în determinarea venitului reglementat, cu anuntarea prealabilă a părtilor implicate;

c) există o schimbare substantială în privinta structurii proprietătii activelor operatorului de transport si de sistem care, în opinia autoritătii competente, poate conduce la o schimbare semnificativă a necesarului de venituri ale operatorului de transport si de sistem.

(2) În cazul invalidării, autoritatea competentă va calcula un nou venit reglementat ce va fi aplicat pe perioada de reglementare rămasă.

12. CALCULUL TARIFULUI MEDIU DE TRANSPORT

Art 78. Tariful mediu de transport al energiei electrice se calculează cu formula:

 

TT1 = (Vreglementat,t + KVt + KVp) /( Q1 /Kret,t) (mii lei) (16)

 

unde:

TTt reprezintă tariful mediu de transport în perioada tarifară t,

Vreglementat,t - venitul reglementat în perioada tarifară t,

KVt - suma factorilor de corectie aferenti perioadei tarifare M, care se aplică venitului reglementat din perioada tarifară /;

KVP - factorul de corectie aferent perioadei de reglementare p-1, care se aplică venitului reglementat în prima perioada tarifară t, din perioada de reglementare p;

Qt - cantitatea prognozată de energie electrică transportată pentru perioada tarifară t;

Kret,t - coeficientul de utilizare a retelei electrice de transport, prognozat pentru perioada tarifară t.

 

13. ALOCAREA COSTULUI SERVICIULUI DE TRANSPORT

Art 79. (1) Tarifele de transport sunt diferite pe noduri (zone) functie de impactul pe care îl are introducerea sau extragerea energiei electrice în/din nodurile retelei electrice de transport. Acest impact se exprimă prin costul marginal nodal al transportului.

(2) În oricare nod al RET, costul marginal pe termen scurt reprezintă suma între costul marginal datorat consumului propriu tehnologic CMcpt si costul marginal datorat congestiilor din reteaua electrică de transport CMcon.

(3) Suma costurilor marginale de la alin. (2) nu recuperează integral costul total al transportului. Acest cost se obtine prin considerarea unei componente de cost mediu calculată ca diferentă între venitul reglementat, stabilit conform Art. 66 si Art 74 si venitul asigurat prin costurile marginale CMor si CMcon- Costul mediu se alocă uniform pe nodurile RET.

Art. 80. Costurile marginale si cantitătile de energie electrică introduse sau extrase în/din reteaua electrică de transport în decursul unui an calendaristic se determină, pe baza unui număr de 24 - 48 de regimuri caracteristice de functionare a SEN.

Art 81. (1) Regimurile caracteristice si perioadele de timp corespunzătoare se determină pe baza unei proceduri operationale elaborată de CN Transelectrica SA si aprobată de autoritatea competentă, tinând seama de:

- perioadele de retragere din exploatare a elementelor principale ale RET;

- energia electrică anuală produsă în fiecare centrală electrică în conformitate cu cantitătile prevăzute în contractele de portofoliu;

- perioadele de reparatie planificată ale centralei nucleare;

- perioadele de functionare ale centralelor de termoficare;

- functionarea CHE pe sezoane cu hidraulicitate diferită;

- palierele caracteristice ale curbei de sarcină (vârf de sarcină si gol de sarcină) În zilele lucrătoare si de sărbătoare;

- factorii de putere înregistrati în anul anterior anului de referintă, în statiile electrice de 110 kV din reteaua electrică de distributie;

- consumul de energie si de putere electrică activă si reactivă pe statiile de 110 kV din reteaua electrică de distributie;

- importul si exportul de energie electrică prognozat.

(2) Începând cu a doua perioadă de reglementare autoritatea competentă modifică criteriile de determinare a regimurilor caracteristice în urma unui proces de consultare transparent.

Art 82. (1) În fiecare regim caracteristic se identifică:

a) Noduri producătoare (G) sunt nodurile RET în care se introduce energie electrică (soldul productie-consum este pozitiv);

b) Noduri consumatoare (L) sunt nodurile RET din care se extrage energie electrică (soldul productie-consum este negativ).

(2) Caracterul de nod producător sau consumator se poate schimba de la un regim caracteristic la altul, oricare din nodurile RET putând fi atât producător cît si consumator.

(3) Nodurile retelei electrice de transport se grupează pe zone de retea, astfel:

a) zonele de introducere a energiei electrice în RET reprezintă grupări de noduri producătoare;

b) zonele de extragere a energiei electrice din RET reprezintă grupări de noduri consumatoare.

(4) Criteriile de grupare a nodurilor pe zone de introducere/ extragere a energiei electrice în/din RET sunt:

a) nivelul costurilor marginale datorate consumului propriu tehnologic de energie electrică este într-o marjă de variatie de ± 20% fată de costul marginal mediu zonal aferent CPT, pentru minim 70 % din numărul de noduri din zona tarifară;

b) sectiunile caracteristice de retea includ integral una sau mai multe zone de retea.

(5) Criteriul de grupare a nodurilor pe zone de extragere a energiei electrice din RET tine seama si de delimitările administrative ale sucursalelor de distributie.

Art 83. (1) Costul marginal orar (CMrCPTI)/(CMrCPTj) al consumului propriu tehnologic din nodul producător (i) / nodul consumator (j), în regimul caracteristic (r) se determină, ca produs între variatia consumului propriu tehnologic de energie electrică în raport cu energia electrică introdusă în nodul (i) / extrasă din nodul (j) si costul marginal al achizitiei energiei electrice de la producători.

(2) Costul marginal nodal aferent consumului propriu tehnologic se determină prin utilizarea unui software adecvat, avizat de autoritatea competentă.

Art 84. (1) Costul marginal orar (CMrCONi)/(CMrCONj) al eliminării congestiilor din nodul producător (i) / nodul consumator (j), în regimul caracteristic (r) se determină, ca raport între variatia incrementală a costului productiei si variatia incrementală a energiei electrice introduse în nodul (O/extrase din nodul (j).

(2) Costul marginal nodal aferent eliminării congestiilor se determină prin utilizarea unui software adecvat, avizat de autoritatea competentă.

(3) În cadrul fiecărei zone delimitate de sectiunea de retea restrictionată (s), costul marginal la variatia incrementală a energiei electrice introduse în nodul (i) se consideră egal în valoare absolută, dar de semn schimbat cu costul marginal la variatia incrementală a energiei electrice extrase din nodul (j).

14. CALCULUL TARIFELOR NODALE (ZONALE) DE TRANSPORT

Art 85. Pe baza costurilor marginale nodale (CMrCPTI)/(CMrCPTj) aferente consumului propriu tehnologic din RET, corespunzătoare fiecărui regim caracteristic (r), se determină costurile marginale medii anuale (CMCPTi), (CMCPTj) pentru nodurile (zonele) producătoare (i) si pentru nodurile (zonele) consumatoare (j) ale retelei de transport conform formulelor:

 

CMCPTi =

Σ

CMrCPTi  x ErGi x (1 - yi)/

Σ

ErGi x (1 - yi)

r

r

 

(lei/MWh) (17)

 

CMCPTj =

Σ

CMrCPTj  x ErLj/

Σ

ErLj

r

r

 

(lei/MWh) (18)

unde:

CMCPTi si CMcptj reprezintă costul marginal mediu anual al CPT din nodul producător (i), respectiv din nodul consumator (j) ErGi  - energia electrică introdusă în nodul producător (j) în regimul caracteristic (r);

ErLj - energia electrică extrasă din nodul consumator (j) în regimul caracteristic (r);

yi - coeficient de reducere a energiei introduse în nodul producător (i) cu energia electrică achizitionată pentru acoperirea consumului propriu tehnologic din reteaua de transport.

(1) Pe baza costurilor marginale nodale (CMrCONi)/ CMrCONj) aferente eliminării, pe sectiunea de retea (s), care delimitează zonele (l) si (m), a congestiilor corespunzătoare fiecărui regim caracteristic (r), se determină costurile marginale medii anuale (CMCONi), CMCONj) pentru nodurile (zonele) producătoare (z) si pentru nodurile (zonele) consumatoare (j) ale retelei de transport conform formulelor:

 

j Î zona (l)

 

 

CMlCON, j =

Σ

CMrCONj  x ErLj/

Σ

ErLj

r

r

 

(lei/MWh) (19)

 

j Î zona (m)

 

CMmCON, j =

Σ

CMrCONj  x ErLj/

Σ

ErLj

r

r

 

(lei/MWh) (20)

 

i Î zona (m)

 

CMmCON, i =

Σ

CMrCONi  x ErGi x (1- yi)/

Σ

ErGi x (1 - yi)

r

r

 

(lei/MWh) (21)

 

i Î zona (l)

 

CMlCON, i =

Σ

CMrCONi  x ErGi x (1- yi)/

Σ

ErGi x (1 - yi)

r

r

 

(lei/MWh) (22)

 

unde:

 

CMlCON, i , CMmCON, i, CMmCON,j, CMlCON,j  reprezintă costul marginal mediu anual al eliminării congestiilor, din nodul producător (i), respectiv nodul consumator (j) apartinând zonelor (l)/(m) delimitate de sectiunea (s);

i - nodurile producătoare din zona (l) sau (m);

j - nodurile consumatoare din zona (l) sau ( m);

(l) si (m) - perechile de zone delimitate de fiecare sectiune de retea (s);

(2) Costul marginal nodal mediu anual (CMCONi), (CMconj) aferent congestiilor se determină ca sumă a costurilor marginale nodale medii anuale pe toate sectiunile de retea (s).

Art 87. (1) Costul marginal nodal total al transportului (CMTotal) reprezintă suma dintre costul marginal al consumului propriu tehnologic CMcpt Si costul marginal al congestiilor CMcon pentru nodurile (zonele) producătoare (i) si nodurile (zonele) consumatoare (j) ale retelei de transport conform formulei:

 

CMTotal,i = CMCPT,i +CMCON,i ;  CMTotalj = CMCPTj +CMCONj              (mii lei) (23)         

 

(2) Costul total marginal al transportului (CM, Total) se determină ca sumă a produselor între costurile marginale medii totale (CM, Total,i), (CM, Total,j) si energiile EGI, ELj  introduse în/extrase din nodurile (zonele) producătoare (i)/nodurile (zonele) consumatoare (j) ale retelei de transport, conform formulei:

 

 

CCM, Total =

Σ

CMTotal, i  x EGi (1- yi)/

Σ

CMTotal, j  x ELj

l

j

 

 

(mii lei) (24)

 

Art 88. Componentă tarifară nodală de cost mediu (Cm,/) se defineste astfel:

 

Cmed =

Vreglementat – C CM, Total

Σ

EGi  x (1- yi)+

Σ

ELj

i

j

 

 

 (lei/MWh) (25)

 

unde:

V reglementat reprezintă venitul reglementat calculat în conformitate cu Art. 66 si Art. 74.

Art 89. Tariful nodal de transport (tLj) de introducere a energiei electrice în nodul producător (j) se determină ca sumă între costul marginal CMCPTj si CMCONj din nodul producător (j) si componenta de cost mediu Cmed:

 

tGi = CMCPTi + CMCONi + Cmed  (lei/MWh) (26)

 

Art 90. Tariful nodal de transport (tLj) de preluare a energiei electrice din nodul consumator (j) se determină ca sumă între costul marginal CMCptj si CMconj din nodul consumator (j) si componenta de cost mediu Cmed:

 

tLj = CMCPTj + CMCONj+ Cmed  (lei/MWh (lei/MWh) (27)

 

Art 91. Operatorul de transport si de sistem are responsabilitatea alocării costurilor si calculului tarifelor nodale de transport.

Art 92. Autoritatea competentă are responsabilitatea controlului alocării costurilor si calculului tarifelor nodale de transport în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.

 

15. CERINTE PRIVIND TRANSMITEREA DATELOR

Art 93. Informatiile transmise de operatorul de transport si de sistem la autoritatea competentă se bazează pe proceduri interne pentru înregistrarea si păstrarea datelor si vor fi însotite de explicitarea ipotezelor ce stau la baza obtinerii datelor transmise.

Aceste informatii sunt în conformitate cu:

a) legislatia contabilă în vigoare în România;

b) regulile si practicile contabile interne ale operatorului de transport si de sistem;

c) orice instructiune de reglementare pe care autoritatea competentă o realizează în vederea aplicării reglementărilor si care sunt prioritare în cadrul raportărilor operatorului de transport si de sistem către autoritatea competentă.

Art 94. Operatorul de transport si de sistem transmite la autoritatea competentă până la 1 octombrie a anului anterior începerii unei perioade de reglementare, următoarele informatii:

(1) Pentru fiecare an al perioadei de reglementare:

a) prognoza costurilor de operare si mentenantă incluzând reducerea costurilor datorată cresterii impuse de eficientă ;

b) descrierea si justificarea metodelor folosite pentru alocarea costurilor între activitătile operatorului de transport si de sistem si documentatia suport;

c) prognoza CPT;

d) situatia activelor corporale si necorporale (valoarea netă la data de 1 ianuarie a primului an din perioada de reglementare si durata de viată rămasă) ;

e) planul de investitii cu detalierea costului estimat al surselor de finantare si graficul de esalonare a investitiilor;

f) prognoza cheltuielilor financiare;

g) datele tehnice referitoare la infrastructura retelei de transport;

h) prognoza energiei electrice transportate si a coeficientului de utilizare a retelei electrice de transport pe perioada următoare

de reglementare;

i) estimarea si justificarea evolutiei veniturilor;

j) structura prognozată a tarifelor pentru serviciul de transport.

(2) Pentru anul anterior perioadei de reglementare:

a) situatiile financiare contabile întocmite distinct pentru fiecare din activitătile licentiate, astfel încât să rezulte veniturile, cheltuielile, activele, pasivele, rezervele si provizioanele asociate, împărtite pe activităti;

b) cheltuielile financiare realizate pe perioada anterioară de reglementare;

c) bugetul de venituri si cheltuieli si rectificările acestuia;

d) costurile de operare si mentenantă (8 luni realizat si 4 luni prognozat)

e) extras din care să rezulte profitul reglementat, profitul supus impozitării si fluxul financiar din ultimele 12 luni calendaristice;

f) raportul auditorului;

g) configuratia cu instalatiile tehnice relevante (ex. configuratia retelei);

h) o scrisoare de consimtământ semnată de conducătorul companiei de transport privind posibila publicare a datelor transmise sau specificarea acelor date care au caracter de secret de serviciu, conform legislatiei în vigoare;

i) solicitarea de aprobare a tarifelor pentru primul an al perioadei de reglementare.

j) indicatorii de performantă si calitate ai serviciilor de transport si de sistem în conformitate cu Codul Tehnic, precum si standardele de calitate elaborate de autoritatea competentă.

Art 95. Autoritatea competentă poate solicita sau efectua independent verificări si/sau auditare pentru oricare din informatiile pe care le-a solicitat, sau care i-au fost furnizate conform Art. 94.

Art 96. Autoritatea competentă poate solicita ca operatorul de transport si de sistem să transmită informatii suplimentare pentru a-i permite să îsi îndeplinească obligatiile într-o manieră si până la un termen pe care autoritatea competentă le consideră conforme cu prevederile acestei metodologii.

Art 97. În termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei metodologii autoritatea competentă va emite machetele de monitorizare lunară a activitătii operatorului de transport si de sistem.

În cazul în care operatorul de transport si de sistem nu îsi îndeplineste obligatiile de a furniza informatiile către autoritatea competentă sau în cazul în care autoritatea competentă constată o lipsă de documente sau de probe si/sau neconcordantă între informatiile furnizate, autoritatea competentă va informa în scris în decurs de maxim 30 zile operatorul de transport, si de sistem. Art 98.Operatorul de transport si de sistem are obligatia rezolvării sesizărilor precizate de autoritatea competentă în termen de maxim 30 zile după primirea înstiintării.

Art 99. În cazul în care operatorul de transport si de sistem nu îsi îndeplineste obligatiile de a furniza la autoritatea competentă informatiile necesare aprobării tarifelor, acesta trebuie să ofere o justificare, inclusiv motivele pentru neconformare. Întârzierea transmiterii nu poate depăsi cu 30 de zile data initială de transmitere.

Art 100. După fiecare perioadă de reglementare, autoritatea competentă initiază un proces de consultare publică privind realizările operatorului de transport si de sistem precum si propunerile pentru perioada următoare.

Art. 101. (1) Pentru aprobarea anuală a tarifelor corespunzătoare anului r+1, operatorul de transport si de sistem furnizează autoritătii competente, până cel mai târziu la data de 1 octombrie a anului curent t, datele realizate si informatiile necesare corectiei venitului reglementat pentru anul t, în conformitate cu prezenta metodologie.

(2) Pe baza raportării anuale efectuate de operatorul de transport si de sistem, în perioada 15 noiembrie - 30 noiembrie a fiecărui an au loc consultări la autoritatea competentă cu operatorul de transport si de sistem, în scopul revizuirii venitului reglementat si stabilirii tarifelor de transport pentru următoarea perioadă tarifară..

Art 102. Anual, până la de data de 30 decembrie, autoritatea competentă publică în Monitorul Oficial, tarifele operatorului de transport si de sistem pentru următorul an.

16. DISPOZITII FINALE

Art. 103. Caracteristicile primei perioade de reglementare sunt:

a) Valoarea factorului (Xinitial, eficienta) este de 1%;.

b) Tarifele de transport nu vor creste de la un an la altul cu mai mult de 7% în termeni reali.

Art 104. Caracteristicile celei de a doua perioade de reglementare sunt

a) Considerarea de către reglementator, la calculul factorului (Xinitial, eficienta)

a unei cresteri de eficientă egală cu 80% din realizatul estimat pentru cei trei ani ai primei perioade de reglementare, dar nu mai mic de 1%;

b) Introducerea în formula de evaluare a veniturilor anuale a unui factor de corectie privind respectarea nivelului minim de calitate impus;

c) Nivelul anual al volumului de venituri supus riscului asociat nerespectării indicatorilor de calitate ai serviciilor de transport nu va depăsi 2%;

d) La sfârsitul celei de-a doua perioade de reglementare, autoritatea competentă va analiza nivelul de eficientă prognozat în a doua perioadă, comparativ cu nivelul efectiv realizat.

Art 105. La calculul venitului reglementat pentru primul an al celei de-a treia perioade de reglementare, autoritatea competentă va determina suma aferentă câstigurilor de eficientă peste tintele stabilite pentru cea de-a doua perioadă si va aloca clientilor serviciului de transport 50% din surplus (mecanism de împărtire a câstigurilor). Această sumă va fi scăzută pentru primul an al celei de-a treia perioade de reglementare din veniturile de după aplicarea factorului (Xinitial, eficienta).

Art. 106. În cadrul primei perioade de reglementare, se permite operatorului de transport si de sistem păstrarea profitului realizat din cresterea eficientei peste nivelul stabilit de autoritatea competentă. In perioada de reglementare imediat următoare, reglementatorul va considera nivelul de eficientă estimat a fi cel realizat la sfârsitul perioadei de reglementare anterioare.

Art. 107. Valorile efective ale tarifelor de transport vor fi stabilite de către autoritatea competentă pentru fiecare perioadă tarifară. După fiecare perioadă de reglementare, autoritatea competentă va initia un proces de consultare publică privind realizările operatorului de transport si de sistem precum si propunerile pentru perioada următoare.

Art 108. Autoritatea competentă va monitoriza îndeaproape indicatorii de performantă. In cazul în care, constată scăderea calitătii sub nivelul realizat în anul anterior, autoritatea competentă poate aplica penalităti operatorului de transport si de sistem. Modul de calcul al penalitătilor va fi stabilit de autoritatea competentă printr-o metodologie distinctă.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea tarifelor medii pentru serviciile de transport, de sistem, a tarifului pentru serviciile prestate de operatorul comercial participantilor la piata angro de energie electrică si a tarifelor zonale aferente serviciului de transport, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice

 

            În temeiul art. 9 alin. (2), (6) si (7), al art. 11 alin. (1) si alin. (2) lit. d) si e), al art. 56 alin. (1) si al art. 58 alin. (3) din Legea energiei electrice nr. 318/2003, al Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 42/2006, al Metodologiei de stabilire a tarifului pentru serviciul de sistem, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2004,

având în vedere referatul de aprobare întocmit de Departamentul preturi si tarife,

În conformitate cu prevederile Procesului-verbal al sedintei Comitetului de reglementare al Autoritătii Nationale de eglementare în Domeniul Energiei din data de 20 decembrie 2006,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă tarifele medii pentru serviciile de electrice, practicate de agentii economici din cadrul transport, de sistem, tariful pentru serviciile prestate de sectorului energetic, publicat în Monitorul Oficial al operatorul comercial participantilor la piata angro de energie României, Partea I, nr. 1.163 din 22 decembrie 2005, cu electrică si tarifele zonale aferente serviciului de transport, modificările ulterioare practicate de operatorii economici din sectorul energiei

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Ari. 1. - Se aprobă tarifele medii pentru serviciile de transport, de sistem, tariful pentru serviciile prestate de operatorul comercial participantilor la piata angro de energie electrică si tarifele zonale aferente serviciului de transport, practicate de operatorii economici din sectorul energiei electrice, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 48/2005 pentru aprobarea tarifelor medii pentru serviciile de transport, de sistem si de decontare pe piata angro de energie electrică, a tarifelor zonale aferente serviciului de transport si a tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice, practicate de agentii economici din cadrul sectorului energetic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.163 din 22 decembrie 2005, cu modificările ulterioare.

Art. 3. - Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.

Art. 4. - Departamentele de specialitate din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei si operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Nicolae Opris

 

Bucuresti, 20 decembrie 2006.

Nr. 43.

 

ANEXĂ*)

 

Tabelul 1. Tarife pentru serviciul de transport, serviciul de sistem, serviciile prestate de operatorul comercial participantilor la piata angro de energie electrică

 

Agentul economic

Tariful (Lei/MWh)

C.N. de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” S.A.

 

Tariful mediu pentru serviciul de transport al energiei electrice

14,85

Tariful pentru serviciul de sistem, din care: pentru servicii de sistem functionale

13,10 0,82

S.C. Operatorul Pietei de Energie Electrica “OPCOM” S.A.

Tariful pentru serviciile prestate de operatorul comercial participantilor la piata angro de energie electrică

0,19

 

NOTA: Tarifele nu contin taxa pe valoarea adăugată (TVA)

 

Tabelul 2. Tarife zonale aferente serviciului de transport pentru introducerea de energie electrică în retea (Tg)

 

Zone de introducere a energiei electrice în retea (G)

Cod zona

Noduri RET

Operatorul de Distributie/ Noduri RED*

Tarife zonale pentru introducerea de energie electrică în retea – TG (Lei/MWh)

Muntenia

 

 

 

 

 

 

 

 

1G

 

 

 

 

 

 

 

 

Doicesti, Târgoviste

Muntenia de Nord

 

 

Tărgoviste

6,79

 

 

 

 

 

 

 

 

Brazi Vest, Teleajen

Ploiesti

Stâlpu

Buzău

Arefii, Bradu, Pitesti Sud

Oltenia

 

 

Pitesti

Râureni, Stuparei

Rm. Vâlcea

Turnu Măgurele

Alexandria

Ghizdaru

Muntenia de Sud

 

 

Giurgiu

Bucuresti Sud, Fundeni

Bucuresti

Domnesti

Ilfov

Transilvania de Nord

 

 

 

 

 

 

2G

 

 

 

 

 

 

Oradea Sud

Transilvania de Nord

 

 

 

 

Oradea

4,63

 

 

 

 

 

 

Câmpia Turzii, Cluj Est, Cluj Floresti, Gădălin, Somes Măriselu

Cluj Napoca

Baia Mare 3, Rosiori

Baia Mare

Vetis

SatuMare

Sălaj, Tihău

Zalău

Gheorghieni

Transilvania de Sud

 

Miercurea Ciuc

Fântânele, Iernut, Ungheni

Tg. Mures

 

Tabelul 2 (continuare)

 

Zone de introducere a energiei electrice In retea (G)

Cod zona

Noduri RET

Operatorul de Distributie/ Noduri RED*

Tarife zonale pentru introducerea de energie electrică în retea-TG (Lei/MWh)

Transilvania Centrala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotru

Oltenia

Rm. Vâlcea

7,46

Arad

Banat

 

 

 

Arad

 

 

 

 

 

 

 

Iaz, Resita

Resita

Bani Mare, Hăjdat, Mintia, Pestis, Râul Mare Retezat, Paroseni

Deva

Sâcălaz, Timisoara

Timisoara

Alba Iulia, Gâlceag, Sugag

Transilvania de Sud

 

 

Alba Iulia

Brasov, Dârste

Brasov

Sibiu Sud

Sibiu

Oltenia

 

 

 

4G

 

 

 

Calafat, Cetate, Craiova Nord, Isalnita

Oltenia

 

 

 

Craiova

8,67

 

 

 

Sărdănetti, Târgu Jiu Nord, Urechesti, Tântăreni

Tg. Jiu

Portile de Fier, Turnu Severin Est

Tr. Severin

Drăgănesti Olt, Grădiste, Slatina

Slatina

Moldova

 

 

 

 

 

5G

Bacău Sud, Gutinas

Moldova

 

 

 

 

Bacău

5,51

 

 

 

 

 

 

Dumbrava, Roman Nord, Stejaru

Piatra Neamt

 

FAI

Iasi

 

Suceava

Suceava

 

Munteni

Vaslui

 

Focsani Vest

Muntenia de Nord

Focsani

Dobrogea

 

 

 

 

 

6G

 

 

 

 

 

Cernavodă, Constanta Nord, Medgidia Sud

Dobrogea

 

 

 

Constanta

6,43

 

 

 

 

 

Pelicanii, Mostistea

Călărasi

Gura Ialomitei

Slobozia

Isaccea, Tulcea Vest

Tulcea

Lacu Sărat

Muntenia de Nord

 

Brăila

Bărbosi, Filesti, Smârdan

Galati

Tarif mediu de introducere

 

 

 

 

7,40

 

* Nodurile din reteaua electrică de distributie exploatată de Operatorul de Distributie incluse în fiecare zonă de introducere a energiei electrice în retea

NOTA: Tarifele nu contin taxa pe valoarea adăugată (TVA)

 

Tabelul 3. Tarife zonale aferente serviciului de transport pentru extragerea de energie

electrici din retea (TL)

 

Zone de extragere a energiei electrice din retea (L)

Cod zona

Noduri RET

Noduri RED *

Tarife zonale pentru extragerea de energie electrică din retea -TL(Lei/MWh)

Muntenia de Nord

 

 

 

 

 

IL

 

 

 

 

 

Doicesti, Târgoviste

Târgoviste

837

 

 

 

 

 

Brazi, Teteajen

Ploiesti

Stâlpu

Buzău

Focsani Vest

Focsani

Bărbosi, Filesti, Smârdan

Galati

Lacu Sărat

Brăila

Muntenia de Sud

 

 

2L

 

 

Bucuresti Sud, Fundeni

Bucuresti

6,78

 

 

Domnesti

Ilfov

Ghizdaru

Giurgiu

Oltenia

 

 

 

 

 

 

3L

 

 

 

 

 

 

Arefu, Bradu, Pitesti Sud

Pitesti

6,10

 

 

 

 

 

 

Râureni, Stupărei, Lotru

Rm. Vâlcea

Turnu Măgurele

Alexandria

Calafat, Cetate, Craiova Nord, Isalnita

Craiova

Drăgănesti Olt, Grădiste, Slatina

Slatina

Portile de Fier, Turnu Severin Est

Drobeta Tr. Severin

Sărdănesti, Târgu Jiu Nord, Urechesti, Tântăreni

Tg. Jiu

Banat

 

 

 

4L

 

 

 

Arad

Arad

5,92

 

Bani Mare, Hăjdat, Mintia, Pestis, Râul Mare Retezat, Paroseni

Deva

Săcălaz, Timisoara

Timisoara

Iaz, Resita

Resita

Transilvania de Sud

 

 

 

 

5L

 

 

 

 

Fântânele, Iernut, Ungheni

Tg. Mures

7,82

Gheorghieni

Miercurea Ciuc

 

 

 

 

Alba Iulia, Gâlceag, Sugag

Alba Iulia

Brasov, Dârste

Brasov

Sibiu Sud

Sibiu

Transilvania de Nord

6L

Baia Mare 3, Rosiori

Baia Mare

9,81

 

 

 

 

 

 

 

 

Câmpia Tundi, Cluj Est, Cluj Floresti, Gădălin, Somes Măriselu

Cluj Napoca

 

 

 

 

Oradea Sud

Oradea

Sălaj, Tihău

Zalău

Vetis

Satu Mare

Moldova

 

 

 

 

7L

 

 

 

 

Bacău Sud, Gutinas, Borzesti

Bacău

10,79

 

 

 

 

Dumbrava, Roman Nord, Stejaru

Neamt

FAI

Iasi

Suceava

Suceava

Munteni

Vaslui

Dobrogea

 

 

 

8L

 

 

 

Cernavodă, Constanta Nord, Medgidia Sud

Constanta

6,90

 

 

 

Pelicanii, Mostistea

Călărasi

Gura Ialomitei

Slobozia

Isaccea, Tulcea Vest

Tulcea

Tarif mediu de extragere

 

 

7,45

 

* Nodurile din reteaua electrică de distributie exploatată de Operatorul de Distributie incluse în fiecare zonă

de extragere a energiei electrice din retea

NOTA: Tarifele nu contin taxa pe valoarea adăugată (TVA)

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Contractului-cadru pentru prestarea serviciului de transport, a serviciilor de sistem si serviciilor prestate de operatorul comercial participantilor a piata angro de energie electrică, între Compania Natională de Transport al Energiei Electrice

„Transelectrica” - S.A. si [client]

 

În temeiul art. 9 alin. (2), (6) si (7), al art. 11 alin. (1) si alin. (2) lit. a), f) si i), al art. 53, al art. 56 alin. (1), al art. 58 alin. (3) din Legea energiei electrice nr. 318/2003,

având în vedere referatul de aprobare redactat de Departamentul preturi si tarife,

În conformitate cu prevederile Procesului-verbal al sedintei Comitetului de reglementare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei din data de 20 decembrie 2006,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Contractul-cadru pentru prestarea serviciului de transport, a serviciilor de sistem si serviciilor prestate de operatorul comercial participantilor la piata angro de energie electrică, între Compania Natională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A. si [client], prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Compania Natională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A., în calitate de prestator de servicii, va încheia contracte pe baza contractului-cadru mentionat la art. 1 cu următorii clienti:

a) producători, pentru energia electrică livrată din centralele cu capacitatea instalată mai mare de 10 MW, racordate la reteaua de transport si la reteaua de distributie, pentru serviciul de transport - componenta de introducere a energiei electrice în reteaua de transport;

b) producători/furnizori, pentru serviciul de transport - componenta de introducere a energiei electrice în reteaua de transport în cazul importului de energie electrică;

c) furnizori/operatori de distributie, pentru serviciul de transport - componenta de preluare a energiei electrice din reteaua de transport, inclusiv în cazul exportului de energie electrică;

d) producători/furnizori, pentru serviciul de transport - componenta de preluare a energiei electrice din reteaua de transport, în cazul exportului de energie electrică;

e) furnizori/operatori de distributie, pentru serviciile de sistem si pentru serviciile prestate de operatorul comercial participantilor la piata angro de energie electrică;

f) producători/furnizori, pentru serviciile de sistem si pentru serviciile prestate de operatorul comercial participantilor la piata angro de energie electrică, în cazul exportului de energie electrică;

g) consumatori eligibili care la data publicării prezentului ordin au semnate contracte de transport al energiei electrice - componenta de introducere si/sau de preluare a energiei electrice din reteaua de transport, după caz, serviciile de sistem si pentru serviciile prestate de operatorul comercial participantilor la piata angro de energie electrică.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 40/2004 privind aprobarea Contractului-cadru pentru prestarea serviciului de transport, a serviciilor de sistem si de administrare a pietei angro de energie electrică dintre Compania Natională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A. si client, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.271 din 29 decembrie 2004.

Art. 5. - Compania Natională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A. si participantii la piata de energie electrică duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Departamentele de specialitate din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Nicolae Opris

 

Bucuresti, 20 decembrie 2006.

Nr. 44.

 

CONTRACT-CADRU PENTRU PRESTAREA SERVICIULUI DE TRANSPORT, A SERVICIILOR DE SISTEM SI SERVICIILOR PRESTATE DE OPERATORUL COMERCIAL PARTICIPANTILOR LA PIATA ANGRO DE ENERGIE ELECTRICĂ ÎNTRE C.N. TRANSELECTRICA S.A. SI [CLIENT]

Nr.

 

INTRE:

 

C.N. TRANSELECTRICA S.A., societate comercială cu sediul în ...................., înregistrată la Oficiul Registrului Comertului cu numărul ...................., Cod unic de înregistrare nr. ....................................., cont de virament IBAN ..................., deschis la ......................, reprezentată de......................, în calitate de prestator

Si

[Client], societate comercială cu sediul în .......................... Înregistrată la Oficiul Registrului Comertului cu numărul ......................, Cod unic de înregistrare nr......................................, cont de virament IBAN......................., deschis la..........................., reprezentată de....................., În calitate de client

ambele denumite în continuare părti.

Având în vedere

(a) Solicitarea nr....... a clientului privind încheierea unui contract pentru prestarea serviciului de transport;

(b) Licenta nr...... a clientului pentru (producerea/furnizarea) de energie electrică;

(c) Contractele nr....../.... de furnizare a energiei electrice încheiate de client cu consumatorii săi;

(d) Prevederile ordinului ANRE nr........../..............privind conditiile de încheiere a contractelor pentru prestarea serviciului de transport, servicii de sistem si de administrare a pietei angro de energie electrică;

(e) Prevederile Codului Comercial al Pietei de electricitate aprobat prin ordinul ANRE nr. 25/2004;

(f) Prevederile Codului Tehnic al Retelei Electrice de Transport, aprobat prin ordinul ANRE nr. 20/2004;

(g) Etc.

 

Părtile au convenit următoarele:

Definitii

Art. 1. Termenii utilizati în prezentul contract sunt definiti în Anexa nr. 1.

1. Obiectul si pretul contractului

Art. 2. Obiectul contractului constă în asigurarea de către prestator a serviciului de transport, a serviciilor de sistem si serviciilor prestate de operatorul comercial participantilor la piata angro de energie electrică, denumite în continuare servicii prestate si reglementarea raporturilor dintre părti privind obligatiile financiare si modalitătile de plată pentru serviciile prestate.

Art. 3. (1) Cantitatea de energie electrică pentru care se asigură de către prestator si se remunerează de către client serviciul de transport este determinată în conformitate cu Anexa 2.

(2) Cantitatea de energie electrică pentru care se asigură de către prestator si se remunerează de către client serviciilor de sistem si serviciile prestate de operatorul comercial participantilor la piata angro de energie electrică de administrare a pietei angro de energie electrică este cea achizitionată/utilizată de client în baza contractelor sale de pe piata angro de energie electrică, inclusiv pentru export si, după caz, pentru consumul propriu al retelei de distributie detinute. Această cantitate se determină în conformitate cu Anexa nr. 2.

(3) Tarifele de transport, de servicii de sistem si pentru serviciile prestate de operatorul comercial participantilor la piata angro de energie electrică aprobate de către Autoritatea Competentă si publicate în Monitorul Oficial al României vor fi folosite în derularea Contractului pentru determinarea contravalorii serviciilor prestate în perioadele de timp în care aceste tarife sunt în vigoare.

(4) Orice modificare a tarifelor mentionate în paragraful (3) va conduce la aplicarea noilor tarife pentru perioada în care acestea sunt în vigoare fără a fi necesară încheierea de acte aditionale la prezentul Contract.

(5) Valorile lunare contractate pentru serviciul de transport se calculează în conformitate cu Anexa nr. 2 si sunt prezentate în Anexa nr. 3.

(6) Valorile lunare contractate pentru serviciul de sistem se calculează în conformitate cu Anexa nr. 2 si sunt prezentate în Anexa nr. 4.

(7) Valorile lunare contractate pentru si pentru serviciile prestate de operatorul comercial participantilor la piata angro de energie electrică se calculează în conformitate cu Anexa nr. 2 si sunt prezentate în Anexa nr. 5.

Art. 4. (1) Remunerarea serviciilor prestate potrivit acestui contract se realizează pentru, cantitătile de energie electrică realizate efectiv si care sunt măsurate în conformitate cu “Codul de măsurare a energiei electrice”, aprobat prin Ordinul Presedintelui ANRE nr. 17/2002, în punctul sau punctele de introducere/preluare a energiei electrice în/din nodurile retelelor electrice de transport si de distributie prezentate în Anexa nr. 6.

(2) Valoarea serviciilor realizate în luna de contract se determină astfel:

 

Vm = VmG, RET + VmL, RET + VmSS + VmPEE     [lei]

 

 

în care:

VmG, RET , VmL, RET reprezintă valoarea serviciului de transport în luna de contract m, în lei si se determină conform algoritmului din Anexa nr. 2;

VmSS este valoarea serviciului de sistem în luna de contract m, în lei si se determină conform algoritmului din Anexa nr. 2;

VmPEE este valoarea pentru serviciile prestate de operatorul comercial participantilor la piata angro de energie electrică în luna de contract, în lei si se determină conform algoritmului din Anexa nr. 2.

 

2. Modalităti si termene de plată

Art. 5. Pe întreaga durată a contractului, nu mai târziu de [ 5 ] zile financiare după începerea fiecărei luni contractuale, prestatorul va emite către client o factură cu suma care trebuie plătită de client pentru luna contractuală anterioară, calculată conform prevederilor Anexei 2.

Art. 6. Clientul va plăti factura în termen de 10 zile lucrătoare de la data emiterii sale.

Art. 7. Dacă ziua limită de plată determinată conform art. 6 nu este o zi financiară, atunci ziua limită de plată se consideră următoarea zi financiară.

Art. 8. Părtile confirmă că au agreat reciproc băncile prin care urmează să se desfăsoare derularea plătilor. Acestea sunt:

Art. 9. În cazul neîndeplinirii în termen de 30 de zile de la data scadentei a obligatiilor prevăzute la art. 5, clientul va plăti în afara sumei datorate, o penalitate la această sumă, corespunzătoare ca procent dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor către bugetul de stat, pentru fiecare zi de întârziere, până în ziua plătii (exclusiv). Valoarea totală a penalitătilor nu poate depăsi valoarea sumei datorate.

Art. 10. În cazul în care o sumă facturată de către prestator este contestată integral sau în parte de către client, acesta va înainta o notă explicativă prestatorului, cuprinzând obiectiile sale si va plăti suma rămasă necontestată până la data scadentei. Pentru sumele contestate, dar stabilite ulterior pe cale amiabilă sau hotărâre judecătorească a fi datorate de client, acesta va plăti pe lângă suma datorată, o penalitate calculată conform prevederilor art. 9.

Art. 11. Plata facturii va fi efectuată în lei, conform legislatiei, în contul prestatorului. Se consideră drept dată de efectuare a plătii data la care suma plătită apare în extrasul de cont al clientului.

3. Durata contractului

Art. 12. (1) Acest contract îsi produce efectele începând cu data.....................până la data

(2) În cazul în care, în perioada de valabilitate a acestui contract, intră în vigoare reglementări care conduc la restructurarea clientului prin divizarea acestuia în mai multe societăti comerciale, fiecare societate comercială rezultată urmează să preia cota parte corespunzătoare din prezentul contract, pe baza unui nou contract ce urmează a fi încheiat între părtile interesate.

(3) Prezentul contract încetează să-si producă efectele în următoarele cazuri:

(a) părtile convin de comun acord încetarea contractului;

(b) ajungerea la termen/expirarea contractului;

(c) prin reziliere, în caz de neîndeplinire/îndeplinire defectuoasă a obligatiilor contractuale de către una dintre părti, caz în care se pot solicita despăgubiri de către cealaltă parte;

(d) În caz de dizolvare, lichidare, faliment, retragerea licentei uneia dintre părtile contractante, părtile fiind însă tinute să îsi îndeplinească obligatiile contractuale rezultate până în momentul aparitiei cauzei;

(e) În caz de fortă majoră, dacă împrejurarea care constituie forta majoră durează mai mult de 6 luni.

4. Documentele contractului

Art. 13. Documentele prezentului contract sunt:

(a) Acte aditionale

(b) Anexele nr. 1 - 6 la contract.

5. Standarde

Art. 14. Părtile sunt de acord să respecte instructiunile si comenzile operationale (operative) emise de prestator în baza Codului Tehnic al Retelei Electrice de Transport si recunosc că obligatiile ce le revin în baza prezentului contract nu pot fi invocate drept cauză a nerespectării acestei reglementări.

6. Confidentialitate

Art. 15. Fiecare parte se obligă să asigure confidentialitatea tuturor informatiilor, documentatiilor, datelor sau cunostintelor furnizate de către cealaltă parte în baza prezentului contract si să nu le dezvăluie unei terte părti, în totalitate sau partial, fără consimtământul scris al celeilalte părti contractante. Fac exceptie de la aceste prevederi:

(a) informatiile solicitate de autoritătile competente, în conformitate cu reglementările în vigoare;

(b) informatiile care au fost făcute publice până la încheierea contractului.

Art. 16. Prevederile de la Art. 15 rămîn valabile 5 (cinci) ani după încetarea relatiilor contractuale.

7. Obligatiile prestatorului

Art. 17. Prestatorul are următoarele obligatii:

(a) să asigure serviciile contractate în conformitate cu prevederile “Codului comercial al pietei angro de energie electrică”;

(b) să asigure conducerea operatională a SEN conform prevederilor “Codului tehnic al retelei electrice de transport;

(c) să asigure parametrii tehnici de calitate ai serviciilor prestate conform prevederilor „Codului tehnic al retelei electrice de transport”;

(d) la cererea clientului, să pună la dispozitia acestuia toate datele privind serviciul prestat în conformitate cu prezentul contract, precum si rezultatele analizelor incidentelor din reteaua electrică de transport care au dus la întreruperi în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor finali;

(e) să suporte daunele solicitate de client si dovedite ca fiind cauzate din vina prestatorului pentru pagubele produse clientului.

8. Drepturile prestatorului

Art. 18. Prestatorul are următoarele drepturi:

(a) să factureze contravaloarea serviciilor prestate la valoarea stabilită conform Art. 5;

(b) să încaseze la termenele stabilite contravaloarea serviciilor prestate si penalitătile de întârziere;

(c) să limiteze sau să întrerupă serviciile prestate în conditiile prevăzute la Art. 21

9. Obligatiile clientului

Art. 19. Clientul are următoarele obligatii:

(a) să achite integral si la termen facturile emise de prestator, eventualele corectii sau regularizări ale acestora urmând să fie efectuate la următoarea facturare;

(b) să asigure transmiterea la prestator în format electronic sau prin fax a valorilor orare ale energiei introduse/extrase în/din retelele electrice de transport si distributie, măsurate în punctele stabilite în Anexa nr. 6.

(c) să respecte prevederile “Codului tehnic al retelei electrice de transport” si dispozitiile dispecerului date în conformitate cu acesta;

(d) să asigure transmiterea datelor necesare derulării contractului.

10. Drepturile clientului

Art. 20. Clientul are următoarele drepturi:

(a) să beneficieze de serviciile asigurate de prestator, în conformitate cu prevederile prezentului contract si al “Codului tehnic al retelei electrice de transport”;

(b) să solicite prestatorului datele privind serviciile prestate în conformitate cu prezentul contract.

11. Întreruperea sau limitarea serviciilor prestate

Art. 21. (1) Serviciile prestate în baza acestui contract pot fi întrerupte sau limitate în următoarele cazuri:

a) În caz de fortă majoră, în conditiile Art. 22.

b) prin acordul părtilor;

c) În cazul în care plata facturilor emise conform Art. 5 este neonorată, în conditiile determinate la Art. 8 mai mult de 30 de zile de la data scadentei;

d) În situatie de avarie a sistemului electroenergetic national, în zone ale acestuia sau avarii de sistem în sistemele electroenergetice vecine;

e) În cazul aplicării „Normativului de deconectări manuale” si a „Normativului de limitări” în situatii critice de functionare a sistemului electroenergetic national.

 

Pagina a 3-a