MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 994         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 13 decembrie 2006

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

421. - Lege privind aprobarea încetării valabilitătii, prin denuntare, a unor tratate internationale în domeniul comertului si cooperării economice

 

1.294. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea încetării valabilitătii, prin denuntare, a unor tratate internationale în domeniul comertului si cooperării economice

 

459. - Lege pentru modificarea si completarea Codului de procedură civilă

 

1.353. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Codului de procedură civilă

 

1.368. - Decret privind conferirea unor decoratii nationale

 

1.369. - Decret privind trecerea în rezervă a unui general din Ministerul Administratiei si Internelor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.747. - Hotărâre pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, de către Societatea Comercială „Termoprest - S.A. Petrila

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

206. - Decizie pentru eliberarea domnului Constantin Liviu Cepoi din functia de vicepresedinte al Agentiei Nationale pentru Sport

 

207. - Decizie pentru numirea domnului Valentin Vasilescu în functia de vicepresedinte al Agentiei Nationale pentru Sport

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAtIEI PUBLICE CENTRALE

 

783. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 113/2005 privind aprobarea cantitătilor de carne, de peste si de produse zootehnice, pe specii, pentru care se acordă subventii în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 64/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii, în anul 2005, producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru cresterea productiei animaliere si piscicole, precum si a efectivelor de animale, cu modificările ulterioare

 

2.001. - Ordin al ministrului finantelor publice privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

74. - Hotărâre privind atribuirea calitătii si a dreptului de exercitare a profesiei de auditor financiar pentru persoanele care posedă o calificare profesională în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice din acel stat

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea încetării valabilitătii, prin denuntare, a unor tratate internationale În domeniul comertului si cooperării economice

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se aprobă încetarea valabilitătii, prin denuntare, a tratatelor internationale prevăzute în anexa nr. 1 „Acorduri comerciale” si în anexa nr. 2 „Acorduri de cooperare economică”.

Art. 2. - Ministerul Afacerilor Externe va face cunoscută, prin publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conformitate cu art. 34 alin. (5) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, data la care fiecare tratat prevăzut în anexele nr. 1 si 2 îsi încetează valabilitatea.

Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta lege.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 22 noiembrie 2006.

Nr. 421.

 

ANEXA Nr. 1

 

ACORDURI COMERCIALE

 

1. Acordul comercial dintre Republica Socialistă România si Canada, semnat la Ottawa la 16 iulie 1971, ratificat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 318/1971, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 118 din 3 octombrie 1971;

2. Acordul comercial dintre Republica Socialistă România si Republica Volta Superioară, semnat la Bruxelles la i septembrie 1970, ratificat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 20/1971, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 12 din 29 ianuarie 1971;

3. Acordul comercial de cooperare economică si de plăti dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene, semnat la Bucuresti la 19 octombrie 2000, ratificat prin Legea nr. 673/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 775 din 5 decembrie 2001;

4. Acordul comercial dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Columbia, semnat la Bucuresti la 31 iulie 1997, ratificat prin Legea nr. 104/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 29 mai 1998;

5. Acordul comercial dintre Republica Socialistă România si Republica Zair, semnat la Bucuresti la 8 august 1978, ratificat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 432/1978, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 104 din 16 noiembrie 1978;

6. Acordul comercial dintre Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Republicii Gaboneze, semnat la Bucuresti la 26 iunie 1975, ratificat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 121/1975, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 116 din 5 noiembrie 1975;

7. Acordul comercial pe termen lung dintre Guvernul Republicii Socialiste România si Jamahiria Arabă Libiana Populară Socialistă, încheiat la Benghazi la 9 aprilie 1979, ratificat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 418/1979, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 97 din 8 decembrie 1979;

8. Acordul comercial pe termen lung dintre Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Republicii Mali, semnat la Bamako la 24 mai 1977, ratificat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 389/1977, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 118 din 17 noiembrie 1977;

9. Acordul comercial între Republica Socialistă România si Republica Islamică Mauritania, încheiat la Nouakchott la 12 aprilie 1967, ratificat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 892/1967, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 82 din 15 septembrie 1967;

10. Acordul comercial dintre Guvernul României si Guvernul Statelor Unite Mexicane, semnat la Ciudad de Mexico la 3 septembrie 1998, ratificat prin Legea nr. 176/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 586 din 2 decembrie 1999;

11. Acordul comercial dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Mozambic, semnat la Bucuresti la 18 septembrie 1996, ratificat prin Legea nr. 99/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 136 din 30 iunie 1997;

12. Acordul comercial si de plăti dintre Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Majestătii sale a Nepalului, semnat la Kathmandu la 12 ianuarie 1984, ratificat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 215/1984, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 51 din 29 iunie 1984;

13. Acordul comercial dintre Republica Socialistă România si Republica Niger, încheiat la Niamey la 5 mai 1967, ratificat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 891/1967, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 82 din 15 septembrie 1967;

14. Acordul comercial si de cooperare economică, industrială si tehnică pe termen lung dintre Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Noii Zeelande, semnat la Wellington la 15 mai 1979, ratificat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 350/1979, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 80 din 9 octombrie 1979;

15. Acordul comercial între Republica Socialistă România si Republica Singapore, semnat la Singapore la 31 ianuarie 1967, ratificat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 384/1967, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 36 din 24 aprilie 1967;

16. Acordul comercial dintre Guvernul României si Guvernul Regatului Thailandei, semnat la Bangkok la 29 aprilie 1997, ratificat prin Legea nr. 170/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 6 octombrie 1998;

17. Acordul comercial dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului, semnat la Bucuresti la 31 mai 1996, ratificat prin Legea nr. 54/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 18 aprilie 1997;

18. Acordul comercial si de cooperare economică dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Venezuela, semnat la Bucuresti la 4 iulie 1996, ratificat prin Legea nr. 114/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 din 16 iunie 1998;

19. Acordul comercial dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Zimbabwe, semnat la Bucuresti la 11 iunie 1996, ratificat prin Legea nr. 101/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 129 din 24 iunie 1997;

20. Protocolul de aderare a României la Protocolul de negocieri comerciale între tări în curs de dezvoltare, încheiat la Geneva la 3 martie 1978, ratificat prin Decretul

Consiliului de Stat nr. 255/1978, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 64 din 17 iulie 1978;

21. Acordul privind sistemul global de preferinte comerciale între tările în curs de dezvoltare, încheiat la Belgrad la 13 aprilie 1988, ratificat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 383/1988, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 66 din 20 decembrie 1988;

22. Acordul de comert liber dintre România si Republica Moldova, încheiat la Bucuresti la 15 februarie 1994, ratificat prin Legea nr. 94/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 340 din 8 decembrie 1994;

23. Acordul prin care s-a convenit aderarea României la Acordul central european de comert liber (C.E.F.T.A.), Cracovia, 21 decembrie 1992, semnat la Bucuresti la 12 aprilie 1997, ratificat prin Legea nr. 90/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 108 din 30 mai 1997;

24. Acordul de comert liber dintre Guvernul României si Guvernul Statului Israel, semnat la Bucuresti la 30 ianuarie 2001, ratificat prin Legea nr. 271/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 281 din 30 mai 2001;

25. Acordul dintre România si statele Asociatiei Europene a Liberului Schimb (A.E.L.S.), semnat la Geneva la 10 decembrie 1992, ratificat prin Legea nr. 19/1993, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 16 aprilie 1993.

 

ANEXA Nr. 2

 

ACORDURI DE COOPERARE ECONOMICA

 

1. Acordul general dintre Guvernul României si Guvernul Regatului Arabiei Saudite privind cooperarea în domeniile economic, comercial, investitional, tehnico-stiintific, cultural, sportiv si de tineret, semnat la Riad la 3 iunie 2002, ratificat prin Legea nr. 176/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 329 din 15 mai 2003;

2. Acordul de cooperare dintre România si Republica Africa de Sud, încheiat la Pretoria la 20 octombrie 1993, ratificat prin Legea nr. 25/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 12 mai 1994;

3. Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Australiei privind comertul si cooperarea economică, încheiat la Bucuresti la 8 noiembrie 1995, ratificat prin Legea nr. 13/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 11 februarie 1997;

4. Acordul-Program de cooperare economică si tehnico-stiintifică pe termen lung dintre Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Republicii Populare Bangladesh, semnat la Dhaka la 13 martie 1987, ratificat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 116/1987, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 17 din 29 aprilie 1987;

5. Acordul comercial si de cooperare economică dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Bolivia, semnat la Bucuresti la 9 octombrie 1995, ratificat prin Legea nr. 36/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 111 din 30 mai 1996;

6. Acordul de cooperare economică si tehnică dintre Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Republicii Botswana, semnat la Bucuresti la 9 septembrie 1983, ratificat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 482/1983, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 106 din 27 decembrie 1983;

7. Acordul-Program privind dezvoltarea pe termen lung a cooperării economice si a schimburilor comerciale între Republica Socialistă România si Republica Burkina Faso, semnat la Neptun la 26 iulie 1984, ratificat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 350/1984;

8. Acordul general de cooperare economică si tehnică dintre Republica Socialistă România si Republica Unită Camerun, semnat la Yaounde la 26 noiembrie 1975, ratificat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 97/1976, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 39 din 30 aprilie 1976;

9. Acordul cadru de cooperare economică dintre Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Republicii Africa Centrală, semnat la Bucuresti la 13 septembrie 1968, ratificat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 418/1973, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 115 din 30 iulie 1973;

10. Acordul de cooperare economică si tehnică dintre Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Republicii Coasta de Fildes, semnat la Abidjan la 4 decembrie 1975, ratificat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 98/1976, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 40 din 3 mai 1976;

11. Acordul-Program privind dezvoltarea pe termen lung a cooperării economice si tehnice si a schimburilor comerciale dintre Republica Socialistă România si Republica Populară Congo, semnat la Bucuresti la 20 mai 1985, ratificat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 193/1985, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 32 din 4 iulie 1985;

12. Acordul comercial si de cooperare economică dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Cuba, semnat la Havana la 5 februarie 1995, ratificat prin Legea nr. 11/1996, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 63 din 28 martie 1996;

13. Acordul de cooperare economică si tehnică dintre Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Republicii Populare Benin, semnat la Cotonou la 22 noiembrie 1975, ratificat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 96/1976, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 39 din 30 aprilie 1976;

14. Acordul general de cooperare economică si tehnică dintre Republica Socialistă România si Republica Gaboneză, semnat la Bucuresti la 26 iunie 1975, ratificat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 121/1975, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 116 din 5 noiembrie 1975;

15. Acordul general de cooperare economică si tehnică pe termen lung dintre Republica Socialistă România si Republica Ghana, semnat la Bucuresti la 25 mai 1981, ratificat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 342/1981, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 94 din 28 noiembrie 1981;

16. Acordul de cooperare economică, tehnică si industrială pe termen lung dintre Republica Socialistă România si Republica Guineea-Bissau, încheiat la Bucuresti la 9 aprilie 1976, ratificat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 211/1976, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 68 din 12 iulie 1976;

17. Acordul privind dezvoltarea pe termen lung a cooperării tehnico-economice si a schimburilor comerciale dintre Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Republicii Irak, semnat la Bagdad la 17 iunie 1982, ratificat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 404/1982, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 99 din 2 noiembrie 1982;

18. Acordul dintre Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Imperial al Iranului pentru cooperare economică, tehnică si stiintifică pe termen lung, semnat la Bucuresti la 3 iunie 1973, ratificat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 453/1973, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 139 din 15 septembrie 1973;

19. Acordul privind colaborarea economică si tehnică între Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Imperial al Iranului, semnat la Teheran la 25 octombrie 1965, ratificat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 110/1966, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 7 din 4 martie 1966;

20. Acordul-Program privind dezvoltarea pe termen lung a cooperării economice si tehnice si a schimburilor comerciale dintre Republica Socialistă România si Republica Kenya, semnat la Bucuresti la 9 septembrie 1987, ratificat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 288/1987, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 55 din 28 noiembrie 1987;

21. Acordul de cooperare economică si tehnică dintre Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Statului Kuwait, semnat la Bucuresti la 30 iulie 1974, ratificat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 216/1974, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 144 din 16 noiembrie 1974;

22. Acordul de cooperare economică, industrială si tehnică dintre Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Regatului Lesotho, semnat la Bucuresti la 27 mai 1983, ratificat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 482/1983, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 106 din 27 decembrie 1983;

23. Acordul comercial si de cooperare economică dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Liban, semnat la Bucuresti la 18 octombrie 1994, ratificat prin Legea nr. 37/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 111 din 30 mai 1996;

24. Acordul pe termen lung privind dezvoltarea cooperării economice si tehnice si a schimburilor comerciale între Republica Socialistă România si Republica Liberia, semnat la Bucuresti la 18 octombrie 1986, ratificat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 421/1986, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 79 din 25 decembrie 1986;

25. Acordul general de cooperare economică, stiintifică si tehnică dintre Republica Socialistă România si Jamahiria Arabă Libiana Populară Socialistă, semnat la Tripoli la 6 martie 1985, ratificat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 149/1985, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 27 din 25 mai 1985;

26. Acordul de cooperare economică si tehnică dintre Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Regatului Maroc, semnat la Bucuresti la 28 iunie 1978, ratificat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 432/1978, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 104 din 16 noiembrie 1978;

27. Acordul de cooperare economică si tehnică dintre Republica Socialistă România si Republica Islamică a Mauritaniei, semnat la Bucuresti la 25 iunie 1974, ratificat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 236/1974, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 169 din 30 decembrie 1974;

28. Acordul-Program privind dezvoltarea cooperării economice si tehnice si a schimburilor comerciale între Republica Socialistă România si Republica Islamică Mauritania, semnat la Bucuresti la 19 noiembrie 1983, ratificat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 29/1984;

29. Acordul de cooperare economică si tehnico-stiintifică pe termen lung dintre Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Republicii Populare Mozambic, semnat la Maputo la 17 noiembrie 1978, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Ministri nr. 11/1979, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 7 din 17 ianuarie 1979;

30. Acordul de cooperare economică si tehnică dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Mozambic, semnat la Bucuresti la 18 septembrie 1996, ratificat prin Legea nr. 124/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 156 din 15 iulie 1997;

31. Acordul comercial si de cooperare economică dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Paraguay, semnat la Asuncion la 21 mai 1994, ratificat prin Legea nr. 13/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 63 din 28 martie 1996;

32. Acordul de cooperare economico-comercială dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Peru, semnat la Lima la 16 mai 1994, ratificat prin Legea nr. 14/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 63 din 28 martie 1996;

33. Acordul de cooperare economică, comercială si tehnică dintre Guvernul României si Guvernul Statului Qatar, semnat la Bucuresti la 6 iunie 1996, ratificat prin Legea nr. 100/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 131 din 25 iunie 1997;

34. Acordul de cooperare economică, industrială si tehnică dintre Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Republicii Democratice Sao Tome si Principe, semnat la Bucuresti la 20 decembrie 1975, ratificat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 99/1976, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 40 din 3 mai 1976;

35. Acordul de cooperare economică, tehnică si stiintifică dintre Republica Socialistă România si Republica Senegal, încheiat la Bucuresti la 24 aprilie 1976, ratificat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 212/1976, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 69 din 13 iulie 1976;

36. Acordul-program privind dezvoltarea pe termen lung a cooperării economice si tehnice si a schimburilor comerciale între Republica Socialistă România si Republica Arabă Siriană, semnat la Bucuresti la 1 decembrie 1987, ratificat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 15/1988;

37. Acordul general de colaborare dintre Republica Socialistă România si Republica Sierra Leone, semnat la Bucuresti la 23 iulie 1974, ratificat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 237/1974, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 169 din 30 decembrie 1974;

38. Acordul de cooperare economică, stiintifică si tehnică dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Arabe Siriene, semnat la Bucuresti la 20 ianuarie 1998, ratificat prin Legea nr. 201/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 426 din 11 noiembrie 1998;

39. Acordul-program privind dezvoltarea pe termen lung a cooperării economice si tehnice si a schimburilor comerciale între Republica Socialistă România si Republica Democratică Sudan, semnat la Bucuresti la 6 august 1982, ratificat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 369/1982;

40. Acordul general privind cooperarea economică si tehnică dintre Republica Socialistă România si Republica Unită Tanzania, semnat la Dar Es Salaam la 8 septembrie 1988, ratificat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 383/1988, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 66 din 20 decembrie 1988;

41. Acordul-program privind dezvoltarea pe termen lung a cooperării economice si a schimburilor comerciale între Republica Socialistă România si Republica Togo, semnat la Bucuresti la 25 mai 1984, ratificat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 255/1984;

42. Acordul de cooperare economică, stiintifică si tehnică dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Tunisiene, semnat la Tunis la 16 octombrie 1995, ratificat prin Legea nr. 60/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 67 din 17 aprilie 1997;

43. Acordul de cooperare economică, stiintifică si tehnică dintre Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Republicii Togoleze, semnat la Lome la 17 noiembrie 1975, ratificat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 95/1976, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 39 din 30 aprilie 1976;

44. Acordul de cooperare economică si tehnică pe termen lung dintre Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Republicii Zimbabwe, semnat la Bucuresti la 23 septembrie 1980, ratificat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 67/1981, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 19 din 27 martie 1981.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea încetării valabilitătii, prin denuntare, a unor tratate internationale în domeniul comertului si cooperării economice

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea încetării valabilitătii, prin denuntare, a unor tratate internationale în domeniul comertului si cooperării economice si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 20 noiembrie 2006.

Nr. 1.294.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Codului de procedură civilă

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Codul de procedură civilă, republicat, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 28, după alineatul 2 se introduce un nou alineat, alineatul 21, cu următorul cuprins:

„Cererile de recuzare a instantelor ierarhic superioare formulate la instanta care solutionează litigiul sunt inadmisibile.”

2. Alineatul 4 al articolului 30 va avea următorul cuprins:

„Cererile de recuzare inadmisibile potrivit art. 28 se solutionează de instanta în fata căreia au fost formulate.”

3. La articolul 1081 alineatul 1 punctul 2, după litera c) se introduce o nouă literă, litera c1), cu următorul cuprins:

,,c1) nerespectarea de către agentii fortei publice a obligatiei de acordare a concursului la îndeplinirea efectivă a executării silite, potrivit art. 3732 alin. 1;”.

4. La articolul 1081 alineatul 1 punctul 2, litera i) se abrogă.

5. Alineatul 1 al articolului 269 va avea următorul cuprins:

„Art. 269. - Hotărârile judecătoresti vor fi învestite cu formula executorie, dacă legea nu prevede altfel. Formula executorie are următorul cuprins:

«Noi, Presedintele României»

(Aici urmează cuprinsul hotărârii).

«Dăm împuternicire si ordonăm organelor de executare să pună în executare prezenta hotărâre. Ordonăm agentilor fortei publice să acorde concursul la executarea acestei hotărâri, iar procurorilor să stăruie pentru ducerea ei la îndeplinire, în conditiile legii. Spre credintă, prezenta (hotărâre) s-a semnat de... (Urmează semnătura presedintelui si a grefierului)».”

6. Alineatul 3 al articolului 3711 va avea următorul cuprins:

„Executarea silită are loc în oricare dintre formele prevăzute de lege, simultan sau succesiv, până la realizarea dreptului recunoscut prin titlu executoriu, achitarea dobânzilor, penalitătilor sau a altor sume, acordate potrivit legii prin acesta, precum si a cheltuielilor de executare.”

7. Alineatul 3 al articolului 3712 va avea următorul cuprins:

„Dacă titlul executoriu contine suficiente criterii în functie de care organul de executare poate actualiza valoarea obligatiei principale stabilite în bani, indiferent de izvorul ei, se va proceda, la cererea creditorului, si la actualizarea acestei sume. În cazul în care titlul executoriu nu contine niciun asemenea criteriu, organul de executare va proceda la actualizare în functie de rata inflatiei, calculată de la data când hotărârea judecătorească a devenit executorie sau, în cazul celorlalte titluri executorii, de la data când creanta a devenit exigibilă si până la data plătii efective a obligatiei cuprinse în oricare dintre aceste titluri.”

8. Articolul 3714 va avea următorul cuprins:

„Art. 3714. - În tot cursul executării silite, sub supravegherea organului de executare, creditorul si debitorul pot conveni ca aceasta să se efectueze, în total sau în parte, numai asupra veniturilor bănesti ale debitorului, ca vânzarea bunurilor supuse urmăririi să se facă prin bună învoială sau ca plata obligatiei să se facă în alt mod admis de lege.”

9. La articolul 3715, litera b) va avea următorul cuprins: ,,b) nu mai poate fi efectuată ori continuată din cauza lipsei de bunuri urmăribile ori a imposibilitătii de valorificare a unor astfel de bunuri; în aceste cazuri, executorul va remite personal creditorului sau reprezentantului acestuia titlul executoriu, mentionând pe acesta cauza restituirii si partea de obligatie ce a fost executată;”.

10. Alineatul 1 al articolului 3716 va avea următorul cuprins:

„Art. 3716. - În cazurile prevăzute de art. 3715 lit. b) se poate cere reluarea executării silite, înăuntrul termenului de prescriptie a dreptului de a cere executarea silită.”

11. Alineatul 2 al articolului 3717 va avea următorul cuprins:

„Cheltuielile ocazionate de efectuarea executării silite sunt în sarcina debitorului urmărit, afară de cazul când creditorul a renuntat la executare sau dacă prin lege se prevede altfel. De asemenea, debitorul va fi tinut să suporte cheltuielile de executare făcute după înregistrarea cererii de executare si până la data realizării obligatiei stabilite în titlul executoriu prin executare voluntară.”

12. La articolul 3718 se introduce un nou alineat, alineatul 2, cu următorul cuprins:

„Dovada depunerii sau consemnării acestor sume se poate face cu recipisa de consemnare sau cu orice alt înscris admis de lege.”

13. Articolul 3731 va avea următorul cuprins:

„Art. 3731. - Cererea de executare silită se depune la executorul judecătoresc, dacă legea nu prevede altfel.

Executorul judecătoresc este dator să stăruie, prin toate mijloacele admise de lege, pentru realizarea integrală si cu celeritate a obligatiei prevăzute în titlul executoriu si pentru respectarea dispozitiilor legii, a drepturilor părtilor si ale altor persoane interesate.

În interesul executării, executorul judecătoresc poate cere debitorului să dea o declaratie scrisă cu privire la veniturile si bunurile sale si locul unde se află acestea.

În situatia prevăzută de art. 3717 alin. 1, executorul judecătoresc este dator să pună în vedere părtii să-si îndeplinească de îndată obligatia de avansare a cheltuielilor de executare.”

14. Alineatul 2 al articolului 3734 va avea următorul cuprins:

„În cazul în care dispune conexarea executărilor, instanta, prin încheiere, se va pronunta si asupra cheltuielilor de executare efectuate până în momentul conexării. Totodată, va dispune trimiterea dosarelor conexate la executorul judecătoresc desemnat potrivit alin. 1.”

15. Alineatul 1 al articolului 374 va avea următorul cuprins:

„Art. 374. - Hotărârea judecătorească sau alt titlu se execută numai dacă este învestit cu formula executorie prevăzută de art. 269 alin. 1, afară de încheierile executorii, de hotărârile executorii provizoriu si de alte hotărâri sau înscrisuri prevăzute de lege, care se execută fără formula executorie.”

16. După articolul 374 se introduce un nou articol, articolul 3741, cu următorul cuprins:

„Art. 3741. - Înscrisurile cărora legea le recunoaste caracterul de titlu executoriu sunt puse în executare fără învestirea cu formula executorie.”

17. Alineatul 1 al articolului 376 va avea următorul cuprins:

„Art. 376. - Se învestesc cu formula executorie prevăzută de art. 269 alin. 1 hotărârile care au rămas definitive ori au devenit irevocabile, precum si orice alte hotărâri sau înscrisuri, pentru ca acestea să devină executorii, în cazurile anume prevăzute de lege.”

18. Alineatele 1 si 21 ale articolului 399 vor avea următorul cuprins:

„Art. 399. - Împotriva executării silite, precum si împotriva oricărui act de executare se poate face contestatie de către cei interesati sau vătămati prin executare. De asemenea, dacă nu s-a utilizat procedura prevăzută de art. 2811, se poate face contestatie si în cazul în care sunt necesare lămuriri cu privire la întelesul, întinderea sau aplicarea titlului executoriu, precum si în cazul în care organul de executare refuză să înceapă executarea silită ori să îndeplinească un act de executare în conditiile prevăzute de lege.

De asemenea, după ce a început executarea silită, cei interesati sau vătămati pot cere, pe calea contestatiei la executare, si anularea încheierii prin care s-a dispus învestirea cu formula executorie, dată fără îndeplinirea conditiilor legale.”

19. Alineatul 1 al articolului 402 va avea următorul cuprins:

„Art. 402. - Contestatia la executare se judecă cu procedura prevăzută pentru judecata în primă instantă, care se aplică în mod corespunzător. Instanta sesizată va solicita de îndată organului de executare să-i transmită, în termenul fixat, copii certificate de acesta de pe actele dosarului de executare în cauză, dispozitiile art. 139 fiind aplicabile în mod corespunzător. Părtile vor fi citate în termen scurt, iar judecarea contestatiei se face de urgentă si cu precădere.”

20. La articolul 404, după alineatul 1 se introduce un nou alineat, alineatul 1\ cu următorul cuprins:

„În cazul în care constată nejustificat refuzul executorului de a începe executarea silită sau de a îndeplini un act de executare silită, dacă fapta nu constituie infractiune potrivit legii penale, instanta de executare, sesizată potrivit art. 399 alin. 1, va putea obliga executorul la plata unei amenzi de la 500 lei la 2.500 lei, precum si, la cererea părtii interesate, la plata de despăgubiri pentru paguba astfel cauzată.”

21. La articolul 431, după alineatul 2 se introduc trei noi alineate, alineatele 3, 4 si 5, cu următorul cuprins:

„Executorul poate proceda, cu acordul ambelor părti, la valorificarea bunurilor urmărite prin vânzare directă cumpărătorului care oferă cel putin pretul stabilit potrivit art. 439 alin. 1.

Termenul pentru vânzarea directă va fi stabilit potrivit art. 434. Debitorul si creditorul vor fi înstiintati despre data, ora si locul vânzării, precum si despre oferta de pret depusă de potentialul cumpărător.

La data vânzării, executorul va întocmi procesul-verbai prevăzut de art. 447, dispozitiile acestui articol fiind aplicabile în mod corespunzător. Dacă vreuna dintre părti lipseste la efectuarea vânzării, executorul îi va comunica o copie de pe procesul-verbai privind vânzarea.”

22. La articolul 452 se introduce un nou alineat, alineatul 2, cu următorul cuprins:

„Nu sunt supuse executării silite prin poprire:

a) sumele care sunt destinate unei afectatiuni speciale prevăzute de lege si asupra cărora debitorul este lipsit de dreptul de dispozitie;

b) sumele reprezentând credite nerambursabile sau finantări primite de la institutii sau organizatii internationale pentru derularea unor programe ori proiecte;

c) sumele necesare plătii drepturilor salariale, dar nu mai mult de 6 luni de la data înfiintării popririi.”

23. La articolul 454, după alineatul 2 se introduc trei noi alineate, alineatele 21, 22 si 23, cu următorul cuprins:

„Adresa de înfiintare a popririi va cuprinde numele si domiciliul debitorului persoană fizică ori, pentru persoanele juridice, denumirea si sediul lor, precum si codul de identificare fiscală.

            În cazul în care se solicită înfiintarea popririi pentru toate conturile unei persoane juridice, inclusiv pentru conturile subunitătilor fără personalitate juridică ale acesteia, se vor indica elementele de identificare pentru fiecare titular de cont în parte, respectiv pentru fiecare subunitate a societătii debitoare.

            În cazul în care adresa de înfiintare a popririi se adresează unei unităti operationale a unei bănci, poprirea va fi înfiintată asupra conturilor pe care debitoarea urmărită le are deschise la acea unitate.”

24. La articolul 457, după alineatul 1 se introduce un nou alineat, alineatul 11, cu următorul cuprins:

„În cazul popririi sumelor de bani din conturile bancare, pot face obiectul executării silite prin poprire atât soldul creditor al acestor conturi, cât si încasările viitoare.”

25. Alineatul 2 al articolului 457 va avea următorul cuprins:

„La data sesizării băncii, sumele existente, precum si cele provenite din încasările viitoare sunt indisponibilizate în măsura necesară realizării creantei. Din momentul indisponibilizării si până la achitarea integrală a obligatiilor prevăzute în titlul executoriu, inclusiv pe perioada suspendării executării silite prin poprire, tertul poprit nu va face nicio altă plată sau altă operatiune care ar putea diminua suma indisponibilizată, dacă legea nu prevede altfel.”

26. La articolul 457, după alineatul 3 se introduce un nou alineat, alineatul 4, cu următorul cuprins:

„În cazul sumelor urmăribile reprezentând venituri si disponibilităti în valută, băncile sunt autorizate să efectueze convertirea în lei a sumelor în valută, fără consimtământul titularului de cont, la cursul de schimb comunicat de Banca Natională a României pentru ziua respectivă, în vederea consemnării acestora potrivit dispozitiilor art. 456.”

27. Alineatul 4 al articolului 460 va avea următorul cuprins:

„După validarea popririi, tertul poprit va proceda, după caz, la consemnarea sau plata prevăzută la art. 456, în limita sumei determinate expres în hotărârea de validare. În caz de nerespectare a acestor obligatii, executarea silită se va face împotriva tertului poprit, pe baza hotărârii de validare ce constituie titlu executoriu.”

28. Alineatul 4 al articolului 497 va avea următorul cuprins:

„Drepturile reale înscrise după notarea somatiei de plată în cartea funciară nu vor putea fi opuse creditorului urmăritor si adjudecatarului, în afară de cazurile expres prevăzute de lege sau de cazul în care creditorul sau adjudecatarul s-a declarat de acord cu acel act ori debitorul sau tertul dobânditor a consemnat sumele necesare acoperirii creantelor ce se urmăresc, inclusiv dobânzile si cheltuielile de executare.”

29. Alineatul 1 al articolului 506 va avea următorul cuprins:

„Art. 506. - Persoanele care vor să cumpere imobilul la licitatie sunt obligate să depună la Trezoreria Statului, la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. sau la orice altă institutie bancară, la dispozitia executorului judecătoresc, până la termenul stabilit pentru vânzare, o cautiune reprezentând 10% din pretul de începere a licitatiei pentru termenul respectiv. Dovada consemnării va fi atasată ofertei de cumpărare.”

30. La articolul 516, partea introductivă si punctul 8 vor avea următorul cuprins:

„Art. 516. - După plata integrală a pretului sau a avansului prevăzut la art. 515 si după expirarea termenului de 15 zile prevăzut la art. 401 alin. 1 lit. a), executorul, pe baza procesului-verbal de licitatie, va întocmi actul de adjudecare, care va cuprinde următoarele mentiuni:

8. mentiunea că actul de adjudecare este titlu de proprietate si că poate fi înscris în cartea funciară, precum si a faptului că, pentru adjudecatar, constituie titlu executoriu împotriva debitorului, dacă imobilul se află în posesiunea acestuia din urmă, sau împotriva oricărei persoane care are în posesiune ori detine în fapt, fără niciun titlu, imobilul ajudecat;”.

31. Alineatele 2 si 4 ale articolului 518 vor avea următorul cuprins:

„Prin intabulare, adjudecatarul dobândeste dreptul de a dispune de imobilul cumpărat, potrivit regulilor de carte funciară.

Ipotecile si celelalte sarcini reale, precum si drepturile reale intabulate după notarea somatiei în cartea funciară se vor radia din oficiu, afară de acelea pentru care adjudecatarul ar conveni să fie mentinute; de asemenea, vor fi radiate din oficiu drepturile reale intabulate ulterior înscrierii vreunei ipoteci, dacă vânzarea s-a făcut în conditiile prevăzute de art. 509 alin. 4, toate notările făcute cu urmărirea silită, precum si interdictia de înstrăinare sau de grevare, dacă există, inclusiv promisiunea de a încheia un contract viitor, dacă până la întocmirea actului de adjudecare beneficiarul promisiunii nu si-a înscris în cartea funciară dreptul dobândit în temeiul contractului care a făcut obiectul acesteia.”

32. Articolul 520 va avea următorul cuprins:

„Art. 520. - Orice cerere de evictiune, totală sau partială, privind imobilul adjudecat este stinsă, dacă imobilul adjudecat era înscris în cartea funciară si dacă, de la data înregistrării cererii de înscriere formulate de dobânditorul anterior al dreptului înscris în folosul tertului adjudecatar, au trecut cel putin 3 ani.

În cazul imobilelor înscrise pentru prima dată în cartea funciară, în temeiul actului de adjudecare, cererea de evictiune se va prescrie în termen de 3 ani de la data înscrierii actului de adjudecare în cartea funciară. Această prescriptie curge si împotriva dispărutilor, minorilor si persoanelor puse sub interdictie.”

33. Articolul 572 va avea următorul cuprins:

„Art. 572. - În cazul în care obligatia debitorului prevăzută în titlul executoriu constă în lăsarea posesiunii unui bun, în predarea unui bun ori a folosintei acestuia, în desfiintarea unei constructii, plantatii sau a altei lucrări ori în îndeplinirea oricărei alte activităti stabilite pentru realizarea drepturilor creditorului, iar debitorul nu execută de bunăvoie obligatia sa în termenul prevăzut în somatie, executorul sau, după caz, creditorul, în raport cu împrejurările cauzei si natura obligatiei ce se execută, va proceda fie la executarea silită, fie va sesiza instanta de executare în vederea aplicării unei amenzi civile.”

34. Alineatul 2 al articolului 5803 va avea următorul cuprins:

„Dacă în termen de 6 luni debitorul nu va executa obligatia prevăzută în titlul executoriu, la cererea creditorului, instanta care a dispus obligarea debitorului la plata unei amenzi civile pe zi de întârziere în favoarea statului va fixa suma datorată statului cu acest titlu, prin încheierea irevocabilă, dată cu citarea părtilor, iar pentru acoperirea prejudiciilor cauzate prin neîndeplinirea obligatiei prevăzute de alin. 1, creditorul poate cere obligarea debitorului la daune-interese; în acest din urmă caz, dispozitiile art. 574 sunt aplicabile în mod corespunzător.”

35. La articolul 5803, după alineatul 2 se introduc trei noi alineate, alineatele 3,4 si 5, cu următorul cuprins:

„Amenda civilă va putea fi anulată, în tot sau în parte, ori redusă, dacă debitorul execută obligatia prevăzută în titlul executoriu sau, după caz, pentru alte motive temeinice, pe cale de contestatie la executare.

Încheierile date în conditiile prezentului articol sunt executorii si se comunică din oficiu, prin grija grefierului de sedintă, organelor fiscale competente în vederea executării silite, potrivit Codului de procedură fiscală.

Pentru neexecutarea obligatiilor prevăzute în prezentul articol nu se pot acorda daune cominatorii.”

Art. II. - Toate sumele de bani exprimate în lei vechi (ROL) din cuprinsul dispozitiilor Codului de procedură civilă se convertesc de drept în lei noi (RON).

Art. III. - Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. IV. - Codul de procedură civilă, republicat, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

            Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 6 decembrie 2006.

Nr. 459.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Codului de procedură civilă

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Codului de procedură civilă si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 4 decembrie 2006.

Nr. 1.353.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea unor decoratii nationale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1) si ale art. 6 lit. A din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului administratiei si internelor,

în semn de înaltă apreciere pentru buna gospodărire a localitătilor si devotamentul pus în slujba cetătenilor, precum si pentru rezultatele semnificative în privinta dezvoltării urbanistice, economice si sociale a comunitătilor locale,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul national Serviciul Credincios în grad de Mare Ofiter domnului Radu-Petru M. Păun-Jura, primar al orasului Simeria (judetul Hunedoara).

Art. 2. - Se conferă Ordinul national Serviciul Credincios în grad de Cavaler:

- domnului Ionel S. Chirită, primar al orasului Hârsova (judetul Constanta) si presedinte al Asociatiei Oraselor din România;

- domnului Nicolae st. Bindiu, primar al orasului Cavnic (judetul Maramures);

- domnului Vasile V. Cornea, primar al orasului lernut (judetul Mures).

Art. 3. - Se conferă Ordinul national Pentru Merit în grad de Cavaler:

- domnului Decebal C. Arnăutu, primar al municipiului Târgu-Neamt (judetul Neamt);

- domnului Iustin-Marinel Aug. Cionca-Arghir, primar al orasului Pecica (judetul Arad);

- domnului Emil C. Proscan, primar al orasului Mizil (judetul Prahova);

- domnului Nicolae Gh. Spiridon, primar al orasului Băicoi (judetul Prahova);

- domnului Cristian C-tin. Toader-Pasti, primar al orasului Târgu Cărbunesti (judetul Gorj).

 

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 7 decembrie 2006.

Nr. 1.368.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind trecerea în rezervă a unui generai din Ministerul Administratiei si Internelor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului administratiei si internelor,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Pe data de 31 decembrie 2006, domnul general maior cu două stele Panduru losif losif trece în rezervă.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂsESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 8 decembrie 2006.

Nr. 1.369.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, de către Societatea Comercială „Termoprest” - S.A. Petrila

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 6 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 569/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă efectuarea concedierilor colective pentru un număr de 40 de salariati, în baza prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 569/2003, cu modificările si completările ulterioare, de către Societatea Comercială „Termoprest” - S.A. Petrila din subordinea Consiliului Local al Orasului Petrila, judetul Hunedoara.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 6 decembrie 2006.

Nr. 1.747.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Constantin Liviu Cepoi din functia de vicepresedinte al Agentiei Nationale pentru Sport

 

Având în vedere prevederile art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 759/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Sport, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Constantin Liviu Cepoi se eliberează din functia de vicepresedinte al Agentiei Nationale pentru Sport.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

seful Cancelariei Primului-Ministru,

lon-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 11 decembrie 2006.

Nr. 206.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Valentin Vasilescu În functia de vicepresedinte al Agentiei Nationale pentru Sport

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 759/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Sport, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Valentin Vasilescu se numeste în functia de vicepresedinte al Agentiei Nationale pentru Sport.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

seful Cancelariei Primului-Ministru,

lon-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 11 decembrie 2006.

Nr. 207.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAtIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR sl DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 113/2005 privind aprobarea cantitătilor de carne, de peste si de produse zootehnice, pe specii, pentru care se acordă subventii în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 64/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii, în anul 2005, producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru cresterea productiei animaliere si piscicole, precum si a efectivelor de animale, cu modificările ulterioare

 

Având în vedere prevederile art. 12 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 64/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii, în anul 2005, producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru cresterea productiei animaliere si piscicole, precum si a efectivelor de animale, cu modificările ulterioare,

tinând cont de Referatul Directiei de crestere a animalelor si produse animaliere nr. 101.536 din 8 decembrie 2006, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 113/2005 privind aprobarea cantitătilor de came, de peste si de produse zootehnice, pe specii, pentru care se acordă subventii în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 64/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii, în anul 2005, producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru cresterea productiei animaliere si piscicole, precum si a efectivelor de animale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 149 din 18 februarie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Partea introductivă a articolului 2 va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Valoarea totală a subventiilor pentru productiile de carne, prevăzute la art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 64/2005, cu modificările ulterioare, este de 354.400,899 mii lei pentru cantitatea de 371,454 tone carne, realizată si abatorizată în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2005, repartizată astfel:”.

2. Litera d) a articolului 2 va avea următorul cuprins: ,,d) pentru cantitatea de 221.784 tone carne pasăre în viu - pui broiler, valoarea totală a subventiei este de 177.405,289 mii lei.”

3. Partea introductivă a articolului 5 va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - Valoarea totală a subventiilor pentru materialul biologic de reproductie, în functie de valoarea zootehnică si biotehnologia de reproductie folosită pentru obtinerea produsului, precum si de zona geografică în care este situată exploatatia agricolă, prevăzute la art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 64/2005, cu modificările ulterioare, este de 49.618,78 mii lei si se acordă crescătorilor care îndeplinesc conditiile prevăzute în normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 79/2005, în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2005, astfel:”.

4. Litera b) a articolului 5 va avea următorul cuprins: „b) pentru 116.666 vitei obtinuti din vaci si juninci, precum si malaci obtinuti din bivolite si mentinuti în exploatatie minimum 6 luni, valoarea totală a subventiilor este de 19.110,180 mii lei;”.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Dan stefan Motreanu

 

Bucuresti, 11 decembrie 2006.

Nr. 783.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene

 

În temeiul prevederilor art. 3 alin. (1) pct. 43 si ale art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 4 alin. (1) din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - După articolul 8 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.080 si 1.080 bis din 30 noiembrie 2005, se introduce un nou articol, articolul 81, cu următorul cuprins:

„Art. 81. - Sanctiunile aplicabile pentru încălcarea prevederilor reglementărilor contabile conforme cu directivele europene sunt cele prevăzute de Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată.”

Art. II. - Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitătilor Economice Europene, prevăzute în anexa la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.752/2005, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La alineatul (2) al punctului 1, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:

,,a1) prevederile Directivei 2006/46/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 14 iunie 2006, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L224 din 16 august 2006, referitoare la modificarea Directivei 78/660/CEE;”.

2. Punctul 15 va avea următorul cuprins:

„15. Formatul bilantului si al contului de profit si pierdere, în special în ceea ce priveste forma adoptată pentru prezentarea acestora, nu poate fi modificat de la un exercitiu financiar la altul. În cazuri exceptionale, sunt permise abateri de la acest principiu. Orice astfel de abatere trebuie mentionată în notele explicative, împreună cu o explicatie a motivelor care au determinat-o.”

3. După alineatul (1) al punctului 90 se introduc trei noi alineate, alineatele (2)-(4), cu următorul cuprins:

„(2) La recunoasterea în contabilitate a contractelor de leasing vor fi avute în vedere prevederile contractelor încheiate între părti, precum si legislatia în vigoare. Entitătile care aplică principiul prevalentei economicului asupra juridicului vor tine cont si de cerintele acestuia, înregistrarea în contabilitate a amortizării bunului ce face obiectul contractului se efectuează în cazul leasingului financiar de către locatar/utilizator, iar în cazul leasingului operational, de către locator/finantator. Achizitiile de bunuri imobile si mobile, în cazul leasingului financiar, sunt tratate ca investitii, fiind supuse amortizării pe o bază consecventă cu politica normală de amortizare pentru bunuri similare.

(3) În întelesul prezentelor reglementări, termenii de mai jos au următoarele semnificatii:

a) contract de leasing este un acord prin care locatorul cedează locatarului, în schimbul unei plăti sau serii de plăti, dreptul de a utiliza un bun pentru o perioadă stabilită;

b) leasing financiar este operatiunea de leasing care transferă cea mai mare parte din riscurile si avantajele aferente dreptului de proprietate asupra activului;

c) leasing operational este operatiunea de leasing ce nu intră în categoria leasingului financiar.

(4) Un contract de leasing poate fi recunoscut ca leasing financiar dacă îndeplineste cel putin una dintre următoarele conditii:

a) leasingul transferă locatarului titlul de proprietate asupra bunului până la sfârsitul duratei contractului de leasing;

b) locatarul are optiunea de a cumpăra bunul la un pret estimat a fi suficient de mic în comparatie cu valoarea justă la data la care optiunea devine exercitabilă, astfel încât, la începutul contractului de leasing, există în mod rezonabil certitudinea că optiunea va fi exercitată;

c) durata contractului de leasing acoperă, în cea mai mare parte, durata de viată economică a bunului, chiar dacă titlul de proprietate nu este transferat;

d) valoarea totală a ratelor de leasing, mai putin cheltuielile accesorii, este mai mare sau egală cu valoarea de intrare a bunului, reprezentată de valoarea la care a fost achizitionat bunul de către finantator, respectiv costul de achizitie;

e) bunurile ce constituie obiectul contractului de leasing sunt de natură specială, astfel încât numai locatarul le poate utiliza fără modificări majore.”

4. După alineatul (3) al punctului 207 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) În întelesul prezentelor reglementări, termenii de mai jos au următoarele semnificatii:

a) veniturile constituie cresteri ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul perioadei contabile, sub formă de intrări sau cresteri ale activelor ori reduceri ale datoriilor, care se concretizează în cresteri ale capitalurilor proprii, altele decât cele rezultate din contributii ale actionarilor;

b) cheltuielile constituie diminuări ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul perioadei contabile sub formă de iesiri sau scăderi ale valorii activelor ori cresteri ale datoriilor, care se concretizează în reduceri ale capitalurilor proprii, altele decât cele rezultate din distribuirea acestora către actionari.”

5. După alineatul (1) al punctului 231 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Notele explicative prezintă natura si scopul comercial ale angajamentelor entitătii, care nu sunt incluse în bilant, si impactul financiar ăl acelor angajamente asupra entitătii, atunci când riscurile sau beneficiile provenind din asemenea angajamente sunt semnificative si în măsura în care prezentarea unor asemenea riscuri sau beneficii este necesară pentru evaluarea pozitiei financiare a entitătii.”

6. După alineatul (1) al punctului 232 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Se prezintă tranzactiile încheiate cu entitătile legate, inclusiv suma acestor tranzactii, natura relatiei cu entitatea legată si alte informatii referitoare la tranzactii, necesare pentru o întelegere a pozitiei financiare a entitătii raportoare, dacă asemenea tranzactii sunt semnificative si nu au fost încheiate în conditii normale de piată.

Informatiile referitoare la tranzactii individuale pot fi agregate după natura lor, cu exceptia cazului când informatia separată este necesară pentru o întelegere a efectelor tranzactiilor cu entitatea legată, asupra pozitiei financiare a entitătii raportoare. Entitătile legate au semnificatia prevăzută de Reglementările contabile conforme cu Directiva a Vll-a a Comunitătilor Economice Europene.”

7. Alineatul (2) al punctului 245 va avea următorul cuprins:

„(2) Pentru orice garantie semnificativă care a fost constituită trebuie făcută o prezentare detaliată. Valoarea totală a oricăror angajamente financiare, în cazul în care nu îndeplinesc conditiile pentru a fi recunoscute în bilant, trebuie să fie prezentate în mod clar în notele explicative, în măsura în care aceste informatii sunt utile pentru evaluarea pozitiei financiare a entitătii.”

8. După alineatul (1) al punctului 261 se introduc două noi alineate, alineatele (2) si (3), cu următorul cuprins:

„(2) Informatiile de mai sus vor fi prezentate într-o sectiune distinctă a raportului administratorilor, referitoare la guvernanta corporativă. De asemenea, o entitate ale cărei valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piată reglementată, astfel cum aceasta este definită în legislatia în vigoare privind piata de capital, va include în cadrul aceleiasi sectiuni referitoare la guvernanta corporativă o declaratie care va cuprinde cel putin următoarele informatii:

a) o trimitere la:

- codul de guvernantă corporativă care se aplică entitătii si/sau codul de guvernantă corporativă pe care entitatea a decis să îl aplice voluntar. Entitatea va indica prevederile care sunt disponibile public; si/sau

- toate informatiile relevante referitoare la practicile de guvernantă corporativă aplicate în plus fată de cerintele legislatiei nationale. În acest caz, entitatea va face disponibile public practicile sale de guvernantă corporativă;

b) În măsura în care, potrivit legislatiei nationale, entitatea se îndepărtează de la codul de guvernantă corporativă care i se aplică sau pe care a ales să îl aplice, o explicatie a acesteia privind părtile din cod pe care nu le aplică si motivele neaplicării;

c) o descriere a principalelor caracteristici ale controlului intern si a sistemelor de gestionare a riscurilor, în relatie cu procesul de raportare financiară;

d) modul de desfăsurare a adunării generale a actionarilor si atributiile-cheie ale acesteia, precum si o descriere a drepturilor actionarilor si a modului cum acestea pot fi exercitate;

e) structura si modul de operare ale organelor de administratie, conducere si supraveghere si ale comitetelor acestora.

(3) Membrii organelor de administratie, conducere si supraveghere ale entitătii au obligatia colectivă de a asigura ca situatiile financiare anuale si raportul administratorilor să fie întocmite si publicate în conformitate cu legislatia natională.”

Art. III. - Reglementările contabile conforme cu Directiva a Vll-a a Comunitătilor Economice Europene, prevăzute în anexa la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.752/2005, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După alineatul (1) al punctului 2 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Ele transpun, de asemenea, prevederile Directivei 2006/46/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 14 iunie 2006, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L224 din 16 august 2006, referitoare la modificarea Directivei 83/349/CEE.”

2. După alineatul (1) al punctului 6 se introduc sase noi alineate, alineatele (2)-(7), cu următorul cuprins:

„(2) În întelesul prezentelor reglementări, o entitate este legată cu o altă entitate dacă:

a) direct sau indirect, prin una sau mai multe entităti:

- controlează sau este controlată de cealaltă entitate ori se află sub controlul comun al celeilalte entităti (aceasta include societătile-mamă, filialele sau filialele membre);

- are un interes în respectiva entitate, care îi oferă influentă semnificativă asupra acesteia; sau

- detine controlul comun asupra celeilalte entităti;

b) reprezintă o entitate asociată a celeilalte entităti;

c) reprezintă o asociere în participatie în care cealaltă entitate este asociat;

d) reprezintă un membru al personalului-cheie din conducere al entitătii sau al societătii-mamă a acesteia;

e) reprezintă un membru apropiat al familiei persoanei mentionate la lit. a) sau d);

f) reprezintă o entitate care este controlată, controlată în comun sau influentată semnificativ ori pentru care puterea semnificativă de vot într-o asemenea entitate este dată, direct sau indirect, de orice persoană mentionată la lit. d) sau e); sau

g) entitatea reprezintă un plan de beneficii postangajare pentru beneficiul angajatilor celeilalte entităti sau al oricărei entităti care este entitate legată cu cealaltă entitate.

(3) O tranzactie cu o entitate legată reprezintă un transfer de resurse, servicii sau obligatii între entitătile legate, indiferent dacă se percepe sau nu se percepe un pret.

(4) Personalul-cheie din conducere reprezintă acele persoane care au autoritatea si responsabilitatea de a planifica, conduce si controla activitătile entitătii, în mod direct sau indirect, incluzând oricare director (executiv sau altfel) al entitătii.

(5) Membrii apropiati ai familiei unei persoane reprezintă acei membri ai familiei care ar putea să influenteze sau să fie influentati de acea persoană în raport cu entitatea. Acestia pot include:

a) partenerul de viată si copiii persoanei;

b) copiii partenerului de viată al persoanei; si

c) dependenti ai persoanei sau ai partenerului de viată al acesteia.

(6) Beneficiile postangajare includ pensiile, alte beneficii de pensionare, asigurări de viată postangajare si asistentă medicala postangajare.

(7) În întelesul prezentelor reglementări, următoarele categorii nu sunt în mod necesar entităti legate:

a) două entităti, doar pentru că au în comun un director sau un alt membru al personalului-cheie din conducere;

b) 2 asociati, doar pentru că exercită controlul în comun asupra unei asocieri în participatie;

c) finantatorii, sindicatele, serviciile publice, departamentele si agentiile guvernamentale, doar în virtutea relatiilor obisnuite pe care le au cu o entitate (desi acestea pot să afecteze libertatea de actiune a entitătii sau să participe la luarea deciziilor acesteia);

d) un client, un furnizor, un francizor, un distribuitor sau un agent general cu care entitatea desfăsoară un volum semnificativ de activitate, numai în virtutea dependentei economice rezultate.”

3. Punctul 48 va avea următorul cuprins:

„48. Dacă activele si datoriile care urmează să fie cuprinse în situatiile financiare anuale consolidate au fost evaluate de entitătile incluse în consolidare prin metode diferite de cele utilizate pentru consolidare, acestea trebuie evaluate din nou conform metodelor utilizate pentru consolidare, cu exceptia cazului în care rezultatele acestei noi evaluări nu sunt semnificative în întelesul pct. 24. Abateri de ia acest principiu sunt permise în cazuri exceptionale. Orice astfel de abateri si motivele care le-au determinat se prezintă în notele explicative.”

4. După alineatul (1) al punctului 88 se introduc două noi alineate, alineatele (2) si (3), cu următorul cuprins:

„(2) Notele explicative la situatiile financiare anuale consolidate prezintă natura si scopul comercial ale oricăror angajamente care nu sunt incluse în bilantul consolidat, precum si impactul financiar al acelor angajamente, atunci când riscurile sau beneficiile provenind din asemenea angajamente sunt semnificative si în măsura în care prezentarea unor asemenea riscuri sau beneficii este necesară pentru evaluarea pozitiei financiare a entitătilor incluse în consolidare, luate ca un tot.

(3) Tranzactiile cu entitătile legate, cu exceptia celor în interiorul grupului, încheiate de societatea-mamă sau de alte entităti incluse în consolidare, inclusiv sumele acestor tranzactii, natura relatiei cu entitatea legată si alte informatii referitoare la tranzactie, necesare pentru o întelegere a pozitiei financiare a entitătilor incluse în consolidare, luate ca un tot, dacă aceste tranzactii sunt semnificative si nu au fost încheiate în conditii normale de piată. Informatii referitoare la tranzactiile individuale se pot combina plecând de la natura lor, cu exceptia situatiei în care informatia separată este necesară pentru o întelegere a efectelor tranzactiilor cu entitatea legată, asupra pozitiei financiare a entitătilor incluse în consolidare, luate ca un tot.”

5. După alineatul (1) al punctului 104 se introduc două noi alineate, alineatele (2) si (3), cu următorul cuprins:

„(2) Raportul consolidat al administratorilor prezintă o descriere a principalelor trăsături a controlului intern al grupului si ale sistemelor de gestionare a riscurilor, în legătură cu procesul întocmirii de situatii financiare anuale consolidate, atunci când o entitate are valorile mobiliare admise la tranzactionare pe o piată reglementată, asa cum aceasta este definită în legislatia în vigoare privind piata de capital. În cazul în care raportul consolidat al administratorilor si raportul administratorilor sunt prezentate ca un singur raport, aceste informatii trebuie incluse în sectiunea raportului care cuprinde declaratia asupra guvernantei corporative.

(3) Membrii organelor de administratie, conducere si supraveghere ale entitătilor care întocmesc situatii financiare anuale consolidate si raport consolidat al administratorilor au obligatia colectivă de a asigura ca situatiile respective si raportul consolidat al administratorilor să fie întocmite si publicate în conformitate cu legislatia natională.”

Art. IV. - Entitătile care, în baza prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.121/2006 privind aplicarea Standardelor internationale de raportare financiară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 602 din 12 iulie 2006, au obligatia să aplice Standardele internationale de raportare financiară la întocmirea situatiilor financiare consolidate începând cu exercitiul financiar al anului 2007 pot întocmi situatiile financiare consolidate pentru exercitiul financiar al anului 2006 conform acelorasi standarde.

Art. V. - Ministerul Finantelor Publice va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. VI. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 22 noiembrie 2006.

Nr. 2.001.

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

privind atribuirea calitătii si a dreptului de exercitare a profesiei de auditor financiar pentru persoanele care posedă o calificare profesională în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice din acel stat

 

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (5) si ale art. 12 lit. A din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale Normelor privind atribuirea calitătii si a dreptului de exercitare a profesiei de auditor financiar pentru persoanele care posedă o calificare profesională în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice din acel stat, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 42/2005, precum si Procesul-verbal întocmit de Comisia de examinare stabilită prin hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România, încheiate în data de 29 noiembrie 2006,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România hotărăste:

Art. 1. - Se aprobă acordarea calitătii si a dreptului de exercitare a profesiei de auditor financiar persoanelor fizice prevăzute în lista din anexa la prezenta hotărâre, care posedă o calificare profesională în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice din acel stat.

Art. 2. - Prezenta hotărâre va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Ion Mihăilescu

 

Bucuresti, 4 decembrie 2006.

Nr. 74.

 

ANEXA

 

LISTĂ

cuprinzând persoanele fizice care posedă o calificare profesională în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice din acel stat, si care au dobândit calitatea si dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar în România în data de 29 noiembrie 2006

 

Nr. crt.

Nume si Prenume

Tara de origine

Institutul străin la care este membru

1.

DUMANOV RUXANDRA MARJA

ROMÂNIA

The Association of Chartered Certified Accountants

2.

MITRITA MIRELA

ROMÂNIA

The Association of Chartered Certified Accountants

3.

MITRITA ADRIAN

ROMÂNIA

The Association of Chartered Certified Accountants

4.

ILIESCU LAURA MIHAELA

ROMÂNIA

The Association of Chartered Certified Accountants

5.

LUPAN RALUCA

ROMÂNIA

The Association of Chartered Certified Accountants

6.

BĂLAN GHE. EMILIAN

ROMÂNIA

The Association of Chartered Certified Accountants

7.

ILIE BOGDAN MIHAI

ROMÂNIA

The Association of Chartered Certified Accountants

8.

STANCU GEORGE

ROMÂNIA

The Association of Chartered Certified Accountants

9.

MATEESCU ELENA

ROMÂNIA

The Association of Chartered Certified Accountants

10.

URSACIUC PAUL

ROMÂNIA

The Association of Chartered Certified Accountants

11.

MARDARE SORINA

ROMÂNIA

The Association of Chartered Certified Accountants

12.

SARPI NATALIA

ROMÂNIA

The Association of Chartered Certified Accountants

13.

CHRISTODOULOS DAMIANOU

CIPRU

Asociatia Contabililor Autorizati din Cipru

14.

JORG WIEDERHOLD

GERMANIA

Wirtschaftspruferkammer