MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 164         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 21 februarie 2006

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

6. – Hotărâre pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Senatului nr. 29/2005 privind înfiintarea unei comisii de anchetă pentru investigarea afirmatiilor cu privire la existenta unor centre de detentie ale CIA sau a unor zboruri ale avioanelor închiriate de CIA pe teritoriul României

 

7. – Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

DECRETE

 

178. – Decret privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului nr. 12 la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, adoptat la Roma la 4 noiembrie 2000

 

179. – Decret privind înaintarea în gradul următor a unor generali din Serviciul de Informatii Externe

 

180. – Decret privind acordarea gradului de general unui colonel din Ministerul Apărării Nationale

 

181. – Decret privind acordarea gradului de general unui comandor din Ministerul Apărării Nationale

 

182. – Decret privind acordarea gradului de general unui colonel din Ministerul Apărării Nationale

 

183. – Decret privind acordarea gradului de amiral unui comandor din Ministerul Apărării Nationale

 

184. – Decret privind acordarea gradului de general unui colonel din Ministerul Apărării Nationale

 

185. – Decret privind acordarea gradului de general unui colonel din Ministerul Apărării Nationale

 

186. – Decret privind acordarea gradului de general unui colonel din Ministerul Apărării Nationale

 

187. – Decret privind acordarea gradului de general unui colonel din Ministerul Apărării Nationale

 

188. – Decret privind acordarea gradului de general unui colonel din Ministerul Apărării Nationale

 

189. – Decret privind acordarea gradului de general unui colonel din Ministerul Apărării Nationale

 

190. – Decret privind înaintarea în gradul următor a unui general din Ministerul Apărării Nationale

 

191. – Decret privind înaintarea în gradul următor a unui general din Ministerul Apărării Nationale

 

192. – Decret privind înaintarea în gradul următor a unui general din Ministerul Apărării Nationale

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 55 din 26 ianuarie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 206 din Codul penal

 

Decizia nr. 56 din 26 ianuarie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 51 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate

 

Decizia nr. 57 din 26 ianuarie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (2) si art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

212. – Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii

 

224. – Hotărâre pentru aprobarea Acordului de modificare a contractului de proiectare si construire a autostrăzii Brasov–Cluj–Bors

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Senatului nr. 29/2005 privind înfiintarea unei comisii de anchetă pentru investigarea afirmatiilor cu privire la existenta unor centre de detentie ale CIA sau a unor zboruri ale avioanelor închiriate de CIA pe teritoriul României

 

În temeiul dispozitiilor art. 67 din Constitutia României, republicată, si ale art. 78 din Regulamentul Senatului,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Articolul 4 din Hotărârea Senatului nr. 29/2005 privind înfiintarea unei comisii de anchetă pentru investigarea afirmatiilor cu privire la existenta unor centre de detentie ale CIA sau a unor zboruri ale avioanelor închiriate de CIA pe teritoriul României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.177 din 27 decembrie 2005, se modifică astfel:

“Art.4. – Raportul Comisiei de anchetă prevăzute la art. 1 va fi prezentat până la data de 10 aprilie 2006.“

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 15 februarie 2006, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

TEODOR VIOREL MELESCANU

 

Bucuresti, 15 februarie 2006.

Nr. 6.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

Articol unic. – Hotărârea Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.254 din 27 decembrie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. VIII – Comisia pentru drepturile omului, culte si minorităti – domnul senator Terinte Radu – Grupul parlamentar al Partidului Conservator – se include în componenta comisiei, în locul domnului senator Vasilescu Gavrilă – Grupul parlamentar al Partidului Conservator.

2. La anexa nr. XIII – Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea coruptiei si petitii – domnul senator Vasilescu Gavrilă – Grupul parlamentar al Partidului Conservator – se include în componenta comisiei, în locul domnului senator Terinte Radu – Grupul parlamentar al Partidului Conservator.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 15 februarie 2006, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

TEODOR VIOREL MELESCANU

 

Bucuresti, 15 februarie 2006.

Nr. 7.

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului nr. 12 la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, adoptat la Roma la 4 noiembrie 2000

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 358 din 27 octombrie 2005,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se supune spre ratificare Parlamentului Protocolul nr. 12 la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, adoptat la Roma la 4 noiembrie 2000, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 15 februarie 2006.

Nr. 178.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind înaintarea în gradul următor a unor generali din Serviciul de Informatii Externe

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 21 din 13 februarie 2006,

având în vedere propunerile directorului Serviciului de Informatii Externe,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Domnii generali de brigadă cu o stea, mentionati în anexa*) la prezentul decret, se înaintează la gradul de general-maior cu două stele.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 15 februarie 2006.

Nr. 179.


*) Anexa se comunică numai institutiilor interesate.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general unui colonel din Ministerul Apărării Nationale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 20 din 13 februarie 2006,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Domnului colonel Bacsis Marian Iulian i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 15 februarie 2006.

Nr. 180.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general unui comandor din Ministerul Apărării Nationale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 20 din 13 februarie 2006,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Domnului comandor Simionescu Ioan Laurentiu i se acordă gradul de general de flotilă aeriană cu o stea.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 15 februarie 2006.

Nr. 181.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general unui colonel din Ministerul Apărării Nationale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 20 din 13 februarie 2006,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Domnului colonel Savu Gheorghe Gheorghe i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 15 februarie 2006.

Nr. 182.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de amiral unui comandor din Ministerul Apărării Nationale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 20 din 13 februarie 2006,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Domnului comandor Mihai Marin Cornel i se acordă gradul de contraamiral de flotilă cu o stea.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 15 februarie 2006.

Nr. 183.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general unui colonel din Ministerul Apărării Nationale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 20 din 13 februarie 2006,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Domnului colonel Angelescu Nistor Viorel i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 15 februarie 2006.

Nr. 184.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general unui colonel din Ministerul Apărării Nationale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 20 din 13 februarie 2006,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Domnului colonel Gabor Victor Gabriel i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 15 februarie 2006.

Nr. 185.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general unui colonel din Ministerul Apărării Nationale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 20 din 13 februarie 2006,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Domnului colonel Toader Victor Petru i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 15 februarie 2006.

Nr. 186.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general unui colonel din Ministerul Apărării Nationale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 20 din 13 februarie 2006,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Domnului colonel Romanitan Mircea Corneliu i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 15 februarie 2006.

Nr. 187.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general unui colonel din Ministerul Apărării Nationale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 20 din 13 februarie 2006,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Domnului colonel Cătănici Avram Avram i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 15 februarie 2006.

Nr. 188.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general unui colonel din Ministerul Apărării Nationale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 20 din 13 februarie 2006,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Domnului colonel Bălăceanu Iosif Virgil i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 15 februarie 2006.

Nr. 189.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind înaintarea în gradul următor a unui general din Ministerul Apărării Nationale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 20 din 13 februarie 2006,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Domnul general de brigadă cu o stea Nicolae Petre Marinel se înaintează în gradul de general-maior cu două stele.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 15 februarie 2006.

Nr. 190.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind înaintarea în gradul următor a unui general din Ministerul Apărării Nationale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 20 din 13 februarie 2006,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Domnul general maior cu două stele Maftei Vasile Laurentiu se înaintează în gradul de general-locotenent cu trei stele.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 15 februarie 2006.

Nr. 191.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind înaintarea în gradul următor a unui general din Ministerul Apărării Nationale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 20 din 13 februarie 2006,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Domnul general maior cu două stele Pinta Teodor Florian se înaintează în gradul de general-locotenent cu trei stele.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 15 februarie 2006.

Nr. 192.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 55

din 26 ianuarie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 206 din Codul penal

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Constantin Doldur – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Iuliana Nedelcu – procuror

Florentina Geangu – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 206 din Codul penal, exceptie ridicată de Răzvan Savaliuc în Dosarul nr. 24.312/2004 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucuresti.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, se dă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei ca neîntemeiată, invocând jurisprudenta Curtii Constitutionale în această materie si apreciind că dispozitiile legale criticate nu contravin prevederilor constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 20 octombrie 2005, pronuntată în Dosarul nr. 24.312/2004, Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 206 din Codul penal, exceptie ridicată de Răzvan Savaliuc în dosarul mentionat.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că dispozitiile legale criticate încalcă libertatea de exprimare, astfel cum este consacrată aceasta de dispozitiile art. 30 alin. (1) din Constitutie, respectiv de cele ale art. 10 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, precum si prevederile constitutionale ale art. 20. Se arată că sintagma “are dacă ar fi adevărată“ din textul incriminator îngrădeste dreptul cititorului de a avea acces la orice informatie de interes public si îl împiedică pe ziarist să scrie despre fapte săvârsite de persoane publice. Totodată se arată că prin noul Cod penal, adoptat prin Legea nr. 301/2004, calomnia nu mai este prevăzută si pedepsită ca infractiune, în concordantă cu normele europene.

Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât stabilirea prin lege a unor restrângeri sau sanctiuni nu este o măsură incompatibilă cu libertatea de exprimare, fiind necesară sanctionarea celor care, prin exercitarea abuzivă a libertătii de exprimare, aduc atingere demnitătii si onoarei altei persoane.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 206 din Codul penal, având următorul cuprins: “Afirmarea sau imputarea în public, prin orice mijloace, a unei fapte determinate privitoare la o persoană, care, dacă ar fi adevărată, ar expune acea persoană la o sanctiune penală, administrativă sau disciplinară, ori dispretului public, se pedepseste cu închisoare de la 2 luni la 2 ani sau cu amendă.

Actiunea penală se pune în miscare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.

Împăcarea părtilor înlătură răspunderea penală.“

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustin că prin dispozitiile legale criticate sunt încălcate prevederile constitutionale ale art. 30 alin. (1), potrivit cărora “Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credintelor si libertatea creatiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile“, si ale art. 20 din Legea fundamentală, raportat la art. 10 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, referitoare la libertatea de exprimare.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, se constată că asupra constitutionalitătii dispozitiilor art. 206 din Codul penal Curtea Constitutională s-a mai pronuntat în jurisprudenta sa, de exemplu, prin Decizia nr. 32/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 136 din 21 februarie 2002, Decizia nr. 276/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 687 din 30 iulie 2004, Decizia nr. 32/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 159 din 23 februarie 2005. Curtea a retinut că dispozitiile art. 206 din Codul penal, care incriminează si sanctionează fapta de calomnie ca infractiune contra demnitătii persoanei, valoare supremă, garantată în statul de drept si consacrată în art. 1 alin. (3) din Constitutie, nu încalcă libertatea de exprimare, astfel cum este aceasta consfintită de dispozitiile art. 30 alin. (1) din Constitutie si de cele ale art. 10 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. Aceasta, întrucât libertatea de exprimare impune respectarea cerintei înscrise la art. 30 alin. (6) din Legea fundamentală, si anume aceea de a nu prejudicia demnitatea, onoarea, viata particulară a persoanei si dreptul la propria imagine.

Incriminarea infractiunii de calomnie dă expresie, prin urmare, restrângerii dreptului la exprimare, prevăzută de art. 30 alin. (6) din Constitutie, în scopul apărării unor valori care sunt de esenta unei societăti democratice, în concordantă si cu art. 10 paragraful 2 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, care reglementează posibilitatea limitării libertătii de exprimare, după cum urmează: “Exercitarea acestor libertăti ce comportă îndatoriri si responsabilităti poate fi supusă unor formalităti, conditii, restrângeri sau sanctiuni prevăzute de lege, care constituie măsuri necesare, într-o societate democratică, pentru [...] protectia reputatiei sau a drepturilor altora [...].“

În acelasi sens s-a pronuntat si Curtea Europeană a Drepturilor Omului, care a subliniat în cauza Cumpănă si Mazăre împotriva României, 2003, faptul că dreptul prevăzut de art. 10 din Conventie nu este absolut, exercitiul libertătii de exprimare comportând, potrivit paragrafului 2 al art. 10 din Conventie, “îndatoriri si responsabilităti“ care capătă o importantă sporită atunci când există riscul de a se aduce atingere reputatiei persoanelor, garantată si ea de Conventie, si de a pune în pericol “repturile altora“.

Întrucât prevederile art. 206 din Codul penal nu aduc nici o atingere dispozitiilor cuprinse în actele internationale la care face referire autorul exceptiei de neconstitutionalitate în motivarea acesteia, nu poate fi retinută nici pretinsa contradictie dintre normele criticate si prevederile art. 20 din Constitutie.

Atât considerentele, cât si solutia pronuntată în aceste decizii îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată, neintervenind elemente noi de natură să ducă la reconsiderarea jurisprudentei Curtii.

Fată de cele arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 206 din Codul penal, exceptie ridicată de Răzvan Savaliuc în Dosarul nr. 24.312/2004 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucuresti.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 26 ianuarie 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Florentina Geangu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 56

din 26 ianuarie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 51 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Constantin Doldur – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Ion Tiucă – procuror

Ioana Marilena Chiorean – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 51 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, exceptie ridicată de Gabriela Lungu în Dosarul nr. 4.735/2005 al Tribunalului Iasi – Sectia comercială si de contencios administrativ.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Presedintele dispune să se facă apelul si în Dosarul nr. 852D/2005, care are acelasi obiect.

La apelul nominal în acest dosar se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea, din oficiu, pune în discutie conexarea Dosarului nr. 852D/2005 la Dosarul nr. 851D/2005, având în vedere faptul că sunt îndeplinite cerintele prevăzute de art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992.

Reprezentantul Ministerului Public arată că este de acord cu conexarea, întrucât dosarele au obiect identic. Curtea, având în vedere identitatea de obiect al cauzelor mentionate, în temeiul dispozitiilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea Dosarului nr. 852D/2005 la Dosarul nr. 851D/2005, care este primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca nefondată, invocând în acest sens jurisprudenta Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierile din 7 octombrie 2005, pronuntate în dosarele nr. 4.735/2005 si nr. 2.542/2005, Tribunalul Iasi – Sectia comercială si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 51 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate.

Exceptia a fost ridicată de Gabriela Lungu si Genoveva Pătrăscanu în cauze având ca obiect solutionarea contestatiilor împotriva deciziilor de impunere a contributiei la fondul de asigurări de sănătate, emise de Casa de Asigurări de Sănătate Iasi.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin că dispozitiile legale criticate, stabilind contributia lunară obligatorie la fondul de asigurări sociale de sănătate în procent unic de 6,5%, aplicat la totalitatea veniturilor realizate, instituie privilegii si creează discriminări, precum si un sistem injust de asezare a sarcinilor fiscale, întrucât asiguratii plătesc contributii diferite, în raport cu veniturile realizate, dar beneficiază de aceleasi servicii, fiind favorizati cei care au venituri mai reduse.

Tribunalul Iasi – Sectia comercială si de contencios administrativ apreciază că exceptia ridicată este nefondată, întrucât contributiile la fondul national de asigurări de sănătate sunt diferite de la persoană la persoană, în raport cu veniturile realizate. Această diferentă este rezonabilă si justificată de situatia obiectiv deosebită în care se află persoanele care realizează venituri mai mari fată de cele cu venituri mai reduse, diferentierea fiind în concordantă cu prevederile art. 56 alin. (2) din Constitutie. Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost communicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitu- tionalitate.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale, având în vedere că acestea nu aduc atingere principiului egalitătii cetătenilor în fata legii, aplicându-se deopotrivă tuturor persoanelor aflate în situatia reglementată de ipoteza normei juridice.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorulraportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie art. 51 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 838 din 20 noiembrie 2002, dispozitii modificate prin art. I pct. 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 107/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 din 21 iulie 2005, având în prezent următorul continut: “(2) Contributia lunară a persoanei asigurate se stabileste sub forma unei cote de 6,5%, care se aplică asupra:

a) veniturilor din salarii sau asimilate salariilor care se supun impozitului pe venit;

b) veniturilor din activităti desfăsurate de persoane care exercită profesii libere sau autorizate potrivit legii să desfăsoare activităti independente, dar nu mai putin de un salariu de bază minim brut pe tară, lunar, dacă este singurul venit asupra căruia se calculează contributia;

c) veniturilor din agricultură si silvicultură, stabilite potrivit normelor de venit pentru persoanele fizice care nu au calitatea de angajator si nu se încadrează la lit. b);

d) indemnizatiilor de somaj si alocatiilor de sprijin;

e) veniturilor din cedarea folosintei bunurilor, veniturilor din dividende si dobânzi si altor venituri care se supun impozitului pe venit numai în cazul în care nu realizează venituri de natura celor prevăzute la lit. a)–d).“

Autorii exceptiei consideră că dispozitiile legale atacate contravin prevederilor constitutionale ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi si ale art. 56 alin. (2) privind asezarea justă a sarcinilor fiscale.

Analizând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile legale atacate, în forma actuală, au mai făcut obiectul controlului de constitutionalitate, Curtea statuând, prin Decizia nr. 647/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.147 din 19 decembrie 2005, că este firesc ca valoarea contributiei să difere de la persoană la persoană, în raport de cuantumul veniturilor realizate, dar această diferentă este rezonabilă si justificată de situatia obiectiv deosebită în care se află persoanele care realizează venituri mai mari fată de cele ale căror venituri sunt mai reduse, precum si de principiul solidaritătii si subsidiaritătii în colectarea si utilizarea fondurilor, înscris în art. 1 alin. (2) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002.

Cu privire la critica de neconstitutionalitate raportată la prevederile art. 56 alin. (2) din Constitutie, Curtea a statuat, prin Decizia nr. 452/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 917 din 13 octombrie 2005, că principiul constitutional al asezării juste a sarcinilor fiscale pentru suportarea cheltuielilor publice impune, de asemenea, diferentierea contributiei persoanelor care realizează venituri mai mari, iar cota de contributie, exprimată procentual, este unică, neavând nici caracter progresiv, diferenta valorică a contributiei fiind determinată de nivelul diferit al venitului.

Neintervenind elemente noi de natură să determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii, considerentele si solutia acestor decizii sunt valabile si în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 51 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, exceptie ridicată de Gabriela Lungu si Genoveva Pătrăscanu în dosarele nr. 4.735/2005 si nr. 2.542/2005 ale Tribunalului Iasi – Sectia comercială si de contencios administrativ.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 26 ianuarie 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiorean

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 57

din 26 ianuarie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (2) si art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Constantin Doldur – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Ion Tiucă – procuror

Ioana Marilena Chiorean – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (2) si art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, exceptie ridicată de Gheorghe Onofrei în Dosarul nr. 3.499/C/2005 al Tribunalului Botosani – Sectia civilă.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca nefondată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 16 septembrie 2005, pronuntată în Dosarul nr. 3.499/C/2005, Tribunalul Botosani – Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (2) si art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat. Exceptia a fost ridicată de Gheorghe Onofrei într-un litigiu cu Casa Teritorială de Pensii Botosani pentru recalcularea pensiei.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că, prin recalcularea pensiei după data intrării în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 4/2005, iar nu de la data de 1 aprilie 2001, data intrării în vigoare a Legii nr. 19/2000, se încalcă principiul universalitătii drepturilor si a obligatiilor, consacrat de art. 15 alin. (1) din Constitutie, si se mentin inegalitătile între drepturile acordate diferitelor categorii de pensionari, în raport cu data înscrierii la pensie.

Tribunalul Botosani – Sectia civilă apreciază că exceptia ridicată este neîntemeiată, având în vedere că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 4/2005 modifică Legea nr. 19/2000 sub aspectul datei de la care se vor recalcula pensiile stabilite sub imperiul legislatiei anterioare, iar aceste dispozitii se aplică deopotrivă tuturor pensionarilor aflati în aceeasi situatie.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciază că textele legale criticate nu contravin art. 15 alin. (1) din Constitutie si nici nu creează discriminări între diferitele categorii de pensionari, ci, dimpotrivă, contribuie la înlăturarea, în timp, a discrepantelor inerente între cei pensionati sub imperiul legii anterioare si cei pensionati după intrarea în vigoare a noii reglementări, invocând în acest sens jurisprudenta Curtii Constitutionale.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale, fiind în deplină concordantă cu principiul potrivit căruia cetătenii beneficiază de drepturile si libertătile consacrate prin Constitutie si prin alte legi si au obligatiile prevăzute de acestea.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate. Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 2 alin. (2) si art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 7 februarie 2005, aprobată prin Legea nr. 78/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 din 11 aprilie 2005. Aceste dispozitii legale sunt:

– Art. 2 alin. (2): “Procedura de recalculare se desfăsoară începând cu data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonante de urgentă până la data de 1 ianuarie 2006.“;

Art. 3: “(1) Plata sumelor rezultate în urma recalculării pensiilor se face esalonat, în etape.

(2) Prima etapă de plată a drepturilor de pensii recalculate se stabileste pentru luna martie 2005, în cazul persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au deschis până în anul 1980 inclusiv.

(3) Celelalte etape de plată a drepturilor de pensie recalculate se stabilesc prin hotărâri ale Guvernului.“

Autorul exceptiei consideră că dispozitiile legale atacate contravin prevederilor constitutionale ale art. 15 alin. (1) potrivit cărora cetătenii beneficiază în mod egal de drepturile prevăzute de Constitutie si de celelalte legi.

Analizând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că la elaborarea noii legislatii privind sistemul public de pensii s-a prevăzut initial, la art. 180 din Legea nr. 19/2000, recalcularea, începând cu data intrării în vigoare a acestei legi, a tuturor pensiilor stabilite conform legislatiei anterioare si aflate în plată. Ulterior, constatându-se că nu sunt resurse financiare suficiente pentru plata tuturor pensiilor în cuantumurile ce ar rezulta în urma recalculării lor conform noilor reglementări legale, art. 180 a fost modificat, înainte de intrarea în vigoare a legii, prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 49/2001, renuntându-se la determinarea datei de la care se va face recalcularea, prevăzându-se doar stabilirea punctajului pentru toate pensiile, punctaj ce se va avea în vedere ulterior la recalcularea si recorelarea pensiilor anterior stabilite. În aceste conditii, data de la care se va face recalcularea pensiilor si etapizarea acordării pensiilor în cuantumurile rezultate din operatia de recalculare sunt reglementate prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 4/2005.

Curtea retine că, potrivit prevederilor art. 47 alin. (2) din Constitutie, conditiile de exercitare a dreptului la pensie si la alte forme de asistentă socială se stabilesc prin lege si, prin urmare, este dreptul exclusiv al legiuitorului de a modifica sau completa legislatia în materie si de a stabili data de la care operează recalcularea, însă orice prevedere nouă poate fi aplicată numai de la data intrării sale în vigoare, pentru a respecta principiul neretroactivitătii legii, consacrat de art. 15 alin. (2) din Constitutie. Totodată, Curtea observă că modificările succesive ale legislatiei fac ca beneficiarii drepturilor de asigurări sociale să obtină valori diferite, în raport cu legislatia care a fost în vigoare la data stabilirii drepturilor lor. Astfel, data diferită a înscrierii la pensie plasează pensionarii în situatii deosebite, tratamentul juridic diferentiat fiind justificat de situatia diferită a beneficiarilor dreptului la pensie, determinată de data nasterii dreptului, ceea ce nu constituie privilegii sau discriminări.

Recalcularea si recorelarea pensiilor anterior stabilite sunt prevăzute de lege pentru eliminarea inechitătilor reprezentate de diferentele existente în cuantumul pensiilor acordate pentru stagii de cotizare identice, iar diferentele mentinute până la finalizarea operatiunilor de recalculare si de recorelare nu contravin principiului universalitătii drepturilor si obligatiilor, consacrat constitutional prin art. 15 alin. (1), întrucât toti cetătenii beneficiază de drepturile prevăzute de legile în vigoare la data acordării drepturilor respective.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (2) si art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem de asigurări sociale de stat, exceptie ridicată de Gheorghe Onofrei în Dosarul nr. 3.499/C/2005 al Tribunalului Botosani – Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 26 ianuarie 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiorean

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Anexa nr. 1 “Structura organizatorică a Ministerului Sănătătii“ la Hotărârea Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 25 martie 2005, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se înlocuieste cu anexa la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătăti,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 16 februarie 2006.

Nr. 212.

 

ANEXA Nr. 1

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

A MINISTERULUI SĂNĂTĂTII

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului de modificare a contractului de proiectare si construire a autostrăzii Brasov–Cluj–Bors

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 120/2003 pentru aprobarea demarării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România – S.A. a procedurii de negociere cu o singură sursă cu firma Bechtel International Inc., în vederea încheierii contractului de proiectare, construire si finantare a autostrăzii Brasov–Cluj–Bors, aprobată prin Legea nr. 32/2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă Acordul de modificare a contractului de proiectare si construire a autostrăzii Brasov–Cluj–Bors, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Se mandatează Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România – S.A. să semneze acordul de modificare prevăzut la art. 1.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si

turismului,

Gheorghe Dobre

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 16 februarie 2006.

Nr. 224.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.