MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 3         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 3 ianuarie 2006

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.710/2005. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil din proprietatea publică a statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în proprietatea publică a judetului Caras-Severin si în administrarea Consiliului Judetean Caras-Severin

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

567/2005. - Decizie privind numirea domnului Palaz Claudiu-Iorga în functia publică de subprefect al judetului Constanta

 

568/2005. - Decizie privind numirea domnului Cîrlănescu Nicolae în functia publică de subprefect al judetului Covasna

 

569/2005. - Decizie privind numirea domnului Jîjîie Antonel în functia publică de subprefect al judetului Dâmbovita

 

570/2005. - Decizie privind numirea domnului Ciobotea Ionel în functia publică de subprefect al judetului Dolj

 

571/2005. - Decizie privind numirea doamnei Luchiniuc Aurica în functia publică de subprefect al judetului Galati

 

572/2005. - Decizie privind numirea domnului Pătuleanu Marin în functia publică de subprefect al judetului Giurgiu

 

573/2005. - Decizie privind numirea doamnei Deaconu Lelioara în functia publică de subprefect al judetului Gorj

 

574/2005. - Decizie privind numirea doamnei Romfeld Maria-Magdolna în functia publică de subprefect al judetului Harghita

 

575/2005. - Decizie privind numirea domnului Dézsi Attila în functia publică de subprefect al judetului Hunedoara

 

576/2005. - Decizie privind numirea domnului Leonte Tudor în functia publică de subprefect al judetului Iasi

 

577/2005. - Decizie privind numirea doamnei Popa Caterina în functia publică de subprefect al judetului Ilfov

 

578/2005. - Decizie privind numirea domnului Gönczi Stefan în functia publică de subprefect al judetului Maramures

 

579/2005. - Decizie privind numirea doamnei Pora Zamfira în functia publică de subprefect al judetului Mures

 

580/2005. - Decizie privind numirea doamnei Dobrilă Niculina în functia publică de subprefect al judetului Neamt

 

581/2005. - Decizie privind numirea domnului Panduru Virgil în functia publică de subprefect al judetului Olt

 

582/2005. - Decizie privind numirea domnului Ionită Mircea în functia publică de subprefect al judetului Prahova

 

583/2005. - Decizie privind numirea domnului Lazin Octavian Ioan Gheorghe în functia publică de subprefect al judetului Satu Mare

 

587/2005. - Decizie privind numirea doamnei Diaconu Victorita în functia publică de subprefect al judetului Teleorman

 

588/2005. - Decizie privind numirea domnului Chirilă Alexandru în functia publică de subprefect al judetului Timis

 

589/2005. - Decizie privind numirea domnului Bangu Corvin-Laurentiu în functia publică de subprefect al judetului Tulcea

 

590/2005. - Decizie privind numirea domnului Cupsan-Cătălin Vasile în functia publică de subprefect al judetului Vaslui

 

591/2005. - Decizie privind numirea domnului Nadolu Mircea-Alexandru în functia publică de subprefect al judetului Vâlcea

 

592/2005. - Decizie privind numirea domnului Marin Silviu în functia publică de subprefect al judetului Ialomita

 

593/2005. - Decizie privind numirea domnului Drăghiea Nicolae în functia publică de subprefect al judetului Mehedinti

 

594/2005. - Decizie privind eliberarea domnului Cursaru Nicolae, la cerere, din functia de subprefect al judetului Prahova

 

595/2005. - Decizie privind numirea domnului Nicolae Alexandri în functia publică de subprefect al judetului Prahova

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din proprietatea publică a statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în proprietatea publică a judetului Caras-Severin si în administrarea Consiliului Judetean Caras-Severin

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din proprietatea publică a statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în proprietatea publică a judetului Caras-Severin si în administrarea Consiliului Judetean Caras-Severin.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării nationale,

Ioan Ion,

secretar de stat

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 21 decembrie 2005.

Nr. 1.710.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din proprietatea publică a statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în proprietatea publică a judetului Caras-Severin si în administrarea Consiliului Judetean Caras-Severin

 

Locul unde este

situat imobilul

care se transmite

Persoana juridică

de la care se

transmite imobilul

Persoana juridică

la care se

transmite imobilul

Codul de clasificare

din inventarul bunurilor

aflate în administrarea

Ministerului Apărării Nationale,

care alcătuiesc domeniul

public al statului

Caracteristicile tehnice

ale imobilului

Comuna Turnu Ruieni,

Muntele Mic,

judetul Caras-Severin

Statul român,

Ministerul Apărării

Nationale

Judetul Caras-Severin,

Consiliul Judetean

Caras-Severin

- cod 8.29.09

- nr. M.F. 103.537

- imobil 2.486

- suprafata totală a terenului = 75.000 m2

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea domnului Palaz Claudiu-Iorga în functia publică de subprefect al judetului Constanta

 

Având în vedere prevederile art. IV alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 179/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 340/2004 privind institutia prefectului,

în temeiul dispozitiilor art. 15 si 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si în baza art. 17 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite următoarea decizie:

 

Articol unic. - Domnul Palaz Claudiu-Iorga se numeste, începând cu data de 1 ianuarie 2006, în functia publică de subprefect al judetului Constanta.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Dan Petrescu

 

Bucuresti, 29 decembrie 2005.

Nr. 567.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea domnului Cîrlănescu Nicolae în functia publică de subprefect al judetului Covasna

 

Având în vedere prevederile art. IV alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 179/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 340/2004 privind institutia prefectului,

în temeiul dispozitiilor art. 15 si 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si în baza art. 17 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite următoarea decizie:

 

Articol unic. - Domnul Cîrlănescu Nicolae se numeste, începând cu data de 1 ianuarie 2006, în functia publică de subprefect al judetului Covasna.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Dan Petrescu

 

Bucuresti, 29 decembrie 2005.

Nr. 568.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea domnului Jîjîie Antonel în functia publică de subprefect al judetului Dâmbovita

 

Având în vedere prevederile art. IV alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 179/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 340/2004 privind institutia prefectului,

în temeiul dispozitiilor art. 15 si 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si în baza art. 17 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite următoarea decizie:

 

Articol unic. - Domnul Jîjîie Antonel se numeste, începând cu data de 1 ianuarie 2006, în functia publică de subprefect al judetului Dâmbovita.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Dan Petrescu

 

Bucuresti, 29 decembrie 2005.

Nr. 569.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea domnului Ciobotea Ionel în functia publică de subprefect al judetului Dolj

 

Având în vedere prevederile art. IV alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 179/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 340/2004 privind institutia prefectului,

în temeiul dispozitiilor art. 15 si 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si în baza art. 17 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite următoarea decizie:

 

Articol unic. - Domnul Ciobotea Ionel se numeste, începând cu data de 1 ianuarie 2006, în functia publică de subprefect al judetului Dolj.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Dan Petrescu

 

Bucuresti, 29 decembrie 2005.

Nr. 570.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea doamnei Luchiniuc Aurica în functia publică de subprefect al judetului Galati

 

Având în vedere prevederile art. IV alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 179/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 340/2004 privind institutia prefectului,

în temeiul dispozitiilor art. 15 si 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si în baza art. 17 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite următoarea decizie:

 

Articol unic. - Doamna Luchiniuc Aurica se numeste, începând cu data de 1 ianuarie 2006, în functia publică de subprefect al judetului Galati.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Dan Petrescu

 

Bucuresti, 29 decembrie 2005.

Nr. 571.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea domnului Pătuleanu Marin în functia publică de subprefect al judetului Giurgiu

 

Având în vedere prevederile art. IV alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 179/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 340/2004 privind institutia prefectului,

în temeiul dispozitiilor art. 15 si 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si în baza art. 17 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite următoarea decizie:

 

Articol unic. - Domnul Pătuleanu Marin se numeste, începând cu data de 1 ianuarie 2006, în functia publică de subprefect al judetului Giurgiu.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Dan Petrescu

 

Bucuresti, 29 decembrie 2005.

Nr. 572.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea doamnei Deaconu Lelioara în functia publică de subprefect al judetului Gorj

 

Având în vedere prevederile art. IV alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 179/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 340/2004 privind institutia prefectului,

în temeiul dispozitiilor art. 15 si 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si în baza art. 17 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite următoarea decizie:

 

Articol unic. - Doamna Deaconu Lelioara se numeste, începând cu data de 1 ianuarie 2006, în functia publică de subprefect al judetului Gorj.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Dan Petrescu

 

Bucuresti, 29 decembrie 2005.

Nr. 573.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea doamnei Romfeld Maria-Magdolna în functia publică de subprefect al judetului Harghita

 

Având în vedere prevederile art. IV alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 179/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 340/2004 privind institutia prefectului,

în temeiul dispozitiilor art. 15 si 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si în baza art. 17 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite următoarea decizie:

 

Articol unic. - Doamna Romfeld Maria-Magdolna se numeste, începând cu data de 1 ianuarie 2006, în functia publică de subprefect al judetului Harghita.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Dan Petrescu

 

Bucuresti, 29 decembrie 2005.

Nr. 574.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea domnului Dézsi Attila în functia publică de subprefect al judetului Hunedoara

 

Având în vedere prevederile art. IV alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 179/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 340/2004 privind institutia prefectului,

în temeiul dispozitiilor art. 15 si 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si în baza art. 17 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite următoarea decizie:

 

Articol unic. - Domnul Dézsi Attila se numeste, începând cu data de 1 ianuarie 2006, în functia publică de subprefect al judetului Hunedoara.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Dan Petrescu

 

Bucuresti, 29 decembrie 2005.

Nr. 575.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea domnului Leonte Tudor în functia publică de subprefect al judetului Iasi

 

Având în vedere prevederile art. IV alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 179/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 340/2004 privind institutia prefectului,

în temeiul dispozitiilor art. 15 si 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si în baza art. 17 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite următoarea decizie:

 

Articol unic. - Domnul Leonte Tudor se numeste, începând cu data de 1 ianuarie 2006, în functia publică de subprefect al judetului Iasi.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Dan Petrescu

 

Bucuresti, 29 decembrie 2005.

Nr. 576.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea doamnei Popa Caterina în functia publică de subprefect al judetului Ilfov

 

Având în vedere prevederile art. IV alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 179/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 340/2004 privind institutia prefectului,

în temeiul dispozitiilor art. 15 si 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si în baza art. 17 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite următoarea decizie:

 

Articol unic. - Doamna Popa Caterina se numeste, începând cu data de 1 ianuarie 2006, în functia publică de subprefect al judetului Ilfov.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Dan Petrescu

 

Bucuresti, 29 decembrie 2005.

Nr. 577.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea domnului Gönczi Stefan în functia publică de subprefect al judetului Maramures

 

Având în vedere prevederile art. IV alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 179/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 340/2004 privind institutia prefectului,

în temeiul dispozitiilor art. 15 si 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si în baza art. 17 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite următoarea decizie:

 

Articol unic. - Domnul Gönczi Stefan se numeste, începând cu data de 1 ianuarie 2006, în functia publică de subprefect al judetului Maramures.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Dan Petrescu

 

Bucuresti, 29 decembrie 2005.

Nr. 578.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea doamnei Pora Zamfira în functia publică de subprefect al judetului Mures

 

Având în vedere prevederile art. IV alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 179/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 340/2004 privind institutia prefectului,

în temeiul dispozitiilor art. 15 si 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si în baza art. 17 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite următoarea decizie:

 

Articol unic. - Doamna Pora Zamfira se numeste, începând cu data de 1 ianuarie 2006, în functia publică de subprefect al judetului Mures.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Dan Petrescu

 

Bucuresti, 29 decembrie 2005.

Nr. 579.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea doamnei Dobrilă Niculina în functia publică de subprefect al judetului Neamt

 

Având în vedere prevederile art. IV alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 179/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 340/2004 privind institutia prefectului,

în temeiul dispozitiilor art. 15 si 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si în baza art. 17 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite următoarea decizie:

 

Articol unic. - Doamna Dobrilă Niculina se numeste, începând cu data de 1 ianuarie 2006, în functia publică de subprefect al judetului Neamt.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Dan Petrescu

 

Bucuresti, 29 decembrie 2005.

Nr. 580.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea domnului Panduru Virgil în functia publică de subprefect al judetului Olt

 

Având în vedere prevederile art. IV alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 179/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 340/2004 privind institutia prefectului,

în temeiul dispozitiilor art. 15 si 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si în baza art. 17 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite următoarea decizie:

 

Articol unic. - Domnul Panduru Virgil se numeste, începând cu data de 1 ianuarie 2006, în functia publică de subprefect al judetului Olt.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Dan Petrescu

 

Bucuresti, 29 decembrie 2005.

Nr. 581.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea domnului Ionită Mircea în functia publică de subprefect al judetului Prahova

 

Având în vedere prevederile art. IV alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 179/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 340/2004 privind institutia prefectului,

în temeiul dispozitiilor art. 15 si 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si în baza art. 17 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite următoarea decizie:

 

Articol unic. - Domnul Ionită Mircea se numeste, începând cu data de 1 ianuarie 2006, în functia publică de subprefect al judetului Prahova.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Dan Petrescu

 

Bucuresti, 29 decembrie 2005.

Nr. 582.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea domnului Lazin Octavian Ioan Gheorghe în functia publică de subprefect al judetului Satu Mare

 

Având în vedere prevederile art. IV alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 179/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 340/2004 privind institutia prefectului,

în temeiul dispozitiilor art. 15 si 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si în baza art. 17 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite următoarea decizie:

 

Articol unic. - Domnul Lazin Octavian Ioan Gheorghe se numeste, începând cu data de 1 ianuarie 2006, în functia publică de subprefect al judetului Satu Mare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Dan Petrescu

 

Bucuresti, 29 decembrie 2005.

Nr. 583.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea doamnei Diaconu Victorita în functia publică de subprefect al judetului Teleorman

 

Având în vedere prevederile art. IV alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 179/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 340/2004 privind institutia prefectului,

în temeiul dispozitiilor art. 15 si 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si în baza art. 17 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite următoarea decizie:

 

Articol unic. - Doamna Diaconu Victorita se numeste, începând cu data de 1 ianuarie 2006, în functia publică de subprefect al judetului Teleorman.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Dan Petrescu

 

Bucuresti, 29 decembrie 2005.

Nr. 587.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea domnului Chirilă Alexandru în functia publică de subprefect al judetului Timis

 

Având în vedere prevederile art. IV alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 179/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 340/2004 privind institutia prefectului,

în temeiul dispozitiilor art. 15 si 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si în baza art. 17 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite următoarea decizie:

 

Articol unic. - Domnul Chirilă Alexandru se numeste, începând cu data de 1 ianuarie 2006, în functia publică de subprefect al judetului Timis.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Dan Petrescu

 

Bucuresti, 29 decembrie 2005.

Nr. 588.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea domnului Bangu Corvin-Laurentiu în functia publică de subprefect al judetului Tulcea

 

Având în vedere prevederile art. IV alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 179/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 340/2004 privind institutia prefectului,

în temeiul dispozitiilor art. 15 si 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si în baza art. 17 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite următoarea decizie:

 

Articol unic. - Domnul Bangu Corvin-Laurentiu se numeste, începând cu data de 1 ianuarie 2006, în functia publică de subprefect al judetului Tulcea.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Dan Petrescu

 

Bucuresti, 29 decembrie 2005.

Nr. 589.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea domnului Cupsan-Cătălin Vasile în functia publică de subprefect al judetului Vaslui

 

Având în vedere prevederile art. IV alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 179/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 340/2004 privind institutia prefectului,

în temeiul dispozitiilor art. 15 si 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si în baza art. 17 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite următoarea decizie:

 

Articol unic. - Domnul Cupsan-Cătălin Vasile se numeste, începând cu data de 1 ianuarie 2006, în functia publică de subprefect al judetului Vaslui.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Dan Petrescu

 

Bucuresti, 29 decembrie 2005.

Nr. 590.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea domnului Nadolu Mircea-Alexandru în functia publică de subprefect al judetului Vâlcea

 

Având în vedere prevederile art. IV alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 179/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 340/2004 privind institutia prefectului,

în temeiul dispozitiilor art. 15 si 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si în baza art. 17 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite următoarea decizie:

 

Articol unic. - Domnul Nadolu Mircea-Alexandru se numeste, începând cu data de 1 ianuarie 2006, în functia publică de subprefect al judetului Vâlcea.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Dan Petrescu

 

Bucuresti, 29 decembrie 2005.

Nr. 591.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea domnului Marin Silviu în functia publică de subprefect al judetului Ialomita

 

Având în vedere prevederile art. IV alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 179/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 340/2004 privind institutia prefectului,

în temeiul dispozitiilor art. 15 si 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si în baza art. 17 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite următoarea decizie:

 

Articol unic. - Domnul Marin Silviu se numeste, începând cu data de 1 ianuarie 2006, în functia publică de subprefect al judetului Ialomita.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Dan Petrescu

 

Bucuresti, 29 decembrie 2005.

Nr. 592.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea domnului Drăghiea Nicolae în functia publică de subprefect al judetului Mehedinti

 

Având în vedere prevederile art. IV alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 179/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 340/2004 privind institutia prefectului,

în temeiul dispozitiilor art. 15 si 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si în baza art. 17 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite următoarea decizie:

 

Articol unic. - Domnul Drăghiea Nicolae se numeste, începând cu data de 1 ianuarie 2006, în functia publică de subprefect al judetului Mehedinti.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Dan Petrescu

 

Bucuresti, 29 decembrie 2005.

Nr. 593.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Cursaru Nicolae, la cerere, din functia de subprefect al judetului Prahova

 

În temeiul art. 15 si 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite următoarea decizie:

 

Articol unic. - Domnul Cursaru Nicolae se eliberează, la cerere, din functia de subprefect al judetului Prahova.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Dan Petrescu

 

Bucuresti, 29 decembrie 2005.

Nr. 594.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea domnului Nicolae Alexandri în functia de subprefect al judetului Prahova

 

În temeiul art. 15 si 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite următoarea decizie:

 

Articol unic. - Domnul Nicolae Alexandri se numeste în functia de subprefect al judetului Prahova.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Dan Petrescu

 

Bucuresti, 29 decembrie 2005.

Nr. 595.