MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 47         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 19 ianuarie 2006

 

SUMAR

 

DECRETE

 

35. – Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Mare Ofiter

 

36. – Decret privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Administratiei si Internelor

 

37. – Decret privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de politie cu Ministerul Administratiei si Internelor

 

38. – Decret privind rechemarea unui ambasador

 

39. – Decret privind rechemarea unui ambasador

 

40. – Decret privind rechemarea unui ambasador

 

41. – Decret privind numirea unui ambasador

 

42. – Decret privind numirea unui ambasador

 

43. – Decret privind supunerea spre aprobare Parlamentului a acceptării amendamentelor la art. 25 si 26 din Conventia privind protectia si utilizarea cursurilor de apă transfrontiere si a lacurilor internationale, încheiată la Helsinki la 17 martie 1992, care au fost adoptate la Madrid la 28 noiembrie 2003, prin Decizia III/1 la cea de-a 3-a Reuniune a părtilor la conventie

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

36. – Hotărâre pentru modificarea alin. (2) al art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 920/2005 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Control al Exporturilor

 

37. – Hotărâre privind modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 560/2005 pentru aprobarea categoriilor de constructii la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protectie civilă, precum si a celor la care se amenajează puncte de comandă

 

41. – Hotărâre privind reglementarea situatiei juridice a unor imobile situate în municipiul Pitesti, judetul Arges

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

9. – Decizie pentru modificarea art. 1 din Decizia primului-ministru nr. 417/2005 privind suspendarea mandatului unui membru al Colegiului director al Consiliului National pentru Combaterea Discriminării

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Mare Ofiter

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului culturii si cultelor, cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la înfiintarea Complexului National Muzeal “Astra” din Sibiu, în semn de apreciere pentru activitatea sustinută în domeniul protejării si punerii în valoare a patrimoniului cultural national pe plan intern si international prin organizarea de expozitii si târguri,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Mare Ofiter, Categoria F – “Promovarea Culturii“, Complexul National Muzeal “Astra“ din Sibiu.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 17 ianuarie 2006.

Nr. 35.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Administratiei si Internelor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, ale Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 186/2005,

având în vedere propunerea ministrului administratiei si internelor,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Domnului colonel Antonescu Constantin Olimpiodor i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 17 ianuarie 2006.

Nr. 36.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de politie cu Ministerul Administratiei si Internelor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului administratiei si internelor,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Domnului chestor de politie Chirilă Chirilă Constantin îi încetează raporturile de serviciu cu Ministerul Administratiei si Internelor.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 17 ianuarie, 2006.

Nr. 37.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind rechemarea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. – Domnul Bogdan Mazuru se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar, sef al Misiunii Permanente a României pe lângă NATO.

Art. 2. – Domnul Bogdan Mazuru îsi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 17 ianuarie 2006.

Nr. 38.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind rechemarea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. – Domnul Adrian Cosmin Vierită se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Republica Federală Germania.

Art. 2. – Domnul Adrian Cosmin Vierită îsi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 17 ianuarie 2006.

Nr. 39.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind rechemarea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. – Domnul Gheorghe Tinca se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Republica Cehă.

Art. 2. – Domnul Gheorghe Tinca îsi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 17 ianuarie 2006.

Nr. 40.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind numirea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Doamna Maria Sipos se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Republica Columbia.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 17 ianuarie 2006.

Nr. 41.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind numirea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Doamna Andreea Păstârnac se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Republica Cipru.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 17 ianuarie 2006.

Nr. 42.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind supunerea spre aprobare Parlamentului a acceptării amendamentelor la art. 25 si 26 din Conventia privind protectia si utilizarea cursurilor de apă transfrontiere si a lacurilor internationale, încheiată la Helsinki la 17 martie 1992, care au fost adoptate la Madrid la 28 noiembrie 2003, prin Decizia III/1 la cea de-a 3-a

Reuniune a părtilor la conventie

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 100 din Constitutia României, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a) si ale art. 21 alin. (1) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 417 din 8 decembrie 2005,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se supune spre aprobare Parlamentului acceptarea amendamentelor la art. 25 si 26 din Conventia privind protectia si utilizarea cursurilor de apă transfrontiere si a lacurilor internationale, încheiată la Helsinki la 17 martie 1993, care au fost adoptate la Madrid la 28 noiembrie 2003, prin Decizia III/1 la cea de a 3-a Reuniune a părtilor la conventie si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 17 ianuarie 2006.

Nr. 43.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea alin. (2) al art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 920/2005 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Control al Exporturilor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 3 alin. (5) din Legea nr. 387/2003 privind regimul de control al exporturilor de produse si tehnologii cu dublă utilizare, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Alineatul (2) al articolului 1 din Hotărârea Guvernului nr. 920/2005 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Control al Exporturilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 759 din 19 august 2005, se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Agentia are sediul în municipiul Bucuresti, Str. Polonă nr. 8, sectorul 1.“

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

Presedintele Agentiei Nationale de Control al Exporturilor,

Liliana Ghervasuc

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 12 ianuarie 2006.

Nr. 36.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 560/2005 pentru aprobarea categoriilor de constructii la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protectie civilă, precum si a celor la care se amenajează puncte de comandă

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Articolul 1 din Hotărârea Guverului nr. 560/2005 pentru aprobarea categoriilor de constructii la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protectie civilă, precum si a celor la care se amenajează puncte de comandă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 526 din 21 iunie 2005, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art.1. – Se aprobă categoriile de constructii la care realizarea adăposturilor de protectie civilă este obligatorie, potrivit legii, dacă acestea au o suprafată construită, la sol, mai mare de 150 m2 si sunt prevăzute cu subsol, din următoarele categorii de folosintă:

a) clădiri pentru birouri si activităti administrative;

b) clădiri pentru activităti financiar-bancare;

c) clădiri pentru afaceri si comert;

d) clădiri pentru învătământ, stiintă, cultură si artă;

e) clădiri pentru activităti de ocrotire a sănătătii si de asistentă socială;

f) clădiri pentru activităti industriale si de productie;

g) clădiri pentru activităti turistice, destinate cazării;

h) clădiri si constructii speciale pentru transporturi;

i) clădiri si constructii speciale pentru telecomunicatii;

j) clădiri de locuit, multietajate, cu regim de înăltime mai mare de S+P+4 etaje.“

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

 

Bucuresti, 12 ianuarie 2006.

Nr. 37.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind reglementarea situatiei juridice a unor imobile situate în municipiul Pitesti, judetul Arges

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si (2) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă transmiterea unui imobil situat în municipiul Pitesti, judetul Arges, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul public al municipiului Pitesti si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Pitesti, judetul Arges.

Art. 2. – Se aprobă darea în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor a unor imobile situate în municipiul Pitesti, judetul Arges, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, trecute în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pitesti nr. 365 din 27 octombrie 2005.

Art. 3. – Se aprobă darea în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor a unui imobil situat în municipiul Pitesti, judetul Arges, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, trecut în domeniul privat al statului prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pitesti nr. 365 din 27 octombrie 2005.

Art. 4. – Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 1–3 se va face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. – Anexele nr. 1–3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 12 ianuarie 2006.

Nr. 41.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul public al municipiului Pitesti si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Pitesti, judetul Arges

 

Locul unde este

situat imobilul

care se transmite

Persoana juridică

de la care se

transmite imobilul

Persoana juridică

la care se

transmite imobilul

Caracteristicile tehnice

ale imobilului

Pozitia din inventarul

bunurilor apartinând

domeniului public al statului

Municipiul Pitesti,

cartier Trivale,

Str. Smeurei,

judetul Arges

Statul român,

din administrarea

Ministerului

Administratiei

si Internelor

Municipiul Pitesti,

în administrarea

Consiliului Local

al Municipiului

Pitesti

Investitie nefinalizată

Valoarea = 1.212.960 lei (RON)

(actualizată conform Ordonantei

Guvernului nr. 81/2003)

Suprafata terenului = 5.500 m2

Valoarea = 343.419 lei (RON)

(actualizată conform Ordonantei

Guvernului nr. 81/2003)

Nr. M.F.P. = 34.510

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor care se dau în administrare Ministerului Administratiei si Internelor

 

 

Nr.

crt.

Locul unde sunt situate

imobilele care se transmit

Persoana juridică de la care

se transmit imobilele

Persoana juridică la care

se transmit imobilele

Caracteristicile tehnice ale imobilelor

1.

Municipiul Pitesti,

Str. Victoriei nr. 41,

judetul Arges

Municipiul Pitesti,

din administrarea

Consiliului Local al

Municipiului Pitesti

Statul român, în

administrarea Ministerului

Administratiei si Internelor

Suprafata terenului = 1.800 m2

2.

Municipiul Pitesti,

Str. Victoriei nr. 43,

judetul Arges

Municipiul Pitesti,

din administrarea

Consiliului Local al

Municipiului Pitesti

Statul român, în

administrarea Ministerului

Administratiei si Internelor

Suprafata terenului = 608 m2

3.

Municipiul Pitesti,

cartier Găvana III,

bloc M5a, parter,

judetul Arges

Municipiul Pitesti,

din administrarea

Consiliului Local al

Municipiului Pitesti

Statul român, în

administrarea Ministerului

Administratiei si Internelor

Suprafata construită = 292,96 m2

Suprafata utilă = 268,7 m2

Valoarea = 340.000 lei (RON)

4.

Municipiul Pitesti,

cartier Trivale,

Str. Smeurei,

judetul Arges

Municipiul Pitesti,

din administrarea

Consiliului Local al

Municipiului Pitesti

Statul român, în

administrarea Ministerului

Administratiei si Internelor

Suprafata terenului = 11.000 m2

 

ANEXA Nr. 3

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se dă în administrare Ministerului Administratiei si Internelor

 

Locul unde este situat

imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care

se transmite imobilul

Persoana juridică la care

se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Pitesti,

cartier Trivale nr. 6,

bloc 60A, sc. A,

ap. 6, judetul Arges

Municipiul Pitesti,

din administrarea

Consiliului Local al

Municipiului Pitesti

Statul român, în

administrarea Ministerului

Administratiei si Internelor

Apartament:

– suprafata utilă = 77,10 m2

– valoarea contabilă = 85.635 lei (RON)

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru modificarea art. 1 din Decizia primului-ministru nr. 417/2005 privind suspendarea mandatului unui membru al Colegiului director al Consiliului National pentru Combaterea Discriminării

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. – Articolul 1 din Decizia primului-ministru nr. 417/2005 privind suspendarea mandatului unui membru al Colegiului director al Consiliului National pentru Combaterea Discriminării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 763 din 22 august 2005, cu modificările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art.1. – Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, se suspendă mandatul de membru al Colegiului director al Consiliului National pentru Combaterea Discriminării, exercitat de doamna Pamfile (Dumitrean) Anamaria, pe perioada efectuării concediului prenatal si postnatal, precum si a concediului plătit pentru cresterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani.“

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

 

Bucuresti, 17 ianuarie 2006.

Nr. 9.