MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 612         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 14 iulie 2006

 

SUMAR

 

DECRETE

 

946. – Decret privind acordarea gradului de general în rezervă unui colonel în rezervă din Ministerul Administratiei si Internelor

 

947. – Decret privind acordarea gradului de general în rezervă unui colonel în rezervă din Ministerul Administratiei si Internelor

 

948. – Decret privind înaintarea în gradul următor a unui general în rezervă din Ministerul Administratiei si Internelor

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 463 din 6 iunie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 13 alin. (2) din Legea pentru serviciul universal si drepturile utilizatorilor cu privire la retelele si serviciile de comunicatii electronice nr. 304/2003

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

889. – Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 759/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Sport

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

465. – Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind pretul de referintă la grâu, convenit în cadrul Consiliului cereale si produse procesate din cereale

 

ACTE ALE COMITETULUI INTERMINISTERIAL DE GARANTII SI CREDITE DE COMERT EXTERIOR

 

15.290. – Hotărâre pentru aprobarea Normei de modificare si completare a Normelor privind operatiunile de emitere a garantiilor de export de către EXIMBANK, în numele si contul statului, în scopul stimulării realizării de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie destinate exportului (cod ISO: NI-GAR-02-III/1)

 

15.292. – Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind operatiunile de emitere a garantiilor de export de către EXIMBANK în numele si contul statului (exporturi de mărfuri generale) – cod ISO: NI-GAR-03-II/0

 

15.294. – Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind derularea activitătii de emitere în numele si contul statului a garantiei pentru întreprinderi mici si mijlocii (cod ISO: NI-GAR-05-I/0)

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

13. – Circulară privind rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în lei, începând cu perioada de aplicare 24 iunie – 23 iulie 2006

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general în rezervă unui colonel în rezervă din Ministerul Administratiei si Internelor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 105 din 1 iunie 2006,

având în vedere propunerea ministrului administratiei si internelor,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Domnului colonel în rezervă Epure Ioan Eugen i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea în rezervă.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 11 iulie 2006.

Nr. 946.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general în rezervă unui colonel în rezervă din Ministerul Administratiei si Internelor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 105 din 1 iunie 2006,

având în vedere propunerea ministrului administratiei si internelor,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Domnului colonel în rezervă Drangă Ghiorghe Marcel-Ovidiu i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea în rezervă.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 11 iulie 2006.

Nr. 947.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind înaintarea în gradul următor a unui general în rezervă din Ministerul Administratiei si Internelor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare,

precum si ale Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 105 din 1 iunie 2006,

având în vedere propunerea ministrului administratiei si internelor,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Domnul general de brigadă cu o stea în rezervă Alexandrescu Ioan Gheorghe se înaintează în gradul de general maior cu două stele în rezervă.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 11 iulie 2006.

Nr. 948.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 463

din 6 iunie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 13 alin. (2) din Legea pentru serviciul universal si drepturile utilizatorilor cu privire la retelele si serviciile de comunicatii electronice nr. 304/2003

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Ion Tiucă – procuror

Gabriela Dragomirescu – magistrat-asistent-sef

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a art. 13 alin. (2) din Legea pentru serviciul universal si drepturile utilizatorilor cu privire la retelele si serviciile de comunicatii electronice nr. 304/2003, exceptie ridicată de Compania Natională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica“ – S.A. din Bucuresti în Dosarul nr. 38.086/2/2005 (număr în format vechi 4.681/2005) al Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal răspunde Autoritatea Natională de Reglementare în Comunicatii, prin directorul Directiei juridice, domnul Vlad Cercel, cu delegatie la dosar, constatându-se lipsa autorului exceptiei, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, se dă cuvântul părtii prezente, care solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată. Aceasta, deoarece art. 13 alin. (2) din Legea nr. 304/2003 nu reglementează o sarcină fiscală, ci doar conferă Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii dreptul de a determina mecanismul de compensare a costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal. Or, art. 56 alin. (2) din Constitutie, invocat ca fiind încălcat, dispune cu privire la taxele si impozitele datorate bugetului de stat si destinate fondurilor necesare pentru acoperirea cheltuielilor publice. Depune concluzii scrise.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ridicate, întrucât consideră că textul de lege criticat nu contravine art. 56 alin. (2) din Constitutie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 23 ianuarie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 38.086/2/2005 (număr în format vechi 4.681/2005), Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 13 alin. (2) din Legea nr. 304/2003, exceptie ridicată de Compania Natională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica“ – S.A. din Bucuresti într-o cauză având ca obiect anularea deciziei Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii privind impunerea contributiei pentru compensarea costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că art. 13 alin. (2) din Legea nr. 304/2003, care prevede perceperea de către Autoritatea Natională de Reglementare în Comunicatii a unei contributii pentru compensarea costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal, calculată asupra cifrei de afaceri realizate, contravine prevederilor art. 56 alin. (2) din Constitutie, referitoare la asezarea justă a sarcinilor fiscale, prin aceea că valoarea contributiei datorate se raportează la cifra de afaceri ca sumă a tuturor veniturilor societătii comerciale, iar nu asupra cifrei de afaceri realizate din veniturile corespunzătoare activitătilor de furnizare de retele si de servicii publice de comunicatii electronice.

Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal apreciază că exceptia ridicată nu este întemeiată, deoarece contributia prevăzută de textul de lege criticat nu reprezintă o sarcină fiscală de natura impozitelor si taxelor, ci o plată legală pentru o activitate desfăsurată de Autoritatea Natională de Reglementare în Comunicatii, ceea ce nu contravine prevederilor art. 56 alin. (2) din Constitutie.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este neîntemeiată, întrucât art. 13 alin. (2) din Legea nr. 304/2003 nu are ca obiect de reglementare stabilirea unor sarcini fiscale, sumele percepute de Autoritatea Natională de Reglementare în Comunicatii nu au natura unor taxe sau impozite si nu se constituie în venituri la bugetul de stat, iar autoritatea care le percepe nu este învestită, potrivit legii, cu atributii în domeniul fiscal.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale, având în vedere că suma pretinsă de Autoritatea Natională de Reglementare în Comunicatii reprezintă o contributie la compensarea costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal de comunicatii electronice, iar nu o sarcină fiscală, în sensul de impozite si taxe, în privinta cărora sunt incidente prevederile art. 56 alin. (2) din Constitutie.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente si concluziile reprezentantului Ministerului Public, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 13 alin. (2) din Legea pentru serviciul universal si drepturile utilizatorilor cu privire la retelele si serviciile de comunicatii electronice nr. 304/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 551 din 31 iulie 2003, dispozitii potrivit cărora: “(2) ANRC va determina mecanismul de compensare a costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal, cu respectarea principiilor transparentei, minimei atingeri aduse concurentei, nediscriminării si proportionalitătii. În acest scop ANRC va stabili furnizorii de retele de comunicatii electronice si furnizorii de servicii de comunicatii electronice care au obligatia să contribuie la compensare, cuantumul contributiilor datorate, modalitatea si termenul de plată, precum si orice alte elemente necesare în vederea functionării acestui mecanism.“

În opinia autorului exceptiei, dispozitiile legale criticate încalcă principiul consacrat de art. 56 alin. (2) din Constitutie, potrivit căruia “Sistemul legal de impuneri trebuie să asigure asezarea justă a sarcinilor fiscale“.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate si dispozitiile legale criticate, cu raportare la prevederile constitutionale invocate, Curtea retine următoarele:

Articolul 56 alin. (1) din Constitutie prevede obligatia cetătenilor, valabilă si pentru persoanele juridice, de a contribui, prin impozite si prin taxe, la cheltuielile publice.

Impozitele si taxele, stabilite în conditiile prevederilor constitutionale ale art. 139, se fac venit la bugetul public national, astfel cum este definit de art. 138 alin. (1) din Constitutie, din care se efectuează cheltuielile publice.

Potrivit alin. (1) al art. 13 din Legea nr. 304/2003, în cazul în care Autoritatea Natională de Reglementare în Comunicatii, în urma determinării costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal, constată că acest cost reprezintă o sarcină injustă pentru furnizorul de serviciu universal, va decide compensarea costului. Rezultă din această reglementare că impunerea unei asemenea contributii nu echivalează cu stabilirea unor impozite sau taxe. Aceasta, deoarece potrivit art. 2 pct. 29 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 597 din 13 august 2002, impozitul este acea “prelevare obligatorie, fără contraprestatie si nerambursabilă, efectuată de către administratia publică pentru satisfacerea necesitătilor de interes general“, iar potrivit pct. 40 al aceluiasi articol, taxa este “suma plătită de o persoană fizică sau juridică, de regulă, pentru serviciile prestate acesteia de către un agent economic, o institutie publică sau un serviciu public.“ Pe de altă parte, tariful exprimă pretul oficial stabilit pentru serviciile prestate sau lucrările executate, în functie de importanta, volumul si valoarea acestora. Contributiile datorate în temeiul art. 13 alin. (2) din Legea nr. 304/2003, nu se fac venit la bugetul public national, ci compensează costurile suportate de furnizorul serviciului universal în domeniul comunicatiilor electronice. În consecintă, art. 56 alin. (2) din Constitutie nu este incident în cauză, astfel că nu se poate examina constitutionalitatea textului de lege criticat prin raportare la aceste dispozitii constitutionale.

Teza întâi a alin. (2) al art. 13 din legea criticată prevede obligatia Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii de a determina mecanismul de compensare a costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal, iar teza a doua a aceluiasi alineat dispune cu privire la necesitatea stabilirii furnizorilor de retele si de servicii de comunicatii electronice care au obligatia să contribuie la compensare, cuantumul contributiilor datorate, modalitatea si termenul de plată a acestora. Asadar, art. 13 din Legea nr. 304/2003 nu cuprinde dispozitii referitoare la modalitatea de stabilire a cuantumului contributiei, ci prevede că mecanismul elaborat trebuie să respecte principiile transparentei, minimei atingeri aduse concurentei, nediscriminării si proportionalitătii. Art. 14 din aceeasi lege prevede obligativitatea publicării mecanismului elaborat, precum si a unui raport anual privind realizarea compensării.

Asa fiind, Curtea nu poate retine sustinerile de neconstitutionalitate formulate si constată că, în realitate, autorul exceptiei nu critică dispozitiile art. 13 din Legea nr. 304/2003, ci modul de calcul al contributiei datorate, prin raportare la totalitatea veniturilor, iar nu numai la cele realizate din activitatea de furnizare de retele si de servicii de comunicatii electronice. Or, acest aspect reprezintă o problemă de aplicare a dispozitiilor legale ce intră în competenta de solutionare a instantei judecătoresti, care va stabili dacă impunerea s-a făcut ori nu cu respectarea principiilor prevăzute de lege.

Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 13 alin. (2) din Legea pentru serviciul universal si drepturile utilizatorilor cu privire la retelele si serviciile de comunicatii electronice nr. 304/2003, exceptie ridicată de Compania Natională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica“ – S.A. din Bucuresti în Dosarul nr. 38.086/2/2005 (număr în format vechi 4.681/2005) al Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 6 iunie 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent-sef,

Gabriela Dragomirescu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 759/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Sport

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic.– Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 759/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Sport, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 497 din 9 iulie 2003, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se înlocuieste cu anexa la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Constantin Gheorghe

Presedintele Agentiei Nationale pentru Sport,

Florian Gheorghe

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 5 iulie 2006.

Nr. 889.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 759/2003)

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU SPORT

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind pretul de referintă la grâu, convenit în cadrul Consiliului cereale si produse procesate din cereale

 

Având în vedere prevederile art. 16 din Ordonanta Guvernului nr. 45/2005 privind organizarea pietei produselor agricole si agroalimentare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 307/2005,

văzând Referatul de aprobare nr. 90.166/2006 al Directiei generale de implementare politici sectoriale si de piată,

luând în considerare Adresa nr. 3 din 11 iulie 2006 a Consiliului cereale si produse procesate din cereale,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. – Pretul de referintă la grâul din recolta anului 2006, convenit în cadrul Consiliului cereale si produse procesate din cereale, ca pret orientativ în negocierea dintre partenerii de pe filieră a pretului de vânzare-cumpărare pe piată, este de 450 lei/tonă în conditia franco depozit cumpărător.

Art. 2. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

 

Bucuresti, 11 iulie 2006.

Nr. 465.

 

ACTE ALE COMITETULUI INTERMINISTERIAL DE GARANTII SI CREDITE DE COMERT EXTERIOR

 

COMITETUL INTERMINISTERIAL DE GARANTII SI CREDITE DE COMERT EXTERIOR

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normei de modificare si completare a Normelor privind operatiunile de emitere a garantiilor de export de către EXIMBANK, în numele si contul statului, în scopul stimulării realizării de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie destinate exportului (cod ISO: NI-GAR-02-III/1)

 

Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior, întrunit în plenul sedintei din 4 iulie 2006, în baza Hotărârii Guvernului nr. 844/1991 privind înfiintarea Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior, cu modificările si completările ulterioare, si a Hotărârii Guvernului nr. 293/1992 pentru aprobarea atributiilor, competentelor si modului de functionare ale Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior, precum si a conventiilor-cadru pentru derularea activitătii de finantare si asigurare a creditelor de comert exterior în numele si contul statului, cu modificările si completările ulterioare, analizând propunerea pentru aprobarea Normei de modificare si completare a Normelor privind operatiunile de emitere a garantiilor de export de către EXIMBANK, în numele si contul statului, în scopul stimulării realizării de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie destinate exportului (cod ISO: NI-GAR-02-III/1) si tinând seama de:

– Legea nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK – S.A., republicată, cu modificările si completările ulterioare;

– adresele Consiliului Concurentei nr. 4.627 din 7 iunie 2006 si R.G./4.981 din 28 iunie 2006;

– Nota nr. 756 din 30 iunie 2006, întocmită de Banca de Export-Import a României EXIMBANK – S.A.;

– avizul favorabil acordat de Comisia pregătitoare în sedinta din 3 iulie 2006 si de propunerile formulate în sedinta din 4 iulie 2006 de către membrii Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior,

HOTĂRĂSTE :

Se aprobă Norma de modificare si completare a Normelor privind operatiunile de emitere a garantiilor de export de către EXIMBANK, în numele si contul statului, în scopul stimulării realizării de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie destinate exportului (cod ISO: NI-GAR-02-III/1), conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

p. Presedintele Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior,

Carmen Radu

 

Bucuresti, 4 iulie 2006.

Nr. 15.290.

 

ANEXĂ

 

NORMĂ

de modificare si completare a Normelor privind operatiunile de emitere a garantiilor de export de către EXIMBANK, în numele si contul statului, în scopul stimulării realizării de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie destinate exportului (cod ISO: NI-GAR-02-III/1)

 

Art. I. – Normele privind operatiunile de emitere a garantiilor de export de către EXIMBANK, în numele si contul statului, în scopul stimulării realizării de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie destinate exportului (cod ISO: NI-GAR-02-III/0), aprobate prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior nr. 15.236/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 367 din 27 aprilie 2006, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 5 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

“(2) Garantiile de export în numele si contul statului în scopul stimulării realizării de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului, se acordă pe o perioadă de până la 5 ani.“

2. Alineatul (1) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

“Art.6. – (1) Sursa de realizare a acestor operatiuni în numele si contul statului este fondul pentru garantii de export, pentru garantarea creditelor pentru bunuri si servicii destinate exportului, a creditelor cumpărător si a investitiilor românesti în străinătate, precum si a activitătilor de dezvoltare a infrastructurii, a utilitătilor de interes public, dezvoltare regională, sustinere a activitătii de cercetaredezvoltare, protectia mediului înconjurător, ocupare si formare a personalului, sustinere si dezvoltare a întreprinderilor mici si mijlocii si a tranzactiilor internationale, prevăzut la art. 10 lit. a) din Legea nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK – S.A., republicată, cu modificările si completările ulterioare.“

3. La capitolul 1 “Dispozitii generale“, după articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 11, cu următorul cuprins:

“Art.11. – Garantia respectă prevederile art. 4.3 din Instructiunile Consiliului Concurentei privind ajutorul de stat sub forma garantiilor, respectiv:

1. Ordonatorul nu se află în dificultate financiară;

2. Ordonatorul este, în principiu, capabil să obtină un împrumut în conditii de piată de pe piete financiare, fără nici o interventie a statului;

3. garantia emisă de EXIMBANK în numele si contul statului se acordă pentru o operatiune financiară precisă, si anume emiterea de către o bancă comercială (în calitate de bancă emitentă) a unei scrisori de garantie bancară, la solicitarea unui operator economic (în calitate de Ordonator);

4. acordarea garantiei se realizează pe baza evaluării riscurilor generate de operatiune, astfel încât comisioanele plătite de Ordonator să asigure autofinantarea schemei de garantare;

5. schema de acordare a garantiilor conform prezentelor norme va fi analizată cel putin o dată pe an;

6. comisioanele plătite de Ordonator acoperă atât riscurile obisnuite asociate cu acordarea garantiilor, cât si costurile administrative ale schemei si permit obtinerea unui randament normal al capitalului initial, furnizat de stat, la demararea schemei.“

4. Articolul 11 se renumerotează, devenind articolul 12, si va avea următorul cuprins:

“Art.12. – EXIMBANK emite garantii de export în numele si contul statului, la solicitarea oricărei persoane juridice române legal constituite care îndeplineste cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

a) este operator economic care desfăsoară activităti legale, potrivit statutului de functionare (act constitutiv); b) nu înregistrează pierderi conform rezultatelor financiare de la sfârsitul anului anterior solicitării garantiei;

c) nu înregistrează capital propriu negativ, conform rezultatelor financiare de la sfârsitul anului anterior solicitării garantiei;

d) nu înregistrează datorii restante la bugetul general consolidat al statului la data analizei;

e) nu figurează cu credite restante în baza de date a Centralei Riscurilor Bancare (CRB) si nu figurează cu incidente majore cu cecuri si bilete la ordin în ultimele 12 luni, în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăti (CIP), la data analizei;

f) nu s-a instituit procedura judiciară a insolventei, conform legislatiei în vigoare;

g) prezintă băncii comerciale garantii colaterale de cel putin 20% din valoarea scrisorii de garantie bancară solicitate;

h) la momentul solicitării de emitere a garantiei în numele si contul statului nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu institutiile statului, inclusiv cu EXIMBANK.“

5. La capitolul 2 “Eligibilitate“, după articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 13, cu următorul cuprins:

“Art.13. – Se exclud de la garantarea în numele si contul statului contractele de export care au ca obiect:

– exportul de armament;

– activitătile definite ca fiind ilegale sau dăunătoare

mediului ecologic, conform legislatiei în vigoare.“

6. Articolele 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 si 24 se renumerotează, devenind articolele 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 si 26.

7. Articolul 17 se renumerotează, devenind articolul 19, si va avea următorul cuprins:

“Art.19. – Comisioanele specifice operatiunilor de emitere a garantiilor de export, în numele si contul statului, pentru exporturi de obiective complexe si produse cu ciclu lung de fabricatie, sunt cele prevăzute de Caietul de comisioane al EXIMBANK în vigoare.“

Art. II. – Prezenta normă de modificare si completare intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

COMITETUL INTERMINISTERIAL DE GARANTII SI CREDITE DE COMERT EXTERIOR

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor privind operatiunile de emitere a garantiilor de export de către EXIMBANK în numele si contul statului (exporturi de mărfuri generale) – cod ISO: NI-GAR-03-II/0

 

Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior, întrunit în plenul sedintei din 4 iulie 2006, în baza Hotărârii Guvernului nr. 844/1991 privind înfiintarea Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior, cu modificările si completările ulterioare, si a Hotărârii Guvernului nr. 293/1992 pentru aprobarea atributiilor, competentelor si modului de functionare ale Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior, precum si a conventiilor-cadru pentru derularea activitătii de finantare si asigurare a creditelor de comert exterior în numele si contul statului, cu modificările si completările ulterioare, analizând propunerea pentru aprobarea Normelor privind operatiunile de emitere a garantiilor de export de către EXIMBANK în numele si contul statului (exporturi de mărfuri generale) – cod ISO: NI-GAR-03-II/0 si tinând seama de:

– Legea nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK – S.A., republicată, cu modificările si completările ulterioare;

– adresele Consiliului Concurentei nr. 4.627 din 7 iunie 2006 si R.G./4.981 din 28 iunie 2006;

– Nota nr. 755 din 30 iunie 2006 întocmită de Banca de Export-Import a României EXIMBANK – S.A.;

– avizul favorabil acordat de Comisia pregătitoare în sedinta din 3 iulie 2006 si de propunerile formulate în sedinta din 4 iulie 2006 de către membrii Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior,

HOTĂRĂSTE:

Se aprobă Normele privind operatiunile de emitere a garantiilor de export de către EXIMBANK în numele si contul statului (exporturi de mărfuri generale) – cod ISO: NI-GAR-03-II/0, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

p. Presedintele Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior,

Carmen Radu

 

Bucuresti, 4 iulie 2006.

Nr. 15.292.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind operatiunile de emitere a garantiilor de export de către EXIMBANK în numele si contul statului

(exporturi de mărfuri generale) – cod ISO: NI-GAR-03-II/0

 

În temeiul art. 9 alin. (3) din Legea nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK – S.A., republicată, cu modificările si completările ulterioare, s-au elaborat prezentele norme, care vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. – (1) Prezentele norme reglementează activitatea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK – S.A., denumită în continuare EXIMBANK, de garantare în numele si contul statului a angajamentelor asumate de băncile comerciale, rezultate din operatiunile de emitere de scrisori de garantie bancară, în scopul stimulării exporturilor românesti de mărfuri generale. Prevederile prezentelor norme nu se aplică exporturilor de obiective complexe si de produse cu ciclu lung de fabricatie.

(2) EXIMBANK analizează solicitările de emitere a garantiilor de export în numele si contul statului, pe care le transmite spre examinare si aprobare Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior, denumit în continuare C.I.G.C.C.E.

(3) Pe baza aprobării C.I.G.C.C.E., EXIMBANK emite garantii de export în numele si contul statului, care se constituie drept contragarantii la scrisorile de garantie bancară emise de băncile comerciale (inclusiv EXIMBANK în nume si cont propriu), la solicitarea operatorilor economici.

Art. 2. – (1) Garantiile de export în numele si contul statului se acordă, la cererea exportatorilor, pe baza aprobării C.I.G.C.C.E. Exporturile se pot realiza de producător fie direct, fie prin comisionar.

(2) Garantiile de export în numele si contul statului se acordă pe o perioadă de până la 2 ani.

Art. 3. – Garantiile emise în numele si contul statului se acordă în limita procentului garantat, care poate fi de maximum 80%, din valoarea scrisorii de garantie bancară.

Art. 4. – (1) Sursa de realizare a acestor operatiuni în numele si contul statului este fondul pentru garantii de export, pentru garantarea creditelor pentru bunuri si servicii destinate exportului, a creditelor cumpărător si a investitiilor românesti în străinătate, precum si a activitătilor de dezvoltare a infrastructurii, a utilitătilor de interes public, dezvoltare regională, sustinere a activitătii de cercetaredezvoltare, protectia mediului înconjurător, ocupare si formare a personalului, sustinere si dezvoltare a întreprinderilor mici si mijlocii si a tranzactiilor internationale, prevăzut la art. 10 lit. a) din Legea nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK – S.A., republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Gradul de expunere maximă al acestui fond este stabilit prin hotărâre a C.I.G.C.C.E.

Art. 5. – Garantia de export emisă de EXIMBANK, în numele si contul statului, reprezintă un angajament scris, irevocabil si neconditionat, asumat de EXIMBANK în numele si contul statului, direct în favoarea emitentului scrisorii de garantie bancară, de a plăti acestuia o sumă de bani, în cazul în care scrisoarea de garantie bancară a fost executată de către beneficiarul acesteia.

Art. 6. – În scopul stimulării exporturilor românesti,

EXIMBANK poate emite în numele si contul statului:

– garantii de participare la licitatii internationale;

– garantii de restituire a avansului;

– garantii de bună executie;

– garantii pentru import temporar, în vederea realizării contractelor de export;

– alte garantii specifice de export, stabilite prin contractele externe.

Art. 7. – În scopul emiterii garantiei de export în numele si contul statului, între EXIMBANK, în calitate de Garant, banca emitentă a scrisorii de garantie bancară, în calitate de Beneficiar al garantiei, si operatorul economic, în calitate de Ordonator, se va încheia o conventie de contragarantare în care sunt stipulate drepturile si obligatiile părtilor rezultate din operatiunea de emitere a acesteia.

Art. 8. – Principalele prevederi ale conventiei de contragarantare se referă la:

– obligatia Beneficiarului garantiei de emitere a scrisorii de garantie bancară, la solicitarea Ordonatorului;

– obligatia Garantului de emitere a garantiei de export în numele si contul statului;

– obligatia Garantului de a plăti valoarea garantiei emise în numele si contul statului la prima cerere a Beneficiarului garantiei;

– obligatia Ordonatorului de a plăti comisionul de garantare;

– obligatia Ordonatorului de a plăti Garantului contravaloarea garantiei emise în numele si contul statului executate.

Art. 9. – Garantia respectă prevederile art. 4.3 din Instructiunile Consiliului Concurentei privind ajutorul de stat sub forma garantiilor, respectiv:

1. Ordonatorul nu se află în dificultate financiară;

2. Ordonatorul este, în principiu, capabil să obtină un împrumut în conditii de piată de pe piete financiare, fără nicio interventie a statului;

3. garantia emisă de EXIMBANK în numele si contul statului se acordă pentru o operatiune financiară precisă, si anume emiterea de către o bancă comercială (în calitate de bancă emitentă) a unei scrisori de garantie bancară la solicitarea unui operator economic (în calitate de Ordonator);

4. acordarea garantiei se realizează pe baza evaluării riscurilor generate de operatiune, astfel încât comisioanele plătite de Ordonator să asigure autofinantarea schemei de acordare a garantiilor;

5. schema de acordare a garantiilor conform prezentelor norme va fi analizată cel putin o dată pe an;

6. comisioanele plătite de Ordonator acoperă atât riscurile obisnuite asociate cu acordarea garantiilor, cât si costurile administrative ale schemei de acordare a garantiilor si permit obtinerea unui randament normal al capitalului initial, furnizat de stat la demararea schemei.

 

CAPITOLUL II

Eligibilitate

 

Art. 10. – EXIMBANK emite garantii de export în numele si contul statului, la solicitarea oricărei persoane juridice române legal constituite, care îndeplineste cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

a) este operator economic care desfăsoară activităti legale, potrivit statutului de functionare (act constitutiv);

b) nu înregistrează pierderi, conform rezultatelor financiare de la sfârsitul anului anterior solicitării garantiei;

c) nu înregistrează capital propriu negativ, conform rezultatelor financiare de la sfârsitul anului anterior solicitării garantiei;

d) nu înregistrează datorii restante la bugetul general consolidat al statului, la data analizei;

e) nu figurează cu credite restante în baza de date a Centralei Riscurilor Bancare (CRB) si nu figurează cu incidente majore cu cecuri si bilete la ordin în ultimele 12 luni, în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăti (CIP), la data analizei;

f) nu s-a instituit procedura judiciară a insolventei, conform legislatiei în vigoare;

g) prezintă băncii comerciale garantii colaterale de cel putin 20% din valoarea scrisorii de garantie bancară solicitată;

h) la momentul solicitării de emitere a garantiei în numele si contul statului nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu institutiile statului, inclusiv cu EXIMBANK.

Art. 11. – La acordarea garantiilor de export, conform prevederilor prezentelor norme, EXIMBANK se va orienta cu prioritate spre sprijinirea exporturilor din următoarele sectoare strategice, definite de Strategia natională de export:

– textile, pielărie, confectii si încăltăminte;

– mobilă;

– automobile si alte componente industriale;

– industria electrotehnică, respectiv aparate si aparatură electrocasnică, componente hardware, motoare, generatoare si transformatoare, echipament pentru distributia electricitătii, fibre si cabluri, echipament de iluminat, echipamente si instrumente optice;

– turism rural;

– IT&C si servicii IT;

– industriile constructoare de nave, componente de vehicule de transport si componente pentru avioane;

– echipamente si componente industriale pentru chimie, petrochimie, petrol si gaze, producerea de electricitate, rulmenti si pompe industriale;

– industriile anvelopelor si articolelor din cauciuc, mase plastice;

– sectorul îngrăsăminte;

– sectorul sticlărie, ceramică si artizanat, unde produsele principale generatoare de export sunt sticlăria de casă si decorativă, sticlăria de ambalare, ceramica fină de casă si decorativă.

Art. 12. – Se exclud de la garantarea în numele si contul statului contractele de export care au ca obiect exportul de mărfuri cuprinse în lista mărfurilor de export care nu pot beneficia de instrumentele de sustinere a comertului exterior derulate prin EXIMBANK, stabilită periodic1) prin hotărâre a Guvernului si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conditiile legii.

De asemenea, operatiunile de garantare în numele si contul statului, derulate conform prezentelor norme, nu pot avea ca obiect:

– agricultura primară;

– exportul de armament;

– activitătile definite ca fiind ilegale sau dăunătoare mediului ecologic, conform legislatiei în vigoare.

Art. 13. – Continutul national al obiectului contractului de export trebuie să reprezinte cel putin 50% din valoarea acestuia. În acest sens, dosarul solicitării va cuprinde si declaratia pe propria răspundere a solicitantului privind continutul national al mărfurilor exportate.


1) Lista mărfurilor de export care nu pot beneficia de instrumentele de sustinere a comertului exterior derulate prin EXIMBANK, în vigoare la data aprobării prezentelor norme, este prevăzută în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 2.298/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.279 din 30 decembrie 2004.

 

CAPITOLUL III

Emiterea garantiilor de export

 

Art. 14. – (1) Documentatia aferentă solicitărilor de emitere a garantiilor de export se întocmeste si se depune de către Ordonator la EXIMBANK.

(2) EXIMBANK va avea dreptul să solicite informatii si documente suplimentare, atunci când elementele cuprinse în cererea de garantare si în documentatia furnizată nu sunt suficiente pentru evaluarea riscurilor sau pentru stabilirea conditiilor specifice ale operatiunii de emitere a garantiei.

Art. 15. – Concluziile analizei solicitării, împreună cu textul scrisorii de garantie si cu proiectul conventiei de contragarantare, se vor înainta spre avizare Comitetului de directie al EXIMBANK si spre aprobare C.I.G.C.C.E.

Hotărârea C.I.G.C.C.E. va fi comunicată solicitantului, în scris, iar în cazul aprobării se va proceda la semnarea conventiei de contragarantare.

Art. 16. – Dacă, în termen de 60 de zile calendaristice de la data comunicării de către EXIMBANK a hotărârii de aprobare a C.I.G.C.C.E., părtile nu semnează conventia de contragarantare, hotărârea C.I.G.C.C.E. îsi pierde valabilitatea.

Art. 17. – După intrarea în vigoare a conventiei de contragarantare, EXIMBANK va emite garantia în numele si contul statului, care va fi transmisă Beneficiarului garantiei.

Art. 18. – Garantiile emise de EXIMBANK în numele si contul statului au următoarele caracteristici principale:

a) sunt irevocabile si neconditionate;

b) sunt plătibile la prima cerere scrisă;

c) au valoare determinată; valoarea se poate reduce pro-rata, la solicitarea Beneficiarului garantiei, în functie de prevederile scrisorii de garantie bancară si ale contractului comercial.

Art. 19. – Comisioanele specifice operatiunilor de emitere a garantiilor de export, în numele si contul statului, pentru mărfuri generale sunt cele prevăzute de Caietul de comisioane al EXIMBANK în vigoare.

Art. 20. – Monitorizarea garantiilor emise de EXIMBANK în numele si contul statului se realizează avându-se în vedere, în principal:

– urmărirea modului de îndeplinire de către banca emitentă si clientul ordonator a tuturor obligatiilor asumate, la termenele si în conditiile prevăzute prin conventia de contragarantare;

– urmărirea stadiului derulării contractului de export/garantiei bancare;

– eventualele notificări ale Ordonatorului cu privire la orice modificări ale actelor sale constitutive;

– transmiterea de către Ordonator a situatiilor financiare semestriale înregistrate la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

 

CAPITOLUL IV

Executarea garantiilor de export

 

Art. 21. – (1) Solicitarea de executare a garantiei emise de EXIMBANK în numele si contul statului trebuie să fie transmisă, în scris, de către Beneficiarul garantiei în cadrul perioadei de valabilitate a garantiei, sub forma unei cereri de executare care va cuprinde: datele de identificare ale garantiei, data scadentei si suma plătită în limita valorii garantiei emise, precum si precizarea că scrisoarea de garantie bancară a fost executată de beneficiarul extern.

(2) Cererea de executare va fi însotită de următoarele documente:

– solicitarea de executare primită de către Beneficiarul garantiei din partea beneficiarului extern al scrisorii de garantie bancară;

– copia mesajului SWIFT/orice alt document care confirmă efectuarea plătii de către Beneficiarul garantiei în contul beneficiarului extern al scrisorii de garantie bancară;

– copia scrisorii de garantie bancară emisă de Beneficiarul garantiei si executată;

– dovada notificării transmise Ordonatorului de către Beneficiarul garantiei, cu privire la obligatia acestuia de plată;

– dovada initierii de către Beneficiarul garantiei a procedurilor judiciare de recuperare a creantei împotriva Ordonatorului.

Art. 22. – (1) Pe baza documentelor mentionate la art. 21, EXIMBANK va efectua plata sumei rezultate în urma aplicării procentului garantat la valoarea garantiei bancare executate, în contul Beneficiarului garantiei. Plata se efectuează din fondul pentru garantii de export, prevăzut la art. 10 lit. a) din Legea nr. 96/2000, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Pentru efectuarea plătii valorii garantiei, transformarea din lei în valută a sumei de plată se face de către EXIMBANK la cursul de schimb al EXIMBANK din data efectuării plătii. Spezele bancare si comisioanele de transfer, intervenite în cazul plătii acestei sume, vor fi suportate de EXIMBANK din fondurile statului si vor fi recuperate de la Ordonator conform prevederilor conventiei de contragarantare.

Art. 23. – EXIMBANK va lua toate măsurile necesare pentru recuperarea sumelor plătite din fondurile statului în contul garantiei executate, atât împotriva Ordonatorului, cât si împotriva oricărei alte persoane asupra căreia Ordonatorul si-a transferat obligatiile. Recuperarea prin executare silită se efectuează prin corpul executorilor fiscali al EXIMBANK, potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare. Cheltuielile necesare procedurii de recuperare prin executare silită vor fi avansate din fondul prevăzut la art. 10 lit. a) din Legea nr. 96/2000, republicată, cu modificările si completările ulterioare, urmând a fi recuperate de la Ordonator în conditiile legii.

Art. 24. – (1) Iesirea din obligo a garantiilor emise de EXIMBANK în numele si contul statului se realizează în una dintre următoarele situatii:

a) automat la data scadentei, indiferent dacă originalul garantiei emise în numele si contul statului este returnat sau nu, cu exceptia cazului în care în textul garantiei emise în numele si contul statului se prevede altfel;

b) prin restituirea originalului garantiei de către Beneficiarul garantiei, înainte de scadentă, împreună cu declaratia acestuia din care rezultă faptul că garantia a rămas fără obiect;

c) prin executarea garantiei, integral, la data la care plata a fost efectuată.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 25. – În scopul aplicării prezentelor norme, EXIMBANK va elabora proceduri de lucru, care vor fi supuse aprobării C.I.G.C.C.E.

Art. 26. – Prezentele norme intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

COMITETUL INTERMINISTERIAL DE GARANTII SI CREDITE DE COMERT EXTERIOR

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor privind derularea activitătii de emitere în numele si contul statului a garantiei pentru întreprinderi mici si mijlocii (cod ISO: NI-GAR-05-I/0)

 

Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior, întrunit în plenul sedintei din 4 iulie 2006, în baza Hotărârii Guvernului nr. 844/1991 privind înfiintarea Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior, cu modificările si completările ulterioare, si a Hotărârii Guvernului nr. 293/1992 pentru aprobarea atributiilor, competentelor si modului de functionare ale Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior, precum si a conventiilor-cadru pentru derularea activitătii de finantare si asigurare a creditelor de comert exterior în numele si contul statului, cu modificările si completările ulterioare, analizând propunerea pentru aprobarea Normelor privind derularea activitătii de emitere în numele si contul statului a garantiei pentru întreprinderi mici si mijlocii (cod ISO: NI-GAR-05-I/0) si tinând seama de:

– Legea nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK – S.A., republicată, cu modificările si completările ulterioare;

– Nota nr. 758 din 30 iunie 2006, întocmită de Banca de Export-Import a României EXIMBANK – S.A.;

– avizul favorabil acordat de Comisia pregătitoare în sedinta din 3 iulie 2006 si de propunerile formulate în sedinta din 4 iulie 2006 de către membrii Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior,

HOTĂRĂSTE:

Se aprobă Normele privind derularea activitătii de emitere în numele si contul statului a garantiei pentru întreprinderi mici si mijlocii (cod ISO: NI-GAR-05-I/0), conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

p. Presedintele Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior,

Carmen Radu

 

Bucuresti, 4 iulie 2006.

Nr. 15.294.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind derularea activitătii de emitere în numele si contul statului a garantiei pentru întreprinderi mici si mijlocii

(cod ISO: NI-GAR-05-I/0)

 

Prezentele norme au fost elaborate în conformitate cu Legea nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK – S.A., republicată, cu modificările si completările ulterioare si cu Hotărârea Guvernului nr. 293/1992 pentru aprobarea atributiilor, competentelor si modului de functionare ale Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior, precum si a conventiilor-cadru pentru derularea activitătii de finantare si asigurare a creditelor de comert exterior în numele si contul statului, cu modificările si completările ulterioare.

Garantia pentru întreprinderi mici si mijlocii este destinată garantării creditelor angajate de întreprinderile mici si mijlocii (denumite în continuare IMM) de la bănci comerciale, în vederea finantării dezvoltării si modernizării activitătii proprii. Valoarea garantiei pentru IMM poate fi de maximum 80% din valoarea creditului (principalului).

Garantia pentru IMM acordată de EXIMBANK este un instrument de garantare acordat de EXIMBANK, care nu constituie ajutor de stat conform art. 4.3 din Instructiunile privind ajutorul de stat acordat sub forma garantiilor, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 252/2002.

Garantia pentru IMM oferită de EXIMBANK în numele si contul statului acoperă riscul de nerambursare a creditului (principalului) în lei/valută, acordat de o bancă comercială unei IMM, si este destinată a facilita accesul la finantare al IMM.

Garantia pentru IMM se acordă pentru credite de investitii si/sau credite pentru activitatea curentă.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. – Banca de Export-Import a României EXIMBANK – S.A., denumită în continuare EXIMBANK, garantează, în numele si contul statului, creditele acordate IMM pentru investitii sau pentru activitatea curentă prin acordarea de garantii.

Art. 2. – Sursa de realizare a acestor operatiuni în numele si contul statului este, potrivit art. 10 lit. a) din Legea nr. 96/2000, republicată, cu modificările si completările ulterioare, “Fondul pentru garantii de export, pentru garantarea creditelor pentru bunuri si servicii destinate exportului, a creditelor cumpărător si a investitiilor românesti în străinătate, precum si a activitătilor de dezvoltare a infrastructurii, a unitătilor de interes public, dezvoltare regională, sustinere a activitătii de cercetaredezvoltare, protectia mediului înconjurător, ocupare si formare a personalului, sustinere si dezvoltare a întreprinderilor mici si mijlocii si a tranzactiilor internationale“.

Art. 3. – Fondul mentionat la art. 2 din prezentele norme va putea fi angajat, conform prevederilor Legii nr. 96/2000, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în limita maximă de expunere stabilită de Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior.

 

CAPITOLUL II

Definitii

 

Art. 4. – În sensul prezentelor norme, se definesc următoarele notiuni:

a) garantie – angajamentul asumat de EXIMBANK în numele si contul statului, materializat într-o scrisoare de garantie, conform căreia EXIMBANK se obligă să plătească Beneficiarului garantiei, potrivit prevederilor Conventiei de garantare, o parte din pierderea suportată de acesta ca urmare a producerii riscului de credit;

b) Beneficiarul garantiei – împrumutătorul (banca comercială), mentionat în Conventia de garantare, care acordă Ordonatorului (IMM) creditul pentru dezvoltarea si modernizarea activitătii IMM, în conditiile prevăzute în Contractul de credit;

c) EXIMBANK – Banca de Export-Import a României EXIMBANK – S.A., cu sediul în municipiul Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 15, sectorul 5, România, în calitate de Garant în numele si contul statului;

d) Ordonator – IMM cu care Beneficiarul garantiei încheie Contractul de credit pentru finantarea unui proiect eligibil în cadrul prezentelor norme;

e) întreprinderi mici si mijlocii – societăti comerciale care îndeplinesc criteriile prevăzute de Legea nr. 346/2004, cu modificările si completările ulterioare1);

f) Contract de credit – contractul încheiat între Beneficiarul garantiei si Ordonator (IMM), mentionati în Conventia de garantare, referitor la creditul în lei sau în valută acordat Ordonatorului de către Beneficiarul garantiei;

g) riscul de credit – neplata, partială sau integrală, de către Ordonator (IMM) a creditului (principalului) în conditiile prevăzute în Contractul de credit;

h) Conventia de garantare – contractul în baza căruia se emite scrisoarea de garantie, în care sunt mentionate părtile implicate, conditiile de garantare specifice etc.;

i) valoarea garantiei – valoarea mentionată în scrisoarea de garantie, al cărei nivel poate fi de maximum 80% din valoarea principalului creditului de rambursat.

Dobânzile, comisioanele si spezele bancare aferente Contractului de credit, precum si costurile aferente emiterii garantiei nu sunt incluse în valoarea garantiei;

j) valoarea de executare a garantiei – suma ce urmează a fi plătită de către EXIMBANK Beneficiarului garantiei în cazul înregistrării unei pierderi ca urmare a producerii riscului de credit, până la concurenta valorii rezultate din aplicarea procentului garantat la valoarea soldului nerambursat a principalului creditului garantat;

k) procent garantat – partea din principalul creditului care este acoperită de garantie, exprimat în valoare procentuală. Procentul garantat poate fi de maximum 80%;

l) data intrării în vigoare a Contractului de credit – data semnării Contractului de credit de către Beneficiarul garantiei si Ordonator (IMM) sau, dacă în Contractul de credit sunt prevăzute conditii pentru intrarea în vigoare, data îndeplinirii acestor conditii;

m) data intrării în vigoare a garantiei – data intrării în vigoare a Contractului de credit;

n) perioada de valabilitate a garantiei – perioada de la data intrării în vigoare a garantiei si până la data expirării Contractului de credit, la care se adaugă o perioadă ulterioară de 60 de zile calendaristice.

 

CAPITOLUL III

Descrierea garantiei

 

Art. 5. – Garantia se acordă de către EXIMBANK, în numele si contul statului, în favoarea băncii comerciale (Beneficiarul garantiei) si are ca obiect un contract de credit în lei si/sau în valută, încheiat între banca comercială si IMM, pentru finantarea investitiilor si/sau activitătii curente.

Art. 6. – Garantia respectă prevederile art. 4.3 din Instructiunile Consiliului Concurentei privind ajutorul de stat sub forma garantiilor, respectiv:

1. Ordonatorul nu se află în dificultate financiară;

2. Ordonatorul este, în principiu, capabil să obtină un împrumut în conditii de piată de pe piete financiare, fără nicio interventie a statului;

3. garantia se acordă pentru o operatiune financiară precisă, respectiv garantarea riscului de nerambursare a creditului pentru realizarea unei investitii si/sau activitatea curentă, poate fi de maximum 80% din valoarea împrumutului de rambursat si se referă la o sumă maximă determinată, pentru o perioadă de maximum 7 ani;

4. acordarea garantiei se realizează pe baza evaluării riscurilor generate de operatiune, astfel încât comisioanele plătite de Ordonator să asigure autofinantarea schemei “Garantie pentru IMM“;

5. schema de acordare a garantiilor conform prezentelor norme va fi analizată cel putin o dată pe an;

6. comisioanele plătite de Ordonator acoperă atât riscurile obisnuite asociate cu acordarea garantiilor, cât si costurile administrative ale schemei si permit obtinerea unui randament normal al capitalului initial furnizat de stat, la demararea schemei “Garantie pentru IMM“.

Art. 7. – Garantia se acordă numai în completarea garantiilor reale/personale, constituite de Ordonator la creditul pe care îl contractează cu Beneficiarul garantiei, si acoperă maximum 80% din valoarea principalului creditului contractat.

Art. 8. – Scrisoarea de garantie emisă de EXIMBANK, în numele si contul statului, are următoarele caracteristici principale:

a) este irevocabilă si neconditionată;

b) este directă si expresă;

c) este plătibilă la prima cerere scrisă a Beneficiarului garantiei;

d) are valoare determinată; valoarea se poate reduce pro-rata, pe măsura îndeplinirii obligatiilor de către Ordonator.

Art. 9. – Răspunderea EXIMBANK în cadrul garantiei începe la data intrării în vigoare a acesteia.

Art. 10. – Scrisoarea de garantie este valabilă pe toată durata Contractului de credit, la care se adaugă o perioadă ulterioară de 60 de zile calendaristice, stabilită în Conventia de garantare.

Art. 11.– Răspunderea EXIMBANK în cadrul garantiei încetează în următoarele conditii:

a) în ziua rambursării integrale a creditului, dobânzilor si comisioanelor aferente, conform conditiilor si precizărilor cuprinse în Contractul de credit;

b) la data rezilierii Contractului de credit, de către Beneficiarul garantiei, fără acordul prealabil al EXIMBANK;

c) în cazul producerii unei pierderi garantate, la data când EXIMBANK plăteste valoarea de executare a garantiei;

d) prin restituirea originalului scrisorii de garantie de către Beneficiarul garantiei, înainte de scadentă, împreună cu declaratia acestuia referitoare la faptul că garantia a rămas fără obiect.

Art. 12. – Garantia se acordă pentru credite pe termen scurt, mediu si lung, până la maximum 7 ani.

Art. 13. – Conventia de garantare se poate încheia atât pentru credite legate de o operatiune determinată, cât si pentru linii de credit în sistem revolving, acordate de băncile comerciale IMM-urilor eligibile pentru finantări, astfel cum sunt prevăzute la art. 18 din prezentele norme.

Art. 14. – Garantia se acordă în moneda creditului.

Art. 15. – (1) Acordarea garantiilor se realizează pe baza aprobărilor Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior (C.I.G.C.C.E.)

(2) Conventia de garantare va fi semnată de EXIMBANK, în calitate de Garant, de Beneficiarul garantiei si de Ordonator, care vor lua astfel cunostintă de drepturile si obligatiile care le revin.

Art. 16. – Emiterea scrisorii de garantie se va realiza în termenii prevăzuti de Conventia de garantare.

Art. 17. – Comisioanele specifice garantiei se vor plăti de către Ordonator, în baza prevederilor Conventiei de garantare, la valoarea specificată în Caietul de comisioane al EXIMBANK în vigoare.


1) Întreprinderile mici si mijlocii sunt definite ca fiind acele întreprinderi care îndeplinesc cumulativ următoarele conditii:

a) au un număr mediu anual de salariati mai mic de 250;

b) realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau detin active totale care nu depăsesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei situatii financiare aprobate. Prin active totale se întelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans.

 

CAPITOLUL IV

Criterii de eligibilitate

 

Art. 18. – Pentru acordarea garantiei, Ordonatorul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

1. să fie o societate comercială de tipul IMM, conform prevederilor legale în vigoare, care desfăsoară activităti legale potrivit statutului de functionare (act constitutiv);

2. să nu înregistreze pierderi, conform situatiilor financiare de la sfârsitul anului anterior solicitării garantiei; 3. să nu înregistreze capital propriu negativ, conform situatiilor financiare de la sfârsitul anului anterior solicitării garantiei;

4. la data analizei să nu figureze cu credite restante în baza de date a CRB si să nu figureze cu incidente majore cu cecuri si bilete la ordin în ultimele 12 luni în baza de date a CIP;

5. să nu înregistreze datorii restante către bugetul general consolidat al statului la data analizei;

6. să nu se fi instituit procedura judiciară a insolventei, conform legislatiei în vigoare la data analizei;

7. să prezinte băncii comerciale garantii colaterale pentru cel putin 20% din valoarea creditului (principalului) solicitat;

8. la momentul solicitării de emitere a garantiei în numele si contul statului să nu se afle în litigiu, în calitate de pârât, cu institutiile statului, inclusiv cu EXIMBANK.

Art. 19. – Obiectul creditelor eligibile pentru a beneficia de garantie este finantarea dezvoltării si modernizării activitătii proprii a IMM, respectiv credite pentru investitii si/sau activitatea curentă.

Nu sunt eligibile pentru acordarea garantiei finantări din credite pentru:

– activităti legate de productia, procesarea sau comercializarea produselor agricole;

– productia de armament;

– activitătile definite ca fiind ilegale sau dăunătoare mediului ecologic, conform legislatiei în vigoare.

 

CAPITOLUL V

Cererea si documentatia necesare acordării garantiei

 

Art. 20. – (1) Pentru obtinerea unei garantii, Beneficiarul garantiei (banca comercială) împreună cu Ordonatorul vor completa o cerere de garantare care va fi însotită de documentele necesare analizei solicitării de garantare.

(2) Informatiile furnizate de solicitanti în cererea de garantare stau la baza propunerii EXIMBANK de acordare a garantiei. Garantia se acordă pe baza hotărârii C.I.G.C.C.E., la propunerea EXIMBANK.

Art. 21. – EXIMBANK va avea dreptul să solicite informatii suplimentare privind obiectul garantiei si destinatia creditului, atunci când elementele cuprinse în cererea de garantare si în documentatia furnizată nu sunt suficiente pentru evaluarea riscurilor sau pentru stabilirea conditiilor specifice ale operatiunii de garantare.

 

CAPITOLUL VI

Analiza solicitărilor de garantii

 

Art. 22. – EXIMBANK va analiza solicitarea de emitere a garantiei pe baza informatiilor obtinute din documentatia pusă la dispozitia sa de către solicitanti, pe următoarele coordonate:

a) situatia economico-financiară a Ordonatorului;

b) clauzele contractului de credit/proiectului contractului de credit/ofertei de creditare;

c) urmărirea încadrării finantării din credit în criteriile de eligibilitate stabilite de prezentele norme;

d) riscurile asociate operatiunii de garantare, alte elemente relevante pentru acordarea garantiei.

Art. 23. – Analiza situatiei financiare a Ordonatorului presupune încadrarea acestuia în clasa de bonitate corespunzătoare, pe baza metodologiei proprii EXIMBANK.

Clasa de bonitate astfel obtinută se va compara cu cea calculată de Beneficiarul garantiei si se va lua în considerare clasa de bonitate cea mai slab cotată.

Art. 24. – În functie de documentatia pusă la dispozitie EXIMBANK de către solicitanti, se vor lua în considerare în procesul de analiză si alte elemente referitoare la credit si la proiectul finantat. Dacă pe parcursul analizei se va impune prezentarea si a altor documente necesare realizării acestei etape, ele vor fi solicitate Ordonatorului/ Beneficiarului garantiei de către EXIMBANK.

 

CAPITOLUL VII

Stabilirea conditiilor specifice de acordare a garantiei

 

Art. 25. – În functie de clauzele specifice ale fiecărui contract de credit si în urma analizei riscurilor asociate tranzactiei, EXIMBANK va stabili conditiile specifice de acordare a garantiei, si anume:

a) valoarea garantiei;

b) procentul garantat;

c) perioada de valabilitate a garantiei;

d) comisionul de administrare a garantiei (valoarea si modul de plată);

e) comisionul de emitere (valoarea si modul de plată);

f) alte conditii specifice de acordare a garantiei.

Art. 26. – După stabilirea conditiilor specifice de acordare a garantiei, EXIMBANK va întocmi oferta pe care o va transmite spre acceptare/semnare Ordonatorului si Beneficiarului garantiei. Pe baza ofertei acceptate si semnate de Ordonator si de Beneficiarul garantiei, EXIMBANK va întocmi un referat de emitere a garantiei.

Art. 27. – Aprobarea referatului de emitere a garantiei este de competenta Comitetului Interministerial de Garantii si Credite pentru Comert Exterior.

 

CAPITOLUL VIII

Acordarea garantiei

 

Art. 28. – În baza hotărârii C.I.G.C.C.E. de aprobare a garantiei, EXIMBANK va redacta Conventia de garantare.

După intrarea în vigoare a Conventiei de garantare se va redacta si se va emite scrisoarea de garantie.

Art. 29. – Prevederile Conventiei de garantare sunt obligatorii pentru toate părtile contractante. Conventia de garantare se semnează de către EXIMBANK, de Beneficiarul garantiei si de Ordonator. În acest fel, Ordonatorul are cunostintă de drepturile si obligatiile sale si de faptul că există posibilitatea regresului împotriva sa.

Art. 30. – Conventia de garantare este valabilă de la data semnării ei de către părtile contractante si intră în vigoare la această dată sau la orice altă dată precizată în Conventia de garantare.

 

CAPITOLUL IX

Monitorizarea garantiilor

 

Art. 31. – Monitorizarea garantiilor reprezintă ansamblul de actiuni întreprinse de EXIMBANK pe parcursul derulării garantiei, în perioada cuprinsă între acordarea garantiei si încetarea valabilitătii acesteia, actiuni constând în:

a) urmărirea si verificarea îndeplinirii de către Beneficiarul garantiei si de către Ordonator a tuturor obligatiilor asumate prin garantie, la termenele si în conditiile prevăzute de respectivele documente;

b) urmărirea periodică a stadiului derulării contractului de credit, pe baza situatiilor furnizate de către Beneficiarul garantiei, conform prevederilor Conventiei de garantare;

c) urmărirea situatiei financiare a Ordonatorului, pe baza documentatiei financiare aferente puse la dispozitie EXIMBANK de către Beneficiarul garantiei/Ordonator (conform prevederilor Conventiei de garantare), si actualizarea, după caz, a încadrării Ordonatorului în clasa de bonitate, conform metodologiei proprii EXIMBANK de determinare a bonitătii clientilor nebancari.

Art. 32. – Beneficiarul garantiei trebuie să notifice EXIMBANK cu privire la orice eveniment care ar putea avea ca rezultat producerea riscului de credit si aparitia unei pierderi, precum si cu privire la aparitia unei informatii sau circumstante care ar putea influenta raporturile contractuale dintre Beneficiarul garantiei si Ordonator.

Aceste notificări se fac, conform prevederilor Conventiei de garantare, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la obtinerea informatiei de către Beneficiarul garantiei.

Art. 33. – Orice modificare a conditiilor initiale din contractul de credit se va realiza numai cu acordul prealabil scris al EXIMBANK.

Art. 34. – (1) În situatia în care se intentionează modificarea conditiilor initiale ale Contractului de credit garantat/garantiei, Ordonatorul, cu acordul Beneficiarului garantiei, va completa si va depune la EXIMBANK o cerere privind modificarea conditiilor initiale de acordare a garantiei si va transmite EXIMBANK toate documentele necesare analizei solicitării.

(2) Nu se acceptă solicitări de modificare care conduc la majorarea valorii garantiei sau a procentului garantat.

Art. 35. – EXIMBANK va realiza analiza solicitării, stabilirea noilor conditii specifice, întocmirea ofertei, întocmirea referatului privind modificarea conditiilor initiale de acordare a garantiei, transmiterea acestuia spre aprobare, iar în cazul aprobării de către C.I.G.C.C.E., va întocmi un act aditional la Conventia de garantare si un addendum la scrisoarea de garantie.

Art. 36. – (1) EXIMBANK va înstiinta, în scris, Beneficiarul garantiei si Ordonatorul despre hotărârea C.I.G.C.C.E. privind aprobarea modificărilor solicitate si despre obligativitatea semnării actului aditional la Conventia de garantare, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data acestei înstiintări, în următoarele conditii:

a) în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data primirii înstiintării, Beneficiarul garantiei să transmită EXIMBANK actul aditional valabil semnat (cuprinzând întocmai modificările solicitate) la Contractul de credit garantat, pentru completarea actului aditional la Conventia de garantare;

b) până la semnarea actului aditional la Conventia de garantare, Ordonatorul să achite contravaloarea comisionului de analiză a modificărilor conditiilor initiale ale garantiei, ca o conditie pentru intrarea în vigoare a acestuia;

c) în cazul în care modificarea conditiilor initiale ale garantiei prevede un comision de administrare majorat fată de cel initial, Ordonatorul/Beneficiarul garantiei să achite, până la semnarea actului aditional la Conventia de garantare, diferenta aferentă comisionului astfel rezultat, ca o conditie de intrare în vigoare a actului aditional la Conventia de garantare.

(2) Dacă una din cele trei conditii mentionate anterior nu este îndeplinită în termenul stabilit, iar actul aditional la Conventia de garantare nu este semnat în cadrul termenului stabilit, hotărârea C.I.G.C.C.E de modificare a conditiilor initiale îsi pierde valabilitatea, rămânând în vigoare garantia initială.

 

CAPITOLUL X

Executarea garantiei

 

Art. 37. – (1) Cererea de executare va putea fi transmisă la EXIMBANK în cadrul perioadei de valabilitate a garantiei. Dacă cererea de executare nu a fost transmisă la EXIMBANK în cadrul perioadei de valabilitate a garantiei, Beneficiarul garantiei pierde dreptul de executare a garantiei.

(2) Cererea de executare va cuprinde solicitarea de plată a valorii de executare a garantiei si va fi însotită de documente justificative privind situatia creditului la data transmiterii cererii de executare a garantiei, inclusiv dovada notificării Ordonatorului de către Beneficiarul garantiei asupra obligatiei de plată si dovada initierii procedurilor judiciare de recuperare a creantei împotriva Ordonatorului.

Art. 38. – EXIMBANK va verifica încadrarea solicitării de executare în termenii si în conditiile garantiei si va stabili valoarea de executare a garantiei.

Art. 39. – (1) Valoarea de executare a garantiei se determină prin aplicarea procentului garantat la soldul creditului (principalul) nerambursat.

(2) Valoarea de executare a garantiei se determină în moneda creditului.

Art. 40. – Beneficiarul garantiei are dreptul la plata valorii de executare a garantiei o singură dată de la producerea riscului de credit, pentru soldul creditului garantat (principalul) nerambursat.

Art. 41. – Analiza cererii de executare si a documentelor prezentate, precum si propunerea de eliberare a sumei aferente valorii de executare a garantiei din fondurile statului se prezintă într-o notă Comitetului de directie al EXIMBANK, spre validare.

Art. 42. – Plata valorii de executare a garantiei se va face în conditiile si în termenii prevăzuti în garantie, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data primirii de către EXIMBANK a cererii de executare a garantiei. Pentru efectuarea plătii valorii de garantie, transformarea din lei în valută a sumei de plată se face de către EXIMBANK la cursul de schimb al EXIMBANK din data efectuării plătii.

Art. 43. – EXIMBANK va informa C.I.G.C.C.E. despre conditiile de executare a garantiei si despre măsurile ce vor fi întreprinse de EXIMBANK pentru recuperarea valorii de executare a garantiei.

 

CAPITOLUL XI

Recuperarea sumelor plătite

 

Art. 44. – (1) În cazul executării garantiei ca urmare a producerii riscului de credit, EXIMBANK îsi va exercita dreptul de regres si va lua toate măsurile necesare pentru recuperarea sumelor plătite din fondurile statului în contul garantiei executate, atât împotriva Ordonatorului, cât si împotriva oricărei alte persoane asupra căreia Ordonatorul si-a transferat obligatiile.

(2) Recuperarea prin executare silită se efectuează prin corpul executorilor fiscali al EXIMBANK, potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 22/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Cheltuielile necesare procedurii de recuperare prin executare silită vor fi avansate din fondul prevăzut la art. 10 lit. a) din Legea nr. 96/2000, republicată, cu modificările si completările ulterioare, urmând a fi recuperate de la Ordonator în conditiile legii.

 

CAPITOLUL XII

Dispozitii finale

 

Art. 45. – În scopul aplicării prezentelor norme, EXIMBANK va elabora proceduri de lucru care vor fi supuse aprobării C.I.G.C.C.E.

Art. 46. – Prezentele norme intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în lei, începând cu perioada de aplicare 24 iunie – 23 iulie 2006

 

În baza art. 8 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, în aplicarea prevederilor Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 48 alin. (2) din Legea nr. 312/2004,

Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României hotărăste:

Articol unic. – Începând cu perioada de aplicare 24 iunie – 23 iulie 2006, rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în lei este de 1,90% pe an.

 

p. Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Florin Georgescu

 

Bucuresti, 7 iulie 2006.

Nr. 13.