MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 483         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 2 iunie 2006

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

686. – Hotărâre privind numirea doamnei Dontu Adriana în functia publică de subprefect al judetului Brasov

 

687. – Hotărâre privind numirea domnului Giurgiteanu Nicolae în functia publică de subprefect al judetului Dolj

 

688. – Hotărâre privind numirea domnului Clăbescu Doru-Eduard în functia publică de subprefect al judetului Călărasi

 

689. – Hotărâre privind numirea domnului Popa Dumitru în functia publică de subprefect al judetului Brăila

 

690. – Hotărâre privind numirea domnului Nicolae Alexandri în functia publică de subprefect al judetului Prahova

 

691. – Hotărâre privind numirea domnului Rizescu Gheorghe în functia publică de subprefect al judetului Arges

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

124. – Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 95/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de sănătate a animalelor si modelele de certificate veterinare pentru importul de carne proaspătă de pasăre din tări terte

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind numirea doamnei Dontu Adriana în functia publică de subprefect al judetului Brasov

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. XXI din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Doamna Dontu Adriana se numeste în functia publică de subprefect al judetului Brasov.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 31 mai 2006.

Nr. 686.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind numirea domnului Giurgiteanu Nicolae în functia publică de subprefect al judetului Dolj

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. XXI din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Domnul Giurgiteanu Nicolae se numeste în functia publică de subprefect al judetului Dolj.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 31 mai 2006.

Nr. 687.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind numirea domnului Clăbescu Doru-Eduard în functia publică de subprefect al judetului Călărasi

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. XXI din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Domnul Clăbescu Doru-Eduard se numeste în functia publică de subprefect al judetului Călărasi.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 31 mai 2006.

Nr. 688.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind numirea domnului Popa Dumitru în functia publică de subprefect al judetului Brăila

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. XXI din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Domnul Popa Dumitru se numeste în functia publică de subprefect al judetului Brăila.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 31 mai 2006.

Nr. 689.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind numirea domnului Nicolae Alexandri în functia publică de subprefect al judetului Prahova

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. XXI din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Domnul Nicolae Alexandri se numeste în functia publică de subprefect al judetului Prahova.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 31 mai 2006.

Nr. 690.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind numirea domnului Rizescu Gheorghe în functia publică de subprefect al judetului Arges

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. XXI din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Domnul Rizescu Gheorghe se numeste în functia publică de subprefect al judetului Arges.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 31 mai 2006.

Nr. 691.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 95/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de sănătate a animalelor si modelele de certificate veterinare pentru importul de carne proaspătă de pasăre din tări terte

 

Având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia,

văzând Referatul comun de aprobare nr. 85.559 din 2 iunie 2006, întocmit de Directia generală sanitară veterinară si de Directia de igienă si sănătate publică veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. I. – Articolul 5 al Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 95/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de sănătate a animalelor si modelele de certificate veterinare pentru importul de carne proaspătă de pasăre din tări terte, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 387 din 5 mai 2006, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art.5. – (1) Transporturile de carne de pasăre încărcată în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin se acceptă la import în România însotite de certificate sanitare veterinare eliberate cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 66/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de sănătate a animalelor si modelele de certificate veterinare pentru importul de carne proaspătă de pasăre din tări terte.

(2) Transporturile de carne de pasăre încărcată anterior datei intrării în vigoare a prezentului ordin, precum si cele prevăzute la alin. (1), pentru care s-au eliberat certificate sanitare veterinare cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 66/2003, se acceptă la import în România până la data de 5 august 2006.

(3) Modelele de certificat de sănătate si marca de sănătate prevăzute în anexa nr. 2 si, respectiv, în anexa nr. 3 la norma sanitară veterinară vor intra în vigoare începând cu data de 15 iunie 2006.

(4) Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.“

Art. II. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Constantin Lupescu

 

Bucuresti, 2 iunie 2006.

Nr. 124.