MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 503         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 9 iunie 2006

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

699. – Hotărâre privind modificarea anexei nr. I la Hotărârea Guvernului nr. 994/2004 pentru aprobarea înfiintării perdelelor forestiere de protectie a căilor de comunicatie împotriva înzăpezirii în toate zonele tării, în conformitate cu Programul de înfiintare a perdelelor forestiere de protectie a căilor de comunicatie împotriva înzăpezirii si pentru aprobarea Studiului de fundamentare a necesitătii înfiintării unei retele de perdele forestiere de protectie în judetele Mehedinti, Dolj, Olt si Teleorman si pe terenurile unitătilor de crestere si exploatare a cailor de rasă, preluate de Regia Natională a Pădurilor – Romsilva în baza Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 139/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 24/2003

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.208. – Ordin al ministrului culturii si cultelor privind declasarea Spitalului Israelit din municipiul Vaslui, str. Dr. Ghelerter nr. 1, judetul Vaslui

 

2.209. – Ordin al ministrului culturii si cultelor privind declasarea imobilului din municipiul Iasi, str. Arcu nr. 11, judetul Iasi

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. I la Hotărârea Guvernului nr. 994/2004 pentru aprobarea înfiintării perdelelor forestiere de protectie a căilor de comunicatie împotriva înzăpezirii în toate zonele tării, în conformitate cu Programul de înfiintare a perdelelor forestiere de protectie a căilor de comunicatie împotriva înzăpezirii si pentru aprobarea Studiului de fundamentare a necesitătii înfiintării unei retele de perdele forestiere de protectie în judetele Mehedinti, Dolj, Olt si Teleorman si pe terenurile unitătilor de crestere si exploatare a cailor de rasă, preluate de Regia Natională a Pădurilor – Romsilva în baza Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 139/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 24/2003

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Anexa nr. I la Hotărârea Guvernului nr. 994/2004 pentru aprobarea înfiintării perdelelor forestiere de protectie a căilor de comunicatie împotriva înzăpezirii în toate zonele tării, în conformitate cu Programul de înfiintare a perdelelor forestiere de protectie a căilor de comunicatie împotriva înzăpezirii si pentru aprobarea Studiului de fundamentare a necesitătii înfiintării unei retele de perdele forestiere de protectie în judetele Mehedinti, Dolj, Olt si Teleorman si pe terenurile unitătilor de crestere si exploatare a cailor de rasă, preluate de Regia Natională a Pădurilor – Romsilva în baza Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 139/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 24/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 19 iulie 2004, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 31 mai 2006.

Nr. 699.

 

ANEXĂ

 

PROGRAM

de înfiintare a perdelelor forestiere de protectie a căilor de comunicatie împotriva înzăpezirii

 

I. Prezentare generală

La nivel national s-au înregistrat de-a lungul timpului fenomene de înzăpezire a căilor de comunicatie, ca urmare a ninsorilor abundente, viscolelor puternice si uneori a furtunilor de zăpadă, cu implicatii majore asupra desfăsurării circulatiei rutiere si feroviare.

Zonele afectate în ultimii ani sunt Moldova, Dobrogea, Muntenia si Oltenia.

Vânturile dominante care au generat înzăpezirea căilor de comunicatii au fost cu preponderentă cele din directiile N, N–E si E, atingând viteze de până la 80–100 km/oră.

Efectul acestor fenomene a fost producerea de troiene de zăpadă viscolită pe căile de comunicatie, cu înăltimi de până la 4 m.

II. Protejarea căilor de comunicatii împotriva înzăpezirii prin perdele forestiere de protectie

În conditiile climatului tării noastre perdelele forestiere de protectie s-au dovedit în timp solutia eficientă de protejare a căilor de comunicatie împotriva înzăpezirii.

Lucrările de instalare a acestora s-au intensificat începând cu anul 1938, iar după cel de-al Doilea Război Mondial, după anul 1950.

Perdelele forestiere au un rol important pentru protectia căilor de comunicatie împotriva depunerilor de zăpadă, dovedindu-se eficiente pe tronsoanele în care se produc înzăpeziri frecvente si actionând ca parazăpezi biologice.

Astfel, aceste perdele trebuie să fie impenetrabile sau compacte, fără să lase vântul să treacă prin ele, creându-se în spatele lor o zonă de calm absolut. Se urmăreste în general o schemă de plantare care să formeze o zonă centrală – cu diverse specii de bază, în functie de conditiile din teren – si zone marginale, formate din arbusti.

În aceste conditii, în perioada următoare, pentru protectia căilor de comunicatie împotriva înzăpezirii este necesar să se realizeze:

– reabilitarea unor foste perdele forestiere de protectie;

– înfiintarea de noi perdele forestiere de protectie.

Cele două categorii de lucrări se realizează pe o lungime totală de 1.082 km, cu o suprafată de 3.458 ha, din care:

– pentru drumuri nationale, 870 km, cu o suprafată de 2.738 ha;

– pentru căi ferate, 212 km, cu o suprafată de 720 ha.

Pentru reabilitarea si înfiintarea acestora, numărul total de puieti forestieri necesar se estimează la circa 30 milioane bucăti, din care:

– 15 milioane de puieti din specii principale de bază (stejar pufos, stejar brumăriu, stejar rosu, salcâm, glădită s.a.);

– 15 milioane de puieti fiind, în general, din specii de arbusti, pentru asigurarea realizării unei structuri verticale închise.

Costurile necesare estimate pentru realizarea acestor perdele forestiere sunt de circa 8,1 milioane euro.

În această sumă sunt incluse costurile necesare pentru:

– întocmirea studiilor de fezabilitate si a documentatiilor tehnice de executie;

– realizarea lucrărilor de instalare a vegetatiei forestiere si conducerea acesteia până la realizarea stării de masiv;

– exproprierile de terenuri.

Durata de realizare a acestor perdele forestiere de protectie este 2005–2014, timp în care se realizează plantatiile propriu-zise (2006–2011) si perioada de îngrijire a culturilor (până în anul 2014).

Această perioadă a rezultat ca urmare a următoarelor considerente:

– corectarea cadrului juridic existent;

– stabilirea regimului juridic pentru terenurile pe care urmează să se instaleze perdelele forestiere de protectie;

– capacitatea limitată pentru întocmirea studiilor de fezabilitate si a proiectelor de executie;

– necesitatea producerii materialului forestier pentru plantatii, în asortimentul de specii pe care îl vor impune documentatiile tehnice de executie;

– posibilitatea de acordare a sumelor pentru realizarea tuturor lucrărilor necesare;

– necesitatea realizării lucrărilor de instalare a vegetatiei forestiere si de conducere a acesteia, conform tehnicii silvice, până la realizarea stării de masiv.

Esalonarea realizării lucrărilor cu stabilirea amplasamentelor, necesarul de puieti forestieri pentru realizarea plantatiilor si necesarul de fonduri sunt prezentate în anexele nr. 1–3*) care fac parte integrantă din prezentul program.

III. Actiunile care trebuie realizate pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor stabilite

1. Organizarea unei întâlniri, în vederea instruirii, cu prefectii judetelor si cu reprezentantii structurilor teritoriale ale Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România – S.A. si ale Companiei Nationale de Căi Ferate “C.F.R.“ – S.A., coordonată de Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului si Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale.

2. Predarea pentru pază a plantatiilor realizate, în conditiile legii, către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România – S.A. si către Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.“ – S.A.

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

Pagina a 17-a

Pagina a 18-a

Pagina a 19-a

Pagina a 20-a

Pagina a 21-a

Pagina a 22-a

Pagina a 23-a

Pagina a 24-a

Pagina a 25-a

Pagina a 26-a

Pagina a 27-a

Pagina a 28-a

Pagina a 29-a

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR

 

ORDIN

privind declasarea Spitalului Israelit din municipiul Vaslui, str. Dr. Ghelerter nr. 1, judetul Vaslui

 

În temeiul prevederilor art. 18 alin. (2) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările si completările ulterioare,

tinând seama de dispozitiile Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.682/2003 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare si evidentă a monumentelor istorice, a Listei monumentelor istorice, a Fisei analitice de evidentă a monumentelor istorice si a Fisei minimale de evidentă a monumentelor istorice, cu modificările si completările ulterioare, având în vedere dosarele de declasare nr. 836/2006 si 1.724/2006, precum si Avizul Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice nr. 79/E/2006,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, cu modificările ulterioare,

ministrul culturii si cultelor emite următorul ordin:

Art. 1. – Spitalul Israelit din municipiul Vaslui, str. Dr. Ghelerter nr. 1, judetul Vaslui, având până la data prezentului ordin regimul juridic de monument istoric în lista monumentelor istorice a judetului Vaslui (cod listă/2004 VS-II-m-B-06694), se declasează.

Art. 2. – Directia pentru Cultură, Culte si Patrimoniul Cultural National a Judetului Vaslui va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data emiterii prezentului ordin.

 

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

 

Bucuresti, 16 mai 2006.

Nr. 2.208.

 

MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR

 

ORDIN

privind declasarea imobilului din municipiul Iasi, str. Arcu nr. 11, judetul Iasi

 

În temeiul prevederilor nr. 18 alin. (2) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările si completările ulterioare,

tinând seama de dispozitiile Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.682/2003 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare si evidentă a monumentelor istorice, a Listei monumentelor istorice, a Fisei analitice de evidentă a monumentelor istorice si a Fisei minimale de evidentă a monumentelor istorice, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Dosarul de declasare nr. 2.010/2006, precum si Avizul Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice nr. 51/E/2006,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, cu modificările ulterioare,

ministrul culturii si cultelor emite următorul ordin:

Art. 1. – Imobilul din municipiul Iasi, str. Arcu nr. 11, judetul Iasi, având până la data prezentului ordin regimul juridic de monument istoric în lista monumentelor istorice a judetului Iasi (cod listă/2004 IS-II-m-B-03706), se declasează.

Art. 2. – Directia pentru Cultură, Culte si Patrimoniul Cultural National a Judetului Iasi va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data emiterii prezentului ordin.

 

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

 

Bucuresti, 16 mai 2006.

Nr. 2.209.