MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 542         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 23 iunie 2006

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

19. – Hotărâre pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Senatului nr. 29/2005 privind înfiintarea unei comisii de anchetă pentru investigarea afirmatiilor cu privire la existenta unor centre de detentie ale CIA sau a unor zboruri ale avioanelor închiriate de CIA pe teritoriul României

 

DECRETE

 

839. – Decret privind conferirea Ordinului national Pentru Merit în grad de Cavaler

 

840. – Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler

 

841. – Decret privind acordarea unei gratieri individuale

 

842. – Decret privind rechemarea unui ambasador

 

843. – Decret privind rechemarea unui ambasador

 

844. – Decret privind rechemarea unui ambasador

 

845. – Decret privind rechemarea unui ambasador

 

846. – Decret privind înaintarea în gradul următor a unui general din Ministerul Apărării Nationale si trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

 

847. – Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei dintre România si Spania în domeniul securitătii sociale, semnată la Madrid la 24 ianuarie 2006

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

785. – Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru asigurarea unor cheltuieli curente si de capital ale autoritătilor administratiei publice locale

 

789. – Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru acoperirea cheltuielilor cu energia electrică necesară evacuării apei de pe suprafetele agricole inundate

 

794. – Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetele Călărasi, Dolj si Tulcea

 

809. – Hotărâre privind numirea membrilor în Consiliul interimar al Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în Învătământul Superior

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

152. – Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 53/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind lista cuprinzând tările terte sau părti ale tărilor terte si conditiile de certificare veterinară, sănătate animală si publică pentru importul în Comunitatea Europeană al anumitor animale vii si al cărnii proaspete provenite de la acestea si preluarea acestor liste si conditii pentru importul în România, cu modificările si completările ulterioare

 

891. – Ordin al ministrului finantelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 734/2004 privind stabilirea componentei Comisiei de privatizare a Casei de Economii si Consemnatiuni C.E.C. – S.A., modificat prin ordinele ministrului finantelor publice nr. 805/2004, nr. 209/2005, nr. 530/2005 si nr. 1.259/2005

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Senatului nr. 29/2005 privind înfiintarea unei comisii de anchetă pentru investigarea afirmatiilor cu privire la existenta unor centre de detentie ale CIA sau a unor zboruri ale avioanelor închiriate de CIA pe teritoriul României

 

În temeiul dispozitiilor art. 67 din Constitutia României, republicată, si ale art. 78 din Regulamentul Senatului,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Articolul 4 din Hotărârea Senatului nr. 29/2005 privind înfiintarea unei comisii de anchetă pentru investigarea afirmatiilor cu privire la existenta unor centre de detentie ale CIA sau a unor zboruri ale avioanelor închiriate de CIA pe teritoriul României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.177 din 27 decembrie 2005, se modifică după cum urmează:

“Art.4. – Raportul comisiei de anchetă prevăzute la art. 1 va fi prezentat până la data de 15 septembrie 2006.“

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 21 iunie 2006, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

TEODOR VIOREL MELESCANU

 

Bucuresti, 21 iunie 2006.

Nr. 19.

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Pentru Merit în grad de Cavaler

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (3), ale art. 6 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

în semn de apreciere deosebită pentru activitatea regizorală si contributia remarcabilă la promovarea cinematografiei românesti atât în tară, cât si în străinătate,

Presedintele României decretează:

Articol unic. – Se conferă Ordinul national Pentru Merit în grad de Cavaler:

– domnului Radu Mihăileanu, regizor;

– domnului Corneliu Porumboiu, regizor;

– domnului Cristian Puiu, regizor.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 20 iunie 2006.

Nr. 839.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (3), ale art. 7 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

în semn de apreciere pentru talentul, sensibilitatea, dăruirea si pasiunea interpretării artistice de care a dat dovadă,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler, Categoria D – “Arta spectacolului“, doamnei Dorotheea Petre, actrită.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 20 iunie 2006.

Nr. 840.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea unei gratieri individuale

 

În temeiul art. 94 lit. d) si al art. 100 din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se gratiază pedeapsa de 4 luni închisoare pentru săvârsirea infractiunii de vătămare corporală gravă, prevăzută la art. 182 din Codul penal, aplicată domnului Ogea Ion, născut la 14 mai 1931 în comuna Vela, judetul Dolj, fiul lui Petre si Maria, condamnat prin Sentinta penală nr. 1.978 din 11 mai 1998 a Judecătoriei Craiova, definitivă prin Decizia penală nr. 721 din 28 aprilie 1999 a Curtii de Apel Craiova.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 20 iunie 2006.

Nr. 841.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind rechemarea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. – Domnul Mihail Dobre se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României pe lângă Sfântul Scaun.

Art. 2. – Domnul Mihail Dobre îsi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 20 iunie 2006.

Nr. 842.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind rechemarea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. – Domnul Victor Chiujdea se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Republica Slovenia.

Art. 2. – Domnul Victor Chiujdea îsi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 20 iunie 2006.

Nr. 843.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind rechemarea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. – Domnul Andrei Magheru se recheamă din calitatea de ambasador, delegat permanent al României pe lângă UNESCO.

Art. 2. – Domnul Andrei Magheru îsi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 20 iunie 2006.

Nr. 844.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind rechemarea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. – Domnul Aurel Călin se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Republica Libaneză.

Art. 2. – Domnul Aurel Călin îsi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 20 iunie 2006.

Nr. 845.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind înaintarea în gradul următor a unui general din Ministerul Apărării Nationale si trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 110 din 12 iunie 2006,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Domnul general de brigadă cu o stea Pârvulescu Ion Mugurel se înaintează în gradul de general maior cu două stele si trece în rezervă cu noul grad.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 20 iunie 2006.

Nr. 846.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei dintre România si Spania în domeniul securitătii sociale, semnată la Madrid la 24 ianuarie 2006

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 160 din 24 mai 2006,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se supune spre ratificare Parlamentului Conventia dintre România si Spania în domeniul securitătii sociale, semnată la Madrid la 24 ianuarie 2006, si se dispune publicarea prezentului decret în  Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 20 iunie 2006.

Nr. 847.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru asigurarea unor cheltuieli curente si de capital ale autoritătilor administratiei publice locale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – (1) Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2006, cu suma de 18.942 mii lei (RON), din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se utilizează pentru finantarea unor cheltuieli curente si de capital ale autoritătilor administratiei publice locale.

Art. 2. – Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. – Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 21 iunie 2006.

Nr. 785.

 

ANEXĂ

 

REPARTIZAREA

sumei alocate din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru asigurarea unor cheltuieli curente si de capital ale autoritătilor administratiei publice locale

 

– mii lei (RON) –

Nr.

crt.

Unitatea administrativ-teritorială

Destinatia

Suma alocată

1.

Municipiul Aiud, judetul Alba

Finalizarea obiectivului de investitii “Pod pietonal municipiul Aiud“

700

2.

Comuna Socodor, judetul Arad

“Pod peste Crisul Alb“

665

3.

Orasul Nucet, judetul Bihor

Pentru cheltuieli curente si de capital si aniversarea a 50 de ani de la înfiintarea ca oras

350

4.

Bugetul propriu al judetului Bistrita-Năsăud

Lucrări de amenajare si consolidare a DJ Branistea – Ciresoaia, DJ 172 km 6+110–10+600

700

5.

Bugetul propriu al judetului Brasov

Lucrări de reparatii si amenajarea la unele clădiri în care îsi desfăsoară activitatea Consiliul Judetean Brasov

700

6.

Orasul Lehliu-Gară, judetul Călărasi

Lucrări de drenare a pânzei freatice pentru zona de locuit din sud-estul localitătii, “Reparatii cu mixtură asfaltică a unor străzi

din orasul Lehliu-Gară“, lucrări de reparatii si dotări la imobilul “Casa de Cultură“, întocmirea unor documentatii tehnico-economice, lucrări de reparatii si de reabilitare a unor străzi din pământ si pietruite

1.000

7.

Municipiul Turda, judetul Cluj

Obiectiv de investitii “Reabilitarea tronsonului de drum DN 15 de la km 2+300–5+000“

274

8.

Orasul Întorsura Buzăului, judetul Covasna

Obiectiv de investitii “Reabilitare retele stradale“

750

9.

Bugetul propriu al judetului Covasna

Lucrări de reparatii pe drumurile judetene DJ 121 A si DJ 121 F (Întorsura Buzăului – Aita Mare, Ghelnita – Cernat)

600

10.

Comuna Brăhăsesti, judetul Galati

Reparatii si modernizări ale drumurilor comunale, străzilor si constructia unui pod (conform Strategiei Guvernului României de

îmbunătătire a situatiei romilor, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 430/2001)

2.268

11.

Bugetul propriu al judetului Giurgiu

Reparatii si modernizarea drumului judetean DJ 504 A Vieru – Gogosari – Izvoru – DJ 504 – 17,5 km

500

12.

Bugetul propriu al judetului Harghita

Ranforsarea DJ 137 A

258

13.

Municipiul Deva, judetul Hunedoara

Constructie Grup Scolar “Teglas Gabor“

640

14.

Comuna Ruginoasa, judetul Iasi

Realizarea unor lucrări de executie a unei scoli cu clasele I–IX în satul Ruginoasa

800

15.

Comuna Cristesti, judetul Iasi

Obiectivul de investitii “Realizarea unui drum vicinal în comuna Cristesti“

1.117

16.

Comuna Gurghiu, judetul Mures

Modernizarea DC 7 Gurghiu – Casva – Glăjărie

500

17.

Comuna Saschiz, judetul Mures

Obiectivele de investitii “Modernizarea drumului de acces la Cetatea fiărănească Saschiz“ si “Reabilitarea Podului Flosa“

350

18.

Municipiul Satu Mare, judetul Satu Mare

Reabilitarea structurii drumului pentru preluarea circulatiei de tranzit, inclusiv trafic greu, Str. Gorunului

1.000

19.

Comuna Sălătig, judetul Sălaj

Modernizarea DC 14 Sălătig – Deja km 1,000 – 4,000

1.000

20.

Municipiul Fălticeni, judetul Suceava

Pentru finantarea unor cheltuieli de capital

878

21.

Municipiul Lugoj, judetul Timis

Obiectivul de investitii “Pasaj denivelat Lugoj pe Calea Buziasului“

2.500

22.

Comuna Chilia Veche, judetul Tulcea

Obiectivul de investitii “Sediu primărie si post de politie comuna Chilia Veche“

900

23.

Comuna Slobozia Bradului, judetul Vrancea

Obiectivul de investitii “Dispensar medical si centru de zi pentru copii scolari“

492

 

TOTAL:

 

18.942

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru acoperirea cheltuielilor cu energia electrică necesară evacuării apei de pe suprafetele agricole inundate

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (4) si (5) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, al art. 11 lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 42 din Legea îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărăre.

 

Art. 1. – (1) Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, cu suma de 14.000 mii lei (RON), la capitolul 83.01 “Agricultură, silvicultură, piscicultură si vânătoare“ – grupa 40 titlul IV “Subventii“.

(2) Pentru asigurarea fondurilor necesare finantării lucrărilor prevăzute la alin. (1) se suplimentează cu suma de 14.000 mii lei (RON) Fondul de interventie la dispozitia Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006.

(3) Fondurile prevăzute la alin. (1) se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor cu energia electrică necesară pentru functionarea statiilor de pompare pentru evacuarea apei de pe suprafetele agricole inundate.

Art. 2. – Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale pe anul 2006.

Art. 3. – Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale si alte institutii abilitate de lege vor controla modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Nicolae Flaviu Lazin,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 21 iunie 2006.

Nr. 789.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetele Călărasi, Dolj si Tulcea

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea privind finantele publice nr. 500/2002, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2006, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, cu suma de 23.419 mii lei (RON), pentru judetele Călărasi, Dolj si Tulcea, în vederea realizării infrastructurii (drumuri, retele de alimentare cu energie electrică si alimentarea cu apă potabilă) pe noile amplasamente aferente locuintelor reconstruite în localitătile Chiselet, Mânăstirea, Spantov, Rast si Ostrov, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare a sumei alocate potrivit art. 1, în conformitate cu dispozitiile legale.

Art. 3. – Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si structura bugetului de stat pe anul 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 21 iunie 2006.

Nr. 794.

 

ANEXĂ

 

REPARTIZAREA

sumelor alocate în vederea realizării infrastructurii pe noile amplasamente aferente locuintelor reconstruite în judetele Călărasi, Dolj si Tulcea

 

Nr.

crt.

Judetul

Localitatea

Valoarea

– mii lei (RON) –

 

TOTAL

23.419

1.

Bugetul propriu al judetului Călărasi

4.547

2.

Bugetul propriu al judetului Dolj

16.813

3.

Bugetul propriu al judetului Tulcea

2.059

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind numirea membrilor în Consiliul interimar al Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în Învătământul Superior

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 19 alin. (2) lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 87/2006,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Se numesc membrii Consiliului interimar al Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în Învătământul Superior din partea Ministerului Educatiei si Cercetării, după cum urmează:

– Platon Alexandru Florin – Universitatea “Alexandru Ioan Cuza“ din Iasi;

– Nagy Ladislau – Universitatea “Babes-Bolyai“ din Cluj-Napoca;

– Ungureanu Mihai Aristotel – Universitatea Româno-Americană din Bucuresti;

– Vlăsceanu Lazăr – Universitatea din Bucuresti;

UNESCO-CEPES;

– Ioan Lazăr – Universitatea “Babes-Bolyai“ din Cluj-Napoca.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul educatiei si cercetării,

Anton Anton

secretar de stat

 

Bucuresti, 21 iunie 2006.

Nr. 809.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 53/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind lista cuprinzând tările terte sau părti ale tărilor terte si conditiile de certificare veterinară, sănătate animală si publică pentru importul în Comunitatea Europeană al anumitor animale vii si al cărnii proaspete provenite de la acestea si preluarea acestor liste si conditii pentru importul în România, cu modificările si completările ulterioare

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 85.754 din 21 iunie 2006 întocmit de Directia de igienă si sănătate publică veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (4) si art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. I. – Partea 1 din anexa nr. 2 la Norma sanitară veterinară privind lista cuprinzând tările terte si conditiile de certificare veterinară, sănătate animală si publică pentru importul în Comunitatea Europeană al anumitor animale vii si al cărnii proaspete provenite de la acestea si preluarea acestor liste si conditii pentru importul în România, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 53/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 848 si nr. 848 bis din 20 septembrie 2005, cu modificările si completările ulterioare, se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Marian Avram

 

Bucuresti, 22 iunie 2006.

Nr. 152.

 

ANEXĂ1)

 

PARTEA 1

 

Lista tărilor terte sau părti ale acestora(*)

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 734/2004 privind stabilirea componentei Comisiei de privatizare a Casei de Economii si Consemnatiuni C.E.C. – S.A., modificat prin ordinele ministrului finantelor publice nr. 805/2004, nr. 209/2005, nr. 530/2005 si nr. 1.259/2005

 

În temeiul art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, al art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 19/2004 privind unele măsuri premergătoare lansării procesului de privatizare, inclusiv constituirea comisiei de privatizare a Casei de Economii si Consemnatiuni C.E.C. – S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 328/2004, precum si al cererii domnului Bogdan Olteanu de a se retrage din functia de membru al Comisiei de privatizare a Casei de Economii si Consemnatiuni C.E.C. – S.A., cerere depusă pe 30 mai 2006, înregistrată cu nr. 5.673/S.V. din 30 mai 2006,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. I. – Începând cu data prezentului ordin, componenta Comisiei de privatizare a Casei de Economii si Consemnatiuni C.E.C. – S.A., prevăzută la art. 1 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 734/2004 privind stabilirea componentei Comisiei de privatizare a Casei de Economii si Consemnatiuni C.E.C. – S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 20 mai 2004, cu modificările ulterioare, se modifică prin retragerea domnului Bogdan Olteanu din functia de membru al Comisiei de privatizare a Casei de Economii si Consemnatiuni C.E.C. – S.A.

Art. II. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 1 iunie 2006.

Nr. 891.